02 އޮކްޓޯބަރ

October 02, 2019 4
ބަޔާނުން ޓޮޓެންހަމް ކޮޅަށް ހަތް ގޯލު ޖަަހައިފި

ލަންޑަން (އޮކްޓޫބަރު 2) - ޔުއެފާ ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގައި ރޭ ސާޖް ގްނަބްރީގެ ހަތަރު ގޯލާ އެކު ބަޔާން މިއުނިކުން ރަށުން ބޭރުގައި ޓޮޓެންހަމް ހޮޓްސްޕާސް އަތުން ފަހަތުން އަރައި 7-2 އިން މޮޅުވެއްޖެ އެވެ.

21 އޯގަސްޓް

August 21, 2019
ބަޔާން މިއުނިކުގައި ކުޓީނިއޯ އަށް އާ ފެށުމެއް

މިއުނިކް (އޮގަސްޓް 21) – ބާސެލޯނާގައި އުއްމީދު ކުރި ގޮތަށް ގިނަ ކަންކަން ނުދިޔަ ކަމަށާއި ބަޔާން މިއުނިކުގައި ދިގު މުއްދަތެއް ހޭދަކޮށް ތަށިތައް ކާމިޔާބުކުރަން ބޭނުންވާ ކަމަށް ބްރެޒިލް ޕްލޭމޭކާރު ފިލިއްޕެ ކުޓީނިއޯ ބުނެފި އެވެ.

17 އޯގަސްޓް

August 17, 2019
ކުޓީނިއޯ ލޯން އުސޫލުން ބަޔާން މިއުނިކަށް

މިއުނިކް (އޮގަސްޓް 17) – ބްރެޒިލް މިޑްފީލްޑަރު ފިލިއްޕެ ކުޓީނިއޯ ލޯން އުސޫލުން ޖަރުމަނުގެ ބަޔާން މިއުނިކަށް ދޫކޮށްލަން ސްޕެއިނުގެ ބާސެލޯނާ އިން އެއްބަސްވެއްޖެ އެވެ.

29 ޖުލައި

July 29, 2019 9
ސްޕެއިންގެ ކްލަބްތަކަށް ބަޔާނުން ފާޑުކިޔައިފި

މިއުނިކް (ޖުލައި 28) - ސްޕެއިނުގެ ކްލަބްތަކުން މިހާރު ހަރަދުކުރަމުން އަންނަނީ އެއްވެސް އުސޫލަކަށް ބެލުމެއް ނެތި ކަމަށް ބުނެ ބަޔާން މިއުނިކްގެ ޗީފް އެގްޒެކްޓިވް ކާލް-ހެއިންޒް ރުމެނިގާ ފާޑުކިޔައިފި އެވެ.

25 ޖުލައި

July 25, 2019 1
ގޮތެއް ނިންމަން ސާނޭގެ ކިބައިން ސިޓީން އެދެފި

މެންޗެސްޓާ (ޖުލައި 25) - ޖަރުމަނުގެ ތަރި ލެރޯއި ސާނޭ ހޯދަން ބަޔާން މިއުނިކުން މަސައްކަތްކުރަމުން އަންނައިރު އޭނާގެ ނިންމުން އޮޅުން ފިލުވަން މިހާރުގެ ކްލަބް މެންޗެސްޓާ ސިޓީން އެދެފި އެވެ.

15 ޖުލައި

July 15, 2019
ބަޔާނަށް ސާނޭ ހޯދައިދޭން އެޑިޑާސް އިން އެހީވަނީ

މިއުނިކް (ޖުލައި 15) - ބަޔާން މިއުނިކުން މެންޗެސްޓާ ސިޓީ އަށް ކުޅޭ ޖަރުމަނުގެ ވިންގް ލެރޯއި ސާނޭ ހޯދަން ކުރާ މަސައްކަތުގައި މަޝްހޫރު ކުޅިވަރު ސާމާނު އުފައްދާ ޖަރުމަނުގެ ކުންފުނި އެޑިޑާސް އިން ބައިވެރިވާނެ ކަމަށް މީޑިއާ ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ.

10 ޖުލައި

July 10, 2019 3
ބަޔާނުން ސާނޭ އާއި ޑެމްބެލޭގެ އުއްމީދުގައި

މިއުނިކް (ޖުލައި 10) - ބަޔާން މިއުނިކުގެ ދެ ލެޖެންޑުން ކަމަށްވާ އާރްޔެން ރޮބެން އާއި ފްރޭންކް ރިބެރީ ނެތްތަނަށް ފޫބެއްދުމަށް ބާސެލޯނާގެ އޮސްމާން ޑެމްބެލޭ އާއި މެންޗެސްޓާ ސިޓީގެ ލެރޯއި ސާނޭ ހޯދަން މަސައްކަތްކުރަމުން އަންނަ ކަމަށް އެ ޓީމުގެ ކޯޗު ނިކޯ ކޮވަޗް ބުނެފި އެވެ.

