01 ޖުލައި

July 01, 2020
މެކްޑޮނަލްޑްސް އިން އިލެކްޓްރިކް ކާރު ޕްރޮމޯޓްކުރަނީ

އެމެރިކާގެ މަޝްހޫރު ފާސްޓްފުޑް ޗެއިން މެކްޑޮނަލްޑްސް އިން އިނގިރޭސިވިލާތުގައި ތިމާވެއްޓާ ރައްޓެހި އިލެކްޓްރިކް ކާރު ބޭނުންކުރަން ހިތްވަރު ދިނުމުގެ ގޮތުން އެކަމަށް ހާއްސަ...

July 01, 2020
މޫނުގައި އަތްލެވެން އުޅޭ ނަމަ އަންގައިދޭ ޑިވައިސްއެއް

"ވައިބްޕްރޯ" ސެޕްޓެމްބަރުގައި ބާޒާރަށް ނެރޭ އިރު، އަގަކީ 111 ޑޮލަރު.

30 ޖޫން

June 30, 2020 1
ރޯލިން ސްޓޯންސް އިން ޓްރަމްޕަށް އިންޒާރެއް

ކުރިއަށް އޮތް ރިއާސީ އިންތިހާބަށް ވާދަކުރައްވާ އެމެރިކާގެ ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕްގެ ކެމްޕޭނުތަކުގައި އިނގިރޭސިވިލާތުގެ މަޝްހޫރު މިއުޒިކް ބޭންޑް ދަ ރޯލިން ސްޓޯންސްގެ ލަވަތައް ބޭނުންކުރާތީ އެކަމާ ދެކޮޅަށް ފިޔަވަޅު އަޅާނެކަމުގެ އިންޒާރު އެ ބޭންޑުން ދީފި އެވެ.

29 ޖޫން

June 29, 2020
މައިކްރޮސޮފްޓުގެ ފިހާރަތައް ބަންދުކޮށް އޮންލައިންވަނީ

ހަތަރު ފިހާރައެއް ފިޔަވައި، ދުނިޔޭގެ އެކި ތަންތަނުގައި ހިންގާ މައިކްރޮސޮފްޓްގެ ފިހާރަތައް ބަންދުކޮށް، އޮންލައިން ވިޔަފާރި ފުޅާކުރަން އެ ކުންފުނިން ނިންމައިފި އެވެ.

22 ޖޫން

June 22, 2020
ކޮފީން އުފެދޭ ކުނި ބަދަލުކޮށްލަނީ ބައޯފިއުލް އަށް

ކޮފީއާ ގުޅުން ހުރި ވިޔަފާރީގެ ތެރެއިން އަހަރަކު އެތައް މިލިއަން ޓަނުގެ ކުނި އުފެދެ އެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި އަހަރެމެން ބޯން މި ބޭނުންކުރާ ކޮފީ، ތައްޓާ ހަމައަށް ގެނައުމަށް ކުރަން ޖެހޭ މަސައްކަތުގެ ތެރެއިން އުފެދޭ ކުނި ހިމެނެ އެވެ.

21 ޖޫން

June 21, 2020 3
އުމުރު ދުވަހަށް ޓްވިޓާ އިން ބޭރުކޮށްލައިފި

އާންމުންގެ ތެރޭގައި ނަފުރަތާއި ރުޅިވެރިކަން އުފެދޭ ޒާތުގެ ވާހަކަތައް ތަކުރާރުކޮށް ޓްވީޓްކުރާ ކަމަށް ބުނެ މިދިޔަ ޖެނުއަރީ މަހުގެ ތެރޭގައި ހަފުތާއެއްހާ ދުވަހަށް ޓްވިޓާ އިން ބޭރުކޮށްލި އިނގިރޭސި އަންހެނަކު އެންމެފަހުން އުމުރު ދުވަހަށް އެ ޕްލެޓްފޯމުން ބޭރުކޮށްލައިފި އެވެ.

