17 ސެޕްޓެމްބަރ

September 17, 2020 9
ޕްރިންސިޕަލުންގެ އުސޫލަށް އަމަލުކުރުން މަޑުޖައްސާލައިފި

ޕްރިންސިޕަލުންގެ އުސޫލަށް އަމަލުކުރުން، އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީން އެދިގެން ސިވިލް ސާވިސް ކޮމިޝަން (ސީއެސްސީ) އިން މަޑުޖައްސާލައިފި އެވެ.

September 17, 2020 6
މާލެ ސަރަހައްދު ސްކޫލުތައް އިތުރު 2 ހަފުތާއަށް ބަންދު

މާލެ ސަރަހައްދުގެ ސްކޫލުތައް ކުރިއަށް އޮތް ދެ ހަފުތާގައި ވެސް ބަންދުކޮށް އޮންލައިންކޮށް ކިޔަވައިދޭން އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީން މިއަދު ނިންމައިފި އެވެ.

September 17, 2020
އަންހެން ކުދިންގެ ތައުލީމަށް ހެރީގެ 130،000 ޑޮލަރު

އެފްރިކާ ބައްރުގެ ގައުމުތަކެއްގެ އަންހެން ކުދިންނާއި އަންހެނުންގެ ތައުލީމާއި ތަރައްގީ އަށް އެހީވުމުގެ ގޮތުން ޕްރިންސް ހެރީ އާއި އަނބިކަނބަލުން މޭގަން މާކަލް 130،000 ޑޮލަރު...

16 ސެޕްޓެމްބަރ

September 16, 2020 2
ޕްރިންސިޕަލުންގެ އުސޫލުގެ މައްސަލަ ބަލައިދޭން އެދިއްޖެ

ޕްރިންސިޕަލުންގެ އުސޫލުގައި ގާނޫނީ އަދި އިޖުރާއީ މައްސަލަތައް ހުރިކަމަށް ފާހަގަކުރެވޭތީ އެކަން މަޖިލީހުގެ ކަމާބެހޭ ކޮމިޓީން ބަލައިދިނުމަށް، މަޑުއްވަރީ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އާދަމް ޝަރީފް އިއްޔެ އެދިވަޑައިގެންފި އެވެ.

15 ސެޕްޓެމްބަރ

September 15, 2020 8
ދެވަނަ ފިޔަވަހީގައި 3 ސްކޫލު އަޅައިދޭނެ ބަޔަކު ހޯދަނީ

ހުޅުމާލެ ދެ ވަނަ ފިޔަވަހީގައި ކޮންޓްރެކްޓާ ފައިނޭންސް އުސޫލުން ތިން ސްކޫލެއް އަޅައިދޭނެ ބަޔަކު ހޯދަން ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީން ރޭ އިއުލާނުކޮށްފި އެވެ.

September 15, 2020 64
ޕްރިންސިޕަލުންގެ އުސޫލު: ރަނގަޅުތަ؟ ނުވަތަ ގޯސްތަ؟

ތައުލީމީ ދާއިރާގެ ހުންގާނުގައި ހިފަހައްޓައިގެން ތިބި ޕްރިންސިޕަލުންގެ އޮނިގަނޑެއް ނެތި މަސައްކަތްކުރާތާ ފަސް އަހަރެވެ. އޭގެ ސަބަބުން ދިމާވާ ގޮންޖެހުންތަކަށް ހައްލު ހޯދައިދޭން މި...

14 ސެޕްޓެމްބަރ

September 14, 2020 21
ޕްރިންސިޕަލުންގެ އުސޫލާ ގުޅޭ މައްސަލަ މަޖިލީހަށް

ޕްރިންސިޕަލުންގެ އުސޫލާ ގުޅޭ މައްސަލަ މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅަން އިދިކޮޅު ކޯލިޝަނުން މިއަދު ނިންމައިފި އެވެ.

September 14, 2020 5
ލިލީން ސްކޫލްތަކަށް 100،000 މާސްކު ހަދިޔާކޮށްފި

ލިލީ އެންޓަޕްރައިސަސް އަދި ލިލީ ޝިޕިން އެންޑް ޓްރޭޑިން އިން ސްކޫލްތަކަށް 100،000 މާސްކު މިއަދު ހަދިޔާކޮށްފި އެވެ.

