06 މެއި

May 06, 2020 16
ނ. އަތޮޅުގައި އީއޯސީއެއް ނުހަދާނެ

ކޮވިޑް-19 އާ ދެކޮޅަށް މަސައްކަތް ކުރުމަށްޓަކައި ނ. އަތޮޅުގައި އަތޮޅު އިމަޖެންސީ އޮޕަރޭޝަން ސެންޓަރު (އީއޯސީ) އެއް ހަދަން އެ އަތޮޅު ކައުންސިލަށް ހުށަހެޅި ހުށަހެޅުން ބަލައިނުގަތް ކަމަށް ކެނދިކުޅުދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަހުމަދު އީސާ އިއްޔެ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

05 ޖެނުއަރީ

January 05, 2019 71
އެއްބަސްވުން އާކޮށް ހެލިކޮޕްޓަރު ބޭނުން ކުރަން ފަށައިފި

ބަލި މީހުން އުފުލާއި ވައިގެ މަގުން ކަނޑުގެ ސަރަހައްދު ބަލަން އިންޑިއާ ސިފައިން ރާއްޖޭގައި ދުއްވާ ދެ ހެލިކޮޕްޓަރުގެ އެގްރިމެންޓް އާކޮށް އޮޕަރޭޝަންތަކުގައި އަލުން ބޭނުން ކުރަން ފަށައިފި އެވެ.

24 ޖޫން

June 24, 2018 3
ވީއައިއޭގެ ޚިދުމަތްތައް ތިން ގަޑިއިރަށް މެދުކަނޑާލަނީ

ކުއްލި ހާލަތަކަށް ވެލާނާ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓު (ވީއައިއޭ) ތައްޔާރު ވެފައި އޮތް މިންވަރު ބެލުމަށްޓަކައި، އެ ތަނުން ދޭ ޚިދުމަތްތައް އަންނަ ބުދަ ދުވަހު ތިން ގަޑިއިރަށް މެދުކަނޑާލަން ނިންމައިފި އެވެ.

19 ފެބުރުއަރީ

February 19, 2018 60
ކުއްލި ހާލަތުގެ ގަރާރު ފާސްވާނީ 43 ހަމަވެގެން:ނިހާން

މި މަހުގެ ފަސް ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން 15 ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް ރައީސް ޔާމީން އިއުލާން ކުރައްވާފައިވާ ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތުގެ ގަރާރު މަޖިލީހުން ފާސްކުރެވޭނީ 43 މެމްބަރުން ބައިވެރިވެ ތިއްބަވާ ވަގުތެއްގައި ވޯޓެއް ނަގައިގެން ކަމަށް ޕީޕީއެމް ޕާލަމެންޓްރީ ގުރޫޕުގެ ލީޑަރު އަހުމަދު ނިހާން ހުސައިން މަނިކު މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

29 ނޮވެމްބަރ

November 29, 2016 3
އައިޖީއެމްއެޗު އިމަޖެންސީ ބަޔާއި އެކްސްރޭ ތަރައްގީކުރަނީ

އައިޖީއެމްއެޗުގެ އިމަޖެންސީ ބަޔާއި އެކްސްރޭގެ ހިދުމަތް އެންމެ ޒަމާނީ ފެންވަރަށް ތަރައްގީ ކުރަން ނިންމައިފި އެވެ.

13 ސެޕްޓެމްބަރ

September 13, 2016 4
ރަށްރަށުގައި ބޭނުންކުރަން އިތުރު ހަ އެމްބިއުލެންސް

އެސްޓީއޯ ހަވާލުކޮށްގެން މި އަހަރު ނިމުގެ ކުރިން ޖުމްލަ 28 އެމްބިއުލެންސް ގެންނަން ހަމަޖެހިފައިވޭ. މިކަމަށް 5.6 މިލިއަން ރުފިޔާ ހަރަދުވޭ.

09 ޖޫން

June 09, 2016 3
ބޯޓް ވެއްޓޭނެކަން ފަސިންޖަރުންނަށް އަންގާނެތަ؟

އޭވިއޭޝަން ދާއިރާގައި ކުރެވިފައި ހުރި ތަޖުރިބާ އަށް ބުރަވެ ބުނަމެވެ. އެއްގަމާއި ކަނޑު ދަތުރުފަތުރަށް ވުރެ ވައިގެ ދަތުރުފަތުރު ރައްކާތެރި އެވެ. މާނަ އަކީ ކަމެއް ގޯސްކޮށް ނުހިނގައެކޭ ނޫނެވެ.