25 ނޮވެމްބަރ

November 25, 2020 1
ބިލް ގޭޓްސް އަށް ވުރެ އީލޮން މަސްކް މުއްސަނދި

ދެވަނަ އަށް އެންމެ މުއްސަނދި މީހާގެ މަގާމު ބިލް ގޭޓްސް އަށް ގެއްލި، ޓެސްލާ އާއި ސްޕޭސް އެކްސްގެ ވެރިޔާ އީލޮން މަސްކަށް އެ މަގާމު ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ލިބިއްޖެ އެވެ.

20 ނޮވެމްބަރ

November 20, 2020 1
ސޮލޮމަން އައިލެންޑްސްގައި ފޭސްބުކް މަނާކުރަނީ

ފޭސްބުކްގައި ސަރުކާރަށް ފާޑުކިޔާތީ ސޮލަމަން އައިލެންޑްސްގައި އެ ޕްލެޓްފޯމް މަނާކުރަން ނިންމައިފި އެވެ.

08 ނޮވެމްބަރ

November 08, 2020
އިންޑިއާގައި ވަޓްސްއެޕް ޕޭ އަށް ހުއްދަ ދީފި

ވަޓްސްއެޕް މެދުވެރިކޮށް ފައިސާގެ މުއާމަލާތްތައް ކުރެވޭ ގޮތް އިންޑިއާގައި ރަސްމީކޮށް ހަމަޖައްސައިފި އެވެ.

01 ނޮވެމްބަރ

November 01, 2020
ފޭސްބުކުން ކްލައުޑް ގޭމިން ތައާރަފުކޮށްފި

ފޭސްބުކުން މި އަހަރުގެ ކުރީކޮޅު ލޯންޗްކުރި ފޭސްބުކް ގޭމިންގެ ދަށުން ކްލައުޑް ގޭމިންގެ ހިދުމަތް ވެސް ތައާރަފުކޮށްފި އެވެ.

25 އޮކްޓޯބަރ

October 25, 2020
ވަޓްސްއެޕް ޗެޓް ދާއިމީކޮށް މިއުޓްކުރެވޭ ގޮތް ހަދައިފި

ވަޓްސްއެޕްގެ މެސެޖު ނޮޓިފިކޭޝަން ދާއިމަށް މިއުޓްކުރެވޭ ގޮތަށް ހަދައިފި އެވެ.

23 އޮކްޓޯބަރ

October 23, 2020
އެންމެ ގިނަ ބަޔަކު ފޮލޯކުރާ އެއާލައިނަކީ ގަތަރު

ވިހި މިލިއަން ފޮލޯވަރުންނާ އެކު ފޭސްބުކްގައި އެންމެ ގިނަ ބަޔަކު ފޮލޯ ކުރާ އެއާލައިނަކަށް ގަތަރު އެއާވޭސް ވެއްޖެ އެވެ.

15 އޮކްޓޯބަރ

October 15, 2020 2
ވެކްސިނާ ދެކޮޅު އިޝްތިހާރުތައް އެފްބީގައި މަނާ

މުޅި ދުނިޔެ މި ވަގުތު ތަޖުރިބާކުރަމުންދާ ކޮވިޑް-19 އާ ދެކޮޅަށް ބޭނުންކުރާނެ ވެކްސިންތަކުގެ ޓްރަޔަލްތައް ކުރިއަށް ދާއިރު، ވެކްސިނާ ދެކޮޅު ކޮންޓެންޓްތައް ފޭސްބުކުން މަނާކުރަން ނިންމައިފި އެވެ.

07 އޮކްޓޯބަރ

October 07, 2020
ބުލީއާ ދެކޮޅަށް އިންސްޓަގްރާމަށް އާ ފީޗާއެއް

އިންސްޓަގްރާމްގައި ޕޯސްޓްކުރާ އެއްޗިއްސަށް ކުރާ ކޮމެންޓްތަކަށް ފާރަވެރިވުމަށްޓަކައި މިދިޔަ އަހަރު "ރެސްޓްރިކްޓް" ކިޔާ ޓޫލެއް ތައާރަފުރުމަށް ފަހު، ފުރައްސާރަ އާއި ބުލީގެ ކޮމެންޓްތައް އަމިއްލަ އަށް ފޮރުވޭ ފީޗާއެއް އިންސްޓަގްރާމުން ޓެސްޓްކުރަން ނިންމައިފި އެވެ.