19 ޖޫން

June 19, 2020 13
މަލާލާ އޮކްސްފޯޑްގައި ޑިގްރީ ފުރިހަމަކޮށްފި

މިހާތަނަށް އެންމެ ހަގު އުމުރެއްގައި ނޯބެލް ޕީސް ޕްރައިޒް ހާސިލުކުރި ޕާކިިސްތާންގެ މަލާލާ ޔޫސުފްޒާއީ އޭނާ ތައުލީމު ހާސިލުކުރަމުން ދިޔަ އިނގިރޭސިވިލާތުގެ އޮކްސްފޯޑް ޔުނިވަސިޓީން ޑިގްރީ ފުރިހަމަކޮށްފި އެވެ.

June 19, 2020
"ސްޓާ ވޯސް" ގެ ފިލްމެއް 40 އަހަރު ފަހުން

ކޮވިޑް-19އާ ހެދި ބަންދުކޮށްފައިވާ އިނގިރޭސިވިލާތުގެ ސިނަމާތައް އަންނަ މަހު އަލުން ހުޅުވަން ތައްޔާރުވަމުން އަންނަ އިރު، އެ ގައުމުގައި އެންމެ ފުރަތަމަ އަޅުވާނެ އެއް ފިލްމަކަށް "ސްޓާ...

June 19, 2020 1
ކޮވިޑަށްފަހު އަދިވެސް ރަނގަޅަށް ވަހެއް ނުދުވާ: ޗާލްސް

މިދިޔަ މާޗް މަހުގެ ފަހުކޮޅު ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓްވެ، ފަރުވާ ހޯއްދެވުމަށް ފަހު މާ ގިނަ ދުވަސްތަކެއް ނުވަނީސް އެ ބަލިން ފަސޭހަވެވަޑައިގަތް ނަމަވެސް ވަސްދުވުމާއި ރަހައިގެ ހިއްސު...

15 ޖޫން

June 15, 2020 1
ކާން ބާޒާރުން ގަތް އަސްދޫނި ބިހުން ފިޔޮއް!

ބާޒާރުން ކާން ގަންނަ ބިހަކީ އާންމުކޮށް ފިޔޮއް ވިއްސަން ބޭނުންކުރާ އެއްޗެއް ނޫނެވެ. އަދި އެފަދަ ބިހަކީ ގިނަ ފަހަރަށް އާޓިފިޝަލް ވަރަށް ގިނަ އުކުޅުތައް ބޭނުންކޮށްގެން އަޅުވާ ބިހެވެ.

10 ޖޫން

June 10, 2020 5
ރާއްޖޭގައި ޗުއްޓީ ހޭދަކުރަން ޔޫކޭ މީހުން ބުކިން ހަދަނީ

ޗުއްޓީ އަށް އެކި ގައުމުތަކަށް ދާން ބުކިން ހައްދާ މީހުންގެ އަދަދު އިނގިރޭސި ވިލާތުގައި ވަރަށް ބޮޑަށް އިތުރުވެއްޖެ ކަމަށާއި އޭގެ ތެރެއިން ދެބައިކުޅަ އެއް ބަޔަށް ވުރެ ގިނައީ ރާއްޖޭގައި ޗުއްޓީ ހޭދަކުރަން ހައްދާފައިވާ ބުކިން ކަމަށް އިނގިރޭސި ވިލާތުގެ މީޑިއާ އިން ރިޕޯޓްކޮށްފި އެވެ.

29 މެއި

May 29, 2020
އެންމެ ދުވަސްވީ ފިރިހެން މީހާ މަރުވެއްޖެ

ދުނިޔޭގެ އެންމެ ދުވަސްވީ ފިރިހެން މީހާގެ ރެކޯޑް ލިނުބުތާ ދެ މަހެއްހާ ދުވަސްފަހުން އިނގިރޭސިވިލާތުގެ ބޮބް ވެއިޓަން ބުރާސްފަތި ދުވަހު މަރުވެއްޖެ އެވެ.

May 29, 2020 5
ރާފިއާ: ބުރުގާ އެޅި، ޔޫކޭގެ ފުރަތަމަ ފަނޑިޔާރު

މިއީ ރާފިއާ އަރުޝަދެވެ. އޭނާ އަށް މިހާރު ސަމާލުކަން ލިބިފައިވަނީ އުމުރުން 40 އަހަރުގައި އޭނާ އަކީ އިނގިރޭސިވިލާތުގައި، ބުރުގާ އެޅި ފުރަތަމަ އަންހެން ފަނޑިޔާރަށް ވުމުންނެވެ. މިއީ...

