10 ޑިސެމްބަރ

December 10, 2018 1
ދަތް ހުދުކޮށްދޭތީ 1،000 ޔޫރޯއިން ޖޫރިމަނާކޮށްފި

ވިޔަފާރިއެއްގެ ގޮތުގައި ދަތް ހުދުކޮށް ދިނުމުގެ ހިދުމަތް ދެމުން ގެންދިޔަ ސްކޮޓްލެންޑްގެ އަންހެނަކު އެކަން ކުރަނީ ގަވައިދާ ހިލާފަށް ކަމަށް ބުނެ ގްލަސްގޯ ޝެރިފް ކޯޓުން އޭނާ 1،000 ޔޫރޯ (1،273.10 ޑޮލަރު) އިން ޖޫރިމަނާކޮށްފި އެވެ.

06 ޑިސެމްބަރ

December 06, 2018
އަވަހަކަށް އިންޑިއާ އަށް ދާކަށް ޕްލޭނެއް ނެތް: އިރުފާން

އިންޑިއާ އަށް ކައިރި މުސްތަގުބަލެއްގައި ވެސް ދާން ޕްލޭންކޮށްފައި ނެތް ކަމަށާއި މިހާރު ހުރިހާ ވެސް ފޯކަސްއެއް އޮތީ ބައްޔަށް ފަރުވާ ހޯދަން ކަމަށް އިނގިރޭސިވިލާތުގައި މިހާރު ހުރި ބޮލީވުޑްގެ މަޝްހޫރު އެކްޓަރު އިރުފާން ޚާން ބުނެފި އެވެ.

02 ޑިސެމްބަރ

December 02, 2018
ޒޭން މާލިކްގެ އަލްބަމް މި މަހުގެ 14 ގައި ނެރެނީ

އިނގިރޭސިވިލާތުގެ މަޝްހޫރު ޒުވާން ލަވަކިޔުންތެރިޔާ ޒޭން މާލިކްގެ ދެވަނަ ސޯލޯ އަލްބަމް "އިކާރަސް ފޯލް" މި މަހުގެ 14 ވަނަ ދުވަހު ނެރޭ ގޮތަށް ހަމަޖައްސައިފި އެވެ.

01 ޑިސެމްބަރ

December 01, 2018
ދަރިވަރުންނާއި ބެލެނިވެރިން ފޯނާ ދުރުވާން އިގުރާރެއް

ލަންޑަންގެ އަންހެން ކުދިންގެ ސްކޫލަކުން، އެތަނުގެ ދަރިވަރުންނާއި ބެލެނިވެރިން ވީހާ ވެސް ބޮޑަށް ފޯނާ ދުރުވުމަށް އިލްތިމާސްކޮށް އެކަމަށް އިގުރާރުވާ އެއްބަސްވުމެއްގައި ސޮއިކުރާ ގޮތަށް ހަމަޖައްސައިފި އެވެ.

29 ނޮވެމްބަރ

November 29, 2018 2
ފޯނު ހަވާލު ކުރާ ކަސްޓަމަރުންނަށް ހިލޭ ކެއުމެއް

އަތުގައި 24 ގަޑިއިރު އޮންނަ ފޯނާ ހެދި މިހާރު ދޭދޭ މީހުންގެ މެދުގައި އޮންނަ ގުޅުމަށް ވަނީ ވަރަށް ބޮޑު ހީނަރު ކަމެއް އައިސްފަ އެވެ. ކައިރީގައި މީހަކު އިނަސް، އެ މީހަކަށް ދެވޭ ސަމާލުކަން ކުޑަވެ، މުއަމާލާތް ވެސް ކެނޑި ގިނަ މީހުންނަކީ ހަތަރުދަމު ފޯނުގެ އަވާގައި ޖެހިފައި ތިބޭ މީހުންނެވެ. މީގެ ސަބަބުން މައިންބަފައިން ދަރިންނަށް ދޭ...

28 ނޮވެމްބަރ

November 28, 2018 1
ވިކްޓޯރިއާ ބެކަމްގެ ޔޫޓިއުބް ޗެނެލެއް

ފެޝަން ޑިޒައިނަރެއްގެ ގޮތުގައި މިހާރު މަޝްހޫރު ކުރީގެ ބޭންޑް "ސްޕައިސް ގާލްސް"ގެ ލަވަކިޔުންތެރިޔާ ވިކްޓޯރިއާ ބެކަމް ބިއުޓީ ޓިޕްސް އާއި ސްޓައިލިން ޓިއުޓޯރިއަލްއެއްގެ ގޮތުގައި ޔޫޓިއުބް ޗެނެލެއް ލޯންޗްކޮށްފި އެވެ.

