16 ސެޕްޓެމްބަރ

September 16, 2020 1
ވަންޕްލަސް ހެޑްފޯނާއި އެއާޕޮޑްސް އޮޅިއްޖެ

މިދިޔަ މަހުގެ ފަހުކޮޅު ޗައިނާ އިން އެމެރިކާ އަށް އެތެރެކުރި ގިނަ އަދަދެއްގެ ވަންޕްލަސް ހެޑްފޯންތަކެއް، އެމެރިކާގެ އެޕަލް ކުންފުނީގެ އެއާޕޮޑްގެ ފޭކް އުފެއްދުންތަކެއް ކަމަށް ހީކޮށް އެމެރިކާގެ ކަސްޓަމްސް އިން ހިފެހެއްޓުމާ ގުޅިގެން އެ ގައުމުގެ ކަސްޓަމްސް އަށް ބައެއް މީހުންގެ މަލާމާތް ރައްދުވެއްޖެ އެވެ.

06 މާޗް

March 06, 2020 7
ދެ އަހަރު ވަންދެން ފެންދެވުނީ ޕްލާސްޓިކް ގަހަކަށް

މި މީހާގެ ވާހަކަ އަޑު އަހާފައި މިއީ ހާދަ ގަމާރު މީހެކޭ ބައެއް މީހުން ހިތަށް އަރައިފާނެ އެވެ. މިއޮތް ހުރިހާ ދުވަހު އޭނާ ލޯބިން ފެން ދީގެން ބެލެހެއްޓީ ޕްލާސްޓިކް ގަހަކަށެވެ. އެކަން މީގެ ހަފުތާއެއް ކުރިން ރޭކާލި އިރު، ގަހަށް ފެންދޭތާ މިހާރު ދެ އަހަރުވެއްޖެ އެވެ.

28 ޖެނުއަރީ

January 28, 2019 2
ނަޖިސް އެކުލެވޭ ފޭކް ސިނގިރެޓް އިނގިރޭސި ވިލާތުގައި

އިނގިރޭސިވިލާތުގައި ގިނަ އަދަދަށް ފޭކް ސިނގިރެޓް ދައުވަމުން އަންނަ ކަމަށާއި އޭގެ ސަބަބުން ކުރިމަތި ވެދާނެ ސިއްހީ ނުރައްކަލަށް ސަމާލުވާން އެ ގައުމުގެ ކަމާ ބެހޭ ފަރާތްތަކުން އިލްތިމާސްކޮށްފި އެވެ.

12 ޑިސެމްބަރ

December 12, 2017 18
ޗައިނާއިން ގެންނަ މުދަލުގެ ފެންވަރު ބަލަން ލެބެއް

ފްރީ ޓްރޭޑް އެގްރިމަންޓް (އެފްޓީއޭ) ގާއިމުކުރުމުން ޗައިނާއިން ރާއްޖެއަށް ގެންނަ މުދަލުގެ ފެންވަރު ބެލުމަށް ލެބެއް ހަދަން އެއްބަސްވެއްޖެ އެވެ.

18 ޖެނުއަރީ

January 18, 2017 6
ޗައިނާގައި ވިނިގާ، ސޯސް އަދި ޗިކަން ސްޓޮކްގެ ފޭކް

ކާނާގެ ރަހަ މީރުކުރަން އަޅާ ސޯއީ ސޯސް އާއި ވިނިގާ އާއި ޗިކެން ސްޓޮކް ފަދަ ތަކެތި އުފެއްދުމުގައި އިންސާނުންނަށް ނުރައްކާވާ ފަދަ މާއްދާތައް ބޭނުންކޮށް އަދި މަޝްހޫރު ބްރޭންޑް ނަންތައް ބޭނުންކޮށްގެން އެ ތަކެތި ވިއްކާ މައްސަލާގައި ޗައިނާގެ 50 ކުންފުންޏެއްގެ މައްސަލަ ބަލަން ފަށައިފި އެވެ.

24 ޑިސެމްބަރ

December 24, 2016 7
ތިން ޓަނުގެ "ޕްލާސްޓިކް ހަނޑޫ" ހިފަހައްޓައިފި

ލާގޯސް (ޑިސެމްބަރު 24) - ނައިޖީރިއާ އަށް އެތެރެކުރަން އުޅުނު ގާތްގަނޑަކަށް ތިން ޓަނުގެ "ޕްލާސްޓިކް ހަނޑޫ" އެ ގައުމުގެ ކަސްޓަމްސް އިން ހިފަހައްޓައިފި އެވެ.

16 ޖޫން

June 16, 2016 3
އޮރިޖިނަލަށްވުރެ ފޭކް ބައެއް ތަކެތި ރަނގަޅު: ޖެކް މާ

ބެއިޖިން (ޖޫން 16) - ޗައިނާގައި މިހާރު އުފައްދާ ފޭކް ގިނަ ޕްރޮޑަކްޓްތައް އަސްލު އެއްޗިއްސަށް ވުރެ ފެންވަރު ރަނގަޅު ކަމަށް އީކޮމާސް ކުންފުނި، އަލިބާބާގެ ވެރިޔާ ޖެކް މާ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.