23 މެއި

May 23, 2020 6
ރާއްޖޭގައި ތާށިވެ، ނުނިމުނު ހަނީމޫނެއްގައި

މިސްރުގައި ކުރި ކައިވެންޏަށް ފަހު ޚާލިދާއި ޕެރީ މާޗް މަހުގެ ހަ ވަނަ ދުވަހު ހަނީމޫނަށް ފުރީ އެއްވެސް ކަންބޮޑުވުމެއް ހާސްކަމެއް ނެތި އެވެ. އޭރު ކޮވިޑް-19 އަކީ މުޅި ދުނިޔެއަށް ފެތުރިފައިވާ ބައްޔެއް ނޫނެވެ. އެ ބަލި އެހާ އަވަހަށް ފެތުރިދާނެއޭ ހިތަށް ވެސް ނާރަ އެވެ.

21 މާޗް

March 21, 2020
މިސްރުގެ މިސްކިތްތަކާއި ފައްޅިތައް ބަންދުކޮށްފި

ގާހިރާ (މާޗް 21) - ކޮރޯނާވައިރަސް ހުއްޓުވަން އަޅާ ފިޔަވަޅެއްގެ ގޮތުން މިސްރުގެ މިސްކިތްތަކާއި ފައްޅިތައް ބަންދުކުރަން އެ ގައުމުގެ ރިލިޖަސް އެފެއާޒް މިނިސްޓްރީން މިއަދު ނިންމައިފި އެވެ.

25 ފެބުރުއަރީ

February 25, 2020 16
މިސްރުގެ ކުރީގެ ރައީސް މުބާރަކް އަވަހާރަވެއްޖެ

ގާހިރާ (ފެބްރުއަރީ 25) - މިސްރުގެ ކުރީގެ ރައީސް ހުސްނީ މުބާރަކް މިއަދު އަވަހާރަވެއްޖެ އެވެ.

01 ފެބުރުއަރީ

February 01, 2020 6
މިސްރުގައި ހިތާންކުރަނިކޮށް އަންހެން ކުއްޖަކު މަރުވެއްޖެ

ގާހިރާ (ފެބްރުއަރީ 1) - މިސްރުގައި 14 އަހަރުގެ އަންހެން ކުއްޖަކު ހިތާންކުރަނިކޮށް އެ ކުއްޖާ މަރުވުމުން މައިންބަފައިންނާއި ބޮޑުދައިތަކު ފުލުހުން ހައްޔަރުކޮށްފި އެވެ.

February 01, 2020
ގޭޓްސްގެ ދަރިފުޅު މިސްރުގެ ލޯބިވެރިޔާއާ އެންގޭޖްވެއްޖެ

އެމެރިކާގެ މަހުޖަނު އަދި މައިކްރޮސޮފްޓް ކުންފުނީގެ ވެރިޔާ ބިލް ގޭޓްސްގެ ދޮށީ އަންހެން ދަރިފުޅު ޖެނިފާ ގޭޓްސް ލޯބިވެރިޔާއާ އެންގޭޖްވެއްޖެ އެވެ.

19 ޖެނުއަރީ

January 19, 2020 20
އަޒްހަރުން އަރަބިއްޔާ އަށް ފޮތްތަކެއް ހަދިޔާކޮށްފި

މިސްރުގެ އަޒްހަރު ޔުނިވާސިޓީން ރާއްޖޭގެ އަރަބިއްޔާ ސްކޫލަށް އަރަބި ފޮތްތަކެއް މިއަދު ހަދިޔާކޮށްފި އެވެ.

07 ޑިސެމްބަރ

December 07, 2019
"އަލައްދިން" ގެ ފަހުން ފުރުސަތެއް ނުލިބޭ: މައްސޫދު

މި އަހަރު ބޮކްސް އޮފީހުގައި ބިލިއަން ޑޮލަރުގެ އާމްދަނީއެއް ހޯދި ޑިޒްނީގެ "އަލައްދިން" ގެ ޓައިޓްލް ރޯލް ކުޅުނަސް އެ ފިލްމަށް ފަހު އެއްވެސް ފިލްމަކުން ފުރުސަތެއް ނުލިބޭ ކަމަށާއި އޮޑިޝަނަކަށް ކެތްމަދުވެފައިވާ ކަމަށް އެކްޓަރު މޭނާ މައްސޫދު ބުނެފި އެވެ.

19 އޮކްޓޯބަރ

October 19, 2019 3
ކޮކްޕިޓަށް ބަތަލަކު ވެއްދުމުން ޕައިލެޓް ސަސްޕެންޑްކޮށްފި

ގާހިރާ (އޮކްޓޯބަރު 19) - މިސްރުގެ މަޝްހޫރު ބަތަލެއް ކަމަށްވާ މުހައްމަދު ރަމަދާން މަތިންދާ ބޯޓުގެ ކޮކްޕިޓަށް ވަނުމުގެ ހުއްދަ ދިން ޕައިލެޓް އުމުރަށް ސަސްޕެންޑްކޮށްފި އެވެ.

