28 ޖެނުއަރީ

January 28, 2020 10
ފިންލެންޑް ސްކޫލުން ބޮޑު ފެއާއެއްގައި ބައިވެރިވެއްޖެ

ރާއްޖޭގައި ހިންގާ ފިންލެންޑް އިންޓަނޭޝަނަލް ސްކޫލުން ފިންލޭންޑުގައި ބާއްވާ އެންމެ ބޮޑު އެޑިއުކޭޝަން ފެއާގައި ބައިވެރިވެއްޖެ އެވެ.

January 28, 2020 18
ރަސްގެތީމު ސްކޫލު ދަރިވަރުންނަށް ހޯމްވޯކެއް ނުދޭ!

ރ. ރަސްގެތީމު ސްކޫލުގެ ދަރިވަރުންނަށް ހޯމް ވޯކް ދިނުން ހުއްޓާލައިފި އެވެ.

January 28, 2020 10
ވާހަކަ: ފަލިކޮޔާއި މުޝީރު

ވަރަށް ކުޑަ އިރުއްސުރެން ދެ ކުއްޖަކު އެކުއެކީގައި ކިޔަވަމުން ގެންދިޔަ އެވެ. އާއިލީ ދިރިއުޅުމާއި ކިޔެވުމުގެ ފެންވަރަށް ބަލާއިރު ދެ ކުދިން ވަރަށް އެއް ގޮތެވެ. ކުޅުމާއި ތަންތަނަށް...

27 ޖެނުއަރީ

January 27, 2020 4
ބީއެމްއެލުން 10 ސްކޫލެއްގެ ސެން ކްލާހަށް އެހީވެއްޖެ

ހާއްސަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ ކުދިންނަށް އަމާޒުކޮށް ރާއްޖޭގެ 10 ސްކޫލެއްގައި ހިންގާ ސެން ކްލާސްތަކަށް ބޭނުންވާ ތަކެތި، ބީއެމްއެލުން ފޯރުކޮށްދީފި އެވެ.

January 27, 2020 14
އެއްމާބަނޑު ދެބެން: އެއްކޮށް ކިޔަވައި މަތީ ވަނައަށް

ދޮންތަ، މަރިޔަމް ރަޝާ ޒުހުރީ އަދި ކޮއްކޮ ފާތިމަތު ރަހާ ޒުހުރީއަކީ އަބަދުވެސް ކިޔެވުމަށް މޮޅު، އިތުރު ހަރަކާތްތަކުގައި ވިދާލި އެއްމާބަނޑު ދެބެއިންނެވެ. އުފަން ރަށް، ނ. ހޮޅުދޫގެ މޭނާ...

25 ޖެނުއަރީ

January 25, 2020 2
އިންޑިއާގެ ސްކޫލެއްގައި އެންމެ ދަރިވަރަކާއި ދެ ޓީޗަރުން

އިންޑިއާގައި ސަރުކާރުން ހިންގާ ސްކޫލެއް އެންމެ ދަރިވަރަކާއި ދެ ޓީޗަރުންނާ އެކު ހިންގަން ޖެހި އެކަމުގެ ދަތިތަކާ ކުރިމަތިލާން ޖެހިއްޖެ އެވެ.

23 ޖެނުއަރީ

January 23, 2020 1
އެމްއެމްއޭއިން "ޕައިތަން ޕްރޮގްރާމިން" ދަސްކޮށްދެނީ

ކޮމްޕިއުޓާ ސައިންސްގެ ޕްރޮގްރާމެއް ކަމަށްވާ ޕައިތަން ޕްރޮގްރާމިން ލެންގުއޭޖް" ދަސްކޮށްދޭ ކޯހެއް އެމްއެމްއޭއިން ފަށައިފި އެވެ.

January 23, 2020 20
ގުރުއާން އެސެސްކުރާ ގޮތަށް އަނެއްކާ ވެސް ބަދަލެއް

އެސްއެސްސީ އިމްތިހާނުގައި ގުރުއާން އެސެސްކުރާ ގޮތަށް ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޕަބްލިކް އެގްޒަމިނޭޝަން (ޑީޕީއީ) އިން އަނެއްކާ ވެސް ބަދަލު ގެނެސްފި އެވެ.

