16 ސެޕްޓެމްބަރ

September 16, 2019 9
އާސެނަލުގެ މައްސަލަތައް ހައްލެއް ނުވޭ: އެމެރީ

ލަންޑަން (ސެޕްޓެމްބަރު 16) - އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި މިހާތަނަށް އާސެނަލަށް ދިމާވެފައިވާ މައްސަލަތަކާ ބެހޭގޮތުން ކުޅުންތެރިންނާ ވާހަކަ ދެކެވި އެކަން ހައްލުކުރާނެ ގޮތް ބުނެދީގެން ވެސް އަދި އެކަން ކާމިޔާބުނުވާ ކަމަށާއި އެހެންވެ އެކަމާ ބެހޭގޮތުން ދެން ދައްކާނެ ވާހަކައެއް ނެތް ކަމަށް އާސެނަލްގެ ކޯޗު އުނާއި އެމެރީ ބުނެފި އެވެ.

15 ސެޕްޓެމްބަރ

September 15, 2019 10
ނޯވިޗް އަތުން ސިޓީ ބަލިވުމުން ލިވަޕޫލަށް ލީޑެއް

ލަންޑަން (ސެޕްޓެމްބަރު 15) - އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގުގެ އެންމެ ފަހުގެ ޗެމްޕިއަން މެންޗެސްޓާ ސިޓީ ރޭ ކުޅުނު މެޗުން މި ފަހަރު ލީގަށް ޕްރޮމޯޓްވި ނޯވިޗް ސިޓީ އަތުން 3-2 އިން ބަލިވިއިރު، ލީގުގެ އެއް ވަނައިގައި ލިވަޕޫލަށް ފަސް ޕޮއިންޓުގެ ލީޑެއް ލިބިއްޖެ އެވެ.

11 ސެޕްޓެމްބަރ

September 11, 2019 2
ސިޓީ: އެއް ބިލިއަން ޑޮލަރުގެ ފުރަތަމަ ޓީމު!

ލަންޑަން (ސެޕްޓެމްބަރު 11) - ދުނިޔޭގެ ފުޓްބޯޅައިގައި އެއް ބިލިއަން ޑޮލަރު ހަރަދުކުރި ފުރަތަމަ ކްލަބަކަށް އިނގިރޭސި ޗެމްޕިއަން މެންޗެސްޓާ ސިޓީ ވެއްޖެ އެވެ.

04 ސެޕްޓެމްބަރ

September 04, 2019 5
ބޮޑު ފަސް ލީގުން ހަ ބިލިއަން ޑޮލަރު ހޭދަކޮށްފި

ލަންޑަން (ސެޕްޓެމްބަރު 4) – ޔޫރަޕުގެ ބޮޑު ފަސް ލީގުގެ ކްލަބްތަކުން ނިމިގެން ދިޔަ ހޫނު މޫސުމުގެ ޓްރާންސްފާ ބާޒާރުގައި ހަ ބިލިއަން ޑޮލަރުގެ ވިޔަފާރިކޮށްފައިވާ ކަމަށް މާލީ ހިދުމަތްދޭ...

September 04, 2019 4
ޕްރިމިއާ ލީގުން ޓްރާންސްފާ މުއްދަތު އިތުރުކުރަނީ

ލަންޑަން (ސެޕްޓެމްބަރު 4) - އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގުގެ ޓްރާންސްފާ ބާޒާރު ބަންދުވާ ދުވަސް ސެޕްޓެމްބަރު މަހުގެ 2 އަށް ލަސްކުރަން ކްލަބްތަކުން މަސައްކަތް ކުރަމުން އަންނަ ކަމަށް...

02 ސެޕްޓެމްބަރ

September 02, 2019 11
އާސެނަލުން ފަހަތުން އަރައި ޓޮޓެންހަމާ އެއްވަރުކޮށްފި

ލަންޑަން (ސެޕްޓެމްބަރު 2) - އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި ރޭ ޓޮޓެންހަމް ހޮޓްސްޕާސް އިން ލީޑުނަގާފައިވަނިކޮށް އާސެނަލުން ފަހަތުން އަރައި 2-2 އިން އެއްވަރުކޮށްފި އެވެ.

