18 އޮކްޓޯބަރ

October 18, 2020
ރޮކްގެ ފަރާތުން އެތުލީޓުންނަށް މާސްކެއް ނެރެފި

ހޮލީވުޑްގެ މަޝްހޫރު އެކްޓަރު އަދި ކުރީގެ ރެސްލިން ތަރި ޑްވޭން ޖޯންސަން (ރޮކް) އެތުލީޓުންނަށް ހާއްސަ ފޭސް މާސްކެއް ނެރެފި އެވެ.

16 އޮކްޓޯބަރ

October 16, 2020 2
އުފަންވުމާ އެކު ނަގަން އުޅުނީ ޑޮކްޓަރުގެ މާސްކް!

ކޮވިޑް-19 ގެ ބަލިމަޑުކަމުގައި ރައްކާތެރިކަމުގެ ގޮތުން މާކްސް އަޅައިގެން އުޅެން ޖެހިފައި ވާއިރު އެންމެން ވެސް އުންމީދުކުރަމުން އަންނަނީ މާސްކް ނަގައި ކުރިން އުޅުނު ގޮތަށް އުޅެވޭނެ ދުވަހަކަށެވެ. މި އުންމީދުތަކާ ގުޅޭ ތަފާތު ފޮޓޯއެއް ވައިރަލްވެ ސޯޝަލް މީޑިއާގައި އެންމެން ހިނިތުންވުން ކުރުވައިފި އެވެ.

13 އޮކްޓޯބަރ

October 13, 2020 7
ގެސްޓު ހައުސް ހުޅުވާ ރަށްރަށުގައި މާސްކު މަޖުބޫރު

މާލެ ސަރަހައްދުގެ ގެސްޓު ހައުސްތައް ފިޔަވައި އެހެން ރަށްރަށުގެ ގެސްޓު ހައުސްތައް އަންނަ ބުރާސްފަތި ދުވަހު ހުޅުވާއިރު، އެ ތަންތަން ހުންނަ ރަށްރަށުގެ އާންމު ތަންތަނުގައި މާސްކު އެޅުން މަޖުބޫރުވާނެ ކަމަށް އެޗުޕީއޭ އިން ބުނެފި އެވެ.

11 އޮކްޓޯބަރ

October 11, 2020
ކޮވިޑާ ދެކޮޅު ފިޔަވަޅުތަކަށް އަންހެނުން މާ ފަރުވާތެރި

ކޮވިޑް-19 އިން ރައްކާތެރިކަން ހޯދަން އަޅަން އިރުޝާދު ދީފައިވާ ފިޔަވަޅުތަކަށް އެންމެ ބޮޑަށް ފަރުވާތެރި ވަނީ އަންހެނުން ކަމަށް އެމެރިކާގައި ހަދާފައިވާ ދިރާސާއެއްގައި ބުނެފި އެވެ.

29 ސެޕްޓެމްބަރ

September 29, 2020
ނޭފަތް ނިވާ ނުވާ ނަމަ މާސްކުގެ ބޭނުމެއް ނެތް

ކޮރޯނާވައިރަހާ އެކު ފޭސް މާސްކަކީ މިހާރު މަޖުބޫރު އެއްޗެކެވެ. އެކަމަކު މިވެސް ނަމަކަށް އަޅައިގެން އުޅޭ މީހުން ބައިވަރެވެ. މީގެ ތެރެއިން އެއްބަޔަކީ ނޭފަތް ނުފޮރުވޭ ގޮތަށް، ހަމައެކަނި އަނގަމަތީގައި މާސްކް އަޅައިގެން އުޅޭ މީހުންނެވެ. މިހެން މާސްކް އެޅިޔަސް ލިބޭ ރައްކާތެރިކަމެއް ނެތެވެ.

22 ސެޕްޓެމްބަރ

September 22, 2020 3
ވައިގެތެރޭ ކޮވިޑް ފެތުރޭކަމަށް ލިޔުނީ އޮޅިގެން: ސީޑީސީ

ވައިގެތެރޭ ކޮވިޑް-19 ގެ ވައިރަސް ފެތުރޭ ކަމަށާއި ކުރިން ހީކުރެވިފައިވާ ގޮތާ ހިލާފަށް ހަ ފޫޓަށް ވުރެ ވެސް ދުރަށް ވައިރަސް ދާ ކަމަށް ވެބްސައިޓްގައި ލިޔެވުނީ އޮޅިގެން ކަމަށް ބުނެ އެމެރިކާގެ ސެންޓާސް ފޯ ޑިޒީޒް ކޮންޓްރޯލް އެންޑް ޕްރިވެންޝަން (ސީޑީސީ) އިން އެންމެ ފަހުގެ އަޕްޑޭޓްތައް ބަދަލުކޮށްފި އެވެ.

