02 މެއި

May 02, 2018 33
ބަޔާން ކަޓުވާލުމަށް ފަހު ރެއާލް ފައިނަލަށް

މެޑްރިޑް (މެއި 2) - ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގެ ސެމީ ފައިނަލް ދެ ވަނަ ލެގުގައި ރޭ އަމިއްލަ ދަނޑުގައި ބަޔާން މިއުނިކާ 2-2 އިން އެއްވަރުވި ނަމަވެސް އެގްރިގޭޓް ނަތީޖާ އިން 4-3 އިން ކުރިހޯދައި ރެއާލް މެޑްރިޑް މުބާރާތުގެ ފައިނަލުގެ ފުރަތަމަ ޖާގަ ހޯދައިފި އެވެ.

01 މެއި

May 01, 2018 2
"ވަޒީފާ ސަލާމަތްކުރަން ތަށްޓެއް ހޯދުން ލާޒިމެއް ނޫން"

މެޑްރިޑް (މެއި 1) - ރެއާލް މެޑްރިޑްގެ ކޯޗެއްގެ ގޮތުގައި ދެމިހުންނަށް މި ސީޒަނުގައި ތަށްޓެއް ހޯދުމަކީ ލާޒިމުކަމެއްގެ ގޮތުގައި ނުދެކޭ ކަމަށް ފާއިތުވި ދެ އަހަރު ރެއާލަށް ޗެމްޕިއަންސް ލީގު ހޯދައިދިން ކޯޗު ޒިނެދިން ޒިދާން ބުނެފި އެވެ.

26 އެޕްރީލް

April 26, 2018 25
ރެކޯޑް މޮޅަކާ އެކު ރެއާލް ފައިނަލާ ގާތަށް

މިއުނިކް (އޭޕްރީލް 26) - ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގެ ސެމީ ފައިނަލް ފުރަތަމަ ލެގުގައި ބަޔާން މިއުނިކްގެ މައްޗަށް 2-1 އިން ކުރިހޯދައި މުބާރާތުގައި ހޯދި ރެކޯޑް 150 ވަނަ މޮޅާ އެކު ރެއާލް މެޑްރިޑް ފައިނަލާ ގާތަށް ޖެހިލައިފި އެވެ. ރެއާލަކީ ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގައި 150 މޮޅު ހަމަކުރި ފުރަތަމަ ޓީމެވެ.

25 އެޕްރީލް

April 25, 2018 5
ބަޔާނަށް ރެއާލް ހައިރާން ކޮށްލެވިދާނެ: ހެއިންކެސް

މިއުނިކް (އޭޕްރީލް 25) - ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގެ ސެމީ ފައިނަލް ފުރަތަމަ ލެގުގައި އެންމެ ފަހުން ދެ ފަހަރުގެ ޗެމްޕިއަން ރެއާލް މެޑްރިޑާ ދެކޮޅަށް ކުޅޭއިރު އެ ޓީމު ހައިރާން ކޮށްލެވޭނެ ފެންވަރު ބަޔާން މިއުނިކުގެ އެބަހުރި ކަމަށް އެ ޓީމުގެ ކޯޗު ޔުޕް ހެއިންކެސް ބުނެފި އެވެ.

15 އެޕްރީލް

April 15, 2018
ބަޔާނުން ކޯޗު ގެންދިއުމުން ފްރޭންކްފާޓް ރުޅިގަދަވެއްޖެ

މިއުނިކް (އޭޕްރީލް 15) - އެއިންޓްރެކް ފްރޭންކްފާޓްގެ ކޯޗު ނިކޯ ކޮވަޗް ބަޔާން މިއުނިކަށް ގެންދަން އެ ޓީމުން މަސައްކަތްކުރީ ޕްރޮފެޝަނަލް އުސޫލުތަކާ ހިލާފަށް ކަމަށް ބުނެ ފްރޭންކްފާޓުން ބަޔާނަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ފާޑުކިޔައިފި އެވެ.

14 އެޕްރީލް

April 14, 2018 8
ރޮނާލްޑޯ ދެކެ ޖެހިލުންވޭ: ހެއިންކެސް

މިއުނިކް (އޭޕްރީލް 14) - ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގެ ސެމީ ފައިނަލުގައި ރެއާލް މެޑްރިޑާ ދެކޮޅަށް ކުޅެން ޖެހޭއިރު އެންމެ ޖެހިލުންވަނީ އެ ޓީމުގެ ތަރި ކްރިސްޓިއާނޯ ރޮނާލްޑޯ ދެކެ ކަމަށް ބަޔާން މިއުނިކްގެ ކޯޗު ޔުޕް ހެއިންކެސް ބުނެފި އެވެ.

