05 ފެބުރުއަރީ

February 05, 2020 3
ލިވަޕޫލުގެ ޒުވާން ޓީމުން ޝްރޫސްބަރީ ބަލިކޮށްފި

ލިވަޕޫލް (ފެބްރުއަރީ 5) - ލިވަޕޫލުގެ ޒުވާން ޓީމުން އިނގިރޭސި އެފްއޭ ކަޕްގެ ރީޕްލޭ މެޗުގައި ރޭ އަމިއްލަ ދަނޑުގައި 1-0 އިން ތިން ވަނަ ޑިވިޝަނުގެ ޝްރޫސްބަރީ ޓައުން ބަލިކުރުމުން ސީނިއާ ޓީމުގެ ކޯޗު ޔާގެން ކްލޮޕް ޝުކުރުއަދާކޮށްފި އެވެ.

04 ފެބުރުއަރީ

February 04, 2020 3
މިރޭ މެޗު އޮތަސް، ލިވަޕޫލްގެ ބައެއް ތަރިން ރާއްޖޭގައި

އިނގިރޭސި އެފްއޭ ކަޕްގެ ހަތަރު ވަނަ ބުރުގައި މިރޭ ޝްރޫސްބަރީ ޓައުންއާ ދެކޮޅަށް ލިވަޕޫލް ކުޅެން އޮތް ނަމަވެސް އެ ޓީމުގެ ބައެއް ކުޅުންތެރިން އަންނަނީ މިވަގުތު ރާއްޖޭގައި ޗުއްޓީ ހޭދަކުރަމުންނެވެ.

27 ޖެނުއަރީ

January 27, 2020
ލިވަޕޫލް އެއްވަރު، ޔުނައިޓެޑާއި ސިޓީ އަނެއް ބުރަށް

ލަންޑަން (ޖެނުއަރީ 27) - އިނގިރޭސި އެފްއޭ ކަޕްގެ ހަތަރު ވަނަ ބުުރުގައި ރޭ ލިވަޕޫލް ކުޅުނު މެޗުން ތިން ވަނަ ޑިވިޝަނުގެ ޝްރޫސްބަރީ ޓައުންއާ 2-2 އިން އެއްވަރުވިއިރު މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑާއި މެންޗެސްޓާ ސިޓީ ކުޅުނު މެޗުތަކުން މޮޅުވެ އަނެއް ބުރުން ފުރުސަތު ހޯދައިފި އެވެ.

16 ޖެނުއަރީ

January 16, 2020
ޔުނައިޓެޑް މޮޅުވިޔަސް ކޯޗަށް ހިތްހަމަޖެހުމެއް ނެތް

މެންޗެސްޓާ (ޖެނުއަރީ 16) - އިނގިރޭސި އެފްއޭ ކަޕްގެ ތިން ވަނަ ބުރުގެ ރީޕްލޭ މެޗުގައި ވުލްވްސް އަތުން 1-0 އިން މޮޅުވެ މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑް މުބާރާތުގެ އަނެއް ބުރުން ފުރުސަތު ހޯދި ނަމަވެސް އެ ޓީމުގެ ކޯޗު އޮލެ ގުނަ ސޯލްޝެއާގެ ހިތްހަމަޖެހިލެވޭކަށް ނެތެވެ.

06 ޖެނުއަރީ

January 06, 2020 1
މޮރީނިއޯ އަށް މި ފަހަރު ގޯސްވީ ބޯޅަ

ލަންޑަން (ޖެނުއަރީ 6) - އިނގިރޭސި އެފްއޭ ކަޕް ކުޅެނީ ރަނގަޅު ބޯޅައަަކުން ނޫން ކަމަށް ބުނެ ޓޮޓެންހަމް ހޮޓްސްޕާސްގެ ކޯޗު ހޯސޭ މޮރީނިއޯ ޝަކުވާކޮށްފި އެވެ.

