05 ޖުލައި

July 05, 2020 9
ބުފޮން އަށް ރެކޯޑެއް، ޔުވެންޓަސް އަށް ބޮޑު ލީޑެއް

ޓިއުރިން (ޖުލައި 5) – އިޓާލިއަން ލީގުގައި އެންމެ ގިނަ މެޗު ކުޅުމުގެ ރެކޯޑް ގޯލްކީޕަރު ޖިއަންލުއިޖީ ބުފޮން ގާއިމްކުރި މެޗުން ޓޮރިނޯ 4-1 އިން ބަލިކޮށް ޔުވެންޓަސް އިން ލީގުގެ ކުރީގައި ހަތް ޕޮއިންޓުގެ ލީޑެއް ނަގައިފި އެވެ.

01 ޖުލައި

July 01, 2020 3
ޔުވެންޓަސް ލީޑު ދަމަހައްޓައިފި

ޖެނޯވާ (ޖުލައި 1) – ޓޮރިނޯ އަތުން 2-1 އިން ލާޒިއޯ ރޭ މޮޅުވި ނަމަވެސް، ޔުވެންޓަސް އިން ޖެނޯއާ އަތުން 3-1 އިން މޮޅުވެ އިޓާލިއަން ލީގުގެ އެއް ވަނައިގައި ހަތަރު ޕޮއިންޓުގެ ލީޑު ދަމަހައްޓައިފި އެވެ.

27 ޖޫން

June 27, 2020 1
ޔުވެންޓަސް އަށް ހަތް ޕޮއިންޓުގެ ލީޑެއް

ޓިއުރިން (ޖޫން 27) – އަމިއްލަ ދަނޑުގައި ލެއްޗޭ އަތުން 4-0 އިން މޮޅުވެ ޗެމްޕިއަން ޔުވެންޓަސް އިން އިޓާލިއަން ލީގުގެ އެއް ވަނައިގައި ހަތް ޕޮއިންޓުގެ ލީޑެއް ނަގައިފި އެވެ.

25 ޖޫން

June 25, 2020 6
ލާޒިއޯ ބަލިވެއްޖެ، ޔުވެންޓަސް އަށް ހިތްހަމަޖެހުން

މިލާން (ޖޫން 25) – އިޓާލިއަން ލީގުގެ އެއް ވަނައިގައި އޮތް ޔުވެންޓަސްއާ، ތަށްޓަށް އެންމެ ބޮޑަށް ވާދަކުރާ ލާޒިއޯ ރޭ އެޓަލާންޓާ އަތުން 3-2 އިން ބަލިވެ، ނުވަ މަސް ދުވަހަށް ފަހު ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ލީގުގައި ނާކާމިޔާބީއަކާ ކުރިމަތިލާން ޖެހިއްޖެ އެވެ. މިއީ ޔުވެންޓަސް އަށް ލިބުނު ވަރަށް ބޮޑު ހިތްހަމަޖެހުމެކެވެ.

23 ޖޫން

June 23, 2020
ޔުވެންޓަސް އަށް ހަތަރު ޕޮއިންޓުގެ ލީޑެއް

ބޮލޯނިއާ (ޖޫން 23) – އިޓާލިއަން ލީގުގައި ރޭ ބޮލޯނިއާ އަތުން 2-0 އިން މޮޅުވެ ތާވަލުގެ ކުރީގައި ހަތަރު ޕޮއިންޓުގެ ލީޑެއް ނަގައި ޔުވެންޓަސް އިން، އިޓާލިއަން ކަޕުގެ ފައިނަލުން މިދިޔަ ހަފުތާގައި ބަލިވި ބަލިވުމުގެ މާޔޫސްކަން ފިލުވާލައިފި އެވެ.

19 ޖޫން

June 19, 2020
ޝަކުވާ ކުރުުމުގެ ފުރުސަތެއް ސާރީ އަށް ނެތް: ކަޕެއްލޯ

މިލާން (ޖޫން 19) - ޔުވެންޓަސް ފަދަ ވަރުގަދަ ސްކޮޑެއް އޮތް ކްލަބެއްގައި ހުރެ ނަތީޖާ ނުނެރެވިގެން ގިނަ ޝަކުވާތަކެއް ކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ސާރީ އަށް ނޯންނާނެ ކަމަށް މަޝްހޫރު ކޯޗު ފަބިއޯ ކަޕެއްލޯ ބުނެފި އެވެ.

18 ޖޫން

June 18, 2020 4
ޔުވެންޓަސް ބަލިކޮށް ނަޕޯލީ ތަށި ހޯދައިފި

ރޯމް (ޖޫން 18) – ޕެނަލްޓީ ޖަހައިގެން 4-2 އިން ގަަދަފަދަ ޔުވެންޓަސް ބަލިކޮށް ނަޕޯލީން އިޓާލިއަން ކަޕުގެ ޗެމްޕިއަންކަން ރޭ ހޯދައިފި އެވެ.

