24 މެއި

May 24, 2019 1
ގާޑިއޯލާ ޔުވެންޓަސް އަށް ނުދާނެ: ސިޓީ

މެންޗެސްޓާ (މެއި 24) - ޔުވެންޓަސްގެ ކޯޗުކަމާ ހަވާލުވުމަށް މެންޗެސްޓާ ސިޓީގެ ކޯޗު ޕެޕް ގާޑިއޯލާ ނިންމާފައިވާ ކަމަށް ބުނެ މީޑިއާގައި ފަތުރަމުން އަންނަ ވާހަަކަތަކުގައި އެއްވެސް ހަގީގަތެއް ނެތް ކަމަށް ސިޓީގެ ބޯޑް މެމްބަރު އަލްބާޓޯ ގަލާސީ ބުނެފި އެވެ.

19 މެއި

May 19, 2019 2
ރޮނާލްޑޯ ބޭނުންވަނީ އަންޗެލޮޓީ ގެންނަން

ޓިއުރިން (މެއި 19) – ޔުވެންޓަސްގެ އާ ކޯޗަކަށް ނަޕޯލީގެ ކޯޗު ކާލޯ އަންޗެލޮޓީ ގެނައުމަށް ކްރިސްޓިއާނޯ ރޮނާލްޑޯ އެދިފައިވާ ކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ.

17 މެއި

May 17, 2019
އެލެގްރީ ޔުވެންޓަސް އިން ވަކިވާން ނިންމައިފި

ޓިއުރިން، ޔުވެންޓަސް (މެއި 17) - އަންނަ ސީޒަނުގައި ޔުވެންޓަސްގެ ކޯޗުގެ މަގާމުގައި މެކްސިމިލިއާނޯ އެލެގްރީ ނުހުންނާނެ ކަމަށް އެ ކްލަބުން ބުނެފި އެވެ.

14 މެއި

May 14, 2019 2
ޔުވެންޓަސްގައި ރޮނާލްޑޯ ފެއިލްނުވާނެ: އަލެގްރީ

ޓިއުރިން (މެއި 14) - ޔުވެންޓަސްގައި ކްރިސްޓިއާނޯ ރޮނާލްޑޯ ފެއިލްނުވާނެ ކަމުގެ ފުރިހަމަ ޔަގީންކަން އެބައޮތްކަމަށް އެ ޓީމުގެ ކޯޗު މެސިމޯ އަލެގްރީ ބުނެފި އެވެ.

09 މެއި

May 09, 2019
އެލެގްރީގެ ބަދަލުގައި ޔުވެންޓަސް އަށް ކޮންޓޭ؟

ޓިއުރިން (މެއި 9) – މި ސީޒަނަށް ފަހު ޔުވެންޓަސްގެ ކޯޗުކަމުން ވަކިވާން މަސިމިލިއާނޯ އެލެގްރީ ނިންމައިފި ކަމަށާއި ބަދަލުގައި އެ ޓީމާ ހަވާލުވާނީ ކުރީގެ ކޯޗު އެންޓޯނިއޯ ކޮންޓޭ ކަމަށް އިޓަލީގެ ނޫސްތަކުން ރިޕޯޓްކޮށްފި އެވެ.

04 މެއި

May 04, 2019
ފާޑުކިޔުންތަކުން ރޮނާލްޑޯ އަށް ލިބެނީ ހިތްވަރު

ޓިއުރިން (މެއި 4) - އޭނާ އަށް ފުޓްބޯޅަ ސަޕޯޓަރުންނާއި އެކި މީހުންގެ ފަރާތުން އަމާޒުވާ ފާޑުކިޔުންތަކުގެ ސަބަބުން ލިބެނީ ހިތްވަރުކަމަށް ދުނިޔޭގެ މޮޅު ކުޅުންތެރިޔާގެ މަގާމު އެންމެ ގިނައިން ހޯދި އެއް ކުޅުންތެރިޔެއް ކަމަށްވާ ޔުވެންޓަސްގެ ތަރި ކްރިސްޓިއާނޯ ރޮނާލްޑޯ ބުނެފި އެވެ.

