11 އޮކްޓޯބަރ

October 11, 2019
އަޑު ނީވޭ މީހުންނަށް މިއުޒިކް އިހުސާސްކޮށްދޭ ޖެކެޓެއް

އިވުމުން މަހުރޫމުވެފައިވާ މީހުންނަށް މިއުޒިކްގެ އަޑު އިހުސާސްކޮށްދޭ ޖެކެޓެއް އީޖާދުކޮށްފި އެވެ.

09 އޮކްޓޯބަރ

October 09, 2019 1
ޔުނިލީވާ އިން ޕްލާސްޓިކް ދެ ގުނަ މަދުކުރަނީ

އާންމު ދިރިއުޅުމަށް ބޭނުންވާ ސާމާނާ އުފައްދާ އިނގިރޭސި ކުންފުނި ޔުނިލީވާ އިން އެ ކުންފުނީގެ އުފެއްދުންތައް ޕެކްކުރުމުގައި ޕްލާސްޓިކް ބޭނުންކުރާ މިންވަރު ކުރިއަށް އޮތް ފަސް އަހަރުގެ ތެރޭގައި ދެ ގުނަ ދަށްކުރަން ނިންމައިފި އެވެ.

08 އޮކްޓޯބަރ

October 08, 2019
"މަމް އެންޑް ބޭބީ" އެޕް؛ މާބަނޑު މީހުންނަށް ލުޔެއް

މާބަނޑު ދުވަސްވަރު ދިމާވާ ހުރިހާ ހާލަތެއް ދެނެގެވޭ ގޮތަށް ފަރުމާކޮށް މިދިޔަ އަހަރު ޕައިލެޓް ސްކީމެއްގެ ގޮތުގައި ބޭނުންކުރަން ފެށި އިނގިރޭސިވިލާތުގެ ނެޝަނަލް ހެލްތު ސާވިސް (އެންއެޗްއެސް) ގެ މޮބައިލް އެޕް "މަމް އެންޑް ބޭބީ" އެޕްގެ ކާމިޔާބީ އަށް ފަހު އެ އެޕް ރަސްމީކޮށް ބޭނުންކުރަން ތައްޔާރުވެއްޖެ އެވެ.

06 އޮކްޓޯބަރ

October 06, 2019
ޕްރިންސް ހެރީ ތިން ނޫހަކަށް ދައުވާކޮށްފި

އިނގިރޭސިވިލާތުގެ ތިން ނޫހަކަށް ޕްރިންސް ހެރީ ދައުވާކުރައްވައިފި އެވެ.

04 އޮކްޓޯބަރ

October 04, 2019
މޭގަން މާކަލް ނޫހަކަށް ދައުވާކޮށްފި

އިނގިރޭސިވިލާތުގެ ޕްރިންސް ހެރީގެ އަނބިކަނބަލުން މޭގަން މާކަލް އަށް ބައްޕަ ފޮނުވި ސިޓީއެއް އިނގިރޭސިވިލާތުގެ މެއިލް އޮން ސަންޑޭގައި މިދިޔަ އަހަރު ލީކްކުރި މައްސަލާގައި އެ ނޫހާ ދެކޮޅަށް މޭގަން ދައުވާކޮށްފި އެވެ.

03 އޮކްޓޯބަރ

October 03, 2019 1
ލައިބްރަރީގެ ފޮތް ހަވާލުކުރީ 60 އަހަރު ފަހުން

އިިނގިރޭސިވިލާތުގެ ކެމްބްރިޖް ޔުނިވަސިޓީގެ ލައިބްރަރީން މީހަކު ގެންދިޔަ ފޮތެއް 60 އަހަރު ފަހުން ހަވާލުކޮށްފި އެވެ.

02 އޮކްޓޯބަރ

October 02, 2019 2
ސަންޖޭ ކަޕޫރަށް އިނގިރޭސިވިލާތުން އެވޯޑެއް

ހިންދީ ފިލްމުތަކަށް ބޮޑު މަގުބޫލުކަމެއް އޮންނަ އިނގިރޭސިވިލާތުން ބޮލީވުޑްގެ އެކްޓަރު ސަންޖޭ ކަޕޫރަށް ހާއްސަ އެވޯޑެއް ދީފި އެވެ.

October 02, 2019 7
ޕްރިންސް ވިލިއަމަށް 4 ވަނަ ދަރިއަކު

އިނގިރޭސިވިލާތުގެ ޕްރިންސް ވިލިއަމްގެ އަނބިކަނބަލުން ކޭޓް މިޑްލްޓަން މިހާރު އިންނެވީ ހަތަރު ވަނަ ދަރިފުޅަށް ބަލިވެ ކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ.

28 ސެޕްޓެމްބަރ

September 28, 2019
އިނގިރޭސި ޝާހީ އާއިލާ އިން އިތުރު ކައިވެންޏެއް

އިނގިރޭސީ ޝާހީ އާއިލާ އިން އަނެއްކާ ވެސް ކައިވެންޏަކަށް ތައްޔާރުވަމުން އަންނަކަން އިއުލާންކޮށްފި އެވެ.

