06 ނޮވެމްބަރ

November 06, 2020
ރޭންޖާސް އާއި ބެންފީކާ އެއްވަރު، މިލާނަށް ނާކާމިޔާބު

ލިޒްބަން (ނޮވެމްބަރު 6) - ޔޫރޮޕާ ލީގުގެ ފުރަތަމަ ދެ މެޗުގައި ރަނގަޅު ނަތީޖާތަކެއް ނެރުނު ރޭންޖާސް އާއި ބެންފީކާ 3-3 އިން އެއްވަރުވިއިރު، އޭސީ މިލާން އަމިއްލަ ދަނޑުގައި ލިލް އަތުން 3-0 އިން ބަލިވެއްޖެ އެވެ.

02 ނޮވެމްބަރ

November 02, 2020
އެނބުރި އައިސް ރޮނާލްޑޯ ޔުވެންޓަަސް މޮޅުކޮށްދީފި

ޓިއުރިން (ނޮވެމްބަރު 2) - ކޮވިޑް ޖެހިގެން 19 ދުވަސް ވަންދެން އައިސޮލޭޝަނުގައި ހުރުމަށް ފަހު ކްރިސްޓިއާނޯ ރޮނާލްޑޯ ކުޅުމަށް އެނބުރި އައި މެޗުގައި ބަދަލު ކުޅުންތެރިއެއްގެ ގޮތުގައި އަރައި ދެ ގޯލު ޖަހައިގެން ސްޕެޒިއާ އަތުން 4-1 އިން ޔުވެންޓަސް މޮޅުކޮށްދީފި އެވެ.

30 އޮކްޓޯބަރ

October 30, 2020
މިލާނާއި ރޭންޖާސް އަށް ދެ ވަނަ މޮޅު، ނަޕޯލީ ފޯމަކަށް

މިލާން (އޮކްޓޫބަރު 30) - ޔުއެފާ ޔޫރޮޕާ ލީގުގައި ރޭ އޭސީ މިލާނާއި ރޭންޖާސް ކުޅުނު ދެ ވަނަ މެޗުތަކުން މޮޅުވިއިރު، ނަޕޯލީން ފުރަތަމަ ތިން ޕޮއިންޓް ހޯދައި ފޯމަކަށް އެޅިއްޖެ އެވެ.

23 އޮކްޓޯބަރ

October 23, 2020
މިލާނާއި ރޯމާ މޮޅުވިއިރު، ނަޕޯލީ ބަލިވެއްޖެ

ނޭޕްލްސް (އޮކްޓޫބަރު 23) - ޔުއެފާ ޔޫރޮޕާ ލީގުގައި ރޭ އިޓަލީގެ އޭސީ މިލާނާއި ރޯމާ ކުޅުނު މެޗުތަކުން މޮޅުވިއިރު، ނަޕޯލީ ބަލިވެއްޖެ އެވެ.

08 ޖުލައި

July 08, 2020 2
މިލާނުން ފަހަތުން އަރައި ޔުވެންޓަސް ބަލިކޮށްފި

މިލާން (ޖުލައި 8) – އޭސީ މިލާން އަތުން 4-2 އިން ބަލިވެ ޔުވެންޓަސް އަށް އިޓާލިއަން ލީގުގެ އެއް ވަނައިގައި 10 ޕޮއިންޓުގެ ލީޑެއް ނަގަން ލިބުނު ފުރުސަތު ރޭ ގެއްލިއްޖެ އެވެ.

27 މެއި

May 27, 2020
އިބްރަހިމޮވިޗުގެ އަނިޔާ ސީރިއަސް އެއް ނޫން

މިލާން (މޭ 27) – އޭސީ މިލާނުގެ ސްވިޑަން ފޯވާޑް ޒަލަޓަން އިބްރަހިމޮވިޗުގެ ފައިގެ އާކިލެސް ޓެންޑަން އިރައިގެން ގޮސް ސީޒަން ނިމި އަދި ފަހަރެއްގައި ކެރިއަރު ވެސް ނިންމާލަން ޖެހިދާނެ ކަމަށް ކަމަށް ހީވި ބިރު ފިލައިފި އެވެ.

22 މާޗް

March 22, 2020
ކޮވިޑް-19: ޑީބަލާ އާއި މަލްޑިނީ ޕޮޒިޓިވްވެއްޖެ

ޓިއުރިން (މާޗް 22) – އޭސީ މިލާނުގެ ޓެކްނިކަލް ޑިރެކްޓަރު އަދި ކުރީގެ ކެޕްޓަން ޕައޮލޯ މަލްޑިނީ އާއި އޭނާގެ ދަރިފުޅު، މިލާނުގެ ފޯވާޑް ޑެނިއަލް މަލްޑިނީ އަދި ޔުވެންޓަސްގެ އާޖެންޓީނާ ފޯވާޑް ޕައޮލޯ ޑީބަލާ ކޮރޯނާވައިރަސް (ކޮވިޑް-19) އަށް ޕޮޒިޓިވްވެއްޖެ އެވެ.