13 އެޕްރީލް

April 13, 2018 8
ސެމީގައި މެޑްރިޑާއި ބަޔާން އަދި ލިވަޕޫލާއި ރޯމާ

ނިޔޯން، ސްވިޒަލެންޑް (އޭޕްރިލް 13) – ޔުއެފާ ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގެ ސެމީ ފައިނަލުގައި އެންމެ ފަހުގެ ދެ އަހަރުގެ ޗެމްޕިއަން ސްޕެއިނުގެ ރެއާލް މެޑްރިޑާއި ޖަރުމަނުގެ ބަޔާން މިއުނިކް އަދި އިންގްލެންޑުގެ ލިވަޕޫލާއި އިޓަލީގެ އޭއެސް ރޯމާ ބައްދަލުކުރަން ޖެހިއްޖެ އެވެ.

08 އެޕްރީލް

April 08, 2018 2
ޖެހިޖެހިގެން ހަ ވަނަ ފަހަރަށް ބަޔާން ލީގު ނަގައިފި

އޮގްސްބާގް (އޭޕްރިލް 8) – ފަހަތުން އަރައި 4-1 އިން އޮގްސްބާގް އަތުން މޮޅުވެ ޖެހިޖެހިގެން ހަ ވަނަ ފަހަރަށް ޖަރުމަން ލީގުގެ ޗެމްޕިއަންކަން ބަޔާން މިއުނިކުން ރޭ ހޯދައިފި އެވެ.

07 އެޕްރީލް

April 07, 2018
ބަޔާންގެ ސަޕޯޓަރަކަށް އެ ޓީމުގެ ކޯޗު ނޭނގުނު

މިއުނިކް (އޭޕްރީލް 7) - ބަޔާން މިއުނިކްގެ ސަޕޯޓަރުންގެ ބަޔަކަށް އެ ޓީމުގެ ކޯޗު ޔުޕް ހެއިންކެސް ނޭނގުނު ކަމަށް އޭނާ ބުނެފި އެވެ.

19 މާޗް

March 19, 2018 2
19 މެޗަށް ފަހު ބަޔާން ބަލިވެއްޖެ

މިއުނިކް (މާޗް 19) - ޖަރުމަނު ލީގުގައި ރޭ ކުޅުނު މެޗުން އާރްބީ ލިޕްޒިގު އަތުން 2-1 އިން ވި ބައްޔާ އެކު ބަޔާން މިއުނިކް 19 މެޗަށް ފަހު ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ނާކާމިޔާބީއާ ކުރިމަތިލާން ޖެހިއްޖެ އެވެ.

09 މާޗް

March 09, 2018 1
ޓުޗެލް އަށް ބަޔާނަށް ކޯޗުކޮށްދެވޭނެ: ހެއިންކެސް

މިއުނިކް (މާޗް 9) - ބަޔާން މިއުނިކަށް ކޯޗުކޮށްދެވޭ ފެންވަރު ބޮރޫޝިއާ ޑޯޓްމަންޑުގެ ކުރީގެ ކޯޗު ތޯމަސް ޓުޗެލްގެ ކިބައިގައި އެބަހުރި ކަމަށް ބަޔާނުގެ ކޯޗު ޔުޕް ހެއިންކެސް ބުނެފި އެވެ.

18 ފެބުރުއަރީ

February 18, 2018
ލެވޮންޑޮސްކީ ބަޔާން ސަލާމަތްކޮށްދީފި

ވުލްފްސްބާގް (ފެބްރުއަރީ 18) – ފަހު ވަގުތު ރޮބަޓް ލެވަންޑޮސްކީ ވައްދާލި ލަނޑާ އެކު ވުލްފްސްބާގް އަތުން 2-1 އިން މޮޅުވެ ބަޔާން މިއުނިކުން ޖެހިޖެހިގެން 13 ވަނަ މޮޅު ހޯދައި ޖަރުމަން ލީގުގެ އެއް ވަނައިގައި 21 ޕޮއިންޓުގެ ލީޑެއް ނަގައިފި އެވެ.

11 ފެބުރުއަރީ

February 11, 2018
ލެވަންޑޯސްކީ އޭނާގެ ކޯޗުގެ ރެކޯޑާ ހަމަކޮށްފި

މިއުނިކް (ފެބްރުއަރީ 11) - ޖަރުމަނު ލީގުގައި އަމިއްލަ ދަނޑުގައި ޖެހިޖެހިގެން ކުޅުނު 11 މެޗުން ލަނޑު ޖަހައި ބަޔާން މިއުނިކްގެ ޕޮލެންޑު ފޯވާޑް ރޮބަޓް ލެވަންޑޯސްކީ، އޭނާގެ ކޯޗު ޔުޕް ހެއިންކޭ މީގެ 46 އަހަރު ކުރިން ހަދާފައިވާ ރެކޯޑަކާ ހަމަކޮށްފި އެވެ.