21 ޖެނުއަރީ

January 21, 2020 23
ހަމަދު ސްކޫލްގެ ފަންކާއެއް ވެއްޓި ދެ ކުއްޖަކަށް އަނިޔާ

ލ. ގަމު ހަމަދު ބިން ހަލީފާ އާލް ސާނީ ސްކޫލުގެ ކްލާހެއްގައި ކުދިންތަކެއް ތިއްބައި އެ ކްލާހުގެ ފަންކާ ވެއްޓި ދެ ކުއްޖަކަށް މިއަދު އަނިޔާވެއްޖެ އެވެ.

January 21, 2020 16
ރަސްގެތީމް ސްކޫލުގައި ފެން ބޯން ރަނގަބީލް ޖަހަނީ

ރ. ރަސްގެތީމް ސްކޫލް ދަރިވަރުންނަށް ފެން ބޯން ހަނދާން ކޮށްދިނުމަށް "ވޯޓަ ބެލް" ޖަހަން ފަށައިފި އެވެ.

January 21, 2020 3
ޑްރަގާއެކު ހައްޔަރުކުރި ޕްރިންސިޕަލް ސަސްޕެންޑްކޮށްފި

މަސްތުވާތަކެއްޗާއެކު ހައްޔަރުކުރި ނ. މާޅެންދޫ ސްކޫލު ޕްރިންސިޕަލް ޔޫސުފް އާދަމް މިއަދު ސަސްޕެންޑުކޮށްފި އެވެ.

20 ޖެނުއަރީ

January 20, 2020 17
ހައްޔަރު ކުރި ޕްރިންސިޕަލް ދޫކޮށްލައިފި

މަސްތުވާތަކެތިި ގެންގުޅުނު ކަމުގެ ހައްޔަރުކުރި ނ. މާޅެންދޫ ސްކޫލްގެ ޕްރިންސިޕަލް މިއަދު ދޫކޮށްލައިފި އެވެ.

January 20, 2020 25
ފޮތްތަކުގެ ބޭރު ޖަރީކޮށްލީ ފޮތިން!

ޕްލާސްޓިކް ބޭނުންކުރާ މިންވަރު މަދުކުރަން ސްކޫލުތަކުން ގިނަ ކަންކަން ކޮށްފި އެވެ. ބައެއް ތަންތަނުގައި ޕްލާސްޓިކް ކޮތަޅުން ފެށިގެން ޕްލާސްޓިކް ފުޅި ވެއްދުން މިހާރު މަނަލެވެ. ނ. ޅޮހީ...

19 ޖެނުއަރީ

January 19, 2020 20
އަޒްހަރުން އަރަބިއްޔާ އަށް ފޮތްތަކެއް ހަދިޔާކޮށްފި

މިސްރުގެ އަޒްހަރު ޔުނިވާސިޓީން ރާއްޖޭގެ އަރަބިއްޔާ ސްކޫލަށް އަރަބި ފޮތްތަކެއް މިއަދު ހަދިޔާކޮށްފި އެވެ.

17 ޖެނުއަރީ

January 17, 2020
ގަޑިޖެހިގެން ކުދިން ބަލައި ދާ ނަމަ ޖޫރިމަނާކުރަނީ

ގަޑިޖެހިން ސްކޫލަށް ކުދިން ބަލައިދާ ބެލެނިވެރިން ޖޫރިމަނާކުރާ ގޮތަށް އިނގިރޭސިވިލާތުގެ ޕްރައިމަރީ ސްކޫލަކުން ނިންމައިފި އެވެ.

15 ޖެނުއަރީ

January 15, 2020 20
ކުދިންގެ ވެކްސިންގެ މައުލޫމާތު ފޮނުވަން އަންގައިފި

ވެކްސިން ޖަހާފައި ތިބި ކުދިންގެ މައުލޫމާތު ފޮނުވަން އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީން ސްކޫލުތަކަށް މިއަދު އަންގައިފި އެވެ.

