22 މެއި

May 22, 2019 16
ފަލަސްތީނުގެ އެދުމާ ހިލާފަށް އެތުލެޓިކޯ މެޗު ކުޅެފި

ގުދުސް، ފަލަސްތީން (މެއި 22) - ފަލަސްތީން ފުޓްބޯޅަ އެސޯސިއޭޝަނުގެ ދެކޮޅު ހެދުންތަކާ އެކު ވެސް، ސްޕެއިނުގެ އެތުލެޓިކޯ މެޑްރިޑުން އިޒްރޭލުގެ ބެއިތާރު ފުޓްބޯލް ކްލަބާ ދެކޮޅަށް ރޭ ގުދުސްގައި މެޗު ކުޅެފި އެވެ.

15 މެއި

May 15, 2019 2
ގްރީޒްމަން އެތުލެޓިކޯ ދޫކޮށްލަން ނިންމައިފި

މެޑްރިޑް (މެއި 15) - އެތުލެޓިކޯ މެޑްރިޑުގެ ފްރާންސްގެ ފޯވާޑް އެންޓޮއިން ގްރީޒްމަން މި ސީޒަނަށް ފަހު އެ ކްލަބް ދޫކޮށްލަން ނިންމާފައިވާކަން ރޭ އިއުލާންކުރިއިރު، ސްޕެއިނުގެ މީޑީއާތަކުން ރިޕޯޓްކުރާ ގޮތުގައި އޭނާގެ މިސްރާބު ހުރީ ބާސެލޯނާ އަށެވެ.

11 މެއި

May 11, 2019 6
ގުދުސްގައި މެޗު ނުކުޅެން އެތުލެޓިކޯގެ ކިބައިން އެދިއްޖެ

ގުދުސް، ފަލަސްތީން (މެއި 11) - އިޒްރޭލުގެ ބެއިތާރު ފުޓްބޯލް ކްލަބާ ދެކޮޅަށް ގުދުސްގައި ސްޕެއިނުގެ އެތުލެޓިކޯ މެޑްރިޑުން މެޗު ނުކުޅެން ފަލަސްތީންގެ ފުޓްބޯޅަ އެސޯސިއޭޝަނުން އެދިއްޖެ އެވެ.

07 އެޕްރީލް

April 07, 2019 10
އެތުލެޓިކޯ ބަލިކޮށް ބާސެލޯނާ ލީގު ޗެމްޕިއަންކަމާ ގާތަށް

ބާސެލޯނާ (އޭޕްރީލް 7) - މެޗުގެ ބޮޑުބައި 10 ކުޅުންތެރިންނާ އެކު ކުޅުނު އެތުލެޓިކޯ މެޑްރިޑްގެ މައްޗަށް 2-0 އިން ކުރިހޯދައި ބާސެލޯނާ ސްޕެނިޝް ލީގުގެ ޗެމްޕިއަންކަން ހޯދުމާ ގާތަށް ޖެހިލައިފި އެވެ.

19 މާޗް

March 19, 2019 3
ގްރީޒްމަން އެތުލެޓިކޯ ދޫކޮށްލަނީ، ކްލަބްތައް އެލާޓުގައި

މެޑްރިޑް (މާޗް 19) - ފްރާންސްގެ ފޯވާޑް އެންޓޮއިން ގްރީޒްމަން މި ސީޒަނަށް ފަހު އެތުލެޓިކޯ މެޑްރިޑް ދޫކޮށްލަން ނިންމާފައިވާ ކަމަށް މީޑިއާތަކުން ރިޕޯޓްކުރުމާ އެކު ގިނަ ކްލަބްތަކުން އޭނާ ގަތުމަށް ޝައުގުވެރިކަން ފާޅުކުރަން ފަށައިފި އެވެ.

13 މާޗް

March 13, 2019 28
ރޮނާލްޑޯގެ ހެޓްރިކުން ޔުވެންޓަސް ކުއާޓާ އަށް

ޓިއުރިން (މާޗް 13) – ކްރިސްޓިއާނޯ ރޮނާލްޑޯގެ ހެޓްރިކާ އެކު ސްޕެއިނުގެ އެތުލެޓިކޯ މެޑްރިޑް 3-0 އިން ބަލިކޮށް ފުރަތަމަ ލެގުގެ ނަތީޖާ އަނބުރާލައި އިޓަލީގެ ޔުވެންޓަސް އިން ޔުއެފާ ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގެ ކުއާޓާ ފައިނަލުން ރޭ ފުރުސަތު ހޯދައިފި އެވެ.

04 މާޗް

March 04, 2019 1
އެތުލެޓިކޯ އަށް މޮރާޓާ މުހިއްމު މޮޅެއް ހޯދައިދީފި

މެޑްރިޑް (މާޗް 4) - ތިން މިނިޓް ތެރޭ އަލްވާރޯ މޮރާޓާ ޖެހި ދެ ލަނޑުން ސްޕެނިޝް ލީގުގައި ރޭ ރެއާލް ސޮސިއެޑާޑް އަތުން 2-0 އިން އެތުލެޓިކޯ މެޑްރިޑުން މުހިއްމު މޮޅެއް ހޯދައިފި އެވެ.

