13 ޖޫން

June 13, 2019 2
ބީއެމްއެލުން 'ސޭވް ދަ ބީޗް' އަށް 30،000 ދީފި

ދުނިޔޭގެ މި އަހަރުގެ ތިމާވެށީގެ ދުވަހާ ގުޅުވައިގެން ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް (ބީއެމްއެލް) ގެ މުވައްޒަފުން 'ޓްރޭޝްޓެގްއެމްވީ' ގެ ނަމުގައި ފެށި ކެންޕެއިންގެ ބައިވެރިންގެ ފަރާތުން އަމިއްލަ ޖަމިއްޔާއެއް ކަމަށްވާ 'ސޭވް ދަ ބީޗް' އަށް 30،000ރ. މިއަދު ދީފި އެވެ.

11 ޖޫން

June 11, 2019 1
ދިވެހިވެއްޓަށް އައިސްފައިވާ ބަދަލުތައް ފެންނަ މައުރަޒެއް

މި އަހަރުގެ ބައިނަލްއަގްވާމީ ތިމާވެށީގެ ދުވަހާ ގުޅުވައިގެން އެންވަޔަރުމެންޓް މިނިސްޓްރީ އާއި އާޓްސް އެންޑް ކަލްޗާ މިނިސްޓްރީން އިންތިޒާމު ކުރި ފޮޓޯ މައުރަޒު، ނައިބު ރައީސް ފައިސަލް ނަސީމް މިރޭ ހުޅުއްވައި ދެއްވައިފި އެވެ.

June 11, 2019
ބީއެމްއެލްގެ ތިމާވެށި ކެމްޕެއިން 'ޓްރޭޝްޓެގްއެމްވީ'

ދުނިޔޭގެ މި އަހަރުގެ ތިމާވެށީގެ ދުވަހާ ގުޅުވައިގެން ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް (ބީއެމްއެލް) ގެ މުވައްޒަފުން 'ޓްރޭޝްޓެގްއެމްވީ' ގެ ނަމުގައި ވަރަށް ޚާއްސަ ކެމްޕެއިނެއް ފަށައިފި އެވެ.

June 11, 2019
އެންމެ ބޮޑު ޓީޝާޓް ހެދީ ޕްލާސްޓިކް ފުޅި ރިސައިކަލްކޮށްގެން

ޕްލާސްޓިކް ފުޅިތަކެއް ރިސައިކަލްކޮށްގެން ތައްޔާރު ކުރި ފޮތިން ފެހި، ދުނިޔޭގެ އެންމެ ބޮޑު ޓީޝާޓާ އެކު، އިންޑިއާ އިން ދުނިޔޭގެ ރެކޯޑް ފޮތުން ޖާގަ ހޯދައިފި އެވެ.

05 ޖޫން

June 05, 2019 13
ދުނިޔެ ހޫނުވުން ކުޑަވޭތޯ ތިބެން ވަގުތެއް ނެތް: ޝާހިދު

ދުނިޔެ މިހާރު ހޫނުވަމުންދާ މިންވަރަށް ހޫނުވާ ނަމަ ރާއްޖެ ފަދަ ގައުމުތައް ނެތިގެން ދާނެ ކަމަށާއި ހޫނުވާ މިންވަރު ކުޑަކުރެވޭނެ ކަމުގެ އުއްމީދުގައި އިންތިޒާރުގައި ތިބެވެން ނެތް ކަމަށް ފޮރިން މިނިސްޓަރު އަބްދުﷲ ޝާހިދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

09 ފެބުރުއަރީ

February 09, 2019 1
އެންމެ ފިޓީ އެންމެ ދޮށީ ފެތުންތެރިޔާ!

ގަދަ އޮޔާ ދެކޮޅަށް ކަނޑުގައި ފެތުމަކީ ވަރަށް ބުރަ ކަމެކެވެ. ނަމަވެސް މި ޓީމުން މިގޮތަށް ފަތާތާ މި ވަނީ ހަ ދުވަސް ވެފަ އެވެ. ވަރުބަލިކަމެއް ފޫހިކަމެއް ނެތި އެވެ. އެކި އުމުރާއި އެކި ފެންވަރުގެ އަށް ފެތުންތެރިންނެވެ. އެ އެންމެންގެ ތެރެއިން ވެސް އެންމެ "ފިޓް" ކަމަށް ފާހަގަކުރެވެނީ މި ޓީމުގައި ހުރި އެންމެ ދުވަސްވީ ފެތުންތެރިޔާ އެވެ....

