01 ޖުލައި

July 01, 2020 12
މެސީ 700 ގޯލް ހަމަކޮށްފި އެކަމަކު ބާސާއަށް ހާސްކަން

ބާސެލޯނާ (ޖުލައި 1) - ސްޕެނިޝް ލީގުގައި ރޭ އެތުލެޓިކޯ މެޑްރިޑާއި ބާސެލޯނާ 2-2 އިން އެއްވަރުވި މެޗުގައި ބާސެލޯނާގެ ކެޕްޓަން ލިއޮނަލް މެސީ އޭނާގެ ކެރިއަރުގެ 700 ވަނަ ގޯލް ޖެހި ނަމަވެސް މި މެޗުން ދެ ޕޮއިންޓް ގެއްލުމުން ލީގު ޗެމްޕިއަންކަން ހޯދުމުގެ ރޭހުގައި ބާސެލޯނާ އަށް ހާސްކަމާ ކުރިމަތިލާންޖެހިއްޖެ އެވެ.

05 ޖޫން

June 05, 2020 3
ޑިއޭގޯ ކޮސްޓާގެ ޖަލު ހުކުމް ޖޫރިމަނާއަކަށް ލުއިކޮށްދީފި

މެޑްރިޑް (ޖޫން 5) – ޓެކްސް އަށް މަކަރުހެދިކަން ސާބިތުވެ އެތުލެޓިކޯ މެޑްރިޑްގެ ފޯވާޑް ޑިއޭގޯ ކޮސްޓާ އަށް ސްޕެއިނުގެ ކޯޓަކުން ކުރި ހަ މަހުގެ ޖަލު ހުކުމް ޖޫރިމަނާއަކަށް ލުއިކޮށްދީފި އެވެ.

19 އެޕްރީލް

April 19, 2020 1
ލިވަޕޫލް-އެތުލެޓިކޯ މެޗު ކުޅުނީ ގޯސް ވަގުތެއްގައި

މެޑްރިޑް (އޭޕްރީލް 19) - ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގެ ދެ ވަނަ ބުރުގެ ދެ ވަނަ ލެގުގައި ލިވަޕޫލް ދަނޑުގައި އެތުލެޓިކޯ މެޑްރިޑާއި ދެކޮޅަށް ކުޅުނު މެޗު ކުރިއަށްދިޔައީ ގޯސް ވަގުތެއްގައި ކަމަށް މެޑްރިޑްގެ މޭޔަރު ހޯސޭ ލުއިޒް މާޓިނޭޒް-އަލްމެއިޑާ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

28 މާޗް

March 28, 2020
އެތުލެޓިކޯ އިން ވެސް ކުޅުންތެރިންގެ މުސާރަ ކުޑަކުރަނީ

މެޑްރިޑް (މާޗް 28) - ހަލުވިކަމާ އެކު ސްޕެއިނުގައި ވެސް ކޮވިޑް-19 ފެތުރެމުންދާތީ ލިބޭ މާލީ ގެއްލުންތައް ކުޑަކުރުމުގެ ގޮތުން އެތުލެޓިކޯ މެޑްރިޑުން އެ ކްލަބްގެ ކުޅުންތެރިންގެ މުސާރަ ކުޑަކުރަން ހުށަހަޅަން ތައްޔާރުވެއްޖެ އެވެ.

12 މާޗް

March 12, 2020 32
އެތުލެޓިކޯ އަތުން ބަލިވެ ޗެމްޕިއަން ލިވަޕޫލް ކަޓައިފި

ލިވަޕޫލް (މާޗް 12) – ސްޕެއިނުގެ އެތުލެޓިކޯ މެޑްރިޑް އަތުން 3-2 އިން ބަލިވެ ޔުއެފާ ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގެ ދެ ވަނަ ބުރުން އެންމެ ފަހުގެ ޗެމްޕިއަން އިންގްލެންޑުގެ ލިވަޕޫލް ރޭ ކަޓައިފި އެވެ.