January 06, 2020
ލިވަޕޫލާއި ޗެލްސީ މޮޅުވިއިރު، ޓޮޓެންހަމް ސަލާމަތްވެއްޖެ

ލަންޑަން (ޖެނުއަރީ 6) - އިނގިރޭސި އެފްއޭ ކަޕްގެ ތިން ވަނަ ބުރުގައި ރޭ ކުޅުނު މެޗުތަކުން ޗެލްސީ އާއި ލިވަޕޫލް މޮޅުވިއިރު ހޯސޭ މޮރިނިއޯގެ ޓޮޓެންހަމް ބަލިނުވެ ކިރިޔާ ސަލާމަތްވެއްޖެ އެވެ.

05 ޖެނުއަރީ

January 05, 2020
ޔުނައިޓެޑް އެއްވަރު، ސިޓީ އަނެއް ބުރަށް

މެންޗެސްޓާ (ޖެނުއަރީ 5) - އިނގިރޭސި އެފްއޭ ކަޕްގައި ރޭ މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑް ރަށުން ބޭރުގައި ކުޅުނު މެޗުން ވުލްވްސްއާ ލަނޑެއް ނުޖެހި އެއްވަރުވިއިރު، އެންމެ ފަހުގެ ޗެމްޕިއަން މެންޗެސްޓާ ސިޓީ ކުޅުނު މެޗުން 4-1 އިން ޕޯޓް ވޭލް ބަލިކޮށް ހަތަރު ވަނަ ބުރުން ފުރުސަތު ހޯދައިފި އެވެ.

19 މެއި

May 19, 2019 9
އެފްއޭ ކަޕުގެ ތަށްޓާ އެކު ސިޓީ ތާރީހުގެ ތެރެއަށް

ލަންޑަން (މެއި 19) – ވަޓްފޯޑް އަތުން 6-0 ގެ ތަފާތު ބޮޑު ނަތީޖާއަކުން މޮޅުވެ އިނގިރޭސި އެފްއޭ ކަޕް ކާމިޔާބުކޮށް އެއް ސީޒަނެއްގައި އިނގިރޭސި ތިން ތަށި ކާމިޔާބުކުރި ފުރަތަމަ ޓީމުގެ ޝަރަފް މެންޗެސްޓާ ސިޓީން ހޯދައިފި އެވެ.

07 އެޕްރީލް

April 07, 2019
މެންޗެސްޓާ ސިޓީ ސީޒަނުގެ ދެ ވަނަ ފައިނަލަށް

ލަންޑަން (އޭޕްރީލް 7) - އެފްއޭ ކަޕް ސެމީ ފައިނަލުގައި ރޭ ބްރައިޓަން އަތުން 1-0 އިން މޮޅުވެ މެންޗެސްޓާ ސިޓީން ސީޒަނުގެ ދެ ވަނަަ މުބާރާތުގެ ފައިނަލުން ފުރުސަތު ހޯދައިފި އެވެ.

17 މާޗް

March 17, 2019 9
ސިޓީ ސެމީ އަށް، ޔުނައިޓެޑް ކަޓައިފި

ސްވަންސީ (މާޗް 17) – ސްވަންސީ ސިޓީ އަތުން ފަހަތުން އަރައި 3-2 އިން މޮޅުވެ މެންޗެސްޓާ ސިޓީން އިނގިރޭސި އެފްއޭ ކަޕުގެ ސެމީ ފައިނަލަށް ރޭ ދަތުރުކުރިއިރު ވުލްވްސް އަތުން 2-1 އިން ބަލިވެ މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑް ކަޓައިފި އެވެ.