04 މާޗް

March 04, 2020
ވައިރަހުގެ ސަބަބުން ޔުވެންޓަސް-މިލާން މެޗު ފަސްކޮށްފި

ޓިއުރިން (މާޗް 4) – އިޓާލިއަން ކަޕުގެ ސެމީ ފައިނަލުގެ ދެ ވަނަ ލެގުގައި މިރޭ ޔުވެންޓަސްގެ ދަނޑުގައި އެ ޓީމާއި އޭސީ މިލާން ކުޅެން ހަމަޖެހިފައި އޮތް މެޗު ކޮރޯނާވައިރަސް (ކޮވިޑް-19) ގެ ނުރައްކަލާ ހެދި ފަސްކޮށްފި އެވެ.

28 ޑިސެމްބަރ

December 28, 2019 1
އިބްރަހިމޮވިޗް އެނބުރި މިލާނަށް

މިލާން (ޑިސެމްބަރު 28) – އޭސީ މިލާނުގެ ކުރީގެ ފޯވާޑް ސްވިޑަންގެ ޒަލަޓާން އިބްރަހިމޮވިޗް އުމުރުން 38 އަހަރުގައި އަލުން އެ ކްލަބާ ގުޅިއްޖެ އެވެ.

11 ނޮވެމްބަރ

November 11, 2019 21
ބަދަލުކުރުމުން ރޮނާލްޑޯ މެޗު ނުނިމެނީސް ގެޔަށް؟

ޓިއުރިން (ނޮވެމްބަރު 11) – އިޓާލިއަން ލީގުގައި ރޭ އޭސީ މިލާން އަތުން 1-0 އިން ޔުވެންޓަސް މޮޅުވެ ތާވަލުގެ އެއް ވަނަ އަށް އަލުން އެރި މެޗުގައި ޔުވެންޓަސްގެ ކްރިސްޓިއާނޯ ރޮނާލްޑޯ ބޭލުމުން އޭނާ މެޗު ނުމެނީސް ސްޓޭޑިއަމުން ނުކުމެގެން ގެޔަށް ދިޔައީ ކަމަށް ސްކައި ސްޕޯޓްސް އިޓާލިއާ އިން ރިޕޯޓްކޮށްފި އެވެ.

22 ސެޕްޓެމްބަރ

September 22, 2019
މިލާން ބަލިކޮށް އިންޓަ މަގާމު ދަމަހައްޓައިފި

މިލާން (ސެޕްޓެމްބަރު 22) - މިލާން ޑާބީގެ ގޮތުގައި މަޝްހޫރުވެފައިވާ މެޗުގައި ރޭ، ވާދަވެރި އޭސީ މިލާން އަތުން 2-0 އިން މޮޅުވެ އިންޓަ މިލާނުން އިޓާލިއަން ލީގުގެ އެއް ވަނަ މަގާމު ދަމަހައްޓައިފި އެވެ.

11 ޖުލައި

July 11, 2019
މިލާނާއި އިންޓަ އާ ސްޓޭޑިއަމަކާ ދިމާލަށް

މިލާން (ޖުލައި 11) – އިޓަލީގެ އޭސީ މިލާނާއި އިންޓަ މިލާނުން މިހާރު ބޭނުންކުރަމުން އަންނަ ސެން ސީރޯ ސްޓޭޑިއަމް ތަޅާލައި އެ ސަރަހައްދުގައި އާ ސްޓޭޑިއަމެއް އަޅަން ދެ ކްލަބް ގުޅިގެން ކުރާ މަސައްކަތް ރަސްމީކޮށް ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކަށް ހުށަހަޅައިފި އެވެ.

29 ޖޫން

June 29, 2019
ސަސްޕެންޝަން ތަންފީޒުކުރަން މިލާނުން ނިންމައިފި

ޒިއުރިކް، ސްވިޒަލެންޑް (ޖޫން 29) - ފައިނޭންޝިއަލް ފެއާޕްލޭ ގަވާއިދާ ހިލާފުވެފައިވާތީ ޔުއެފާ އިން ދީފައިވާ ސަސްޕެންޝަން ތަންފީޒުކުރުމުގެ ގޮތުން އެ އިދާރާއާ މަޝްވަރާކޮށް އޭސީ މިލާނުން އަންނަ ސީޒަނުގައި ޔުއެފާ ޔޫރޮޕާ ލީގުގައި ވާދަނުކުރަން ނިންމައިފި އެވެ.