04 އޮކްޓޯބަރ

October 04, 2020
ޓެކް ކުންފުނިތައް އަނެއްކާވެސް ސެނެޓަށް ހާޒިރުކުރަނީ

އެމެރިކާގެ ރައްޔިތުންގެ މަސްލަހަތާ ގުޅުން ހުރި ކަންކަމުގައި، މަޝްހޫރު ޓެކް ކުންފުނިތަކެއްގެ ވެރިން، އެމެރިކާގެ ގާނޫނު ހަދާ މަޖިލީހަށް ދާދި ފަހުން ހާޒިރުކޮށް ސުވާލުކުރުމަށް ފަހު އަނެއްކާ ވެސް އެ ކުންފުނިތަކުގެ ވެރިން ހާޒިރުކުރަން ނިންމައިފި އެވެ.

30 ސެޕްޓެމްބަރ

September 30, 2020
ވަޓްސްއެޕަށް "އެކްސްޕަޔަރިން މީޑިއާ" އަންނަނީ

ވަޓްސްއެޕުން އެހެން މީހުންނަށް ފޮނުވާ ފޮޓޯ އާއި ވީޑިއޯ ފަދަ މީޑިއާ ފައިލްތައް އެ މީހުންގެ ފޯނަށް ލިބި އެ ބެލުމުން ޑިލީޓްވާ ފީޗާއެއް ތަރައްގީކުރުމުގެ މަސައްކަތް ފަށައިފި އެވެ.

27 ސެޕްޓެމްބަރ

September 27, 2020 1
ކޯޓު އަމުރުން ޔޫރަޕްގައި ހިދުމަތް ހުއްޓޭނެ: ފޭސްބުކް

ޔޫރަޕްގެ ގައުމުތަކުގައި ފޭސްބުކް ބޭނުންކުރާ މީހުންގެ ފަރުދީ މައުލޫމާތު އެމެރިކާގެ ތަހުގީގީ އަދި ޖާސޫސީ އިދާރާތަކަށް ދޭ ކަމަށް ބުނެ އެކަން ހުއްޓާލަން ޔޫރަޕްގެ ކޯޓުން ޖުލައި މަހު ކުރި އަމުރު ތަންފީޒުކުރާ ނަމަ ޔޫރަޕް ދޫކޮށް ދާންޖެހިދާނެ ކަމަށް ފޭސްބުކުން ބުނެފި އެވެ.

23 ސެޕްޓެމްބަރ

September 23, 2020 1
އެކި ޑިވައިސްތަކުން ވަޓްސްއެޕަށް ލޮގިންވެވޭ ގޮތް ހަދަނީ

ފޭސްބުކްގެ ދަށުން ހިންގާ ވަޓްސްއެޕްގެ އެއް އެކައުންޓަކަށް އެއްފަހަރާ އެކި ޑިވައިސްތަކުން ލޮގިންކޮށްގެން ބޭނުންކުރެވޭ ގޮތް ވަރަށް އަވަހަށް ހަދަން ނިންމާފައިވާ ކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ.

22 ސެޕްޓެމްބަރ

September 22, 2020 3
އިންސްޓަގްރާމް ބޭނުންކުރާ މީހުންގެ ކެމެރާއިން ބަލަނީ!

މިއީ ސޯޝަލް އެޕްލިކޭޝަންތައް ބޭނުންކުރާ މީހުން ކުރާ ޝަކުވާއެކެވެ. ފޭސްބުކް، އިންސްޓަގްރާމް، ސްނެޕްޗެޓް އަދި ވީޗެޓް ފަދަ އެޕްލިކޭޝަންތައް މެދުވެރިކޮށް ފަރުދީ މައުލޫމާތުން ވައްކަންކުރާ ވާހަކަ އެވެ. ފޭސްބުކަށް މިހާރު ލިބިގެން އުޅެނީ މިހަކަ ލަނޑެކެވެ.

21 ސެޕްޓެމްބަރ

September 21, 2020 2
ރޭ ބެންއާ ގުޅިގެން ފޭސްބުކުން ސްމާޓް އައިނު ނެރެނީ

އިޓަލީގެ މަޝްހޫރު އައިނު ބްރޭންޑް ރޭ ބެންގެ ބެލެނިވެރި ކުންފުނި އެޒިލޯރް ލަގްޒޮޓިކާއާ ގުޅިގެން ސްމާޓް އައިނު ނެރެން ފޭސްބުކުން ނިންމައިފި އެވެ.