01 ސެޕްޓެމްބަރ

September 01, 2019 9
ރެކޯޑް މޮޅާ އެކު ލިވަޕޫލް މަގާމު ދަމަހައްޓައިފި

ލަންޑަން (ސެޕްޓެމްބަރު 1) - އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި ރޭ ރަށުންބޭރުގައި 3-0 އިން ބާންލީ ބަލިކޮށް ލީގުގައި ޖެހިޖެހިގެން 13 މެޗުން މޮޅުވެ ކްލަބްގެ ތާރީހުގައި ހެދި ރެކޯޑާ އެކު ލިވަޕޫލް އެއް ވަނަ މަގާމު ދިފާއުކޮށްފި އެވެ.

31 އޯގަސްޓް

August 31, 2019 3
ސަންޗޭޒް ދޫކޮށްލުމަކީ ހެދުނު ގޯހެއް ނޫން: ސޯލްޝެއާ

ލަންޑަން (އޮގަސްޓް 31) - ލޯން އެއްބަސްވުމެއްގެ ދަށުން އިންޓަ މިލާނަށް ޗިލީގެ ފޯވާޑް އަލެކްސިސް ސަންޗޭޒް ދިނުމަކީ ހެދުނު ގޯހެއްގެ ގޮތުގައި ނުދެކޭނެ ކަމަށް މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑްގެ ކޯޗު އޮލެ ގުނަ ސޯލްޝެއާ ބުނެފި އެވެ.

25 އޯގަސްޓް

August 25, 2019 11
އާސެނަލް ބަލިކޮށް ލިވަޕޫލަށް ތިން ޕޮއިންޓުގެ ލީޑެއް

ލިވަޕޫލް (އޮގަސްޓް 25) – އާސެނަލް 3-1 އިން ބަލިކޮށް އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގުގެ އެއް ވަނައިގައި ލިވަޕޫލުން ތިން ޕޮއިންޓުގެ ލީޑެއް ނަގައިފި އެވެ.

24 އޯގަސްޓް

August 24, 2019 4
އާސެނަލްގެ ފުރަތަމަ ޓެސްޓް މިރޭ ލިވަޕޫލާ ދެކޮޅަށް

ލިވަޕޫލް (އޮގަސްޓް 24) – އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި މިރޭ ޔޫރަޕުގެ ޗެމްޕިއަން ލިވަޕޫލާ ދެކޮޅަށް އާސެނަލުން ނުކުންނައިރު މިއީ އެ ޓީމުގެ ހަގީގީ ފެންވަރު ވަޒަންކޮށްލަން ލިބޭނެ ފުރުސަތެކެވެ.

20 އޯގަސްޓް

August 20, 2019 9
ވުލްވްސް އަތުން ޔުނައިޓެޑަށް ޕޮއިންޓެއް

ވުލްވްހެމްޓަން (އޮގަސްޓް 20) – ޗެލްސީ 4-0 އިން ބަލިކޮށް ވަރުގަދަ ފެށުމެއް ހޯދި މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑުން ޕްރިމިއާ ލީގުގައި ކުޅުނު ދެ ވަނަ މެޗުގައި ރޭ ވުލްވްސްއާ 1-1 އިން އެއްވަރުވެއްޖެ އެވެ.

19 އޯގަސްޓް

August 19, 2019 4
ޗެލްސީ އަށް މޮޅެއް ނުހޯދި ތިން ވަނަ މެޗު

ލަންޑަން (އޮގަސްޓް 19) – ޗެލްސީގެ ޒުވާން ސްކޮޑް ކުރިއަރަން ވަގުތުކޮޅެއް ނަގާނެ ކަމަށް، ޕްރިމިއާ ލީގުގައި ރޭ ލެސްޓާ ސިޓީއާ 1-1 އިން އެއްވަރުވި މެޗަށް ފަހު ޗެލްސީގެ ކޯޗު ފްރޭންކް ލަމްޕާޑް ބުނެފި އެވެ.

18 އޯގަސްޓް

August 18, 2019 6
ސިޓީ އާއި ޓޮޓެންހަމް އެއްވަރު، ލިވަޕޫލް ކުރިއަށް

މެންޗެސްޓާ (އޮގަސްޓް 18) – ޕްރިމިއާ ލީގުގައި ރޭ ޗެމްޕިއަން މެންޗެސްޓާ ސިޓީ އާއި ޓޮޓެންހަމް ހޮޓްސްޕާސް ކުޅުނު މެޗު 2-2 އިން އެއްވަރުވި އިރު ލިވަޕޫލާއި އާސެނަލް ކުޅުނު މެޗުތަކުން މޮޅުވެއްޖެ އެވެ.

