17 ސެޕްޓެމްބަރ

September 17, 2020
އަންހެން ކުދިންގެ ތައުލީމަށް ހެރީގެ 130،000 ޑޮލަރު

އެފްރިކާ ބައްރުގެ ގައުމުތަކެއްގެ އަންހެން ކުދިންނާއި އަންހެނުންގެ ތައުލީމާއި ތަރައްގީ އަށް އެހީވުމުގެ ގޮތުން ޕްރިންސް ހެރީ އާއި އަނބިކަނބަލުން މޭގަން މާކަލް 130،000 ޑޮލަރު ޗެރިޓީއަކަށް ހަދިޔާކުރައްވައިފި އެވެ.

15 ސެޕްޓެމްބަރ

September 15, 2020
އެންވީޑިއާ އިން އާމް ގަންނަނީ 40 ބިލިއަނަށް

މީގެ ހަތަރު އަހަރު ކުރިން ޖަޕާނުގެ ސޮފްޓްބޭންކުން ގަނެފައިވާ އަދި އިނގިރޭސިވިލާތުގައި ހެޑްކުއާޓަރު ހުންނަ އާމް ލިމިޓެޑް، ގްރެފިކް ޗިފް އުފައްދާ އެމެރިކާގެ ކުންފުނި އެމްވީޑިއާ އަށް ވިއްކައިލަނީ 40 ބިލިއަން ޑޮލަރަށް ކަމަށް ބުނެފި އެވެ.

11 ސެޕްޓެމްބަރ

September 11, 2020
މައިކްރޮސޮފްޓްގެ އާ ކޮންސޯލްތައް ނޮވެމްބަރު 10 ގައި

ވީޑިއޯ ގޭމް ކުޅޭ މީހުންނަށް ހާއްސަކޮށްގެން މައިކްރޮސޮފްޓުން ނެރޭ އާ ކޮންސޯލް އެކްސްބޮކްސް ސީރީޒް އެކްސް އަންނަ ނޮވެމްބަރު މަހުގެ 10 ގައި ނެރެން ނިންމައިފި އެވެ.

10 ސެޕްޓެމްބަރ

September 10, 2020
ބެކަމްގެ ހިއްސާ އޮންނަ ކުންފުންޏެއްގެ ހިއްސާ ވިއްކަނީ

އިނގިރޭސިވިލާތުގެ ކުރީގެ ފުޓްބޯޅަ ތަރި ޑޭވިޑް ބެކަމްގެ ހިއްސާ އޮންނަ އީ-ސްޕޯޓްސް ކުންފުންޏެއް ކަމަށްވާ "ގިލްޑް އީސްޕޯޓްސް" ލަންޑަންގެ ހިއްސާގެ ބާޒާރުގައި ލިސްޓްކޮށް އެ ކުންފުނީގެ ހިއްސާ އާންމުންނަށް ވިއްކަން ނިންމައިފި އެވެ.

09 ސެޕްޓެމްބަރ

September 09, 2020
ވަޒީފާ ހޯދަން ދިޔައީ ބޯކަރުދާހުގެ ސީވީއެއް ހިފައިގެން

ކޮވިޑް-19 ގެ ބަލިމަޑުކަމާ ހެދި ވަޒީފާ ގެއްލުނު މީހަކު ވަޒީފާއެއް ހޯދަން ކުރި އެތައް މަސައްކަތެއް ނާކާމިޔާބުމުން ރެއިލްވޭ ސްޓޭޝަނެއްގެ ވަޒީފާއެއްގެ އިންވިއު އަށް ދިޔަ އިރު ސީވީއަކަށް "އައި ވުޑް ލަވް ޓު ވޯކް" ލިޔެފައިވާ ބޯކަރުދާސްގަނޑެއް ގެންދިއުމުން އެތައް ބައެއްގެ ސަމާލުކަން ލިބިއްޖެ އެވެ.

