22 އެޕްރީލް

April 22, 2020
ނެދަލެންޑްސްގެ ލީގު ކެންސަލްކުރުމުގެ ފުރުސަތު ބޮޑު

އެމްސްޓަޑަމް (އޭޕްރީލް 22) - ކޮވިޑް-19 ފެތުރުން ހުއްޓުވުމުގެ ގޮތުން ނެދަލެންޑްސްގެ ސަރުކާރުން ނިންމާފައިވާ ނިންމުންތަކާ ގުޅިގެން ނެދަލެންޑްސްގެ ފުޓްބޯޅަ ލީގު ކެންސަލްކުރުމުގެ ފުރުސަތު ބޮޑު ކަމަށް އެ ގައުމުގެ ފުޓްބޯޅަ ފެޑެރޭޝަނުން ބުނެފި އެވެ.

03 އެޕްރީލް

April 03, 2020
އަވަސްއަރުވާލުން އެއްގޮތްކުރީ ޓްރަމްޕްގެ އަމަލުތަކާ

އަމްސްޓަޑަމް (އޭޕްރީލް 3) - ކޮރޯނާވައިރަސް ފެތުރޭތީ ހުއްޓާލާފައިވާ ފުޓްބޯޅަ ސީޒަން ކުރިއަށްގެންދަން މަސައްކަތްކުރާއިރު އަމަލުކުރަންޖެހޭނީ ރަނގަޅު އުސޫލުގެ ތެރެއިން ކަމަށާއި އެމެރިކާގެ ރައީސް ޑޮނާލްޑް ޓްރަމްޕް އަމަލުކުރައްވާ ގޮތަށް އަމަލުނުކުރަން އަޔަކްސްގެ ސްޕޯޓިން ޑިރެކްޓަރު މާކް އޯވަމާސް އެދިއްޖެ އެވެ.

13 ފެބުރުއަރީ

February 13, 2020
އަޔަކްސްގެ ތަރި ޒިޔެކް ޗެލްސީ އަށް

އަމްސްޓަޑަމް (ފެބްރުއަރީ 13) - ނެދަލެންޑްސްގެ އަޔަކްސް އަށް ކުޅެމުން އަންނަ މޮރޮކޯގެ ތަރި ހަކީމް ޒިޔެކް އިންގްލެންޑްގެ ޗެލްސީ އަށް ބަދަލުވާން ހުރިހާ ކަމެއް ނިމިފައިވާ ކަމަށް މީޑިއާ ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ.

08 ސެޕްޓެމްބަރ

September 08, 2019
ޔުނައިޓެޑުން ވެން ޑަ ސާ ގެންނަން މަޝްވަރާކުރަނީ

މެންޗެސްޓާ (ސެޕްޓެމްބަރު 8) - މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑުން އަލަށް އުފެއްދި ސްޕޯޓިން ޑިރެކްޓަރުގެ މަގާމަށް އެ ޓީމުގެ ކުރީގެ ގޯލްކީޕަރު އަދި އަޔަކްސްގެ ޗީފް އެގްޒެކްޓިވް އެޑްވިން ވަން ޑަ ސާ ގެންނަން މަޝްވަރާކުރަމުން އަންނަ ކަމަށް މީޑިއާ ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ.

23 ޖޫން

June 23, 2019 13
ޑި ލިޓް އެންމެ ފަހުން ޔުވެންޓަސް އަށް؟

އެމްސްޓެޑަމް (ޖޫން 23) – ޔޫރަޕުގެ ގިނަ ކްލަބްތަކުން ފާރަލަމުން އަންނަ އަޔަކްސްގެ އުއްމީދީ ޑިފެންޑަރު މެތިއަސް ޑި ލިޓް އެންމެ ފަހުން ޔުވެންޓަސް އަށް ސޮއިކުރަން ނިންމާފައިވާ ކަމަށް މީޑިއާ ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ.

