08 ނޮވެމްބަރ

November 08, 2019
މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑް ޔޫރޮޕާ ލީގުގެ ދެ ވަަނަ ބުރަށް

މެންޗެސްޓާ (ނޮވެމްބަރު 8) - ޔުއެފާ ޔޫރޮޕާ ލީގުގައި ރޭ ކުޅުނު މެޗުން 3-0 އިން ޕާޓިޒަން ބަލިކޮށް މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑުން މުބާރާތުގެ ދެ ވަނަ ބުރުގެ ޖާގައެއް ކަށަވަރުކޮށްފި އެވެ.

25 އޮކްޓޯބަރ

October 25, 2019
ޕެޕޭ ފަހު ވަގުތު އާސެނަލް މޮޅުކޮށްދީފި

ލަންޑަން (އޮކްޓޫބަރު 25) - ޔޫރޮޕާ ލީގުގައި ރޭ ފަހު ވަގުތު ބަދަލު ކުޅުންތެރިޔެއްގެ ގޮތުގައި ކުޅެން އަރައި ނިކޮލަސް ޕެޕޭ ވައްދާލި ލަނޑުތަކާ އެކު އާސެނަލުން ފަހަތުން އަރައި 3-2 އިން ޕޯޗުގަލްގެ ވިޓޯރިއާގެ މައްޗަށް ކުރިހޯދައިފި އެވެ.

24 އޮކްޓޯބަރ

October 24, 2019 2
"ނަސްލީ ގޮތުން ދިމާކޮށްފި ނަމަ ދަނޑުން ފައިބާނަން"

ބެލްގްރޭޑް، ސާބިއާ (އޮކްޓޫބަރު 24) - ޔޫރޮޕާ ލީގުގައި މިރޭ ސާބިއާގެ ޕާޓިޒަން ބެލްގްރޭޑާ ދެކޮޅަށް ކުޅޭ މެޗުގައި ސަޕޯޓަރުން މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑްގެ ކުޅުންތެރިންނާ ނަސްލީ ގޮތުން ދިމާކުރާނަމަ ޔުއެފާ އިން ނަސްލީ ތަފާތު ކުރުމާ ދެކޮޅަށް ގެންގުޅޭ އުސޫލަށް އަމަލުކުރާނެ ކަމަށް ޔުނައިޓެޑްގެ ޑިފެންޑަރު ހެރީ މެގުއާ ބުނެފި އެވެ.

04 އޮކްޓޯބަރ

October 04, 2019
ޔުނައިޓެޑް އެއްވަރުވިއިރު، އާސެނަލަށް ބޮޑު މޮޅެއް

ލަންޑަން (އޮކްޓޫބަރު 4) - ޔުއެފާ ޔޫރޮޕާ ލީގުގައި ރޭ ނެދަލެންޑްސްގެ އޭޒެޑް އަލްކްމާރާ އެކު މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑް ލަނޑެއް ނުޖެހި 0-0 އިން އެއްވަރުވިއިރު، އަމިއްލަ ދަނޑުގައި ސްޓެންޑާޑް ލީޖް އަތުން އާސެނަލް 4-0 އިން މޮޅުވެއްޖެ އެވެ.

20 ސެޕްޓެމްބަރ

September 20, 2019
އާސެނަލާއި ޔުނައިޓެޑް މޮޅަކުން ޔޫރޮޕާ ލީގު ފަށައިފި

މެންޗެސްޓާ (ސެޕްޓެމްބަރު 20) - ޔޫރޮޕާ ލީގުގައި ރޭ ކުޅުނު މެޗުތަކުން މޮޅުވެ 2017 ވަނަ އަހަރުގެ ޗެމްޕިއަން މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑާއި މިދިޔަ އަހަރުގެ ރަނަރަޕް އާސެނަލް މޮޅަކުން މި ފަަހަރުގެ މުބާރާތް ފަށައިފި އެވެ.