07 ސެޕްޓެމްބަރ

September 07, 2020
ސީރިއާގެ ރެފިއުޖީންނާ ގުޅިގެން ޕީޕީއީ އުފައްދަނީ

ސީރިއާގެ ރެފިއުޖީންނާ ގުޅިގެން އިނގިރޭސިވިލާތުގެ ސައިންޓިސްޓުންނާއި އާޓިސްޓުންގެ ޓީމަކުން، އަލުން ބޭނުންކުރެވޭ ޕާސަނަލް ޕްރޮޓެކްޓިިވް އިކްއިޕްމަންޓް (ޕީޕީއީ) އުފައްދަން...

September 07, 2020 1
ސަލާންކުރާ ގޮތުން ހަކުރުބަލީގެ ނިޝާނެއް!

މީހުންނާ އަތާއިއަތް ޖޯޑުކޮށް ކުރާ ސަލާމުގައި ބާރެއް ނެތް ނަމަ އެއީ އުމުރުން ދުވަސްވާ ފަހުން ހަކުރުބައްޔަށް ހުށަހެޅުމުގެ އަލާމާތަކަށް ވެދާނެ ކަމަށް ދިރާސާއެއްގައި ބުނެފި އެވެ.

06 ސެޕްޓެމްބަރ

September 06, 2020
ޕީޕީއީ އުފައްދަން ބާބެރީން 700،000 ޑޮލަރު ދީފި

ކޮވިޑް-19 ގެ ފެތުރުމުގެ އިނގިރޭސިވިލާތުގައި ގޯސްވި ފަހުން ގިނަ އަދަދެއްގެ މާސްކާއި ގައުން ފަދަ ޕާސަނަލް ޕްރޮޓެކްޓިކް އިކްޕްމަންޓް (ޕީޕީއީ) އެ ގައުމުގެ ނެޝަނަލް ހެލްތު ސާވިސް (އެންއެޗްއެސް) އަށް ހަދިޔާކުރަމުން އަންނަ މަޝްހޫރު ފެޝަން ކުންފުނި ބާބެރީ ފީޕީއީ އުފައްދަން އެހީވުމުގެ ގޮތުން ސަރުކާރަށް 573،000 ޕައުންޑް (761,488.35 ޑޮލަރު)...

05 ސެޕްޓެމްބަރ

September 05, 2020
"ޓެނެޓް" ބަލާފައި ޓްވިންކަލްގެ ތައުރީފު މަންމަ އަށް

ޑައިރެކްޓަރު ކްރިސްޓޯފާ ނޯލަންގެ އާ ފިލްމު "ޓެނެޓް" އިނގިރޭސިވިލާތުގެ ސިނަމާއެއްގައި ބެލުމަށް ފަހު، އެ ފިލްމުގެ ރޯލެއް ކުޅުނު ބޮލީވުޑްގެ ބަތަލާ ޑިމްޕަލް ކަޕާޑިއާ އަށް ދަރިފުޅު ޓްވިންކަލް ކަންނާ ތައުރީފުކޮށްފި އެވެ.

04 ސެޕްޓެމްބަރ

September 04, 2020
ރޮބަޓް ޕެޓިންސަނަށް ކޮވިޑް ޖެހިއްޖެ

މިހާރު ބައެއް ސިނަމާތަކުގައި ދައްކަމުން އަންނަ، ޑައިރެކްޓަރު ކްރިސްޓޯފާ ނޯލާންގެ ފިލްމު "ޓެނެޓް" ގެ މުހިއްމު ރޯލެއް ކުޅެފައިވާ ޒުވާން އެކްޓަރު ރޮބަޓް ޕެޓިންސަން ކޮވިޑް-19 އަށް...

September 04, 2020
ހެރީގެ ދެކަނބަލުން ނެޓްފްލިކްސްއާ ގުޅިއްޖެ

މި އަހަރުގެ ކުރީކޮޅު ޝާހީ ޒިންމާތައް ދޫކޮށްލައްވައި މިހާރު އެމެރިކާގައި ދިރިއުޅުއްވާ ޕްރިންސް ހެރީ އާއި އަނބިކަނބަލުން މޭގަން މާކަލް، ސްޓްރީމިން ޓީވީގެ ހިދުމަތްދޭ ނެޓްފްލިކްސްއާ...

