11 ސެޕްޓެމްބަރ

September 11, 2019 11
ހަތަރު ގޯލު ޖަހައި ރޮނާލްޑޯ ތަފާތު ދައްކައިފި

ސައުތެމްޓަން (ސެޕްޓެމްބަރު 11) - ޔޫރޯ ކޮލިފައިންގައި ރޭ ފްރާންސާއި އިންގްލެންޑް މޮޅުވިއިރު، ކްރިސްޓިއާނޯ ރޮނާލްޑޯ ޖެހި ހަތަރު ގޯލާ އެކު ލިތުއޭނިއާ އަތުން އެންމެ ފަހުގެ ޗެމްޕިއަން ޕޯޗުގަލް މޮޅުވެއްޖެ އެވެ.

08 ސެޕްޓެމްބަރ

September 08, 2019 10
ޔޫރޯ ކޮލިފައިންގައި ގަދަ ބާރުތަކަށް މުހިއްމު މޮޅުތަކެއް

ލަންޑަން (ސެޕްޓެމްބަރު 8) - އަންނަ އަހަރުގެ ޔޫރޯ ކޮލިފައިންގައި ރޭ ޔޫރަޕްގެ ގަދަބާރުތައް ކަމަށްވާ ފްރާންސާއި އިންގްލެންޑް އަދި އެންމެ ފަހުގެ ޔޫރަޕްގެ ޗެމްޕިއަން ޕޯޗުގަލް މުހިއްމު މޮޅުތަކެއް ހޯދައިފި އެވެ.

03 ޖުލައި

July 03, 2019 1
މެގުއާ ވިއްކާލާނީ ދުނިޔޭގެ ރެކޯޑް އަގަކަށް

ލަންޑަން (ޖުލައި 3) - ލެސްޓާ ސިޓީ އަށް ކުޅޭ އިންގްލެންޑްގެ ޑިފެންޑަރު ހެރީ މެގުއާ ވިއްކާލަން އެ ކްލަބުން ބޭނުންވަނީ ދުނިޔޭގެ އެންމެ އަގުބޮޑު ޑިފެންޑަރުގެ ގޮތުގައި، 85 މިލިއަން ޕައުންޑް (107 މިލިއަން ޑޮލަރު) އަށް ކަމަށް މީޑިއާ ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ.

07 ޖޫން

June 07, 2019 37
އިންގްލެންޑް ކަޓުވާލުމަށް ފަހު ނެދަލެންޑްސް ފައިނަލަށް

ލިޒްބަން (ޖޫން 7) - ޔުއެފާ ނޭޝަންސް ލީގުގެ ދެ ވަނަ ސެމީ ފައިނަލުގައި ރޭ އިންގްލެންޑް އަތުން 3-1 އިން މޮޅުވެ ނެދަލެންޑްސް މުބާރާތުގެ ފައިނަލުގެ ފަހު ޖާގަ ހޯދައިފި އެވެ.

05 އެޕްރީލް

April 05, 2019 1
އިންގްލެންޑަކީ ޔޫރޯގެ ފޭވަރިޓެއް: ޑިބްރޭނާ

ލަންޑަން (އޭޕްރީލް 5) - އަންނަ އަހަރު ޔޫރަޕްގެ 12 ސިޓީއެއްގައި ކުރިއަށްދާ ޔޫރޯ ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގެ އެއް ފޭވަރިޓަކީ އިންގްލެންޑް ކަމަށް މެންޗެސްޓާ ސިޓީ އަށް ކުޅޭ ބެލްޖިއަމްގެ މިޑްފީލްޑަރު ކެވިން ޑިބްރޭނާ ބުނެފި އެވެ.

26 މާޗް

March 26, 2019 6
ފްރާންސްގެ ލަނޑު ލިސްޓުގެ ތިން ވަަނަ ޖިރޫޑް އަށް

ޕެރިސް (މާޗް 26) - ޔޫރޯ ކޮލިފައިންގައި ރޭ އައިސްލޭންޑް އަތުން ފްރާންސް 4-0 އިން މޮޅުވި މެޗުގައި އޮލިވިއޭ ޖިރޫޑް ކާމިޔާބުކުރި ގޯލާ އެކު ފްރާންސް ގައުމީ ޓީމަށް ތިން ވަނަ އަށް އެންމެ ގިނަ ލަނޑު ޖެހި ކުޅުންތެރިޔާގެ ޝަރަފް އޭނާ އަށް ލިބިއްޖެ އެވެ.

23 މާޗް

March 23, 2019 8
އިންގްލެންޑާއި ފްރާންސަށް ފުރިހަމަ ފެށުމެއް

ލަންޑަން (މާޗް 23) - ކުރިއަށް އޮތް ޔޫރޯ ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގެ ކޮލިފައިންގެ ފުރަތަމަ މެޗުތަކުން ބޮޑު ތަފާތަކުން މޮޅުވެ އިންގްލެންޑާއި ފްރާންސުން ފެށުން ފުރިހަމަކޮށްފި އެވެ.