17 ޖޫން

June 17, 2020 1
ލީގު ކަށަވަރުކޮށް ބަޔާނުން ރެކޯޑާ ހަމަކޮށްފި

މިއުނިކް (ޖޫން 17) - ރަށުން ބޭރުގައި 1-0 އިން ވާޑާ ބްރެމެން ބަލިކޮށް ޖަރުމަނު ލީގުގެ ޗެމްޕިއަންކަން ޖެހިޖެހިގެން އަށް ވަނަ ފަހަރަށް ހޯދައި ބަޔާން މިއުނިކުން އިޓަލީގެ ޔުވެންޓަސް އިން ގާއިމްކޮށްފައިވާ ޔޫރަޕުގެ ރެކޯޑަކާ ހަމަކޮށްފި އެވެ.

13 ޖޫން

June 13, 2020 2
އިޓަލީ ފުޓްބޯޅައިގެ އާ ފެށުމާއެކު ޔުވެންޓަސް ފައިނަލަށް

ޓިއުރިން (ޖޫން 13) – ކޮވިޑް-19 ގެ ސަބަބުން މާޗު މަހުން ފެށިގެން މެދުކަނޑާލާފައި އޮތް އިޓަލީގެ ފުޓްބޯޅަ އަލުން ފަށައި ކުޅުނު ފުރަތަމަ މެޗުގައި ރޭ އޭސީ މިލާނާއި 0-0 އިން އެއްވަރުވެ ޔުވެންޓަސް އިން އިޓާލިއަން ކަޕުގެ ފައިނަލުން ޖާގަ ހޯދައިފި އެވެ.

25 މެއި

May 25, 2020
ޔުވެންޓަސްގެ ޝައުގުވެރިކަން ޑެމްބެލޭ އަށް

ބާސެލޯނާ (މޭ 25) – ޔުވެންޓަސްގެ މިޑްފީލްޑަރު މިރަލެމް ޕިޔަނިޗް ގަތުމަށް ބާސެލޯނާ އިން ކުރާ މަސައްކަތުގެ ބޭނުން ހިފައިގެން އެ ޓީމުގެ ވިންގާ އޮސްމާނޭ ޑެމްބެލޭ ގެނައުމަށް ޔުވެންޓަސް އިން ޝައުގުވެރިވާ ކަމަށް ސްޕެއިނުގެ މީޑިއާ ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ.

07 މެއި

May 07, 2020 1
ކޮވިޑް-19: އެންމެ ފަހުން ޑީބަލާ ރަނގަޅުވެއްޖެ

ޓިއުރިން (މެއި 7) - ގިނަ ދުވަސްތަކެއް ވަންދެން ކޮވިޑް-19ގެ ބަލީގައި އުޅެން ޖެހުނު ޔުވެންޓަސްގެ އާޖެންޓީނާ ފޯވާޑް ޕައޮލޯ ޑިބާލާ އެންމެ ފަހުން ބަލިން ފަސޭހަވެއްޖެ އެވެ.

26 އެޕްރީލް

April 26, 2020
ރޮނާލްޑޯ ޔުވެންޓަސްގައި މަޑުކުރާނެ: ރިޕޯޓް

ޓިއުރިން (އޭޕްރިލް 26) – ޔުވެންޓަސްގެ ޕޯޗުގީސް ފޯވާޑް ކްރިސްޓިއާނޯ ރޮނާލްޑޯ އެ ކްލަބާ އެކު ހަދާފައިވާ ކޮންޓްރެކްޓް 2022 ވަނަ އަހަރު ހަމަވަންދެއް މަޑުކުރާނެ ކަމަށް އިޓަލީގެ ޓުޓޯސްޕޯޓްސް އިން ރިޕޯޓްކޮށްފި އެވެ.

29 މާޗް

March 29, 2020 3
ޔުވެންޓަސް އިން ހަތަރު މަހުގެ މުސާރަ ކަނޑާލައިފި

ޓިއުރިން (މާޗް 29) – ކޮރޯނާވައިރަހާ ގުޅިގެން ފުޓްބޯޅަ ހަރަކާތްތައް ހުއްޓި ކުރިމަތިވަމުންދާ މާލީ ގެއްލުންތަކާ ހެދި އިޓަލީގެ ޔުވެންޓަސްގެ ކުޅުންތެރިންނާއި ކޯޗު މައުރީޒިއޯ ސާރީގެ ހަތަރު މަހުގެ މުސާރަ ކަނޑާލައިފި އެވެ.