12 އޯގަސްޓް

August 12, 2019
ޕްރިންގަލްސް ލަކީ ޑްރޯގެ ނަސީބުވެރިން އިންގްލެންޑަށް!

ދުނިޔޭގެ މަޝްހޫރު ޗިޕްސް ބްރޭންޑް، ޕްރިންގަލްސްއިން ރާއްޖޭގައި ކުރިއަށް ގެންދިޔަ ޕްރޮމޯޝަނުގެ ނަސީބުވެރިން އިންގްލިޝް ޕްރިމިއާ ލީގު ބެލުމަށް އިންގްލެންޑަށް ފުރައިފި އެވެ.

August 12, 2019 14
ޔުނައިޓެޑަށް ބޮޑު މޮޅެއް، ލަމްޕާޑަށް ހިތްދަތި ފެށުމެއް

މެންޗެސްޓާ (އޮގަސްޓް 12) - އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި ރޭ މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑް 4-0 އިން ޗެލްސީ އަތުން މޮޅުވުމުން އެ ޓީމުގެ ކޯޗުކަމާ ހަވާލުވެ މި ސީޒަނާ ކުރިމަތިލި ކުރީގެ ކުޅުންތެރިޔާ...

11 އޯގަސްޓް

August 11, 2019
ގޯސް ޕްރެޝަރުތަކެއް ބޭނުމެއް ނޫން: ސޯލްޝެއާ

މެންޗެސްޓާ (އޮގަސްޓް 11) - މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑް ކުރިން އޮތް ހިސާބަށް ދިއުމަކީ އެ ކްލަބާ ގުޅުންހުރި އެންމެން ބޭނުންވާނެ ކަމެއް ކަމަށާއި އެކަމަކު އެކަން ހާސިލުކުރަން އާ ސީޒަނެއް ފަށާ...

August 11, 2019 2
ސިޓީ އާއި ޓޮޓެންހަމަށް ރަނގަޅު ފެށުމެއް

ލަންޑަން (އޮގަސްޓް 11) - އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި ރޭ އެންމެ ފަހުގެ ޗެމްޕިއަން މެންޗެސްޓާ ސިޓީ އާއި ޓޮޓެންހަމް ކުޅުނު މެޗުތަކުން މޮޅުވެ ފެށުން ރަނގަޅުކޮށްފި އެވެ.

10 އޯގަސްޓް

August 10, 2019
ސާނޭ މަދުވެގެން ހަ މަހަށް ކުޅުމާ ދުރަށް

މެންޗެސްޓާ (އޮގަސްޓް 10) - މިދިޔަ ހަފްތާގައި އެފްއޭ ކޮމިއުނިޓީ ޝީލްޑް މެޗުން ކަކުލަށް ލިބުނު ސީރިއަސް އަނިޔާއަކާ ގުޅިގެން މެންޗެސްޓާ ސިޓީގެ ޖަރުމަނު ވިންގް ލެރޯއި ސާނޭ މަދުވެގެން ހަ...

August 10, 2019 1
ލިވަޕޫލްގެ އުފާވެރި ފެށުމަށް އެލިސަންގެ އަނިޔާގެ ހިޔަނި

ލިވަޕޫލް (އޮގަސްޓް 10) - އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގުގެ ސީޒަނުގެ ފުރަތަމަ މެޗުުން އަލަށް ޕްރޮމޯޓްވި ނޯވިޗް ސިޓީ އަތުން 4-1 އިން މޮޅުވި ލިވަޕޫލްގެ އުފާވެރި ފެށުމަށް އެ ޓީމުގެ ގޯލްކީޕަރު...

09 އޯގަސްޓް

August 09, 2019
ލިވަޕޫލްގެ ފެންވަރު މަތިކުރަން ބޭނުން: ކްލޮޕް

ލިވަޕޫލް (އޮގަސްޓް 9) - މި ފަހަރުގެ އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގުގެ ފުރަތަމަ މެޗުގައި މިރޭ ނޯވިޗް ސިޓީއާ ދެކޮޅަށް ނުކުންނައިރު ބޭނުންވަނީ ލިވަޕޫލްގެ ފެންވަރު މިދިޔަ ސީޒަނަށް ވުރެ...

