02 އެޕްރީލް

April 02, 2017 15
ގެޓްސެޓް ލޯނަށް ކުރިމަތިލުމަށް ހުޅުވާލައިފި

ޒުވާން ވިޔަފާރިވެރިން އުފެއްދުމަށް ސަރުކާރުން ކުރިއަށް ގެންދާ 25 މިލިއަން ރުފިޔާގެ ގެޓްސެޓް ލޯނު ޕްރޮގްރާމަށް ކުރިމަތިލާން އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓްރީން މިއަދު ހުޅުވާލައިފި އެވެ.

09 މާޗް

March 09, 2017 7
އަހަރު ދެބައިވުމުގެ ކުރިން ޗައިނާއާ އެކު ސޮއިކުރެވޭނެ

މި އަހަރު ދެބައިވުމުގެ ކުރިން ޗައިނާއާ އެކު މިނިވަން ވިޔަފާރީގެ އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރެވޭނެ ކަމަށް އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓަރު މުހައްމަދު ސައީދު މިރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

08 މާޗް

March 08, 2017
މިނިވަން ވިޔަފާރީގެ ފަހުގެ މަޝްވަރާތައް ފަށައިފި

ޗައިނާއާ އެކު މިނިވަން ވިޔަފާރީގެ އެއްބަސްވުމެއް އެކުލަވާލުމަށް ކުރަމުން އަންނަ މަޝްވަރާތައް ނިންމާލުމުގެ ބައްދަލުވުން މިއަދު ރާއްޖޭގައި ފަށައިފި އެވެ.

02 މާޗް

March 02, 2017 6
ވާހިދުގެ ފިޔަވަޅުން ދިވެހި އިންޝުއަރެންސް ކުރިޔަށް!

ރާއްޖޭގެ އިންޝުއަރެންސް އިންޑަސްޓްރީގައި އަބްދުލް ވާހިދުއަކީ އާ މޫނެއް ނޫނެވެ. އޭނާގެ ހިދުމަތުގެ ލިސްޓް އެހާ ވެސް ދިގެވެ. އެލައިޑް އިންޝުއަރެންސްއާ 1993 ގައި ގުޅިވަޑައިގެން އެތަނުގެ އެންމެ އާދައިގެ އޮފިސަރެއްގެ ލެވެލް އިން ފެއްޓެވި، ވާހިދު އެންމެ ފަހުން އެތަނުން ނިކުމެވަޑައިގަތީ ހަ އަހަރު ވަންދެން އެތަނުގެ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރުގެ...

01 މާޗް

March 01, 2017 10
މުދަލާއި ހިދުމަތުގެ އަގު 2.9 ޕަސެންޓަށް ބޮޑުވެއްޖެ

މިދިޔަ އަހަރު ޖެނުއަރީން މިދިޔަ ޖެނުއަރީ މަހާ ހަމަޔަށް ރާއްޖޭގެ އިންފްލޭޝަން ރޭޓް ނުވަތަ މުދަލާއި ހިދުމަތުގެ އަގު 2.9 ޕަސެންޓަށް އުފުލިފައިވާ ކަމަށް ތަފާސްހިސާބާ ބެހޭ ގައުމީ އިދާރާއިން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

27 ފެބުރުއަރީ

February 27, 2017 50
ފ. އަތޮޅުގައި ކުރަން އުޅެނީ ކޮން ކަމެއް؟

ފ. އަތޮޅަށް ވާން މިއުޅެނީ ކިހިނެއް؟ ހަމަ ވިއްކާލަނީތަ؟ ނޫނީ ބިޔަ އިންވެސްޓްމަންޓެއް ގެންނަން އުޅެނީތަ؟ މި ދުވަސްވަރު ގިނަ ބައެއްގެ ހިތުގައި މި ސުވާލުތައް އުފެދި، އަތޮޅުގެ ބައެއް މީހުންގެ ނުތަނަވަސްކަން ވަނީ ކުރިމަތިވެފަ އެވެ. އެ ސުވާލުތަކުގެ ޖަވާބެއް ނުލިބެ އެވެ. އެއީ ކިހިނެއް ވާން އުޅޭ ކަމެއް ކަން ވެސް އަދި އޭގެ ހަގީގަތެއް ވެސް...

22 ފެބުރުއަރީ

February 22, 2017 10
އެއާޕޯޓްގެ ސީ ޕްލޭން ޓާމިނަލް އަޅަން ހިއްކަން ފަށަނީ

ވެލާނާ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓުގައި އާ ސީ ޕްލޭން ޓާމިނަލް އަޅާ ސަރަހައްދު ހިއްކުމުގެ މަސައްކަތް ވެސް، އާ ރަންވޭގެ މަޝްރޫއު ކުރިއަށް ގެންދާ، ޗައިނާގެ ބެއިޖިން އާބަން ކޮންސްޓްރަކްޝަން ގްރޫޕް (ބީޔޫސީޖީ)އާ ހަވާލުކޮށްފި އެވެ.