14 ސެޕްޓެމްބަރ

September 14, 2020 5
ލިލީން ސްކޫލްތަކަށް 100،000 މާސްކު ހަދިޔާކޮށްފި

ލިލީ އެންޓަޕްރައިސަސް އަދި ލިލީ ޝިޕިން އެންޑް ޓްރޭޑިން އިން ސްކޫލްތަކަށް 100،000 މާސްކު މިއަދު ހަދިޔާކޮށްފި އެވެ.

08 ސެޕްޓެމްބަރ

September 08, 2020 27
ސިޔާސީ ޖޫރިމަނާއެއް، ގަވާއިދާ ޚިލާފެއް ނުވަން: ވަހީދު

އިދިކޮޅު ޕީޕީއެމާއި ޕީއެންސީ ކޯލިޝަންގެ އެއްވުމުގައި މާސްކް ނާޅާ ހުންނެވީ ކަމަށް ބުނެ ފުލުސް އޮފީހަށް މިއަދު ހާޒިރުކޮށް ޖޫރިމަނާކުރީ ސިޔާސީ ގޮތުން ކަމަށާއި ގަވާއިދާ ޚިލާފު...

September 08, 2020 2
ޑިސްޕޯސަބަލް މާސްކް އަލުން ބޭނުން ކުރެވިދާނެތަ؟

ކޮރޯނާވައިރަހުން ރައްކާތެރިކަން ހޯދަން މާސްކް އެޅުމަކީ މިހާރު ކޮންމެހެން ވެސް ކުރަން ޖެހޭ ކަމެކެވެ. އެކަމަކު މާސްކާ ދޭތެރޭ އަމަލުކުރެވެނީ އެންމެ ރަނގަޅަށް ހެއްޔެވެ؟ އެއް މާސްކެއް...

07 ސެޕްޓެމްބަރ

September 07, 2020 9
މާސްކު އެޅީމަ އަތް ދޮންނަން ހަނދާން ނެތިއްޖެ؟

ކޮވިޑް-19 ކޮންޓްރޯލް ކުރުމުގެ މުހިއްމު ފިޔަވަޅެއްގެ ގޮތުން މާސްކް އެޅުން މަޖުބޫރުކުރުމާ އެކު އަތްދޮވުމާއި ގައިދުރުކަން ބެހެއްޓުން ފަދަ ބަލިން ރައްކާތެރިވުމުގެ ފިޔަވަޅުތައް ލުއިކޮށް ނަގާތީ ޕަބްލިކް ހެލްތު އެކްސްޕާޓް، ޑރ. ޝީނާ މޫސާ ރޭ ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކުރައްވައިފި އެވެ.

06 ސެޕްޓެމްބަރ

September 06, 2020
ޕީޕީއީ އުފައްދަން ބާބެރީން 700،000 ޑޮލަރު ދީފި

ކޮވިޑް-19 ގެ ފެތުރުމުގެ އިނގިރޭސިވިލާތުގައި ގޯސްވި ފަހުން ގިނަ އަދަދެއްގެ މާސްކާއި ގައުން ފަދަ ޕާސަނަލް ޕްރޮޓެކްޓިކް އިކްޕްމަންޓް (ޕީޕީއީ) އެ ގައުމުގެ ނެޝަނަލް ހެލްތު ސާވިސް (އެންއެޗްއެސް) އަށް ހަދިޔާކުރަމުން އަންނަ މަޝްހޫރު ފެޝަން ކުންފުނި ބާބެރީ ފީޕީއީ އުފައްދަން އެހީވުމުގެ ގޮތުން ސަރުކާރަށް 573،000 ޕައުންޑް (761,488.35 ޑޮލަރު)...

29 އޯގަސްޓް

August 29, 2020 15
އިދިކޮޅުގެ އެއްވުމާ ގުޅިގެން ޝުޖާއު ފުލުސް އޮފީހަށް

މާސްކު ނާޅައި، ގައިދުރުކުރުމުގެ އުސޫލުތަކާ ޚިލާފަށް ޕީޕީއެމާއި ޕީއެންސީން އިއްޔެ ބޭއްވި މުޒާހަރާގައި ހަރަކާތްތެރިވެވަޑައިގެންނެވި މައްސަލައިގައި، ބާރަށު ދާއިރާގެ ކުރީގެ މެމްބަރު، ޕީއެންސީގެ ނައިބު ރައީސް އިބްރާހިމް ޝުޖާއު މާދަމާ ރޭ ފުލުސް އޮފީހަށް ހާޒިރުވާން މިރޭ އަންގައިފި އެވެ.