September 14, 2020 83
ޕްރިންސިޕަލުންގެ ވިސްނުން ހުރީ ދާއިރާ ދޫކޮށް ދާން

ޕްރިންސިޕަލުންގެ ވަޒީފާއާ ގުޅޭ އުސޫލުގައި ހުރި ގިނަ ކަންބޮޑުވުންތަކާ ގުޅިގެން، ތައުލީމީ ދާއިރާ ދޫކޮށްލަން ވިސްނަމުންދާ ކަމަށް، ބައެއް ޕްރިންސިޕަލުން މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

13 ސެޕްޓެމްބަރ

September 13, 2020 30
ޕްރިންސިޕަލުންގެ ހައްގެއް ނުގެއްލޭނެ، ލިބޭނީ ކުރިއެރުން

ޕްރިންސިޕަލުން ވަޒީފާ އަދާކުރާ ސްކޫލު ކަނޑައަޅާނެ އުސޫލެއް ހެދިޔަސް އެ މީހުންގެ ހައްގުތައް ނުގެއްލޭނެ ކަމަށާއި އެއީ ތައުލީމީ ދާއިރާ އަށް ލިބޭނެ ބޮޑު ކުރިއެރުމެއް ކަމަށް އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީން ރޭ ބުނެފި އެވެ.

12 ސެޕްޓެމްބަރ

September 12, 2020 3
ސޯނޫ ހިލޭ ސްކޮލަޝިޕްތަކެއް ދޭން ނިންމައިފި

މާލީ ގޮތުން ފުދުންތެރި ނޫން އާއިލާތަކުގެ ދަރިވަރުންގެ މަތީ ތައުލީމަށް ސްކޮލަޝިޕްތަކެއް ދޭން ނިންމައި އެ ޕްރޮގްރާމަށް ކުރިމަތިލާން އިންޑިއާގެ އެކްޓަރު ސޯނޫ ސޫދު ހުޅުވާލައިފި އެވެ.

September 12, 2020
ދަރިވަރުންނަށް ހާއްސަކޮށް "ފޭސްބުކް ކޭމްޕަސް"

ޔުނިވަސިޓީތަކުގައި ކިޔަވާ ދަރިވަރުންނަށް ހާއްސަކޮށްގެން ފޭސްބުކުން "ފޭސްބުކް ކޭމްޕަސް" ގެ ނަމުގައި އާ ޓޫލެއް ތައާރަފުކޮށްފި އެވެ.

11 ސެޕްޓެމްބަރ

September 11, 2020 60
އާ އުސޫލާ މެދު ޕްރިންސިޕަލުން ކަންބޮޑުވެއްޖެ

ޕްރިންސިޕަލުން މަސައްކަތްކުރާނެ ސްކޫލެއް ކަނޑައެޅުމުގެ ބާރު، އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓަރުގެ ލަފާގެ މަތިން އެކުލަވާލާ ކޮމިޓީއަކަށް ދިނުން ފަދަ ކަންކަމަކީ ތައުލީމީ ދާއިރާ ސިޔާސީ ކުރުމުގެ ސިލްސިލާއެއް ކަމަށް ބުނެ، ސިވިލް ސާވިސް ކޮމިޝަން (ސީއެސްސީ) އިން ތައްޔާރުކުރި އުސޫލާ މެދު ގިނަ ޕްރިންސިޕަލުން ކަންބޮޑުވެއްޖެ އެވެ.

September 11, 2020 3
ދަރިވަރުން ގޭގައި، "އޯކޭއެއް ނޫން"

މިދިޔަ އަހަރުގެ ފަހުކޮޅުން ފެށިގެން މުޅި ދުނިޔެ އިން އެއް އަޒުމެއްގައި ދަނީ ކޮވިޑް-19ގެ ނުރައްކާތެރި ބަލިމަޑުކަމާ ދެކޮޅަށް ހަނގުރާމަ ކުރަމުންނެވެ. މި ބަލިމަޑުކަމުގެ ނުރައްކާ...

