12 ޖޫން

June 12, 2019 1
ފްރާންސާއި ޖަރުމަން އަދި އިޓަލީ އަށް މުހިއްމު މޮޅެއް

ލަންޑަން (ޖޫން 12) - ޔޫރޯ ކޮލިފައިންގައި ރޭ ކުޅުނު މެޗުތަކުން ދުނިޔޭގެ ޗެމްޕިއަން ފްރާންސާއި ޖަރުމަން އަދި އިޓަލީން މުހިއްމު މޮޅެއް ހޯދައިފި އެވެ.

11 ޖޫން

June 11, 2019 14
ސްޕެއިނުން މޮޅުވުމުގެ ރެކޯޑް ދަމަހައްޓައިފި

މެޑްރިޑް (ޖޫން 11) - ޔޫރޯ ކޮލިފައިންގައި ރޭ އަމިއްލަ ދަނޑުގައި ކުޅުނު މެޗުން ސްވިޑެންގެ މައްޗަށް 3-0 އިން ކުރި ހޯދައި ސްޕެއިނުން މޮޅުވުމުގެ ރެކޯޑް ދަމަހައްޓައިފި އެވެ.

27 މާޗް

March 27, 2019 8
ކުއަލިއަރެއްލާ އަށް ރެކޯޑެއް، މޮރާޓާ ތަފާތު ދައްކައިފި

މިލާން، އިޓަލީ (މާޗް 27) - ޔޫރޯ ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގެ ކޮލިފައިންގައި ރޭ ކުޅުނު މެޗުގައި ލިޗެސްޓައިން ކޮޅަށް ޖެހި ދެ ލަނޑާ އެކު އިޓަލީ އަށް ލަނޑު ޖަހައިިދިން އެންމެ ގިނަ ދުވަސްވީ ކުޅުންތެރިޔާގެ ރެކޯޑް ފަބިއޯ ކުއަލިއަރެއްލާ ގާއިމްކުރިއިރު، އަލްވާރޯ މޮރާޓާ ސްޕެއިން މޮޅުކޮށްދީފި އެވެ.

25 މާޗް

March 25, 2019 2
ޖަރުމަނާއި ބެލްޖިއަމް މޮޅުވިއިރު ކްރޮއޭޝިއާ ބަލިވެއްޖެ

އެމްސްޓެޑަމް، ނެދަލެންޑްސް (މާޗް 25) - ކުރިއަށް އޮތް ޔޫރޯ ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގެ ކޮލިފައިންގެ ރޭ ކުޅުނު މެޗުތަކުން ޖަރުމަނާއި ބެލްޖިއަމް މޮޅުވިއިރު އެންމެ ފަހުގެ ވޯލްޑް ކަޕްގެ ރަނަރަޕަށް ދިޔަ ކްރޮއޭޝިއާ ބަލިވެއްޖެ އެވެ.

24 މާޗް

March 24, 2019 2
އުއްމީދީ ދެ ކުޅުންތެރިން އިޓަލީ މޮޅުކޮށްދީފި

އުދިނޭ، އިޓަލީ (މާޗް 24) – އުއްމީދީ ދެ ކުޅުންތެރިން ކަމަށްވާ ނިކޮލާ ބަރެއްލާ އާއި މޮއިސް ކީންގެ ލަނޑުތަކާ އެކު ފިންލެންޑް 2-0 އިން ބަލިކޮށް އިޓަލީން ޔޫރޯ ކޮލިފައިން ފެށިއިރު، ނޯވޭ އަތުން 2-1 އިން ސްޕެއިން އުނދަގޫ މޮޅެއް ހޯދައިފި އެވެ.

23 މާޗް

March 23, 2019 8
އިންގްލެންޑާއި ފްރާންސަށް ފުރިހަމަ ފެށުމެއް

ލަންޑަން (މާޗް 23) - ކުރިއަށް އޮތް ޔޫރޯ ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގެ ކޮލިފައިންގެ ފުރަތަމަ މެޗުތަކުން ބޮޑު ތަފާތަކުން މޮޅުވެ އިންގްލެންޑާއި ފްރާންސުން ފެށުން ފުރިހަމަކޮށްފި އެވެ.

22 މާޗް

March 22, 2019
ބެލްޖިއަމާއި ނެދަލެންޑްސް އަދި ކްރޮއޭޝިއާ އަށް މޮޅެއް

އެމްސްޓްރެޑަމް، ނެދަލެންޑްސް (މާޗް 22) - ކުރިއަށް އޮތް ޔޫރޯ ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގެ ކޮލިފައިންގެ ފުރަތަމަ މެޗުތަކުން ނެދަލެންޑްސް އާއި ބެލްޖިއަމް އަދި ކްރޮއޭޝިއާ މޮޅުވެއްޖެ އެވެ.