January 15, 2020 45
ސީއެޗްއެސްއީ ހުޅުމާލެ އަށް ބަދަލުކުރަނީ

މާލޭގައި ހިންގަމުން އަންނަ ސީއެޗްއެސްއީގެ އިމާރާތް ހުޅުމާލެ އަށް ބަދަލުކުރަން ސަރުކާރުން ނިންމައިފި އެވެ.

January 15, 2020 5
މަތީ ތައުލީމުގެ ލޯނަށް މި މަހުގެ ފަހުކޮޅު ހުޅުވާލަނީ

މަތީ ތައުލީމުގެ ލޯނަށް މި މަހުގެ ފަހުކޮޅު ހުޅުވާލާނެ ކަމަށް ހަޔަ އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

14 ޖެނުއަރީ

January 14, 2020 6
ޑްރަގާ އެކު ހައްޔަރުކުރި ޕްރިންސިޕަލް ބަންދަށް

މަސްތުވާތަކެތިި ގެންގުޅުނު ކަމުގެ ތުހުމަތުގައި އިއްޔެ ހައްޔަރުކުރި ނ. މާޅެންދޫ ސްކޫލްގެ ޕްރިންސިޕަލްގެ ބަންދަށް ހަތް ދުވަސް ޖަހައިދީފި އެވެ.

January 14, 2020 2
މަޖަލަކަށް ކުރި ޕޯސްޓަކުން ގެއްލުނީ ވަޒީފާ

އެމެރިކާ އާއި އިރާނާ ދެމެދު މިހާރު ހޫނުވެފައިވާ ކޯޅުންގަނޑަށް އިޝާރާތްކޮށް އިންޑިއާ ދަރިކޮޅުގެ އެމެރިކާގެ ޕްރޮފެސަރަކު ފޭސްބުކްގައި ހިއްސާކުރެއްވި ޕޯސްޓަކާ ގުޅިގެން މިދިޔަ...

12 ޖެނުއަރީ

January 12, 2020 3
ކީ ސްޓޭޖް ހަތަރަކާ ހަމައަށް ފޮތްތައް ޑިޖިޓަލައިޒްކުރަނީ

ސްކޫލްތަކުގެ ކީ ސްޓޭޖް 1-4 އަށް ކިޔަވައިދޭ ބައެއް ފޮތްތައް ޑިޖިޓަލައިޒްކުރަން އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީން ނިންމައިފި އެވެ.

January 12, 2020 54
ވެކްސިން ނުދީ ވައްދާ ސްކޫލެއް އެބަހުރި: ޑރ.ފައިސަލް

ވެކްސިން ނުޖަހައި ކުދިން ވައްދާ ސްކޫލެއް އައްޑޫގައި ހުރި ކަމަށް ވިދާޅުވެ އައިޖީއެމްއެޗުގެ ކުޑަކުދިންގެ ޑޮކްޓަރު އަހްމަދު ފައިސަލް މިއަދު ކަންބޮޑުވުންފާޅުކުރައްވައިފި އެވެ.

11 ޖެނުއަރީ

January 11, 2020 51
ތައުލީމީ އާ އަހަރުގެ މެސެޖާއެކު ވަޒީރުން 19 އަތޮޅަށް

މާދަމާ ފަށާ ދިރާސީ އާ އަހަރުގެ ކިޔެވުމަށް މަރުހަބާ ވިދާލުވެ، ދަރިވަރުންނަށް ހިތްވަރުު ދެއްވުމުގެ މެސެޖަކާ އެކު، މިނިސްޓަރުން 19 އަތޮޅަކަށް ވަޑައިގަންނަވަން ނިންމައިފި އެވެ.

09 ޖެނުއަރީ

January 09, 2020 27
ހެޔޮ ހިތުން ދިން ހަދިޔާއަށް ހަދާނެ ގޮތެއް ނޭނގިފައި!