25 ފެބުރުއަރީ

February 25, 2019 12
އެތުލެޓިކޯ މަގާމު ދެމެހެއްޓިއިރު، ރެއާލަށް މޮޅެއް

މެޑްރިޑް (ފެބްރުއަރީ 25) - ސްޕެނިޝް ލީގުގައި ރޭ ވިޔަރެއާލް އަތުން 2-0 އިން މޮޅުވެ އެތުލެޓިކޯ މެޑްރިޑުން ދެ ވަނަ މަގާމު ދެމެހެއްޓިއިރު، ރަށުންބޭރުގައި ލެވަންޓޭއާ ދެކޮޅަށް ކުޅުނު މެޗުން 2-1 އިން ރެއާލް މެޑްރިޑް މޮޅުވެއްޖެ އެވެ.

21 ފެބުރުއަރީ

February 21, 2019 28
ފުރަތަމަ ލެގުގައި އެތުލެޓިކޯ އިން ޔުވެންޓަސް ބަލިކޮށްފި

މެޑްރިޑް (ފެބްރުއަރީ 21) - ޔުއެފާ ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގެ ދެ ވަނަ ބުރުގެ ފުރަތަމަ ލެގުގައި ރޭ އެތުލެޓިކޯ މެޑްރިޑުން މި ފަހަރުގެ ފޭވަރިޓެއް ކަމަށްވާ ޔުވެންޓަސް އަމިއްލަ ދަނޑުގައި 2-0 އިން ބަލިކޮށްފި އެވެ.

20 ފެބުރުއަރީ

February 20, 2019 7
މިހާރު ޔުވެންޓަސްގެ ތަފާތަކީ ރޮނާލްޑޯ: އަލެގްރީ

މެޑްރިޑް (ފެބްރުއަރީ 20) - އެހެން އަހަރުތަކާ ބަލާއިރު މި ފަހަރު ޔުވެންޓަސް އަށް ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގައި އޮތް ތަފާތަކީ މުބާރާތުގެ އެންމެ ކާމިޔާބު އެއް ކުޅުންތެރިޔާ ކްރިސްޓިއާނޯ ރޮނާލްޑޯ ޓީމުގައި ހުރުން ކަމަށް އެ ޓީމުގެ ކޯޗު މެސިމޯ އަލެގްރީ ބުނެފި އެވެ.

17 ފެބުރުއަރީ

February 17, 2019 14
ބާސެލޯނާ އަށް މޮޅެއް، އެތުލެޓިކޯ ދެ ވަނަ އަށް

ބާސެލޯނާ (ފެބްރުއަރީ 17) - ސްޕެނިޝް ލީގުގެ އެއް ވަނައިގައި އޮތް ބާސެލޯނާ އިން ރޭ ރެއާލް ވަލޮޑޮލިޑް އަތުން 1-0 އިން މޮޅުވިއިރު، ރަޔޯ ވަޔެކާނޯ އަތުން 1-0 އިން މޮޅުވެ އެތުލެޓިކޯ މެޑްރިޑް ދެ ވަނަ އަށް ޖެހިލައިފި އެވެ.

10 ފެބުރުއަރީ

February 10, 2019 11
އެތުލެޓިކޯ ބަލިކޮށް ރެއާލް މެޑްރިޑް ދެ ވަނަ އަށް އަރައިފި

މެޑްރިޑް (ފެބްރުއަރީ 10) – ވާދަވެރި އެތުލެޓިކޯ މެޑްރިޑް 3-1 އިން ބަލިކޮށް ރެއާލް މެޑްރިޑުން، އެ ޓީމު ފަހަތަށް ޖައްސާލައި ސްޕެނިޝް ލީގުގެ ދެ ވަނަ މަގާމަށް ރޭ އަރައިފި އެވެ.

04 ފެބުރުއަރީ

February 04, 2019
އެތުލެޓިކޯ އަށް ފައިދާ ނުނެގުނު، މެޑްރިޑް ގާތްކޮށްފި

މެޑްރިޑް (ފެބްރުއަރީ 4) – ސްޕެނިޝް ލީގުގެ އެއް ވަނައިގައި އޮތް ބާސެލޯނާ މި ހަފުތާގައި ޕޮއިންޓް ގެއްލުވާލުމުގެ ފައިދާ ނަގަން ދެ ވަނައިގައި އޮތް އެތުލެޓިކޯ މެޑްރިޑަށް ލިބުނު ފުރުސަތުގައި، ރޭ ރެއާލް ބެޓިސް އަތުން 1-0 އިން ބަލިވުމުން، ފައިދާ ނެގޭ ގޮތެއް ނުވި އެވެ.

17 ޖެނުއަރީ

January 17, 2019 5
މެޑްރިޑް ކުއާޓާ އަށް، އެތުލެޓިކޯ ކަޓައިފި

މެޑްރިޑް (ޖެނުއަރީ 17) – ލެގަނޭސް އަތުން 1-0 އިން ބަލިވި ނަމަވެސް ދެ ލެގުގެ އެގްރިގޭޓުން ކުރި ހޯދައި ސްޕެނިޝް ކަޕުގެ ކުއާޓާ ފައިނަލަށް ރެއާލް މެޑްރިޑް ދަތުރުކުރިއިރު، ޖިރޯނާއާ 3-3 އިން އެއްވަރުވެ އެތުލެޓިކޯ މެޑްރިޑް ކަޓައިފި އެވެ.

