31 ޖެނުއަރީ

January 31, 2020
ވައިރަހުގެ ސަބަބުން އާނައުޓޮވިޗް ޗައިނާގައި ތާށިވެފައި

ޝަންހާއީ (ޖެނުއަރީ 31) - ހަލުވިކަމާ އެކު ފެތުރެމުން އަންނަ ކޮރޯނާ ވައިރަސްގެ ސަބަބުން ޗައިނާ އިން އެކި ގައުމުތަކަށް ދަތުރުކުރުން ވަގުތީ ގޮތުން ހުއްޓާލާފައިވާތީ ޗައިނީސް ސުޕަ ލީގުގެ ޝަންހާއީ އެސްއައިޕީޖީ އަށް ކުޅޭ އޮސްޓްރިއާގެ ފޯވާޑް މާކޯ އާނައުޓޮވިޗަށް މި ފަހަރުގެ ޓްރާންސްފާ މާކެޓް ބަންދުވުމުގެ ކުރިން އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގުގެ...

30 ޖެނުއަރީ

January 30, 2020 5
ކްލަބް ރެކޯޑަކާ އެކު ލިވަޕޫލަށް 19 ޕޮއިންޓުގެ ލީޑެއް

ލަންޑަން (ޖެނުއަރީ 30) - ރަށުން ބޭރުގައި ވެސްޓް ހޭމް ޔުނައިޓެޑްގެ މައްޗަށް 2-0 އިން ކުރިހޯދައި ކްލަބްގެ ތާރީހުގައި ރެކޯޑަކާ އެކު އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގުގެ އެއް ވަނައިގައި ލިވަޕޫލުން 19 ޕޮއިންޓަށް ލީޑުފުޅާކޮށްފި އެވެ.

24 ޖެނުއަރީ

January 24, 2020 4
16 ޕޮއިންޓުގެ ލީޑެއް، ލިވަޕޫލް ހުއްޓުމެއް ނެތް

ލަންޑަން (ޖެނުއަރީ 24) - އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި ރޭ ރަށުން ބޭރުގައި ވުލްވްސް އަތުން 2-1 އިން މޮޅުވެ، ލީގުގެ އެއް ވަނައިގައި ލިވަޕޫލުން 16 ޕޮއިންޓުގެ ލީޑު ދަމަހައްޓައިފި އެވެ.

23 ޖެނުއަރީ

January 23, 2020
ބާންލީން ޔުނައިޓެޑް ބަލިކޮށްފި، ޓޮޓެންހަމަށް މޮޅެއް

މެންޗެސްޓާ (ޖެނުއަރީ 23) - އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި ރޭ ބާންލީން 2-0 އިން މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑް ބަލިކުރިއިރު، އަމިއްލަ ދަނޑުގައި 2-1 އިން ނޯވިޗްގެ މައްޗަށް ކުރި ހޯދައި ޓޮޓެންހަމުން މި އަހަރު ލީގުގެ ފުރަތަމަ މޮޅު ހޯދައިފި އެވެ.

22 ޖެނުއަރީ

January 22, 2020
ޑިމާންޑް ބޮޑުވުމުން ޕީއެސްޖީން ކަވާނީގެ އަގުބޮޑުކުރަނީ

ޕެރިސް (ޖެނުއަރީ 22) - ކްލަބް ދޫކޮށްލަން ބޭނުންވާކަން ރަސްމީކޮށް އިއުލާނުކޮށްފައިވާ ޕީއެސްޖީގެ އުރުގުއޭގެ ފޯވާޑް އެޑިންސަން ކަވާނީ ހޯދަން ގިނަ ކްލަބްތަކުން ޝައުގުވެރިކަން...

January 22, 2020
އާސެނަލް ސަލާމަތްވިއިރު ސިޓީ އަށް ހަނި މޮޅެއް

ލަންޑަން (ޖެނުއަރީ 22) - އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި ރޭ ޗެލްސީއާ ދެކޮޅަށް އާސެނަލުން 2-2 އިން އެއްވަރުކޮށް ބަލިނުވެ ސަލާމަތްވިިއިރު، ޝެފީލްޑް ޔުނައިޓެޑް އަތުން 1-0 އިން މެންޗެސްޓާ ސިޓީން...