September 11, 2020 117
ޕްރިންސިޕަލަކަށް އެއް ސްކޫލެއްގައި ހުރެވޭނީ 8 އަހަރު

ސްކޫލެއްގައި ޕްރިންސިޕަލަކަށް އެންމެ ގިނަވެގެން ހުރެވޭނީ ވިދިވިދިގެން އަށް އަހަރު ކަމަށް ހަމަޖައްސައި ސަރުކާރު ސްކޫލުތަކުގައި ޕްރިންސިޕަލުން ވަޒީފާއަދާކުރާ ސްކޫލު ކަނޑައަޅާނެ...

10 ސެޕްޓެމްބަރ

September 10, 2020 1
ޖައިކާގެ ސްކޮލަޝިޕް އީޕީއޭގެ ދެ މުވައްޒަފަކަށް

ޖަޕާނު ސަރުކާރުގެ އެހީގައި ކުރިއަށްގެންދާ އެސްޑީޖީ ގްލޯބަލް ލީޑާ ޕްރޮގްރާމުގެ ދަށުން ދެ ދިވެއްސަކަށް އިއްޔެ ސްކޮލަޝިޕް ދީފި އެވެ.

08 ސެޕްޓެމްބަރ

September 08, 2020 24
ތައުލީމުގެ ބިލަށް ޓީޗަރުންގެ ފަރާތުން އިސްލާހުތަކެއް

ތައުލީމާ ބެހޭ ބިލަލަށް ޓީޗަރުންގެ ޖަމިއްޔާ އިން މުހިއްމު ބައެއް އިސްލާހުތައް ހުށަހަޅައި، އެކަމާ މަޝްވަރާކުރުމުގެ ފުރުސަތަކަށް މިއަދު އެދިއްޖެ އެވެ.

07 ސެޕްޓެމްބަރ

September 07, 2020 3
ހުރިހާ ދަރިވަރުންނަށް ލޮޓަސްއިން ސެނިޓައިޒާ ދެނީ

ރާއްޖޭގައި ކިޔަވާ ހުރިހާ ދަރިވަރުންނަށް ލޮޓަސް އިން ހޭންޑް ސެނިޓައިޒާ ފުޅި ބަހަން ނިންމައިފަ އެވެ.

September 07, 2020 21
މުސްތަފާ، ދަތި ދުވަސްވަރެއްގައި ޣިޔާސުއްދީން ހުންގާނަށް

ތައުލީމީ ދާއިރާއަށް ވަދެވަޑައިގަތުމުގެ ވިސްނުމެއް އޭރު ނެތެވެ. ނަމަވެސް މަޖީދިއްޔާ ސްކޫލުން އޯ ލެވެލް ނިންމާލެއްވުމަށް ފަހު މަންމަގެ ރަށް، ސ. ހިތަދުއަށް އަލީ މުސްތަފާ ބަދަލުވެ...

01 ސެޕްޓެމްބަރ

September 01, 2020 1
ސްޓޫޑެންޓް ލޯނު ދެއްކުން މިއަހަރުގެ ނިޔަލަށް ފަސްކޮށްފި

މަތީ ތައުލީމް ހާސިލްކުރަން ސަރުކާރުން ދޫކޮށްފައިވާ ސްޓޫޑެންޓް ލޯނު އަނބުރާ ދެއްކުމުގެ މުއްދަތު މި މަހުގެ ނިޔަލަށް ހަމަވީ ނަމަވެސް، އެކަމުގައި އިތުރު ފަސޭހައެއް ސަރުކާރުން ދީފި އެވެ. ލޯނު ދެއްކުމުގެ މުއްދަތު މި އަހަރުގެ ނިޔަލަށް ވަނީ އިތުރުކޮށްދީފަ އެވެ.

31 އޯގަސްޓް

August 31, 2020 8
ރިސްލާ: އުއްމީދުކުރި ވަރަށް ވުރެ ވެސް މަތީ ނަތީޖާއެއް

ދުވަހުގެ ގިނަ ވަގުތު ކިޔެވުމުގައި ހޭދަކުރިއަސް އައިޝަތު ރިސްލާ އުމަރު އުއްމީދުކޮށްގެން ހުރީ ރައީސްގެ ސްކޮލަޝިޕް ލިބޭނެ ކަމަކަށް ނޫނެވެ. އެކަމަކު އޭ ލެވެލްގައި ފަސް މާއްދާއިން އޭ ސްޓާއާ އެކު މިދިޔަ އަހަރު މުޅި ރާއްޖެއިން އެއް ވަނަ ހޯދި ހަތް ދަރިވަރުންގެ ތެރޭގައި އޭނާ ހިމެނުނެވެ.