August 29, 2020 23
މާސްކު ނާޅުއްވައި މުޒާހަރާ ކުރުމުން ވަހީދަށް ފާޑުކިޔުން

އިދިކޮޅު ކޯލިޝަނުން ހެލްތު ޕްރޮޓެކްޝަން އޭޖެންސީގެ އިރުޝާދުތަކާ ޚިލާފަށް މިއަދު މާލޭގައި ބޭއްވި މުޒާހަރާގައި ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ވަހީދު މާސްކް ނާޅުއްވައި ބައިވެރިވެ...

August 29, 2020 78
ނަޝީދު މާސްކު ނާޅުއްވާ މައްސަލާގައި ފުލުހުން ހިމޭނުން

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް އަދި ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު ލިޔުއްވި ދިވެހި ތާރީޚު ފޮތް "ދެ ރަދުން" ނެރުއްވުމަށް ފަހު، އެ ފޮތް ގަތް މީހުންނަށް އޮޓޯގްރާފް ދެއްވުމަށް އެކި...

28 އޯގަސްޓް

August 28, 2020 60
ބަލި ފެތުރޭ ގޮތަށް މުޒާހަރާކުރި މައްސަލަ ބަލަނީ

"ރާއްޖެ ވިއްކާލުމާ ދެކޮޅަށް" ނަމުގައި އިދިކޮޅު ޕާޓީތަކުން މިއަދު މާލޭގައި ކުރި މުޒާހަރާގައި، ގައިދުރުކަން ނުބަހައްޓައި ބައެއް މީހުން މާސްކް ނާޅާ ބައިވެރިވި މައްސަލަ ފުލުހުން ބަލަން...

August 28, 2020
ވައި ސާފުކޮށްދޭ މާސްކެއް އެލްޖީން އުފައްދައިފި

އަހަރުގެ ފަހު ކުއާޓަރުގައި ބައެއް މާކެޓްތަކަށް "އެލްޖީ ޕިއުރިކެއާ" ނެރެން ވަނީ އަމާޒު ހިފާފައި

24 އޯގަސްޓް

August 24, 2020 29
ޝަކުވާތަކާއި ހިޔާލަށް މަރުހަބާ ކިޔަން: ދިރާގު

ކަސްޓަމަރުންގެ ޝަކުވާތަކާއި ހިޔާލާއި މަޝްވަރާ އަށް އަބަދުވެސް މަރުހަބާ ކިޔާ ކަމަށް ދިރާގުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

August 24, 2020 26
ދިރާގަށް ގަދަކަމުން ވަންނަން އުޅުނު މީހަކު ފުލުހަށް

ދިރާގުގެ ހެޑް އޮފީހަށް މާސްކު ނާޅައި މިއަދު ވަންނަން މަސައްކަތް ކުރި އަންހެނަކު ހައްޔަރުކޮށް، ނަސޭހަތް ދިނުމަށް ފަހު ދޫކޮށްލައިފި އެވެ.

August 24, 2020 1
12 އަހަރުން މަތީގެ ކުދިން މާސްކް އަޅަން ޖެހޭ

ބޮޑެތި މީހުންނެކޭ އެއްގޮތަށް، ކޮވިޑް-19 އިން ރައްކާތެރިކަން ހޯދަން އުމުރުން 12 އަހަރުން މަތީގެ ކުދިން ވެެސް މާސްކް އަޅަން ޖެހޭނެ ކަމަށް ދުނިޔޭގެ ސިއްހަތު ޖަމިއްޔާ ޑަބްލިއުއެޗްއޯ އިން...

23 އޯގަސްޓް

August 23, 2020 2
ބެއިޖިންގައި ކޭސްތައް މަދުވެ މާސްކްނާޅައި އުޅުން ހުއްދަ

ބެއިޖިން (އޮގަސްޓް 23) - ޗައިނާގެ ވެރިރަށް ބެއިޖިންގައި ކޮރޯނާވައިރަހުގެ ކޭސްތައް ވަރަށް ބޮޑަށް ދަށްވުމާ އެކު ބޭރުގައި އުޅޭ އިރު މާސްކް ނާޅައި އުޅުމުގެ ހުއްދަ ދީފި އެވެ.