14 ފެބުރުއަރީ

February 14, 2017 48
އަމާޒަކީ ބޮޑު ފައިދާއެއް ހޯދުމެއް ނޫން: އެސްޓީއޯ

އެސްޓީއޯގެ އަމާޒަކީ ބޮޑު ފައިދާއެއް ހޯދުމުގެ ބަދަލުގައި އެކަށީގެންވާ މިންވަރެއްގެ ފައިދާއެއް ނެރުން ކަމަށް އެ ކުންފުނީގެ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރު އަހުމަދު ޝަހީރު މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

08 ފެބުރުއަރީ

February 08, 2017 13
ރިޔާސީ ބަޔާނުގައި ވަނީ ދޮގާއި އޮޅުވައިލުން: އިބޫ

މިދިޔަ ހޯމަދުވަހު ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން އިއްވެވި ރިޔާސީ ބަޔާނަކީ، ރައްޔިތުންނަށް އެއްވެސް އުންމީދެއް ނުދެއްވައި، ދޮގުތަކާއި އޮޅުވައިލުމުގެ މައްޗަށް ބިނާކުރައްވާފައިވާ ރިޔާސީ...

February 08, 2017 31
ރިއާސީ ބަޔާން: ޖަވާބު ނުލިބޭ އެތައް ސުވާލެއް!

"މި ސަރުކާރުގެ ފުރަތަމަ ތިން އަހަރު ނިމިގެން ދިޔައިރު، މާތްﷲގެ ވާގިފުޅާ އެކު، ރާއްޖޭގެ އެކި ކަންކޮޅުތަކުގައި އެތަކެއް މަޝްރޫޢު ކާމިޔާބުކަމާ އެކު ނިމިގެން ހިނގައްޖެ. ރައްޔިތުންނަށް...

02 ފެބުރުއަރީ

February 02, 2017 13
"ބޮންޑުގެ 200 މިލިއަން ޑޮލަރު އަންނަ މަހު ލިބޭނެ"

ސޮވެރިން ބޮންޑު ބޭރަށް ވިއްކައިގެން ހޯދަން މަސައްކަތް ކުރާ 200 މިލިއަން ޑޮލަރު (ތިން ބިލިއަން ރުފިޔާ) އަންނަ މަހު ލިބޭނެ ކަމަށް ސަރުކާރުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

01 ފެބުރުއަރީ

February 01, 2017 5
އަހަރު ނިމުނުއިރު ރިޒާވް އެއްވަރެއްގައި ހިފެހެއްޓިފައި

މިދިޔަ އަހަރު ނިމުނުއިރު ދައުލަތުގެ ރިޒާވް ހުރީ އޭގެ ކުރީގެ އަހަރާ އަޅާބަލާއިރު އެއްވަރެއްގައި ހިފެހެއްޓިފައި ކަމަށް މަރުކަޒީ ބޭންކުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

31 ޖެނުއަރީ

January 31, 2017 7
މިއަހަރުގެ ޝިއާރު: އިގްތިސާދީ ފުދުންތެރިކަމާ ހަމަޖެހުން

އިގްތިސާދީ ފުދުންތެރިކަމާއި ހަމަޖެހުން ރައްޔިތުންނަށް ހޯދައިދޭން އަމާޒު ހިފައި ސަރުކާރުން މި އަހަރަށް ހާއްސަ ޝިއާރެއް ކަނޑައަޅައިފި އެވެ.

January 31, 2017 17
އެސްޓީއޯއަށް މުޅި އަހަރު ލިބުނު ފައިދާ ދަށްވެއްޖެ

އެސްޓީއޯއަށް މިދިޔަ އަހަރު ލިބުނު ސާފު ފައިދާ އާއި ފަހު ކުއާޓަރުގެ ފައިދާ އޭގެ ކުރީ އަހަރާ އަޅާ ބަލާއިރު ވެސް ވަރަށް ބޮޑަށް ދަށަށް ހިނގައްޖެ އެވެ.

26 ޖެނުއަރީ

January 26, 2017 10
މިިމަހު އެކަނި ވެސް 2.9 ބިލިއަން ރުފިޔާގެ ޓީބިލް

ސަރުކާރުގެ ކޭޝްފްލޯ ހަމަޖެއްސުމަށް ހަމަޖެއްސުމަށްޓަކައި މި މަހުގެ މިހާތަނަށް 2.9 ބިލިއަން ރުފިޔާގެ ޓީ ބިލް ވިއްކައިފި އެވެ.