30 އޯގަސްޓް

August 30, 2019
39 އަހަރަށް ފަހު ވުލްވްސް ޔޫރަޕުގެ މުބާރާތަކަށް

ލަންޑަން (އޮގަސްޓް 30) - ޔޫރޮޕާ ލީގުގެ ކޮލިފައިން ބުރުގެ ފަހު މެޗުގައި ރޭ 2-1 އިން އިޓަލީގެ ޓޮރީނޯ ބަލިކޮށް 39 އަހަރަށް ފަހު ވުލްވްސް ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ޔޫރަޕްގެ މުބާރާތަކަށް ކޮލިފައިވެއްޖެ އެވެ.

16 ޖޫން

June 16, 2019 2
ޔުއެފާގެ ރައީސްގެ ފާޑުކިޔުން އިނގިރޭސި ޓީމުތަކަށް

ލަންޑަން (ޖޫން 16) - ޔޫރޮޕާ ލީގުގެ ފައިނަލުގައި ޗެލްސީ އާއި އާސެނަލް ބައްދަލުކުރި މެޗު އަޒަރުބައިޖާންގެ ބަކޫގައި ކުޅެން ނިންމުމުން އެކަމާ ހިތްހަމަނުޖެހި އިނގިރޭސި ޓީމުތަކުން ކަންތައް ކުރިގޮތާ މެދު ޔުއެފާގެ ރައީސް އަލެކްސަންޑަ ކެފެރިން ހިތްހަަމަނުޖެހުން ފާޅުކުރައްވައިފި އެވެ.

30 މެއި

May 30, 2019 29
އާސެނަލް ބަލިކޮށް ޗެލްސީން ޔޫރޮޕާ ލީގު ކާމިޔާބުކޮށްފި

ބަކޫ، އަޒަރުބައިޖާން (މެއި 30) - އެޑަން ހަޒާޑްގެ ދެ ގޯލާ އެކު 4-1 އިން އާސެނަލްގެ މައްޗަށް ކުރި ހޯދައި ޗެލްސީން ދެ ވަނަ ފަހަރަށް ޔުއެފާ ޔޫރޮޕާ ލީގުގެ ޗެމްޕިއަންކަން ހޯދައިފި އެވެ.

29 މެއި

May 29, 2019 16
ގަދަ ދެ ބާރުގެ ފައިނަލް: މޮޅުވާނީ ކޮން ޓީމެއް؟

އަޒަރުބައިޖާނުގެ ބަކޫގައި މިރޭ ކުޅޭ ޔޫރޮޕާ ލީގުގެ ފައިނަލް މެޗުގައި ވާދަކުރާނީ ލަންޑަނުގެ އިތުރުން އިނގިރޭސި ފުޓްބޯޅައިގެ ގަދަ ދެ ބާރު ކަމަށްވާ އާސެނަލާއި ޗެލްސީ އެވެ. މިއީ 2013 ވަަނަ އަހަރުގެ މި މުބާރާތް ކާމިޔާބުކުރި ޗެލްސީ އޭގެ ފަހުން ކުޅޭ ފުރަތަމަ ފައިނަލެވެ. އަދި 2006 ވަނަ އަހަރުގެ ޗެމްޕިއަންސް ލީގު ފައިނަލުން ބަލިވި ފަހުން...

25 މެއި

May 25, 2019
އެނބުރި ޗެލްސީ އަށް ދާން ނުނިންމަން: ޗެކް

ލަންޑަން (މެއި 25) - އަންނަ ބުދަ ދުވަހު ކުޅޭ ޔޫރޮޕާ ލީގުގެ ފައިނަލަށް ފަހު ޗެލްސީގެ ސްޕޯޓިން ޑިރެކްޓަރުގެ މަގާމާ ހަވާލުވާން ނުނިންމާ ކަމަށް އާސެނަލްގެ ތަޖުރިބާކާރު ކީޕަރު ޕީޓަ ޗެކް ބުނެފި އެވެ.

