20 މާޗް

March 20, 2017
މުލާ އެންމެ ފަހުން ލަނޑެއް ޖަހައި ބަޔާން މޮޅުކޮށްދީފި

މިއުނިކް (މާޗް 20) - ފޯވާޑް ތޯމަސް މުލާ ޖަރުމަން ލީގުގައި މި އަހަރު ޖެހި ފުރަތަމަ ލަނޑާ އެކު ބޮރޫޝިއާ މޮންޗެންގްލަޑްބެކް އަތުން 1-0 އިން ބަޔާން މިއުނިކް ރޭ މޮޅުވެއްޖެ އެވެ.

18 މާޗް

March 18, 2017 5
މިއީ ޓީޗަރާއި ދަރިވަރުގެ ކުރިމަތިލުމެއް: ޒިދާން

ނިޔޯން، ސްވިޒަލެންޑް (މާޗް 18) – ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގެ ކުއާޓާ ފައިނަލުގައި ރެއާލް މެޑްރިޑާއި ކާލޯ އަންޗެލޮޓީގެ ބަޔާން މިއުނިކް ބައްދަލުކުރާ މެޗުގައި ޓީޗަރާއި ދަރިވަރުގެ ކުރިމަތިލުމެއްގެ އިހުސާސް ހުންނާނެ ކަމަށް މެޑްރިޑުގެ ކޯޗު ޒައިނުއްދީން ޒިދާން ބުނެފި އެވެ.

17 މާޗް

March 17, 2017 4
ކުއާޓާގައި ބާސެލޯނާއާ ދެކޮޅަށް ކުޅޭނީ ޔުވެންޓަސް

ނިޔޯން، ސްވިޒަލެންޑް (މާޗް 17) - ޔޫއޭފާ ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގެ ކުއާޓާ ފައިނަލުގައި ބާސެލޯނާ އާއި އިޓަލީގެ ޗެމްޕިއަން ޔުވެންޓަސް ވާދަކުރަން ޖެހިއްޖެ އެވެ.

12 މާޗް

March 12, 2017
ލެވަންޑޯސްކީ ބަޔާނަށް 100 ލަނޑު ހަމަކޮށްފި

މިއުނިކް (މާޗް 12) - ޕޮލެންޑްގެ ފޯވާޑް ރޮބަޓް ލެވަންޑޯސްކީ ބަޔާން މިއުނިކަށް 100 ލަނޑު ހަމަކުރި މެޗުން އެ ޓީމު 3-0 އިން އައިންޓްރެކްޓް ފްރޭންކްފާޓް އަތުން މޮޅުވެއްޖެ އެވެ.

08 މާޗް

March 08, 2017 5
ލަދުވެތި ގޮތަކަށް އާސެނަލް ކަޓުވާލައި ބަޔާން ކުއާޓާއަށް

ލަންޑަން (މާޗް 8) - ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގެ ދެ ވަަނަ ބުރުގެ ދެ ވަނަ ލެގުގައި ވެސް އާސެނަލް ވެސް 5-1 އިން ލަދުގަންނަވާލުމަށް ފަހު ބަޔާން މިއުނިކް މުބާރާތުގެ ކުއާޓާ ފައިނަލަށް ދަތުރުކޮށްފި އެވެ.

26 ފެބުރުއަރީ

February 26, 2017
އަންޗެލޮޓީގެ 1000 ވަނަ މެޗުން ބަޔާނަށް ބޮޑު މޮޅެއް

މިއުނިކް (ފެބްރުއަރީ 26) - ބަޔާން މިއުނިކްގެ ކޯޗު ކާލޯ އަންޗެލޮޓީގެ ކޯޗިން ކެރިއަރުގެ 1000 ވަނަ މެޗުން ރޭ ހެމްބާގް އަތުން 8-0 އިން ބަޔާން މިއުނިކް ބޮޑު މޮޅެއް ހޯދައިފި އެވެ.

16 ފެބުރުއަރީ

February 16, 2017 5
ބަޔާނުން އަނެއްކާ ވެސް އާސެނަލް ހިތްދަތިކޮށްލައިފި

މިއުނިކް (ފެބްރުއަރީ 16) - ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގެ ދެ ވަނަ ބުރުގައި ރޭ އަމިއްލަ ދަނޑުގައި ކުޅުނު ބަޔާން މިއުނިކުން 5-1 އިން އާސެނަލް ބަލިކޮށް ކުއާޓާ ފައިނަލުގެ ފުރުސަތު ބޮޑުކޮށްފި އެވެ.

