21 ސެޕްޓެމްބަރ

September 21, 2020 1
ޗެލްސީ އަތުން ލިބުނު މޮޅުން ކްލޮޕަށް ހާއްސަ އުފަލެއް

ލަންޑަން (ސެޕްޓެމްބަރު 21) - އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި ރޭ ރަށުން ބޭރުގައި ޗެލްސީ އަތުން 2-0 އިން އެންމެ ފަހުގެ ޗެމްޕިއަން ލިވަޕޫލް މޮޅުވިއިރު، މެޗުގައި ފެނިގެންދިޔަ ކަންތައްތަކުގެ ސަބަބުން އެ ޓީމުގެ ކޯޗު ޔާގެން ކްލޮޕަށް ހާއްސަ އުފަލެއް ލިބިއްޖެ އެވެ.

20 ސެޕްޓެމްބަރ

September 20, 2020 5
ޝަކުވާ ނުކުރާނަން، ލިވަޕޫލް ބަލިކުރެވޭނެ: ލަމްޕާޑް

ލަންޑަން (ސެޕްޓެމްބަރު 20) - އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި މިރޭގެ މެޗަށް ނުކުންނައިރު ޗެލްސީ އޮތީ އެންމެ ބޭނުންވާ ހާލަތުގައި ނޫން ނަމަވެސް އެ ކަމާ ބެހޭ ޝަކުވާ ނުކުރާނެ ކަމަށާއި ލިވަޕޫލް...

September 20, 2020 14
ފުރަތަމަ މެޗުން މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑް ބަލިވެއްޖެ

މެންޗެސްޓާ (ސެޕްޓެމްބަރު 20) – އާ ސީޒަނުގެ އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑް ކުޅުނު ފުރަތަމަ މެޗުން އަމިއްލަ ދަނޑުގައި ކްރިސްޓަލް ޕެލަސް އަތުން 3-1 އިން ބަލިވިއިރު...

18 ސެޕްޓެމްބަރ

September 18, 2020 2
ވަގުތީ ޑީލެއް ހަދައި ޗައިނާގައި ޕްރިމިއާ ލީގު ދައްކަނީ

ޝަންހާއީ (ސެޕްޓެމްބަރު 18) - އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގުގެ މި ސީޒަނުގެ ބާކީ މެޗުތައް ޗައިނާގައި ދެއްކުމަށް ޓެންސެންޓް ސްޕޯޓްސްއާ އެކު ވަގުތީ އެއްބަސްވުމެއް ހަދައިފި އެވެ.

16 ސެޕްޓެމްބަރ

September 16, 2020 4
ޑިޕާއި ބާސެލޯނާއާ އަށް، ބޭލް ޕްރިމިއާ ލީގަށް: ރިޕޯޓް

ލަންޑަން (ސެޕްޓެމްބަރު 16) - ލިޔޯންގެ ނެދަލެންޑްސް ފޯވާޑް މެމްފިސް ޑިޕާއި ބާސެލޯނާ އަށް ވިއްކާލަން އެއްބަސްވުމަކަށް އައިސްފައިވާއިރު، ރެއާލް މެޑްރިޑްގެ ވޭލްސް ތަރި ގަރެތު ބޭލް އެނބުރި އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގަށް ބަދަލުވުމުގެ މަޝްވަރާތައް ކުރަމުން އަންނަ ކަމަށް މީޑިއާ ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ.

15 ސެޕްޓެމްބަރ

September 15, 2020 15
ޗެލްސީ މޮޅަކުން ފެށިއިރު ލަމްޕާޑްގެ އަމާޒު ލީގަށް

ބްރައިޓަން (ސެޕްޓެމްބަރު 15) - އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގުގެ މި ފަހަރުގެ ސީޒަނަށް ބޮޑު ހަރަދުތަކެއް ކޮށްގެން ތައްޔާރުވި ޗެލްސީ ކުޅުނު ފުރަތަމަ މެޗުން ރޭ 3-1 އިން ބްރައިޓަން އަތުން މޮޅުވިިއިރު އަމާޒަކީ މި ފަހަރު ލީގަށް ވާދަކުރުން ކަމަށް އެ ޓީމުގެ ކޯޗު ފްރޭންކް ލަމްޕާޑް ބުނެފި އެވެ.

