03 ޖުލައި

July 03, 2018 1
އިނގިރޭސިވިލާތު ސްކޫލްތަކުން ސްކާޓް ޔުނިފޯމް މަނާކުރަނީ

އިނގިރޭސިވިލާތުގެ ސްކޫލްތަކުގައި ބޭނުންކުރާ ޔުނިފޯމަށް ގެންނަން ނިންމާފައިވާ އިސްލާހުތަކާ އެކު، އެ ގައުމުގެ 40 އަށް ވުރެ ގިނަ ސްކޫލްގައި އަންހެން ދަރިވަރުންނަށް ސްކާޓް ޔުނިފޯމް މަނާކޮށްފި އެވެ.

01 ޖުލައި

July 01, 2018
އެނބުރި އާދެވޭނެ ދުވަހެއް އަދި ނޭނގޭ: އިރްފާން

އެނބުރި އަލުން އިންޑިއާ އަށް ގޮސް ފިލްމީ މަސައްކަތް ފެށޭނެ ދުވަހެއް ބުނަން ނޭނގޭ ކަމަށް، ކެންސަރުގެ ނާދިރު ވައްތަރެއް ކަމަށްވާ ނިއުރޯއެންޑޮކްރިން ޓިއުމާ (ނެޓްސް) އަށް ލަންޑަނުގައި ފަރުވާ ހޯދަމުން އަންނަ އެކްޓަރު އިރްފާން ހާން ބުނެފި އެވެ.

23 ޖޫން

June 23, 2018 2
"ސަލާން ޖަހާތީ" ދަރިއަކަށް ބޮޑު އަދަބެއް

އިނގިރޭސިވިލާތުގެ ޒުވާނަކު، އޭނާގެ މައިންބަފައިންނަށް ފައިސާ އަށް "ސަލާން ޖަހާތީ" މައިންފައިންނަށް ފޯނުކުރުމާއި އެ މީހުންނާ ބައްދަލުކުރުން އަދި އެ މީހުން ދިރިއުޅޭ ގެ ހުންނަ ހިސާބާ ކައިރި ވެސް ނުވާން ސަދަމްޕްޓަމްގެ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުން އެ ޒުވާނާއަށް އަމުރުކޮށްފި އެވެ.

11 ޖޫން

June 11, 2018 3
ސީރިޔާ ހަނގުރާމަ ދިގުދަންމަނީ ހުޅަނގުން: ބައްޝާރު

ސީރިޔާގައި ހިގަނމުންދާ ދާޚިލީ ހަނގުރާމަ ހުއްޓުނަ ނުދީ ދިގުދަންމަނީ އެމެރިކާ އާއި އިނގިރޭސި ވިލާތުން ކަމަށް ސީރިޔާގެ ރައީސް ބައްޝާރުލް އަސަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

June 11, 2018
ޝާހީ ކައިވެނީގައި ބެކަމް ލީ ހެދުން ނީލަމަށް

މިދިޔަ މަހުގެ 19 ވަނަ ދުވަހު އޮތް ޕްރިންސް ހެރީ އާއި ބަތަލާ މޭގަން މާކަލްގެ ކައިވެނީގެ ހަފުލާގައި ޑޭވިޑް ބެކަަމް އާއި އޭނާގެ އަންހެނުން ވިކްޓޯރިއާ ބެކަމް ލައިގެން ހުރި ހެދުން...

07 ޖޫން

June 07, 2018 5
އިޒްރޭލުގެ އަމަލުތަކާ މެދު އިނގިރޭސީން ކަންބޮޑުވޭ

އިޒްރޭލުގެ ހަމަލާތަކުގެ ސަބަބުން ފަލަސްތީނުގެ ގިނަ އަދަދެއްގެ ބަޔަކު މަރުވެފައިވާތީ، އިނގިރޭސި ވިލާތް ވަރަށް ކަންބޮޑުވާ ކަމަށް އެގައުމުގެ ބޮޑުވަޒީރު ތެރީސާ މޭ، އިޒްރޭލުގެ ބޮޑުވަޒީރު ބިންޔާމީން ނަތަންޔާހޫ އަށް ދަންނަވައިފި އެވެ.