August 09, 2019 3
ޕްރިމިއާ ލީގުގެ ހަރަދު 1.7 ބިލިއަން ޑޮލަރަށް

ލަންޑަން (އޮގަސްޓް 9) - އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގުގެ ކްލަބްތަކަށް ރޭ ޓްރާންސްފާ މާކެޓް ބަންދުވެފައިވާއިރު މި ފަހަރު ލީގުގައި ވާދަކުރާ 20 ކްލަބުން ކުރި ހަރަދު 1.7 ބިލިއަން ޑޮލަރަށް އަރައިފި...

07 އޯގަސްޓް

August 07, 2019 6
ކުޓީނިއޯ އާއި ޑިބާލާގެ ޝައުގުވެރިކަން ޕްރިމިއާ ލީގަށް

ލަންޑަން (އޮގަސްޓް 7) - އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގުގެ ޓްރާންސްފާ ބާޒާރު މާދަމާ ބަންދުވައިރު، އޭގެ ކުރިން ބާސެލޯނާގެ ބްރެޒިލް މިޑްފީލްޑަރު ފިލިއްޕޭ ކުޓީނިއޯ އާއި ޔުވެންޓަސްގެ އާޖެންޓީނާ މިޑްފީލްޑަރު ޕައޮލޯ ޑިބާލާ ޕްރިމިއާ ލީގުގެ ކްލަބަކުން ފެނުމުގެ ފުރުސަތު ބޮޑުކަމަށް މީޑިއާ ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ.

02 އޯގަސްޓް

August 02, 2019
ފުޓްބޯޅަ ކުޅުންތެރިންނަށް ޗުއްޓީ ލާޒިމުކުރަންޖެހޭ

ލަންޑަން (އޮގަސްޓް 2) - ސިއްހީ ގޮތުން ފުޓްބޯޅަ ކުޅުންތެރިން އެންމެ ރަނގަޅު ހާލަތެއްގައި ބަހައްޓަން ބޭނުންނަމަ ސީޒަން ނިމުމުންނާއި ސީޒަނުގެ ތެރެއިން ޗުއްޓީއެއް ލާޒިމުކުރަންޖެހޭ ކަމަށް ކުޅުންތެރިންގެ ހައްގުތައް ހިމާޔަތްކޮށްދޭ ޖަމިއްޔާއެއް ކަމަށްވާ ފިފްޕްރޯ އިން ބުނެފި އެވެ.

16 ޖޫން

June 16, 2019 2
ޔުއެފާގެ ރައީސްގެ ފާޑުކިޔުން އިނގިރޭސި ޓީމުތަކަށް

ލަންޑަން (ޖޫން 16) - ޔޫރޮޕާ ލީގުގެ ފައިނަލުގައި ޗެލްސީ އާއި އާސެނަލް ބައްދަލުކުރި މެޗު އަޒަރުބައިޖާންގެ ބަކޫގައި ކުޅެން ނިންމުމުން އެކަމާ ހިތްހަމަނުޖެހި އިނގިރޭސި ޓީމުތަކުން ކަންތައް ކުރިގޮތާ މެދު ޔުއެފާގެ ރައީސް އަލެކްސަންޑަ ކެފެރިން ހިތްހަަމަނުޖެހުން ފާޅުކުރައްވައިފި އެވެ.

08 ޖޫން

June 08, 2019 2
ވުލްވްސް ވަރުގަދަ ކުރުމަށް ބޮޑު ޕްލޭނެއް

އިނގިރޭސި ޗެމްޕިއަންކަން 1950 ގެ އަހަރުތެރޭގައި ތިން ފަހަރެއްގެ މަތިން ހޯދި ވުލްވަހެމްޓަން ވެންޑާސް (ވުލްވްސް) އަށް އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގުން ގެއްލުނީ 2012 ވަނަ އަހަރު ރެލިގޭޓްވުމުންނެވެ. އެކަމަކު މީގެ ދެ އަހަރު ކުރިން ޗައިނާގެ ވަރުގަދަ އިންވެސްޓްމަންޓް ކުންފުނި ފޮސުން ގްރޫޕުން ވުލްވްސް ގަނެ، އެ ޓީމު ކުރިއަށްގެންދާނެ މަގުޗާޓެއް...