28 އެޕްރީލް

April 28, 2019 1
ރޮނާލްޑޯ ކްލަބް ލެވެލްގައި 600 ގޯލް ހަމަކޮށްފި

މިލާން (އޭޕްރިލް 28) – އިޓާލިއަން ލީގުގައި ރޭ އިންޓަ މިލާނާ ޔުވެންޓަސް 1-1 އިން އެއްވަރުވި މެޗުގައި ޔުވެންޓަސްގެ ފޯވާޑް ކްރިސްޓިއާނޯ ރޮނާލްޑޯ ޖެހި ލަނޑާ އެކު އޭނާ ކްލަބް ލެވެލްގައި 600 ލަނޑު ހަމަކޮށްފި އެވެ.

27 އެޕްރީލް

April 27, 2019
ޔުވެންޓަސް އިން ގާޑިއޯލާ އަށް ފާރަލަނީ

ޓިއުރިން (އޭޕްރީލް 27) - ޔުވެންޓަސް އިން އަންނަ ސީޒަނަށް ޓީމަށް ގެންނަ ބަދަލުތަކުގެ ތެރޭގައި އެ ޓީމުގެ ކޯޗުކަމަށް މެންޗެސްޓާ ސިޓީގެ ކޯޗު ޕެޕް ގާޑިއޯލާ ގެންނަން މަސައްކަތްކުރާނެ ކަމަށް މީޑިއާ ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ.

21 އެޕްރީލް

April 21, 2019 11
ރެކޯޑް ކާމިޔާބަށް ފަހު ރޮނާލްޑޯ ދިނީ ޔަގީންކަން

ޓިއުރިން (އޭޕްރިލް 21) - ފިއޮރެންޓީނާ 2-1 އިން ބަލިކޮށް އިޓާލިއަން ލީގު ރޭ ޖެހިޖެހިގެން އަށް ވަނަ ފަހަރަށް ކާމިޔާބުކޮށް، މި އަދަދަށް ވިދިވިދިގެން ތަށި ހޯދި ޔޫރަޕުގެ ބޮޑު ލީގެއްގެ ފުރަތަމަ ޓީމުގެ ޝަރަފް ޔުވެންޓަސް ރޭ ހޯދިއިރު އެ ޓީމުގެ ކްރިސްޓިއާނޯ ރޮނާލްޑޯ ވެސް މިވަނީ ހާއްސަ ރެކޯޑެއް ހަދައިފަ އެވެ. އެއީ އިންގްލިޝް ޕްރިމިއާ ލީގާއި...

20 އެޕްރީލް

April 20, 2019 5
ޔުވެންޓަސް އިން ސަލާހް ގަންނަން ރޮނާލްޑޯ އެދިއްޖެ

ޓިއުރިން (އޭޕްރީލް 20) - އަންނަ ސީޒަނުގައި ޗެމްޕިއަންސް ލީގު ކާމިޔާބުކުރަން އަމާޒުހިފައި ޔުވެންޓަސް އިތުރަށް ވަރުގަދަކުރުމުގެ ގޮތުން ލިވަޕޫލްގެ ފޯވާޑް މުހައްމަދު ސަލާހު ގަންނަން އެ ޓީމުގެ ތަރި ކްރިސްޓިއާނޯ ރޮނާލްޑޯ އެ ކްލަބްގެ ވެރިން ގާތުގައި އެދިފައިވާ ކަމަށް މީޑިއާ ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ.

