29 ޑިސެމްބަރ

December 29, 2019 4
ރިޒޭގެ ހެޓްރިކާ އެކު އީގަލްސް އިން ނިލަންދޫ ބަލިކޮށްފި

ދިރާގު ދިވެހި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި މިއަދު ހަވީރު އަހުމަދު ރިޒުވާން (ރިޒޭ) ގެ ހެޓްރިކާ އެކު ކްލަބް އީގަލްސް އިން 4-2 އިން ފ. ނިލަންދޫ ބަލިކޮށްފި އެވެ.

30 ސެޕްޓެމްބަރ

September 30, 2019 105
ރަށުން ކިޔަވައިގެން މުޅި ރާއްޖެއިން އެއްވަނަ!

އަދިވެސް ގިނަ ބަޔަކު ގަބޫލުކުރާ ގޮތުގައި ފެންވަރު ރަނގަޅު ތައުލީމެއް ހާސިލްކުރެވޭނީ މާލޭގެ ސްކޫލުތަކުގައި ކިޔަވައިގެންނެވެ. މޮޅު ދަރިވަރަކަށް ވެވޭނީ މާލެއަށް އައިސްގެންނެވެ؛ ނަމަވެސް އެކަން ބަދަލުވެ އޯ ލެވެލް އާއި އޭ ލެވެލްގައި ރަށްރަށުގެ ދަރިވަރުންގެ ތަރި ވަނީ ވިދަން ފަށައިފަ އެވެ. ރާއްޖެ އާއި ދުނިޔޭގެ ފެންވަރުގައި ރަން...

22 އޯގަސްޓް

August 22, 2019 8
ޖިއާން އުފަންދުވަހު އިއްވާލީ އޭނާގެ ގުރުއާން ކިޔެވުން

ސްކޫލް އެސެމްބްލީގައި ޤުރުއާން ކިޔެވުމަކީ ޖިއާންގެ ހުވަފެނެކެވެ. އެކަމަކު އެ ހުވަފެން ހަގީގަތަކަށް ވުމުގެ ކުރިން މާލޭގައި ހަދަމުން ދިޔަ އިމާރާތަކުން ވެއްޓުނު ސިމެންތި ބަސްތާއަކުން ޖެހި ޑިސެމްބަރު މަހު އެ ކުއްޖާ ވަނީ މަރުވެފަ އެވެ.

29 ޖޫން

June 29, 2019
ރިޒޭގެ ހެޓްރިކުން އީގަލްސް އަށް ފުރަތަމަ މޮޅު

ދިރާގު ދިވެހި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި މިއަދު ހަވީރު އަހުމަދު ރިޒްވާން (ރިޒޭ) ގެ ހެޓްރިކުން ފ. ނިލަންދޫ އަތުން 5-1 އިން ކްލަބް އީގަލްސް މޮޅުވެއްޖެ އެވެ.

28 ޖޫން

June 28, 2019 3
މާޒިޔާ މެޗުން ނިލަންދޫ އަށް ފިލާވަޅު ނެގޭނެ: ފެސްކޯ

ދިރާގު ދިވެހި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި މިދިޔަ އަންގާރަ ދުވަހުގެރޭ މާޒިޔާ އަތުން 13-0 އިން ބަލިވި މެޗުން ފ. ނިލަންދޫ ޓީމަށް ގިނަ ފިލާވަޅުތަކެއް ނެގޭނެ ކަމަށާއި ކުރިއަށް ހުރި މެޗުތަކުގައި ކަންތައްތައް ރަނގަޅުކުރެވޭނެ ކަމުގެ އުއްމީދު އެބައޮތް ކަމަށް އެ ޓީމުގެ ކޯޗު އަހުމަދު މުޖުތަބާ (ފެސްކޯ) ބުނެފި އެވެ.

25 ޖޫން

June 25, 2019 17
ނިލަންދޫ ކޮޅަށް މާޒިޔާ އިން 13 ލަނޑު ޖަހައިފި!

މިޑްފީލްޑަރު އިބްރާހިމް ވަހީދު ހަސަން (އިއްބެ ވަހީދު) ޖެހި ފަސް ގޯލާއި ކެޕްޓަން އަސަދުﷲ އަބްދުﷲ ހެދި ހެޓްރިކާ އެކު މާޒިޔާ އިން ދިރާގު ދިވެހި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި މިރޭ ފ. ނިލަންދޫ އަތުން 13-0 އިން މޮޅުވެއްޖެ އެވެ.