19 ފެބުރުއަރީ

February 19, 2020 8
އެތުލެޓިކޯ އިން ޗެމްޕިއަން ލިވަޕޫލް ބަލިކޮށްފި

މެޑްރިޑް (ފެބްރުއަރީ 19) - ޔުއެފާ ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގެ ދެ ވަނަ ބުރުގެ ފުރަތަމަ ލެގުގައި ރޭ އެތުލެޓިކޯ މެޑްރިޑުން އަމިއްލަ ދަނޑުގައި 1-0 އިން އެންމެ ފަހުގެ ޗެމްޕިއަން ލިވަޕޫލް ބަލިކޮށްފި އެވެ.

18 ފެބުރުއަރީ

February 18, 2020
"ހާލަތު މުހިއްމެއް ނޫން، އެތުލެޓިކޯ އަކީ ބިރެއް"

މެޑްރިޑް (ފެބްރުއަރީ 18) - ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގެ ދެ ވަނަ ބުރުގެ ފުރަތަމަ ލެގުގައި މިރޭގެ މެޗަށް ނުކުންނައިރު އެތުލެޓިކޯ މެޑްރިޑް އޮތް ހާލަތެއް މުހިއްމެއް ނޫން ކަމަށާއި އެ ޓީމާ ދެކޮޅަށް ކުޅޭއިރު ކޮންމެ ޓީމަށް ވެސް ބިރެއް އޮންނާނެ ކަމަށް ލިވަޕޫލްގެ ކޯޗު ޔާގެން ކްލޮޕް ބުނެފި އެވެ.

13 ޖެނުއަރީ

January 13, 2020 7
ރެއާލް މެޑްރިޑުން ސްޕެނިޝް ސުޕަ ކަޕް ކާމިޔާބުކޮށްފި

ޖިއްދާ، ސައުދީ އަރަބިއާ (ޖެނުއަރީ 13) – ވާދަވެރި އެތުލެޓިކޯ މެޑްރިޑް އަތުން ޕެނަލްޓީ ޖަހައިގެން 4-1 އިން މޮޅުވެ ރެއާލް މެޑްރިޑުން ސްޕެނިޝް ސުޕަ ކަޕުގެ ޗެމްޕިއަންކަން ރޭ ހޯދައިފި އެވެ.

10 ޖެނުއަރީ

January 10, 2020 7
އެތުލެޓިކޯ އިން ބާސެލޯނާ ކަޓުވާލައިފި

ޖިއްދާ، ސައުދީ އަރަބިއާ (ޖެނުއަރީ 10) - ސްޕެނިޝް ސުޕަ ކަޕްގައި ރޭ ކުޅުނު މެޗުގައި ފަހަތުން އަރައި ބާސެލޯނާ އަތުން 3-2 އިން މޮޅުވެ އެތުލެޓިކޯ މެޑްރިޑް މުބާރާތުގެ ފައިނަލުން ފުރުސަތު ހޯދައިފި އެވެ.

12 ޑިސެމްބަރ

December 12, 2019
އެޓަލާންޓާ އާއި އެތުލެޓިކޯ މެޑްރިޑް ދެ ވަނަ ބުރަށް

މެޑްރިޑް (ޑިސެމްބަރު 12) – ގްރޫޕުގެ ފުރަތަމަ ތިން މެޗުން ބަލިވި އިޓަލީގެ އެޓަލާންޓާ އަދި ސްޕެއިނުގެ އެތުލެޓިކޯ މެޑްރިޑުން، ފަހު މެޗުތަކުން މޮޅުވެ ޔުއެފާ ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގެ ދެ ވަނަ ބުރުން ރޭ ފުރުސަތު ހޯދައިފި އެވެ.