19 ފެބުރުއަރީ

February 19, 2019 12
ޗެލްސީ އަތުން ބަދަލުހިފައި ޔުނައިޓެޑް ކުއާޓާ އަށް

ލަންޑަން (ފެބްރުއަރީ 19) - އިނގިިރޭސި އެފްއޭ ކަޕްގައި ރޭ ޗެލްސީގެ މައްޗަށް 2-0 އިން ކުރި ހޯދައި، މިދިޔަ އަހަރުގެ ފައިނަލުގައި ބަލިވި ބަލިވުމުގެ ބަދަލުހިފައި މި ފަހަރުގެ މުބާރާތުގެ ކުއާޓާ ފައިނަލުން މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑް ރޭ ފުރުސަތު ހޯދައިފި އެވެ.

18 ފެބުރުއަރީ

February 18, 2019 14
ގާޑިއޯލާ ފަދައިން ސާރީ އަށް ވަގުތު ދޭންޖެހޭ: ޒޯލާ

ލަންޑަން (ފެބްރުއަރީ 18) - މެންޗެސްޓާ ސިޓީގެ ކުޅުން ބަދަލުކުރަން އެ ޓީމުގެ ކޯޗު ޕެޕް ގާޑިއޯލާ އަށް ވަގުތު ދިން ފަދައިން ޗެލްސީގައި އެ ޓީމުގެ ކޯޗު މައުރީޒިއޯ ސާރީ އަށް ވެސް ވަގުތު ދޭން ޖެހޭ ކަމަށް އެސިސްޓަންޓް ކޯޗު އަދި ކުރީގެ ފޯވާޑް ޖިއަންފްރަންކޯ ޒޯލާ ބުނެފި އެވެ.

17 ފެބުރުއަރީ

February 17, 2019 1
ނިއުޕޯޓް ބަލިކޮށް މެންޗެސްޓާ ސިޓީ ކުއާޓާ އަށް

ލަންޑަން (ފެބްރުއަރީ 17) - އިނގިރޭސި ހަތަރު ވަނަ ޑިވިޝަނުގެ ނިއުޕޯޓް ކައުންޓީގެ މައްޗަށް 4-1 އިން ކުރިހޯދައި މެންޗެސްޓާ ސިޓީން އެފްއޭ ކަޕްގެ ކުއާޓާ ފައިނަލުން ފުރުސަތު ހޯދައިފި އެވެ.

28 ޖެނުއަރީ

January 28, 2019 1
ޓޮޓެންހަމް ކަޓައިފި، ޗެލްސީ އަނެއް ބުރަށް

ލަންޑަން (ޖެނުއަރީ 28) - އިނގިރޭސި އެފްއޭ ކަޕްގައި ރޭ ކްރިސްޓަލް ޕެލަސް އަތުން 2-0 އިން ބަލިވެ ހަތަރު ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ޓޮޓެންހަމް ހޮޓްސްޕާސް ދެ ވަނަ މުބާރާތު ކެޓިއިރު، އަމިއްލަ ދަނޑުގައި 3-0 އިން ޝެފީލްޑް ވެނެސްޑޭ ބަލިކޮށް ޗެލްސީ މުބާރާތުގެ އަނެއް ބުރުން ފުރުސަތު ހޯދައިފި އެވެ.

27 ޖެނުއަރީ

January 27, 2019
ތަފާތު ބޮޑު މޮޅަކާ އެކު ސިޓީ އަނެއް ބުރަށް

މެންޗެސްޓާ (ޖެނުއަރީ 27) - އިނގިރޭސި އެފްއޭ ކަޕްގައި ރޭ ކުޅުނު މެޗުން ބާންލީ އަތުން 5-0 އިން ހޯދި ތަފާތު ބޮޑު މޮޅާ އެކު މެންޗެސްޓާ ސިޓީ މުބާރާތުގެ އަނެއް ބުރަށް ދަތުރުކޮށްފި އެވެ.