14 ސެޕްޓެމްބަރ

September 14, 2020
ޓޮޓެންހަމް ބަލިކޮށް އެވަޓަނަށް ރަނގަޅު ފެށުމެއް

ލަންޑަން (ސެޕްޓެމްބަރު 14) - އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި ރޭ ޓޮޓެންހަމް ހޮޓްސްޕާސްގެ ދަނޑުގައި 1-0 އިން މޮޅުވެ، މަޝްހޫރު ކޯޗު ކާލޯ އަންޗެލޮޓީގެ އިރުޝާދުގެ ދަށުން ކުޅޭ އެވަޓަން ފެށުން ރަނގަޅުކޮށްފި އެވެ.

13 ސެޕްޓެމްބަރ

September 13, 2020 5
ލީޑްސް އަތުން ލިވަޕޫލަށް އުދަނގޫ މޮޅެއް، އާސެނަލް ފޯމުގައި

ލިވަޕޫލް (ސެޕްޓެމްބަރު 13) – އާ ސީޒަނުގެ ޕްރިމިއާ ލީގުގައި އެންމެ ފަހުގެ ޗެމްޕިއަން ލިވަޕޫލް ކުޅުނު ފުރަތަމަ މެޗުން އަަލަށް ޕްރޮމޯޓްވި ލީޑްސް ޔުނައިޓެޑް އަތުން އުނދަގުލުން 4-3 އިން މޮޅުވިިއިރު އާސެނަލްގެ ފުރަތަމަ މެޗުން އަލަށް ޕްރޮމޯޓްވި ފުލަމް އަތުން 3-0 އިން މޮޅުވެއްޖެ އެވެ.

12 ސެޕްޓެމްބަރ

September 12, 2020 8
އާސެނަލްގެ އުއްމީދުތައް މަތިވެއްޖެ: އާޓެޓާ

ލަންޑަން (ސެޕްޓެމްބަރު 12) - ފާއިތުވި 10 މަހެއްހާ ދުވަސްތެރޭ އާސެނަލްގައި އޭނާ ކޮށްފައިވާ މަސައްކަތް ރަނގަޅުވުމާ އެކު ކްލަބްގެ ވެރިންނާއި ސަޕޯޓަރުންގެ އިތުރު ކާމިޔާބީތަކަށް އުއްމީދުކުރާ ކަމަށް އާސެނަލްގެ ކޯޗު މިކޭލް އާޓެޓާ ބުނެފި އެވެ.

10 ސެޕްޓެމްބަރ

September 10, 2020 5
ޗެލްސީން ހަރަދުކުރާ ގޮތަށް ނުކުރެވޭނެ: ކްލޮޕް

ލިވަޕޫލް (ސެޕްޓެމްބަރު 10) - މި ފަހަރުގެ ޓްރާންސްފާ މާކެޓްގައި އާ ކުޅުންތެރިން ގެންނަން ޗެލްސީން ހަރަދުކުރާ ގޮތަށް ލިވަޕޫލުން ކަންތައް ނުކުރާނެ ކަމަށް އެ ޓީމުގެ ކޯޗު ޔާގެން ކްލޮޕް...

September 10, 2020
ސަޕޯޓަރުން ނެތި ކުޅޭނަމަ ޕްރިމިއާ ލީގަށް ގެއްލުން ބޮޑު

ލަންޑަން (ސެޕްޓެމްބަރު 10) - އަންނަ ހޮނިހިރު ދުވަހު ފަށާ އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގުގެ އާ ސީޒަނުގެ މެޗުތަކަށް ސަޕޯޓަރުން ނުވައްދައި ކުޅޭނަމަ މާލީ ގޮތުން ބޮޑު ކްލަބްތަކަށް ވަރަށް ބޮޑު...

05 ސެޕްޓެމްބަރ

September 05, 2020
ޗައިނާ ޓީވީ ޑީލު ހުއްޓުމުން ޕްރިމިއާ ލީގަށް ގެއްލުން

ލަންޑަން (ސެޕްޓެމްބަރު 5) - އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގުގެ މެޗުތައް ޗައިނާގައި ސްޓްރީމް ކުރަން ޕީޕީޓީވީއާ އެކު ހެދި އެއްބަސްވުން ކުއްލި ގޮތަކަށް އުވާލަން ނިންމުމާ އެކު އޭގެ ގެއްލުން މާލީ ގޮތުން ލީގުގެ ކްލަބްތަކަށްވާނެ ކަމަށް އިނގިރޭސި ފުޓްބޯޅައިގެ ތަޖުރިބާކާރަކު ބުނެފި އެވެ.

