30 މެއި

May 30, 2016 37
ބްރިޖް ހޮޅިތައް ފަރުމަތީގައި، މައްސަލަ ސީރިއަސްވެއްޖެ!

މާލެ އާއި ހުޅުލެއާ ދެމެދު އަޅާ ބްރިޖްގެ މަސައްކަތަށް ގެނައި ދަގަނޑު ހޮޅިތަކެއް ގުޅީފަޅު ފަރުމަތީގައި ބެހެއްޓި މައްސަލާގައި ޝަކުވާ ބޮޑުވެއްޖެ އެވެ. މި ޝަކުވާތަކާ ގުޅިގެން ކަމާގުޅޭ އިދާރާތަކުން ވެސް މައްސަލަ އަންނަނީ ބަލަމުންނެވެ.