21 މާޗް

March 21, 2019
"ކްލަބް ވާދަވެރިކަމުގެ އަސަރު ގައުމީ ޓީމަށް ނުކުރާނެ"

ލަންޑަން (މާޗް 21) - އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި ވާދަކުރާ ކްލަބްތަކުގެ ވާދަވެރިކަން ބޮޑު ނަމަވެސް އޭގެ ސަބަބުން އިންގްލެންޑް ގައުމީ ޓީމަށް އެއްވެސް ގޯސް އަސަރެއް ނުކުރާނެ ކަމަށް އިންގްލެންޑްގެ ކެޕްޓަން ހެރީ ކޭން ބުނެފި އެވެ.

12 ފެބުރުއަރީ

February 12, 2019 8
ދުނިޔެ ދުށް އެންމެ މޮޅު އެއް ގޯލްކީޕަރު ބޭންކްސް މަރުވެއްޖެ

އިންގްލެންޑުން އުފުލާލި ހަމައެކަނި ވޯލްޑް ކަޕް، 1966 ވަނަ އަހަރު ކާމިޔާބުކުރުމުގައި މުހިއްމު ދައުރެއް އަދާކުރި އަދި ދުނިޔޭގައި އުފެދުނު އެންމެ މޮޅު އެއް ގޯލްކީޕަރުގެ ގޮތުގައި ގިނަ ބަޔަކު ދެކޭ ގޯޑަން ބޭންކްސް އުމުރުން 81 އަހަރުގައި މިއަދު މަރުވެއްޖެ އެވެ.

19 ނޮވެމްބަރ

November 19, 2018
އިންގްލެންޑާއި ސްވިޒަލެންޑް ސެމީ އަށް

ލަންޑަން (ނޮވެމްބަރު 19) - ޔުއެފާ ނޭޝަންސް ލީގުގައި ރޭ ކުޅުނު މެޗުތަކުން މޮޅުވެ އިންގްލެންޑާއި ސްވިޒަލެންޑް މުބާރާތުގެ ސެމީ ފައިނަލުން ފުރުސަތު ހޯދައިފި އެވެ.

14 ނޮވެމްބަރ

November 14, 2018
އަގު ވަޒަންކުރާތީ ވަރަށް އުފާވޭ: ރޫނީ

ލަންޑަން (ނޮވެމްބަރު 14) - އޭނާ ގައުމީ ޓީމަށް ކޮށްދިން ހިދުމަތުގެ އަގުވަޒަންކުރަން އިނގިރޭސި އެފްއޭ އިން ނިންމުމުން ލިބުނީ ވަރަށް ބޮޑު އުފަލެއް ކަމަށް ތަޖުރިބާކާރު ފޯވާޑް ވޭން ރޫނީ ބުނެފި އެވެ.

05 ނޮވެމްބަރ

November 05, 2018
އިންގްލެންޑާއި އެމެރިކާގެ މެޗު ރޫނީ އަށް ހާއްސަކޮށްފި

ލަންޑަން (ނޮވެމްބަރު 5) - އަންނަ ހަފްތާގައި އެމެރިކާއާ ދެކޮޅަށް އިންގްލެންޑުން ވެމްބްލީގައި ކުޅޭ އެކުވެރިކަމުގެ މެޗު އިންގްލެންޑްގެ ކުރީގެ ކެޕްޓަން ވޭން ރޫނީ އަށް ހާއްސަކޮށްފި އެވެ.

16 އޮކްޓޯބަރ

October 16, 2018
ސްޕެއިން ބަލިކޮށް އިންގްލެންޑަށް އުއްމީދެއް

ސެވިލް، ސްޕެއިން (އޮކްޓޫބަރު 16) - ޔުއެފާ ނޭޝަންސް ލީގުގައި ރޭ ކުޅުނު މެޗުން ސްޕެއިން އަތުން 3-2 އިން ހޯދި މޮޅާ އެކު އިންގްލެންޑުން މުބާރާތުގެ ފައިނަލް ބުރަށް ދިއުމުގެ އުއްމީދު އާކޮޮށްފި އެވެ.

10 އޮކްޓޯބަރ

October 10, 2018
ޒުވާން ތަރި ސަންޗޯ ޖަރުމަން ލީގަށް: މުހިއްމު ބަދަލެއް

ލަންޑަން (އޮކްޓޫބަރު 10) - އިންޑިއާގައި މިދިޔަ އަހަރު އޮތް 17 އަހަރުން ދަށުގެ ވޯލްޑް ކަޕް ކާމިޔާބުކުރި އިންގްލެންޑް ޓީމުގައި އެންމެ ފާހަގަކޮށްލެވުނު ކުޅުންތެރިއަކީ އޭރު މެންޗެސްޓާ ސިޓީ ޔޫތު ޓީމަށް ކުޅެމުން އައި ޓްރިންޑާޑް އެންޑް ޓޮބޭގޯ އަށް އުފަން ޖޭޑަން ސަންޗޯ އެވެ. ސިޓީގެ ބޮޑެތި ހުށަހެޅުންތަކަށް ނޫނެކޭ ބުނެ ސަންޗޯ ޖަރުމަނުގެ...