16 އޯގަސްޓް

August 16, 2020
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

ފަހަކަށް އައިސް ވަރަށް ކާމިޔާބު ފިލްމުތަކެއް ގެނެސްދެމުން އަންނަ ޒީ ސްޓޫޑިއޯސް އިން އަނެއްކާ ވެސް އާ ފިލްމެއް އިއުލާންކޮށްފި އެވެ.

August 16, 2020 40
ކޮވިޑުގެ ޖޫރިމަނާ މިލިއަނަކަށް ވުރެ މައްޗަށް

ކޮވިޑުން ރައްކާތެރިވުމަށް މާލެ ސަރަހައްދުގައި ވަކި ގަޑިއެއްގައި މިހާރު ހިންގާ ކާފިއުއާ ޚިލާފު ވެގެންނާއި އާންމު ތަންތަނުގައި އުޅޭއިރު މާސްކު ނާޅައި އުޅޭތީ މި މަހުގެ މިހާތަނަށް...

13 އޯގަސްޓް

August 13, 2020 2
މާސްކް ނާޅައިގެން 278 މީހަކު ޖޫރިމަނާކޮށްފި

މާސްކު ނާޅާ އާންމު ތަންތަނަށް ނުކުމެ އުޅުނު 278 މީހަކު މިހާތަނަށް ޖޫރިމަނާކޮށްފައިވާ ކަމަށް އެޗްއީއޯސީގެ ތަރުޖަމާނު ޑރ. ނަޒްލާ ރަފީގު ރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

11 އޯގަސްޓް

August 11, 2020 5
މިފްކޯއިން މުވައްޒަފުންނަށް މާސްކު ހަދިޔާކޮށްފި

މަސައްކަތުގެ މާހައުލުގައި ރައްކާތެރިކަމުގެ ފިޔަވަޅު އެޅުމަށް މިފްކޯގެ ފެކްޓްރީތަކުގަ އާއި އައިސްޕްލާންޓުތަކުގައި މަސައްކަތް ކުރާ މުވައްޒަފުންނަށް މާސްކު ހަދިޔާ ކޮށްފި އެވެ.

10 އޯގަސްޓް

August 10, 2020 25
މާސްކް ނާޅާ ނަމަ ލޮކްޑައުނަކަށް ދާން ޖެހިދާނެ: ޝިފާ

ކޮވިޑް-19 ބާރަށް ފެތުރޭތީ، ސަރަހައްދުގައި މާސްކް އެޅުން މަޖުބޫރުކޮށްފައި ވިޔަސް ބޭރު ތެރޭގައި މާސްކް ނާޅައި، އެންމެންނަށް ނުރައްކާ ބޮޑުވާ ގޮތަށް ބައެއް މީހުން އުޅޭތީ މާލޭ މޭޔަރު ޝިފާ މުހައްމަދު ރޭ ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކުރައްވައިފި އެވެ.

06 އޯގަސްޓް

August 06, 2020 3
މާސްކް ނާޅާ މީހުން މި ވީޑިއޯ ބަލައިލާ!

ކޮވިޑް-19 އިން ރައްކާތެރިކަން ހޯދަން މާސްކް އަޅާށޭ ބުންޏަސް މިކަމަށް ފަރުވާލެއް ނުބަހައްޓާ މީހުން ބައިވަރެވެ. އެކަމަކު ދުނިޔޭގެ ސިއްހަތު ޖަމިއްޔާ ޑަބްލިއުއެޗްއޯ އާއި ދުނިޔޭގެ އެކި ކަންކޮޅުތަކުގެ ސިއްހީ މާހިރުން ހުއްޓުމެއް ނެތި ތަކުރާރު ކުރައްވާ އިލްތިމާސަކީ މިއެވެ. މާސްކް އެޅުމުން ތިމާއަށް ރައްކާތެރިކަން ލިބުމުގެ އިތުރަށް...

05 އޯގަސްޓް

August 05, 2020
ބަސް ތަރުޖަމާކޮށްދޭ ސްމާޓް މާސްކެއް

ބައިނަލްއަގްވާމީ މާކެޓަށް "ސީ-ފޭސް ސްމާޓް މާސްކް" ނެރެވޭނެ ކަމަށް ބެލެވެނީ އަންނަ އަހަރުގެ އެޕްރީލްގެ ފަހުން