15 ފެބުރުއަރީ

February 15, 2017 3
ބަޔާން ބަލިކުރަން އާސެނަލަށް މިހާރު އެނގޭ: ވެންގާ

މިއުނިކް (ފެބްރުއަރީ 15) - ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގެ ދެ ވަނަ ބުރުގައި މިރޭގެ މެޗަށް ނުކުންނައިރު ބަޔާން މިއުނިކް ބަލިކުރަން އާސެނަލަށް އެނގޭ ކަމަށް އެ ޓީމުގެ ކޯޗު އާސެން ވެންގާ ބުނެފި އެވެ.

February 15, 2017 6
ބެޔާން މިޔުނިކްގެ އަގުވަޒަންކުރުން ޣިޔާސުއްދީނަށް

ޣިޔާސުއްދީން އިންޓަނޭޝަނަލް ސްކޫލުގެ ދަރިވަރުންގެ ގޭގޭގައި ބޭނުންކުރާ ޕްލާސްޓިކް އުކައެއް ނުލާނެ އެވެ. އެ އެއްޗެހި ފޮނުވަނީ ރާއްޖެ އިން ބޭރަށެވެ. އެޑިޑާސް އިން މިދިޔަ ނޮވެމްބަރު...

12 ފެބުރުއަރީ

February 12, 2017
ބަޔާން ފަހު ވަގުތު މޮޅުވިއިރު ޑޯޓްމަންޑް ބަލިވެއްޖެ

މިއުނިކް (ފެބްރުއަރީ 12) - ޖަރުމަނު ލީގުގައި ރޭ ފަހު ވަގުތު ޖެހި ދެ ލަނޑާ އެކު 2-0 އިން އެފްސީ އިންގޮލްސްޓަޑް އަތުން ބަޔާން މިއުނިކް މޮޅުވިއިރު، ޑާމްސްޓަޑް އަތުން 2-1 އިން ބޮރޫޝިއާ ޑޯޓްމަންޑް ބަލިވެއްޖެ އެވެ.

09 ފެބުރުއަރީ

February 09, 2017
އޮޒިލް އަށް އެންމެ ރަނގަޅު ޓީމަކީ ބަޔާން: ބަލަކް

ލަންޑަން (ފެބްރުއަރީ 9) - ކާމިޔާބު ހޯދަން ބޭނުން ނަމަ އާސެނަލްގެ މިޑްފީލްޑަރު މެސުޓް އޮޒިލް ޖަރުމަނުގެ ޗެމްޕިއަން ބަޔާން މިއުނިކަށް ބަދަލުވާން ޖެހޭ ކަމަށް އެ ޓީމުގެ ކުރީގެ މިޑްފީލްޑަރު މައިކަލް ބަލަކް ބުނެފި އެވެ.

08 ފެބުރުއަރީ

February 08, 2017 1
މި ސީޒަނަށް ފަހު ލާމް ފުޓްބޯޅަ ކުޅުން ހުއްޓާލަނީ

މިއުނިކް (ފެބްރުއަރީ 8) - މި ސީޒަނަށް ފަހު ފުޓްބޯޅަ ކުޅުން ހުއްޓާލާނެ ކަމަށް ޖަރުމަން އަދި ބަޔާން މިއުނިކްގެ ޑިފެންޑަރު ފިލިޕް ލާމް ބުނެފި އެވެ.

07 ފެބުރުއަރީ

February 07, 2017
ޑަގްލަސް ކޮސްޓާ އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގަށް؟

މިއުނިކް (ފެބްރުއަރީ 7) - ބަޔާން މިއުނިކަށް ކުޅެމުން އަންނަ ބްރެޒިލްގެ މިޑްފީލްޑަރު ޑަގްލަސް ކޮސްޓާ އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގަށް ޝައުގުވެރިވާ ކަމަށް ބުނެފި އެވެ.

05 ފެބުރުއަރީ

February 05, 2017
ބަޔާން ލީޑެއްގައި އޮތަސް އަންޗެލޮޓީ ހިތްހަމަނުޖެހިފައި

މިއުނިކް (ފެބްރުއަރީ 5) - ޖަރުމަނު ލީގުގައި ރޭ ޝާލްކާއާ 1-1 އިން އެއްވަރުވެ ލީގު އެއް ވަނައިގައި ބަޔާން މިއުނިކުން ލީޑުފުޅާކުރި ނަމަވެސް އެ ޓީމުގެ ކޯޗު ކާލޯ އަންޗެލޮޓީ ހިތްހަމަނުޖެހިއްޖެ އެވެ.

