04 އޮކްޓޯބަރ

October 04, 2019 2
ޑޯޓްމަންޑުގެ ވެރިއަކަށް އޮބާމަޔަންގެ ރައްދެއް!

ލަންޑަން (އޮކްޓޫބަރު 4) - ޑޯޓްމަންޑްގެ ޗީފް އެގްޒެކްޓިވް ހަންސް ޔަކީމް ވަޓްޒްކޭ، އެ ޓީމަށް ކުރިން ކުޅުނު އާސެނަލްގެ ފޯވާޑް ޕިއޭ އެމެރިކް އޮބާޔަމަންއާ ބެހޭގޮތުން ދެއްކި ވާހަކަތަކަށް އޭނާ ހޫނު ރައްދެއް ދީފި އެވެ.

18 ސެޕްޓެމްބަރ

September 18, 2019 14
ނަޕޯލީން ޗެމްޕިއަން ލިވަޕޫލް ބަލިކޮށްފި

ނޭޕްލްސް (ސެޕްޓެމްބަރު 18) - ޔުއެފާ ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގެ އެންމެ ފަހުގެ ޗެމްޕިއަން ލިވަޕޫލް މި ފަހަރުގެ މުބާރާތުގައި ކުޅުނު ފުރަތަމަ މެޗުން ރޭ ނަޕޯލީ އަތުން 2-0 އިން ބަލިވެއްޖެ އެވެ.

12 މެއި

May 12, 2019 2
ބަޔާނުން ފުރުސަތު ނަގާލުމުން ލީގު ފޯރިގަަދަވެއްޖެ

މިއުނިކް (މެއި 12) - ޖަރުމަނު ލީގުގައި ރޭ ކުޅުނު މެޗުން އާރްބީ ލިޕްޒިގާ ލަނޑެއް ނުޖެހި 0-0 އިން އެއްވަރުވެ، ޖެހިޖެހިގެން ހަތް ވަނަ ފަހަރަށް ލީގު ހޯދުމުގެ ފުރުސަތު ބަޔާން މިއުނިކުން ނަގާލުމުން ލީގުގެ ފަހު މެޗުތަކަށްދާއިރު ޗެމްޕިއަންކަން ހޯދުމުގެ ރޭސް ފޯރިގަދަވެއްޖެ އެވެ.

31 މާޗް

March 31, 2019
ބަޔާން އެއްވަރުވުމުގެ ފައިދާ ޑޯޓްމަންޑަށް

މިއުނިކް (މާޗް 31) - ޖަރުމަނު ލީގުގައި ރޭ ބަޔާން މިއުނިކް ކުޅުނު މެޗުން ފްރެއިބާގާ 1-1 އިން އެއްވަރުވުމުގެ ފައިދާނަަގަން ލިބުނު ފުރުސަތުގެ ބޭނުން ހިފައި ފަހު ވަގުތު ވުލްފްސްބާގް 2-0 އިން ބަލިކޮށް ބޮރޫޝިއާ ޑޯޓްމަންޑް އަލުން ލީގުގެ އެއް ވަަނަ އަށް ޖެހިލައިފި އެވެ.

06 މާޗް

March 06, 2019 6
ހަތް އަހަރު ފަހުން ޓޮޓެންހަމް ކުއާޓާ އަށް

ޑޯޓްމަންޑް، ޖަރުމަން (މާޗް 6) - ޔުއެފާ ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގައި ރޭ ރަށުން ބޭރުގައި ޖަރުމަނުގެ ބޮރޫޝިއާ ޑޯޓްމަންޑް އަތުން 1-0 އިން ހޯދި މޮޅާ އެކު ހަތް އަހަރު ފަހުން ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ޓޮޓެންހަމް ހޮޓްސްޕާސް މުބާރާތުގެ ކުއާޓާ ފައިނަލުން ފުރުސަތު ހޯދައިފި އެވެ.

14 ފެބުރުއަރީ

February 14, 2019 35
އަޔަކްސް އަތުން ރެއާލަށް އުނދަގޫ މޮޅެއް

އަމްސްޓަޑަމް، ނެދަލެންޑްސް (ފެބްރުއަރީ 14) - ޔުއެފާ ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގެ ދެ ވަނަ ބުރުގައި ރޭ އެންމެ ފަހުގެ ޗެމްޕިއަން ރެއާލް މެޑްރިޑް ކުޅުނު މެޗުން ނެދަލެންޑްސްގެ އަޔަކްސް އަތުން 2-1 އިން އުނދަގޫ މޮޅެއް ހޯދައިފި އެވެ.