21 ޖެނުއަރީ

January 21, 2020
ގަދަ ހަތަރެއްގެ ދޮރު އާސެނަލަށް ބަންދެއް ނުވޭ: އާޓެޓާ

ލަންޑަން (ޖެނުއަރީ 21) - އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި މި ފަހަރު ގަދަ ހަތަރެއްގައި ހިމެނި ލީގު ނިންމާލުމަށް އާސެނަލަށް އަދިވެސް ފުރުސަތު އެބައޮތް ކަމަށް އެ ޓީމުގެ ކޯޗު މިކޭލް އާޓެޓާ ބުނެފި އެވެ.

20 ޖެނުއަރީ

January 20, 2020 3
ޔުނައިޓެޑް ބަލިކޮށް ލިވަޕޫލަށް 16 ޕޮއިންޓުގެ ލީޑެއް

ލިވަޕޫލް (ޖެނުއަރީ 20) - އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި ރޭ ޒަމާންވީ ވާދަވެރިޔާ މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑް 2-0 އިން ބަލިކޮށް ލިވަޕޫލުން ލީގުގެ އެއް ވަނައިގައި 16 ޕޮއިންޓަށް ލީޑުފުޅާކޮށްފި އެވެ.

19 ޖެނުއަރީ

January 19, 2020 4
"އެންމެ މޮޅީ ލިވަޕޫލް ކަމަށް އެއްބަހެއް ނުވެވޭނެ"

ލިވަޕޫލް (ޖެނުއަރީ 19) - އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގުގެ ތާރީހުގައި އެންމެ މޮޅީ މިހާރު އޮތް ލިވަޕޫލް ޓީމު ކަމަށް ބުނެ ދެކެވޭ ވާހަކަތަކަށް މި ވަގުތަށް އެއްބަސްވެވެން ނެތް ކަމަށް މެންޗެސްޓާ...

January 19, 2020
ސިޓީ އާއި އާސެނަލް އެއްވަރު، ޗެލްސީ ބަލިވެއްޖެ

ލަންޑަން (ޖެނުއަރީ 19) - އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި ރޭ އާސެނަލާއި މެންޗެސްޓާ ސިޓީ ކުޅުނު މެޗުތަކުން އެއްވަރުވިއިރު، ޗެލްސީ ބަލިވެއްޖެ އެވެ.

13 ޖެނުއަރީ

January 13, 2020 3
އަގުއޭރޯގެ ރެކޯޑްތަކާ އެކު ސިޓީ ދެ ވަނަ އަށް

ބާމިންހަމް (ޖެނުއަރީ 13) - ސާޖިއޯ އަގުއޭރޯގެ ބޮޑު ދެ ރެކޯޑަކާ އެކު ރޭ މެންޗެސްޓާ ސިޓީން 6-1 އިން އެސްޓަން ވިލާ ބަލިކޮށް ލީގުގެ ދެ ވަނަ އަށް ޖެހިލައިފި އެވެ.

12 ޖެނުއަރީ

January 12, 2020 2
މުހިއްމު މޮޅަކާ އެކު ލިވަޕޫލަށް ޔޫރަޕްގެ ރެކޯޑެއް

ލަންޑަން (ޖެނުއަރީ 12) - އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި ރޭ ރަށުން ބޭރުގައި ޓޮޓެންހަމް ހޮޓްސްޕާސް 1-0 އިން ބަލިކޮށް ލިވަޕޫލުން ޔޫރަޕްގެ ވަރުގަދަ ލީގުގެ ބޮޑު ރެކޯޑެއް ގާއިމްކޮށްފި އެވެ.

