22 ޖޫން

June 22, 2019
ސަންޗޭޒްގެ ގޯލުން މޮޅުވެ ޗިލީ ކުއާޓާ އަށް

ސަލްވަޑޯ، ބްރެޒިލް (ޖޫން 22) - އަލެކްސިސް ސަންޗޭޒްގެ ގޯލުން 2-1 އިން އިކުއެޑޯ ބަލިކޮށް ކޮޕާ އެމެރިކާގެ އެންމެ ފަހު ދެ އަހަރުގެ ޗެމްޕިއަން ޗިލީ މި ފަހަރުގެ މުބާރާތުގެ ކުއާޓާ ފައިނަލުން ފުރުސަތު ހޯދައިފި އެވެ.

15 އެޕްރީލް

April 15, 2019 1
އަސާންޖް އެމަބްސީ ބޭނުން ކުރީ ޖާސޫސް ކުރަން: އިކުއެޑޯ

ގުއިޓޯ (އެޕްރީލް 15) - ލަންޑަނުގައި ހުންނަ އިކުއެޑޯގެ އެމްބަސީ، ޖޫލިއަން އަސާންޖް ބޭނުން ކުރީ ޖާސޫސީ މަރުކަޒެއްގެ ގޮތުގައި ކަމަށް ރައީސް ލެނިން މޮރެނޯ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

11 އެޕްރީލް

April 11, 2019 4
އެމްބަސީ އަށް ފުލުހުން ވަދެ އަސާންޖް ހައްޔަރުކޮށްފި

ލަންޑަން (އެޕްރީލް 11) - ލަންޑަނުގައި ހުންނަ އިކުއެޑޯ އެމްބަސީ އަށް އިނގިރޭސި ފުލުހުން ވަދެ ވިކިލީކްސްގެ ފައުންޑަރު ޖޫލިއަން އަސާންޖް މިއަދު ހައްޔަރުކޮށްފި އެވެ.

08 ފެބުރުއަރީ

February 08, 2019 1
ޕޯސްޓްކާޑްތައް ލިބުނީ 30 އަހަރު ފަހުން

ޕީޓާ އާއި އޭނާގެ އަންހެނުން ވަރްނާ ޗާޑްވިޑްއަކީ ޗުއްޓީއަކަށް ގޮސްފި ނަމަ އެ މީހުން ދިޔަ ތަނަކުން އުފަން ގައުމަށް ޕޯސްޓްކާޑް ފޮނުވަން ލޯބިކުރި ބައެކެވެ.

01 ޖެނުއަރީ

January 01, 2019 1
ޖަނަވާރުންނަށް އުނދަގޫވާތީ ހަވާއެރުމުން މަނާ!

އިކުއެޑޯ ކައިރީގައި އޮންނަ، ދިރޭތަކެތީގެ ރަށެއްގެ ގޮތުގައި މަޝްހޫރު ގަލެޕޮގޮސް އުޅޭ ދިރޭތަކެއްޗަށް އުނދަގޫވެ ސިއްހީ ގޮތުން ނުރަނގަޅު އަސަރުކުރާތީ އެ ރަށުގައި ހަވާ އެރުވުން މަނާކޮށްފި އެވެ.

04 ޖުލައި

July 04, 2018
އިކުއެޑޯގެ ކުރީގެ ރައީސް ހައްޔަރު ކުރަން ކޯޓު އަމުރު ނެރެފި

ގުއިޓޯ (ޖުލައި 4) - އިކުއެޑޯގެ ކުރީގެ ރައީސް ރަފޭލް ކޯރެއާ ހައްޔަރު ކުރަން ކޯޓު އަމުރެއް މިއަދު ނެރެފި އެވެ.

18 މެއި

May 18, 2018
އަސާންޖުގެ ސެކިއުރިޓީ އިތުރު ޚިދުމަތްތައް ކަނޑާލައިފި

ލަންޑަން (މެއި 18) - ލަންޑަނުގައި ހުންނަ އިކުއެޑޯ އެމްބަސީން ހިމާޔަތް ހޯދައިފައިވާ ޖޫލިއަން އަސާންޖަށް ފޯރުކޮށްދޭ ސެކިއުރިޓީއާ ގުޅޭ އިތުރު ޚިދުމަތްތައް ކަނޑާލައިފި އެވެ.

28 މާޗް

March 28, 2018 1
އަސާންޖަށް އިންޓަނެޓުގެ ޚިދުމަތް ކަނޑާލައިފި

ލަންޑަން (މާޗް 28) - ލަންޑަނުގައި ހުންނަ އިކުއެޑޯ އެމްބަސީން ހިމާޔަތް ހޯދައިފައިވާ ޖޫލިއަން އަސާންޖަށް އިންޓަނެޓުގެ ޚިދުމަތް ކަނޑާލައިފި އެވެ.

28 ޖެނުއަރީ

January 28, 2018 2
ހައްޔަރު ކުރުމުގެ އަމުރު ބާތިލް ކުރަން އަސާންޖް އެދިއްޖެ

ލަންޑަން (ޖެނުއަރީ 28) - ވިކިލީކްސްގެ ބާނީ ޖޫލިއަން އަސާޖް ހައްޔަރު ކުރަން ލަންޑަނުގެ ކޯޓުން ނެރެފައިވާ އަމުރު ބާތިލް ކުރަން އޭނާގެ ވަކީލުން އެދިއްޖެ އެވެ.

22 ޖެނުއަރީ

January 22, 2018
އަސާންޖަކީ އިކުއެޑޯ އަށް މައްސަލަގަނޑެއް: ރައީސް މޮރެނޯ

ގުއިޓޯ (ޖެނުއަރީ 22) - ވިކިލީކްސްގެ ފައުންޑާ ޖޫލިއަން އަސާންޖަކީ އިކުއެޑޯ އަށް "ވާރުތަވެފައިވާ މައްސަލަގަނޑެއް" ކަމަށް އެ ގައުމުގެ ރައީސް ލެނިން މޮރެނޯ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

18 އޮކްޓޯބަރ

October 18, 2016 3
އަސާންޖަށް އިންޓަނެޓް ކަނޑާލައިފި: ވިކިލީކްސް

ލަންޑަން (އޮކްޓޯބަރު 18) - ލަންޑަނުގައި ހުންނަ އިކުއެޑޯ އެމްބަސީން ސިޔާސީ ހިމާޔަތް ހޯދައިގެން ހުރި ޖޫލިއަން އަސާންޖަށް އިންޓަނެޓުގެ ޚިދުމަތް ކަނޑާލައިފައިވާ ކަމަށް ވިކިލީކްސް އިން ބުނެފި އެވެ.

17 ޖޫން

June 17, 2016
އެކުއެޑޯ ބަލިކޮށް އެމެރިކާ ސެމީ އަށް

ސިއެޓްލް، ޔުނައިޓެޑް ސްޓޭޓްސް (ޖޫން 17) - ކޮޕަ އެމެރިކާ ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގައި މިއަދު އެކުއެޑޯ 2-1 އިން ބަލިކޮށް މުބާރާތް ބާއްވާ ގައުމު އެމެރިކާ ސެމީ ފައިނަލްގެ ފުރަތަމަ ޖާގަ ހޯދައިފި އެވެ.