27 ނޮވެމްބަރ

November 27, 2020
އެއިޑްސްއާ ދެކޮޅަށް ފަންޑު ހޯދަން ބޫޓެއް

ފަރުވާއެއް ނެތް އެއިޑްސްއާ ދެކޮޅަށް ކުރާ މަސައްކަތަށް ފަންޑު ހޯދުމުގެ ގޮތުން މި އަހަރުގެ އެއިޑްސް ދުވަހާ ދިމާކޮށް ބޫޓެއް ނެރެން ނިންމައިފި އެވެ.

18 ނޮވެމްބަރ

November 18, 2020 1
ބްރިޓިޝް ފެޝަން އެމްބެސެޑަރަކަށް ޕްރިޔަންކާ

ބްރިޓިޝް ފެޝަން ކައުންސިލް (ބީއެފްސީ) ގެ ފެޝަން އެމްބެސެޑަރަކަށް އިންޑިއާގެ މަޝްހޫރު ބަތަލާ ޕްރިޔަންކާ ޗޯޕްރާ ހަމަޖައްސައިފި އެވެ.

14 ނޮވެމްބަރ

November 14, 2020
ޕްރިންސް ޗާލްސްގެ ފެޝަން ލައިނެއް

"ދަ މޮޑާން އާޓިސަން ޕްރޮޖެކްޓް" ގެ ނަމުގައި ނެރުނު ކަލެކްޝަން ވިއްކަން ފެށީ ބުރާސްފަތި ދުވަހު

29 އޮކްޓޯބަރ

October 29, 2020
އާލިއާ ވެސް ވިޔަފާރިއަކަށް އިންވެސްޓްކުރަނީ

އިންޑިއާގެ ފެޝަނާއި ބިއުޓީ އަށް ހާއްސަ އޮންލައިން ކުންފުނި ނައިކާއާ ގުޅިގެން ބަތަލާ ކެޓްރީނާ ކައިފް މިދިޔަ އަހަރު "ކޭ-ބިއުޓީ" ގެ ނަމުގައި މޭކަޕް ލައިނެއް ލޯންޗްކޮށްފައި ވާއިރު ޒުވާން ބަތަލާ އާލިއާ ބަޓް ވެސް އެ ކުންފުންޏަށް އިންވެސްޓްކުރަން ނިންމައިފި އެވެ.

19 އޮކްޓޯބަރ

October 19, 2020
"އަރަބް ފެޝަން ވީކް" މި ފަހަރު އޮންލައިންކޮށް

މެދުއިރުމަތީގައި ބާއްވާ އެންމެ ބޮޑު ފެޝަން ޝޯ ކަމަށްވާ ޔޫއޭއީގައި ބާއްވާ "އަރަބް ފެޝަން ވީކް" މި އަހަރު އޮންލައިންކޮށް ބާއްވަން ނިންމައިފި އެވެ.

18 އޮކްޓޯބަރ

October 18, 2020
ރޮކްގެ ފަރާތުން އެތުލީޓުންނަށް މާސްކެއް ނެރެފި

ހޮލީވުޑްގެ މަޝްހޫރު އެކްޓަރު އަދި ކުރީގެ ރެސްލިން ތަރި ޑްވޭން ޖޯންސަން (ރޮކް) އެތުލީޓުންނަށް ހާއްސަ ފޭސް މާސްކެއް ނެރެފި އެވެ.

October 18, 2020 2
ފިންލެންޑްގެ ބޮޑުވަޒީރުގެ ފޮޓޯޝޫޓަކަށް ފާޑުކިޔުންތައް

ދުނިޔޭގެ އެންމެ ޒުވާން ބޮޑުވަޒީރުގެ ޝަރަފު މި ވަގުތު ލިބިފައިވާ ފިންލެންޑްގެ ބޮޑުވަޒީރު ސަނާ މާރިންގެ ފޮޓޯޝޫޓަކަށް އާންމުންގެ ފާޑުކިޔުން އަމާޒުވެއްޖެ އެވެ.

