13 ޖެނުއަރީ

January 13, 2020
ޔުވެންޓަސް އެއް ވަނަ އަށް އަރައިފި

ރޯމް (ޖެނުއަރީ 13) – ރޯމުގައި އޭއެސް ރޯމާ 2-1 އިން ބަލިކޮށް އިޓާލިއަން ލީގުގެ އެއް ވަނަ މަގާމަށް ޔުވެންޓަސް އަރައިފި އެވެ.

12 ޖެނުއަރީ

January 12, 2020
އިންޓަ އެއްވަރުވުމުން ޔުވެންޓަސް އަށް ފުރުސަތެއް

މިލާން (ޖެނުއަރީ 12) – އިޓާލިއަން ލީގުގެ އެއް ވަނައިގައި އޮތް އިންޓަ މިލާން ރޭ އެޓަލާންޓާއާ 1-1 އިން އެއްވަރުވުމުން، ދެ ވަނައިގައި އޮތް ޔުވެންޓަސް އަށް އެއް ވަނަ އަށް އެރުމުގެ މަގުފަހިވެއްޖެ އެވެ.

07 ޖެނުއަރީ

January 07, 2020
ރޮނާލްޑޯ އަށް ހެޓްރިކެއް، އިންޓަ ލީގުގެ ކުރީގައި

ޓިއުރިން (ޖެނުއަރީ 7) – ކްރިސްޓިއާނޯ ރޮނާލްޑޯގެ ހެޓްރިކުން ކަލިއާރީ އަތުން 4-0 އިން މޮޅުވެ ޔުވެންޓަސް އިޓާލިއަން ލީގުގެ ތާވަލުގެ އެއް ވަނަ އަށް އިއްޔެ ހަވީރު އެރި ނަމަވެސް ރޮމެލޫ ލުކާކޫގެ ދެ ލަނޑާ އެކު ނަޕޯލީ 3-1 އިން ބަލިކޮށް އިންޓަ މިލާން ރޭ އަލުން އެއް ވަނަ އަށް އަރައިފި އެވެ.

28 ޑިސެމްބަރ

December 28, 2019
ހާލަންޑުގެ ޑީލުގައި ކްލަބްތަކުގެ ކަންބޮޑުވުމެއް

ލަންޑަން (ޑިސެމްބަރު 28) - ގިނަ ބަޔެއްގެ ސަމާލުކަން ހޯދާފައިވާ އޮސްޓްރިއާގެ ރެޑްބުލް ސަލްޒްބާގްގެ ޒުވާން ފޯވާޑް އާލިން ހާލަންޑް ވިއްކާލަން އޭނާގެ އޭޖެންޓް މިނޯ ރައިއޯލާ ކިޔާ އަގުބޮޑުވުމުން ކްލަބްތަކުން އެކަމާ ނުރުހުންވެއްޖެ އެވެ.

25 ޑިސެމްބަރ

December 25, 2019
މަންޒުކިޗް ގަތަރު ލީގަށް

ޓިއުރިން (ޑިސެމްބަރު 25) – ޔުވެންޓަސްގެ ކްރޮއޭޝިއާ ފޯވާޑް މާރިއޯ މަންޒުކިޗް އެ ކްލަބް ދޫކޮށް ގަތަރުގެ އަލް ދުހައިލް އަށް ސޮއިކޮށްފި އެވެ.

December 25, 2019 4
ބޮޑު މުސާރަ ލިސްޓުގެ ކުރީގައި ބާސާ، ރެއާލް އަދި ޔުވެންޓަސް

ލަންޑަން (ޑިސެމްބަރު 25) - އެވްރެޖްކޮށް އަހަރެއްގެ މައްޗަށް އެންމެ އެންމެ ބޮޑު މުސާރަދޭ ކުޅިވަރު ޓީމުތަކުގެ ލިސްޓުގެ އެންމެ ކުރީ ތިން ޖާގަ ސްޕެއިނުގެ ބާސެލޯނާ އާއި ރެއާލް މެޑްރިޑް...

23 ޑިސެމްބަރ

December 23, 2019
ޔުވެންޓަސް ބަލިކޮށް ލާޒިއޯ ސުޕަ ކަޕް ކާމިޔާބުކޮށްފި

ރިޔާޒް (ޑިސެމްބަރު 23) - އެންމެ ފަހުގެ ޗެމްޕިއަން ޔުވެންޓަސް 3-1 އިން ބަލިކޮށް ލާޒިއޯ އިން އިޓާލިއަން ސުޕަ ކަޕް ރޭ ކާމިޔާބުކޮށްފި އެވެ.