21 މެއި

May 21, 2019 3
ސިޔާސީ ކަމަކާ ހެދި މިކިތާރްޔަނަށް ފައިނަލް ގެއްލިއްޖެ

ލަންޑަން (މެއި 21) - އަޒަރުބައިޖާނުގައި އޮންނަ ޔުރޮޕާ ލީގުގެ ފައިނަލުގައި ޗެލްސީއާ ދެކޮޅަށް އާސެނަލް ކުޅޭ މެޗުގައި، ސިޔާސީ ސަބަބުތަކާ ހެދި އާރްމީނިއާގެ މިޑްފީލްޑަރު މިކިތާރްޔަން އަށް ނުކުޅެވޭނެ ކަމަށް އާސެނަލުން ބުނެފި އެވެ.

12 މެއި

May 12, 2019 1
މިކިތާރްޔަން އަށް ޔޫރޮޕާ ލީގުގެ ފައިނަލް ގެއްލިދާނެ

ލަންޑަން (މެއި 12) - ސިޔާސީ ގޮތުން ކުރިމަތިވެފައިވާ ފިއްތުންތަކުގެ ސަބަބުން، އާސެނަލްގެ އާރްމީނިއާގެ މިޑްފީލްޑަރު މިކިތާރްޔަން އަށް މި މަހު އަޒަރުބައިޖާންގައި ކުޅޭ ޔޫރޮޕާ ލީގުގައި ނުކުޅެވުމުގެ ބިރު އެބައޮތް ކަމަށް އާސެނަލުން ބުނެފި އެވެ.

10 މެއި

May 10, 2019 2
ފައިނަލުގެ ޖާގައާ އެކު ޗެކަށް އުފަލުން ރޮވިއްޖެ

މި ސީޒަނަށް ފަހު ފުޓްބޯޅަ ކުޅުން ހުއްޓާލަން ނިންމާފައިވާ އާސެނަލްގެ ތަޖުރިބާކާރު ޕެޓާ ޗެކް އަބަދުވެސް ބޭނުންވީ އޭނާގެ ފަހު މެޗު ފައިނަލަކަށް ވުމެވެ. ޔޫރޮޕާ ލީގުގެ ފައިނަލުން...

May 10, 2019 12
ޗެލްސީ އާއި އާސެނަލް ފައިނަލަށް، އިންގްލެންޑަށް އީދެއް

ލަންޑަން (މެއި 10) – ޔުއެފާ ޔުރޮޕާ ލީގުގެ ފައިނަލުން އިންގްލެންޑުގެ އާސެނަލާއި ޗެލްސީ މިރޭ ޖާގަ ހޯދުމާ އެކު، ޔޫރަޕް ފުޓްބޯޅައިގެ ތާރީހުގައި ފުރަތަމަ ފަހަރަށް އެ ބައްރުގެ ކްލަބް ދެ...

03 މެއި

May 03, 2019 2
އާސެނަލަށް މޮޅެއް، ޗެލްސީ އެއްވަރު

ލަންޑަން (3 މެއި) – ޔުއެފާ ޔުރޮޕާ ލީގުގެ ސެމީ ފައިނަލުގެ ފުރަތަމަ ލެގުގައި ރޭ ސްޕެއިނުގެ ވެލެންސިއާ އަތުން 3-1 އިން އާސެނަލް މޮޅުވިއިރު ޖަރުމަނުގެ އެއިންޓްރެކްޓް ފްރެންކްފަޓާ ދެކޮޅަށް ޗެލްސީ ކުޅުނު މެޗު 1-1 އިން އެއްވަރުވެއްޖެ އެވެ.

02 މެއި

May 02, 2019 2
އާސެނަލްގެ ތާރީހުން ޖާގަ ހޯދަން އެމެރީ ކެތްމަދުވެފައި

ލަންޑަން (މެއި 2) - އާސެނަލާ އެކު ޔޫރޮޕާ ލީގު ކާމިޔާބުކޮށް އެ ކްލަބްގެ ތާރީހުގައި އާ ސޮފްހާއެއް ލިޔަން ބޭނުންވާ ކަމަށް ކޯޗު އުނާއި އެމެރީ ބުނެފި އެވެ.

