29 ނޮވެމްބަރ

November 29, 2020
ވިޝަން އާބަނޯޓް: ހުރިހާ ކަމެއް ތަފާތު ކާރެއް

ދިގު ތާރީހެއް އޮތް އިނގިރިސޭވިލާތުގެ އޮޓޮމޭޓިވް ކުންފުނި މިނީ އިން ތަފާތު ޑިޒައިނެއްގެ ކާރެއް އުފެއްދުމުގެ މަސައްކަތް ފަށައި އޭގެ ހިޔާލީ ތަސައްވުރު އާންމުކޮށްފި އެވެ.

28 ނޮވެމްބަރ

November 28, 2020
އިލެކްޓްރޯނިކް ސާމާނު އުފައްދާ ޑައިޒަން އޭޝިއާ އަށް

ވެކިއުމް ކްލީނަރާއި އެއާ ޕިއުރިފަޔާ އާއި ހެއާ ޑްރަޔާ ފަދަ ސާމާނު އުފައްދާ އިނގިރޭސިވިލާތުގެ ޑައިޒަން ކުންފުނީގެ ވިޔަފާރި އޭޝިއާ އަށް އަމާޒުކޮށް، ކުރިއަށް އޮތް ފަސް އަހަރުގެ ތެރޭގައި ޓެކްނޮލޮޖީގެ ދާއިރާ އަށް 3.67 ބިލިއަން ޑޮލަރު އިންވެސްޓްކުރަން ނިންމައިފި އެވެ.

27 ނޮވެމްބަރ

November 27, 2020 1
އީ-ވޭސްޓާ ހެދި އެމެޒޯން އާއި އެޕަލް އަށް ނުރުހުން

އިނގިރޭސިވިލާތުގައި އުކާލާ އީ-ވޭސްޓް ނުވަތަ ކަރަންޓް ސާމާނުގެ ކުނިބުނި އިތުރުވަމުން ދިއުމުގެ ޒިންމާ ނަގަން ޖެހޭނީ އެމެޒޯން އާއި އެޕަލް އިން ކަމަށާއި އެ ކުންފުނިންތަކުން ތިމާވެއްޓާ މެދު އަދާކުރަން ޖެހޭ ޒިންމާތަކަށް އިހުމާލުވަމުންދާ ކަމަށް އިނގިރޭސިވިލާތުގެ ގާނޫނު ހަދާ މަޖިލީހުން ބުނެފި އެވެ.

25 ނޮވެމްބަރ

November 25, 2020 4
އިނގިރޭސި ވިލާތުގެ ކަރަންޓީނުގެ މުއްދަތު ފަސް ދުވަހަށް

އިނިގރޭސި ވިލާތަށް ދަތުރުކުރާ މީހުން ކޮވިޑް-19 އާ ގުޅިގެން ކަރަންޓީނު ވާން ޖެހޭ މުއްދަތު ފަސް ދުވަހަށް މަދުކުރަން ނިންމައިފި އެވެ.

November 25, 2020
ބްރިޓިޝް އެއާވޭސްގެ "ތެލިތަށި" ވިއްކަނީ

ކޮވިޑް-19 އާ ހެދި ދަތުރުފަތުރަށް ކުރިމަތިވި ހުރަސްތަކާ ހެދި މާލީ ގޮތުން ބޮޑެތި ގެއްލުންތަކާ ކުރިމަތިވެފައިވާ ބްރިޓިޝް އެއާވޭސް (ބީއޭ) އިން ތަފާތު ވިޔަފާރިއެއް ފަށައިފި އެވެ.

November 25, 2020 4
ގެނބުނު ޗައިނާ ދަރިވަރަކު ސަލާމަތްކުރީ ޑިޕްލޮމެޓެއް

ކޯރަކަށް ވެއްޓި ގެނބެމުން ދިޔަ ޗައިނާގެ ޔުނިވަސިޓީއެއްގެ ދަރިވަރެއްގެ ފުރާނަ ސަލާމަތްކުރި އެ ގައުމުގައި ހުންނަވާ އިނގިރޭސި ޑިޕްލޮމެޓެއްގެ އަގުވަޒަންކޮށް ހާއްސަ ބެނާއެއް ދީފި އެވެ.

19 ނޮވެމްބަރ

November 19, 2020
ކިޔުންތެރިކަން ޕްރޮމޯޓްކުރަން ރަޝްފޯޑްގެ ބުކް ކްލަބެއް

ކުޑަކުދިންގެ މެދުގައި ކިޔުންތެރިކަން އާލާކޮށް، އެކަން ކުރިއަރުވަން އިނގިރޭސިވިލާތުގެ ފުޓްބޯޅަ ތަރި މާކަޝް ރަޝްފޯޑް، ބުކް ކްލަބެއް ފަށައިފި އެވެ.