18 އެޕްރީލް

April 18, 2019 2
ޑި ޔޮން މައްސަލައިގައި ޕިރްލޯ ހިތްހަމަނުޖެހިފައި

މިލާން (އޭޕްރީލް 18) - އަޔަކްސްގެ ހުނަރުވެރި މިޑްފީލްޑަރު ފްރެންކީ ޑި ޔޮން ގަތުމަށް ތަކުރާރުކޮށް ޔުވެންޓަސް އަށް ލަފާދިންއިރު ވެސް އެގޮތަށް އަމަލުނުކުރުމުން އެކަމާ މެދު އެ ޓީމުގެ ކުރީގެ ތަރި އަންދްރޭ ޕިރްލޯ ހިތްހަމަނުޖެހުން ފާޅުކޮށްފި އެވެ.

17 އެޕްރީލް

April 17, 2019 15
ރޮނާލްޑޯއާ އެކު ވެސް ޔުވެންޓަސްގެ އުއްމީދު ފެނަށް

ޓިއުރިން (އޭޕްރިލް 17) – މި ސީޒަނުގެ ޗެމްޕިއަންސް ލީގަށް އަމާޒުކޮށް 100 މިލިއަން ޔޫރޯ އަށް ކްރިސްޓިއާނޯ ރޮނާލްޑޯ ގެނެސް ޓީމު ވަރުގަދަކުރި ޔުވެންޓަސް، މުބާރާތުގެ ކުއާޓާ ފައިނަލުގެ ދެ ވަނަ ލެގުން ރޭ އަޔަކްސް އަތުން 2-1 އިން ބަލިވެ ކަޓައިފި އެވެ.

16 އެޕްރީލް

April 16, 2019 2
ރޮނާލްޑޯ ސަތޭކަ ޕަސެންޓް ފިޓްވެއްޖެ

ޓިއުރިން (އޭޕްރިލް 16) – ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގެ ކުއާޓާ ފައިނަލުގެ ދެ ވަނަ ލެގުގައި މިރޭ އަޔަކްސްއާ ދެކޮޅަށް ކުޅޭ މެޗުގައި ޔުވެންޓަސްގެ ކެޕްޓަން ޖިއޯޖިއޯ ކިއެލީނީ އާއި ފޯވާޑް މާރިއޯ މަންޒުކިޗަށް ނުކުޅެވުނު ނަމަވެސް އޮތް ހިތްހަމަޖެހުމަކީ ކްރިސްޓިއާނޯ ރޮނާލްޑޯ ސަތޭކަ ޕަސެންޓް ފިޓްވެފައިވުމެވެ.

15 އެޕްރީލް

April 15, 2019
ބަރްޒާލީ މި ސީޒަނަށް ފަހު ކުޅުން ހުއްޓާލަނީ

ޓިއުރިން (އޭޕްރިލް 15) – މި ސީޒަނަށް ފަހު ފުޓްބޯޅަ ކުޅުން ހުއްޓާލަން ޔުވެންޓަސްގެ އިޓަލީ ޑިފެންޑަރު އަންދްރޭ ބަރްޒާލީ، 37، ނިންމައިފި އެވެ.

14 އެޕްރީލް

April 14, 2019 2
ޔުވެންޓަސް އަށް ރޭ ލީގު ކަށަވަރުކުރެވޭ ގޮތެއް ނުވި

ފެރާރާ (އޭޕްރިލް 14) – ސްޕާލް އަތުން 2-1 އިން ބަލިވެ، ބާކީ ހަ މެޗު އޮއްވާ އިޓާލިއަން ލީގުގެ ޗެމްޕިއަންކަން ޖެހިޖެހިގެން އަށް ވަނަ ފަހަރަށް ކަށަވަރުކުރަން ޔުވެންޓަސް ކުރި މަސައްކަތް ރޭ ނާކާމިޔާބުވެއްޖެ އެވެ.