27 ސެޕްޓެމްބަރ

September 27, 2019 1
އިނގިރޭސި ވިލާތުން އޮސްޓްރޭލިއާ އަށް ދާން 4 ގަޑިއިރު

މިހާރު ޓެސްޓްކުރަމުން އަންނަ ސިނަޖެޓިކް އެއާ ބްރީތިން ރޮކެޓް އިންޖީނު (ސޭބަ) ގެ އެހީގައި، ކުރިއަށް އޮތް ތަނުގައި، މަތިންދާބޯޓްގައި އިނގިރޭސި ވިލާތުން އޮސްޓްރޭލިއާ އަށް ކުރާ...

September 27, 2019 1
ހެރީގެ ދަރިކަލުންގެ ހެދުންތަކެއް ޖަމިއްޔާއަކަށް ދީފި

އިނގިރޭސިވިލާތުގެ ޕްރިންސް ހެރީ އާއި އަނބިކަނބަލުން މޭގަން މާކަލް މިހާރު ދެކުނު އެފްރިކާ އަށް ދަރިކަލުން އާޗީއާ އެކު ކުރައްވަމުން ގެންދަވާ ދަތުރުފުޅުގައި، އާޗީ ކުރިން...

25 ސެޕްޓެމްބަރ

September 25, 2019 3
ފަރުނީޗަރު ޖެހުމުގެ ބަދަލުގައި ހައްދަނީ

އެތައް އަހަރަކުން ބޮޑުވާ ގަހެއް، ފަރުނީޗަރެއް ޖަހަން ކަނޑާލުމަކީ ހަގީގަތުގައިި ވެސް ކުޑަ ގެއްލުމެއް ނޫނެވެ. އެކަމަށް ގަހެއް ކަނޑާލައި، ބޭނުންވާ ކަހަލަ ފަރުނީޗަރެއް ހަދައި ނިންމައިލާ އިރު ގަހުން އެތައް ބައެއް ބޭކާރު ވެސް ވެފައި ހުރެދާނެ އެވެ.

20 ސެޕްޓެމްބަރ

September 20, 2019 2
ކެޓި ފްލައިޓް އަތުޖެހޭތޯ ރަންވޭގައި ދުވުމުން ޖޫރިމަނާ

އިޓަލީން އިނގިރޭސިވިލާތުގެ ލަންޑަނަށް ފުރަން އޮތް ފްލައިޓަށް ސަމާލުކަން ނުދީ ތިއްބާ ބޯޓު ނައްޓާލުމުން ރަންވޭ އަށް އަރައި، ބޯޓް އަތުޖެހޭތޯ ދުވި ދެބަފަޔަކު ހައްޔަރުކޮށް އަންގާރަ ދުވަހު ޖޫރިމަނާކޮށްފި އެވެ.

18 ސެޕްޓެމްބަރ

September 18, 2019
ޔޫކޭގައި "ސްނިކާޒް" ޗޮކްލެޓް "މެރަތަން" ގެ ނަމަށް

ސްނިކާޒް ޗޮކްލެޓަކީ ގިނަ ބައެއްގެ މެދުގައި ވަރަށް މަގުބޫލު ބްރޭންޑެކެވެ. މި ޗޮކްލެޓަކީ އެމެރިކާގެ މާސް އިން 1930 ގައި އުފައްދަން ފެށި އެއްޗެކެވެ. އެކަމަކު އިނގިރޭސިވިލާތުގައި "ސްނިކާޒް" އެންމެ ފުރަތަމަ ވިއްކީ މެރަތަންގެ ނަމުގަ އެވެ.

16 ސެޕްޓެމްބަރ

September 16, 2019
ގާޑިއަންގެ މޮޅު ފިލްމުގެ ލިސްޓްގައި ހިންދީ ފިލްމެއް

އިނގިރޭސިވިލާތުގެ މަޝްހޫރު ނޫސް ދަ ގާޑިއަން އިން 21 ވަނަ ގަރުނުގެ އެންމެ މޮޅު 100 ފިލްމުގެ ލިސްޓެއް އެކުލަވައިލި އިރު، އޭގައި އިންޑިއާގެ ފިލްމެއް ވެސް ހިމެނިއްޖެ އެވެ.

September 16, 2019 5
ރަން ފާހާނާ ތަށި ވަގަށް ނަގައިފި

އިނގިރޭސިވިލާތުގެ ކުރީގެ ބޮޑުވަޒީރު ވިސްޓަން ޗާޗިލް އުފަންވި އަދި ފަހުން ދުނިޔޭގެ ތަރިކައިގެ ލިސްޓްގައި ވެސް ހިމެނޭ އިނގިރޭސިވިލާތުގެ ބްލެންހެއިމް ޕެލެސްގައި ކުރިއަށް ގެންދާ...

