04 ޖުލައި

July 04, 2020 3
ސާނޭ ބަޔާނަށް ސޮއިކޮށްފި، ތިއާގޯ ލިވަޕޫލަށް؟

މިއުނިކް (ޖުލައި 4) - މެންޗެސްޓާ ސިޓީ އަށް ކުޅެމުން އައި ޖަރުމަނުގެ ވިންގް ލެރޯއި ސާނޭ ބަޔާން މިއުނިކަށް ސޮއިކުރިއިރު، އެ ޓީމަށް ކުޅޭ ސްޕެއިނުގެ މިޑްފީލްޑަރު ތިއާގޯ އަލްކަންޓާރާ އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގުގެ ޗެމްޕިއަން ލިވަޕޫލަށް ބަދަލުވާން މަޝްވަރާކުރަމުން އަންނަ ކަމަށް މީޑިއާ ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ.

21 ޖޫން

June 21, 2020
މުލާގެ ރެކޯޑު މުގުރާލުމަކީ ލެވަންޑޯސްކީގެ އަމާޒެއް

މިއުނިކް (ޖޫން 21) - ޖަރުމަން ލީގުގައި އެއް ސީޒަނެއްގައި އެންމެ ގިނަ ގޯލު ޖަހައިގެން ކުރީގެ ފޯވާޑް ގާޑް މުލާ ހަދާފައިވާ ރެކޯޑު މުގުރާލުމަކީ އޭނާގެ އަމާޒެއް ކަމަށް ބަޔާން މިއުނިކްގެ ފޯވާޑް ރޮބަޓް ލެވަންޑޯސްކީ ބުނެފި އެވެ.

17 ޖޫން

June 17, 2020 1
ލީގު ކަށަވަރުކޮށް ބަޔާނުން ރެކޯޑާ ހަމަކޮށްފި

މިއުނިކް (ޖޫން 17) - ރަށުން ބޭރުގައި 1-0 އިން ވާޑާ ބްރެމެން ބަލިކޮށް ޖަރުމަނު ލީގުގެ ޗެމްޕިއަންކަން ޖެހިޖެހިގެން އަށް ވަނަ ފަހަރަށް ހޯދައި ބަޔާން މިއުނިކުން އިޓަލީގެ ޔުވެންޓަސް އިން ގާއިމްކޮށްފައިވާ ޔޫރަޕުގެ ރެކޯޑަކާ ހަމަކޮށްފި އެވެ.

14 ޖޫން

June 14, 2020
ބަޔާން ލީގު ހޯދުމާ ފިޔަވަޅަކާ ގާތަށް ޖެހިލައިފި

މިއުނިކް (ޖޫން 14) - ޖަރުމަނު ލީގުގައި ރޭ ފަހު ވަގުތު ބޮރޫޝިއާ މުންޗެންގްލަޑްބަކް އަތުން 2-1 އިން ހޯދި މޮޅާ އެކު ލީގު ޗެމްޕިއަންކަން ހޯދުމާ ފިޔަވަޅަކާ ގާތަށް ބަޔާން މިއުނިކް އިން ޖެހިލައިފި އެވެ.

11 ޖޫން

June 11, 2020
ބަޔާން މިއުނިކް ޖަރުމަން ކަޕުގެ ފައިނަލަށް

މިއުނިކް (ޖޫން 11) – އެއިންޓްރެކްޓް ފްރެންކްފަޓް 2-1 އިން ބަލިކޮށް ބަޔާން މިއުނިކުން ޖަރުމަން ކަޕުގެ ފައިނަލުން ރޭ ޖާގަ ހޯދައިފި އެވެ.

27 މެއި

May 27, 2020
ޑޯޓްމަންޑް ބަލިކޮށް ބަޔާން ލީގު ހޯދުމާ ގާތަށް

ޑޯޓްމަންޑް (މޭ 27) – ބޮރޫޝިއާ ޑޯޓްމަންޑް 1-0 އިން ބަލިކޮށް ބަޔާން މިއުނިކުން ޖަރުމަން ލީގުގެ ޗެމްޕިއަންކަން ޖެހިގެން އަށް ވަނަ ފަހަރަށް ހޯދުމަށް ކުރާ މަސައްކަތުގައި ކުރިއަށް މުހިއްމު ފިޔަވަޅެއް އަޅައިފި އެވެ.