15 އޮކްޓޯބަރ

October 15, 2020 5
ލުއި ވިޓޯންގެ ފޭސް ޝީލްޑެއް

ލުއީ ވިޓޯން އިން ނެރޭ ފޭސް ޝީލްޑް ވިއްކާނެ ކަމަޑް ބެލެވެނީ 700-900 ޑޮލަރާ ދެމެދުގެ އަގުތަކެއްގައި

12 އޮކްޓޯބަރ

October 12, 2020
ޑަޔާނާގެ "ޝީޕް ޖަމްޕަރު" އަލުން ނެރެނީ

މިހާރު ޕްރި-އޯޑަރަށް ވެސް ހުޅުވާލާފައިވާ "ޝީޕް ޖަމްޕަރު" ގެ އަގަކީ 295 ޑޮލަރު

10 އޮކްޓޯބަރ

October 10, 2020
ކުލަ ބުރާފައި އޮތް ބޮއިލަރު ސޫޓެއް 620 ޕައުންޑަށް

އަންނައުނާއި ބޫޓު ފަދަ ތަކެތި ހަޑިވެފައި ހުންނަ ގޮތަށް ޑިޒައިންކުރުން މިހާރު ވަނީ ޓްރެންޑްވާން ފަށައިފަ އެވެ. އަނެއްކާ ވެސް މިއޮތީ މިކަހަލަ "ހަޑި" އެކަމަކު "ޒަމާނީ ފެޝަން" ބޮއިލަރު ސޫޓެކެވެ.

09 އޮކްޓޯބަރ

October 09, 2020 2
ފެޝަން ޝޯގެ މައްސަލާގައި ރިއާނާ މާފަށް އެދިއްޖެ

މަޝްހޫރު ލަވަކިޔުންތެރިޔާ ރިއާނާގެ އަމިއްލަ ބްރޭންޑް ފެންޓީގެ ދަށުން މިދިޔަ ހުކުރު ދުވަހު އެމެޒޯން ޕްރައިމް ވީޑިއޯ އިން ގެނެސްދިން "ސަވޭޖް އެކްސް ފެންޓީ" ޝޯގެ ބެކްގްރައުންޑް މިއުޒިކްގައި ކީރިތި ރަސޫލާގެ ހަދީސްތަކެއް ހިމެނި މައްސަލަ އަށް ގިނަ ބައެއްގެ ފާޑުކިޔުންތައް އަމާޒުވުމުން މާފަށް އެދިއްޖެ އެވެ.

30 ސެޕްޓެމްބަރ

September 30, 2020 2
ޓީޝާޓް އަރިމަތިން ބާގަނޑެއް، މިވެސް ފެޝަނެއް

ފެޝަން ކުންފުނިތަކުން ފެޝަނުގެ ގޮތުގައި އާދަޔާ ހިލާފް ކަންކަން ކުރެ އެވެ. މި ފަހުން ނެރުނު މިފަދަ ކިތަންމެ އުފެއްދުމަކަށް އާންމުންގެ މަލާމާތާއި ފާޑުކިޔުންތައް ވަރަށް ބޮޑަށް އަމާޒުވެފައިވެ އެވެ.

06 ސެޕްޓެމްބަރ

September 06, 2020
ޕީޕީއީ އުފައްދަން ބާބެރީން 700،000 ޑޮލަރު ދީފި

ކޮވިޑް-19 ގެ ފެތުރުމުގެ އިނގިރޭސިވިލާތުގައި ގޯސްވި ފަހުން ގިނަ އަދަދެއްގެ މާސްކާއި ގައުން ފަދަ ޕާސަނަލް ޕްރޮޓެކްޓިކް އިކްޕްމަންޓް (ޕީޕީއީ) އެ ގައުމުގެ ނެޝަނަލް ހެލްތު ސާވިސް (އެންއެޗްއެސް) އަށް ހަދިޔާކުރަމުން އަންނަ މަޝްހޫރު ފެޝަން ކުންފުނި ބާބެރީ ފީޕީއީ އުފައްދަން އެހީވުމުގެ ގޮތުން ސަރުކާރަށް 573،000 ޕައުންޑް (761,488.35 ޑޮލަރު)...

25 އޯގަސްޓް

August 25, 2020
ޝެނެލުން ލުބުނާނަށް 700،000 ޑޮލަރު

ޝެނެލަކީ ލުބުނާނަށް މިހާތަނަށް އެހީދިން ހަމައެކަނި ފެޝަން ކުންފުނި

11 އޯގަސްޓް

August 11, 2020 3
މަރުވުމުގެ ކުރިން ބޭނުންވި ޓެޓޫ ޖެހީ 103 އަހަރުގައި

ގަރުނެއް ވަންދެން ދުނިޔޭގައި ހުރެއްޖެ ނަމަ ލައްކަ ބައިވަރު ކަންކަން ތަޖުރިބާކުރެވިފައި ހުންނާނެ އެވެ. އެއީ ކުރަން ބޭނުންވާ ކަންކަމާއި ހާސިލުކުރަން ބޭނުންވާ ކިތަންމެ ކަމެއް ހާސިލުވާން ވެސް ލިބޭނެ ފުރުސަތެކެވެ.

