21 ފެބުރުއަރީ

February 21, 2019
މި ފަހަރު މައްސަލައަކަށްވީ "ދަންމަޅި" ހުޑީއެއް

ފެޝަން ކުންފުނިތަކުން މި ފަހުން ނެރޭ ގިނަ ފަރުމާތަކާ އެކު ކޮންމެވެސް މައްސަލަގަނޑެއް އެބަ ފެންމަތިވެ އެވެ. އަނެއްކާ ވެސް މިއޮތީ މަޝްހޫރު ފެޝަން ކުންފުންޏެއް ހޫނު ފެނަށް ވެއްޓިފަ އެވެ. އެއީ އިނގިރޭސިވިލާގެ ބާބެރީ އެވެ.

20 ފެބުރުއަރީ

February 20, 2019 1
ފެޝަން އައިކޮން ކާލް ލެގަފެލްޑް މަރުވެއްޖެ

ފެޝަންގެ ދުނިޔޭގައި އެންމެ ނުފޫޒު ގަދަ އެއް ޑިޒައިނަރު ކަމަށްވާ ޖަރުމަންގެ މަޝްހޫރު ފެޝަން ޑިޒައިނަރު ކާލް ލެގަފެލްޑް މަރުވެއްޖެ އެވެ.

16 ފެބުރުއަރީ

February 16, 2019 1
ފުލުހެއްގެ ގަޔަށް ޕުޑިން ޖެހި މީހަކު ޑީޕޯޓްކޮށްލަނީ

ޕުޑިން ތައްޓާ އެކު ރޭލަށް ނޭރޭނެ ކަމަށް އަންގައި، އެކަން ހުއްޓުވި ފުލުހެއްގެ ގަޔަށް ސޯޔާބީން ޕުޑިން ތައްޓެއް ޖެހި ޗައިނާގެ ޒުވާން އަންހެނަކު ފިލިޕީންސުން ހައްޔަރުކޮށްފި އެވެ.

15 ފެބުރުއަރީ

February 15, 2019 2
މި ސްނިކާޒްގެ މައްސަލަ ވެސް ބޮޑުވެއްޖެ

މިދިޔަ އަހަރު އިޓަލީގެ ގޯލްޑެން ގޫސް އިން ވިއްކި، ހަލާކުވެ ޓޭޕް އަޅާފައި ހުންނަ ގޮތް ސިފަކޮށްދޭ ބޫޓް ކަލެކްޝަނެއްގެ މައްސަލަލަ ބޮޑުވި އެވެ. އެއީ ފަގީރުންނަށް މަލާމަތް ރައްދުވާ ކަމަށް ބުނެ އެވެ.

14 ފެބުރުއަރީ

February 14, 2019
ވިކްޓޯރިއާގެ ފެޝަންއިން ޖަނަވާރުގެ ހަން ބޭނުމެއްނުކުރާނެ

ނުފޫޒު ގަދަ ފެޝަން ކުންފުނިތަކުން އެ މީހުންގެ އުފެއްދުންތަކުގައި ޖަނަވާރުންގެ ހަމާއި ކެހެރި ފަދަ ތަކެތި ބޭނުންކުރުން ހުއްޓާލުމަށް ކުރާ މަސައްކަތުގައި، އިނގިރޭސިވިލާތުގެ މަޝްހޫރު ފެޝަން ޑިޒައިނަރު ވިކްޓޯރިއާ ބެކަމް ވެސް ބައިވެރިވެއްޖެ އެވެ.

13 ފެބުރުއަރީ

February 13, 2019 2
ކޭޓީ ޕެރީ ނެރުނު އުފެއްދުމަކުން ފާޑުކިޔުން

ކަޅު ނަސްލުގެ މީހުންނަށް ކުޑައިމީސްވާ ގޮތަށް މީގެ ކުރިން އުފެއްދުންތަކެއް ނެރެގެން ގިނަ ބައެއްގެ ފާޑުކިޔުންތައް އަމާޒުވި ފެޝަން ކުންފުނިތަކުގެ ތެރޭގައި ގުޗީ އާއި ޕްރާޑާ ހިމެނެ އެވެ.

08 ފެބުރުއަރީ

February 08, 2019
"ބްލެކް ފޭސް" ޖަމްޕަރާ ހެދި ގުޗީ މާފަށް އެދެފި

އިޓަލީގެ މަޝްހޫރު ފެޝަން ކުންފުނި ގުޗީން ދާދި ފަހުން ވޫލް އިން ތައްޔާރުކޮށް "ބްލަކްލާވާ" ގެ ނަމުގައި ނެރުނު ޖަމްޕަރު ސިފަކޮށް ދެނީ "ކަޅު މޫނެއް" ކަމަށާއި އެއީ ނަސްލީ ތަފާތު ކުރުމަށް ހިތްވަރުދޭ އުފެއްދުމެއް ކަމަށް ބުނެ ފާޑު ކިޔުމުން މާފަށް އެދެފި އެވެ.

