10 ޑިސެމްބަރ

December 10, 2019 3
ހަތް ރަށެއްގެ ބަނދަރު ހަދަން އެމްޓީސީސީއާ ހަވާލުކޮށްފި

ހަތް ރަށެއްގެ ބަނދަރު ހެދުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަން ނެޝަނަލް ޕްލޭނިން މިނިސްޓްރީން މިއަދު އެމްޓީސީސީއާ ހަވާލުކޮށްފި އެވެ.

27 މެއި

May 27, 2019 30
ހައްޖަށް ދާން ރައްކާކުރި ފައިސާ ވަގަށް ނަގައިފި

ފ. ދަރަނބޫދޫގެ ތިން މީހަކު ހައްޖަށް ދާން ރައްކާކޮށްފައި ހުރި ތިން ލައްކައެއްހާ ރުފިޔާ ވަގަށް ނަގައިފި އެވެ.

30 ސެޕްޓެމްބަރ

September 30, 2018 31
ތަފާތު މަހެއް، ދިގުމިނުގައި ހަ ފޫޓު!

ބޮޑެތި ކަންނެލި ދަމާލުމަކީ ފ. ދަރަނބޫދޫ އަހުމަދު ފަރުހާދަށް އެއްވެސް ކަމެއް ނޫނެވެ. މަސްވެރިކަމުގައި އެ ޒުވާނާ ނުކުރާ ތަޖުރިބާއެއް މަދުވާނެ އެވެ. އެކަމަކު އިއްޔެ އޭނާ ބޭނި މަސް ފެނިފައި ހައިރާންވި އެވެ. އެއީ މިހާތަނަށް އޭނާ ދުށް ބާވަތުގެ މަހެއް ނޫނެވެ.

12 ޖެނުއަރީ

January 12, 2018 11
ހުޅުމާލޭގެ އެކްސިޑެންޓެއްގައި ދެ ޒުވާނަކަށް އަނިޔާވެއްޖެ

ހުޅުމާލޭގައި މިއަދު މެންދުރުފަހު ހިނގި އެކްސިޑެންޓެއްގައި ދެ ޒުވާނަކަށް އަނިޔާވެގެން ފަރުވާދޭން ފަށައިފި އެވެ.

01 އޯގަސްޓް

August 01, 2017 58
ގާޒީ ޒުބޭރު، ދެ ފުރާނަ ސަލާމަތްކޮށްދެއްވި އެހީތެރިއެއް

މީގެ އަށް އަހަރު ކުރިން، ފ. ދަރަނބޫދުއަށް ދިޔަ އެ އަތޮޅު މަގޫދޫ އަންހެނުންތަކެއް، އެނބުރި ރަށަށް ދާން އުޅެނިކޮށް، ދޯނީގައި އިން އަންހެނެއްގެ އަތުން އޭނާގެ ހަތް މަހުގެ ދަރިފުޅު މޫދަށް ވެއްޓުނެވެ. ބަނދަރު މަތީގައި އެ ވަގުތު ގިނަ ބަޔަކު ތިބި ނަމަވެސް، އެ ކުއްޖާ ސަލާމަތް ކުރުމަށް މޫދަށް ފުންމާލެއްވީ، ސިވިލް ކޯޓުގެ ގާޒީ ޒުބައިރު...