26 ނޮވެމްބަރ

November 26, 2018
ޕްރިންސް ހެރީ އާއި މޭގަން އެހެން ގެއަކަށް

މިދިޔަ މެއި މަހު ކައިވެނި ބައްލަވައިގަތް ޕްރިންސް ހެރީ އާއި އަނބިކަނބަލުން މޭގަން މާކަލް ކެންސިންޓަން ޕެލަސް ދޫކުރައްވައި އެހެން ގެއަކަށް ދިރިއުޅުން ބަދަލު ކުރައްވަން ނިންމަވައިފި އެވެ.

24 ނޮވެމްބަރ

November 24, 2018
ޖޯނަސް ބުލޫ ޓުއާއެއްގައި އިންޑިއާ އަށް

ދުނިޔޭގެ މަޝްހޫރު މިއުޒިޝަން ޓުއާތަކުގައި އިންޑިއާ އަށް ވަރަށް ބޮޑަށް މިސްރާބު ޖަހާފައިވާ އިރު، މި ލިސްޓަށް އަނެއްކާ ވެސް އާ ފަންނާނަކު އިތުރުވެއްޖެ އެވެ.

21 ނޮވެމްބަރ

November 21, 2018 5
ޑޮކްޓަރަކަށް ހެދިގެން 22 އަހަރު އުޅެފި

ފޭކް ޑޮކްޓަރުން ނުވަތަ ޑޮކްޓަރުކަމުގެ ރަސްމީ ފާހެއް ނެތް "ޑޮކްޓަރުން" ގެ މައްސަލަތައް އެކި ގައުމުތަކުގައި ދޭތެދޭތެރެއިން ފެންމަތިވެ އެވެ. އެކަމަކު އިނގިރޭސި ވިލާތުގައި މި ދިމާވީ މީގެ ތެރެއިން ވެސް ހާއްސަ ކަމެކެވެ. ފަޅާއެރީ ޑޮކްޓަރަކަށް ހެދިގެން 22 އަހަރު މަސައްކަތްކުރި ފަހުންނެވެ.

19 ނޮވެމްބަރ

November 19, 2018 1
ވެބް ސީރީޒަކަށް ފަހު ސަނާޔާ އަށް ވިކްރަމްގެ ފިލްމެއް

ކުރީގެ މަޝްހޫރު ޓީވީ ސިލްސިލާ "އިސް ޕިޔާރު ކޯ ކިޔާ ނާމް ދޫ" ގެ ބަތަލާ ސަނާޔާ އިރާނީއަކީ އެއްގޮތަކަށް ވެސް ބޮލީވުޑްގެ ފިލްމުތަކަށް އާ މީހެއް މީހެއް ނޫނެވެ. އޭނާ މިހާރު ވަނީ އަނެއްކާ ވެސް އާ ފިލްމަކަށް ސޮއިކޮށްފަ އެވެ.

15 ނޮވެމްބަރ

November 15, 2018
ފިޔާތޮށި ޖަވާހިރެއް ރިކޯޑް އަގަކަށް ވިއްކާލައިފި

އާންމު ނޫން ޖަވާހިރުގެ ބާވަތެއް ކަމަށްވާ "ޕިންކް ޑަޔަމަންޑް" އެއް ނީލަމެއްގައި ރިކޯޑް އަގަކަށް ވިއްކާލައިފި އެވެ.

13 ނޮވެމްބަރ

November 13, 2018 3
ޗުއްޓީ ދަތުރުގައި ދަރިން ބަލާނެ މީހަކު ހޯދަނީ

އިނގިރޭސިވިލާތުގެ އަންހެނަކު ކުރިއަށް އޮތް ކްރިސްމަސް ޗުއްޓީ އަށް ބަހާމާސް އަށް ދާން ނިންމާފައިވާތީ އެ ދަތުރުގައި ބައިވެރިވެ، އޭނާގެ ދަރިން ބަލާނެ މީހަކު ހޯދަން އިއުލާން ކުރުމުން ގިނަ ބައެއްގެ ސަމާލުކަން ހުއްޓިއްޖެ އެވެ.

07 ނޮވެމްބަރ

November 07, 2018
"ސްޕައިސް ގާލްސް" ގެ ޓުއާ އަންނަ އަހަރު

ފަސް މެމްބަރުން ހިމެނުނު އިނގިރޭސިވިލާތުގެ ކުރީގެ މަޝްހޫރު އަންހެން ބޭންޑް "ސްޕައިސް ގާލްސް" ހަތަރު މެމްބަރުންނާ އެކު އަންނަ އަހަރު ޓުއާއަކަށް ނުކުނަން ނިންމާފައިވާކަން އިއުލާންކޮށްފަ އެވެ.

05 ނޮވެމްބަރ

November 05, 2018
އިނގިރޭސި 50 ޕައުންޑުގެ ނޫޓަށް އާ މޫނެއް

އިނގިރޭސިވިލާތުގައި ބޭނުން ކުރަމުން އަންނަ 50 ޕައުންޑް ނޫޓަށް ބަދަލުތަކެއް ގެންނަ ނިންމައިފި އެވެ.