25 މެއި

May 25, 2020
ކުޓީނިއޯ ނުގަންނަން ބަޔާނުން ނިންމައިފި

މިއުނިކް (މޭ 25) – ބާސެލޯނާގެ ލޯނެއްގެ ދަށުން ބަޔާން މިއުނިކަށް ކުޅެމުން އަންނަ ފިލިއްޕޭ ކުޓީނިއޯ 130 މިލިއަން ޑޮލަރަށް ގަތުމަށް ލިބުނު ފުރުސަތުގެ ބޭނުން ހިފާފައިނުވާ ކަމަށް ބަޔާނުގެ ޗެއާމަން ކާލް-ހެއިންޒް ރުމެނިގާ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

24 މެއި

May 24, 2020
ލީގުގެ ރޭހުގައި ބަޔާނަށް މުހިއްމު މޮޅެއް

މިއުނިކް (މެއި 24) - ޖަރުމަނު ލީގުގައި ރަށުންބޭރުގައި ބޮރޫޝިއާ ޑޯޓްމަންޑާ ދެކޮޅަށް ވަރުގަދަ މެޗަކަށް ނުކުތުމުގެ ކުރިން ލީގުގައި ރޭ ކުޅުނު މެޗުން އެއް ވަނައިގައި އޮތް ބަޔާން މިއުނިކް މުހިއްމު މޮޅެއް ހޯދައިފި އެވެ.

18 މެއި

May 18, 2020 1
ނިއު ނޯމަލްގައި ކުޅުން ވަރަށް އުނދަގޫ: މުލާ

މިއުނިކް (މެއި 18) - ކޮވިޑް-19 ގެ ސަބަބުން މެދުކަނޑާލި ޖަރުމަނު ލީގުގެ ކުޅުން އަލުން ފަށައިގެން ސަޕޯޓަރުން ނުވައްދައި ކުޅޭއިރު ވަރަށް އުނދަގޫ ކަމަށާއި ސިފަވަނީ އުމުރުންދުވަސްވީ މީހުންގެ ފުޓްބޯޅަ މެޗެއްގެ ގޮތުގައި ކަމަށް ބަޔާން މިއުނިކްގެ ފޯވާޑް ތޯމަސް މުލާ ބުނެފި އެވެ.

08 މެއި

May 08, 2020
ކްލޯސާ، ބަޔާން މިއުނިކުގެ އެސިސްޓަންޓް ކޯޗަކަށް

މިއުނިކް (މެއި 8) - ވޯލްޑް ކަޕުގެ ތާރީހުގައި އެންމެ ގިނަ ލަނޑު ޖަހާފައިވާ ފޯވާޑް ޖަރުމަނުގެ މިރޮސްލާވް ކްލޯސާ، އޭނާގެ ކުރީގެ ކްލަބް ބަޔާން މިއުނިކްގެ އެސިސްޓަންޓް ކޯޗަކަށް ހަމަޖައްސައިފި އެވެ.

07 މެއި

May 07, 2020
ފުޓްބޯޅަ ސީޒަން ފަށަން ޖަރުމަނު ސަރުކާރުން ރުހުންދީފި

ބާލިން (މެއި 7) - ކޮރޯނާވައިރަހާ ގުޅިގެން މެދުކަނޑާލާފައިވާ ޖަރުމަނުގެ ފުޓްބޯޅަ ލީގުތައް އަންނަ ހަފްތާގައި ފަށަން ކުރާ މަސައްކަތާ އެއްގޮތަށް ކުރިއަށް ދިއުމުގެ ހުއްދަ ޖަރުމަނުގެ ސަރުކާރުން ދީފި އެވެ.

22 އެޕްރީލް

April 22, 2020
ޔޫރަޕުން އެންމެ އަވަހަށް ފަށާނީ ޖަރުމަނު ލީގު

ބާލިން (އޭޕްރީލް 22) - ކޮވިޑް-19 ފެތުރޭތީ މެދުކަނޑާލާފައިވާ ޔޫރަޕްގެ ފުޓްބޯޅަ ލީގުތަކުގެ ތެރެއިން އެންމެ އަވަހަށް ފަށާނީ ޖަރުމަނުގެ ފުޓްބޯޅަ ލީގުތައް ކަމަށް އެ ގައުމުގެ މީޑިއާ ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ.

07 އެޕްރީލް

April 07, 2020 2
ޖަރުމަނުގެ ބައެއް ކްލަބްތަކުން ތަމްރީންތައް ފަށައިފި

މިއުނިކް (އޭޕްރިލް 7) – ކޮރޯނާވައިރަހާ ގުޅިގެން މެދުކަނޑާލާފައިވާ ޖަރުމަން ލީގުގެ ބައެއް ކްލަބްތަކުން ތަމްރީންތައް ފަށައިފި އެވެ.

06 އެޕްރީލް

April 06, 2020
ޗެލްސީން ނޯޔާ ގެންނަން މަޝްވަރާތައް ފަށައިފި

މިއުނިކް (އޭޕްރީލް 6) - ބަޔާން މިއުނިކްގެ ގޯލްކީޕަރު މެނުއަލް ނޯޔާ ގެންނަން އޭނާގެ އޭޖެންޓާ އެކު ޗެލްސީން މަޝްވަރާތައް ފަށާފައިވާ ކަމަށް މީޑިއާ ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ.

27 މާޗް

March 27, 2020
ބޮޑު ހަތަރު ކްލަބުން އެހެން ކްލަބްތަކަށް އެހީވަނީ

މިއުނިކް (މާޗް 27) – މި ސީޒަނުގެ ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގައި ވާދަކުރާ ޖަރުމަނުގެ ހަތަރު ކްލަބުން، ކޮރޯނާވައިރަހާ ގުޅިގެން މާލީ ދަތިކަން ކުރިމަތިވެފައިވާ ކްލަބްތަކަށް 20 މިލިއަން ޔޫރޯ ހަދިޔާކުރަން ނިންމައިފި އެވެ.

25 މާޗް

March 25, 2020
ކޮވިޑް-19: ބަޔާން ކުޅުންތެރިންގެ މުސާރަ ކުޑަކޮށްފި

މިއުނިކް (މާޗް 25) - ކޮވިޑް-19ގެ ސަބަބުން މާލީ ގޮތުން ދިމާވާ ދަތިތަކުން އަރައިގަންނަން ކުރާ މަސައްކަތުގައި އެހީތެރިވުމުގެ ގޮތުން ބަޔާން މިއުނިކްގެ ކުޅުންތެރިން މުސާރަކުޑަކުރަން އެއްބަސްވުމާ އެކު އެގޮތަށް އަމަލުކުރަން ފަށައިފި އެވެ.

26 ފެބުރުއަރީ

February 26, 2020 2
ޗެލްސީ ބަލިކޮށް ބަޔާން ކުއާޓާއާ ގާތަށް

ލަންޑަން (ފެބްރުއަރީ 26) - ޔުއެފާ ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގައި ރޭ ޗެލްސީ އަތުން 3-0 އިން މޮޅުވެ މުބާރާތުގެ ކުއާޓާ ފައިނަލްގެ ޖާގައަކާ ގާތަށް ބަޔާން މިއުނިކުން ޖެހިލައިފި އެވެ.

08 ފެބުރުއަރީ

February 08, 2020
ކުޓީނިއޯއާ މެދު ބަޔާނުން އަދި ގޮތެއް ނުނިންމާ

މިއުނިކް (ފެބްރުއަރީ 8) - މި ސީޒަން ނިމުމުން ބްރެޒިލްގެ މިޑްފީލްޑަރު ފިލިއްޕޭ ކުޓީނިއޯއާ މެދު އަމަލުކުރާނެ ގޮތެއް އަދި ނުނިންމާ ކަމަށް ބަޔާން މިއުނިކުގެ ކޯޗު ހާންސީ ފްލިކް ބުނެފި އެވެ.

15 ޑިސެމްބަރ

December 15, 2019
ކުޓީނިއޯގެ ހެޓްރިކުން ބަޔާނަށް ބޮޑު މޮޅެއް

މިއުނިކް (ޑިސެމްބަރު 15) – ފިލިއްޕޭ ކުޓީނިއޯގެ ހެޓްރިކާ އެކު ބަޔާން މިއުނިކުން ރޭ ޖަރުމަން ލީގުގައި ވާޑާ ބްރޭމަން އަތުން 6-1 އިން މޮޅުވެއްޖެ އެވެ.

12 ޑިސެމްބަރ

December 12, 2019
މޮޅަކާ އެކު ޕީއެސްޖީ، ރެއާލް އަދި ބަޔާން ބުރު ނިންމާލައިފި

ޕެރިސް (ޑިސެމްބަރު 12) – ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގެ ދެ ވަނަ ބުރުން ޖާގަ ހޯދާފައިވާ ފްރާންސްގެ ޕީއެސްޖީ އާއި ސްޕެއިނުގެ ރެއާލް މެޑްރިޑް އަދި ޖަރުމަނުގެ ބަޔާން މިއުނިކުން މޮޅަކާ އެކު ގްރޫޕް ސްޓޭޖް ނިންމާލައިފި އެވެ.