31 ޖުލައި

July 31, 2020 14
ގޭގެއަށް ނުދެވުނަސް މީހުންގެ ހާލު ބަލާ: ރައީސް

މި ފަހަރުގެ އަޟްހާ އީދާ ދިމާވީ، ކޮވިޑް-19 ގެ ބަލިމަޑަމުގެ ދުވަސްވަރާ ކަމަށް ވާތީ، ގޭގެ އަށް ޒިޔާރަތް ނުކުރެވުނަސް އާއިލާގެ މީހުންގެ ހާލު އޮޅުން ފިލުވައި، އީދުގެ ތަހުނިޔާ ބަދަލުކުރުމަށް ޚާއްސަ ސަމާލުކަމެއް ދިނުމަކީ މިފަދަ މުނާސަބަތެއްގައި ބޭނުންތެރި ކަމެއް ކަމަށް ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

26 ޖުލައި

July 26, 2020 13
އީދަކީ މިފަހަރު ޗުއްޓީއެއް ކަމަށް ނުނަންގަވާ: އަމީން

މި އަހަރުގެ ބޮޑު އީދަކީ އާއްްމު ހާލަތުގައި އުޅޭހެން ގިނަ ބަޔަކު އެއްވެ އުފާފާޅުކުރުމާއި ދަތުރުފަތުރު ކުރުން ފަދަ ކަންތައްތައް ކުރާ ޗުއްޓީއަކަށް ނުހެދުމަށް ހެލްތު މިނިސްޓަރު އަބްދުﷲ އަމީން ރޭ އިލްތިމާސް ކުރައްވައިފި އެވެ.

25 މެއި

May 25, 2020 8
އީދު ވެސް އެ ދިޔައީ މި ފަޅުކަމުގައި

އެހެންޏާ ނަމަ، ހަވީރުގެ އެ ވަގުތުކޮޅު، މާލޭ ފަތާ ޓްރެކް ސަރަހައްދު އޮންނާނީ އެކި އުމުރުގެ މީހުންތަކުން ފުރިފަ އެވެ. ރަސްފަންނުން ފެންނާނީ ކުޑަކުދިން ނަލަ ހައްދައިގެން، މައިންބަފައިންނާއި އާއިލާތައް ހުރި ގޮތަށް، ހިނގަން ގޮސް ފޮޓޯ ނަގާ މަންޒަރެވެ. ޖުމްހޫރީ މައިދާން ފުރިފައި އޮންނާނީ އުފާވެރި މޫނުތަކުންނެވެ. އާޓިފިޝަލް ބީޗުގެ...

24 މެއި

May 24, 2020 7
ދިރާގުން ވަގުތީ ހިޔާތަކަށް އީދު ސައި ދީފި

ކޮވިޑް-19އާ ގުޅިގެން ހުޅުމާލޭގެ ވަގުތީ ހިޔާތަކުގައި ދިރިއުޅޭ މީހުންނަށް ދިރާގުން އީދު ސައި ދީފި އެވެ.

May 24, 2020 2
ރޯދައިގެ އެންމެ އަގުހުރި ޣަނީމާ: ތަޤުވާ އާއި ތަޒުކިޔާ

ރޯދައިގެ އެންމެ މަތިވެރި މަޤުޞަދަކީ ތަޤުވާވެރިކަން ވަރުގަދަ ކުރުމެވެ. ތަޤުވާވެރި ކަމަކީ މާތް ﷲ ގެ ކޯފާ އާއި ޢަޛާބުން މިންޖު ވާނެ އައްޑަނައެއް ތައްޔާރު ކުރުމެވެ. މި އައްޑަނަ ތައްޔާރު...

22 މެއި

May 22, 2020 5
މާދަމާ އަކީ ފަހު ރޯދަ، އީދަކީ އާދިއްތަ ދުވަސް

މާދަމާ އަކީ މި ރޯދަ މަހުގެ އެންމެ ފަހު ދުވަސް ކަމަށާއި މި އަހަރުގެ ފިތުރު އީދަކީ އަންނަ އާދިއްތަ ދުވަސް ކަމަށް އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީން ދެންމެ ކަނޑައަޅައިފި އެވެ.

May 22, 2020 11
ފަލަކީ ހިސާބުން ދައްކަނީ އީދު ވާނީ އާދީއްތައަށް ކަމަށް

މިއަދަކީ ހިނގަމުން މިދާ ރަމަޟާން މަހުގެ 29 ވަނަ ދުވަހެވެ. އެހެންކަމުން މިއަދުގެ އިރު އޮއްސުމަށް ފަހު، އިސްލާމީ އާދަކާދައިގެ މަތިން، މި އަހަރުގެ ޝައްވާލް މަހަށް ހަނދު ބެލުން ދުނިޔޭގެ...

21 މެއި

May 21, 2020 2
އުރީދޫގެ މޫލީ މެދުވެރިކޮށް އީދު ހަދިޔާ ވެސް ފޮނުވޭނެ

ލޮކްޑައުންގައި ވެސް އާއިލާ އާއި ރައްޓެހިންނަށް އުރިދޫގެ އީކޮމާސް ޕްލްޓްފޯމް މެދުވެރިކޮށް އީދު ހަދިޔާ ފޮނުވާލެވޭ އޮފާއެއް އެ ކުންފުނިން މިއަދު ފަށައިފި އެވެ.