30 އޯގަސްޓް

August 30, 2020 5
އޭ ލެވެލް ދަރިވަރުންނަށް ސްކޫލުތަކުގައި ކިޔަވައިދެނީ

ގްރޭޑް 11 އާއި 12ގެ ދަރިވަރުން ހަދާ އެންމެ ފަހު އިމްތިހާނަށް ފަރިތަކޮށްދިނުމަށް މާލެ ސަރަހައްދުގެ ސްކޫލުތަކުގައި ކިޔަވައިދޭން ފަށައިފި އެވެ.

25 އޯގަސްޓް

August 25, 2020 5
ގްރޭޭޑު 1ގެ އުމުރު ކަނޑައެޅުމުގެ މަޝްވަރާދަނީ ކުރިއަށް

އަންނަ އަހަރުގެ ދިރާސީ އާ އަހަރު ފެށުން އޮގަސްޓް މަހަށް ފަސްކޮށްފައިވާތީ، ގްރޭޑު އެކަކުން ދަރިވަރުންނަށް ޖާގަ ދިނުމުގައި ބަލާނެ އުމުރު ކަނޑައެޅުމުގެ މަޝްވަރާކުރަމުން އަންނަ އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީން އިއްޔެ ބުނެފި އެވެ.

23 އޯގަސްޓް

August 23, 2020 20
އިންޓަނޭޝަނަލް ސްކޫލުތަކަށް ޑޭޓާ ދިނުން ހުއްޓާލައިފި

ކޮވިޑް-19 ގެ ސަބަބުން ސްކޫލުތައް ބަންދުކުރުމަށް ފަހު، ގޭގައި ތިބެގެން ކިޔެވުމަށް އިންޓަނޭޝަނަލް ސްކޫލުތަކަށް ދެމުން އައި ޑޭޓާ އެލަވަންސް ހުއްޓާލައިފި އެވެ.

22 އޯގަސްޓް

August 22, 2020
ލޯފަން ކުދިންގެ ބްރެއިލް ބްރިކްސް ނެރެފި

ހަތް ގައުމަކަށް ބްރެއިލް ބްރިކްސް ނެރުނު އިރު، އިތުރު 20 ގައުމަކަށް އަންނަ އަހަރު ނެރޭނެ

20 އޯގަސްޓް

August 20, 2020 48
ކިޔެވުން އޮންލައިންކޮށް، އިންޓަނެޓަކަށް ނުވަދެވޭ

ޓެކްނޮލޮޖީގެ ގޮތުން ކުރިއަރާފައިވާ ޒަމާނެވެ. މި ގަރުނުގެ ހުރިހާ ކަމެއް ވެސް ބަރޯސާވަނީ އިންޓަނެޓަށެވެ. އިންޓަނެޓުގެ ބޭނުންތެރިކަން އެންމެ ބޮޑުވެގެން ދިޔައީ މުޅި ދުނިޔެއަށް ކުރިމަތިވެފައިވާ ކޮވިޑް-19 ގެ މި ބޮޑު ބަލިމަޑުކަމުން ރައްކާތެރިކަން ހޯދަން ގޭ ބަންދުގައި ތިބެން ޖެހުމުންނެވެ؛ ސްކޫލުތަކާއި އޮފީސްތައް ވެސް...

19 އޯގަސްޓް

August 19, 2020 10
މާލޭގެ ސްކޫލްތައް އަންނަ މަހުގެ 3 އާ ހަމައަށް ބަންދު

މާލޭގެ ސަރަހައްދުގެ ސްކޫލްތައް ކުރިއަށް އޮތް ދެ ހަފުތާގައި ވެސް ނުހުޅުވަން އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީން މިއަދު ނިންމައިފި އެވެ.

18 އޯގަސްޓް

August 18, 2020 17
ނިއު ނޯމަލްގައި ކިޔަވައިދޭ ވަގުތުތައް މަދުކޮށްފި

ސިއްހީ ނުރައްކަލުގެ ކުއްލި މި ހާލަތުގައި ދަރިވަރުންނަށް ކިޔަވައިދޭ ވަގުތުތައް އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީން މަދުކޮށްފި އެވެ.