10 ޖެނުއަރީ

January 10, 2020 4
ލިވަޕޫލަކީ މި ވަގުތު ދުނިޔޭގެ އެއް ވަނަ: މޮރީނިއޯ

ލަންޑަން (ޖެނުއަރީ 10) - ފެންނަން އޮތް ހަގީގަތަށް ބަލާއިރު ލިވަޕޫލަކީ މި ވަގުތު ދުނިޔޭގެ އެއް ވަނަ ޓީމު ކަމަށާއި އެ ޓީމަށް އެ ހިސާބަށް ދެވުނީ ކެތްތެރިކަމާ އެކު ރަނގަޅު ވިސްނުމުގައި ކުރި މަސައްކަތުން ކަމަށް ޓޮޓެންހަމް ހޮޓްސްޕާސްއާ ދާދި ފަހުން ހަވާލުވި ހޯސޭ މޮރީނިއޯ ބުނެފި އެވެ.

03 ޖެނުއަރީ

January 03, 2020 1
ލީގުގައި ބަލިނުވެ ލިވަޕޫލުން އެއް އަހަރު ފުރިހަމަކޮށްފި

ލިވަޕޫލް (ޖެނުއަރީ 3) - އަމިއްލަ ދަނޑުގައި ޝެފީލްޑް ޔުނައިޓެޑް އަތުން 2-0 އިން ހޯދި މޮޅާ އެކު އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގުގެ އެއް ވަނައިގައި އޮތް ލިވަޕޫލުން ލީގުގައި ބަލިނުވެ އެއް އަހަރު ފުރިހަމަކޮށްފަ އެވެ.

02 ޖެނުއަރީ

January 02, 2020 2
އާޓެޓާގެ ފުރަތަމަ މޮޅު ޔުނައިޓެޑް އަތުން

ލަންޑަން (ޖެނުއަރީ 2) – އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި ރޭ މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑް 2-0 އިން ބަލިކޮށް އާސެނަލުން އާ ކޯޗު މިކޭލް އާޓެޓާގެ ކޯޗުކަމުގައި ފުރަތަމަ މޮޅު ހޯދައިފި އެވެ.

01 ޖެނުއަރީ

January 01, 2020
ސިޓީން ލިވަޕޫލާ މެދު ވިސްނީ ގޯސްކޮށް: އަންޗެލޮޓީ

މެންޗެސްޓާ (ޖެނުއަރީ 1) - އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގުގެ ރޭހުގައި މި ފަހަރު މެންޗެސްޓާ ސިޓީ އަށް ދިމާވި އެންމެ ބޮޑު މައްސަލަ އަކީ އެ ޓީމުން ލިވަޕޫލާ މެދު ދުށް ގޮތް ކަމަށް ދާދި ފަހުން އެވަޓަންއާ ހަވާލުވި ތަޖުރިބާކާރު ކޯޗު ކާލޯ އަންޗެލޮޓީ ބުނެފި އެވެ.

31 ޑިސެމްބަރ

December 31, 2019 2
މި ވަގުތަށް ސިޓީގެ ޓާގެޓަކީ ގަދަ ހަތަރެއް: އަގުއޭރޯ

މެންޗެސްޓާ (ޑިސެމްބަރު 31) - އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގުގެ ތާވަލު މި ވަގުތު އޮތް ގޮތަށް ބަލާއިރު މެންޗެސްޓާ ސިޓީން ޓާގެޓް ކުރަނީ ގަދަ ހަތަރެއްގައި ނިންމާލުމަށް ކަމަށް އެންމެ ފަހުން ދެ ފަހަރުގެ ޗެމްޕިއަން ހޯދި މެންޗެސްޓާ ސިޓީ ޓީމުގެ ފޯވާޑް ސާޖިއޯ އަގުއޭރޯ ބުނެފި އެވެ.

30 ޑިސެމްބަރ

December 30, 2019 8
ލިވަޕޫލް ލީޑު ދަމަހައްޓައިފި، ވީއޭއާރްގެ ޝަކުވާތަކެއް

ލިވަޕޫލް (ޑިސެމްބަރު 30) - އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި ރޭ އަމިއްލަ ދަނޑުގައި ވުލްވްސް އަތުން 1-0 އިން މޮޅުވެ ލީގުގެ އެއް ވަނައިގައި ލިވަޕޫލުން ލީޑުދެމެހެއްޓިއިރު، ރޭގެ މެޗުތަކަށް ފަހު ވެސް ޓީމުތަކުގެ ކޯޗުން ވީޑިއޯ އެސިސްޓަންޓް ރެފްރީ (ވީއޭއާރް) ބޭނުންކުރާ ގޮތާމެދު އަނެއްކާ ވެސް ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކޮށްފި އެވެ.