05 ޖުލައި

July 05, 2019 7
ރޮބެން ފުޓްބޯޅަ ކުޅުން ހުއްޓާލައިފި

އަމްސްޓަޑަމް، ނެދަލެންޑްސް (ޖުލައި 5) - ދުނިޔޭގެ ފުޓްބޯޅައިގައި ފެނުނު އެންމެ މޮޅު އެއް ވިންގް ނެދަލެންޑްސްގެ އާރްޔެން ރޮބެން 19 އަހަރަށް ފަހު ފުޓްބޯޅަ ކުޅުން ހުއްޓާލައިފި އެވެ.

26 މެއި

May 26, 2019 6
ޖަރުމަން ކަޕް ކާމިޔާބުކޮށް ކޮވަޗް މަގާމު ޔަގީންކޮށްފި

ބާލިން (މެއި 26) - ޖަރުމަނު ކަޕްގެ ފައިނަލުގައި އާރްބީ ލިޕްޒިގުގެ މައްޗަށް 3-0 އިން ކުރިހޯދައި ޖަރުމަނުގެ ފުޓްބޯޅަ ސީޒަނުގެ ދެ މުބާރާތް ކާމިޔާބުކޮށް ބާޔަން މިއުނިކްގެ ކޯޗު ނިކޯ ކޮވަޗް މަގާމުގައި ދެމިހުރުމުގެ ޔަގީންކަން ހޯދައިފި އެވެ.

24 މެއި

May 24, 2019
ސާނޭ ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް ބަޔާނުން ވަރުގަދަކުރަނީ

މިއުނިކް (މެއި 24) - މެންޗެސްޓާ ސިޓީ އަށް ކުޅެމުން އަންނަ ޖަރުމަނުގެ ހުނަރުވެރި ވިންގް ލެރޯއި ސާނޭ ހޯދަން ކުރަމުން އަންނަ މަސައްކަތް ބަޔާން މިއުނިކުން ވަރުގަދަކޮށްފައިވާ ކަމަށް ޖަރުމަނުގެ މީޑިއާތަކުން ރިޕޯޓްކޮށްފި އެވެ.

18 މެއި

May 18, 2019 4
ބަޔާނުން ޖެހިޖެހިގެން ހަތް ވަނަ ފަހަރަށް ލީގު ހޯދައިފި

މިއުނިކް (މެއި 18) – އެއިންޓްރެކްޓް ފްރެންކްފަޓް އަތުން އަމިއްލަ ދަނޑުގައި މިރޭ 5-1 އިން މޮޅުވެ ބަޔާން މިއުނިކުން ޖަރުމަން ލީގުގެ ޗެމްޕިއަންކަން ޖެހިޖެހިގެން ހަތް ވަނަ ފަހަރަށް އަދި ޖުމްލަ 29 ވަނަ ފަހަރަށް ހޯދައިފި އެވެ.

12 މެއި

May 12, 2019 2
ބަޔާނުން ފުރުސަތު ނަގާލުމުން ލީގު ފޯރިގަަދަވެއްޖެ

މިއުނިކް (މެއި 12) - ޖަރުމަނު ލީގުގައި ރޭ ކުޅުނު މެޗުން އާރްބީ ލިޕްޒިގާ ލަނޑެއް ނުޖެހި 0-0 އިން އެއްވަރުވެ، ޖެހިޖެހިގެން ހަތް ވަނަ ފަހަރަށް ލީގު ހޯދުމުގެ ފުރުސަތު ބަޔާން މިއުނިކުން ނަގާލުމުން ލީގުގެ ފަހު މެޗުތަކަށްދާއިރު ޗެމްޕިއަންކަން ހޯދުމުގެ ރޭސް ފޯރިގަދަވެއްޖެ އެވެ.

08 މެއި

May 08, 2019
ބަޔާނުން ލޮޕެޓީގަށް ޝައުގުވެރިވެއްޖެ

މެޑްރިޑް (މެއި 8) – ބަޔާން މިއުނިކުގެ ކޯޗަކަށް އަންނަ ސީޒަނުގައި ހުލެން ލޮޕެޓީގް ގެނައުމަށްޓަކައި އޭނާއާ އެކު އެ ކްލަބުން ސިއްރު ބައްދަލުވުންތަކެއް ބާއްވާފައިވާ ކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ.