22 ޖެނުއަރީ

January 22, 2019 1
ޗައިނާގެ ސިޓީތަކަށް މޭކަޕް ރޫމްތައް

ވެންްޑިން މެޝިނާއި ފޯނު ބޫތު ފަދަ ވަސީލަތްތަކާ ދާދި އެއްގޮތަކަށް ޗައިނާގައި މޭކަޕްގެ ކުރުމުގެ ހިދުމަތް ދޭން ފަށައިފި އެވެ.

19 ޖެނުއަރީ

January 19, 2019
ރިއާނާ ފެޝަން ބްރޭންޑެއް ލޯންޗްކުރަނީ

"ފެންޓީ ބިއުޓީ" ގެ ނަމުގައި 2017 ގައި ކޮސްމެޓިކް ބްރޭންޑް ލޯންޗްކުރި މަޝްހޫރު ލަވަކިޔުންތެރިޔާ ރިއާނާ ފެޝަން ބްރޭންޑެއް ލޯންޗްކުރަން ނިންމައިފި އެވެ.

17 ޖެނުއަރީ

January 17, 2019 3
އަމިއްލަ އަށް ނާޑުވާ ހެޔޮވަރުކޮށްދޭ ބޫޓެއް

ހުރިހާ އެއްޗެއް ސްމާޓްވަމުން ގޮސް ބޫޓު ވެސް ޓެކްނޮލޮޖީގެ ތެރެއަށް ވަދެ، ސްމާޓްވީ އެވެ.

16 ޖެނުއަރީ

January 16, 2019 3
ރިއާނާ ބައްޕަ ގޮވައިގެން ކޯޓަށް

ލަވަކިޔުންތެރިޔާ ރިއާނާގެ "ފެންޓީ" ބްރޭންޑުގެ ނަމުގައި އޭނާގެ ބައްޕަ ކުންފުންޏެއް ހަދައިގެން ނަމުގެ ބޭނުން ނާޖާއިޒު ގޮތުގައި ހިފާ ކަމަށް ބުނެ ބައްޕަ ރޮނާލްޑް ފެންޓީ އަށް ދައުވާ...

January 16, 2019
މިލްކް މޭކަޕަކީ ކޯއްޗެއް؟

އަނެއްކާވެސް މިއޮތީ އާންމުކޮށް މި ބޭނުން ކުރާ މޭކަޕްގެ ކަލެކްޝަންތަކާ މުޅިން ތަފާތު ބްރޭންޑެއްގެ ވާހަކަ އެވެ. މިއީ މީގެ ތިން އަހަރު ކުރިން ތައާރަފުކުރި އެކަމަކު އެހާ ބޮޑަށް...

09 ޖެނުއަރީ

January 09, 2019 1
ވީޑިއޯ ބަލައިގެން ބޯކޮށުމުން ބޮލުގައި ޕްލޭ ބަޓަނެއް

ފޮޓޯއެއް ނުވަތަ ވީޑިއޯއަކުން ފެންނަ މީހެއްގެ ބޮލުގެ އިސްތަށިގަނޑު ހުރި ގޮތަށް ކޮށަން ބޭނުންވާ ނަމަ މިހާރަށް ވުރެ ބޮޑު ސަމާލުކަން ދޭށެވެ. އެހެން ނޫނީ ޗައިނާގެ މި ޒުވާނާ އަށް ލިބުނު ކަހަލަ ލަނޑެއް ލިބިދާނެ އެވެ.

04 ޖެނުއަރީ

January 04, 2019
ރިއާނާގެ ފެންޓީން 50 ޝޭޑެއްގެ ކޮންސީލާ

މަޝްހޫރު ލަވަކިޔުންތެރިޔާ ރިއާނާގެ ކޮސްމެޓިކް ބްރޭންޑް ފެންޓީ ބިއުޓީން 50 ޝޭޑެއްގެ ކޮންސީލާ ނެރެން ތައްޔާރުވެއްޖެ އެވެ.