25 ޖުލައި

July 25, 2020
ދޮވެ އިސްތިރިކުރާ ދެމަފިރިން "މޮޑެލުންނަށް"

ޓައިވާނުގައި ދޮވެ އިސްތިރިކޮށްދިނުމުގެ ހިދުމަތް ދޭ ދެމަފިރިއަކު، ކަސްޓަމަރުން ނުގެންގޮސް ހުރި އަންނައުނު ލައިގެން މޮޑެލްކޮށް ފޮޓޯ ނަގައި، އިސްޓަގްރާމްގައި ޕޯސްޓްކުރަން ފެށުމާ އެކު ބޮޑު މަޝްހޫރުކަމެއް ލިބިއްޖެ އެވެ.

22 ޖުލައި

July 22, 2020 1
މި ބޫޓު ގަންނައިރު ވެސް ހުންނާނީ މިހެން!

ފެޝަން ބަދަލުވެ އަދި މާނަކުރާ ގޮތް ލަފާކޮށްލަން ވެސް ނޭނގޭނެ އެވެ. މި ފަހަރު މިއޮތީ ބާ އެކަމަކު އާ ބޫޓެކެވެ.

12 ޖުލައި

July 12, 2020 2
ޖަވާހިރުން އަތްކަންކުރި މާސްކް ވެސް ވިއްކަން ފަށައިފި

ޖަވާހިރުން ޒީނަތްތެރިކޮށްފައިވާ އަގުބޮޑު މާސްކްތަކެއް އިންޑިއާގެ ގުޖްރާތު ސްޓޭޓްގެ ސޫރަތުގެ ގަހަނާ ފިހާރައަކުން ވިއްކަން ފަށައިފި އެވެ.

08 ޖުލައި

July 08, 2020 7
ޕެރިސް ހިލްޓަން ވެސް އެމެރިކާގެ ރައީސް ކަމަށް؟

ރެޕާ ކަންޔޭ ވެސްޓް އެމެރިކާގެ ރައީސް ކަމަށް ވާދަކުރަން ނިންމާފައިވާ ކަމަށް އިއުލާންކޮށްފައި ވަނިކޮށް ޕެރިސް ހިލްޓަން ވެސް އިންތިހާބުގައި ވާދަކުރަން ނިންމައިފި އެވެ. އެކަމަކު މިއީ ކިހާ ސީރިއަސްކޮށް ބުނި ވާހަކައެއް ކަމެއް އަދި ޔަގީނެއް ނުވެ އެވެ.

30 ޖޫން

June 30, 2020
ކަންޔޭ ވެސްޓްގެ ކްލޯތިން ލައިން އާއި ގެޕް ގުޅިއްޖެ

ރެޕާ އަދި ބިލިއަނަރު ކަންޔޭ ވެސްޓްގެ "ޔީޒީ" ކުންފުނީގެ ދަށުން ކޮސްމެޓިކް ލައިނެއް ލޯންޗްކުރަން ނިންމާފައި ވަނިކޮށް، އޭގެ ދަށުން ހިންގާ ކްލޯތިން ލައިން ފުޅާކުރަން އިތުރު ކުންފުންޏަކާ އެކު 10 އަހަރުގެ އެއްބަސްވުމެއް ހަދައިފި އެވެ.

17 ޖޫން

June 17, 2020
ކަންޔޭ ވެސްޓް ކޮސްމެޓިކް ވިޔަފާރީގެ ތެރެއަށް

ކުޅިވަރަށް ހާއްސަ ސާމާނު އުފައްދާ މަޝްހޫރު ކުންފުނި އެޑިޑާސްއާ ގުޅިގެން ރެޕާ ކަންޔޭ ވެސްޓް "ޔީޒީ" ގެ ނަމުގައި ގެނެސްދޭ އުފެއްދުންތައް އިތުރުކޮށް، އޭގެ ތެރޭގައި ކޮސްމެޓިކްގެ ބާވަތްތައް ހިމަނަން އެކަމުގެ ހުއްދަ އަށް އެދިފައިވާ ކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ.