28 ސެޕްޓެމްބަރ

September 28, 2020 1
ބާސާ މޮޅުވިއިރު، ސުއަރޭޒް އެތުލެޓިކޯގައި ވިދާލައިފި

މެޑްރިޑް (ސެޕްޓެމްބަރު 28) - ސްޕެނިޝް ލީގުގައި ރޭ އާ ކޯޗު ރޮނާލްޑް ކޫމަންގެ ފުރަތަމަ މެޗުން ބާސެލޯނާ 4-0 އިން ވިޔަރެއާލް އަތުން ބޮޑު މޮޅެއް ހޯދިއިރު، ލުއިސް ސުއަރޭޒްގެ ދެ ގޯލާ އެކު އެތުލެޓިކޯ މެޑްރިޑުން 6-1 އިން ގްރަނާޑާ ބަލިކޮށްފި އެވެ.

24 ސެޕްޓެމްބަރ

September 24, 2020 2
ބާސާ އިން ހަތް މިލިއަން ޑޮލަރަށް ސުއަރޭޒް ވިއްކާލައިފި

ބާސެލޯނާ (ސެޕްޓެމްބަރު 24) - ބާސެލޯނާ އިން އުރުގުއޭ ފޯވާޑް ލުއިސް ސުއަރޭޒް ހަތް މިލިއަން ޑޮލަރަށް ވާދަވެރި އެތުލެޓިކޯ މެޑްރިޑަށް ވިއްކާލައިފި އެވެ.

23 ސެޕްޓެމްބަރ

September 23, 2020
މޮރާޓާ އަލުން ޔުވެންޓަސް އަށް

ޓިއުރިން (ސެޕްޓެމްބަރު 23) - ޔުވެންޓަސް އިން އެތުލެޓިކޯ މެޑްރިޑްގެ ސްޕެއިން ގައުމީ ޓީމު ފޯވާޑް އަލްވާރޯ މޮރާޓާގެ ސޮއި ހޯދައިފި އެވެ.

22 ސެޕްޓެމްބަރ

September 22, 2020
ބާސެލޯނާގެ ކޮންޓްރެކްޓް އުވާލައި ސުއަރޭޒް އެތުލެޓިކޯއަށް

ބާސެލޯނާ (ސެޕްޓެމްބަރު 22) - އުރުގުއޭގެ ފޯވާޑް ލުއިސް ސުއަރޭޒް ބާސެލޯނާއާ އެކު ހަދާފައިވާ ކޮންޓްރެކްޓް އުވާލުމަށް ފަހު ސްޕެއިނުގެ އެތުލެޓިކޯ މެޑްރިޑަށް ބަދަލުވާން އެއްބަސްވުމަކަށް އައިސްފައިވާ ކަމަށް ސްޕެއިނުގެ މީޑިއާ ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ.

15 ސެޕްޓެމްބަރ

September 15, 2020 1
ކުލިބާލީ ޑީލު ލަސްވާތީ ސިޓީން ހިމެނޭޒަށް ފާރަލަނީ

މެންޗެސްޓާ (ސެޕްޓެމްބަރު 15) - ނަޕޯލީގެ ޑިފެންޑަރު ކަލީދޫ ކުލިބާލީ ގަންނަން މެންޗެސްޓާ ސިޓީން ކުރާ މަސައްކަތުގައި އަލިމަގެއް ނުފެނި ދިގުލައިދާތީ އެ ޓީމުން އެތުލެޓިކޯ މެޑްރިޑްގެ ހޯސޭ ހިމެނޭޒަށް ފާރަލަމުން އަންނަ ކަމަށް މީޑިއާ ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ.

14 އޯގަސްޓް

August 14, 2020 1
ލައިޕްޒިގު ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ސެމީ އަށް

ލިޒްބަން (އޮގަސްޓް 14) - ޔުއެފާ ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގައި ރޭ ސްޕެއިނުގެ އެތުލެޓިކޯ މެޑްރިޑް 2-1 އިން ބަލިކޮށް މުބާރާތުގެ ތާރީހުގައި ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ޖަރުމަނުގެ އާރްބީ ލައިޕްޒިގު ސެމީ ފައިނަލުން ފުރުސަތު ހޯދައިފި އެވެ.

13 އޯގަސްޓް

August 13, 2020 1
އެތުލެޓިކޯ އަކީ ފޭވަރިޓެެކޭ ބުނާތީ އުފާކުރަން: ސިމިއޯނީ

ލިޒްބަން (އޮގަސްޓް 13) - އެތުލެޓިކޯ މެޑްރިޑަކީ މި ފަހަރުގެ ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގެ ތަށި އުފުލާލެވޭނެ ފެންވަރުގެ ޓީމެއްގެ ގޮތުގައި ދެކި އެ ޓީމަކީ ފޭވަރިޓެކޭ ފުޓްބޯޅައިގެ މީހުން ބުނާތީ އެކަމާ އުފާކުރާ ކަމަށް އެތުލެޓިކޯގެ ކޯޗު ޑިއޭގޯ ސިމިއޯނީ ބުނެފި އެވެ.