28 މެއި

May 28, 2020 4
ލޮކްޑައުންގައި ވެސް ގޭގައި ބުރަކޮށް އުޅުނީ އަންހެނުން

ކޮރޯނާވައިރަހާ އެކު ކުރިމަތިވި ލޮކްޑައުނާ އެކު ވަރަށް ގިނަ ފިރިހެނުން ކުރާ ދައުވާއަކީ މިއެވެ؛ މިހާރު ގޭގެ މަސައްކަތްތަކުގައި ވަރަށް ބޮޑު ރޯލެއް އަދާކުރެ ވެއެވެ. ގޭތެރެ ސާފުކުރުމާއި ކެއްކުމާއި ކުދިން ބެލުން ފަދަ ކަންކަމުގައި އަނބިންނަށް ނުވަތަ އާއިލާގެ މީހުންނަށް މިހާރު މާ ބޮޑަށް ވެސް އެހީވެދީ އުޅޭ ކަމަށް ބުނެ ބައެއް މީހުން އެ...

27 މެއި

May 27, 2020 11
ބެލަރޫސްއާއި އިނގިރޭސިވިލާތުގައި ތިބި ދިވެހިން ގެންނަނީ

ޔޫރަޕުގެ ގައުމެއް ކަމަށްވާ ބެލަރޫސްގައި ތިބި ދިވެހި ދަރިވަރުންގެ ތެރެއިން ރާއްޖެ އަންނަން ބޭނުންވާ 50 ދަރިވަރުންނާއި އިނގިރޭސި ވިލާތުން ރާއްޖެ އަންނަން ބޭނުންވާ 23 ދިވެހިން އަންނަ...

May 27, 2020
ދަރިން ލިބުމަކީ އެންމެ ބޮޑު ބަދަލު: ޕްރިންސް ވިލިއަމް

ދިރިއުޅުމަށް އައި އެންމެ ބޮޑު ބަދަލަކީ ދަރިން ލިބުން ކަމަށާއި އެކަމުގެ ސަބަބުން ވަރަށް ގިނަ ހެޔޮ ބަދަލުތަކެއް އައިސްފައިވާ ކަމަށް ޕްރިންސް ވިލިއަމް ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

21 މެއި

May 21, 2020
ކެމްބްރިޖްގެ ކިޔެވުން އަހަރު ވަންދެން އޮންލައިންކޮށް

ކޮރޯނާވައިރަހުގެ ސަބަބުން ޔުނިވަސިޓީ ހުޅުވައި ކުރިއެކޭ އެއްގޮތަށް ކިޔަވައިދެވެން ނެތުމުން އަންނަ އަހަރުގެ އެޕްރީލް މަހާ ހަމަ އަށް އެމެރިކާގެ ކެމްބްރިޖް ޔުނިވަސިޓީގެ ހުރިހާ ކެމްޕަހެއްގެ ކިޔެވުން އޮންލައިންކޮށް ކުރިއަށް ގެންދަން ނިންމައިފި އެވެ.

13 މެއި

May 13, 2020
މާލީ ތާށިކަމާ ހެދި ވާޖިން ގެލޭޓިކްގެ ހިއްސާ ވިއްކަނީ

ކޮރޯނާވައިރަހާ އެކު ކުރިމަތިވެފައިވާ މާލީ ދަތިތަކުން އަރައިގަތުމަށް، އިނގިރޭސިވިލާތުގެ މަޝްހޫރު މަހުޖަނު ރިޗަޑް ބްރޭންސަންގެ ޖައްވީ ޓޫރިޒަމަށް ހާއްސަ ކުންފުނި ވާޖިން ގެލޭޓިކްގެ ހިއްސާ ވިއްކަން ނިންމައިފި އެވެ.

08 މެއި

May 08, 2020 2
އަޑެލްހެން ހީވެސް ނުވޭ، އެހާ ހިކި

އިނގިރޭސި ލަވަކިޔުންތެރިޔާ އަޑެލް އަކީ ކުރިން ވަރަށް ފަލަކޮށް ހުރި ފަންނާނެކެވެ. އެކަމަކު މިހާރު އޭނާ ފެންނަނީ މުޅިން ތަފާތުކޮށެވެ.