17 އޮކްޓޯބަރ

October 17, 2019 8
އާދަޔާޚިލާފު ސަންދޯއްތަކެއް މިސްރުން ފެނިއްޖެ

ގާހިރާ (އޮކްޓޯބަރު 17) - މިސްރުގެ ސިޓީއެއް ކަމަށްވާ އަލް އަގްސަރާ ކައިރި ސަރަހައްދަކުން، ވަރަށް އާދަޔާޚިލާފު ޑިޒައިނަކަށް ހަދާފައިވާ ގަދީމީ ސަންދޯއްތަކެއް ފެނިއްޖެ އެވެ.

25 ސެޕްޓެމްބަރ

September 25, 2019
އިޖްޕްޓް އެއާގެ ބޯޓު ހައިޖެކްކުރި މީހާ އުމުރަށް ޖަލަށް

ގާހިރާ (ސެޕްޓެމްބަރު 25) - އިޖްޕްޓް އެއާގެ މަތިންދާ ބޯޓެއް މާޗް 2016 ގައި ހައިޖެކްކުރި މީހާ އުމުރަށް ޖަލަށްލާން ހުކުމް ކޮށްފި އެވެ.

22 ސެޕްޓެމްބަރ

September 22, 2019 10
ސީސީއާ ދެކޮޅަށް ނުކުތުމުން އެތައް ބަޔަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

ގާހިރާ (ސެޕްޓެމްބަރު 22) - މިސްރުގެ ރައީސް އަބްދުލް ފައްތާހު ސީސީގެ އިސްތިއުފާ އަށް ގޮވާލަން އެ ގައުމުގެ އެކި ސިޓީތަކުގެ މަގުތަކަށް ނުކުތް މީހުންގެ ތެރޭން 74 މީހުން ހައްޔަރުކޮށްފައިވާ ކަމަށް ބައެއް ފަރާތްތަކުން ބުނެފި އެވެ.

15 ސެޕްޓެމްބަރ

September 15, 2019 3
ކޮރަޕްޝަނުގެ ތުހުމަތު މިސްރުގެ ރައީސް ދޮގު ކުރައްވާ

ގާހިރާ (ސެޕްޓެމްބަރު 15) - މިސްރުގެ ރައީސް އަބްދުލް ފައްތާހު ސީސީ އާއި އޭނާގެ ސަރުކާރުގެ ސިފައިންގެ މައްޗަށް ކުރި ކޮރަޕްޝަނުގެ ތުހުމަތު ސީސީ ދޮގު ކުރައްވައިފި އެވެ.

05 ސެޕްޓެމްބަރ

September 05, 2019 3
މުރްސީގެ ހަގުދަރިކަލުން ހާޓް އެޓޭކެއްގައި އަވަހާރަވެއްޖެ

ގާހިރާ (ސެޕްޓެމްބަރު 5) - އަވަހާރަވެފައިވާ މިސްރުގެ ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު މުރްސީގެ ހަގު ދަރިކަލުން އަބްދުﷲ މުރްސީ އަށް ހާޓް އެޓޭކެއް ޖެހި ބުދަ ދުވަހުގެ ރޭ އަވަހާރަވެއްޖެ ކަމަށް އާއިލާގެ ވަކީލް ބުނެފި އެވެ.

30 އޯގަސްޓް

August 30, 2019 5
ފަލަ މީހުންނަށް ފާޑުކީ ޕްރެޒެންޓަރު ސަސްޕެންޑްކޮށްފި

ގާހިރާ (އޮގަސްޓް 30) - ފަލަ މީހުންނާ ގުޅޭ ގޮތުން މިސްރުގެ ޓީވީ ޕްރެޒެންޓަރަކު ކުރި ކޮމެންޓާ ގުޅިގެން އޭނާ ޓީވީތަކަށް އެރުން މަނާކޮށްފި އެވެ.

12 އޯގަސްޓް

August 12, 2019 5
ސަލާހުގެ ފަރާތުން މިސްރަށް ގިނަ އެހީތަކެއް

ލިވަޕޫލުގެ މިސްރު ފޯވާޑް މުހައްމަދު ސަލާހަށްޓަކައި އެ ގައުމުގެ ރައްޔިތުން ފަހުރުވެރިވާ ގިނަ ސަބަބުތަކެއް އެބަހުއްޓެވެ. އޭގެ ތެރެއިން ގިނަ ބަޔެއްގެ ލޮލަށް އެންމެ ބޮޑަށް ފެންނަ ކަމަކީ ފުޓްބޯޅަ މެޗުތަކުގައި އޭނާ ދައްކާ ތަފާތެވެ. އެކަމަކު ދަނޑުން ބޭރުގައި މިސްރުގެ އެކި ކަންކަމަށް ސަލާހު އަންނަނީ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދެމުންނެވެ.

