22 ޖޫން

June 22, 2020 2
ޖުލައި 7އިން ފެށިގެން ދުބާއީ ޓޫރިސްޓުންނަށް ހުޅުވާލަނީ

ދުބާއީ (ޖޫން 22) - ތިން މަސް ދުވަހަށް ފަހު، އަންނަ ޖުލައި މަހު 7 ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން ދުބާއީ ޓޫރިސްޓުންނަށް ހުޅުވާލަން ނިންމައިފި އެވެ.

15 ޖޫން

June 15, 2020 40
"ދުބާއީ ކުންފުނިން އުޅެނީ ވެންޓިލޭޓަރު ނުލިބިގެން"

ދުބާއީގެ އެގްޒެކިއުޓާސް ޖެނެރަލް ޓްރޭޑިންއާ ހަވާލުކޮށްގެން ރާއްޖެ އަށް ހޯދަން އުޅޭ 75 ވެންޓިލޭޓަރު ނުލިބިގެން އުޅެނީ އެ ކުންފުންޏާ ހަވާލުކޮށްފައިވާ ބާވަތުގެ ވެންޓިލޭޓަރު ހޯދަން އުނދަގޫވުމުން ކަމަށް ސަރުކާރުން މިރޭ ބުނެފި އެވެ.

14 ޖޫން

June 14, 2020 2
ޑައުން ސިންޑްރޯމް ކުދިންނަށް ކިޔަވައިދޭން "ރޮބޮޓެއް"

ޑައުން ސިންޑްރޯމް ހުންނަ ކުދިންނަށް ކިޔަވައިދޭން ބޭނުން ކުރެވިދާނެ ރޮބޮޓެއް ދުބާއީގައި އުޅޭ ސައުދީ އަރަބިއްޔާގެ އަންހެން ދަރިވަރަކު އުފައްދައިފި އެވެ.

10 ޖޫން

June 10, 2020
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

އިންޑިއާގެ ޓަމިލް ނާޑޫ ސްޓޭޓްގެ ކުރީގެ ޗީފް މިނިސްޓަރު ޖަޔަލަލީތާގެ ވާހަކަ ކިޔައިދޭ ފިލްމު "ތަލައިވީ" ޑިޖިޓަލްކޮށް ރިލީޒްކުރަން އުޅޭ ވާހަކަ ދޮގުކޮށްފި އެވެ.

23 މެއި

May 23, 2020 6
ރާއްޖޭގައި ތާށިވެ، ނުނިމުނު ހަނީމޫނެއްގައި

މިސްރުގައި ކުރި ކައިވެންޏަށް ފަހު ޚާލިދާއި ޕެރީ މާޗް މަހުގެ ހަ ވަނަ ދުވަހު ހަނީމޫނަށް ފުރީ އެއްވެސް ކަންބޮޑުވުމެއް ހާސްކަމެއް ނެތި އެވެ. އޭރު ކޮވިޑް-19 އަކީ މުޅި ދުނިޔެއަށް ފެތުރިފައިވާ ބައްޔެއް ނޫނެވެ. އެ ބަލި އެހާ އަވަހަށް ފެތުރިދާނެއޭ ހިތަށް ވެސް ނާރަ އެވެ.

18 މެއި

May 18, 2020
ދުބާއީ ފުލުހުންނާ އެކު ޕެޓްރޯލަށް ދާނެ މީހުން ހޯދަނީ

ކޮރޯނާވައިރަސްގެ ސަބަބުން ކުރިމަތިވި ހާލަތުގައި، ބައިސްކަލުގައި ދުބާއީ ޕެޓްރޯލްކުރުން ފުލުހުން ފަށާފައިވާ ހަރަކާތުގައި ވޮލަންޓިއަރުންގެ ގޮތުގައި ބައިވެރިވާނެ މީހުން ހޯދަން އިއުލާންކޮށްފި އެވެ.

11 މެއި

May 11, 2020 1
އެމިރޭޓްސްގެ ފައިދާ މިދިޔަ އަހަރު 21ޕަސެންޓަށް މަތިވި

މިދިޔަ އަހަރު އެމިރޭޓްސްގެ ފައިދާ 21 ޕަސެންޓަށް އިތުރުވި އިރު، މި އަހަރު ބޮޑު ގެއްލުމަކާ ކުރިމަތިވާނެ ކަމަށް އެ އެއާލައިނުން ބުނެފި އެވެ.