18 ނޮވެމްބަރ

November 18, 2020 1
ބްރިޓިޝް ފެޝަން އެމްބެސެޑަރަކަށް ޕްރިޔަންކާ

ބްރިޓިޝް ފެޝަން ކައުންސިލް (ބީއެފްސީ) ގެ ފެޝަން އެމްބެސެޑަރަކަށް އިންޑިއާގެ މަޝްހޫރު ބަތަލާ ޕްރިޔަންކާ ޗޯޕްރާ ހަމަޖައްސައިފި އެވެ.

November 18, 2020
ވާވޭގެ 5ޖީ އާ މެދު ޔޫކޭން އަލުން ވިސްނަން ގޮވާލައިފި

މި މަހު ބޭއްވި ރިއާސީ އިންތިހާބުގައި ދެވަނަ ދައުރަކަށް ވާދަކުރައްވައި ނާކާމިޔާބީއާ ކުރިމަތިލައްވަން ޖެހިވަޑައިގަތް އެމެރިކާގެ ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕްގެ ސަރުކާރުގެ ބަހަށް،...

16 ނޮވެމްބަރ

November 16, 2020
އިންސްޓަގްރާމްގައި މިލިއަން ފޮލޯވަރުންގެ އާ ރެކޯޑެއް

އިންސްޓަގްރާމް އެކައުންޓެއް ހެދިތާ އެންމެ އަވަހަށް އެއް މިލިއަން ފޮލޯވަރުން ހޯދުމުގެ ރެކޯޑް އޮތް، ތިމާވެށީގެ ތާރީހީ އިލްމުވެރިޔާ ޑޭވިޑް އެޓެންބަރާގެ ރެކޯޑް "ހެރީ ޕޮޓާ" ސީރީޒްތަކުގެ ފިލްމުތަކުން ވިދާލި އެކްޓަރު ރުޕަޓް ގްރިންޓް މުގުރާލައިފި އެވެ.

09 ނޮވެމްބަރ

November 09, 2020
ބެންޓްލީން 2030 ގައި ކާބަން ނިއުޓްރަލް ވަނީ

ލަގްޒަރީ ކާރު އުފައްދާ އިނގިރޭސި ކުންފުނި ބެންޓްލީ މޮޓޯޒް ލިމިޓެޑް 2030 ގައި ކާބަން ނިއުޓްރަލްވާން އަމާޒު ހިފައި 2026 އިން ފެށިގެން ސައްތައިން ސައްތަ އިލެކްޓްރިކް ކާރު ނެރޭ ގޮތަށް...

November 09, 2020 2
ރާނީ ފުރަތަމަ ފަހަރަށް މާސްކް އަޅުއްވައިގެން

އިނގިރޭސިވިލާތުގައި މިދިޔަ މާޗް ފެށިގެން ކޮވިޑް-19 ގެ ހާލަތު ގޯސްވި ފަހުން ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ރާނީ އެލިޒަބަތު ފޭސް މާސްކް އަޅުއްވައިގެން ރަސްމީ ހަރަކާތެއްގައި ބައިވެރިވަޑައިގެންފި...

06 ނޮވެމްބަރ

November 06, 2020
މަޝްހޫރު ނެޕީ ކުންފުންޏެއް މާސްކަށް ހާއްސަވެއްޖެ

ޗައިނާގައި ނެޕީ އުފައްދާ މަޝްހޫރު ކުންފުނި ޑެޑީބޭނީން ޔޫރަޕަށް މާސްކް ސަޕްލައިކޮށްދޭން ތައްޔާރުވެއްޖެ އެވެ.

November 06, 2020 1
ޗެރިޓީއަކަށް އެހީވާން ޓެންޓެއްގައި ނިދާ ކުއްޖެއް

ޓެންޓް ތެރޭގައި މެކްސް، 10، ނިދަން ފެށީ މާޗް 29 ގައި

November 06, 2020 19
ފައިދާ ބޮޑު ގޮތަކަށް ބަތް ކައްކާނެ ގޮތެއް ހޯދައިފި

ހަނޑުލުގެ ފައިދާތައް އިތުރުކޮށް، އޭގައި ހުންނަ ވިހަ މާއްދާތައް ވަރަށް ބޮޑަށް ނައްތައިލެވިދާނެ ގޮތަކަށް ބަތް ކެއްކޭނެ ގޮތެއް ސައިންސްވެރިންގެ ޓީމަކުން ހޯދައިފި އެވެ.