25 އޯގަސްޓް

August 25, 2020 2
މުސްލިމް އަންހެން ރެފްރީގެ އަމާޒު ޕްރިމިއާ ލީގަށް

ލަންޑަން (އޮގަސްޓް 25) - އިނގިރޭސި ފުރަތަމަ އަންހެން މުސްލިމް ރެފްރީގެ ގޮތުގައި ގިނަ ބަޔެއްގެ ސަމާލުކަން ހޯދަމުން އަންނަ ޒުވާން ރެފްރީ ޖަވާހިރު ރޮބްލް (ޖޭޖޭ)ގެ އަމާޒަކީ އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި ރެފްރީކަން ކުރުން ކަމަށް ބުނެފި އެވެ.

04 އޯގަސްޓް

August 04, 2020
220 މިލިއަން ޑޮލަރުގެ މެޗު: ދެ ޓީމު ތައްޔާރު

ލަންޑަން (އޮގަސްޓް 4) - ދުނިޔޭގެ ފުޓްބޯޅައިގެ އެންމެ އަގުބޮޑު މެޗުގެ ގޮތުގައި ފާހަގަކުރެވިފައިވާ އިނގިރޭސި ޗެމްޕިއަންޝިޕް ޕްލޭއޮފް ފައިނަލުގައި ބްރެންޓްފޯޑާއި ފުލަމް ކުޅޭ މެޗަށް އެ ދެ ޓީމު ތައްޔާރުވަމުން އަންނައިރު މި މެޗުގެ އަގު މި ފަހަރު ވެސް އުޅެނީ 220 މިލިއަން ޑޮލަރުގަ އެވެ.

03 އޯގަސްޓް

August 03, 2020
ސެވިއްޔާގެ ޑިއޭގޯ އަށް 12 ކްލަބަކުން ފާރަލަނީ

ސެވިލް (އޮގަސްޓް 3) - ސެވިއްޔާގެ ޑިފެންޑަރު ޑިއޭގޯ ކާލޮސް އަށް 12 ކްލަބަކުން ހުށަހެޅުން ލިބިފައިވާ ކަމަށް އޭނާގެ އޭޖެންޓްކަން ނަގާފައިވާ ބާޓޮލޫޝީ ސްޕޯޓްސްގެ އޮފިޝަލަކު ބުނެފި އެވެ.

August 03, 2020 3
ޕްރިމިއާ ލީގު ފަށާ ތާރީހާ މެދު ލަމްޕާޑް ކަންބޮޑުވެއްޖެ

ލަންޑަން (އޮގަސްޓް 3) - އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގުގެ އާ ސީޒަން ފަށަން ކަނޑައަޅާފައިވާ ތާރީހު މާ އަވަސް ކަމަށް ބުނެ ޗެލްސީގެ ކޯޗު ފްރޭންކް ލަމްޕާޑް ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކޮށްފި އެވެ.

01 އޯގަސްޓް

August 01, 2020 2
ނިއުކާސަލް ޑީލް ހުއްޓުވުމުގައި ވާދަވެރިންގެ ނުފޫޒު

ލަންޑަން (އޮގަސްޓް 1) - ސައުދީ އަރަބިއްޔާ ވަލީ އަހުދު މުހައްމަދު ބިން ސަލްމާންގެ ހިއްސާއާ އެކު ސައުދީގެ ޕަބްލިކް އިންވެސްޓްމަންޓް ފަންޑް (ޕީއައިއެފް) އިން ނިއުކާސަލް ޔުނައިޓެޑް ގަންނަން ކުރި މަސައްކަތް ހުއްޓާލަން ޖެހުނީ ވާދަވެރި ކްލަބްތަކުގެ ނުފޫޒު ވެސް އޭގެ ތެރެއަށް ވަނުމުން ކަމަށް ޕީސީޕީ ކެޕިޓަލް ޕާޓްނާސްގެ ވެރިޔާ އަމަންޑާ...

29 ޖުލައި

July 29, 2020
ގޯލެއްގެ މައްސަލައިގައި ބޯންމައުތު ކޯޓަށް؟

ލަންޑަން (ޖުލައި 29) - އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި މި ފަހަރު އެސްޓަން ވިލާ އާއި ޝެފީލްޑް ޔުނައިޓެޑް ކުޅުނު މެޗުގައި ޓެކްނިކަލް މައްސަލައެއްގެ ސަބަބުން ބަލައިނުގަތް ގޯލެއްގެ މައްސަލަ ކޯޓަށް ހުށަހެޅުމާ ބެހޭގޮތުން ބޯންމައުތުގެ ބޯޑުން މަޝްވަރާކުރަން ފަށައިފި އެވެ.