18 ޖެނުއަރީ

January 18, 2017
ރިޓަޔާކޮށްފިނަމަ އަލޮންސޯ އަށް ބަޔާނުން ހާއްސަ މަގާމެއް

މިއުނިކް (ޖެނުއަރީ 18) - ބަޔާން މިއުނިކުގެ ސްޕެއިނުގެ މިޑްފީލްޑަރު ޒަބީ އަލޮންސޯ މި ސީޒަނަށް ފަހު ފުޓްބޯޅައިން ރިޓަޔާކުރަން ނިންމައިފިނަމަ އޭނާ އަށް ބަޔާނުން ހާއްސަ މަގާމެއް ދޭން އެ ކްލަބުން ތައްޔާރަށް އޮތް ކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ.

22 ޑިސެމްބަރ

December 22, 2016 1
ތިން ޕޮއިންޓުގެ ލީޑަކާ އެކު ބަޔާން ޗުއްޓީ އަށް

މިއުނިކް (ޑިސެމްބަރު 22) – ޖަރުމަން ލީގުގެ ދެ ވަނައިގައި އޮތް ރެޑްބުލް ލީޕްޒިގް އަތުން 3-0 އިން މޮޅުވެ ލީގުގެ އެއް ވަނައިގައި ތިން ޕޮއިންޓުގެ ލީޑެއް ނަގައި، ބަޔާން މިއުނިކުން ފިނި މޫސުމުގެ ޗުއްޓީ އަށް ގޮސްފި އެވެ.

21 ޑިސެމްބަރ

December 21, 2016 3
ބަޔާން އާއި ލީޕްޒިގް ވަރުގަދަ މެޗަކަށް ނުކުންނަނީ

ޖަރުމަން ލީގުގެ އެއް ވަނައިގައި މަގާމުގައި އޮތް ގަދަފަދަ ބަޔާން މިއުނިކާއި މުޅިން އަލަށް ފުރުސަތު ހޯދައި އެންމެން ހައިރާންކޮށްލުމަށް ފަހު ދެ ވަނައިގައި އޮތް ރެޑްބުލް ލީޕްޒިގުން މިރޭ މުހިއްމު މެޗެއްގައި ބައްދަލުކުރާނެ އެވެ.

20 ޑިސެމްބަރ

December 20, 2016
ލީޕްޒިގުގެ ކޯޗު ގެންދަން ބަޔާނުން ބޭނުންވެއްޖެ

މިއުނިކް (ޑިސެމްބަރު 20) – ޖަރުމަން ލީގުގައި އާދަޔާހިލާފު ކާމިޔާބެއް ހޯދަމުން އަންނަ ރެޑްބުލް ލީޕްޒީގުގެ ކޯޗު ރާފް ހޭޒަންހަޓްލް ގެންދަން ބަޔާން މިއުނިކުން ބޭނުންވެއްޖެ އެވެ.

12 ޑިސެމްބަރ

December 12, 2016 6
ދެވަނަ ބުރުގައި އާސެނަލާއި ބަޔާންގެ ކުރިމަތިލުމެއް

ޒިއުރިކް (ޑިސެމްބަރު 12) - ޔޫއޭފާ ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގެ ދެވަނަ ބުރުގައި އާސެނަލާއި ބަޔާން މިއުނިކް އަދި ޕީއެސްޖީ އާއި ބާސެލޯނާ ވާދަކުރަން ޖެހިއްޖެ އެވެ.

07 ޑިސެމްބަރ

December 07, 2016 1
ޕެރޭޒްގެ ހެޓްރިކުން އާސެނަލަށް ގްރޫޕްގެ އެއް ވަނަ

ބަސެލް، ސްވިޒަލެންޑް (ޑިސެމްބަރު 7) - ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގައި ރޭ ލޫކަސް ޕެރޭޒް ހެދި ހެޓްރިކާ އެކު 4-1 އިން ބަސެލް ބަލިކޮށް އާސެނަލް ގްރޫޕް އޭގެ އެއް ވަނަ ހޯދައިފި އެވެ.

06 ޑިސެމްބަރ

December 06, 2016 1
އިންޓަ އަށް ކޯޗުކޮށްދޭނަން: ސިމިއޯނީ

މިއުނިކް (ޑިސެމްބަރު 6) - ކޯޗިން ކެރިއަރު ނިންމާލުމުގެ ކުރިން އިންޓަ އަށް ކޯޗުކޮށްދޭނެ ކަމަށް އެތުލެޓިކޯ މެޑްރިޑްގެ ކޯޗު އަދި އިންޓަގެ ކުރީގެ ކުޅުންތެރިޔާ ޑިއޭގޯ ސިމިއޯނީ ބުނެފި އެވެ.