03 ސެޕްޓެމްބަރ

September 03, 2020
އެޑް ޝީރަން ބައްޕައަކަށްވެއްޖެ

އިނގިރޭސިވިލާތުގެ މަޝްހޫރު ޒުވާން ލަވަކިޔުންތެރިޔާ އެޑް ޝީރަން އަށް ދަރިއަކު ލިބިއްޖެ އެވެ.

30 އޯގަސްޓް

August 30, 2020
އިންސްޓަގްރާމްގައި ފޭކް ލައިކް ވިއްކާތީ ދައުވާކުރަނީ

އިންސްޓަގްރާމްގައި ފޭކް ލައިކް ވިއްކާ ޑިވެލޮޕަރުންނަށް ދައުވާކުރަން ނިންމައި ފޭސްބުކުން ނިކޮލީ ހޯޕާ ކިޔާ މީހަކަށް ދައުވާކުރަން އެމެރިކާގެ ސެން ފްރަންސިސްކޯގެ ފެޑެރަލް ކޯޓަށް...

August 30, 2020
ޑަޔާނާގެ 60 ވަނަ އުފަން ދުވަހު ސްޓެޗޫއެއް

ޕްރިންސެސް ޑަޔާނާގެ 60 ވަނަ އުފަން ދުވަހާ ދިމާކޮށް ލަންޑަންގެ ކެންސިންޓަން ޕެލަސްގައި ޑަޔާނާގެ ސްޓެޗޫއެއް ބަހައްޓަން ނިންމައިފި އެވެ.

27 އޯގަސްޓް

August 27, 2020
ނީލަކަންތާ؛ މިއީ އެންމެ ހަލުވި ކަލްކިއުލޭޓަރު

ބަތަލާ ވިދިޔާ ބާލަން މިދިޔަ މަހު ފެނުނު ފިލްމު "ޝަކުންތަލާ ދޭވީ" އަކީ އިންޑިއާގެ ކުރީގެ މަޝްހޫރު ހިސާބު އިލްމުވެރިޔާ ޝަކުންތަލާ ދޭވީގެ ވާހަކަ ކިޔައިދިން ފިލްމެކެވެ. ހިތު ހިސާބަށް މޮޅުކަމުން ޝަކުންތަލާ މަޝްހޫރުވީ "ހިއުމަން ކޮމްޕިއުޓަރު" ގެ ނަމުންނެވެ.

24 އޯގަސްޓް

August 24, 2020 1
މަދިރިން ޖެހޭ ބަލިތަކާ ދެކޮޅަށް މޮޑިފައި މަދިރި

މަދިރިން ޖެހޭ ބަލިތައް ކަމަށްވާ ޑެންގީ އާއި ޗިކަންގުންޔާ ފަދަ ބަލިތައް ނައްތައިލަން އެމެރިކާގައި ޖެނެޓިކަލީ މޮޑިފައިކޮށްފައިވާ މަދިރިތަކެއް ފްލޮރިޑާ އަށް ދޫކޮށްލަން ނިންމައިފި އެވެ.

23 އޯގަސްޓް

August 23, 2020 1
ނީލަމުގައި ގާންދީގެ އައިނަށް 340،00 ޑޮލަރު

އިންޑިއާގެ މިނިވަންކަމުގެ ބާނީ މަހާތަމާ ގާންދީ ތުރުކުރެއްވި އައިނެއް ނީލަމެއްގައި ވިއްކައިލަކަން ހުޅުވައިލުމާ އެކު ކުރިން ލަފާކުރި އަދަދަށް ވުރެ އެތައް ގުނަ ބޮޑުކޮށް ހުކުރު ދުވަހު ވިކިއްޖެ އެވެ.

22 އޯގަސްޓް

August 22, 2020
ދަރިވަރަކަށް ޓޭލާގެ ފަރާތުން 30،000 ޑޮލަރު

އިނގިރޭސިވިލާތުގެ ލަންޑަނުގައި ކިޔަވާ ޕޯޗްގަލްގެ ދަރިވަރެއްގެ ކޯހުގެ ފީ ދައްކަން ދަތިވެގެން އެ ވާހަކަ ސޯޝަލް މީޑިއާގައި ހާމަކުރުމުން، އެމެރިކާގެ ޒުވާން ލަވަކިޔުންތެރިޔާ ޓޭލާ...