30 މެއި

May 30, 2018
ފޯނުން ކިޔެވި މީހަކަށް ކެމްބްރިޖްގެ ހިލޭ ސްކޮލަޝިޕެއް

ކިޔަވަން ބޭނުން ނަމަ، ދަތި ހާލުގައި އުޅެން ޖެހުނަސް ގޮތެއް ހުހެއް ނުވާނެ އެވެ. ހަނގުރާމައިގެ ސަބަބުން ވީރާނާވެފައިވާ ސީރިއާގެ އަބްދުﷲ ކަތިނޭ، 19، ސާބިތުކޮށް ދިނީ އެކަމެވެ.

26 މެއި

May 26, 2018
މޯލްޓެސާސްގެ އާ ދެ އުފެއްދުމެއް ލޯންޗްކުރަނީ

ޗޮކްލެޓަށް ލޯބި ކުރާ މީހުންނަށް މޯލްޓެސާސްއަކީ ވަރަށް ފަރިތަ ނަމަކަށް ވާނެ އެވެ. ކުޑަ ބޯޅައެއްގެ ބައްޓަމަށް އޮންނަ މި ޗޮލްކެޓަކީ ކުޑަކުދިންގެ އިތުރުން ބޮޑެތި މީހުންގެ މެދުގައި ވެސް ވަރަށް މަގުބޫލު އެއްޗެކެވެ.

24 މެއި

May 24, 2018 4
ކުއްތާއެއް، އެކަމަކު "ދަރިންނަކީ" އަސްދޫނިތަކެއް

މިއީ 10 އަހަރުގެ ގެ ފްރެޑް އެވެ. އިނގިރޭސިވިލާތުގެ މައުންޓްފިޗެޓް ކާސަލްގައި އުޅޭ ކުއްތާއެކެވެ. ފްރެޑްގެ ދިރިއުޅުން ކުރިން އެހާ އުފާވެރިއެއް ނޫނެވެ. އެކަނި އުޅެން ޖެހޭތީ އެވެ. އޭގެ ބައިވެރިއެއް ނެތެވެ. އެކަމަކު ކުއްލިއަކަށް އާއިލާއެއް ލިބިއްޖެ އެވެ. ލޯބިލޯބި ޅަ ނުވަ އަސްދޫންޏެވެ.

18 މެއި

May 18, 2018
ޝާހީ ކައިވެނީގައި އެލްޓަން ޖޯން ޕަފޯމް ކުރާނެ

މާދަމާ އޮންނަ، ޕްރިންސް ހެރީ އާއި ބަތަލާ މޭގަން މާކަލްގެ ކައިވެނީގެ ހަފުލާގައި އިނގިރޭސިވިލާތުގެ މަޝްހޫރު ލަވަކިޔުންތެރިޔާ އެލްޓަން ޖޯން ޕަފޯމް ކުރާ ގޮތަށް ހަމަޖެހިއްޖެ އެވެ.

17 މެއި

May 17, 2018 2
މޭގަން ކައިވެނިކުރާ އިރު ބައްޕަ ހޮސްޕިޓަލްގައި

ހޮނިހިރު ދުވަހު ބާއްވާ، ހޮލީވުޑްގެ ބަތަލާ މޭގަން މާކަލްގެ ކައިވެނީގެ ހަފުލާގައި އޭނާގެ ބައްޕަ ބައިވެރިވާނެ ކަމަށް ކުރިން ބެލުވުނަސް މިހާރު އެ ފުރުސަތު ނެތް ކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ.