27 ޖުލައި

July 27, 2020 13
މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑާއި ޗެލްސީ ޗެމްޕިއަންސް ލީގަށް

ލަންޑަން (ޖުލައި 27) – މި ސީޒަނުގެ ޕްރިމިއާ ލީގުގެ ފަހު މެޗުތަކަށް ފަހު ރޭ، ޗެމްޕިއަން ލިވަޕޫލާއި ރަނަރަޕް މެންޗެސްޓާ ސިޓީއާ އެކު، އަންނަ ސީޒަނުގެ ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގައި އިންގްލެންޑުން ވާދަކުރާނެ އަނެއް ދެ ޓީމަކަށް މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑާއި ޗެލްސީ ހޮވިިއްޖެ އެވެ.

26 ޖުލައި

July 26, 2020 1
ބޭނުންވަނީ ލެސްޓާ ބަލިކޮށް ގަދަ ހަތަރެއް ކަށަވަރުކުރަން

މެންޗެސްޓާ (ޖުލައި 26) - މެޗު އެއްވަރުކޮށްލައިގެން ފުރުސަތު އޮތަސް މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑުން ބޭނުންވަނީ ލެސްޓާ ސިޓީ ބަލިކުރުމަށް ފަހު ގަދަ ހަތަރެއްގެ ޖާގަ ކަށަވަރުކޮށް އަންނަ ސީޒަނުގެ ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގެ ޖާގަ ހޯދުމަށް ކަމަށް ޔުނައިޓެޑްގެ ކޯޗު އޮލެ ގުނަ ސޯލްޝެއާ ބުނެފި އެވެ.

23 ޖުލައި

July 23, 2020 5
ޗެލްސީ ބަލިކޮށް ލިވަޕޫލުން ލީގު ތަށި އުފުލާލައިފި

ލަންޑަން (ޖުލައި 23) - އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގުގެ ޗެމްޕިއަންކަން 30 އަހަރަށް ފަހު ކަށަވަރުކޮށްފައިވާ ލިވަޕޫލުން ރޭ 5-3 އިން ޗެލްސީ ބަލިކޮށް ލީގުގެ ތަށި އުފުލާލައިފި އެވެ.

22 ޖުލައި

July 22, 2020 2
ޗެލްސީން ކުރާ ހަރަދަށް ލިވަޕޫލް ނުބަލާނެ: ކްލޮޕް

ލިވަޕޫލް (ޖުލައި 22) - އަންނަ ސީޒަނަށް ޓީމު ވަރުގަދަކުރަން ޗެލްސީން ބޮޑެތި ހަރަދުތަކެއް ކުރި ނަމަވެސް އެކަމަށް ލިވަޕޫލުން މާ ބޮޑަށް ނުބަލާނެ ކަމަށް ލިވަޕޫލްގެ ކޯޗު ޔާގެން ކްލޮޕް...

July 22, 2020 7
ސިޓީ އަށް މޮޅެއް، އާސެނަލް ބަލިކޮށް ވިލާ އުއްމީދުގައި

ބާމިންހަމް (ޖުލައި 22) - އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި ރޭ މެންޗެސްޓާ ސިޓީން 4-0 އިން ވަޓްފޯޑް އަތުން މޮޅެއް ހޯދިއިރު، ރަނގަޅު ފޯމެއްގައި އޮތް އާސެނަލް އަތުން 1-0 އިން މޮޅުވެ އެސްޓަން ވިލާ...

20 ޖުލައި

July 20, 2020
"ޓޮޓެންހަމް މޮޅުވީ ވާދަވެރިންގެ ފައިދާ އަކަށް ނޫން"

ލަންޑަން (ޖުލައި 20) - އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި ރޭ، ހަތަރު ވަނައިގައި އޮތް ލެސްޓާ ސިޓީ އަތުން 3-0 އިން ޓޮޓެންހަމް ހޮޓްސްޕާސް މޮޅުވީ ވާދަވެރި އެހެން ޓީމުތަކެއްގެ ފައިދާ އަށް ބަލައިގެން ނޫން ކަމަށް ޓޮޓެންހަމްގެ ކޯޗު ހޯސޭ މޮރީނިއޯ ބުނެފި އެވެ.