21 ޖޫން

June 21, 2019 11
ޓޮރޭޒް ފުޓްބޯޅަ ކުޅުން ހުއްޓާލަން ނިންމައިފި

މެޑްރިޑް (ޖޫން 21) - ޖަޕާނުގެ ސަގަން ޓޮސޫ އަށް ކުޅެމުން އަންނަ ސްޕެއިނުގެ ތަޖުރިބާކާރު ފޯވާޑް ފެނާންޑޯ ޓޮރޭޒް ފުޓްބޯޅަ ކުޅުން ހުއްޓާލަން ނިންމައިފި އެވެ.

29 މެއި

May 29, 2019 4
ގަޓޫސޯ އާއި ލެއޮނާޑޯ މިލާން ދޫކޮށްލައިފި

މިލާން (މެއި 29) – އޭސީ މިލާނުގެ ކޯޗުކަމުން ކުރީގެ ކުޅުންތެރިޔާ ޖެނާރޫ ގަޓޫސޯ އަދި ސްޕޯޓިން ޑިރެކްޓަރުކަމުން ކުރީގެ ކުޅުންތެރިޔާ ލެއޮނާޑޯ ވަކިވެއްޖެ އެވެ.

25 އެޕްރީލް

April 25, 2019
މިލާން ބަލިކޮށް ލާޒިއޯ ފައިނަލަށް

މިލާން (އޭޕްރިލް 25) – އޭސީ މިލާން 1-0 އިން ބަލިކޮށް އިޓާލިއަން ކަޕުގެ ފައިނަލުގެ ފުރަތަމަ ޖާގަ ލާޒިއޯ އިން ރޭ ހޯދައިފި އެވެ.

17 ޖެނުއަރީ

January 17, 2019 7
ރޮނާލްޑޯގެ ގޯލުން ޔުވެންޓަސް ސުޕަ ކަޕް ކާމިޔާބުކޮށްފި

ޖިއްދާ، ސައުދީ އަރަބިއާ (ޖެނުއަރީ 17) – ކްރިސްޓިއާނޯ ރޮނާލްޑޯ ވައްދާލި ހަމައެކަނި ގޯލާ އެކު 1-0 އިން އޭސީ މިލާން ބަލިކޮށް އިޓާލިއަން ސުޕަ ކަޕް ޔުވެންޓަސް އިން ރޭ ކާމިޔާބުކޮށްފި އެވެ.

07 ޖެނުއަރީ

January 07, 2019 7
ޕަކޭޓާ މިލާނަށް، ސިކުނޑީގައި އެނބުރެނީ ކަކާ

މިލާން (ޖެނުއަރި 7) – ހުވަފެނަކީ ކަކާ ހިނގި މަގުން ހިނގުން ކަމަށް އޭސީ މިލާނުން 35 މިލިއަން ޔޫރޯ އަށް ގަތް ބްރެޒިލްގެ އުއްމީދީ ކުޅުންތެރިޔާ ލޫކަސް ޕަކޭޓާ ބުނެފި އެވެ.

14 ޑިސެމްބަރ

December 14, 2018
ޗެލްސީ އަށް ހުއްޓުމެއް، މިލާނަށް މުބާރާތް ނިމިއްޖެ

އެތަންސް، ގްރީސް (ޑިސެމްބަރު 14) - ޔުއެފާ ޔޫރޮޕާ ލީގުގައި ރޭ ހަންގޭރީގެ ވިޑީ އެފްސީއާ 2-2 އިން އެއްވަރުވެ ޗެލްސީގެ މޮޅުވުމުގެ ރެކޯޑަށް ނިމުމެއް އައިއިރު، ރަށުންބޭރުގައި ގްރީސްގެ އޮލިމްޕިއާކޯސް އަތުން 3-1 އިން ބަލިވެ އޭސީ މިލާނަށް މުބާރާތް ނިމިއްޖެ އެވެ.

05 އޮކްޓޯބަރ

October 05, 2018
މިލާން، އާސެނަލް އަދި ޗެލްސީ މޮޅުވެއްޖެ

މިލާން (އޮކްޓޫބަރު 5) – ޔުއެފާ ޔުރޮޕާ ލީގުގައި ރޭ އިންގްލެންޑުގެ ޗެލްސީ އާއި އާސެނަލް އަދި އިޓަލީގެ އޭސީ މިލާން ކުޅުނު މެޗުތަކުން މޮޅުވެއްޖެ އެވެ.