08 މެއި

May 08, 2020 3
ކޮންމެ އެހީއަކަށް ބުރްޖް ޚަލީފާ ދިއްލާލަނީ

ދުބާއީ (މެއި 8) - ކޮރޯނާވައިރަހުގެ ސަބަބުން ހާލުގައި ޖެހިފައިވާ މީހުންނަށް އެހީވުމަށް "10 މިލިއަން ކޮއްތު"ގެ ނަމުގައި ޔޫއޭއީގައި ފެށި ކެމްޕޭނުގައި ހަދިޔާ ކުރާ ކޮންމެ އެހީއަކަށް ދުބާއީގެ ބުރްޖް ޚަލީފާގެ ބޮތްކެއް ދިއްލުމުގެ ޕްރޮގްރާމުގެ ދަށުން ބުދަ ދުވަހުގެ ނިޔަލަށް ދުނިޔޭގެ އެންމެ އުސް އިމާރާތުން 393،000 ބޮކި ދިއްލައިފި އެވެ.

04 މެއި

May 04, 2020
އޮންލައިންކޮށް ގަނެވުނީ ބޮލަށް ވުރެ ބޮޑު އެއާޕޮޑެއް

އޮންލައިންކޮށް ގަންނަ އެއްޗެހި ލިބޭ އިރު، އޯޑަރުކުރި އެތި ނޫން މާ އާދަޔާހިލާފު އެއްޗެހި ލިބުމަކީ ވަރަށް އާންމު ކަމެކެވެ. މިފަދަ ކިތަންމެ ކަމެއް އެމެޒޯނުން ވިޔަފާރިކުރާ ބައެއް މީހުން މިހާތަނަށް ތަޖުރިބާ ވެސް ކޮށްފައިވެ އެވެ.

29 އެޕްރީލް

April 29, 2020 5
ޓޫރިސްޓުންނަށް ދުބާއީ ޖުލައި މަހު ހުޅުވާލަނީ

ކޮވިޑް-19އާ ގުޅިގެން ޓޫރިސްޓުން އައުން ހުއްޓާލާފައި އޮތުމަށް ފަހު ޓޫރިޒަމަށް އަންނަ ޖުލައި މަހުގެ ތެރޭގައި ދުބާއީ ހުޅުވާލާނެ ކަމަށް އެ ސިޓީގެ ޓޫރިޒަމާ ބެހޭ ހާއްސަ ޑިޕާޓްމެންޓުން ބުނެފި އެވެ.

28 އެޕްރީލް

April 28, 2020 5
ދުބާއީގައި އޮތް ފެއާއަކަށް ދިޔަ މީހުން ހޯދަނީ

މިދިޔަ ފެބްރުއަރީ މަހު ދުބާއީގައި ބޭއްވި ފެއާއަކަށް ދިޔަ މީހުން ހެލްތު ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ (އެޗްޕީއޭ) އަށް ރިޕޯޓް ކުރަން އެ އެޖެންސީން ރޭ އެދިއްޖެ އެވެ.

19 އެޕްރީލް

April 19, 2020 1
ލޮކްޑައުންތަކަށް އަހަރެން ވަރަށް ފަރިތަ: ސަންޖޭ

އިންޑިއާގައި މިހާރު ލޮކްޑައުން އިއުލާންކޮށްްފައި އޮތަސް އެކަން މާ ބޮޑު މައްސަލައަކަށް ނުވާ ކަމަށާއި ހަޔާތުގެ ވަރަށް ގިނަ ދުވަސްތަކެއް ޖަލުގައި ހޭދަކުރަން ޖެހުމުން ލޮކްޑައުންތަކަށް ވަރަށް ފަރިތަކަމަށް ބޮލީވުޑްގެ އެކްޓަރު ސަންޖޭ ދަތު ބުނެފި އެވެ.

11 އެޕްރީލް

April 11, 2020
ކޮވިޑް-19: ބެލްކަނީގައި ދުވެ މެރަންތަންއެއް ޖަހައިފި

ދުބާއީ (އެޕްރީލް 11) - ދުބާއީގެ އެޕާޓްމަންޓެއްގައި ތިބި ސައުތު އެފްރިކާގެ ދެމަފިރިއަކު އެ ޕާޓްމަންޓުގެ ބެލްކަނީގައި މިދިޔަ ހަފުތާގައި ދުވެ މެރަތަންއެއް ފުރިހަމަކޮށްފި އެވެ.

09 އެޕްރީލް

April 09, 2020
ކޮވިޑް-19: ދުބާއީގައި ވަރި-ކައިވެނި މަޑުޖައްސާލައިފި

ދުބާއީ (އެޕްރީލް 9) - ކޮރޯނާވައިރަސް ފެތުރުން ހުއްޓުވުމަށް، ގިނަ ބަޔަކު އެއްތަނަކަށް އެއްވެ އުޅުން މަދުކުރުމަށްޓަކައި އަޅާ ފިޔަވަޅެއްގެ ގޮތުން، ދުބާއީގައި ކައިވެނި ކުރުމާއި ވަރިކުރުން ވަކި މުއްދަތެއް ނެތް ގޮތަށް މަޑުޖައްސާލަން އެ ގައުމުގެ ފެމިލީ ކޯޓުން ނިންމައިފި އެވެ.