29 ޑިސެމްބަރ

December 29, 2019 4
އާސެނަލްގެ ސަޕޯޓަރުންނާއި ޓީމުގެ ގުޅުން ކުޑަ: އާޓެޓާ

ލަންޑަން (ޑިސެމްބަރު 29) - އާސެނަލްގެ ކޯޗުކަމާ ހަވާލުވެ ޓީމު އަލުން އޮތް ހިސާބަށް ގެންގޮސްދޭން ކުރަން ޖެހޭ މަސައްކަތުގެ ތެރެއިން އެންމެ މުހިއްމު އެއް ކަމަކީ މިހާރު ކުޑަވެފައި އޮތް ޓީމާއި ސަޕޯޓަރުންގެ ގުޅުން ރަނގަޅުކުރުން ކަމަށް އާސެނަލްގެ ކޯޗު މިކޭލް އާޓެޓާ ބުނެފި އެވެ.

December 29, 2019 4
ކޯޗުން ފާޑުކިޔަސް ގޮތް ނިންމަނީ ޓީވީ މީހުން: ގާޑިއޯލާ

މެންޗެސްޓާ (ޑިސެމްބަރު 29) - ކްރިސްމަސް އާއި އާ އަހަރާ ދިމާކޮށް އިނގިރޭސި ފުޓްބޯޅަ އެސޯސިއޭޝަނުން ގާތްގާތުގައި މެޗުތައް ކުޅޭ ގޮތަށް ރާވާފައި އޮތުމުން ކިތަންމެ ގިނައިން ކޯޗުން ފާޑުކީ...

December 29, 2019
ލެސްޓާ އަށް ލީޑެއް، ޔުނައިޓެޑް ފަސް ވަނަ އަށް

ލަންޑަން (ޑިސެމްބަރު 29) - އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި ރޭ ރަށުން ބޭރުގައި ވެސްޓް ހޭމް ޔުނައިޓެޑް އަތުން 2-1 އިން މޮޅުވެ ލެސްޓާ ސިޓީން ދެ ވަނައިގައި ހަތަރު ޕޮއިންޓުގެ ލީޑެއް ނެގިއިރު،...

28 ޑިސެމްބަރ

December 28, 2019
ވުލްވްސް އިން ފަހަތުން އަރައި ސިޓީ ބަލިކޮށްފި

ލަންޑަން (ޑިސެމްބަރު 28) - އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި ރޭ އެންމެ ފަހުގެ ޗެމްޕިއަން މެންޗެސްޓާ ސިޓީ އަތުން ފަހަތުން އަރައި 3-2 އިން ވުލްވްސް އިން ބޮޑު މޮޅެއް ހޯދައިފި އެވެ.

27 ޑިސެމްބަރ

December 27, 2019 3
އެއް ވަނައިގައި ލިވަޕޫލަށް 13 ޕޮއިންޓުގެ ލީޑެއް

ލަންޑަން (ޑިސެމްބަރު 27) - ދެ ވަނައިގައި އޮތް ލެސްޓާ ސިޓީ އަތުން 4-0 އިން މޮޅުވެ، އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގުގެ އެއް ވަނައިގައި ލިވަޕޫލުން 13 ޕޮއިންޓުގެ ލީޑެއް ނަގައިފި އެވެ.

25 ޑިސެމްބަރ

December 25, 2019 2
ލިވަޕޫލް އޮތް ލެވަލަށް ޔުނައިޓެޑަށް ދެވޭނެ: ސޯލްޝެއާ

މެންޗެސްޓާ (ޑިސެމްބަރު 25) - އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގުގެ އެއް ވަނައިގައި މި ވަގުތު އޮތް ލިވަޕޫލްގެ ފެންވަރަށް މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑަށް ވެސް ދެވޭނެ ކަމަށް އެ ޓީމުގެ ކޯޗު އޮލެ ގުނަ ސޯލްޝެއާ ބުނެފި އެވެ.