13 އެޕްރީލް

April 13, 2019
ޕޮގްބާ ހޯދަން ރެއާލުން މީޑިއާގެ ބޭނުންހިފާނެ: ސޯލްޝެއާ

މެންޗެސްޓާ (އޭޕްރީލް 13) - މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑްގެ ހުނަރުވެރި މިޑްފީލްޑަރު ޕައުލް ޕޮގްބާ ހޯދަން ރެއާލް މެޑްރިޑުން ކުރާ މަސައްކަތުގައި އެ ޓީމުން މީޑިއާގެ ބޭނުންހިފާނެ ކަމަށް ޔުނައިޓެޑްގެ ކޯޗު އޮލެ ގުނަ ސޯލްޝެއާ ބުނެފި އެވެ.

11 އެޕްރީލް

April 11, 2019 6
ޔުވެންޓަސް އެއްވަރު، ބާސާ އިން ޔުނައިޓެޑް ބަލިކޮށްފި

އަމްސްޓެޑަމް، ނެދަލެންޑްސް (އޭޕްރީލް 11) - ޔުއެފާ ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގެ ކުއާޓާ ފައިނަލްގެ ފުރަތަމަ ލެގުގައި ރޭ ނެދަލެންޑްސްގެ އަޔަކްސް އާއި ޔުވެންޓަސް 1-1 އިން އެއްވަރުވިއިރު، ރަށުންބޭރުގައި ބާސެލޯނާ އިން 1-0 އިން މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑް ބަލިކޮށްފި އެވެ.

10 އެޕްރީލް

April 10, 2019
މިރޭ ރޮނާލްޑޯ ކުޅޭނެ: އެލެގްރީ

އެމްސްޓްރެޑަމް (އޭޕްރިލް 10) – ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގެ ކުއާޓާ ފައިނަލުގައި މިރޭ ނެދަލެންޑްސްގެ އަޔަކްސްއާ ދެކޮޅަށް ޔުވެންޓަސް ކުޅޭ މެޗުގައި ކްރިސްޓިއާނޯ ރޮނާލްޑޯ ފުރަތަމަ އެގާރައިގައި ކުޅޭނެ ކަމަށާއި އަދި މިރޭ އެ ޓީމު ކުޅޭނީ އެތުލެޓިކޯ މެޑްރިޑާ ދެކޮޅަށް ކުޅުނާ ގޮތާ ތަފާތުކޮށް ކަމަށް ޔުވެންޓަސްގެ ކޯޗު މެކްސް އެލެގްރީ ބުނެފި އެވެ.

07 އެޕްރީލް

April 07, 2019 1
ޔުވެންޓަސް ލީގާ ތިން ޕޮއިންޓް ގާތަށް

ޓިއުރިން (އޭޕްރިލް 7) – ފަހަތުން އަރައި 2-1 އިން އޭސީ މިލާން ބަލިކޮށް ޔުވެންޓަސް އިން އިޓާލިއަން ލީގު ޖެހިޖެހިގެން އަށް ވަނަ ފަހަރަށް ކާމިޔާބުކުރުމާ ތިން ޕޮއިންޓް ގާތަށް ޖެހިލައިފި އެވެ.

22 މާޗް

March 22, 2019
ޔުވެންޓަސް އެމެރިކާ އަށް ނުދާ ސަބަބަކީ ރޮނާލްޑޯ

ނިއުޔޯކް، ޔުނައިޓެޑް ސްޓޭޓްސް (މާޗް 22) - ރޭޕުގެ ތުހުމަތުތަކެއް ކުރެވިފައިވާތީ ކްރިސްޓިއާނޯ ރޮނާލްޑޯ އަށް އެމެރިކާ އަށް އެތެރެވުމުގައި ދަތިތަކެއް ކުރިމަތިވުމުގެ ފުރުސަތު އޮތުމުން ޕްރީ ސީޒަނުގައި ކުޅޭ އިންޓަނޭޝަނަލް ޗެމްޕިއަންސް ކަޕް (އައިސީސީ)ގައި ޔުވެންޓަސް ބައިވެރިވާނީ އޭޝިއާގައި ކުޅޭ މުބާރާތުގައި ކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ.