01 އެޕްރީލް

April 01, 2020 1
ޕްރިމިއާ ލީގު: މުސާރަކުޑަކުރަން އެއްބަސްނުވާން އެދިއްޖެ

ލަންޑަން (އޭޕްރީލް 1) - އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގުގެ ކުޅުންތެރިންގެ މުސާރަ ކުޑަކުރަން ކްލަބްތަކުން ހުށަހެޅި ނަމަވެސް އެގޮތަށް އެއްބަސްނުވަން ޕްރޮފެޝަނަލް ފުޓްބޯލާސް އެސޯސިއޭޝަން (ޕީއެފްއޭ) އިން ކުޅުންތެރިންނަށް އަންގަމުން އަންނަ ކަމަށް މީޑިއާ ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ.

25 މާޗް

March 25, 2020 1
ޕްރިމިއާ ލީގު ކެންސަލްކުރަން މެޖޯރިޓީ ދެކޮޅު: ރިޕޯޓް

ލަންޑަން (މާޗް 25) - ހަލުވިކަމާ އެކު ދުނިޔޭގައި ފެތުރެމުންދާ ކޮވިޑް-19 ރޯގާއާ ހެދި މެދުކަަނޑާލާފައިވާ އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގު އެއްކޮށް ކެންސަލްކުރަން މެޖޯރިޓީ ކްލަބްތަކުން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް މީޑިއާ ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ.

20 މާޗް

March 20, 2020
ކަރަންޓީން ގަވާއިދާ ހިލާފުވުމުން މައުންޓަށް އަދަބެއް؟

ލަންޑަން (މާޗް 20) - ޗެލްސީގެ ކަލުމް ހަޑްސަން-އޮޑޯއި ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވްވެފައިވާތީ އެ ކްލަބުން އެކުލަވާލި ހޯމް އައިސޮލޭޝަން (ކަރަންޓީން) ގަވައިދާ އެ ޓީމުގެ މޭސަން މައުންޓް...

March 20, 2020
ކޮވިޑް-19: އާޓެޓާގެ ހާލަތު ރަނގަޅު

ލަންޑަން (މާޗް 20) - މުޅި ދުނިޔޭގައި ހަލުވިކަމާ އެކު ފެތުރެމުންދާ ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވްވި އާސެނަލްގެ ކޯޗު މިކޭލް އާޓެޓާ އެ ބަލިން ރަނގަޅުވުމުގެ ފުރަތަމަ މަރުހަލާ ފުރިހަމަކޮށްފައިވާ...

19 މާޗް

March 19, 2020
އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގު ފެށުން ފަސްކޮށްފި

ލަންޑަން (މާޗް 19) - ހަލުވިކަމާ އެކު ދުނިޔޭގައި ފެތުރެމުންދާ ކޮވިޑް-19 ރޯގާއާ ހެދި މެދުކަަނޑާލާފައިވާ އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގުގެ މެޗުތައް އަލުން ފެށުން ފަސްކޮށްފި އެވެ.

13 މާޗް

March 13, 2020
ކޮވިޑް-19: ޕްރިމިއާ ލީގު ވެސް މެދުކަނޑާލައިފި

ލަންޑަން (މާޗް 13) – ކޮރޯނާވައިރަހާ ގުޅިގެން އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގުގެ ކުޅުން އޭޕްރިލް 4 ވަނަ ދުވަހުގެ ނިޔަލަށް މެދުކަނޑާލައިފި އެވެ.

March 13, 2020 4
އާޓެޓާ އާއި ހުޑްސޮން-އޮޑޯއީ ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވް

ލަންޑަން (މާޗް 13) – އާސެނަލްގެ ކޯޗު މިކޭލް އާޓެޓާ އާއި ޗެލްސީގެ ވިންގާ ކަލުމް ހުޑްސަން-އޮޑޯއީ، ކޮރޯނާވައިރަސް އަށް ޕޮޒިޓިވެ، ޕްރިމިއާ ލީގު ދެން ބޭއްވިދާނެތޯ ސުވާލު އުފެދިއްޖެ އެވެ.

11 މާޗް

March 11, 2020
އާސެނަލްގެ ކުޅުންތެރިން ކަރަންޓީންކޮށް މެޗު ފަސްކޮށްފި

މެންޗެސްޓާ (މާޗް 11) – ކޮރޯނާވައިރަސް (ކޮވިޑް-19) އާ ގުޅިގެން އާސެނަލްގެ ކުޅުންތެރިންނާއި އޮފިޝަލުންތަކެއް ކަރަންޓީންކޮށް، ޕްރިމިއާ ލީގުގައި މިރޭ އެ ޓީމާއި މެންޗެސްޓާ ސިޓީ ކުޅެން އޮތް މެޗު ފަސްކޮށްފި އެވެ.