11 ސެޕްޓެމްބަރ

September 11, 2018
ކޮންޓްރެކްޓް އާކުރުމާ މެދު ނުވިސްނަން: ސައުތުގޭޓް

ލަންޑަން (ސެޕްޓެމްބަރު 11) – ކޮންޓްރެކްޓް އާކުރުމާ ގުޅޭ ގޮތުން ފަށައިގަތުމުގެ ވާހަކަތަކެއް ދެކެވިފައިވާ ކަމަށާއި އެކަމަކު މިވަގުތު ބޮޑަށް ފޯކަސްކުރަނީ ވަޒީފާ ރަނގަޅަށް އަދާކުރުމަށް އިނގިރޭސި ގައުމީ ފުޓްބޯޅަ ޓީމުގެ ކޯޗު ގެރެތު ސައުތުގޭޓް ބުނެފި އެވެ.

09 ސެޕްޓެމްބަރ

September 09, 2018 1
ސްޕެއިނުން ވެމްބްލީގައި އިންގްލެންޑް ބަލިކޮށްފި

ލަންޑަން (ސެޕްޓެމްބަރު 9) – ވޯލްޑް ކަޕުގެ ސެމީ ފައިނަލުގައި ވާދަކޮށް ރަނގަޅު ފޯމެއްގައި އޮތް އިންގްލެންޑް ޔުއެފާ ނެޝަނަލް ލީގުގައި ކުޅުނު ފުރަތަމަ މެޗުން ރޭ ސްޕެއިން އަތުން 2-1 އިން ބަލިވެއްޖެ އެވެ.

15 ޖުލައި

July 15, 2018 5
ރަންބޯޅަ މޮޑްރިޗަށް، ރަންބޫޓް ކޭން އަށް

މޮސްކޯ، ރަޝިއާ (ޖުލައި 15) – ފީފާ ވޯލްޑް ކަޕް ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގެ އެންމެ މޮޅު ކުޅުންތެރިއާގެ މަގާމް ފައިނަލުން ފްރާންސް އަތުން 4-2 އިން ބަލިވި ކްރޮއޭޝިއާގެ ކެޕްޓަން ލޫކާ މޮޑްރިޗަށް އަދި އެންމެ ގިނަ ގޯލްޖެހި ކުޅުންތެރިއާގެ މަގާމް އިންގްލެންޑުގެ ހެރީ ކޭން އަށް ލިބިއްޖެ އެވެ.

14 ޖުލައި

July 14, 2018 3
އިންގްލެންޑް ކުރިއަށްދާނީ ޖަރުމަން ދިޔަ މަގުން

މޮސްކޯ (ޖުލައި 14) - މި ފަހަރުގެ ވޯލްޑް ކަޕުގައި އިންގްލެންޑުން ނެރުނު ރަނގަޅު ނަތީޖާތަކަށް ފަހު ދެން ކުރިއަށް ދިއުމުގައި ހިތްވަރު ހޯދާނީ މީގެ ކުރިން ޖަރުމަނުން ފުޓްބޯޅައިގެ އެންމެ އުހަށް ދިޔަ ގޮތަށް ބަލައިގެން ކަމަށް އިންގްލެންޑުގެ ކޯޗު ގަރެތު ސައުތުގޭޓް ބުނެފި އެވެ.

12 ޖުލައި

July 12, 2018 25
އިންގްލެންޑް ކަޓުވާލައި ކްރޮއޭޝިއާ ފުރަތަމަ ފައިނަލަށް

މޮސްކޯ (ޖުލައި 12) - ވޯލްޑް ކަޕް ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގެ ސެމީގައި މިރޭ ފަހަތުން އަރައި އިންގްލެންޑް އަތުން 2-1 އިން މޮޅުވެ ކްރޮއޭޝިއާ ވޯލްޑް ކަޕު ފައިނަލުން ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ޖާގަ ހޯދައިފި އެވެ.

11 ޖުލައި

July 11, 2018 5
އިންގްލެންޑުގެ މި ޖީލު ތަފާތު ދައްކާނެ: ސައުތުގޭޓް

މޮސްކޯ (ޖުލައި 11) - ވޯލްޑް ކަޕް ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގައި މިހާތަނަށް އިންގްލެންޑުގެ ކުޅުންތެރިންގެ ފަރާތުން ފެނުނު ކުޅުމަށް ބަލާއިރު މި ޓީމުން މުސްތަގުބަލުގައި ތަފާތު ދައްކާނެ ކަމަށް ކޯޗު ގަރެތު ސައުތުގޭޓް ބުނެފި އެވެ.