13 ފެބުރުއަރީ

February 13, 2019
"ޒުވާނުން ދަނޑަށް ދާނީ ސަންޗޯގެ ކުޅުން ބަލަން"

ލަންޑަން (ފެބްރުއަރީ 13) - ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގެ ދެ ވަނަ ބުރުގައި މިރޭ އިންގްލެންޑުގެ ޓޮޓެންހަމް ހޮޓްސްޕާސް އާއި ޖަރުމަނުގެ ބޮރޫޝިއާ ޑޯޓްމަންޑުން ލަންޑަނުގައި ކުޅޭ މެޗު ބަލަން އިނގިރޭސި ގިނަ ޒުވާނުން ޓިކެޓް ގަންނާނެ އެއް ސަބަބަކީ ޑޯޓްމަންޑަށް ކުޅެމުން އަންނަ އިންގްލެންޑުގެ ޖޭޑަން ސަންޗޯގެ ކުޅުން ބެލުން ކަމަށް ޓޮޓެންހަމްގެ ކޯޗު...

28 ނޮވެމްބަރ

November 28, 2018
ބޮން ގޮއްވި ފުޓްބޯޅަ ސަޕޯޓަރު 14 އަހަރަށް ޖަލަށް!

ބާލިން، ޖަރުމަން (ނޮވެމްބަރު 28) - މިދިޔަ އަހަރު ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގެ ކުއާޓާ ފައިނަލުގައި މޮނާކޯއާ ދެކޮޅަށް ކުޅެން އޮތް މެޗަށް ބޮރޫޝިއާ ޑޯޓްމަންޑް ޓީމު ބަހުގައި ދަނޑަށް ދަނިކޮށް ހިނގި ބޮން ގޮއްވުމުގެ ހާދިސާ ރާވައި، އެކަން ކުރުމުގެ ކުށް ސާބިތުވި ސަޕޯޓަރު 14 އަހަރަށް ޖަލަށްލާން ހުކުމްކޮށްފި އެވެ.

11 ނޮވެމްބަރ

November 11, 2018 1
ޑޯޓްމަންޑް އަތުން ބަލިވެ ބަޔާނަށް ހާސްކަން

މިއުނިކް (ނޮވެމްބަރު 11) - ޖަރުމަނު ލީގުގައި ރޭ ފަަހަތުން އަރައި 3-2 އިން ވާދަވެރި ބަޔާން މިއުނިކް ބަލިކޮށް ލީގުގެ ރޭހުގައި އެ ޓީމުގެ މައްޗަށް ބޮރޫޝިއާ ޑޯޓްމަންޑުން ބޮޑު ލީޑެއް ނެގުމާ އެކު ބަޔާނަށް ހާސްކަމަ ކުރިމަތިލާން ޖެހިއްޖެ އެވެ.

07 އޮކްޓޯބަރ

October 07, 2018 3
ބަޔާން ބަލިވެ ކޯޗަށް ޕްރެޝަރު

މިއުނިކް (އޮކްޓޫބަރު 7) - ފޯމު ގެއްލުމުގެ ސަބަބުން މައްސަލަތަކާ ކުރިމަތިވެފައިވާ ޖަރުމަނުގެ ގަދަބާރު ބަޔާން މިއުނިކް އެންމެ ފަހުން ކުޅުނު ހަތަރު މެޗުން ވެސް މޮޅެއް ނުލިބި ނިންމާލަން ޖެހިފައިވާއިރު އެ ޓީމުގެ ކޯޗު ނިކޯ ކޮވަޗަށް ޕްރެޝަރު ބޮޑުވެއްޖެ އެވެ.

26 ޖުލައި

July 26, 2018
ރެއާލުން އެމެރިކާގެ ތަރި ޕުލިސިޗަށް ފާރަލަނީ

މެޑްރިޑް (ޖުލައި 26) - ކްރިސްޓިއާނޯ ރޮނާލްޑޯ ނެތްތަން ފޫބެއްދުމަށް މަސައްކަތް ކުރަމުން އަންނަ ރެއާލް މެޑްރިޑުން ބޮރޫޝިއާ ޑޯޓްމަންޑަށް ކުޅޭ އެމެރިކާގެ ވިންގް ކްރިސްޓިއަން ޕުލިސިޗަށް ފާރަލަމުން އަންނަ ކަމަށް މީޑިއާ ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ.

17 އެޕްރީލް

April 17, 2018
ބަޓްޝުއާއީ އަށް ވޯލްޑް ކަޕް ގެއްލިދާނެ

ޑޯޓްމަންޑް (އޭޕްރިލް 17) – ޗެލްސީގެ ލޯނެއްގެ ދަށުން ބޮރޫޝިއާ ޑޯޓްމަންޑަށް ކުޅެމުން އަންނަ ބެލްޖިއަމް ފޯވާޑް މިޝީ ބަޓްޝުއާއީގެ ކުޑަހުޅަށް އަނިޔާވެ ސީޒަން ނިމި އަދި ވޯލްޑް ކަޕް ގެއްލުމުގެ ބިރާ ވެސް ކުރިމަތިލާން ޖެހިއްޖެ އެވެ.