29 އެޕްރީލް

April 29, 2019
ބަޔާނަށް ފުރުސަތުގެ ބޭނުން ނުހިފުނު

މިއުނިކް (އޭޕްރީލް 29) - ޖަރުމަނު ލީގުގައި ރޭ ކުޅުނު މެޗުން ރެލިގޭޝަނުގައި އޮތް ނިއުރެންބާގާ 1-1 އިން އެއްވަރުވެ ލީގުގެ އެއް ވަނައިގައި ލީޑުނަގަން ލިބުނު ފުރުސަތު ބަޔާން މިއުނިކަށް ގެއްލިއްޖެ އެވެ.

17 އެޕްރީލް

April 17, 2019 1
އޮލިވާ ހާން އަށް ބަޔާނުން ހާއްސަ މަގާމެއް ދެނީ

މިއުނިކް (އޭޕްރީލް 17) - ކުރީގެ އެއް ވަނަ ގޯލްކީޕަރު އޮލިވާ ހާން އަށް ބަޔާން މިއުނިކްގެ ބޯޑު މެމްބަރުކަން ދޭން ނިންމާފައިވާ ކަމަށް ބަޔާނުގެ ރައީސް އުލީ ހޮއެނެސް ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

07 އެޕްރީލް

April 07, 2019
ލެވަންޑޯސްކީ ޖަރުމަނު ލީގުގައި 200 ގޯލު ހަމަކޮށްފި

މިއުނިކް (އޭޕްރީލް 7) - ކުރީގެ ކްލަބް ބޮރޫޝިއާ ޑޯޓްމަންޑް ކޮޅަށް ޖެހި ދެ ގޯލާ އެކު ބަޔާން މިއުނިކްގެ ޕޮލެންޑް ފޯވާޑް ރޮބަޓް ލެވަންޑޯސްކީ ޖަރުމަނު ލީގުގައި 200 ގޯލު ހަމަކޮށްފި އެވެ.

31 މާޗް

March 31, 2019
ބަޔާން އެއްވަރުވުމުގެ ފައިދާ ޑޯޓްމަންޑަށް

މިއުނިކް (މާޗް 31) - ޖަރުމަނު ލީގުގައި ރޭ ބަޔާން މިއުނިކް ކުޅުނު މެޗުން ފްރެއިބާގާ 1-1 އިން އެއްވަރުވުމުގެ ފައިދާނަަގަން ލިބުނު ފުރުސަތުގެ ބޭނުން ހިފައި ފަހު ވަގުތު ވުލްފްސްބާގް 2-0 އިން ބަލިކޮށް ބޮރޫޝިއާ ޑޯޓްމަންޑް އަލުން ލީގުގެ އެއް ވަަނަ އަށް ޖެހިލައިފި އެވެ.

25 މާޗް

March 25, 2019 1
ބަޔާނުގެ ރައީސް މައާފަށް އެދެން ސިޓީން ޑިމާންޑްކޮށްފި

މެންޗެސްޓާ (މާޗް 25) - މެންޗެސްޓާ ސިޓީން ޓްރާންސްފާ މާކެޓްގައި ހަރަދުކުރާ ގޮތާ ބެހޭގޮތުން ޖަރުމަނުގެ ގަދަބާރު ބަޔާން މިއުނިކްގެ ރައީސް އުލީ ހޮއެނެސް ދެއްކެވީ ހަގީގަތާ ހިލާފު ވާހަކަތަކެއް ކަމަށާއި އެކަމާ އޭނާ މައާފަށް އެދިވަޑައިގަންނަވަން ޖެހޭ ކަމަށް ސިޓީން ބުނެފި އެވެ.

19 މާޗް

March 19, 2019 1
ބަޔާން މިއުނިކަށް ދިއުމުގެ ވިސްނުމެއް ނެތް: ކްލޮޕް

ލަންޑަން (މާޗް 19) - ބަޔާން މިއުނިކާ ހަވާލުވާން އެނބުރި ޖަރުމަނަށް ނުދާނެ ކަމަށާއި ކުރިއަށްދާނީ ލިވަޕޫލާ އެކު ކަމަށް އެ ޓީމުގެ ކޯޗު ޔާގެން ކްލޮޕް ބުނެފި އެވެ.

14 މާޗް

March 14, 2019 30
ލިވަޕޫލާއި ބާސެލޯނާ ކުއާޓާ ފައިނަލަށް

މިއުނިކް (މާޗް 14) – ބަޔާން މިއުނިކް އަތުން ރަށުން ބޭރުގައި 3-1 އިން މޮޅުވެ ލިވަޕޫލުން އަދި އޮލިމްޕިކް މާސޭ އަތުން އަމިއްލަ ދަނޑުގައި 5-1 އިން މޮޅުވެ ބާސެލޯނާ އިން ޔުއެފާ ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގެ ކުއާޓާ ފައިނަލުން ފުރުސަތު ހޯދައިފި އެވެ.