22 ސެޕްޓެމްބަރ

September 22, 2019
މިލާން ބަލިކޮށް އިންޓަ މަގާމު ދަމަހައްޓައިފި

މިލާން (ސެޕްޓެމްބަރު 22) - މިލާން ޑާބީގެ ގޮތުގައި މަޝްހޫރުވެފައިވާ މެޗުގައި ރޭ، ވާދަވެރި އޭސީ މިލާން އަތުން 2-0 އިން މޮޅުވެ އިންޓަ މިލާނުން އިޓާލިއަން ލީގުގެ އެއް ވަނަ މަގާމު ދަމަހައްޓައިފި އެވެ.

11 ޖުލައި

July 11, 2019
މިލާނާއި އިންޓަ އާ ސްޓޭޑިއަމަކާ ދިމާލަށް

މިލާން (ޖުލައި 11) – އިޓަލީގެ އޭސީ މިލާނާއި އިންޓަ މިލާނުން މިހާރު ބޭނުންކުރަމުން އަންނަ ސެން ސީރޯ ސްޓޭޑިއަމް ތަޅާލައި އެ ސަރަހައްދުގައި އާ ސްޓޭޑިއަމެއް އަޅަން ދެ ކްލަބް ގުޅިގެން ކުރާ މަސައްކަތް ރަސްމީކޮށް ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކަށް ހުށަހަޅައިފި އެވެ.

29 ޖޫން

June 29, 2019
ސަސްޕެންޝަން ތަންފީޒުކުރަން މިލާނުން ނިންމައިފި

ޒިއުރިކް، ސްވިޒަލެންޑް (ޖޫން 29) - ފައިނޭންޝިއަލް ފެއާޕްލޭ ގަވާއިދާ ހިލާފުވެފައިވާތީ ޔުއެފާ އިން ދީފައިވާ ސަސްޕެންޝަން ތަންފީޒުކުރުމުގެ ގޮތުން އެ އިދާރާއާ މަޝްވަރާކޮށް އޭސީ މިލާނުން އަންނަ ސީޒަނުގައި ޔުއެފާ ޔޫރޮޕާ ލީގުގައި ވާދަނުކުރަން ނިންމައިފި އެވެ.

21 ޖޫން

June 21, 2019 11
ޓޮރޭޒް ފުޓްބޯޅަ ކުޅުން ހުއްޓާލަން ނިންމައިފި

މެޑްރިޑް (ޖޫން 21) - ޖަޕާނުގެ ސަގަން ޓޮސޫ އަށް ކުޅެމުން އަންނަ ސްޕެއިނުގެ ތަޖުރިބާކާރު ފޯވާޑް ފެނާންޑޯ ޓޮރޭޒް ފުޓްބޯޅަ ކުޅުން ހުއްޓާލަން ނިންމައިފި އެވެ.

29 މެއި

May 29, 2019 4
ގަޓޫސޯ އާއި ލެއޮނާޑޯ މިލާން ދޫކޮށްލައިފި

މިލާން (މެއި 29) – އޭސީ މިލާނުގެ ކޯޗުކަމުން ކުރީގެ ކުޅުންތެރިޔާ ޖެނާރޫ ގަޓޫސޯ އަދި ސްޕޯޓިން ޑިރެކްޓަރުކަމުން ކުރީގެ ކުޅުންތެރިޔާ ލެއޮނާޑޯ ވަކިވެއްޖެ އެވެ.

25 އެޕްރީލް

April 25, 2019
މިލާން ބަލިކޮށް ލާޒިއޯ ފައިނަލަށް

މިލާން (އޭޕްރިލް 25) – އޭސީ މިލާން 1-0 އިން ބަލިކޮށް އިޓާލިއަން ކަޕުގެ ފައިނަލުގެ ފުރަތަމަ ޖާގަ ލާޒިއޯ އިން ރޭ ހޯދައިފި އެވެ.

17 ޖެނުއަރީ

January 17, 2019 7
ރޮނާލްޑޯގެ ގޯލުން ޔުވެންޓަސް ސުޕަ ކަޕް ކާމިޔާބުކޮށްފި

ޖިއްދާ، ސައުދީ އަރަބިއާ (ޖެނުއަރީ 17) – ކްރިސްޓިއާނޯ ރޮނާލްޑޯ ވައްދާލި ހަމައެކަނި ގޯލާ އެކު 1-0 އިން އޭސީ މިލާން ބަލިކޮށް އިޓާލިއަން ސުޕަ ކަޕް ޔުވެންޓަސް އިން ރޭ ކާމިޔާބުކޮށްފި އެވެ.