07 ފެބުރުއަރީ

February 07, 2018
ރެއާލް މެޑްރިޑަށް ހެދުނީ ބޮޑު ގޯހެއް: ބަޔާން ކޯޗު

މިއުނިކް (ފެބްރުއަރީ 7) - ރެއާލް މެޑްރިޑަށް މިހާރު ދިމާވެފައިވާ މައްސަލަތަކަކީ މި ސީޒަން ފެށުމުގެ ކުރިން އެ ޓީމަށް ހެދުނު ބޮޑު ގޯހެއްގެ ނަތީޖާ ކަމަށް ބަޔާން މިއުނިކްގެ ކޯޗު ޔުޕް ހެއިންކޭ ބުނެފި އެވެ.

22 ޑިސެމްބަރ

December 22, 2017
ޖިރޫ ނުލިބުމުން ބަޔާނުން ވެގްނާ ގަނެފި

މިއުނިކް (ޑިސެމްބަރު 22) - އާސެނަލްގެ ފޯވާޑް އޮލިވިއޭ ޖިރޫ ނުލިބުމުން ބަޔާން މިއުނިކުން ހޮފެންހައިމް އަށް ކުޅޭ ޖަރުމަނުގެ ފޯވާޑް ސަންޑްރޯ ވެގްނާ ގަނެފި އެވެ.

06 ޑިސެމްބަރ

December 06, 2017 11
ޕީއެސްޖީ އަތުން ބަޔާން ބަދަލުހިފައިފި

މިއުނިކް (ޑިސެމްބަރު 6) - ޔުއެފާ ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގައި ރޭ އަމިއްލަ ދަނޑުގައި 3-1 އިން ފްރާންސްގެ ޕީއެސްޖީ ބަލިކޮށް މީގެ ދެ މަސް ކުރިން އެ ޓީމު އަތުން ބަލިވި ބަލިވުމުގެ ބަދަލު ބަޔާން މިއުނިކުން ހިފައިފި އެވެ.

05 ޑިސެމްބަރ

December 05, 2017
ޕީއެސްޖީއާ ދެކޮޅަށް ބަޔާން ބަދަލުހިފުމަކަށް

މިއުނިކް (ޑިސެމްބަރު 5) - ޔުއެފާ ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގައި ފްރާންސުގެ ޕީއެސްޖީއާ ދެކޮޅަށް މިރޭ ނުކުންނައިރު އެ ޓީމަށް ބަޔާން މިއުނިކްގެ ފެންވަރު ސާބިތުކޮށްދޭން ޖެހޭ ކަމަށް ބަޔާނުގެ ކޯޗު ޔުޕް ހެއިންކެސް ބުނެފި އެވެ.

03 ޑިސެމްބަރ

December 03, 2017 1
"މުލާ އެނބުރި އައުމަކީ ބަޔާނަށް ލިބޭ އުފަލެއް"

ބާލިން، ޖާމަނީ (ޑިސެމްބަރު 3) - އަނިޔާ އިން ރަނގަޅުވެ ބަޔާން މިއުނިކްގެ ފޯވާޑް ތޯމަސް މުލާ އެނބުރި ޓީމާ ގުޅުމަކީ މުޅި ކްލަބަށް ލިބޭނެ އުފަލެއް ކަމަށް ބަޔާނުގެ ކޯޗު ޔުޕް ހެއިންކެސް ބުނެފި އެވެ.

26 ނޮވެމްބަރ

November 26, 2017
ބަޔާން މިއުނިކް ބަލިވުމުގެ ފައިދާ ލިޕްޒިގަށް

މިއުނިކް (ނޮވެމްބަރު 26) - ޖަރުމަނު ލީގުގައި ރޭ ބޮރޫސިއާ މޮންޗެންގްލަޑްބެކް އަތުން 2-1 އިން ބަޔާން މިއުނިކް ބަލިވުމުގެ ފައިދާ ދެ ވަނައިގައި އޮތް އާރްބީ ލިޕްޒިގުން ނަގައިފި އެވެ.

05 ނޮވެމްބަރ

November 05, 2017
ބަޔާނުން ހަތަރު ޕޮއިންޓުގެ ލީޑެއް ނަގައިފި

ޑޯޓްމަންޑް (ނޮވެމްބަރު 5) – ވާދަވެރި ބޮރޫޝިއާ ޑޯޓްމަންޑް 3-1 އިން ބަލިކޮށް ޖަރުމަން ލީގުގެ އެއް ވަނައިގައި ބަޔާން މިއުނިކުން ހަތަރު ޕޮއިންޓުގެ ލީޑެއް ނަގައިފި އެވެ.