14 ޖޫން

June 14, 2019 5
ޝަރުތަކާ އެކު ނިލަންދޫ އަށް ލީގުން ފުރުސަތު ދީފި

ދިރާގު ދިވެހި ޕްރިމިއާ ލީގުގެ ފުރަތަމަ މެޗުގައި މިރޭ ދަ ގްރާންޑޭ ސްޕޯޓްސް ކްލަބާ ދެކޮޅަށް ކުޅޭ ނިލަންދޫ ސްޕޯޓްސް ކްލަބަށް ޝަރުތުތަކާ އެކު ކޮންޑިޝަނަލް ލޯކަލް ލައިސެންސަކާ އެކު ލީގުގައި ވާދަކުރުމުގެ ފުރުސަތު އެފްއޭއެމުން ދީފި އެވެ.

13 ޖޫން

June 13, 2019 4
ލައިސަންސް ހޯދަން ނިލަންދޫ އަށް ފަހު ފުރުސަތުދީފި

މާދަމާ ފަށާ ދިރާގު ދިވެހި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި ކުޅޭ ނުވަ ޓީމުގެ ތެރެއިން އަށް ކްލަބަކަށް ލައިސަންސް ލިބިފައިވާއިރު، ލައިސަންސް ނެގުމަށް ފ. ނިލަންދޫ އަށް އިތުރު ފުރުސަތެއް ދީފައިވާ ކަމަށް އެފްއޭއެމުން ބުނެފި އެވެ.

30 މެއި

May 30, 2019 1
ނިލަންދޫގެ ކޯޗަކީ ފެސްކޯ، މިއަދު ޕްރެކްޓިސް ފަށަނީ

ދިވެހި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި ވާދަކުރާ ފ. ނިލަންދޫ ފުޓްބޯޅަ ޓީމުގެ ކޯޗަކަށް ވެލެންސިއާގެ ކުރީގެ އަހުމަދު މުޖުތަބާ (ފެސްކޯ) ހަމަޖައްސައި މިއަދު ޕްރެކްޓިސްތައް ފަށަން ނިންމާފައިވާ ކަމަށް އެ ޓީމުން ބުނެފި އެވެ.

26 މެއި

May 26, 2019 1
ނޫރުގެ "މެންދަން" ބައިސްކޯފަށް

"ލޫދިފާ" ފަދަ ކާމިޔާބު ފިލްމުތައް އުފެއްދި ޕްރޮޑިއުސަރު ހުސައިން (ނޫރު) ނޫރައްދީން ޑައިރެކްޓްކޮށްފައިވާ ވެބް ސީރީޒް "މެންދަން" އަންނަ ފިތުރު އީދު ދުވަހު ބައިސްކޯފް އެޕުން ސްޓްރީމްކުރާ ގޮތަށް ހަމަޖެހިއްޖެ އެވެ.

06 މާޗް

March 06, 2019 102
ފްލެޓް ހޯދައިދޭން ނުފޫޒެއް ބޭނުމެއް ނުކުރަން: ހަލީލް

ހިޔާ މަޝްރޫއުގެ ދަށުން އޭނާގެ އާއިލީ މީހުންނަށް ފްލެޓް ލިބުނީ ނުފޫޒު ބޭނުންކުރައްވައިގެން ނޫން ކަމަށް ފ. ނިލަންދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު ޑރ. އަބްދުﷲ ހަލީލް މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

05 މާޗް

March 05, 2019 134
ހަލީލްގެ އާއިލާގެ 12 މީހަކަށް ވަނީ ފްލެޓް ދީފައި!

ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ސަރުކާރުން ހިންގި ހިޔާ މަޝްރޫއުގައި ފްލެޓް ދޭން ނިންމާފައިވާ މީހުންގެ ނަންތައް އިއްޔެ އާއްމު ކުރިއިރު، ޕީޕީއެމްގެ ކުރީގެ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް، ނިލަންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަބްދުﷲ ހަލީލްގެ އާއިލީ 12 މީހަކަށް ފްލެޓް ދީފައިވާކަން ހާމަވެއްޖެ އެވެ.

04 މާޗް

March 04, 2019 9
ނިޒާރު، ނިލަންދޫ ދާއިރާއާ މެދު ހިޔާލު ބަދަލު ވެއްޖެ

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބަށް އެމްޑީޕީން ބޭއްވި ޕްރައިމަރީ ނާކާމިޔާބުވެވަޑައިގަތް ހިތަދޫ ދެކުނު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަލީ ނިޒާރު އަމިއްލަ ގޮތުން ނިލަންދޫ ދާއިރާ އަށް ވާދަކުރެއްވުމުގެ ވިސްނުން ދޫކޮށްލައްވައިފި އެވެ.