22 ޑިސެމްބަރ

December 22, 2019
ޔުވެންޓަސްގެ ޖާޒީގައި ކުޅުންތެރިޔާގެ ނަން އަރަބިން

ރިޔާޒް (ޑިސެމްބަރު 22) – އިޓާލިއަން ސުޕަ ކަޕުގައި މިރޭ ލާޒިއޯއާ ދެކޮޅަށް ސައުދީ އަރަބިއާގެ ރިޔާޒްގައި ޔުވެންޓަސް ކުޅޭ މެޗުގައި އެ ޓީމުން ބޭނުންކުރާނީ އަރަބިން ކުޅުންތެރިން ނަން ޖަހާފައިވާ ހާއްސަ ޖާޒީއެއް ކަމަށް ބުނެފި އެވެ.

19 ޑިސެމްބަރ

December 19, 2019 11
ރޮނާލްޑޯގެ ގޯލަށް ސަމާލުކަން، ޔުވެންޓަސް ކުރިއަށް

ޖެނޯވާ (ޑިސެމްބަރު 19) – ކްރިސްޓިއާނޯ ރޮނާލްޑޯ އަށެއްކަ ފޫޓް މައްޗަށް ފުންމައިގެން އަރައި ބޮލުން ޖެހި ގޯލާ އެކު ސަމްޕްޑޯރިއާ އަތުން 2-1 އިން ޔުވެންޓަސް މޮޅުވެ އިޓާލިއަން ލީގުގެ އެއް ވަނަ އަށް އަރައިފި އެވެ.

17 ޑިސެމްބަރ

December 17, 2019 3
ފާޑުކިޔައިގެން ރޮނާލްޑޯ ބަލިކަށިނުކުރެވޭނެ: ނެޑްވެޑް

ޓިއުރިން (ޑިސެމްބަރު 17) - މީޑިއާ އިންނާއި އެ ނޫން ގޮތްގޮތަށް ވެސް ޔުވެންޓަސްގެ ތަރި ކްރިސްޓިއާނޯ ރޮނާލްޑޯ އަށް ފާޑުކިޔައިގެން އޭނާ ބަލިކަށިނުކޮށްލެވޭނެ ކަމަށް ޔުވެންޓަސްގެ ބޯޑް އޮފް ޑިރެކްޓަރުންގެ ވައިސް ޗެއާމަން އަދި ކުރީގެ ކުޅުންތެރިޔާ ޕަވެލް ނެޑްވެޑް ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

16 ޑިސެމްބަރ

December 16, 2019
އިންޓަ މުހިއްމު ދެ ޕޮއިންޓް ގެއްލުވާލައިފި

ޓިއުރިން (ޑިސެމްބަރު 16) – އިޓާލިއަން ލީގުގައި ރޭ ފަހު ވަގުތު ފިއޮރެންޓީނާއާ 1-1 އިން އެއްވަރުވެ އިންޓަ މިލާނަށް އެއް ވަނައިގައި ލީޑު ފުޅާކުރެވޭ ގޮތެއް ނުވި އެވެ.

13 ޑިސެމްބަރ

December 13, 2019
ޗެމްޕިއަންސް ލީގު ފޭވަރިޓަކީ ސިޓީ: ސާރީ

މިއުނިކް (ޑިސެމްބަރު 13) - އޭނާގެ ނަޒަރުގައި މި ސީޒަނުގައި ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގެ ފޭވަރިޓަކީ މެންޗެސްޓާ ސިޓީ ކަމަށް އިޓަލީގެ ޗެމްޕިއަން ޔުވެންޓަސްގެ ކޯޗު މައުރީޒިއޯ ސާރީ ބުނެފި އެވެ.

08 ޑިސެމްބަރ

December 08, 2019 3
ޔުވެންޓަސް ބަލިވެ ފުރުސަތު ގެއްލިއްޖެ

ރޯމް (ޑިސެމްބަރު 8) – ލާޒިއޯ އަތުން 3-1 އިން ބަލިވެ އިޓާލިއަން ލީގުގެ ތާވަލުގެ އެއް ވަނަ އަށް އަރަން ޗެމްޕިއަން ޔުވެންޓަސް އަށް ލިބުނު ފުރުސަތު ރޭ ގެއްލިއްޖެ އެވެ.

04 ޑިސެމްބަރ

December 04, 2019 12
އިޓާލިއަން ލީގުގެ މޮޅު ކުޅުންތެރިޔާގެ އެވޯޑް ރޮނާލްޑޯ

މިލާން (ޑިސެމްބަރު 4) – އިޓާލިއަން ލީގުގެ މި އަހަރުގެ މޮޅު ކުޅުންތެރިޔާގެ މަގާމް ޔުވެންޓަސްގެ ޕޯޗުގީސް ފޯވާޑް ކްރިސްޓިއާނޯ ރޮނާލްޑޯ އަށް ލިބިއްޖެ އެވެ.

02 ޑިސެމްބަރ

December 02, 2019
ޔުވެންޓަސް ފަހަތަށް ޖައްސާލައި އިންޓަ އެއް ވަނަ އަށް

މިލާން (ޑިސެމްބަރު 2) – އިޓާލިއަން ލީގުގައި އިއްޔެ ޔުވެންޓަސް އާއި ސަސުއޮލޯ 2-2 އިން އެއްވަރުވުމުގެ ފައިދާ ނަގައި، އިންޓަ މިލާނުން ސްޕާލް 2-1 އިން ބަލިކޮށް ތާވަލުގެ އެއް ވަނަ އަށް އަރައިފި އެވެ.

