20 ސެޕްޓެމްބަރ

September 20, 2020
އަޖޭގެ ދަރިފުޅަށް މޯދީގެ ތައުރީފު

އެކްޓަރު އަޖޭ ދޭވްގަންގެ ފިރިހެން ދަރިފުޅުގެ 10 ވަނަ އުފަން ދުވަސް ފާހަގަކުރަން ގަސް އިންދާފައިވާތީ އެކަމަށް އިންޑިއާގެ ބޮޑުވަޒީރު ނަރެންދުރަ މޯދީ ތައުރީފު ކުރައްވައިފަ އެވެ.

18 ސެޕްޓެމްބަރ

September 18, 2020 11
މޫސުމީ ބަދަލުތައް ކުޑަކުރަން މަޝްވަރާކޮށްފި

މޫސުމަށް އަންނަ ބަދަލުތަކުން ލިބޭ ގެއްލުން ކުޑަކުރަން ބޭނުންވާ ފައިސާގެ އެހީ ރާއްޖެ އަށް ނުލިބިއްޖެ ނަމަ ކުރިމަތިވާނެ ގެއްލުންތަކާ ގުޅޭ ގޮތުން އެންވަޔަރްމެންޓް މިނިސްޓަރު ޑރ. ހުސެއިން ރަޝީދު ހަސަން މިއަދު ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކޮށްފި އެވެ.

17 ސެޕްޓެމްބަރ

September 17, 2020 29
ކްލައިމެޓްއެމްބެސެޑަރުކަމުގެ މަގާމު ނަޝީދު ފައްޓަވައިފި

މޫސުމަށް އަންނަ ބަދަލުތަކުން ލިބޭ ގެއްލުން ކުޑަކުރަން މަސަައްކަތްކުރާ ބައިނަލްއަގުވާމީ ފޯރަމެއް ކަމަށްވާ ކްލައިމެޓް ވަލްނަރަަބުލް ފޯރަމްގެ "ތީމެޓިކް އެމްްބެސެޑަރު"ގެ މަސައްކަތް...

September 17, 2020 2
ޕްލާސްޓިކްގައި ޕެކްކުރުން ލެގޯ އިން ހުއްޓާލަނީ

ލެގޯގެ އުފެއްދުންތައް ޕެކްކުރަން ޕްލާސްޓިކް ބޭނުންކުރުން ހުއްޓާލަން ނިންމައިފި އެވެ.

15 ސެޕްޓެމްބަރ

September 15, 2020 16
ވައިކަރަދޫގެ ކަނޑޫފަލަށް ވެސް ކުއްލި މަރެއް

ރާއްޖޭގެ އެންމެ ބޮޑު އަދި ހިމާޔަތްކޮށްފައިވާ ކަނޑޫފާތަކުގެ ތެރެއިން ހދ. ވައިކަރަދޫ ކަނޑޫފާ ވެސް ހަލާކުވެ މަރުވާން ފަށައިފި އެވެ.

September 15, 2020
"ޕްރިންގްލްސް" ޗިޕްސް ދަޅު ތިމާވެއްޓާ ރައްޓެހިކުރަނީ

އެމެރިކާގެ މަޝްހޫރު ކެލޯގްސް ކުންފުނިން އުފައްދާ "ޕްރިންގްލްސް" ބްރޭންޑްގެ ޗިޕްސް ދަޅުތައް ރިސައިކަލްކުރަން ބޮޑު ބުރައަކަށްވެފައި ވާތީ އެ ދަޅުގެ މެޓީރިއަލްތަކަށް ބަދަލު ގެންނަން...

13 ސެޕްޓެމްބަރ

September 13, 2020 28
އައްޑޫން ވެލި ނަގާ މީހުންގެ ނަން އާންމުކުރަން ފަށައިފި

އައްޑޫގެ އެކި ސަރަހައްދުތަކުން ގަވައިދާ ހިލާފަށް ވެލަ ނަގާ މައްސަލަ ބޮޑުވެފައި ވަނިކޮށް، އެކަން ކުރާ މީހުން ޖޫރިމަނާކޮށް، އެ މީހުންގެ ނަންތައް އާންމު ކުރަން އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލުން ފަށައިފި އެވެ.