07 ޖެނުއަރީ

January 07, 2019 7
ޕަކޭޓާ މިލާނަށް، ސިކުނޑީގައި އެނބުރެނީ ކަކާ

މިލާން (ޖެނުއަރި 7) – ހުވަފެނަކީ ކަކާ ހިނގި މަގުން ހިނގުން ކަމަށް އޭސީ މިލާނުން 35 މިލިއަން ޔޫރޯ އަށް ގަތް ބްރެޒިލްގެ އުއްމީދީ ކުޅުންތެރިޔާ ލޫކަސް ޕަކޭޓާ ބުނެފި އެވެ.

14 ޑިސެމްބަރ

December 14, 2018
ޗެލްސީ އަށް ހުއްޓުމެއް، މިލާނަށް މުބާރާތް ނިމިއްޖެ

އެތަންސް، ގްރީސް (ޑިސެމްބަރު 14) - ޔުއެފާ ޔޫރޮޕާ ލީގުގައި ރޭ ހަންގޭރީގެ ވިޑީ އެފްސީއާ 2-2 އިން އެއްވަރުވެ ޗެލްސީގެ މޮޅުވުމުގެ ރެކޯޑަށް ނިމުމެއް އައިއިރު، ރަށުންބޭރުގައި ގްރީސްގެ އޮލިމްޕިއާކޯސް އަތުން 3-1 އިން ބަލިވެ އޭސީ މިލާނަށް މުބާރާތް ނިމިއްޖެ އެވެ.

05 އޮކްޓޯބަރ

October 05, 2018
މިލާން، އާސެނަލް އަދި ޗެލްސީ މޮޅުވެއްޖެ

މިލާން (އޮކްޓޫބަރު 5) – ޔުއެފާ ޔުރޮޕާ ލީގުގައި ރޭ އިންގްލެންޑުގެ ޗެލްސީ އާއި އާސެނަލް އަދި އިޓަލީގެ އޭސީ މިލާން ކުޅުނު މެޗުތަކުން މޮޅުވެއްޖެ އެވެ.

18 ސެޕްޓެމްބަރ

September 18, 2018
ބާލުސްކޯނީ އަލުން ފުޓްބޯޅައިގެ ތެރެއަށް

މިލާން (ސެޕްޓެމްބަރު 18) – އޭސީ މިލާނުގެ ކުރީގެ ވެރިޔާ އަދި އިޓަލީގެ ކުރީގެ ބޮޑުވަޒީރު ސިލްވިއޯ ބާލުސްކޯނީ އަލުން ފުޓްބޯޅައިގެ ތެރެއަށް ވަންނަވަން އުޅުއްވާ ކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ.

01 ސެޕްޓެމްބަރ

September 01, 2018
މިލާނުން ފަހު ސިކުންތުގައި ރޯމާ ބަލިކޮށްފި

މިލާން (ސެޕްޓެމްބަރު 1) – ފަހު ސިކުންތުކޮޅުގެ ތެރޭގައި ޒުވާން ފޯވާޑް ޕެޓްރިކް ކުޓްރޯނޭ ވައްދާލި ގޯލާ އެކު އޭސީ މިލާނުން އިޓާލިއަން ލީގުގައި ރޭ އޭއެސް ރޯމާ އަތުން 2-1 އިން މޮޅުވެއްޖެ އެވެ.

30 އޯގަސްޓް

August 30, 2018
ކަކާ އެނބުރި މިލާނަށް

މިލާން (އޮގަސްޓް 30) – އޭސީ މިލާނުގެ ކުރީގެ ތަރި ބްރެޒިލްގެ ކަކާ ފުޓްބޯޅަ ހިންގުމުގެ ތެރެއަށް ވަނުމަށްޓަކައި އެ ކްލަބާ އަލުން ގުޅިއްޖެ އެވެ.

26 ޖުލައި

July 26, 2018 1
ބޮނޫޗީ އެނބުރި އަންނަން ބޭނުންވޭ: ޔުވެންޓަސް

ޓިއުރިން (ޖުލައި 26) – މީގެ އެއް އަހަރު ކުރިން އޭސީ މިލާނާ ގުޅުނު ޑިފެންޑަރު ލިއޮނާޑޯ ބޮނޫޗީ އެނބުރި ޔުވެންޓަސް އަށް ބަދަލުވާން ބޭނުންވާ ކަމަށާއި އޭނާގެ އެ އެދުން ފުރިހަމަކޮށްދޭން ބޭނުންވާ ކަމަށް ޔުވެންޓަސްގެ ޖެނެރަލް މެނޭޖަރު ޖިސެއްޕޭ މަރޯޓާ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

28 ޖޫން

June 28, 2018
ޔޫރަޕްގެ މުބާރާތްތަކުން މިލާން ސަސްޕެންޑްކޮށްފި

ނިޔޯން، ސްވިޒަލެންޑް (ޖޫން 28) – އިޓަލީގެ އޭސީ މިލާނުން ފައިނޭންޝިއަލް ފެއާޕްލޭ (އެފްއެފްޕީ) ގަވާއިދާ ހިލާފުވެފައިވާތީ ޔުއެފާ އިން އެ ކްލަބް ޔޫރަޕުގެ މުބާރާތްތަކުގައި ވާދަނުކުރެވޭ ގޮތަށް އެއް އަހަރަށް ސަސްޕެންޑްކޮށްފި އެވެ.

11 މެއި

May 11, 2018 1
މިލާނާއި އިންޓަ އެންމެ ފަހުން ދެ ސްޓޭޑިއަމަކަށް؟

މިލާން (މޭ 11) – އޭސީ މިލާނުން ބޭނުންވަނީ އާ ސްޓޭޑިއަމެއް ކަމަށާއި އެކަމަކު އިންޓަ މިލާނުން ބޭނުންވަނީ ސެންސީރޯ ސްޓޭޑިއަމުގައި ތިބެން ކަމަށް މިލާނުގެ މޭޔަރު ޖިސެއްޕޭ ސަލާ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

10 މެއި

May 10, 2018 1
ޔުވެންޓަސް އިން އިޓާލިއަން ކަޕް ކާމިޔާބުކޮށްފި

ރޯމް (10 މޭ) – އޭސީ މިލާން އަތުން 4-0 އިން މޮޅުވެ ޖެހިޖެހިގެން ހަތަރު ވަނަ ފަހަރަށް އިޓާލިއަން ކަޕް ޔުވެންޓަސް އިން ކާމިޔާބުކޮށްފި އެވެ.

09 މެއި

May 09, 2018 1
މިއީ މިލާނަށް ވޯލްޑް ކަޕް ފައިނަލެއް ފަދަ މެޗެއް: ގަޓޫސޯ

ރޯމް (މޭ 9) – އިޓާލިއަން ކަޕުގެ ފައިނަލުގައި މިރޭ ޔުވެންޓަސްއާ ދެކޮޅަށް ކުޅޭ މެޗަކީ އޭނާގެ ޓީމަށް ވޯލްޑް ކަޕް ފައިނަލް ފަދަ މެޗެއް ކަމަށް އޭސީ މިލާނުގެ ކޯޗު ޖެނާރޯ ގަޓޫސޯ ބުނެފި އެވެ.

01 އެޕްރީލް

April 01, 2018
މިލާން ބަލިކޮށް ޔުވެންޓަސް ކުރިއަށް ޖެހިލައިފި

ޓިއުރިން (އޭޕްރިލް 1) – އަމިއްލަ ދަނޑުގައި އޭސީ މިލާން 3-1 އިން ބަލިކޮށް އިޓާލިއަން ލީގުގެ އެއް ވަނައިގައި ޔުވެންޓަސް އިން ހަތަރު ޕޮއިންޓުގެ ލީޑެއް ނަގައިފި އެވެ.

16 މާޗް

March 16, 2018 2
އާސެނަލާއި އެތުލެޓިކޯ ކުއާޓާ އަށް، ޑޯޓްމަންޑް ކަޓައިފި

ލަންޑަން (މާޗް 16) - ޔުއެފާ ޔުރޮޕާ ލީގުގެ ކުއާޓާ ފައިނަލުން އާސެނަލާއި އެތުލެޓިކޯ މެޑްރިޑް ޖާގަ ހޯދިއިރު، ޖަރުމަނުގެ ގަދަބާރު ބޮރޫޝިއާ ޑޯޓްމަންޑް މުބާރާތުން ކަޓައިފި އެވެ.