31 ޑިސެމްބަރ

December 31, 2019
އެލްޖީން ތަރުކާރީ ބަގީޗާ ހައްދަނީ

ސައުތު ކޮރެއާގެ އެލްޖީ ބްރޭންޑު ދުނިޔެ އަށް މަޝްހޫރުވެފައި ވަނީ ސްމާޓް އިލެކްޓްރޯނިކްސް އަށެވެ. ސްމާޓްފޯން، ސްމާޓް ޓީވީ، އަވަން، އަދި ސްމާޓް ދޮންނަ މެޝިން އުފައްދާ ކުންފުންޏެއް ގޮތުގަ އެވެ. އެކަމަކު މި ފަހަރު އެލްޖީގެ ވާހަކަ ދައްކަން މި ޖެހުނީ ތަފާތު ދާއިރާއަކަށް ޚާއްސަކޮށް އުފެއްދި އާލާތެއްގެ ސަބަބުންނެވެ.

16 ސެޕްޓެމްބަރ

September 16, 2019 5
ރަން ފާހާނާ ތަށި ވަގަށް ނަގައިފި

އިނގިރޭސިވިލާތުގެ ކުރީގެ ބޮޑުވަޒީރު ވިސްޓަން ޗާޗިލް އުފަންވި އަދި ފަހުން ދުނިޔޭގެ ތަރިކައިގެ ލިސްޓްގައި ވެސް ހިމެނޭ އިނގިރޭސިވިލާތުގެ ބްލެންހެއިމް ޕެލެސްގައި ކުރިއަށް ގެންދާ މައުޒަރެއްގައި ބެހެއްޓި 18 ކެރަޓް ރަނުގެ ފާހާނާ ތައްޓެއް ވަގަށް ނަގައިފި އެވެ.

21 އެޕްރީލް

April 21, 2018 2
ސިފައިންގެ ފޮޓޯ މައުރަޒު މިއަދު މޮޅަދޫގައި

މިއަދު ފާހަގަ ކުރަމުން އަންނަ ސިފައިންގެ 126 ވަނަ އަހަރީ ދުވަހާ ދިމާކޮށް ބާއްވާ "21 ވަނަ ސިފައިންގެ ފޮޓޯ މައުރަޒު" ހ. މޮޅަދޫގައި ބާއްވާނެ ކަމަށް އެމްއެންޑީއެފުން ބުނެފި އެވެ.

10 ސެޕްޓެމްބަރ

September 10, 2016 3
ބޮލީވުޑް ތަރި ޕޫނަމްގެ އާ ހެދުންތަކާ އެކު ރާއްޖެއަށް

ރީތީގެ ރާނީ އަދި 1980ގެ އަހަރުތަކުގައި ބޮލީވުޑުގައި ބޮޑު މަޝްހޫރު ކަމެއް ހޯދި ބަތަލާ ޕޫނަމް ދިލަންގެ ކްލޯތިންލައިންގެ ބައެއް ހެދުންތަކުގެ ހާއްސަ ފެއާއެއް މާދަމާ ދަރުބާރުގޭގައި ބާއްވަން ހަމަޖައްސައިފި އެވެ.