15 ސެޕްޓެމްބަރ

September 15, 2019
ސެއިންސްބަރީޒް ވެސް ޕްލާސްޓިކް މަދުކުރަނީ

ޕްލާސްޓިކާ ދެކޮޅަށް ކުރާ މަސައްކަތްތައް ދުނިޔޭގެ އެކި ކަންކޮޅުތަކުގައި އިތުރުވަމުން އަންނަ އިރު، އިނގިރޭސިވިލާތުގެ މަޝްހޫރު ސުޕަމާކެޓް ކުންފުނި ސެއިންސްބަރީޒުން ވެސް ޕްލާސްޓިކް މަދުކުރަން ނިންމައިފި އެވެ.

13 ސެޕްޓެމްބަރ

September 13, 2019
އެއްވަނަ ޔުނިވަސިޓީގެ މަގާމު އަނެއްކާވެސް އޮކްސްފޯޑަށް

އެ ޔުނިވަސިޓީއެއްގައި ތައުލީމު ހާސިލުކުރަން ލިބުމަކީ ބޮޑު ޝަރަފެއްގެ ގޮތުގައި ބެލެވިފައި އޮންނަ އިނގިރޭސިވިލާތުގެ އޮކްސްފޯޑް ޔުނިވަސިޓީ ޖެހިޖެހިގެން ހަތަރު ވަނަ ފަހަރަށް،...

September 13, 2019
ކެޑްބަރީގެ އާ ރަހައެއް އުފައްދަން ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފި

މަޝްހޫރު ޗޮކްލެޓް ބްރޭންޑް ކެޑްބަރީން މި އަހަރު ވެސް މުޅިން އާ ރަހަތަކެއްގެ ޗޮކްލެޓެއް ތައްޔާރުކުރަން ކަސްޓަމަރުންނަށް ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފި އެވެ.

12 ސެޕްޓެމްބަރ

September 12, 2019
މޭރީ ކްލެއާގެ އިނގިރޭސި އެޑިޝަންގެ ޗާޕް ހުއްޓާލަނީ

މަހަކު އެއްފަހަރު ނެރޭ ފްރާންސްގެ މަޝްހޫރު މަޖައްލާ މޭރީ ކްލެއާގެ އިނގިރޭސިވިލާތުގެ އެޑިޝަން އަންނަ ނޮވެމްބަރު މަހުގެ ފަހުން ފެށިގެން، ޗާޕްކޮށްގެން ނުނެރޭ ގޮތަށް ހަމަޖައްސައިފި އެވެ.

09 ސެޕްޓެމްބަރ

September 09, 2019 2
އެންމެ މަގުބޫލު ސިޓީ އަކީ ބެންކޮކް

ދުނިޔޭގެ އެންމެ މަގުބޫލު ސިޓީގެ މަގާމުން ޖެހިޖެހިގެން ހަތަރު ވަނަ ފަހަރަށް ތައިލެންޑްގެ ބެންކޮކަށް ލިބިއްޖެ އެވެ.

08 ސެޕްޓެމްބަރ

September 08, 2019
ބޮންޑު ފިލްމުގެ ސެޓަށް ސިއްރު ކެމެރާ ވެއްދުމުން ޖަލަށް

ޖޭމްސް ބޮންޑް ސީރީޒްގެ އެންމެ ފަހުގެ ފިލްމު "ނޯ ޓައިމް ޓު ޑައި" ގެ ސެޓުގައި އުޅުނު މީހަކު އެތަނުގެ ފާހާނާތަކުގައި ސިއްރު ކެމެރާ ހަރުކުރި މައްސަލައެއް ފަޅާއަރައި އެކަމުގައި އުޅުނު މީހާ އަށް ޖަލު ހުކުމެއް އަތުވެއްޖެ އެވެ.

27 އޯގަސްޓް

August 27, 2019 3
ފޮރެސްޓް ސްކޫލް: ކުލާސްތަކުން ނުކުމެ، ގުދުރަތީ މާހައުލަށް

ސްކޫލްތަކުގައި ކިޔަވައިދޭ ވައްޓަފާޅި އަށް އަންނަނީ އެކި ކަހަލަ ބަދަލުތައް އަންނަމުންނެވެ. ހާއްސަކޮށް ޓެކްނޮޖީއާ އެކު ކުލާސްރޫމްތަކުގައި ކިޔަވައިދޭ އުސޫލުތަކަށް މިހާރު ވެސް ބޮޑު ބަދަލެއް އައިސްފައިވެ އެވެ. އެކަމަކު އަދިވެސް ބަދަލުނުވާ މައިގަނޑު ކަމަކީ އިމާރާތެއްގެ ތެރޭގައި ކުލާސްރޫމެއްގައި ކިޔަވަން އިންނަން ޖެހުމެވެ.

22 އޯގަސްޓް

August 22, 2019 1
ބަންދުކުރި ކާބޯތަކެތި އެންމެ ރައްކާތެރީ ޔޫކޭގައި

ދުނިޔޭގެ އެކި ކަންކޮޅުތަކުގެ ބާޒާރުތަކުގައި ވިއްކަން ހުންނަ ބަންދުކުރި ކާބޯތަކެތި އެންމެ ރައްކާތެރީ އިނގިރޭސިވިލާތުގައި ކަމަށް ދިރާސާއެއްގައި ބުނެފި އެވެ.