August 22, 2020
ލޯފަން ކުދިންގެ ބްރެއިލް ބްރިކްސް ނެރެފި

ހަތް ގައުމަކަށް ބްރެއިލް ބްރިކްސް ނެރުނު އިރު، އިތުރު 20 ގައުމަކަށް އަންނަ އަހަރު ނެރޭނެ

20 އޯގަސްޓް

August 20, 2020
ޕްރިންސް ޗާލްސްގެ އޯގެނިކް ފާމިން ހުއްޓުމަކަށް

އިނގިރޭސި ވިލާތުގެ ރާނީ އެލިޒަބަތަށް ފަހު އެ ގައުމުގެ ތަހުތަށް ވަޑައިގަންނަވަން ހުންނެވި ޕްރިންސް ޗާލްސް އޯގަނިކް ފާމިންގެ މަސައްކަތްކުރައްވާތާ އެތައް އަހަރެއް ފަހުން އެ މަސައްކަތްތަކާ ދުރަށް ވަޑައިގެންފި އެވެ.

17 އޯގަސްޓް

August 17, 2020 1
އިރާގުގެ ރެފިއުޖީއެއް ކެމްބްރިޖް ޔުނިވަސިޓީ އަށް

ވަރަށް ކުޑައިރު ބޭސް ފަރުވާއަކަށް އިނގިރޭސިވިލާތަށް އާއިލާއާ އެކު ދިޔަ ގޮތަށް ރެފިއުޖީއެއްގެ ގޮތުގައި އެ ގައުމުގައި ދިރިއުޅެމުން އަންނަ އިރާގުގެ ޒުވާނަކު އޭ ލެވެލް އިން ހޯދި ނަތީޖާ އެކު، ކެމްބްރިޖް ޔުނިވަސިޓީގައި މެޑިސިން ކިޔެވުމުގެ ފުރުސަތު ހޯދައިފި އެވެ.

12 އޯގަސްޓް

August 12, 2020 1
މޭގަން މާކަލް ނޫސްވެރިޔަކަށް ވާން އުޅުއްވި

ޕްރޮފެޝަނަލް ކެރިއަރެއްގެ ގޮތުގައި އެކްޓިން އަށް ވަޑައިގެންނެވުމުގެ ކުރިން ނޫސްވެރިކަމުގެ ދާއިރާ އިހުތިޔާރުކުރައްވަން ޕްރިންސް ހެރީގެ އަނބިކަނބަލުން މޭގަން މާކަލް އުޅުއްވި...

August 12, 2020
މަގާމުން ވަކިކުރި ސީއީއޯ އަށް މެކްޑޮނަލްޑްސް އިން ދައުވާ

މުވައްޒަފަކާ ލޯބީގެ ގުޅުމެއް ބާއްވައިގެން މިދިޔަ އަހަރު މަގާމުން ވަކިކުރި މެކްޑޮނަލްޑްސްގެ ސީއީއޯ ސްޓީވް އީސްޓަބުރްކް ދޮގު ހަދައި ކުންފުނީގެ ބޯޑަށް އޮޅުވާލާފައިވާ ކަމަށް ބުނެ...

11 އޯގަސްޓް

August 11, 2020 1
މަހާތުމާ ގާންދީގެ އައިނެއް ނީލަމަކަށް

އިންޑިއާގެ މިނިވަންކަމުގެ ބާނީ މަހާމުތާ ގާންދީގެ އައިނެއް އިނގިރޭސިވިލާތުގައި ނީލަމެއްގައި ވިއްކައިލަން ތައްޔާރުވެއްޖެ އެވެ.

08 އޯގަސްޓް

August 08, 2020 7
ކްލޫނީގެ ދެމަފިރިންގެ 100،000 ޑޮލަރު ބޭރޫތަށް

ފައިސާ ހަދިޔާކޮށްފައި ވަނީ އަމާލްގެ އުފަން ގައުމުގެ ތިން ޖަމިއްޔާއަކަށް