18 މެއި

May 18, 2020 18
އީދު ނަމާދު ކުރާނީ ގޭގައި: އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީ

ކޮވިޑް-19 ފެތުރުން ހުއްޓުވުމަށް އަޅާފައިވާ ފިޔަވަޅެއްގެ ގޮތުން، ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ މިސްކިތެއްގައި ޖަމާއަތުގައި ނަމާދު ކުރުން މެދުކަނޑާލާފައިވާތީ މި ފަހަރު އީދު ނަމާދު ވެސް ކުރާނީ ގޭގައި ކަމަށް އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

15 އޯގަސްޓް

August 15, 2019 4
100 މަސްވެރިންނާ އެކު ކަނޑިތީމުގައި މަސް ރޭހެއް!

އީދު ފާހަގަކުރަން ށ. ކަނޑިތީމުގައި 100 އަށް ވުރެ ގިނަ މަސްވެރިންނާ އެކު މަސް ރޭހެއް މިއަދު ފަށައިފި އެވެ.

August 15, 2019 25
ސައިކަލްގައި ދަނިކޮށް ފެންޖެހުމުން އެކްސިޑެންޓެއް

ރ. މަޑުއްވަރީގައި ސައިކަލެއްގައި ދިޔަ އަންހެނެއްގެ ގަޔަށް ފެން ޖެހުމުން ސިއްސައިގެން ގޮސް ނުރައްކާތެރި އެކްސިޑެންޓެއް އިއްޔެ ހިނގައިފި އެވެ.

12 އޯގަސްޓް

August 12, 2019 22
އީދުގައި ގޮއިދޫން ތަފާތު ކުޅިވަރެއް: އަލިފާން ބޯޅަ!

އީދުގައި އެކި ރަށްރަށުގައި ތަފާތު ހަރަކާތްތައް ބޭއްވުމަކީ ޒަމާނުއްސުރެން ރާއްޖޭގައި އޮންނަ ކަމެކެވެ. އީދު ކުޅިވަރުތައް ކުޅުމުގައި ރަށްރަށުގެ މެދުގައި އޮންނަ ވާދަވެރިކަން ބޮޑުވެ،...

August 12, 2019 49
އީދުގެ ކުލައާ އެކު ބައެއް މީހުން ރަތަށް!

މިއީ ހައުސިން މިނިސްޓްރީގެ ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރު އަހުމަދު ނަޝީދު އިއްޔެ ކުރެއްވި ޓްވީޓެކެވެ؛

11 އޯގަސްޓް

August 11, 2019 5
ކުރިއަށް އޮތް ދެ ދުވަހު ވެސް މޫސުން ގޯސްވާނެ

މިއަދާއި މާދަމާ ރާއްޖޭގެ ބޮޑު ބަޔަކަށް ވިއްސާރަ ކުރާނެ ކަމަށް ލަފާ ކުރެވޭ ކަމަށް މީޓިއޮރޮލޮޖިކަލް ސާވިސް (މެޓް) އޮފީހުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

August 11, 2019 6
ބީއެމްއެލް އިން 10 ރަށެއްގައި އީދު ސައި ބާއްވައިފި

ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް (ބީއެމްއެލް) އިން ރާއްޖޭގެ 10 ރަށެއްގައި އީދު ސައި ބާއްވައިފި އެވެ.

August 11, 2019 21
ކުލަ ޖެހުމަށް ބޮޑު ބަދަލެއް، ފޯރި ވެސް އެހާ ގަދަ!

ބޮޑު އީދު ފާހަގަކުރަން މިފަހަރު ހދ. މަކުނުދުއަށް ނުވަ ކުލައަކުން 250 ކިލޯގެ ކުލަ ގެންދިޔަ އެވެ. އަދި ކުލަ ޖެހުމަށް ހާއްސަ 1،080 ބަޑި އާއި ކުލަ ޖަހާ މީހުން ލާން 1،700 ޓީޝާޓް ވެސް ވަނީ...

10 އޯގަސްޓް

August 10, 2019 24
އީދާއެކު އެކުވެރިކަން އާލާކުރަން ޖެހޭ: ރައީސް

އީދުގެ އުފަލުގައި އެންމެން ބައިވެރިކޮށް އިޖުތިމާއީ ގުޅުންތަކާއި ގައުމިއްޔަތުގެ ސިފަތައް ދިރުވައި އާލާކުރުން މުހިންމު ކަމަށް ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

09 އޯގަސްޓް

August 09, 2019 33
އީދު ޗުއްޓީއަށް މާލެ "ފަޅުވެއްޖެ"!