08 ސެޕްޓެމްބަރ

September 08, 2020 14
އައްޑޫގެ ހަތަރު ސަރަހައްދެއް ހިމާޔަތްކުރަން ނިންމައިފި

ތިމާވެށީގެ ގޮތުން ހާއްސަ ސިފަތަކެއް ލިބިފައިވާ އައްޑޫގެ އިތުރު ހަތަރު ސަރަހައްދެއް ހިމާޔަތްކުރަން ކެބިނެޓުން މިއަދު ނިންމައިފި އެވެ.

07 ސެޕްޓެމްބަރ

September 07, 2020 9
ހެޕީ މާކެޓުން ބެޓަރި ވެހިކަލް ބޭނުން ކުރަން ފަށައިފި

ރާއްޖޭގައި ފިނިކުރި ކަބޯތަކެތީގެ ފިޔަފާރި އެންމެ ފުޅާ ދާއިރާއެއްގައި ކުރަމުން އަންނަ އެއް ކުންފުނި، ހެޕީ މާކެޓްގެ އޮޕަރޭޝަންތަކަށް ބެޓަރިން ދުއްވާ ވެހިކަލް ބޭނުންކުރަން ފަށައިފި އެވެ.

04 ސެޕްޓެމްބަރ

September 04, 2020 33
ދޮންދީނީގެ އާބާދީ ބަލަން އައްޑޫގައި ސާވޭއެއް

ދޮންދީނި އަކީ ހިމާޔަތްކޮށްފައިވާ ދޫންޏެއް

September 04, 2020 10
ރާއްޖޭގެ ކަނޑަށް ތެޔޮ އެޅުމުގެ ފުރުސަތު ކުޑަ

ސްރީ ލަންކާ ކައިރިން ދަތުރުކުރި ބޮޑު ތެޔޮ ޓޭންކަރެއްގައި އަލިފާން ރޯވެ އަނދަމުން ދިޔަޔަސް، ރާއްޖޭގެ ކަނޑަށް ތެޔޮ އެޅުމުގެ ބިރެއް މިހާތަނަށް ނެތް ކަމަށް ރާއްޖޭގެ ކޯސްޓް ގާޑުން...

03 ސެޕްޓެމްބަރ

September 03, 2020 4
ލަންކާ ބޭރުން ބިޔަ ތެޔޮ ޓޭންކަރެއްގައި ރޯވެ އަނދަނީ

ސާފުނުކުރާ ތެޔޮ ބަރުކޮށްގެން ކުވައިތުން އިންޑިއާ އަށް ދަނިކޮށް ލަންކާގެ އިރުމަތީ ފަރާތު ބޭރުން ތެޔޮ ޓޭންކަަރެއްގައި ރޯވެ އަނދަމުން ދާތީ ޓޭންކަރު ސަލަމާތްކުރަން އިންޑިއާ އާއި...

September 03, 2020 12
ވެލަޔާއި މަޑި ހިފުމުން ދެ ގާނޫނަކުން ދެ އަދަބެއް!

އެންމެ ފަހުން އަމަލު ކުރަން ފެށި މަސްވެރިކަމުގެ ގަވައިދުގައި ހިމަނާފައިވާ ދިވެހި ކަނޑުގެ ސަރަހައްދުން ހިފުމާއި ބޭނުން މަނާ ތަކެތި އެހެން ގާނޫނެއްގައި މަނާކޮށް، އަދަބު...

30 އޯގަސްޓް

August 30, 2020 5
ލަންކާ އަށް ޕްލާސްޓިކް އެތެރެކުރުން މަނާކުރަނީ

ކޮލަމްބޯ (އޮގަސްޓް 30) - ޕްލާސްޓިކުގެ ގިނަ ބާވަތައްތައް ސްރީ ލަންކާ އަށް އެތެރެ ކުރުން މަނާކުރަން ނިންމައިފި އެވެ.

29 އޯގަސްޓް

August 29, 2020 25
ބޮޑު ބަދަލެއް އަންނަވަރަށް ގަހެއް ނުނަގާނަން:އެޗްޑީސީ

ހުޅުމާލޭގެ ފިތުރޯނު މަގުގައި އިންދާފައި ހުރި ބޮޑެތި ބައެއް ފިތުރޯނު ގަސްތައް ނަގަން ނިންމާފައި ވިޔަސް އެ ސަރަހައްދުގެ ފެހިކަމަށް ބޮޑު ބަދަލެއް އަންނަ ވަރަށް ގަސްތައް ނުނަގާނެ ކަމަށް ހައުސިން ޑިވެލޮޕްމެންޓް ކޯޕަރޭޝަން (އެޗްޑީސީ) އިން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

27 އޯގަސްޓް

August 27, 2020 33
ހުއްދަ ނުހޯދައި އައްޑޫގައި ބީޗުތައް ނަހަދަން އަންގައިފި

މިހާރަކަށް އައިސް އައްޑޫގެ އަވަށްތަކުގައި އެކި ވަސީލަތްތައް އެކުލެވޭ ގޮތަށް ބީޗްތައް ހަދަމުންދާތީ ހުއްދަ ނުހޯދައި އެފަދަ މަސައްކަތްތައް ނުކުރުމަށް އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލުން އަންގައިފި އެވެ.

24 އޯގަސްޓް

August 24, 2020 1
މަދިރިން ޖެހޭ ބަލިތަކާ ދެކޮޅަށް މޮޑިފައި މަދިރި

މަދިރިން ޖެހޭ ބަލިތައް ކަމަށްވާ ޑެންގީ އާއި ޗިކަންގުންޔާ ފަދަ ބަލިތައް ނައްތައިލަން އެމެރިކާގައި ޖެނެޓިކަލީ މޮޑިފައިކޮށްފައިވާ މަދިރިތަކެއް ފްލޮރިޑާ އަށް ދޫކޮށްލަން ނިންމައިފި...

August 24, 2020
ދުބާއީގައި ވައިގެ ތެތްކަމުން ފެން އުފައްދަނީ

ޔުނައިޓެޑް އަރަބް އެމިރޭޓްސް (ޔޫއޭއީ) ގެ ހަނަފަސް ސަހަރާތަކުން ޖައްވުގެ ތެރެއަށް ބޭރުވާ ތެތްފިނިކަން ނުވަތަ ވައި ބޭނުންކޮށްގެން ބޯފެން އުފައްދަން އަމާޒު ހިފައިފި އެވެ.

23 އޯގަސްޓް

August 23, 2020 5
އާންމު ތަންތަނަށް ކުޑަކަމުދާތީ ތަފާތު ހައްލެއް

ނެދަލެންސްގެ އެމްސްޓަޑަންގެ އާންމު ތަންތަނަށް ކުޑަކަމުދާތީ އެ މައްސަލަ އަށް ހައްލެއް ހޯދަން، ގަސް އިންދާފައި ހުންނަ ޕޮޓްތަކެއް ސިފަވާ އާންމު ފާހާނާތަކެއް ބަހައްޓައިފި އެވެ.

19 އޯގަސްޓް

August 19, 2020 9
ކާބަން މަދު ޕްލޭނަކުން ވެސް ކުރިއެރުން ހޯދޭނެ: ނަޝީދު

ގިނަ ފޮސިލް ފިއުލް އަންދައި ގިނަ ކާބަން ބޭރުކުރުމުގެ ހައްގު އޮންނަން ގައުމުތަކުން ބޭނުންވަނީ އެގޮތަށް ކަންތައް ކުރުމުން މުއްސަނދިވާނެ ކަމަށް ދެކޭތީ ކަމަށާއި އެކަމަކު ކާބަން މަދު ސްޓްރެޓެޖީތަކުން ވެސް ހަމަ އެވަރުގެ ކުރިއެރުމެއް ހޯދޭނެ ކަމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

08 އޯގަސްޓް

August 08, 2020 47
ކެނދިކުޅުދޫ ކުޅީގައި ޕާކެއް، އަޖައިބެއްހާ ރީތި!

ގިނަ، ބޮޑެތި ކުޅިތަކެއް އޮންނަ ނ. ކެނދިކުޅުދޫގައި ހަދަމުން އަންނަ މި ޕާކު އަދި ނުވެސް ނިމެ އެވެ. އެކަމަކު ގުދުރަތީ ރީތިކަން ފެންނަ މިތަނުގެ ހިތްގައިމުކަމުގެ ވާހަކަ އެންމެން ދައްކަން ފަށައިފި އެވެ. އެ ރަށުގެ ކުޅިއެއްގައި ހަދަމުން އަންނަ މި ޕާކަކީ، ގިނަ ބައެއްގެ ނަޒަރުގައި އަޖައިބެއް ފަދަ ރީތި ތަނެކެވެ.

06 އޯގަސްޓް

August 06, 2020 23
ނައިފަރު ވަށައިގެން މައިކްރޯޕްލާސްޓިކުން ތަޣައްޔަރުވެފައި

އޮސްޓްރޭލިއާގެ ޔުނިވަސިޓީއަކުން ކުރި ދިރާސާއެއްގެ ރިޕޯޓްގައި ބުނެފައި ވަނީ ނައިފަރު ކައިރިން މައިކްރޯޕްލާސްޓިކްސް ފެނުނީ ދުނިޔޭގައި ވެސް އެންމެ މަތީ ދަރަޖަތަކުގެ ތެރެއިން އަދަދަކަށް ކަމަށް. ފ. އަތޮޅުގައި ވެސް މައިކްރޯޕްލާސްޓިކްސްގެ ތަޣައްޔަރުކަން ބޮޑުކަން މީގެ ކުރިން އެނގިފައިވޭ.

01 އޯގަސްޓް

August 01, 2020 27
މީދުއަށް އުދައާ އެކު ލިބުނީ ދިގު ހުރާގަނޑެއް!

މިދިޔަ މަހުގެ މެދު ތެރޭގައި ރާއްޖޭގެ އެކި ރަށްރަށަށް އާދަޔާ ހިލާފު ބޮޑަށް އުދަ އަރައި، ކަންބޮޑުވުން އުފެދުނު އިރު އައްޑޫ މީދޫ ރައްޔިތުންނަށް ފެނުނު މަންޒަރު ވަރަށް ތަފާތެވެ: އެ ރަށާ މާ ދުރު ނޫން ހިސާބެއްގައި މުޅިން އަލަށް ހުރާގަނޑެއް އުފެދުނީ އެވެ.

26 ޖުލައި

July 26, 2020 2
2040 އަށް 1.3 ބިލިއަން ޓަނުގެ ޕްލާސްޓިކް ކުނި

ޕްލާސްޓިކް ކުނިމަދުކުރަން މިހާރު އެކަށީގެންވާ މަސައްކަތްތަކެއް ނުކުރާ ނަމަ 2040 އާ ހަމައަށް އަންނަ އިރު މުޅި ދުނިޔޭގައި ޕްލާސްޓި ކުނީގެ އަދަދު 1.3 ބިލިއަން ޓަނަށް އަރާނެ ކަމަށް ދިރާސާއެއްގައި ބުނެފި އެވެ.

24 ޖުލައި

July 24, 2020
އެޕަލް 2030 އަށް ކާބަން ނިއުޓްރަލްވަނީ

ކުރިއަށް އޮތް 10 އަހަރު ތެރޭގައި، ތިމާވެއްޓަށް ގެއްލުން ހުރި ހަކަތަ ބޭނުންކުރުން ހުއްޓާލައި 2030 ގެ ނިޔަލަށް ކާބަން-ނިއުޓްރަލް ކުންފުންޏަކަށްވުމުގެ އަމާޒު މަޝްހޫރު އެޕަލް ކުންފުނިން ހިފައިފި އެވެ.