26 ނޮވެމްބަރ

November 26, 2019
ރޮނާލްޑޯއާ އެއްވެސް މައްސަލައެއް ނެތް: ސާރީ

ޓިއުރިން (ނޮވެމްބަރު 26) - ޔުވެންޓަސްގެ ތަރި ކްރިސްޓިއާނޯ ރޮނާލްޑޯއާ އޭނާއާ ދެމެދު އެއްވެސް މައްސަލައެއް ނެތް ކަމަށް ޔުވެންޓަސްގެ ކޯޗު މައުރީސިއޯ ސާރީ ބުނެފި އެވެ.

24 ނޮވެމްބަރ

November 24, 2019 1
ހިގުއައިންގެ ލަނޑުތަކުން ޔުވެންޓަސް އަށް މޮޅެއް

ބެރްގާމޯ (ނޮވެމްބަރު 24) - ގޮންޒާލޯ ހިގުއައިން ވައްދާލި ލަނޑުތަކާ އެކު ފަހަތުން އަރައި އެޓަލާންޓާ 3-1 އިން ބަލިކޮށް ޔުވެންޓަސް އިން އިޓާލިއަން ލީގުގެ އެއް ވަނައިގައި އެއް ޕޮއިންޓުގެ ލީޑު ދަމަހައްޓައިފި އެވެ.

13 ނޮވެމްބަރ

November 13, 2019 6
މާފަށް ނޭދުމުން ރޮނާލްޑޯއާ މެދު ހިތްހަމަނުޖެހިފައި

ޓިއުރިން (ނޮވެމްބަރު 13) - އިޓާލިއަން ލީގުގައި އޭސީ މިލާން އަތުން ޔުވެންޓަސް މޮޅުވި މެޗުގައި ޔުވެންޓަސްގެ ކްރިސްޓިއާނޯ ރޮނާލްޑޯ ބޭލުމުން އޭނާ މެޗު ނުމެނީސް ސްޓޭޑިއަމުން ނުކުމެގެން ގެޔަށް ގޮސް އަމަލުކުރިގޮތާ މެދު އެ ކްލަބްގެ އެހެން ކުޅުންތެރިން ކިބައިން އޭނާ މާފަށް ނޭދޭތީ އެކަމާ މެދު ޔުވެންޓަސްގެ ވެރިން ހިތްހަމަނުޖެހިއްޖެ އެވެ.

11 ނޮވެމްބަރ

November 11, 2019 21
ބަދަލުކުރުމުން ރޮނާލްޑޯ މެޗު ނުނިމެނީސް ގެޔަށް؟

ޓިއުރިން (ނޮވެމްބަރު 11) – އިޓާލިއަން ލީގުގައި ރޭ އޭސީ މިލާން އަތުން 1-0 އިން ޔުވެންޓަސް މޮޅުވެ ތާވަލުގެ އެއް ވަނަ އަށް އަލުން އެރި މެޗުގައި ޔުވެންޓަސްގެ ކްރިސްޓިއާނޯ ރޮނާލްޑޯ ބޭލުމުން އޭނާ މެޗު ނުމެނީސް ސްޓޭޑިއަމުން ނުކުމެގެން ގެޔަށް ދިޔައީ ކަމަށް ސްކައި ސްޕޯޓްސް އިޓާލިއާ އިން ރިޕޯޓްކޮށްފި އެވެ.

03 ނޮވެމްބަރ

November 03, 2019 1
ޑި ލިޓް ޔުވެންޓަސްގެ މަގާމު ދަމަހައްޓައިދީފި

ޓިއުރިން (ނޮވެމްބަރު 3) - އިޓާލިއަން ލީގުގައި ރޭ ޒުވާން ޑިފެންޑަރު މަތައިސް ޑި ލިޓްގެ ގޯލާ އެކު 1-0 އިން ޓޮރީނޯ ބަލިކޮށް އެންމެ ފަހުގެ ޔުވެންޓަސް އިން ލީގުގެ އެއް ވަނަ މަގާމު ދަމަހައްޓައިފި އެވެ.

31 އޮކްޓޯބަރ

October 31, 2019 6
ފަހު ވަގުތު ޖެހި ގޯލުން ޔުވެންޓަސް އެއް ވަނަ އަށް

ޓިއުރިން (އޮކްޓޫބަރު 31) - މެޗުގެ ފަހު ވަގުތު ކްރިސްޓިއާނޯ ރޮނާލްޑޯ ވައްދާލި ޕެނަލްޓީން 2-1 އިން ޖެނޯއާ ބަލިކޮށް އިޓާލިއަން ލީގުގެ އެއް ވަނަ އަށް އެންމެ ފަހުގެ ޗެމްޕިއަން ޔުވެންޓަސް އިން ޖެހިލައިފި އެވެ.