10 އޯގަސްޓް

August 10, 2020
އެތުލެޓިކޯ އިން ކޮވިޑުގެ ދެ ކޭސް

މެޑްރިޑް (އޮގަސްޓް 10) - ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގެ ކުއާޓާ ފައިނަލުގެ މެޗުތައް ކުޅެން ޕޯޗުގަލް އަށް ފުރުމުގެ ކުރިން ހެދި ޓެސްޓްތަކުން އެތުލެޓިކޯ މެޑްރިޑްގެ ދެ މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވްވެފައިވާ ކަމަށް އެ ކްލަބުން ބުނެފި އެވެ.

01 ޖުލައި

July 01, 2020 12
މެސީ 700 ގޯލް ހަމަކޮށްފި އެކަމަކު ބާސާއަށް ހާސްކަން

ބާސެލޯނާ (ޖުލައި 1) - ސްޕެނިޝް ލީގުގައި ރޭ އެތުލެޓިކޯ މެޑްރިޑާއި ބާސެލޯނާ 2-2 އިން އެއްވަރުވި މެޗުގައި ބާސެލޯނާގެ ކެޕްޓަން ލިއޮނަލް މެސީ އޭނާގެ ކެރިއަރުގެ 700 ވަނަ ގޯލް ޖެހި ނަމަވެސް މި މެޗުން ދެ ޕޮއިންޓް ގެއްލުމުން ލީގު ޗެމްޕިއަންކަން ހޯދުމުގެ ރޭހުގައި ބާސެލޯނާ އަށް ހާސްކަމާ ކުރިމަތިލާންޖެހިއްޖެ އެވެ.

05 ޖޫން

June 05, 2020 3
ޑިއޭގޯ ކޮސްޓާގެ ޖަލު ހުކުމް ޖޫރިމަނާއަކަށް ލުއިކޮށްދީފި

މެޑްރިޑް (ޖޫން 5) – ޓެކްސް އަށް މަކަރުހެދިކަން ސާބިތުވެ އެތުލެޓިކޯ މެޑްރިޑްގެ ފޯވާޑް ޑިއޭގޯ ކޮސްޓާ އަށް ސްޕެއިނުގެ ކޯޓަކުން ކުރި ހަ މަހުގެ ޖަލު ހުކުމް ޖޫރިމަނާއަކަށް ލުއިކޮށްދީފި އެވެ.

19 އެޕްރީލް

April 19, 2020 1
ލިވަޕޫލް-އެތުލެޓިކޯ މެޗު ކުޅުނީ ގޯސް ވަގުތެއްގައި

މެޑްރިޑް (އޭޕްރީލް 19) - ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގެ ދެ ވަނަ ބުރުގެ ދެ ވަނަ ލެގުގައި ލިވަޕޫލް ދަނޑުގައި އެތުލެޓިކޯ މެޑްރިޑާއި ދެކޮޅަށް ކުޅުނު މެޗު ކުރިއަށްދިޔައީ ގޯސް ވަގުތެއްގައި ކަމަށް މެޑްރިޑްގެ މޭޔަރު ހޯސޭ ލުއިޒް މާޓިނޭޒް-އަލްމެއިޑާ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

28 މާޗް

March 28, 2020
އެތުލެޓިކޯ އިން ވެސް ކުޅުންތެރިންގެ މުސާރަ ކުޑަކުރަނީ

މެޑްރިޑް (މާޗް 28) - ހަލުވިކަމާ އެކު ސްޕެއިނުގައި ވެސް ކޮވިޑް-19 ފެތުރެމުންދާތީ ލިބޭ މާލީ ގެއްލުންތައް ކުޑަކުރުމުގެ ގޮތުން އެތުލެޓިކޯ މެޑްރިޑުން އެ ކްލަބްގެ ކުޅުންތެރިންގެ މުސާރަ ކުޑަކުރަން ހުށަހަޅަން ތައްޔާރުވެއްޖެ އެވެ.

12 މާޗް

March 12, 2020 32
އެތުލެޓިކޯ އަތުން ބަލިވެ ޗެމްޕިއަން ލިވަޕޫލް ކަޓައިފި

ލިވަޕޫލް (މާޗް 12) – ސްޕެއިނުގެ އެތުލެޓިކޯ މެޑްރިޑް އަތުން 3-2 އިން ބަލިވެ ޔުއެފާ ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގެ ދެ ވަނަ ބުރުން އެންމެ ފަހުގެ ޗެމްޕިއަން އިންގްލެންޑުގެ ލިވަޕޫލް ރޭ ކަޓައިފި އެވެ.