15 މެއި

May 15, 2018 3
ޝާހީ ކައިވެންޏާ ގުޅުވައިގެން ހާއްސަ ބިސްކޯދެއް

ޕްރިންސް ހެރީ އާއި ބަތަލާ މޭގަން މާކަލްގެ ކައިވެނީގެ ހަފުލާއަށް ދެން އޮތީ ހަފުތާއެއްހާ ދުވަހެވެ. މި މަހުގެ 19 ގައި ބާއްވާ އެ ހަފުލާ އަށް އެތައް ބަޔަކު އިންތިޒާރު ކުރަމުން އަންނަ އިރު، އެ ކައިވެންޏާ ދިމާކޮށް އެކި ގައުމުތަކުގައި ވެސް އަންނަނީ ތަފާތު ކަންކަން ކުރަމުންނެވެ. ދާދި ފަހުން ޗައިނާގެ ކުންފުންޏަކުން ވަނީ ޝާހީ ކައިވެންޏަށް...

13 މެއި

May 13, 2018 4
މޭގަންގެ ކައިވެންޏަށް ދައުވަތު ދޭން އާދޭސްކުރަނީ

އެމެރިކާ އަށް އުފަން ބަތަލާ މޭގަން މާކަލްއާ ކައިވެނި ކުރުމަކީ އިނގިރޭސިވިލާތުގެ ޕްރިންސް ހެރީ އަށް ހެދޭނެ އެންމެ ބޮޑު ގޯސް ކަމަށާއި އެކަމަކު އަދިވެސް އެކަމުން ސަލާމަތް ވާން ވަގުތު...

May 13, 2018 4
ލަންޑަންގައި ޖަންކްފުޑް އިޝްތިހާރުކުރުން މަނާ ކުރަނީ

ފުރާވަރުގެ ކުދިން އެކަށީގެންވާ ވަރަށް ވުރެ ފަލަވުމުގެ މައްސަލަ ހައްލުކުރުމަށް އަޅާ ފިޔަވަޅެއްގެ ގޮތުގައި، ލަންޑަނުގެ އާންމު ދަތުރުފަތުރު ނިޒާމުގެ ތެރޭގައި ޖަންކްފުޑް...

08 މެއި

May 08, 2018 1
ފައިދިގު މަކުނެއްގެ ސަބަބުން ނުކުޅެދޭ މީހަކަށް

އިނގިރޭސިވިލާތުގެ ލެއިސްޓްޝަޔާގައި ދިރިއުޅެމުން އަންނަ އެންޑީ ޕެރީ، 46، އަކީ ދަރިންނާ އެކު ކުރިން ކުޅެ، މަޖާކޮށް، ސަކަރާތް ޖަހައި އުޅުނު ސަކަ މިޒާޖެއްގެ ބައްޕައެކެވެ. އެކަމަކު ލޭންޑްސްކޭޕާއެއްގެ ގޮތުގައި މަސައްކަތް ކުރަމުން ދިޔަ އެންޑީގެ ހަޔާތް މިހާރު ބަދަލުވެއްޖެ އެވެ. ސަބަބަކަށް ވީ ފައިދިނު މަކުނެކެވެ.

06 މެއި

May 06, 2018 8
ބަކިންހަމް ޕެލަސް އަށް ކައްކާއަކު ހޯދަނީ

އިނގިރޭސީ ޝާހީ އާއިލާގެ ފަރިއްކޮޅުތައް ތައްޔާރުކޮށްލަން ފުރުސަތު ލިބިއްޖެ ނަމަ ބޭނުން ހިފާނަން ހެއްޔެވެ؟ މުސާރައެއް ލިބޭ ގޮތަށް، މި ވަޒީފާ އަށް ފަހަރުގައި ބައެއް މީހުން ވަރަށް ބޮޑަށް ޝައުގުވެރި ވެދާނެ އެވެ. އެކަމަކު ޝާހީ ބަދިގޭގައި ކައްކައިގެން އުޖޫރައެއްގެ ގޮތުގައި ލިބެނީ ކިހާ ވަރެއްކަން އެނގޭ ހިސާބުން ފޫހިވެދާނެ އެވެ.

04 މެއި

May 04, 2018
މޭގަންއާ ކައިވެނިކުރުމަކީ ގޯހެއް: މޭގަންގެ ބޭބެ

އިނގިރޭސި ވިލާތުގެ ޕްރިންސް ވިލިއަމް ބަތަލާ މޭގަން މާކަލް ކައިވެނިކުރުމަކީ ޝާހީ އާއިލާއަށް ހެދޭ ބޮޑު ގޯހެއް ކަމަށާއި އެކަން އެގޮތަށް ނުކުރުމަށް އެދޭ ކަމަށް ބުނެ މޭގަންގެ ބޭބެ ތޯމަސް މާކަލް ޖޫނިއާ، ހެރީގެ ކިބައިން އެދެފި އެވެ.