12 ސެޕްޓެމްބަރ

September 12, 2020
ދަރިވަރުންނަށް ހާއްސަކޮށް "ފޭސްބުކް ކޭމްޕަސް"

ޔުނިވަސިޓީތަކުގައި ކިޔަވާ ދަރިވަރުންނަށް ހާއްސަކޮށްގެން ފޭސްބުކުން "ފޭސްބުކް ކޭމްޕަސް" ގެ ނަމުގައި އާ ޓޫލެއް ތައާރަފުކޮށްފި އެވެ.

05 ސެޕްޓެމްބަރ

September 05, 2020 10
ބީޖޭޕީގެ ހަރުކަށި ލީޑަރަކު ފޭސްބުކުން ބްލޮކްކޮށްފި

ނިއު ދިއްލީ (ސެޕްޓެމްބަރު 5) - މުސްލިމުންނާ ދެކޮޅަށް ނަފްރަތު އުފެދޭ ގޮތަށް ވާހަކަ ދައްކާ އިންޑިއާގެ ވެރިކަންކުރާ ބާރަތިޔާ ޖަނަތާ ޕާޓީ (ބީޖޭޕީ) އަށް ނިސްބަތްވާ ގާނޫނުހަދާ މަޖިލީހުގެ...

September 05, 2020
އިންތިހާބާ ދިމާކޮށް އެފްބީއާ ދުރުވާ ނަމަ ފައިސާ ދެނީ

އެމެރިކާގައި އަންނަ ނޮވެމްބަރު ބާއްވާ ރިއާސީ އިންތިހާބާ ދިމާކޮށް އެ ގައުމުގައި ފޭސްބުކާއި އިންސްޓަގްރާމް ބޭނުންކުރުން ވަގުތީ ގޮތުން ހުއްޓައިލާ މީހުންނަށް ފައިސާ ދޭން މާކް...

03 ސެޕްޓެމްބަރ

September 03, 2020
ހޮންގް ކޮންގް-ލޮސް އެންޖަލިސް ކޭބަލް ނާޅަން ނިންމައިފި

އެމެރިކާގެ ލޮސް އެންޖަލިސް އާއި ހޮންގް ކޮންގް، ކަނޑު އަޑިން، ކޭބަލް މެދުވެރިކޮށް ގުޅުވާލަން ކުރި މަސައްކަތްތައް ހުއްޓާލައިފި އެވެ. މިއީ ގޫގުލް އަދި ފޭސްބުކުން ރާވައި ހިންގާ މަސައްކަތްތަކެކެވެ.

02 ސެޕްޓެމްބަރ

September 02, 2020 1
ތިން ވަނަ އަށް އެންމެ މުއްސަނދީ އީލޮން

މިދިޔަ މަހުގެ ކުރީކޮޅު މިލްކިއްޔާތު 100 ބިލިއަން ޑޮލަރަށް އެރި ފޭސްބުކްގެ ވެރިޔާ މާކް ޒަކަބާގް ފަހަތަށް ޖައްސައިލުމަށް ފަހު، ޓެސްލާ އާއި ސްޕޭސް އެކްސްގެ ވެރިޔާ އީލޮން މަސްކް ތިން ވަނަ އަށް އެންމެ މުއްސަނދި މީހާގެ މަގާމު ހޯދައިފި އެވެ.

30 އޯގަސްޓް

August 30, 2020
އިންސްޓަގްރާމްގައި ފޭކް ލައިކް ވިއްކާތީ ދައުވާކުރަނީ

އިންސްޓަގްރާމްގައި ފޭކް ލައިކް ވިއްކާ ޑިވެލޮޕަރުންނަށް ދައުވާކުރަން ނިންމައި ފޭސްބުކުން ނިކޮލީ ހޯޕާ ކިޔާ މީހަކަށް ދައުވާކުރަން އެމެރިކާގެ ސެން ފްރަންސިސްކޯގެ ފެޑެރަލް ކޯޓަށް ހުށަހަޅައިފި އެވެ.

29 އޯގަސްޓް

August 29, 2020 1
ބެޒޯސްގެ މިލްކިއްޔާތު 200 ބިލިއަން ޑޮލަރަށް

ދުނިޔޭގެ އެންމެ ބޮޑު މަހުޖަނު އެމެޒޯންގެ ވެރިޔާ ޖެފް ބެޒޯސްގެ މިލްކިއްޔާތު 200 ބިލިއަން ޑޮލަރަށް އަރައިފި އެވެ.