19 އެޕްރީލް

April 19, 2019 2
އާސެނަލާއި ޗެލްސީ ސެމީ ފައިނަލަށް

ނޭޕްލްސް (އޭޕްރިލް 19) – ޔުއެފާ ޔުރޮޕާ ލީގުގެ ސެމީ ފައިނަލުން އިންގްލެންޑުގެ ޗެލްސީ އާއި އާސެނަލް އަދި ސްޕެއިނުގެ ވެލެންސިއާ އާއި ޖަރުމަނުގެ އެއިންޓްރެކްޓް ފްރެންކްފަޓް ޖާގަ ޖާގަ ހޯދައިފި އެވެ.

12 އެޕްރީލް

April 12, 2019
ޔޫރަޕުގައި އާސެނަލާއި ޗެލްސީ އަށް ކާމިޔާބު ރެޔެއް

ލަންޑަން (އޭޕްރިލް 12) – ޔުއެފާ ޔުރޮޕާ ލީގުގެ ކުއާޓާ ފައިނަލުގެ ފުރަތަމަ ލެގުން ރޭ އިޓަލީގެ ނަޕޯލީ އަތުން 2-0 އިން އިންގްލެންޑުގެ އާސެނަލް މޮޅުވިއިރު، ޗެކް ރިޕަބްލިކުގެ ސްލާވިއާ ޕްރާގް އަތުން 1-0 އިން އިންގްލެންޑުގެ އުނދަގޫ މޮޅެއް ހޯދައިފި އެވެ.

15 މާޗް

March 15, 2019 2
ޗެލްސީ އާއި އާސެނަލް ކުއާޓާ އަށް، އިންޓަ ކަޓައިފި

ލަންޑަން (މާޗް 15) - ޔުރޮޕާ ލީގުގައި ރޭ ކުޅުނު މެޗުތަކުން މޮޅުވެ މުބާރާތުގެ ކުއާޓާ ފައިނަލުން ޗެލްސީ އާއި އާސެނަލް ޖާގަ ހޯދިއިރު، އިންޓަ މިލާން މުބާރާތުން ކަޓައިފި އެވެ.

08 މާޗް

March 08, 2019 3
އާސެނަލަށް ނާކާމިޔާބު، ޗެލްސީ ކުއާޓާއާ ގާތަށް

ލަންޑަން (މާޗް 8) - ޔުރޮޕާ ލީގުގެ ތިން ވަނަ ބުރުގައި ރޭ ކުޅުނު މެޗުތަކުން ފްރާންސްގެ ރެެނެސް އަތުން އާސެނަލް 3-1 އިން ބަލިވިއިރު، އަމިއްލަ ދަނޑުގައި ޑިނަމޯ ކިއޭވް އަތުން 3-0 އިން ހޯދި މޮޅާ އެކު ޗެލްސީ ކުއާޓާ ފައިނަލާ ގާތަށް ޖެހިލައިފި އެވެ.

22 ފެބުރުއަރީ

February 22, 2019 4
ޗެލްސީ އާއި އާސެނަލް އަނެއް ބުރަށް

ލަންޑަން (ފެބްރުއަރީ 22) - ޔުއެފާ ޔުރޮޕާ ލީގުގެ ދެ ވަނަ ބުރުގައި ރޭ ބޭޓް ބޮރިސޯފް އަތުން 3-0 އިން މޮޅުވެ އާސެނަލުން އަދި ސްވިޑެންގެ މަލްމޯ އެފްސީގެ މައްޗަށް 3-0 އިން ކުރި ހޯދައިން ޗެލްސީން މުބާރާތުގެ ގަދަ 16 ޓީމުގެ ބުރުން ފުރުސަތު ހޯދައިފި އެވެ.