ހުޅުމާލޭގައި އާންމު މީހަކު ބޮޑު ހޭދައެއް ކޮށްގެން ޕްރީ ސްކޫލެއް ހަދާ، އެޗުޑީސީއާ ހަވާލުކުރީ އެންމެ ކަމަކަށް ޝަރުތުކޮށްފަ އެވެ: އޭނާގެ ބައްޕަގެ ނަން ބޭނުންކުރުމެވެ.

08 ޖެނުއަރީ

January 08, 2020 11
"ތައުލީމާއި ކުޅިވަރު އެކުގައި ކުރިއަށް ގެންދަން ޖެހޭ"

ދުޅަހެޔޮ މުޖުތަމައުއެއް ބިނާ ކުރުމަށްޓަކައި ތައުލީމާއި ކުޅިވަރު އެކުގައި ކުރިއަށް ގެންދަން ޖެހޭ ކަމަށް ނައިބު ރައީސް ފައިސަލް ނަސީމް މިރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

January 08, 2020 14
އާ ތައުލީމީ އަހަރު ފަށަނީ 73،000 ކުދިންނާ އެކު

ދޮޅު މަސް ދުވަހުގެ ބޮޑު ޗުއްޓީ އަކަށް ފަހު، ދިރާސީ އާ އަހަރުގެ ކިޔެވުން 73،000 އަށް ވުރެ ގިނަ ކުދިންނާ އެކު އަންނަ އާދިއްތަ ދުވަހު ފެށުމަށް ސްކޫލްތަކުން ތައްޔާރުވާން ފަށައިފި އެވެ.

07 ޖެނުއަރީ

January 07, 2020 24
މައްސަލަހުރި ފޮތް ހަވާލުކުރަން އަންގައިފިން:އަހްމަދިއްޔާ

އެހެން ދީންތަކުގެ މައުލޫމާތު ހިމެނޭ ދެ ފޮތެއް ދޫކުރެވުނީ އޮޅުމަކުން ކަމަށާއި އެ ފޮތްތައް ހަވާލުކުރަން އަންގާފައިވާ ކަމަށް އަހުމަދިއްޔާ އިންޓަނޭޝަނަލް ސްކޫލުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

02 ޖެނުއަރީ

January 02, 2020 10
ދަރިވަރަކަށް ނެނީއަކު ހޯދަން ކުރި އިއުލާނަކަށް ފާޑުކިޔުންތަކެއް

އިނގިރޭސި ވިލާތުގައި ގާނޫނީ ދާއިރާ އިން ކިޔަވާ ކެނެޑާގެ އަންހެން ދަރިވަރެއްގެ ގޭތެރޭގެ ކަންކަން ބެލެހެއްޓުމަށް ނެނީ އަކު ހޯދަން އާއިލާ އިން ކުރި އިއުލާނަކާ ގުޅިގެން ސޯޝަލް މީޑިއާގައި އެތައް ބަޔަކު ފާޑުކިޔައިފި އެވެ.

31 ޑިސެމްބަރ

December 31, 2019 50
ޓީޗަރުން ހޯދުމުގެ ކަންކަން އިންޑިއާގެ ކުންފުންޏަކަށް

ރާއްޖޭގެ ސްކޫލްތަކަށް އަންނަ އަހަރަށް ބޭނުންވާ ބިދޭސީ ޓީޗަރުން ހޯދުމާ ގުޅޭ ކަންކަން ދިވެހި ސަރުކާރުން އިންޑިއާގެ އަމިއްލަ ކުންފުންޏަކާ ހަވާލުކޮށްފި އެވެ.

30 ޑިސެމްބަރ

December 30, 2019 26
ރާއްޖޭގެ ސްކޫލްތަކަށް ހޮލޯގޯ ފޯރުކޮށްދޭން ނިންމައިފި

ހޮލޯގޯ އާއި މޮމްސް އެންޖީއޯ ގުޅިގެން ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ސްކޫލެއްގައި ހޮލޯގޯ އެޕްލިކޭޝަން ބޭނުންކޮށްގެން ކިިޔަވައިދިނުން ތައާރަފްކުރަން ނިންމައިފި އެވެ.