07 ޖެނުއަރީ

January 07, 2019 15
ބާސެލޯނާ ލީޑުފުޅާކުރިއިރު، މެޑްރިޑް ފަހަތަށް

މެޑްރިޑް (ޖެނުއަރީ 7) – ސްޕެނިޝް ލީގުގައި ރޭ އެތުލެޓިކޯ މެޑްރިޑް ކުޅުނު މެޗު އެއްވަރުވުމުގެ ފައިދާ ނަގައި ބާސެލޯނާ އިން މޮޅުވެ ތާވަލުގެ އެއް ވަނައިގައި ލީޑުފުޅާކުރިއިރު ރެއާލް މެޑްރިޑް ކުޅުނު މެޗުން ބަލިވެ އަނެއްކާ ވެސް ހާސްކަމާ ކުރިމަތިލާން ޖެހިއްޖެ އެވެ.

28 ޑިސެމްބަރ

December 28, 2018 5
އެތުލެޓިކޯ މެޑްރިޑާ އެކު ޕާކިސްތާން ފުޓްބޯޅަ އުހަށް

ޕާކިސްތާންގެ މަޝްހޫރު ވިޔަފާރިވެރިޔާ މުހައްމަދު އަތޯ ތަންސީރާއި އޭނާގެ ބޭބެ އުމަރު ޝެއިހަކީ ފުޓްބޯޅަ އަށް މަރުދޭ ދެ މީހުންނެވެ. ފުޓްބޯޅައިގެ އެންމެ އުހުގައި ޕާކިސްތާންގެ ނަން އޮތުމުގެ ހުވަފެން އެ ދެ މީހުން އަބަދުވެސް ދެކެ އެވެ. އެކަމަކު އެ ހުވަފެނުގައި ކުލަޖެއްސުމަކީ ހަގީގަތުގައި ކުރިމަތީގައި އޮތް އެންމެ ބޮޑު ގޮންޖެހުމެވެ....

23 ޑިސެމްބަރ

December 23, 2018 4
ބާސެލޯނާ ލީޑުގައި އޮވެ އަހަރު ނިންމާލައިފި

ބާސެލޯނާ (ޑިސެމްބަރު 23) - ސްޕެނިޝް ލީގުގައި މި އަހަރު ކުޅުނު ފަހު މެޗުން ރޭ ސެލްޓަ ވީގޯ 2-0 އިން ބަލިކޮށް ބާސެލޯނާ އިން ލީޑުގައި އޮވެ އަހަރު ނިންމާލައިފި އެވެ.

25 ނޮވެމްބަރ

November 25, 2018 8
ޑެމްބެލޭގެ ގޯލާ އެކު ބާސާ އެއް ވަނަ ދިފާއުކޮށްފި

މެޑްރިޑް (ނޮވެމްބަރު 25) – ފަހު ވަގުތު އޮސްމާނޭ ޑެމްބެލޭ ޖަހައިދިން ގޯލާ އެކު ބާސެލޯނާ އިން ރޭ ރަށުން ބޭރުގައި އެތުލެޓިކޯ މެޑްރިޑާ 1-1 އިން އެއްވަރުކޮށް ސްޕެނިޝް ލީގުގެ އެއް ވަނަ މަގާމް ދިފާއުކޮށްފި އެވެ.

19 ނޮވެމްބަރ

November 19, 2018
ގްރިޒްމަން ބާސެލޯނާ އަށް ނުދިޔައީ މެސީގެ ސަބަބުން؟

މެޑްރިޑް (ނޮވެމްބަރު 19) – އެތުލެޓިކޯ މެޑްރިޑް ދޫކޮށް ބާސެލޯނާ އަށް ނުދިޔަ އެއް ސަބަބަކީ ލިއޮނަލް މެސީގެ ފަހަތުން އޭނާގެ އެހީތެރިއެއްގެ ގޮތުގައި ހުންނަން ބޭނުންނުވުމުން ކަމަށް ވެދާނެ ކަމަށް ފޯވާޑް އެންޓޮއިން ގްރިޒްމަން ބުނެފި އެވެ.

08 އޮކްޓޯބަރ

October 08, 2018 3
ބާސެލޯނާ މޮޅުނުވުމުގެ ފައިދާ ސެވިއްޔާ އަށް

ސެވިލް، ސްޕެއިން (އޮކްޓޫބަރު 8) - ސްޕެނީޝް ލީގުގައި ރޭ ބާސެލޯނާ ކުޅުނު މެޗުން ވެލެންސިއާއާ 1-1 އިން އެއްވަރުވިއިރު، ސެވިއްޔާ ކުޅުނު މެޗުން 2-1 އިން ސެލްޓަ ވީގޯ ބަލިކޮށް ލީގުގެ އެއް ވަނަ އަށް ޖެހިލައިފި އެވެ.