04 އެޕްރީލް

April 04, 2018 11
ލިވަޕޫލުން ހަމަލާދޭއިރު ބަލަން ނުތިބޭނަން: ގާޑިއޯލާ

ލިވަޕޫލް (އޭޕްރިލް 4) – ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގެ ކުއާޓާ ފައިނަލުގެ ފުރަތަމަ ލެގުގައި މިރޭ ލިވަޕޫލާ ދެކޮޅަށް އެ ޓީމުގެ ދަނޑުގައި ކުޅޭ މެޗުގައި މަޑުން ނުތިބެ އެޓޭކް ކުރާނެ ކަމަށް މެންޗެސްޓާ ސިޓީގެ ކޯޗު ޕެޕް ގާޑިއޯލާ ބުނެފި އެވެ.

16 މާޗް

March 16, 2018 2
އާސެނަލާއި އެތުލެޓިކޯ ކުއާޓާ އަށް، ޑޯޓްމަންޑް ކަޓައިފި

ލަންޑަން (މާޗް 16) - ޔުއެފާ ޔުރޮޕާ ލީގުގެ ކުއާޓާ ފައިނަލުން އާސެނަލާއި އެތުލެޓިކޯ މެޑްރިޑް ޖާގަ ހޯދިއިރު، ޖަރުމަނުގެ ގަދަބާރު ބޮރޫޝިއާ ޑޯޓްމަންޑް މުބާރާތުން ކަޓައިފި އެވެ.

09 މާޗް

March 09, 2018 1
ޓުޗެލް އަށް ބަޔާނަށް ކޯޗުކޮށްދެވޭނެ: ހެއިންކެސް

މިއުނިކް (މާޗް 9) - ބަޔާން މިއުނިކަށް ކޯޗުކޮށްދެވޭ ފެންވަރު ބޮރޫޝިއާ ޑޯޓްމަންޑުގެ ކުރީގެ ކޯޗު ތޯމަސް ޓުޗެލްގެ ކިބައިގައި އެބަހުރި ކަމަށް ބަޔާނުގެ ކޯޗު ޔުޕް ހެއިންކެސް ބުނެފި އެވެ.

23 ފެބުރުއަރީ

February 23, 2018
އާސެނަލް، މިލާން އަދި އެތުލެޓިކޯ އަނެއް ބުރަށް

ލަންޑަން (ފެބްރުއަރީ 23) - ޔުއެފާ ޔުރޮޕާ ލީގުގައި ރޭ ކުޅުނު މެޗުތަކަށް ފަހު މުބާރާތުގެ ގަދަ 16 ޓީމުގެ ބުރުން އާސެނަލާއި އޭސީ މިލާން އަދި އެތުލެޓިކޯ މެޑްރިޑް ފުރުސަތު ހޯދައިފި އެވެ.

03 ފެބުރުއަރީ

February 03, 2018
ފުރަތަމަ މެޗުގައި ވެސް ބަޓްޝުއާއީ ދެ ލަނޑު ޖަހައިފި

ކޮލޯން (ފެބްރުއަރީ 3) – ޗެލްސީގެ ލޯނެއްގެ ދަށުން ޖަރުމަނުގެ ބޮރޫޝިއާ ޑޯޓްމަންޑަށް ބަދަލުވި މިޗީ ބަޓްޝުއާއީ އެ ޓީމަށް ކުޅުނު ފުރަތަމަ މެޗުގައި ވެސް ދެ ގޯލް ޖަހައިފި އެވެ.

31 ޖެނުއަރީ

January 31, 2018 5
އޯބަމަޔަން އާސެނަލަށް ބަދަލުވެއްޖެ

ލަންޑަން (ޖެނުއަރީ 31) – ބޮރޫޝިއާ ޑޯޓްމަންޑުގެ ގެބޮން ފޯވާޑް ޕިއެރޭ-އެމެރިކް އޯބަމަޔަން އެންމެ ފަހުން އާސެނަލަށް ބަދަލުވެއްޖެ އެވެ.

03 ޑިސެމްބަރ

December 03, 2017 1
"މުލާ އެނބުރި އައުމަކީ ބަޔާނަށް ލިބޭ އުފަލެއް"

ބާލިން، ޖާމަނީ (ޑިސެމްބަރު 3) - އަނިޔާ އިން ރަނގަޅުވެ ބަޔާން މިއުނިކްގެ ފޯވާޑް ތޯމަސް މުލާ އެނބުރި ޓީމާ ގުޅުމަކީ މުޅި ކްލަބަށް ލިބޭނެ އުފަލެއް ކަމަށް ބަޔާނުގެ ކޯޗު ޔުޕް ހެއިންކެސް ބުނެފި އެވެ.

01 ޑިސެމްބަރ

December 01, 2017
ޑޯޓްމަންޑުގެ ކޯޗުކަން އެންރީކޭ އަށް ހުށަހަޅައިފި

މިއުނިކް (ޑިސެމްބަރު 1) - ބޮރޫޝިއާ ޑޯޓްމަންޑްގެ ކޯޗުކަން ނުރަސްމީ ގޮތަކަށް، ކުރިން ބާސެލޯނާ އަށް ކޯޗުކޮށްދިން ލުއިސް އެންރީކޭ އަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ކަމަށް މީޑިއާ ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ.