13 އެޕްރީލް

April 13, 2020 12
މަގޫދޫގައި ރޯދަ މަހު ކަރަންޓު ހިލޭ

ކޮވިޑް-19އާ ހެދި ރަށުގެ ގިނަ ބައެއްގެ އަތްމަތި ދަތިވެފައިވާތީ، ކުރިއަށް އޮތް ރޯދަ މަހު، ފ. މަގޫދޫގެ ހުރިހާ ގެއެއްގެ ކަރަންޓު ބިލާ އެ ރަށު ކައުންސިލުން ހަވާލުވެއްޖެ އެވެ.

24 ސެޕްޓެމްބަރ

September 24, 2019 2
އަނެއްކާވެސް މެޖިސްޓްރޭޓެއްގެ މައްސަލައެއް ބަލަނީ

ފ. މަގޫދޫ ކޯޓުގެ އިސް މެޖިސްޓްރޭޓް އަބްދުއްސައްތާރު ސުލައިމާނުގެ މައްސަލައެއް ބަލަން ޖުޑިޝަލް ސާވިސް ކޮމިޝަން (ޖޭއެސްސީ) އިން މިއަދު ނިންމައިފި އެވެ.

02 ޖުލައި

July 02, 2019 5
މަގޫދޫ ތިޖޫރީ ފަޅާލި މައްސަލާގައި 9 މީހަކު ހައްޔަރު

ފ. މަގޫދޫ ކައުންސިލް އިދާރާގެ ގާޑު ބަނުމަށް ފަހު، އެ އިދާރާގެ ތިޖޫރި ފަޅާލި މައްސަލައިގައި ނުވަ މީހަކު އިއްޔެ ހައްޔަރުކޮށްފި އެވެ.

01 ޖުލައި

July 01, 2019 8
ކައުންސިލްއިދާރާގެ ގާޑު ބަނުމަށް ފަހު ތިޖޫރި ފަޅާލައިފި

ފ. މަގޫދޫ ކައުންސިލް އިދާރާގެ ސެކިއުރިޓީ ގާޑު ބަނުމަށް ފަހު، އެ ތަނުގެ ތިޖޫރި ފަޅާލައިގެން ރޭ ފަތިހު ވައްކަން ކޮށްފި އެވެ.

12 އޯގަސްޓް

August 12, 2018 26
އަޅުގަނޑުމެން ވަނީ ފުއްދޭނެ ވައުދު: ފައިސަލް

އަންނަ ސެޕްޓެމްބަރު މަހު އޮންނަ ރިޔާސީ އިންތިހާބު ކާމިޔާބު ވެއްޖެ ނަމަ ކޮށްދޭނެ ކަމަށް ބުނެ ވަމުން އަންނަ ވައުދުތަކަކީ ފުއްދޭނެ ވައުދުތަކެއް ކަމަށް ގުޅިފައިވާ ޕާޓީތަކުގެ ރަނިންމޭޓް ފައިސަލް ނަސީމް މިރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

18 ޑިސެމްބަރ

December 18, 2017 7
މަރުވި ނާހިދުގެ އާއިލާއަށް އެމްޑީޕީން އެހީވަނީ

ފ. މަގޫދޫގައި އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން ބޭއްވި ޖަލްސާ އަށް، އެ އަތޮޅު ބިލެއްދޫން ފަތާފައި ދަނިކޮށް މަރުވި އިބްރާހިމް ނާހިދުގެ އާއިލާ އަށް އެމްޑީޕީން އެހީތެރިވާން ނިންމައިފި އެވެ.

08 ޑިސެމްބަރ

December 08, 2017 63
ސަޕޯޓަރެއްގެ މަރަށް ފަހު ޖަލްސާ ބޭއްވުމުން ފާޑުކިޔަނީ

ފ، މަގޫދޫގައި އިދިކޮޅު ޕާޓީތަކުން މިރޭ ބާއްވާ ޖަލްސާއަށް އެއަތޮޅު ބިލެއްދޫން ފަތާފައި ދާން އުޅުނު މީހަކު މަރުވުމުން ވެސް ޖަލްސާ ކުރިއަށް ގެންދާތީ އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކަށް ބޮޑެތި...

December 08, 2017 41
ބިލެއްދޫން މަގޫދޫއަށް ފެތި މީހަކު މަރުވެއްޖެ

ފ. މަގޫދޫގައި މިރޭ އިދިކޮޅު އިއްތިހާދުން ބާއްވާ ޖަލްސާއަށް އެ އަތޮޅު ބިލެއްދޫން ފަތާފައި ދިޔަ މީހުންގެ ތެރެއިން އެކަކު މަރުވެއްޖެ އެވެ.

18 ނޮވެމްބަރ

November 18, 2017 58
މަގޫދޫ ފަޅުތެރޭން 55،000 މުށިމަސް ހިފައިފި

ފ. މަގޫދޫ ފަޅުތެރޭން ގިނަ އަދަދެއްގެ މުށި މަސް ހިފިތާ މާގިނަ ދުވަހެއް ނުވެ މިއަދު ފަޅުތެރެއަށް ވަތް ގިނަ އަދަދެއްގެ މުށިމަސް ރައްޔިތުން ނިކުމެ ހިފައިފި އެވެ.

16 މާޗް

March 16, 2017 136
މިހިރީ ފ. ގައި، ވިއްކާލަން އުޅޭހެން ހީ ވެސް ނުވޭ!

އެއް އަތޮޅެއްގައި 10 ބިލިއަން ޑޮލަރުގެ މަޝްރޫއެއް ހިންގުމަކީ އާދައިގެ ކަމެއް ނޫނެވެ. ރާއްޖޭގެ ނިސްބަތުން ބެއްޔަސް، އެއީ ތާރީޚީ ކަމެކެވެ. އެއީ މުޅި ރާއްޖެ އަށް، ވަކިން ޚާއްސަކޮށް އެ އަތޮޅެއްގެ ބަޔަކަށް ލިބޭނެ ވަރަށް ބޮޑު ކުރިއެރުމަކަށް ވާނެ އެވެ. ވަޒީފާގެ ފުރުސަތުތައް އިތުރުވެ އާމްދަނީ ލިބޭނެ މަގުތައް ތަނަވަސް ވާނެ ކަމެކެވެ.

24 ޖެނުއަރީ

January 24, 2017 13
ތަރައްގީ އެކަންޏެއް ނޫން، ހަމަޖެހުން ވެސް ބޭނުން:ރައީސް

ރާއްޖެ އަށް ބޭނުން ވަނީ އުމްރާނީ މަޝްރޫއުތަކުން ތަރައްގީ އެކަނި ނޫން ކަމަށާއި ހަމަޖެހުން ގާއިމްވެފައި އޮތުމަކީ ވެސް މުހިއްމު ކަމެއް ކަމަށް ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން މިއަދު، ފ....

January 24, 2017 21
ސައުދީ ރަސްގެފާނު ރާއްޖެ ވަޑައިގަންނަވާކަމުގެ އިޝާރާތެއް

ސައުދީ ރަސްގެފާނު ސަލްމާން ބިން އަބްދުލް އަޒީޒް ވަރަށް އަވަހަށް ރާއްޖެ ވަޑައިގަންނަވާނެ ކަމުގެ އިޝާރާތެއް ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން މިއަދު ދެއްވައިފި އެވެ.