17 ޑިސެމްބަރ

December 17, 2018 125
ސިމެންތި ބަސްތާއިން ޖެހުނު ކުއްޖާ މަރުވެއްޖެ

ހަދަމުން ދިޔަ އިމާރާތަކުން ވެއްޓުނު ސިމެންތި ބަސްތާއަކުން ޖެހި އިއްޔެ ޒަހަމްވި ހަތް އަހަރުގެ އަންހެން ކުއްޖާ ދާދި ދެންމެއަކު މަރުވެއްޖެ އެވެ.

07 ޑިސެމްބަރ

December 07, 2018 3
ކޯޗިންގައި ލައްޗޭ އަށް ރަނގަޅު ފެށުމެއް

ކުރީގެ އެއް ވަނަ ފޯވާޑް އާދަމް އަބްދުއް ލަތީފް (ލައްޗޭ) މިދިޔަ އަހަރު ފެނުނީ ޓްރެއިނަރެއްގެ ގޮތުގަ އެވެ. އެކަމަކު އެފްއޭއެމުން ބޭއްވި ކޯޗިން ކޯސްތަކުގައި ބައިވެރިވެ، މި އަހަރު ލައްޗޭ ނުކުތީ ރަނގަޅު ކޯޗިން ކެރިއަރެއް ބިނާކުރާށެވެ. މި އަހަރު ލައްޗޭ ވަނީ ކްލަބް ވެލެންސިއާ އާއި ށ. ފޯކައިދޫގެ އިތުރުން ފ. ނިލަންދޫގައި ކޯޗިންގެ...

29 ނޮވެމްބަރ

November 29, 2018
ފޯކައިދޫ ބަލިކޮށް ނިލަންދޫ އަމާޒު ހާސިލްކޮށްފި

ދިރާގު ދިވެހި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި މިއަދު ހަވީރު ކުޅުނު މެޗުގައި ށ. ފޯކައިދޫ އަތުން 4-0 އިން ހޯދި ބޮޑު މޮޅާ އެކު ފ. ނިލަންދޫ އިން މުބާރާތަށް ކަނޑައެޅި އަމާޒު ހާސިލްކޮށްފި އެވެ.

26 ނޮވެމްބަރ

November 26, 2018 4
ވިކްޓްރީ އަތުން ނިލަންދޫ ފަސޭހައިން މޮޅުވެއްޖެ

ދިރާގު ދިވެހި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި މިރޭ ވިކްޓްރީ އަތުން ފ. ނިލަންދޫ އިން 4-1 އިން މޮޅުވެއްޖެ އެވެ.

22 ނޮވެމްބަރ

November 22, 2018 2
ދަގަނޑޭގެ ހަތަރު ގޯލާ އެކު ޓީސީ ލީގާ ގާތަށް

އަލީ އަޝްފާގު (ދަގަނޑޭ) ގެ ހަތަރު ގޯލާ އެކު ފ. ނިލަންދޫ އަތުން މިއަދު ހަވީރު 7-0 އިން މޮޅުވެ، ދިރާގު ދިވެހި ޕްރިމިއާ ލީގު ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ކާމިޔާބުކުރުމާ ފިޔަވަޅަކާ ގާތަށް ޓީސީ ސްޕޯޓްސް ކްލަބުން ޖެހިލައިފި އެވެ.

07 ނޮވެމްބަރ

November 07, 2018 8
ނިލަންދޫ ބަލިކޮށް ނިއު ތިން ވަނަ އަށް

ދިރާގު ދިވެހި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި މިއަދު ހަވީރު ކުޅުނު މެޗުގައި ފަހު ވަގުތު ޖެހި ގޯލުތަކާ އެކު ފ. ނިލަންދޫ އަތުން 5-2 އިން މޮޅުވެ ނިއު ރޭޑިއަންޓް ލީގުގެ ތިން ވަނަ އަށް ޖެހިލައިފި އެވެ.

30 އޮކްޓޯބަރ

October 30, 2018 3
މާޒިޔާ މޮޅުވެ، ޓީސީއާ ގާތަށް ޖެހިލައިފި

ކެޕްޓަން އަސަދުﷲ އަބްދުﷲގެ ހެޓްރިކާ އެކު ފ. ނިލަންދޫ 6-1 އިން ބަލިކޮށް ދިރާގު ދިވެހި ޕްރިމިއާ ލީގުގެ އެއް ވަނައިގައި އޮތް ޓީސީއާ ދެމެދު އޮތް ފަރަގު މާޒިޔާ އިން މިރޭ ދެ ޕޮއިންޓަށް ކުޑަކޮށްފި އެވެ.