04 ނޮވެމްބަރ

November 04, 2020
"ސަން" އަށް ޑެޕް ކުރި ދައުވާ ސާބިތެއް ނުވި

ގެވެށި އަނިޔާގެ މައްސަލާގައި، ހޮލީވުޑްގެ މަޝްހޫރު އެކްޓަރު ޖޯނީގެ ޑެޕްގެ ގާތުން މީގެ ހަތަރު އަހަރު ކުރިން ވަރިވި ބަތަލާ އެމްބާ ހާޑަށް، ޑެޕް އަނިޔާކުރި ކަމަށް ބުނެ އިނގިރޭސި ނޫސް...

November 04, 2020
ބާގަ ކިންގުން އެދެނީ މެކްޑޮނަލްޑްސް އަށް އޯޑަރު ދޭން

ވިޔަފާރީގެ ވާދަވެރިކަމުގައި އަބަދުވެސް އޮންނަނީ އެ ވިޔަފާރިއަކީ އެންމެ ރަނގަޅު ތަން ކަމަށް ބުނެ އެހެން މީހުންގެ އަތުން ވިޔަފާރި ނުކުރަން ބާރުއެޅުމެވެ. އެކަމަކު މި ފަހަރު މިއޮތީ...

03 ނޮވެމްބަރ

November 03, 2020
ޕްރިންސް ވިލިއަމަށް ކޮވިޑް ޖެހުމުން ސިއްރުކުރި

އިނގިރޭސި ޝާހީ އާއިލާގެ ޕްރިންސް ވިލިއަމް ވެސް ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވްވެ މީގެ ހަތް މަސް ކުރިން ފަރުވާ ހޯއްދެވި ކަމަށާއި އެކަމަކު އުޅުއްވީ އެކަން ސިއްރު ކުރައްވައިގެން ކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ.

02 ނޮވެމްބަރ

November 02, 2020 7
ޔޫކޭ ލޮކްޑައުން ކުރިޔަސް ޓާގެޓު ހާސިލްވާނެ: މައުސޫމް

އެއް މަސް ދުވަހަށް އިނގިރޭސި ވިލާތު ލޮކްޑައުން ކުރި ނަމަވެސް މި އަހަރު އަންނާނެ ކަމަށް ސަރުކާރުން ލަފާކޮށްފައިވާ އަދަދަށް ޓޫރިސްޓުން ޒިޔާރަތްކުރާނެ ކަމަށް ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓަރު ޑރ. އަބްދުﷲ މައުސޫމް މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

01 ނޮވެމްބަރ

November 01, 2020 5
އިންގްލެންޑް ހަތަރު ހަފުތާއަށް ލޮކްޑައުންކޮށްފި

ލަންޑަން (ނޮވެމްބަރު 1) - ކޮރޯނާވައިރަހުގެ ކޭސްތައް އިތުރުވާން ފެށުމުން އިންގްލެންޑް ހަތަރު ހަފުތާ އަށް ލޮކްޑައުންކޮށްފި އެވެ.

November 01, 2020
ނެޓްފްލިކްސްގެ އަގުތަކަށް ބަދަލުތަކެއް

ބައެއް އެހެން ސަރަހައްދުތަކުގައި ވެސް އަގުތައް ބޮޑުކޮށްފާނެ ކަމަށް ބެލެވޭ

27 އޮކްޓޯބަރ

October 27, 2020 4
އިނގިރޭސިވިލާތުގެ އެންމެ ދުވަސްވީ މީހާ މަރުވެއްޖެ

އިނގިރޭސިވިލާތުގެ އެންމެ ދުވަސްވީ މީހާ ޖޮއާން ހޮކާޑް އުމުރުން 112 އަރުގައި ހޮނިހިރު ދުވަހު މަރުވެއްޖެ އެވެ.

23 އޮކްޓޯބަރ

October 23, 2020
ކައިވެނީގެ ހަފުލާގައި މައިންބަފައިންގެ އިސްކޮޅު ފޮޓޯއެއް

އިނގިރޭސިވިލާތުގައި ބޭއްވި ކައިވެނީގެ ހަފުލާއެއްގައި އަންހެން މީހާގެ މައިންބަފައިންނަށް ކޮވިޑް-19 ގެ ނުރައްކަލާ ހެދި ބައިވެރި ނުވެވުމުން، އޭނާގެ މަންމަ އާއި ބައްޕަ އެކީގައި ނަގާފައިވާ ފޮޓޯއެއް އިސްކޮޅު ވަރުގެ ބޯކަރުދާހަކަށް ޕްރިންޓްކޮށް، ބައްޓަމަށް ކަފާފައި ބަހައްޓައިގެން ކައިވެނީގެ ހަފުލާ ބާއްވައިފި އެވެ.

22 އޮކްޓޯބަރ

October 22, 2020 6
އިނިގރޭސިވިލާތުން ލުއި ދިން ލިސްޓަށް ރާއްޖެ

އެކި ގައުމުތަކުން އިނގިރޭސިވިލާތަށް އެނބުރި ދާ މީހުން 14 ދުވަހު އައިސޮލޭޓު ވާން ނުޖެހޭގޮތަށް ލުއި ދިން ގައުމުތަކުގެ ތެރޭގައި ރާއްޖެ ހިމަނައިފި އެވެ.

October 22, 2020 3
އެކަނިވެރިކަން ފިލުވައިދޭން ބުޅާ

ބުޅާ ގެންގުޅުމުން ހާސްކަމާއި ފިކުރުތަކުން ދުރުކޮށްދޭ ކަމަށާއި ބުޅަލަކީ އެކަނިވެރިކަން ފިލުވައިދޭން ރަނގަޅު ބައިވެރިއެއް ކަމަށް އިނގިރޭސިވިލާތުގައި ހަދާފައިވާ ސާވޭއަކުން...

21 އޮކްޓޯބަރ

October 21, 2020 1
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

އަނޫރާގް ބާސޫ ޑައިރެކްޓްކޮށްފައިވާ އެންތޮލޮޖީ ޑާކް ކޮމެޑީ "ލޫޑޯ" އަންނަ މަހުގެ 12 ގައި ނެޓްފްލިކްސް އިން ޕްރިމިއާކުރަން ނިންމައި، އޭގެ ޓްރެއިލާ ދައްކާލައިފި އެވެ.

19 އޮކްޓޯބަރ

October 19, 2020
އަވިން ހަކަތަ އުފެއްދުމަށް މާ ފަސޭހަ މާއްދާއެއް

އަވިން ހަކަތަ އުފައްދަން މިހާރު ބޭނުންކުރާ ސިލިކަން ސޯލާ ޕެނެލްގެ ބަދަލުގައި މުޅިން އާ މާއްދާއެއް ބޭނުންކޮށްގެން ތައްޔާރުކުރާ ޕެނެލަކުން ކަރަންޓް އުފައްދަން ކުރާ މަސައްކަތް...

October 19, 2020 2
ފްލޮރިޑާގައި ސްވޯން ގިނަވެ ވިއްކަން ފަށައިފި

އިނގިރޭސި ރާނީ ހަދިޔާއެއްގެ ގޮތުގައި އެމެރިކާގެ ފްލޮރިޑާ އަށް ދެއްވި ސްވޯންގެ އާބާދީ މިހާރު މާ ބޮޑަށް އިތުރުވެފައި ވާތީ އޭގެ ދޫނި ވިއްކަން ފަށައިފި އެވެ.

15 އޮކްޓޯބަރ

October 15, 2020 7
އަލުން ހަނދަށް ދިއުމުގެ ޕްރޮގްރާމްގައި ހަތް ގައުމެއް

އެމެރިކާ އިން އަލުން ހަނދަށް ދާން ފަށާފައިވާ "އާޓެމިސް" ޕްރޮގްރާމްގައި އެ ގައުމާ އެކު މަސައްކަތްކުރަން އާޓެމިސް އެކޯޑްސްގައި ހަތް ގައުމަކުން ބައިވެރިވެއްޖެ އެވެ.

14 އޮކްޓޯބަރ

October 14, 2020
އެންކްރިޕްޓެޑް އެޕްތަކަށް އެކްސެސް ހޯދަން އެއްބަސްވުމެއް

މި ޒަމާނުގެ ސޯޝަލް މީޑިއާ އެޕްތަކުގައި ކުރާ މުއާމަލާތްތަކުގެ ރައްކާތެރިކަން ކަށަވަރުކޮށް ދިނުމަށް ދީފައިވާ "އިންޑް-ޓު-އިންޑް" އެންކްރިޕްޝަނަށް ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކަށް ބައެއް ހާލަތްތަކުގައި އެކްސެސްވުމުގެ ބާރު ހޯދުމުގެ އެއްބަސްވުމެއްގައި ގައުމުތަކަކުން ސޮއިކޮށްފި އެވެ.