18 ފެބުރުއަރީ

February 18, 2020 1
ކަސްޓަމަރަށް ކުރި ގޯނާއިން ހަ މަހަށް ޖަލަށް

އޮންލައިންކޮށް އޯޑަރުކުރި ބައިސްކަލެއް ޑެލިވަރީކުރަން ދިޔަ ފިރިހެނަކު އަންހެން ކަސްޓަމަރަކަށް ދޮން ދިން މައްސަލައެއްގައި ކުރި ދައުވާ ސާބިތުވެ ދުބާއީގެ ކޯޓަކުން އޭނާ ހަ މަހަށް...

February 18, 2020 3
ޔޫއޭއީގެ ފްލޯޓިން ސޯލާ ރާއްޖެ އަށް ވެސް ލިބިދާނެ

މި ފްލޯޓިން ސޯލާ ޕަވާ ޕްލާންޓް ގާއިމުކޮށްފައި ވަނީ ޔޫއޭއީގެ ވެރިރަށް އަބޫ ދާބީން 15 މިނިޓްގެ ތެރޭގައި ދެވޭ ނުރާއީ އައިލެންޑްގަ އެވެ. އެތަނުގައި އަޅާފައިވާ ފްލޯޓިން ސޯލާ ޕަވަ...

14 ފެބުރުއަރީ

February 14, 2020
ހޮލީވުޑް ފިލްމެއްގައި އެކްޓްކޮށްލުމުގެ ފުރުސަތު

ދުބާއީގައި ޝޫޓްކުރަން ހަމަޖެހިފައިވާ ހޮލީވުޑްގެ ބޮޑު ފިލްމެއްގައި މަސައްކަތްކުރާނެ އެކްޓަރުން ހޯދަން މިހާރު ކާސްޓިން ކޯލަކަށް ހުޅުވާލައިފި އެވެ. މިކަމުގެ ފަހަތުގައި ހުރީ ދުބާއީގެ ކާސްޓިން އެޖެންޓް މިރަންޑާ ޑޭވިޑްސަނެވެ.

06 ފެބުރުއަރީ

February 06, 2020 1
ދުބާއީގެ ބްރައިޑް ޝޯގައި ރާއްޖެއިން ބައިވެރިވެއްޖެ

ދުބާއީގައި މިހާރު ކުރިއަށް ގެންދާ ބްރައިޑް ޝޯގައި ރާއްޖެއިން ބައިވެރިވެއްޖެ އެވެ.

11 ޑިސެމްބަރ

December 11, 2019
ދުބާއީގެ ދެ އެއާޕޯޓެއްގައި ޕްލާސްޓިކް މަނާ

ދުބާއީގެ އެންމެ ކާރޫބާރު ބޮޑު ދެ އެއާޕޯޓްގައި އަންނަ މަހުގެ 1 އިން ފެށިގެން، އެއްފަހަރު ބޭނުންކޮށްފައި އުކައިލާ ޕްލާސްޓިކްގެ ބާވަތްތައް މަނާކުރަން ނިންމައިފި އެވެ.

02 ޑިސެމްބަރ

December 02, 2019
ދުބާއީ ޕޮލިހަށް ޓެސްލާ ސައިބާޓްރަކެއް

މިވީ ގޮތެއް ނޭނގުނެވެ. ޓެސްލާ އިން ބުނީ ސައިބާޓްރަކް އަދި ފުރިހަމަނުވާ ކަމަށެވެ. އެހެންވެ، 2021 ގައި ނޫނީ ސައިބާޓްރަކްތައް ގަނޑުކޮށް އުފައްދަން ނުފެށޭނެ ކަމަށް ވަނީ ބުނެފަ އެވެ. އަނެއްކޮޅުން، ސައިބާޓްރަކް ދައްކާލަން އުޅުމުގެ ތެރޭގައި، ކުޑަދޮރުގެ ބިއްލޫރިގަނޑުގައި ރެނދު ވެސް ވަނީ ލައިފަ އެވެ. ނަމަވެސް، އަންނަ އަހަރު ދުބާއީ ޕޮލިހަށް...

07 ނޮވެމްބަރ

November 07, 2019
ބޮލުގެ އިޝާރާތަށް ދުވާ ފުރޮޅުލީ ގޮނޑިއެއް

ބޮލުގެ އިޝާރާތުން ދުވާ ފުރޮޅުލީ ގޮނޑިއެއް ޔޫއޭއީގެ ދަރިވަރަކު އީޖާދުކޮށްފި އެވެ.