16 ނޮވެމްބަރ

November 16, 2019
އެމެރިކާގައި ސްޕެނިޝް ލީގު މެޗު ބޭއްވޭ ގޮތެއް ނުވި

މެޑްރިޑް (ނޮވެމްބަރު 16) – ސްޕެނިޝް ލީގުގައި ވިޔަރެއާލާއި އެތުލެޓިކޯ މެޑްރިޑުން ޑިސެމްބަރު 6 ވަނަ ދުވަހު ކުޅެން އޮތް މެޗު އެމެރިކާގެ މަޔާމީގައި ކުޅުމުގެ ހުއްދަ ނުދޭން ސްޕެއިނުގެ ކޯޓަކުން ނިންމައިފި އެވެ.

18 އޮކްޓޯބަރ

October 18, 2019
ލަލީގާގެ މެޗުތައް އެމެރިކާގައި ކުޅެން ޓީމުތަކުގެ ރުހުން

މެޑްރިޑް (އޮކްޓޫބަރު 18) - ސްޕެނިޝް ލީގުގެ ބައެއް މެޗުތައް އެމެރިކާގައި ކުޅެން ކުރި ހިޔާލު، މައްސަލަ ބޮޑުވެގެން ހުއްޓާލާފައިވަނިކޮށް އަލުން އެ މަޝްވަރާތައް ފަށައި ބައެއް ކްލަބްތަކުން އެކަމަށް ތާއީދުކުރާ ކަމަށް ސްޕެނިޝް ލީގު އިންތިޒާމްކުރާ އެލްއެފްޕީން ބުނެފި އެވެ.

30 ސެޕްޓެމްބަރ

September 30, 2019 1
ރާމޯސް ސަސްޕެންޑްކުރަން އެތުލެޓިކޯ އިން ބާރުއަޅަނީ

މެޑްރިޑް (ސެޕްޓެމްބަރު 30) - މިދިޔަ ހޮނިހިރު ދުވަހު ކުޅުނު މެޑްރިޑް ޑާބީގައި ރެއާލް މެޑްރިޑްގެ ކެޕްޓަން ސާޖިއޯ ރާމޯސް، ލައިންސަމަނަކާ ބޭއަދަބީ އިބާރާތުން ވާހަކަ ދައްކާފައިވާތީ އޭނާ ސަސްޕެންޑްކުރަން އެތުލެޓިކޯ މެޑްރިޑުން ބާރުއަޅަމުން އަންނަ ކަމަށް މީޑިއާ ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ.

29 ސެޕްޓެމްބަރ

September 29, 2019 5
ބާސެލޯނާ މޮޅުވިއިރު، މެޑްރިޑް ޑާބީ އެއްވަރު

މެޑްރިޑް (ސެޕްޓެމްބަރު 29) - ސްޕެނިޝް ލީގުގައި ރޭ ބާސެލޯނާ ކުޅުނު މެޗުން ރަށުން ބޭރުގައި ގެޓަފޭ އަތުން 2-0 އިން މޮޅުވިއިރު، އެތުލެޓިކޯ މެޑްރިޑާއި ރެއާލް މެޑްރިޑް ބައްދަލުކުރި މެޑްރިޑް ޑާބީ މެޗު ލަނޑެއް ނުޖެހި އެއްވަރުވެއްޖެ އެވެ.

27 ސެޕްޓެމްބަރ

September 27, 2019
ބާސާ އަށް އެންމެ 300 ޔޫރޯގެ ޖޫރިމަނާއެއް

މެޑްރިޑް (ސެޕްޓެމްބަރު 27) – އެންޓޮއިން ގްރިޒްމަން އެތުލެޓިކޯ މެޑްރިޑުގައި ހުއްޓާ ބާސެލޯނާ އިން އޭނާއާ މަޝްވަރާތައް ކުރި މައްސަލައިގައި ސްޕެނިޝް ފުޓްބޯޅަ ފެޑެރޭޝަނުން ބާސެލޯނާ އެންމެ 300 ޔޫރޯ (5045ރ.) އިން ޖޫރިމަނާކޮށްފި އެވެ.

