07 ނޮވެމްބަރ

November 07, 2018
ފްރާންސްގެ ރައީސްއަށް ހަމަލާދޭން އުޅުނު ބަޔަކު ހައްޔަރު

ޕެރިސް (ނޮވެމްބަރު 7) - ފްރާންސްގެ ރައީސް އެމަނުއަލް މެކްރޮން އަށް ހަމަލާ ދޭން އުޅުނު ކަމުގެ ތުހުމަތުގައި ކަނާތު ފިޔައިގެ ހައްދުފަހަނަޅާފައިވާ ހަ މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި އެވެ.

11 ޖޫން

June 11, 2018 1
ސަލާމުގެ ވާދައިގައި އިމެނުއެލް 3 ޓްރަމްޕު 0

ކިއުބެކް (11 ޖޫން) - އަތާއި އަތް ޖޯޑުކޮށް ސަލާމް ކުރުމުގައި ތަފާތު އުކުޅުތަކެއް ގެންގުޅުއްވާ، އެމެރިކާގެ ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕާއި ފަރަންސޭސި ވިލާތުގެ ރައީސް އިމެނުއެލް މަޚޯންއާ ދެމެދު ހިނގަމުން އަންނަ "ސަލާމުގެ ވާދަ"އިގެ ސިލްސިލާ އަށް ނިމިދިޔަ ހަފުތާގައި އާ ބޮޅެއް އިތުރުވެއްޖެ އެވެ.

16 އެޕްރީލް

April 16, 2018 1
އެމެރިކާ، އިނގިރޭސި ވިލާތް އަދި ފްރާންސްގެ ވެރިންނަކީ މުޖްރިމުން

ތެހެރާން (އެޕްރީލް 16) - އެމެރިކާގެ ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕާއި އިނގިރޭސި ބޮޑު ވަޒީރު ތެރޭސާ މެއި އަަދި ފްރާންސްގެ ރައީސް އެމަނުއެލް މެކްރޮން އަކީ "މުޖްރިމުން" ކަމަށް އީރާނުގެ ރޫހީ ލީޑަރު އާޔަތުﷲ އަލީ ޚާމަނާއީ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

28 ޑިސެމްބަރ

December 28, 2017 1
ޔަމަންގެ ހިސޯރު އުވައިލުމަށް ފްރާންސުން ގޮވާލައިފި

ޔަމަނާ ދެކޮޅަށް ސައޫދީ އާއި އެ ގައުމާ ގުޅިފައިވާ އަސްކަރީ ލަޝްކަރުން ކޮށްފައިވާ ހިސޯރު އުވައިލުމަށް ފަރަންސޭސި ވިލާތުން ސައޫދީ އަރަބިއްޔާ އަށް ގޮވާލައިފި އެވެ.

31 އޯގަސްޓް

August 31, 2017 3
ފްރާންސްގެ އާ ރައީސްގެ މޭކަޕަށް 30000 ޑޮލަރު

ޕެރިސް (އޮގަސްޓް 31) - ފްރާންސްގެ އާ ރައީސް އެމެނުއަލް މޭކޮންގެ މޭކަޕަށް ތިން މަސް ދުވަސްތެރޭ 26،000 ޔޫރޯ (30،000 ޑޮލަރު) ހޭދަކޮށްފައިވާ ކަމަށް އެ ގައުމުގެ މަޖައްލާއަކުން ބުނެފި އެވެ.

18 މެއި

May 18, 2017 7
ފްރާންސްގެ ކެބިނެޓުގެ ދެބައިކުޅަ އެއްބައި އަންހެނުންނަށް

ޕެރިސް (މެއި 18) - ފްރާންސްގެ އާ ރައީސް އިމެނުއަލް މެކޮންގެ ރިޔާސީ ވައުދާ އެއްގޮތަކަށް ޖިންސުގެ ހަމަހަމަ ކެބިނެޓެއް އިއުލާން ކުރައްވައިފި އެވެ.

12 މެއި

May 12, 2017 12
އަނބިކަނބަލުންގެ އުމުރާ ބެހޭ ގޮތުން މެކޮންގެ ރައްދު

ޕެރިސް (މެއި 12) - މާ ދޮށީ އުމުރުގެ ބޭކަނބަލަކާއި ކައިވެނި ބައްލަވައިގެން އުޅުއްވާތީ އަމާޒުވާ ފާޑު ކިޔުންތަކަށް ފްރާންސްގެ އާ ރައީސް އިމެނުއަލް މެކޮން ރައްދު ދެވައިފި އެވެ.

08 މެއި

May 08, 2017 4
ފްރާންސްގެ އިންތިޚާބު މެކޮން ކާމިޔާބު ކުރައްވައިފި

ޕެރިސް (މެއި 8) - ފްރާންސްގެ ރިޔާސީ އިންތިޚާބު އިމެނުއަލް މެކޮން ކާމިޔާބު ކުރައްވައިފި އެވެ.