26 ޖެނުއަރީ

January 26, 2019 8
އާސެނަލް ބަލިކޮށް ޔުނައިޓެޑުން ރެކޯޑް ދަމަހައްޓައިފި

ލަންޑަން (ޖެނުއަރީ 26) - އާސެނަލް އަތުން 3-1 އިން މޮޅުވެ އިނގިރޭސި އެފްއޭ ކަޕުގެ ފަސް ވަނަ ބުރުން ޖާގަ ހޯދައި، އާ ކޯޗު އޮލެ ގުނަ ސޯލްޝެއާގެ އިރުޝާދުގެ ދަށުން މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑުގެ މޮޅުވުމުގެ ރެކޯޑް ދަމަހައްޓައިފި އެވެ.

08 ޖެނުއަރީ

January 08, 2019 2
ވުލްވްސް އަތުން ބަލިވެ ލިވަޕޫލް އެފްއޭ ކަޕުން ކަަޓައިފި

ވުލްވެމްޓަން (ޖެނުއަރީ 8) – ވުލްވްސް އަތުން 2-1 އިން ބަލިވެ އިނގިރޭސި އެފްއޭ ކަޕުގެ ހަތަރު ވަނަ ބުރުން ލިވަޕޫލް ކަޓައިފި އެވެ.

06 ޖެނުއަރީ

January 06, 2019 3
ޔުނައިޓެޑް، ޗެލްސީ އަދި އާސެނަލް އަނެއް ބުރަށް

ލަންޑަން (ޖެނުއަރީ 6) – އިނގިރޭސި އެފްއޭ ކަޕުގެ ހަތަރު ވަނަ ބުރުން މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑް، ޗެލްސީ އަދި އާސެނަލް ފުރުސަތު ހޯދައިފި އެވެ.

05 ޖެނުއަރީ

January 05, 2019
އެފްއޭ ކަަޕަކީ ޔުނައިޓެޑްގެ އަމާޒެއް: ސޯލްޝެއާ

މެންޗެސްޓާ (ޖެނުއަރީ 5) - އޭނާގެ ކޯޗުކަމުގައި މި ސީޒަނުގައި މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑުން އެފްއޭ ކަޕް ކާމިޔާބު ކުރުމަކީ އަމާޒެއް ކަމުގައި އެ ޓީމުގެ ކޯޗު އޮލެ ގުނާ ސޯލްޝެއާ ބުނެފި އެވެ.

19 މެއި

May 19, 2018 3
އެފްއޭ ކަޕް ޗެމްޕިއަންކަން ޗެލްސީން ހޯދައިފި

ލަންޑަން (މެއި 19) - މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑް 1-0 އިން ބަލިކޮށް އެފްއޭ ކަޕުގެ ޗެމްޕިއަންކަން އަށް ވަނަ ފަހަރަށް ޗެލްސީން މިރޭ ހޯދައިފި އެވެ.

May 19, 2018
ޗެލްސީ ސީޒަން ސަލާމަތްކުރަން، މޮރީނިއޯ ހަމަޖެހިފައި

ލަންޑަން (މެއި 19) - އިނގިރޭސި އެފްއޭ ކަޕް މިރޭ ކާމިޔާބުކޮށް ސީޒަން ސަލާމަތްކުރަން ޗެލްސީގެ ކޯޗު އެންޓޯނިއޯ ކޮންޓޭ އަމާޒު ހިފާފައި ހުރިއިރު، މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑްގެ ކޯޗު ހޯސޭ މޮރީނިއޯ...

23 އެޕްރީލް

April 23, 2018
ފައިނަލުގައި ޔުނައިޓެޑާއި ޗެލްސީގެ ކުރިމަތިލުމެއް

ލަންޑަން (އޭޕްރީލް 22) - އިނގިރޭސި އެފްއޭ ކަޕް ސެމީ ފައިނަލުގައި މިރޭ ސައުތެމްޓަން އަތުން 2-0 އިން މޮޅުވެ މުބާރާތުގެ ފައިނަލަށް ޗެލްސީ ދަތުރުކޮށް، ފައިނަލުގައި މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑާ ކުރިމަތިލާން ޖެހިއްޖެ އެވެ.