28 މާޗް

March 28, 2020
ޑީބަލާގެ ހާލަތު ކިޔައިދީފި، ނޭވާލަން ވެސް އުނދަގޫވި

ޓިއުރިން (މާޗް 28) - ކޮވިޑް-19 ރޯގާ ޖެހި ވަރަށް ގިނަ އުނދަގޫތަކެއް ކުރިމަތިވި ކަމަށާއި ބައެއް ފަހަރު ނޭވާލާން ވެސް ވަރަށް ބޮޑަށް އުނދަގޫވި ކަމަށް ޔުވެންޓަސްގެ އާޖެންޓީނާ ވިންގާ ޕައޮލޯ ޑީބަލާ ބުނެފި އެވެ.

22 މާޗް

March 22, 2020
ކޮވިޑް-19: ޑީބަލާ އާއި މަލްޑިނީ ޕޮޒިޓިވްވެއްޖެ

ޓިއުރިން (މާޗް 22) – އޭސީ މިލާނުގެ ޓެކްނިކަލް ޑިރެކްޓަރު އަދި ކުރީގެ ކެޕްޓަން ޕައޮލޯ މަލްޑިނީ އާއި އޭނާގެ ދަރިފުޅު، މިލާނުގެ ފޯވާޑް ޑެނިއަލް މަލްޑިނީ އަދި ޔުވެންޓަސްގެ އާޖެންޓީނާ ފޯވާޑް ޕައޮލޯ ޑީބަލާ ކޮރޯނާވައިރަސް (ކޮވިޑް-19) އަށް ޕޮޒިޓިވްވެއްޖެ އެވެ.

17 މާޗް

March 17, 2020
ކޮވިޑް-19: އަހަރެންގެ ހާލު ރަނގަޅު: ރުގާނީ

ޓިއުރިން (މާޗް 17) – އޭނާގެ ހާލު ރަނގަޅު ކަމަށް، ކޮރޯނާވައިރަހަށް ޕޮޒިޓިވްވެ، މި ވަގުތު ކަރަންޓީންކޮށްފައިވާ ޔުވެންޓަސްގެ އިޓަލީ ޑިފެންޑަރު ޑެނިއަލީ ރުގާނީ ބުނެފި އެވެ.

12 މާޗް

March 12, 2020 1
ޔުވެންޓަސްގެ ރުގާނީ ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވްވެއްޖެ

ޓިއުރިން (މާޗް 12) – ޔުވެންޓަސްގެ އިޓަލީ ޑިފެންޑަރު ޑެނިއަލީ ރުގާނީ ކޮރޯނާވައިރަސް (ކޮވިޑް-1) އަށް ޕޮޒިޓިވްވެއްޖެ އެވެ.

09 މާޗް

March 09, 2020 7
ފަޅު ދަނޑެއްގައި އިންޓަ ބަލިކޮށް ޔުވެންޓަސް ކުރިއަށް

ޓިއުރިން (މާޗް 9) – ކޮރޯނާވައިރަހުން ރައްކާތެރިވުމުގެ ގޮތުން ސަޕޯޓަރުން ނުވައްދާ ކުޅުނު މެޗުން އިންޓަ މިލާން 2-0 އިން ބަލިކޮށް ޔުވެންޓަސް އިން އިޓާލިއަން ލީގުގެ އެއް ވަނަ އަށް އަރައިފި އެވެ.

04 މާޗް

March 04, 2020
ވައިރަހުގެ ސަބަބުން ޔުވެންޓަސް-މިލާން މެޗު ފަސްކޮށްފި

ޓިއުރިން (މާޗް 4) – އިޓާލިއަން ކަޕުގެ ސެމީ ފައިނަލުގެ ދެ ވަނަ ލެގުގައި މިރޭ ޔުވެންޓަސްގެ ދަނޑުގައި އެ ޓީމާއި އޭސީ މިލާން ކުޅެން ހަމަޖެހިފައި އޮތް މެޗު ކޮރޯނާވައިރަސް (ކޮވިޑް-19) ގެ ނުރައްކަލާ ހެދި ފަސްކޮށްފި އެވެ.

27 ފެބުރުއަރީ

February 27, 2020 10
ފުރަތަމަ ލެގުގައި ލިޔޯނުން ޔުވެންޓަސް ބަލިކޮށްފި

ޕެރިސް (ފެބްރުއަރީ 27) - ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގެ ދެ ވަނަ ބުރުގެ ފުރަތަމަ ލެގުގައި ރޭ އަމިއްލަ ދަނޑުގައި ކުޅުނު ލިޔޯނުން 1-0 އިން އިޓަލީގެ ޗެމްޕިއަން ޔުވެންޓަސް ބަލިކޮށްފި އެވެ.