25 ޖުލައި

July 25, 2019 5
އީދާ ގުޅޭ މައްސަލައެއްގައި ފީއަލިން 4 މީހުން ހައްޔަރު

މި އަހަރުގެ އަޟްހާ އީދު ފާހަގަކުރުމުގައި އުފެދުނު މައްސަލަތަކެއް ހައްލު ކުރަން އުޅުނު ފުލުހުންގެ ވާޖިބަށް ހުރަސްއަޅައި އިންޒާރު ދިން މައްސަލައެއްގައި ފ. ފީއަލިން ހަތަރު މީހަކު މިއަދު ހައްޔަރުކޮށްފި އެވެ.

11 ފެބުރުއަރީ

February 11, 2019 4
ފީއަލީގައި އަދިވެސް ޑެންގީ ކޮންޓްރޯލެއް ނުވޭ

މަދިރީގެ ސަބަބުން ޖެހޭ ނުރައްކާތެރި ހުން، ޑެންގީ ފެތުރުން ފ. ފީއަލީގައި އަދިވެސް ކޮންޓްރޯލް ވެފައި ނުވާ ކަމަށާއި އެ ރޯގާ އިތުރަށް ފެތުރިދާނެ ކަމުގެ ބިރު ބޮޑުކަމަށް އެ ރަށު ސިއްހީ މަރުކަޒުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

09 ފެބުރުއަރީ

February 09, 2019 11
ފީއަލީގައި 14 ކުއްޖަކަށް ޑެންގީ ޖެހި ސްކޫލް ބަންދު

ފ. ފީއަލީގައި 12 ކުއްޖަކު ޑެންގީ ހުމަށް ޕޮޒިޓިވްވެ އިތުރު ފަރުވާ އަށް މާލެ ގެނެސްފި އެވެ. އަދި ރަށުގައި އާދަޔާ ހިލާފަށް ހުން ފެތުރެމުން ދާތީ ސްކޫލުގެ ކިޔެވުން ވެސް ވަނީ ހަފުތާއަކަށް ބަންދުކޮށްފަ އެވެ.

18 ސެޕްޓެމްބަރ

September 18, 2018 15
އިބޫއަށް ހިތްގައިމު ސްޓޭޖް، އެއް ދުވަހުގެ މަސައްކަތް!

އިދިކޮޅު ކޯލިޝަންގެ ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓު، އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް (އިބޫ) ފ. ފީއައްޔަށް އިއްޔެ ވަޑައިގެން އާންމުންނާ ސަލާމް ކުރެއްވުމަށް ފަހު، އިށީންނަވަން ވަޑައިގަތުމާއެކު، އޭނާ އަށް ބޮޑު ހައިރާންކަމެއް ލިބިވަޑައިގަތީ އެ ރަށުގެ ޖެޓީ ކައިރިން މޫދު ތެރޭގައި ހުރި ސްޓޭޖާއި ޕޯޑިއަމުންނެވެ. ޕޯޑިއަމް ފެނިވަޑައިގަތުމާއެކު،...

12 އޯގަސްޓް

August 12, 2018 33
އިދިކޮޅާ ގުޅިވަޑައިގަތުމުގެ ދައުވަތު މުބީނަށް

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހުގެ ބިލެތްދޫ ދާއިރާގެ ޕީޕީއެމް މެމްބަރު އަހުމަދު މުބީން، އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކާ ގުޅިވަޑައިގަތުމުގެ ދައުވަތު، އިދިކޮޅު ކޯލިޝަންގެ ރަނިންމޭޓު، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހުގެ ކާށިދޫ ދާއިރާގެ ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ މެމްބަރު ފައިސަލް ނަސީމް މިއަދު ދެއްވައިފި އެވެ.

31 ޖެނުއަރީ

January 31, 2018 2
ހުޅުމާލޭގައި އެކްސިޑެންޓުވި ޒުވާނާ އަދިވެސް ހޭނާރާ

މިދިޔަ ހޮނިހިރު ދުވަހުގެ ރޭ ހުޅުމާލޭގައި ހިނގި އެކްސިޑެންޓުގައި އަނިޔާވި ޒުވާނާގެ ހާލު އަދިވެސް ސީރިއަސް ކަމަށާއި އޭނާ އަދިވެސް ހޭ ނާރާ ކަމަށް އާއިލާއިން ބުނެފި އެވެ.

28 އޮކްޓޯބަރ

October 28, 2017 16
ފަސްޓް ލޭޑީ ބަށި މުބާރާތުގެ ޗެމްޕިއަންކަން ފީއައްޔަށް

ފަސްޓްލޭޑީ ބަށި މުބާރާތުގެ ޗެމްޕިއަން ފ. ފީއަލީ ޓީމު ރޭ ހޯދައިފި އެވެ.

11 ޖޫން

June 11, 2017
މަސްތުވާ ތަކެއްޗާ އެކު ފީއަލިން މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

ގިނަ އަދަދެއްގެ މަސްތުވާ ތަކެއްޗާ އެކު ފ. ފީއަލިން ފުލުހުން މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި އެވެ.

16 މާޗް

March 16, 2017 19
ހުއްދަ ނެތި ފީއަލީގައި ފިލްމު ނެގުން މަނާކޮށްފި

ފ. ފީއައްޔާއި އެ ރަށް ހިމެނޭ ސަރަހައްދުގައި ކައުންސިލްގެ ހުއްދަ ނެތި ފިލްމް ނެގުން މަނާކުރާ ގަވައިދެއް ހަދައި އެއަށް އަމަލުކުރަން ފަށައިފި އެވެ.

22 ފެބުރުއަރީ

February 22, 2017 1
ލަންކާގައި ގެއްލުނު މީހާ ފެނިއްޖެ

މިއަދު ހެނދުނު ސްރީ ލަންކާގައި ގެއްލުނު ދިވެހި ފިރިހެންމީހާ މިރޭ ފެނިއްޖެ ކަމަށް އާއިލާ އިން ބުނެފި އެވެ.