19 ފެބުރުއަރީ

February 19, 2020 8
އެތުލެޓިކޯ އިން ޗެމްޕިއަން ލިވަޕޫލް ބަލިކޮށްފި

މެޑްރިޑް (ފެބްރުއަރީ 19) - ޔުއެފާ ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގެ ދެ ވަނަ ބުރުގެ ފުރަތަމަ ލެގުގައި ރޭ އެތުލެޓިކޯ މެޑްރިޑުން އަމިއްލަ ދަނޑުގައި 1-0 އިން އެންމެ ފަހުގެ ޗެމްޕިއަން ލިވަޕޫލް ބަލިކޮށްފި އެވެ.

18 ފެބުރުއަރީ

February 18, 2020
"ހާލަތު މުހިއްމެއް ނޫން، އެތުލެޓިކޯ އަކީ ބިރެއް"

މެޑްރިޑް (ފެބްރުއަރީ 18) - ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގެ ދެ ވަނަ ބުރުގެ ފުރަތަމަ ލެގުގައި މިރޭގެ މެޗަށް ނުކުންނައިރު އެތުލެޓިކޯ މެޑްރިޑް އޮތް ހާލަތެއް މުހިއްމެއް ނޫން ކަމަށާއި އެ ޓީމާ ދެކޮޅަށް ކުޅޭއިރު ކޮންމެ ޓީމަށް ވެސް ބިރެއް އޮންނާނެ ކަމަށް ލިވަޕޫލްގެ ކޯޗު ޔާގެން ކްލޮޕް ބުނެފި އެވެ.

13 ޖެނުއަރީ

January 13, 2020 7
ރެއާލް މެޑްރިޑުން ސްޕެނިޝް ސުޕަ ކަޕް ކާމިޔާބުކޮށްފި

ޖިއްދާ، ސައުދީ އަރަބިއާ (ޖެނުއަރީ 13) – ވާދަވެރި އެތުލެޓިކޯ މެޑްރިޑް އަތުން ޕެނަލްޓީ ޖަހައިގެން 4-1 އިން މޮޅުވެ ރެއާލް މެޑްރިޑުން ސްޕެނިޝް ސުޕަ ކަޕުގެ ޗެމްޕިއަންކަން ރޭ ހޯދައިފި އެވެ.

10 ޖެނުއަރީ

January 10, 2020 7
އެތުލެޓިކޯ އިން ބާސެލޯނާ ކަޓުވާލައިފި

ޖިއްދާ، ސައުދީ އަރަބިއާ (ޖެނުއަރީ 10) - ސްޕެނިޝް ސުޕަ ކަޕްގައި ރޭ ކުޅުނު މެޗުގައި ފަހަތުން އަރައި ބާސެލޯނާ އަތުން 3-2 އިން މޮޅުވެ އެތުލެޓިކޯ މެޑްރިޑް މުބާރާތުގެ ފައިނަލުން ފުރުސަތު ހޯދައިފި އެވެ.

12 ޑިސެމްބަރ

December 12, 2019
އެޓަލާންޓާ އާއި އެތުލެޓިކޯ މެޑްރިޑް ދެ ވަނަ ބުރަށް

މެޑްރިޑް (ޑިސެމްބަރު 12) – ގްރޫޕުގެ ފުރަތަމަ ތިން މެޗުން ބަލިވި އިޓަލީގެ އެޓަލާންޓާ އަދި ސްޕެއިނުގެ އެތުލެޓިކޯ މެޑްރިޑުން، ފަހު މެޗުތަކުން މޮޅުވެ ޔުއެފާ ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގެ ދެ ވަނަ ބުރުން ރޭ ފުރުސަތު ހޯދައިފި އެވެ.

16 ނޮވެމްބަރ

November 16, 2019
އެމެރިކާގައި ސްޕެނިޝް ލީގު މެޗު ބޭއްވޭ ގޮތެއް ނުވި

މެޑްރިޑް (ނޮވެމްބަރު 16) – ސްޕެނިޝް ލީގުގައި ވިޔަރެއާލާއި އެތުލެޓިކޯ މެޑްރިޑުން ޑިސެމްބަރު 6 ވަނަ ދުވަހު ކުޅެން އޮތް މެޗު އެމެރިކާގެ މަޔާމީގައި ކުޅުމުގެ ހުއްދަ ނުދޭން ސްޕެއިނުގެ ކޯޓަކުން ނިންމައިފި އެވެ.

18 އޮކްޓޯބަރ

October 18, 2019
ލަލީގާގެ މެޗުތައް އެމެރިކާގައި ކުޅެން ޓީމުތަކުގެ ރުހުން

މެޑްރިޑް (އޮކްޓޫބަރު 18) - ސްޕެނިޝް ލީގުގެ ބައެއް މެޗުތައް އެމެރިކާގައި ކުޅެން ކުރި ހިޔާލު، މައްސަލަ ބޮޑުވެގެން ހުއްޓާލާފައިވަނިކޮށް އަލުން އެ މަޝްވަރާތައް ފަށައި ބައެއް ކްލަބްތަކުން އެކަމަށް ތާއީދުކުރާ ކަމަށް ސްޕެނިޝް ލީގު އިންތިޒާމްކުރާ އެލްއެފްޕީން ބުނެފި އެވެ.