02 މެއި

May 02, 2018 3
ކަށި ހިނގާ ގަޑި ކިޔަން ނޭނގޭ ކުދިން ގިނަވަނީ

ކޮންމެ ދިމާލަކުން މިހާރު ފެންނާނީ ޑިޖިޓަލްވެފައިވާ ވަރާއި ދިރިއުޅުން ސްމާޓްވެފައިވާ މިންވަރެވެ. އެއްގޮތުން މިއީ ރަނގަޅު އަދި ފަސޭހަ ބަދަކަށް ވެސް ވެދާނެ އެވެ. އެކަމަކު...

May 02, 2018
މަރުވެއްޖެ ކަމަށް ރިޕޯޓް ކުރުމުން މުމްތާޒްގެ މެސެޖެއް

ބޮލީވުޑްގެ ކުރީގެ މަޝްހޫރު ބަތަލާ މުމްތާޒް ހާޓްއެޓޭކެއް ޖެހިގެން މަރުވެއްޖެ ކަމަށް ބުނެ ބައެއް މީޑިއާތަކުން ރިޕޯޓްކޮށްފައި ވަނިކޮށް "ހެޔޮ ހާލުގައި ދުނިޔޭގައި" އެބަހުރި ކަމަށް ބުނެ...

28 އެޕްރީލް

April 28, 2018 3
ވިލިއަމާއި ކޭޓްގެ ހަގު ދަރިކަލުންގެ ނަމަކަށް ލުއީ

ޕްރިންސް ވިލިއަމާއި ކޭޓް މިޑްލްޓަންގެ ތިން ވަނަ ދަރިކަލުންގެ ނަން އިއުލާންކޮށްފި އެވެ.

23 އެޕްރީލް

April 23, 2018
ޕްރިންސް ވިލިއަމާއި ކޭޓަށް ފިރިހެން ދަރިކަލެއް

އިނގިރޭސިވިލާތުގެ ޕްރިންސް ވިލިއަމާއި އަނބިކަނބަލުން ކޭޓް މިޑްލްޓަނަށް މިއަދު ފިރިހެން ބޭފުޅަކު ލިބިވަޑައިގެންފި އެވެ.

21 އެޕްރީލް

April 21, 2018
މަރުވެފައިވާ އަނބިމީހާ އުފަންދުވަހުގެ ތަހުނިޔާ ފޮނުވަނީ

ލޯބިވާ އަނބިމީހާ ޒުވާން އުމުރުގައި ވަކިވުމަކީ ބޮޑު ހިތްދަތިކަމެކެވެ. އިނގިރޭސިވިލާތުގެ މީހެއް ކަމަށްވާ ކްރިސް ޕޮއިންޓޮން، 41، އަށް މި ހިތްދަތި ހަނދާންތައް ތަފާތުވަނީ އޭނާގެ ކޮންމެ އުފަންދުވަހަކު ވެސް، މަރުވެފައިވާ އަނބިމީހާގެ ފަރާތުން އުފަން ދުވަހުގެ ތަހުނިޔާ ލިބޭތީ އެވެ.

20 އެޕްރީލް

April 20, 2018 1
10 އަހަރުގެ ކުއްޖެއްގެ ނުރުހުމުގައި ބޯ ބޭލި މީހަކު ޖަލަށް

ބެޑްފޯޑް (އެޕްރީލް 20) - އިނގިރޭސި ވިލާތުގެ 10 އަހަރުގެ ކުއްޖަކަށް "އަދަބެއް" ދިނުމުގެ ގޮތުން ބޯ ބޭލި، ބޯކޮށާ މީހަކު އަށް މަހަށް ޖަލަށްލާން ކޯޓުން ހުކުމްކޮށްފި އެވެ.