06 ސެޕްޓެމްބަރ

September 06, 2018 21
އިބޫގެ ތައުލީމީ ސިޔާސަތު:ލުއި ލޯނާއި ގިނަ ސްކޮލާޝިޕް

ހިލޭ މަތީ ތައުލީމް ހާސިލް ކުރުމުގެ ފުރުސަތާއި ކިޔެވުމަށް ސަރުކާރުން ދޫކުރާ ލޯންތަކަށް ލުއިތަކެއް ހޯދައިދެއްވާނެ ކަމުގެ ވައުދާއެކު އިދިކޮޅު ކޯލިޝަންގެ ތައުލީމީ ސިޔާސަތު މިރޭ އިއުލާން ކުރައްވައިފި އެވެ.