ޖުމްހޫރީ މައިދާން ކައިރިން ލޯންޗަށް އަރަން ދިޔަ ޒުވާން ދެމަފިރިންގެ އެ ފޮޓޯ އިން އެކަނި ވެސް، އީދަށް ފުރުމުގެ ބިޒީކަން އެނގެ އެވެ. ފިރިހެން މީހާ ފޮށި ދަމަނީ އެވެ. މަންމަ ހުރީ ކުޑަ އަންހެން ކުއްޖަކު އުރާލައިގެން، ފިރިހެން ސޮރުގެ އަތުގައި ހިފައިގެންނެވެ. ކުއްޖާ މަސައްކަތްކުރީ މިނިވަންކޮށް އޮތް އަތުން ބައްޕައަށް ފޮށި ކޮއްޕައިދޭށެވެ....

07 އޯގަސްޓް

August 07, 2019 5
ބޮޑު އީދު ދުވަހު ހަވީރު ވެހިކަލް ދުއްވުން މަނާކޮށްފި

މި އަހަރުގެ ބޮޑު އީދު ދުވަހު ހަވީރު މާލެ އާއި ވިލިމާލޭގެ މަގުތަކުގައި ވެހިކަލް ދުއްވުން މަނާކޮށް، ފައިމަގުގައި އުޅޭ ދުވަހެއްގެ ގޮތުގައި މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލުން ނިންމައިފި އެވެ.

03 އޯގަސްޓް

August 03, 2019 14
ހޯމް މިނިސްޓްރީން އީދު ފާހަގަ ކުރާނީ ހިންނަވަރުގައި

މި އަހަރުގެ އަޟްހާ އީދު، ޅ. ހިންނަވަރުގައި ފާހަގަކުރަން ހޯމް މިނިސްޓްރީން ނިންމައިފި އެވެ.

09 ޖޫން

June 09, 2019 3
ބީއެމްއެލް ފޮޓޯ މުބާރާތުގެ ނަސީބުވެރިން ހޮވައިފި

ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް (ބީއެމްއެލް) އިން ފިތުރު އީދާ ދިމާކޮށް ކުރިއަށް ގެންދިޔަ "އީދު ކިހިނެއް" ފޮޓޯ މުބާރާތުގެ ނަސީބުވެރިން އިއުލާންކޮށްފި އެވެ.

04 ޖޫން

June 04, 2019 13
މަނާ ވަގުތު ދުއްވުމުން 97 މީހަކަށް ފިޔަވަޅު އެޅި

މިއަދު ފާހަަގަކުރާ މި އަހަރުގެ ފިތުރު އީދާ ދިމާކޮށް، މާލެ، ހުޅުމާލެ އަދި ވިލިމާލޭގެ މަގުތަކުގައި ފައިމަގުގައި އުޅޭ ގޮތަށް ހަމަޖެއްސި ވަގުތު ވެހިކަލް ދުއްވި މައްސަލާގައި 97 މީހަކަށް...

June 04, 2019 10
ގުޅުން ބަދަހިކުރަން އިމިގްރޭޝަނުން ހަދިޔާ ބަހައިފި

މިއަދު ފާހަަގަކުރާ މި އަހަރުގެ ފިތުރު އީދާ ދިމާކޮށް، މޯލްޑިވްސް އިމިގްރޭޝަނުން އީދު ހަދިޔާ ބަހައިފި އެވެ.

01 ޖޫން

June 01, 2019 27
އީދު ދުވަހާއި ވަޅު އީދު ދުވަހު ހަވީރު ވެހިކަލް މަނާ!

މި އަހަރުގެ ފިތުރު އީދު ދުވަހާއި ޖެހިގެން އަންނަ ދުވަހު ހަވީރު މާލޭގައި ވެހިކަލް ނުދުއްވާ ގޮތަށް މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލުން ނިންމައިފި އެވެ.

June 01, 2019 8
އީދު ނަމާދުގެ ބޮޑު ޖަމާއަތް މިފަހަރު ވެސް ސްޓޭޑިއަމްގައި

ފިތުރު އީދު ނަމާދުގެ ޖަމާއަތް ވީހާވެސް ބޮޑުކުރުމަށް މިފަހަރު ވެސް މާލޭގައި އީދު ނަމާދު ކުރާނީ މާފަންނު ސްޓޭޑިއަމްގައި ކަމަށް އިސްލީމިކް މިނިސްޓްރީން ބުނެފި އެވެ.

30 މެއި

May 30, 2019 5
އީދަށް ބެންކޮކަށް ދާ މީހުން ހާއްސަ ފެއާތަކެއް

އީދު ބަންދާ ދިމާކޮށް ބެންކޮކަށް ދާން ބޭނުންވާ މީހުންނަށް ހާއްސަ ދެ ފެއާއެއް ގައުމީ އެއާލައިން، މޯލްޑިވިއަނުން ތައާރަފުކޮށްފި އެވެ.

25 މެއި

May 25, 2019 2
ބީއެމްއެލުން އީދާ ގުޅުވައިގެން ފޮޓޯ މުބާރާތެއް

ކުރިއަށް އޮތް ފިތުރު އީދާ ދިމާކޮށް ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް (ބީއެމްއެލް)އިން ފޮޓޯ މުބާރާތެއް އިއުލާން ކޮށްފި އެވެ.