23 ޖެނުއަރީ

January 23, 2017 4
އިގްތިސާދީ ހަރަކާތް އިތުރު ވިޔަސް ޑޮލަރު ތާށި: ސާވޭ

މިދިޔަ އަހަރުގެ ފަހުކޮޅު ރާއްޖޭގެ އިގްތިސާދި ހަރަކާތްތައް އިތުރުވި ކަމަށާއި އެކަމަކު ބޭރު ފައިސާ ލިބުމުގެ ދަތިކަމުގެ ބިރު ވިޔަފާރިތަކަށް އެބަ އޮތް ކަމަށް މަރުކަޒީ ބޭންކުން ކުރި ސާވޭ އަކުން ދައްކައިފި އެވެ.

22 ޖެނުއަރީ

January 22, 2017 9
"އިންވެސްޓްމަންޓުތަކަށް ފުރިހަމަ ރައްކާތެރިކަން ލިބޭނެ"

ރާއްޖޭގައި ކުރާ އިންވެސްޓްމަންޓުތަކަށް ހުރިހާ ގޮތަކުން ވެސް ފައިދާ އާއި ރައްކާތެރިކަން ލިބޭނެ ކަމަށް ފިޝަރީޒް މިނިސްޓަރު މުހައްމަދު ޝައިނީ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

19 ޖެނުއަރީ

January 19, 2017 6
ދަރަނީގެ ބިރު އިގްތިސާދަށް އެބަ އޮތް: ވޯލްޑް ބޭންކް

ތަރައްގީގެ މަޝްރޫއުތަކަށް ނަގާ ބޮޑެތި ލޯނުތަކުގެ ސަބަބުން ދަރަނި ބޮޑުވުމުގެ އަސަރު ރާއްޖޭގެ އިގްތިސާދަށް ކުރުމުގެ ބިރު އެބަ އޮތް ކަމަށް ބުނެ، އެކަމުގެ ކަންބޮޑުވުން ވޯލްޑް ބޭންކުން އަނެއްކާވެސް ފާޅުކޮށްފި އެވެ.

16 ޖެނުއަރީ

January 16, 2017 3
"އިސްލާމިކް ފައިނޭންސްގެ މަރުކަޒަކަށް ރާއްޖެ ހެދޭނެ"

އިސްލާމިކް ފައިނޭންސްގެ ދާއިރާ އިން މި ސަރަހައްދުގެ މައި މަރުކަޒަކަށް އަދި ބައިނަލްއަގުވާމީ ގޮތުން ވެސް ފާހަގަކޮށްލެވޭ ތަނަކަށް ރާއްޖެ ހެދޭނެ ކަމަށް ކަމާ ބެހޭ ބޭރުގެ ތަޖުރިބާކާރުން މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

11 ޖެނުއަރީ

January 11, 2017 3
އަހަރު ނިމުނު އިރު މީރާ އަށް 14.5 ބިލިއަން ރުފިޔާ

ޖީއެސްޓީގެ ގޮތުގައި ލިބުނު އާމްދަނީ އިތުރުވެ، މިދިޔަ އަހަރު ނިމުނު އިރު މޯލްޑިވްސް އިންލަންޑް ރެވެނިއު އޮތޮރިޓީ (މީރާ) އަށް ޖަމާކުރި ޖުމްލަ އާމްދަނީ 14.5 ބިލިއަން ރުފިޔާ އަށް އަރައިފި އެވެ.

09 ޖެނުއަރީ

January 09, 2017 3
ކްރެޑިޓް ގެރެންޓީ ސްކީމް 100 މިލިއަނަށް ބޮޑުކޮށްފި

ކުދި އަދި މެދު ފަންތީގެ ވިޔަފާރީގެ ގާނޫނުގެ ދަށުން ގާއިމްކޮށްފައިވާ ކްރެޑިޓް ގްރެންޓީ ސްކީމަށް ކުޑަ ދުވަސްކޮޅެއް ތެރޭގައި ލިބުނު ތަރުހީބުގެ ބޮޑުކަމުން، އެ ސްކީމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ...

January 09, 2017 6
ޓޫރިޒަމް ސީޒަން ފެށީ 16 ޕަސެންޓުގެ ކުރިއެރުމަކާ އެކު

ރާއްޖޭގެ ޓޫރިޒަމް ސީޒަނުގެ ފުރަތަމަ މަހު ރާއްޖެ އައި ޓޫރިސްޓުންގެ އަދަދު ގާތްގަނޑަކަށް 16 ޕަސެންޓް އިތުރުވެއްޖެ އެވެ.

08 ޖެނުއަރީ

January 08, 2017 4
އޮބާމާގެ ވެރިކަމުގައި 11.3 މިލިއަން ވަޒީފާ އުފެއްދި

ވޮޝިންޓަން (ޖެނުއަރީ 8) - އެމެރިކާގެ ރައީސް ބަރަކް އޮބާމާގެ ރިޔާސީ ދައުރު ނިމިގެންދާ އިރު އެމަނިކުފާނު ވަނީ 11.3 މިލިއަން ވަޒީފާ މުޅިން އަލަށް އުފައްދާފައި ކަމަށް ހިސާބުތަކުން ދައްކައިފި އެވެ.