09 މާޗް

March 09, 2020 16
ސިޓީ ބަލިކޮށް ޔުނައިޓެޑަށް ހާއްސަ އުފަލެއް

މެންޗެސްޓާ (މާޗް 9) – ވާދަވެރި މެންޗެސްޓާ ސިޓީ 2-0 އިން ބަލިކޮށް މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑުން 10 އަހަރަށް ފަހު، އެއް ސީޒަނެއްގައި އެ ޓީމު އަތުން ލީގުގައި ދެ ފަހަރަށް މޮޅު ހޯދައިފި އެވެ.

08 މާޗް

March 08, 2020 11
ޔުނައިޓެޑާ އޮތީ ހީކުރި ވަރަށް ވުރެ ބޮޑު ދުރުމިނެއް

މެންޗެސްޓާ (މާޗް 8) – އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑާއި މެންޗެސްޓާ ސިޓީއާ ދެމެދު މިހާރު އޮތް ފަރަގު އޮވެދާނެ ކަމަށް އޭނާ ކުރިން ހީނުކުރާ ކަމަށް ސިޓީގެ ކޯޗު ޕެޕް ގާޑިއޯލާ ބުނެފި އެވެ.

07 މާޗް

March 07, 2020 3
ލިވަޕޫލް ލީގު ކާމިޔާބުކުރުމާ ނުވަ ޕޮއިންޓް ގާތަށް

ލިވަޕޫލް (މާޗް 7) – ބޯންމައުތު 2-1 އިން ބަލިކޮށް ލިވަޕޫލުން އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގުގެ ޗެމްޕިއަންކަން 30 އަހަރަށް ފަހު ހޯދުމާ ނުވަ ޕޮއިންޓް ގާތަށް މިރޭ ޖެހިލައިފި އެވެ.

02 މާޗް

March 02, 2020 5
އަންޗެލޮޓީ އަށް ރަތެއް، މޮރީނިއޯގެ ޝަކުވާއެއް ނެތް

ލަންޑަން (މާޗް 2) - އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި ރޭ މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑާ 1-1 އިން އެއްވަރުވި މެޗަށް ފަހު އެވަޓަންގެ ކޯޗު ކާލޯ އަންޗެލޮޓީ އަށް ރަތް ކާޑެއް ދެއްކިއިރު، ފަހަތުން އަރައި ވުލްވްސް އިން 3-2 އިން ޓޮޓެންހަމް ބަލިކުރުމުން ޝަކުވާއެއްކުރަން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް އެ ޓީމުގެ ކޯޗު ހޯސޭ މޮރީނިއޯ ބުނެފި އެވެ.

01 މާޗް

March 01, 2020 21
ވަޓްފޯޑުން ލިވަޕޫލްގެ ރެކޯޑަށް ނިމުން ގެނެސްފި

ލަންޑަން (މާޗް 1) - އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި މި ސީޒަނުގައި މިހާތަނަށް މެޗަކުން ބަލިނުވެ އޮތް ލިވަޕޫލް ރޭ ރަށުން ބޭރުގައި ވަޓްފޯޑް އަތުން 3-0 އިން ބަލިވެ މޮޅުވުމުގެ ރެކޯޑަށް ނިމުމެއް އަތުވެއްޖެ އެވެ،

29 ފެބުރުއަރީ

February 29, 2020
ޓޮޓެންހަމްގެ ސޮން އިންގްލެންޑްގައި ކަރަންޓީނުކުރަނީ

ލަންޑަން (ފެބްރުއަރީ 29) - އަތުގެ ހުޅަށް ލިބުނު އަނިޔާއަކާ ގުޅިގެން މި ވަގުތު ކުޅުމާ ދުރުގައި ހުރި ދެކުނު ކޮރެއާގެ ފޯވާޑް ސޮން ހެއުން މިން އޭނާގެ ގައުމަށް ގޮސްފައި އެނބުރި...

February 29, 2020
ޕްރިމިއާ ލީގު މެދުކަނޑާލަން ޖެހިދާނެތަ؟

ލަންޑަން (ފެބްރުއަރީ 29) - ކުރިއަށް އޮތް ދުވަސްތަކުގެ ތެރޭގައި ކޮރޯނާ ވައިރަސް (ކޮވިޑް-19) ފެތުރޭ މިންވަރު އިތުރުވުމުގެ ފުރުސަތު ބޮޑުކަމަށް ވޯލްޑް ހެލް އޯގަނައިޒޭޝަން (ޑަބްލިއުއެޗްއޯ)...

25 ފެބުރުއަރީ

February 25, 2020 3
ލީޑު ދަމަހައްޓައި ލިވަޕޫލުން ދެ ރެކޯޑަކާ ހަމަކޮށްފި

ލިވަޕޫލް (ފެބްރުއަރީ 25) - އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި ރޭ ފަހަތުން އަރައި ވެސްޓް ހޭމް ޔުނައިޓެޑް 3-2 އިން ބަލިކޮށް ލިވަޕޫލުން ލީގުގެ އެއް ވަނައިގައި ލީޑުދަމަހައްޓައި ދެ ރެކޯޑަކާ ހަމަކޮށްފި އެވެ.

24 ފެބުރުއަރީ

February 24, 2020 2
އާސެނަލާއި ޔުނައިޓެޑް ރޭހުގައި ކުރިއަށް

ލަންޑަން (ފެބްރުއަރީ 24) - އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި ރޭ އާސެނަލާއި މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑް ކުޅުނު މެޗުތަކުން މުހިއްމު މޮޅެއް ހޯދައި ގަދަ ހަތަރެއްގެ ރޭހުގައި ކުރިއަށް ޖެހިލައިފި އެވެ.

23 ފެބުރުއަރީ

February 23, 2020 3
ޗެލްސީ އާއި ސިޓީން މަގާމުގައި ލީޑުނަގައިފި

ލަންޑަން (ފެބްރުއަރީ 23) - އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި ރޭގެ މެޗުތަކުން މޮޅުވެ ޗެލްސީ އާއި މެންޗެސްޓާ ސިޓީން އެ ދެ ޓީމު ދަމަހައްޓަމުން އައި މަގާމުގައި ލީޑެއް ނަގައިފި އެވެ.

22 ފެބުރުއަރީ

February 22, 2020 1
ކެޕާއާ މެދު ބޭއިންސާފެއް ނުވަން: ލަމްޕާޑް

ލަންޑަން (ފެބްރުއަރީ 22) - ޗެލްސީގެ ގޯލްކީޕަރު ކެޕާ އަރިއްޒަބަލާގާއާ މެދު ބޭއިންސާފުން އެއްވެސް ކަމެއް ނުކުރާ ކަމަށް އެ ޓީމުގެ ކޯޗު ފްރޭންކް ލަމްޕާޑް ބުނެފި އެވެ.

18 ފެބުރުއަރީ

February 18, 2020 11
ޔުނައިޓެޑުން ޗެލްސީ ބަލިކުރިއިރު ސަމާލުކަން ވީއޭއާރަށް

ލަންޑަން (ފެބްރުއަރީ 18) - އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގުގެ ގަދަ ހަތަރެއްގެ ރޭހުގެ ވާދައިގައި، ރޭ ކުޅުނު ފޯރިގަދަ މެޗުގައި މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑުން 2-0 އިން ޗެލްސީ ބަލިކުރިއިރު، މި މެޗުގައި ވީޑިއޯ އެސިސްޓަންޓް ރެފްރީ (ވީއޭއާރް)ގެ އެހީގައި ނިންމި ނިންމުންތަކާ މެދު ގިނަ ބަޔަކު ނުރުހިއްޖެ އެވެ.

17 ފެބުރުއަރީ

February 17, 2020
ޓޮޓެންހަމަށް މުހިއްމު މޮޅެއް، އާސެނަލް ރޭހަށް

ލަންޑަން (ފެބްރުއަރީ 17) - އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި ރޭ އެސްޓަން ވިލާ އަތުން 3-2 އިން ޓޮޓެންހަމް މުހިއްމު މޮޅެއް ހޯދިއިރު، ނިއުކާސަލް ޔުނައިޓެޑް 4-0 އިން ބަލިކޮށް އާސެނަލުން އަންނަ ސީޒަނުގެ ޗެމްޕިއަންސް ލީގަށް ކޮލިފައިވުމުގެ ރޭހަށް އަނެއްކާ ވެސް ވަދެއްޖެ އެވެ.-

16 ފެބުރުއަރީ

February 16, 2020 2
އެނބުރި އައިސް މާނޭ ލިވަޕޫލްގެ ލީޑުފުޅާކޮށްދީފި

ލަންޑަން (ފެބްރުއަރީ 16) - އަނިޔާއިން އެނބުރި އައިސް ސަޑިއޯ މާނޭ ޖެހި ގޯލުން ތާވަލުގެ ފުލުގައި އޮތް ނޯވިޗް ސިޓީ 1-0 އިން ބަލިކޮށް ލިވަޕޫލުން އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގުގެ އެއް ވަނައިގައި 25 ޕޮޮއިންޓަށް ލީޑުފުޅާކޮށްފި އެވެ.

14 ފެބުރުއަރީ

February 14, 2020
ޕްރިމިއާ ލީގުގެ ދެ ރެފްރީއަކު ފީފާ ޓެސްޓުން ފާހެއްނުވި

ލަންޑަން (ފެބްރުއަރީ 14) - އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި ރެފްރީކަން ކުރަމުން އަންނަ އެންޑީ މެޑްލީ އާއި ޑޭވިޑް ކޫޓް ފީފާގެ ފިޓްނަސް ޓެސްޓުން ފާސްނުވުމުން އަލުން ބައިވެރިކުރަން ނިންމައިފި އެވެ.