07 މެއި

May 07, 2020
ޓެސްލާ އިން އިނގިރޭސިވިލާތަށް ކަރަންޓް ދެނީ

އިލެކްޓްރިކް ކާރު އުފައްދާ މަޝްހޫރު ކުންފުނި ޓެސްލާ އިން އިނގިރޭސިވިލާތުގައި ކަރަންޓްގެ ހިދުމަތް ދިނުމުގެ ހުއްދަ އަށް އެދިިއްޖެ އެވެ.

06 މެއި

May 06, 2020
ހެރީގެ ދެކަނބަލުންގެ ބައޮގްރަފީއެއް ނެރެނީ

ޕްރިންސް ހެރީ އާއި އަނބިކަނބަލުން މެގަން މާކަލްގެ ބައޮގްރަފީއެއް ނެރެން ނިންމައިފި އެވެ.

04 މެއި

May 04, 2020
ޖޭކޭ ރޯލިން މިލިއަން ޑޮލަރު ހަދިޔާކޮށްފި

"ހެރީ ޕޮޓާ" ގެ ވާހަކަތައް ލިޔެގެން ބޮޑު މުއްސަނދިކަމެއް ލިބުނު އިނގިރޭސި ލިޔުންތެރިޔާ، ކޮރޯނާވައިރަހުގެ ސަބަބުން ހާލުގައި ޖެހިފައިވާ މީހުންނަށް އެހީވާން އެއް މިލިއަން ޑޮލަރު ހަދިޔާކޮށްފި އެވެ.

02 މެއި

May 02, 2020 3
ހިނގައިގެން އެއްކުރި ފައިސާ އިން ރެކޯޑް ފޮތަށް

ފައިސާ އެއްކުރަން އެކަނިމާއެކަނި ކުރިއަށް ގެންދިޔަ ޗެރިޓީ ވޯކާ އެކު އިނގިރޭސިވިލާތުގެ ކުރީގެ ކެޕްޓަން ޓޮމް މޯ އަށް ދުނިޔޭގެ ރެކޯޑް ފޮތުން ޖާގަ ލިބިއްޖެ އެވެ.

21 އެޕްރީލް

April 21, 2020 1
ހެރީގެ ދެކަނބަލުން ނޫސްތަކެއް ބޮއިކޮޓްކުރައްވައިފި

ޝާހީ ޒިންމާތައް ދޫކޮށްލެވުމަށް ޝާހީ އާއިލާއާ މުޅިން ވަކިން މިހާރު އެމެރިކާގައި ދިރިއުޅުއްވަމުން ގެންދަވާ ޕްރިންސް ހެރީ އާއި އަނބިކަނބަލުން މޭގަން މާކަލް އިނގިރޭސިވިލާތުގެ ޓެބްލޮއިޑް ނޫސްތަކަކާ އޮތް ގުޅުން ކަނޑުއްވާލައްވައި އެ ނޫސްތައް ބޮއިކޮޓްކުރައްވައިފި އެވެ.

20 އެޕްރީލް

April 20, 2020 1
އީޒީ ޖެޓްގައި މެދު ސީޓް ދެން ބަހައްޓާނީ ހުސްކޮށް

ކޮރޯނާވައިރަހާ ހެދި ދަތުރުފަތުރުގެ ހިދުމަތް ހުއްޓާލައި، ފްލީޓް އެއްކޮށްހެން ގްރައުންޑް ކުރުމަށް ފަހު، އަލުން ދަތުރުތައް ފަށާ އިރު، ކުރިއަށް އޮތް ތަނުގައި ވެސް ސޯޝަލް ޑިސްޓޭންްސިން...

April 20, 2020
99 އަހަރުގެ މީހެއްގެ ހިތްވަރު ގަދަ މަސައްކަތެއް

ކޮރޯނާވައިރަހާ އިނގިރޭސިވިލާތް ހަނގުރާމަކުރަމުން އަންނަ އިރު މިދުވަސްކޮޅު މީޑިއާތަކުގެ ސަމާލުކަން ލިބިފައިވާ އެ ގައުމުގެ އެކަކީ އަސްކަރިއްޔާ އަށް ހިދުމަތްކުރި 99 އަހަރު މީހެކެވެ.