03 ނޮވެމްބަރ

November 03, 2018
ހިއު ގްރާންޓް ނޫސްވެރިއެއްގެ ރޯލަށް

ނޮޓިން ހިލް އާއި ލަވް އެކްޗްލީ ފަދަ ކާމިޔާބު ފިލްމުތަކެއް ކުޅެފައިވާ މަޝްހޫރު އެކްޓަރު ހިއު ގްރާންޓް، ގައި ރިޗީގެ ފިލްމު "ޓޮފް ގައިޒް" ގެ ރޯލަކަށް ސޮއިކޮށްފި އެވެ.

28 އޮކްޓޯބަރ

October 28, 2018 3
އެސިޑް ޖެހިޔަސް ގޮތެއް ނުވާ ފައުންޑޭޝަނެއް އީޖާދުކޮށްފި

އިންޑިއާ ފަދަ، އޭޝިއާގެ ބައެއް ގައުމުތުގައި އަންހެނުންނަށް ވަރަށް ގިނައިން އެސިޑްގެ ހަމަލާތައް ދީ ދިރިއުޅުން ހަލާކުކޮށްލަ އެވެ. ލޯބީގެ މައްސަލަތަކުގައި ފިރިހެނުންގެ ފަރާތުން އަންހެނުންނަށް އެސިޑް ހަމަލާތައް ދިނުމަކީ ވަރަށް އާންމު ކަމެކެވެ. މިފަދަ ހަމަލާތައް އަމާޒުވެފައިވާ ބައެއް މީހުންނަކީ ހިތްވަރުކޮށްގެން އާދައިގެ...

27 އޮކްޓޯބަރ

October 27, 2018 3
"ވައްކަން ކުރީ މަށެއް ނޫން"

އިނގިރޭސިވިލާތުގެ ރެސްޓޯރަންޓަކުން ކަސްޓަމަރެއްގެ ޖެކެޓާއި ވޮލެޓާއި ފޯނު ވަގަށް ނެގި މައްސަލައެއް ގިނަ ބައެއްގެ ސަމާލުކަމަށް މިދިޔަ ހަފުތާގައި އައި އެންމެ ބޮޑު ސަބަބަކީ ވައްކަން ކުރި ކަމަށް ތުހުމަތު ކުރެވޭ މީހާ، ކުރީގެ ޓީވީ ސިލްސިލާ "ފްރެންޑްސް" ގެ ތަރިއަކާ ވައްތަރުވުމުންނެވެ.

25 އޮކްޓޯބަރ

October 25, 2018
އިނގިރޭސި ބޭންޑް "ދަ ވޭމްޕްސް" އިންޑިއާގައި

މީގެ ދެ އަހަރު ކުރިން ވެސް އިންޑިއާގައި ފަޕޯމްކޮށްފައިވާ އިނގިރޭސިވިލާތުގެ ބޭންޑް "ދަ ވޭމްޕްސް" އަނެއްކާ ވެސް ކޮންސަޓްތަކެއް ބާއްވަން އިންޑިއާ އަށް ދަތުރެއް ފަށައިފި އެވެ.

October 25, 2018 1
"ފްރެންޑްސް" ގެ ތަރިއަކާ ވައްތަރު ވަގެއް

އިނގިރޭސިވިލާތުގެ ރެސްޓޯރަންޓަކުން ވައްކަންކުރި ކަމަށް ތުހުމަތުކުރެވޭ މީހަކު ހޯދަން ފޮޓޯ އާންމުކުރި އިރު އެއީ މަޝްހޫރު ޓީވީ ސިލްސިލާ "ފްރެންޑްސް" ގައި ރޮސް ގެލާގެ ރޯލް ކުޅުނު...

23 އޮކްޓޯބަރ

October 23, 2018 1
ޕްރިންސް ހެރީގެ އުންމީދަކީ އަންހެން ދަރިއެއް

އާލާސްކަންފުޅާ އިންނެވި، ޕްރިންސް ހެރީގެ އަނބިކަނބަލުން މޭގަން މާކްލް އަށް އަންހެން ދަރިކަނބަލެއް ލިބިވަޑައިގަތުމަށް އުންމީދުކުރައްވާ ކަމަށް ހެރީ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

17 އޮކްޓޯބަރ

October 17, 2018
ޕެޕްސީ އަށް މޮޔަވެފައި ހުރި މާމައެއް

ގިނައިން ހަކުރު އަޅާފައި ހުންނަ ސޮފްޓް ޑްރިންކްސް ފަދަ ތަކެއްޗާ ދުރުވާން ސިއްހީ ތަޖުރިބާކާރުން އަބަދުވެސް ލަފާދެ އެވެ. މިފަދަ ބުއިންތަކާ ދެކޮޅަށް ފިޔަވަޅު އަޅާ ގައުމުތައް ވެސް އަންނަނީ ގިނަވަމުންނެވެ.