25 މެއި

May 25, 2019 6
ޑި ލީޓް ގަންނަން ޔުނައިޓެޑުން މަޝްވަރާކުރަނީ

މެންޗެސްޓާ (މެއި 25) - ޔޫރަޕުގެ ވަރަށް ގިނަ ކްލަބްތަކަކުން ފާރަލަމުން އަންނަ އަޔަކްސްގެ އުއްމީދީ ޑިފެންޑަރު މެތިއަސް ޑި ލީޓް ގަންނަން މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑުން މަޝްވަރާތައް ފަށާފައިވާ ކަމަށް މީޑިއާ ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ.

08 މެއި

May 08, 2019 1
"ޓޮޓެންހަމަށް ފައިނަލުގެ ހުރިހާ ދޮރެއް ބަންދެއްނުވޭ"

އަމްސްޓަޑަމް، ނެދަލެންޑްސް (މެއި 8) - ޔުއެފާ ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގެ ދެ ވަނަ ލެގުގައި މިރޭ ރަށުން ބޭރުގައި ނެދަލެންޑްސްގެ އަޔަކްސް އަމްސްޓަޑަމާ ދެކޮޅަށް ކުޅޭ މެޗަށް ނުކުންނައިރު ޓޮޓެންހަމަށް ފައިނަލުގެ ހުރިހާ ދޮރެއް ބަންދުނުވާ ކަމަށް އެ ޓީމުގެ ކޯޗު މައުރީސިއޯ ޕޮޗެޓީނޯ ބުނެފި އެވެ.

01 މެއި

May 01, 2019 2
ޓޮޓެންހަމް ބަލިކޮށް އަޔަކްސް ފައިނަލާ ގާތަށް

ލަންޑަން (މެއި 1) - ޔުއެފާ ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގެ ސެމީ ފައިނަލުގެ ފުރަތަމަ ލެގުގައި ރޭ ރަށުން ބޭރުގައި ޓޮޓެންހަމް ހޮޓްސްޕާސްގެ މައްޗަށް 1-0 އިން ކުރި ހޯދައި މި ފަހަރުގެ މުބާރާތުގައި ހައިރާންކުރަނިވި ނަތީޖާތަކެއް ނެރެމުން އަންނަ ނެދެލަންޑްސްގެ އަޔަކްސް އިން ފައިނަލުގެ ޖާގައެއް ހޯދުމާ ގާތަށް ޖެހިލައިފި އެވެ.

20 އެޕްރީލް

April 20, 2019
ބަދަލުނުކުރި ވިސްނުން: އަޔަކްސްގެ ކާމިޔާބީގެ އަސްލު!

ޒަމާނާ އެކު ފުޓްބޯޅަ އަށް ބަދަލުތަކެއް އައިސްފި އެވެ. ޓެކްނޮލޮޖީގެ ނުފޫޒު ފުޓްބޯޅަ އަށް ވެސް ފޯރައިފި އެވެ. އާ ވިސްނުންތަކާއި އާ ސްޓައިލްތަކަށް ފުޓްބޯޅައިގެ އެކި ފަރާތްތަކުން އަންނަނީ މަރުހަބާ ކިޔަމުންނެވެ. އެހެން ނަމަވެސް ވަކި ކަހަލަ ވިސްނުންތަކަކާއި ފިލޯސަފީތަކަކީ ދޫކޮށްލުމަށް ވުރެ، ދެމެހެއްޓުން މުހިއްމެވެ. އޭގެ އެއް މިސާލަކީ...

26 އެޕްރީލް

April 26, 2017
އަޔަކްސްގެ ސްޓޭޑިއަމް ކްރައިފްގެ ނަމަށް ބަދަލުކުރަނީ

އެމްސްޓެޑަމް، ނެދަލެންޑްސް (އޭޕްރިލް 26) – ނެދަލެންޑްސްގެ މަޝްހޫރު ފުޓްބޯޅަ ކްލަބް އަޔަކްސްގެ އެމްސްޓެޑަމް އެރީނާ ސްޓޭޑިއަމުގެ ނަން ޔޮހާން ކްރައިފް އެރީނާ އަށް ބަދަލުކުރަން ނިންމައިފި އެވެ.