18 ސެޕްޓެމްބަރ

September 18, 2019 3
"އިދިކޮޅު ޓީމުގައި ރޮނާލްޑޯ ހުރުމުން ޖެހިލުންވޭ"

މެޑްރިޑް (ސެޕްޓެމްބަރު 18) - ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގައި މިރޭ ޔުވެންޓަސްއާ ދެކޮޅަށް ކުޅޭއިރު އެ ޓީމުގައި ކްރިސްޓިއާނޯ ރޮނާލްޑޯ ހުރުމަކީ ޖެހިލުންވާންޖެހޭ ކަމެއް ކަމަށް އެތުލެޓިކޯ މެޑްރިޑްގެ ކޯޗު ޑިއޭގޯ ސިމިއޯނީ ބުނެފި އެވެ.

01 އޯގަސްޓް

August 01, 2019 2
ޔާއޯ ފެލިކްސް އަށް ސިމިއޯނީ ތައުރީފު އޮއްސާލައިފި

އޯލަންޑޯ، ޔުނައިޓެޑް ސްޓޭޓްސް (އޮގަސްޓް 1) - ޕޯޗުގަލްގެ ޒުވާން ތަރި ޔާއޯ ފެލިކްސް އަކީ މިހާތަނަށް އެ އުމުރުގައި އެންމެ ފެނުނު އެންމެ ތަފާތު އެއް ކުޅުންތެރިޔާ ކަމަށް ބުނެ އޭނާ އަށް އެތުލެޓިކޯ މެޑްރިޑްގެ ކޯޗު ޑިއޭގޯ ސިމިއޯނީ ތައުރީފްކޮށްފި އެވެ.

29 ޖުލައި

July 29, 2019 9
ސްޕެއިންގެ ކްލަބްތަކަށް ބަޔާނުން ފާޑުކިޔައިފި

މިއުނިކް (ޖުލައި 28) - ސްޕެއިނުގެ ކްލަބްތަކުން މިހާރު ހަރަދުކުރަމުން އަންނަނީ އެއްވެސް އުސޫލަކަށް ބެލުމެއް ނެތި ކަމަށް ބުނެ ބަޔާން މިއުނިކްގެ ޗީފް އެގްޒެކްޓިވް ކާލް-ހެއިންޒް ރުމެނިގާ ފާޑުކިޔައިފި އެވެ.

25 ޖުލައި

July 25, 2019 7
ގްރީޒްމަނަށް ބާސާ އަށް ނުކުޅެވޭ ގޮތް ހަދަން އެދިއްޖެ

މެޑްރިޑް (ޖުލައި 25) - ދާދި ފަހުން ބާސެލޯނާ އަށް ސޮއިކުރި ފްރާންސްގެ ފޯވާޑް އެންޓޮއިން ގްރީޒްމަނަށް އެ ޓީމަށް ނުކުޅެވޭ ގޮތް ހަދަން އޭނާގެ ކުރީގެ ކްލަބް އެތުލެޓިކޯ މެޑްރިޑުން ހުށަހަޅާފައިވާ ކަމަށް ލަލީގާގެ ރައީސް ހަވިއޭ ޓެބާސް ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

16 ޖުލައި

July 16, 2019 6
"ބާސެލޯނާ އަށް ބަދަލުވުމުގައި އޮޅުވާލުމެއް ނޯންނާނެ"

ބާސެލޯނާ (ޖުލައި 16) - ބާސެލޯނާ އަށް ސޮއިކުރީ އޭނާގެ ކުރީގެ ކްލަބް އެތުލެޓިކޯ މެޑްރިޑަށް އެއްވެސް ކަމެއް އޮޅުވާލައިގެން ނޫނީ ކުށެއް ކޮށްގެން ނޫން ކަމަށް ފްރާންސްގެ ފޯވާޑް އެންޓޮއިން ގްރީޒްމަން ބުނެފި އެވެ.