06 އޯގަސްޓް

August 06, 2019 1
މަޝްހޫރުވާން ދަރިފުޅު ބޭނުންކުރާތީ ދައުވާކުރަނީ

މަހެއްހާ ދުވަސްވީ ތުއްތު ދަރިފުޅުގެ ސިއްހަތަށް ނުރައްކާވާ ގޮތަށް އަމަލުކޮށް، އާންމުންގެ ސަމާލުކަން ހޯދަން ދަރިފުޅުގެ ވީޑިއޯ ޔޫޓިއުބަށް ލާ މައްސަލާގައި، މިސްރުގެ ޒުވާން ދެމަފިރިއަކަށް ދައުވާކުރަން ނިންމައިފި އެވެ.

30 ޖުލައި

July 30, 2019 4
މިސްރުގެ މިއުޒިކް ފެސްޓިވަލަކަށް ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފި

ސެޕްޓެމްބަރު މަހު މިސްރުގައި ބާއްވާ މިއުޒިކް ފެސްޓިވަލެއްގައި ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުސަތު ރާއްޖެ އަށް ލިބިފައިވާތީ، އޭގައި ރާއްޖޭން ތަމްސީލު ކުރާނެ މިއުޒިކް ގްރޫޕްތަކާއި ބޭންޑްތަކަށް ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފި އެވެ.

22 ޖޫން

June 22, 2019
މުރްސީ އަވަހާރަކޮށްލި ކަމުގެ ތުހުމަތު ސީސީގެ މައްޗަށް

ގާހިރާ (ޖޫން 22) - މިސްރުގެ ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު މުރްސީ އަވަހާރަކޮށްލީ ކަމަށާއި އެކަމުގެ ފަހަތުގައި ހުންނެވި އެންމެ އިސް ފަރާތަކީ ރައީސް އަބްދުލް ފައްތާހު ސީސީ ކަމަށް މުރްސީގެ ދަރިކަލުން އަބްދުﷲ ތުހުމަތު ކުރައްވައިފި އެވެ.

20 ޖޫން

June 20, 2019
މުރްސީގެ މަރާގުޅިގެން މިސްރު ސަރުކާރަށް ދައުވާކުރަންޖެހޭ

އިސްތަންބޫލް (ޖޫން 20) - ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު މުރްސީ ކޯޓަށް ހާޒިރުކޮށްފައި ހުންނަވަނިކޮށް އަވަހާރަވެގެން ވެއްޓުނު މައްސަލާގައި މިސްރު ސަރުކާރާ ދެކޮޅަށް ބައިނަލްއަގުވާމީ ކޯޓެއްގައި ދައުވާ ކުރަން ޖެހޭނެ ކަމަށް ތުރުކީގެ ރައީސް ރަޖަބް ތައްޔިބު އުރުދުޣާން ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

19 ޖޫން

June 19, 2019 3
އދ.އިން އުޅެނީ މުރްސީގެ މަރު ސިޔާސީ ކުރަން: މިސްރު

ގާހިރާ (ޖޫން 19) - މިސްރުގެ ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު މުރްސީ އަވަހާރަވީ ގުދުރަތީ މަރަކުން ކަމަށާއި އދ. އިން އުޅެނީ އެކަން ސިޔާސީ ކުރަން ކަމަށް އެ ގައުމުގެ ފޮރިން މިނިސްޓްރީން ބުނެފި އެވެ.

June 19, 2019 4
މުރްސީގެ މަރު ތަހުގީގު ކުރުމަށް އދ. އިން ގޮވާލައިފި

ގާހިރާ (ޖޫން 19) - ކޯޓަށް ހާޒިރުކޮށްފައި ހުންނަވަނިކޮށް، މިސްރުގެ ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު މުރްސީ އަވަހާރަވި މައްސަލަ ވަރަށް ރަނގަޅަށް ތަހުގީގު ކުރަން އދ. އިން ގޮވާލައިފި އެވެ.

18 ޖޫން

June 18, 2019 11
މުރްސީގެ މަރާ ގުޅިގެން މިސްރު ސަރުކާރަށް ފާޑުކިޔަނީ

ޑިމޮކްރަޓިކް ހަމަތަކުގެ މަތިން މިސްރުގައި އިންތިހާބުކުރި ފުރަތަމަ ރައީސް މުހައްމަދު މުރްސީ އިއްޔެ ކޯޓަށް ހާޒިރުކުރި ވަގުތު ވެއްޓި އަވަހާރަވުމާ އެކު މިސްރު ސަރުކާރަށް ފާޑުކިޔުންތައް އަމާޒުވެއްޖެ އެވެ.