01 ޖެނުއަރީ

January 01, 2019
ނިރްވާނާ ލޯގޯ ކޮޕީކުރުމުން ފެޝަން ޑިނައިޒަނަރަށް ދައުވާ

އެމެރިކާގެ ކުރީގެ މަޝްހޫރު ރޮކް ބޭންޑް ނިރްވާނާގެ ސިގްނޭޗާ ސްމައިލީ ލޯގޯއެއް، އެމެރިކާގެ ފެޝަން ޑިނައިޒަރު މާކް ޖެކޮބްސް ހުއްދަ ނެތި ބޭނުންކުރި ކަމަށް ބުނާ މައްސަލާގައި އޭނާގެ މައްޗަށް ދައުވާ ކުރަން ބޭންޑުން ނިންމައިފި އެވެ.

26 ޑިސެމްބަރ

December 26, 2018
އަހަރުގެ އެންމެ ސްޓައިލިޝް ފިރިހެނަކީ ނިކް

މި އަހަރުގެ އެންމެ ސްޓައިލިޝް ފިރިހެނަކީ އެމެރިކާގެ ލަވަކިޔުންތެރިޔާ/އެކްޓަރު އަދި އިންޑިއާގެ ބަތަލާ ޕްރިޔަންކާ ޗޯޕްޅާގެ ފިރިމީހާ ނިކް ޖޯނަސް ކަމަށް ޖީކިއު މަޖައްލާ އިން ބުނެފި އެވެ.

22 ޑިސެމްބަރ

December 22, 2018 1
މި ފަޓުލޫނު 100 އަހަރު ގެންގުޅެވޭނެ

ފަޓުލޫނެއް 645 ޑޮލަރު ދީފައި ގަންނާނެ މީހުން ގިނައެއް ނުވާނެ އެވެ. މި އަގު ބޮޑު އުފެއްދުން ތައްޔާރުކުރި އިނގިރޭސިވިލާތުގެ ކުންފުނި ވޮލެބެކް އިން ބުނާ ގޮތުގައި މިއީ ހަލާކު ވާނެ ފަޓްނޫލެއް ނޫނެވެ. ތަފާތަކީ އެއީ އެވެ.

19 ޑިސެމްބަރ

December 19, 2018 2
ވިކްޓޯރިއާ ބެކަމްގެ ވިޔަފާރިއަށް ބޮޑު ގެއްލުމެއް

ސްޕައިސް ގާލްސް އިން މަޝްހޫރުކަން ހޯދި ލަވަކިޔުންތެރިޔާ ވިކްޓޯރިއާ ބެކަމްގެ ފެޝަން ލައިން ވިޔަފާރިއަށް މި އަހަރު ވެސް ބޮޑެތި ގެއްލުންތަކެއް ވެއްޖެ އެވެ.

15 ޑިސެމްބަރ

December 15, 2018
އެންމެ ބޮޑު އާމްދަނީއެއް ކެންޑަލް ޖެނާ އަށް

މި އަހަރު ވެސް އެންމެ ބޮޑު އާމްދަނީއެއް ލިބުނު މޮޑެލްއަކީ ކެންޑަލް ޖެނާ ކަމަށް ފޯބްސް އިން ބުނެފި އެވެ.

05 ޑިސެމްބަރ

December 05, 2018
ޒާރާގެ އާ މޭކަޕް ލައިނެއް

ސްޕެއިންގެ މަޝްހޫރު ފެޝަން ކުންފުނި ޒާރާ އިން އާ މޭކަޕް ލައިނެއް ތައާރަފުކޮށްފި އެވެ.

28 ނޮވެމްބަރ

November 28, 2018 3
ނިޔަފަތިތައް ބުއްފުޅިއެއްގެ ގޮތަށް!

އަންހެނުންގެ ރީތިކަމަށް ފުރިހަމަކަން ގެންނަން ބޭނުންވާ ނަމަ އަތުގެ ނިޔަފަތިތަކަށް ވެސް ހާއްސަ ސަމާލު ކަމެެއް ދެވެ އެވެ. އެގޮތުން މެނިކިއޯ ހަދައިގެން ނިޔަފަތީގެ ތާޒާކަމާއި އޮފްކަން...

November 28, 2018 1
ވިކްޓޯރިއާ ބެކަމްގެ ޔޫޓިއުބް ޗެނެލެއް

ފެޝަން ޑިޒައިނަރެއްގެ ގޮތުގައި މިހާރު މަޝްހޫރު ކުރީގެ ބޭންޑް "ސްޕައިސް ގާލްސް"ގެ ލަވަކިޔުންތެރިޔާ ވިކްޓޯރިއާ ބެކަމް ބިއުޓީ ޓިޕްސް އާއި ސްޓައިލިން ޓިއުޓޯރިއަލްއެއްގެ ގޮތުގައި...