06 ޖޫން

June 06, 2018 6
ޕްލާސްޓިކާ ދެކޮޅަށް ސަރުކާރުގެ މަސައްކަތް މަދު

ރާއްޖޭގެ ނާޒުކު ތިމާވެއްޓަށް ޕްލާސްޓިކުން ކުރިމަތިވެފައިވާ ނުރައްކާތަކާ ދެކޮޅަށް އެކަށީގެންވާ ސިޔާސަތުތަކެއް ސަރުކާރުން ތަންފީޒުކުރަމުން ނުދާ ކަމަށް ބުނެ، އަމިއްލަ ޖަމިއްޔާތަކުން އިއްޔެ ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކޮށްފި އެވެ.

05 ޖޫން

June 05, 2018 4
ޕްލާސްޓިކް ރިސައިކަލް ކުރާ ލެބެއް ހުޅުވައިފި

ޕްލާސްޓިކް ރިސައިކަލް ކުރާ ލެބެއް، އިންޑަސްޓްރިއަލް ވިލެޖުގައި މިއަދު ހުޅުވައިފި އެވެ.

June 05, 2018 6
893 ޓަނުގެ ޕްލާސްޓިކް ރިސައިކަލް ކުރަން ފޮނުވައިފި

މިދިޔަ 18 މަސް ދުވަހުގެ ތެރޭގައި، 893 ޓަނުގެ ޕްލާސްޓިކް ރިސައިކަލް ކުރަން ރާއްޖެ އިން ބޭރަށް ފޮނުވާފައިވާ ކަމަށް އެންވަޔަރްމަންޓް މިނިސްޓަރު ތޯރިގް އިބްރާހިމް މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ...

22 އޮކްޓޯބަރ

October 22, 2017 9
ކަރަންޓުގެ ފަރަގު ކުޑަކުރަން މަސައްކަތް ކުރަން: ތޯރިގް

ކަރަންޓުގެ ހިދުމަތަށް މާލެ އާއި ރަށްރަށުގައި ނަގާ އަގުގައި ހުރި ބޮޑު ފަރަގު ކުޑަކުރަން މަސައްކަތް ކުރާ ކަމަށް އެންވަޔަރްމަންޓް މިނިސްޓަރު ތޯރިގް އިބްރާހިމް މިރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

08 ޖޫން

June 08, 2017 22
ކަނޑުތަކަށް އެޅޭ ޕްލާސްޓިކް ނައްތާލުން

ދުނިޔޭގެ ކަނޑުތަކާ ބެހޭ ދުވަހުގެ މުނާސަބަތުގައި ދިރާގުގެ މެނޭޖްމަންޓާއި ހުރިހާ މުވައްޒަފުން އަދި އަޅުގަނޑުގެ އަމިއްލަ ނަމުގައި މިނިސްޓަ އޮފް އެންވަޔަރަންމަންޓަށާއި އެ ދާއިރާގައި މަސައްކަތްކުރާ ހުރިހާ ފަރާތްކަށް ތަހުނިޔާ އަރިސްކުރަމެވެ. ދިރާގުގެ އިޖްތިމާއީ ޒިންމާގެ ދަށުން ކަނޑުތައް ހިމާޔަތްކުރުމާ ގުޅޭ ގޮތުން ހޭލުންތެރިކަން...

05 ޖޫން

June 05, 2017 4
ޕްލާސްޓިކް ކޮތަޅު މަދުކުރާ ގައުމީ ކެމްޕެއިން ފަށަައިފި

މޫދަށް ޕްލާސްޓިކް ކޮތަޅު އެޅުން މަދުކުރުމަށާއި އެކަން ހުއްޓުވަން ގައުމީ ކެމްޕެއިނެއް މިއަދު ފަށައިފި އެވެ.