05 ސެޕްޓެމްބަރ

September 05, 2019
ޗޭން އަށް ޗެމްޕިއަންސް ލީގުން ފުރުސަތެއް ނެތް

ހެމްބާގް (ސެޕްޓެމްބަރު 5) – ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގެ ގްރޫޕް ސްޓޭޖަށް ޔުވެންޓަސް އިން އެކުލަވައިލި 22 ކުޅުންތެރިންގެ ސްކޮޑުން ޖާގަ ނުލިބުމުން ހައިރާންވެ، ރުޅިގަދަވެދައިވާ ކަމަށް ޖަރުމަން މިޑްފީލްޑަރު އެމްރެ ޗޭން ބުނެފި އެވެ.

01 ސެޕްޓެމްބަރ

September 01, 2019 3
ޔުވެންޓަސް އާއި އިޓަލީގެ ކެޕްޓަނަށް ސީރިއަސް އަނިޔާއެއް

ޓިއުރިން (ސެޕްޓެމްބަރު 1) – ޔުވެންޓަސް އާއި އިޓަލީގެ ކެޕްޓަން އަދި އެ ދެ ޓީމުގެ ދިފާއީ ފާރުގެ އެންމެ ކުޅުންތެރިޔާ ޖިއޯޖިއޯ ކިއެލީނީގެ ކަނާތު ކަކުލުގެ ލިގަމެންޓަށް ގެއްލުންވެ މަހަށް...

September 01, 2019 7
ކޫލިބަލީގެ ބައިގޯލުން ނަޕޯލީގެ މަސައްކަތް ފެނަށް!

ޓިއުރިން (ސެޕްޓެމްބަރު 1) - ޔުވެންޓަސް އިން ތިން ލަނޑު ޖަހާފައި އޮއްވާ ނަޕޯލީން ފަހަތުން އަރައި އެއްވަރުކުރި ނަމަވެސް އެ ޓީމުގެ ޑިފެންޑަރު ކަލިދޫ ކޫލިބަލީ އަތުން ފަހު ވަގުތު...

29 އޯގަސްޓް

August 29, 2019
ނަޕޯލީ މެޗުގައި ސާރީ ބެންޗުން ފެނިދާނެ

ޓިއުރިން (އޮގަސްޓް 29) – ނިއުމޯނިއާ ޖެހި މިވަގުތު އެނދުމަތިކޮށްފައިވާ ޔުވެންޓަސްގެ ކޯޗު މައުރީޒިއޯ ސާރީ އަށް، އެ ޓީމުން އޭނާގެ ކުރީގެ ކްލަބް ނަޕޯލީއާ ދެކޮޅަށް ހޮނިހިރު ދުވަހު ކުޅޭ މެޗަށް ބެންޗަށް ދެވިދާނެ ކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ.

28 އޯގަސްޓް

August 28, 2019
ބުފޮން އަށް ބާސެލޯނާގެ ހުށަހެޅުމެއް ވެސް ލިބުނު

ޓިއުރިން (އޮގަސްޓް 28) - އެންމެ ސީޒަނަކަށް ފަހު ފްރާންސްގެ ޕީއެސްޖީ ދޫކޮށްލައި އެނބުރި ޔުވެންޓަސް އަށް މި ފަހަރުގެ ޓްރާންސްފާ މާކެޓްގައި ބަދަލުވި ތަޖުރިބާކާރު ގޯލްކީޕަރު ޖިއަންލުއިޖީ ބުފޮން އަށް ބާސެލޯނާގެ ހުށަހެޅުމެއް ވެސް ލިބުނު ކަމަށް އޭނާގެ އޭޖެންޓް ސިލްވާނޯ މާޓިނާ ބުނެފި އެވެ.

25 އޯގަސްޓް

August 25, 2019 3
ޔުވެންޓަސް އާއި ނަޕޯލީ އަށް އުނދަގޫ ފެށުމެއް

ފްލޮރެންސް (އޮގަސްޓް 25) – އިޓާލިއަން ލީގުގެ ފުރަތަމަ މެޗުތަކުން ރޭ ޗެމްޕިއަން ޔުވެންޓަސް ރަށުން ބޭރުގައި ޕާމާ އަތުން 1-0 އިން އުނދަގޫ މޮޅެއް ހޯދިއިރު ރަނަރަޕް ނަޕޯލީން ވެސް ރަށުން ބޭރުގައި ފިއޮރެންޓީނާ އަތުން އެހާމެ އުނދަގުލުން 4-3 އިން މޮޅުވެއްޖެ އެވެ.

22 އޯގަސްޓް

August 22, 2019 3
އޭޝިއާ ސަޕޯޓަރުންނާ މެދު ފިކުރުކުރަން ޖެހޭ: ޔުވެންޓަސް

ޓިއުރިން (އޮގަސްޓް 22) – އޭޝިއާ ސަޕޯޓަރުންނަށް ފަސޭހަވާނެ ގޮތަށް ގިނަ މެޗުތައް ދުވަހުގެ އަވަސް ވަގުތެއްގައި ފަށަން އިޓާލިއަން ލީގަށް، ޗެމްޕިއަން ޔުވެންޓަސް އިން ގޮވާލައިފި އެވެ.

20 އޯގަސްޓް

August 20, 2019 3
ޔުވެންޓަސްގެ ކޯޗު ސާރީ އަށް ނިއުމޯނިއާ ޖެހިއްޖެ

ޓިއުރިން (އޮގަސްޓް 20) – ޔުވެންޓަސްގެ ކޯޗު މައުރީޒިއޯ ސާރީ އަށް ނިއުމޯނިއާ ޖެހިއްޖެ އެވެ.

15 އޯގަސްޓް

August 15, 2019 16
މެސީ އަށް ވުރެ އަހަރެންގެ ކެރިއަރު ފުރިހަމަ: ރޮނާލްޑޯ

ލަންޑަން (އޮގަސްޓް 15) - ބާސެލޯނާގެ ތަރި ލިއޮނަލް މެސީ އަށް ވުރެ އޭނާގެ ފުޓްބޯޅަ ކެރިއަރު ފުރިހަމަކަމަށާއި އެންމެ ބޮޑު ސަބަބަކީ ގިނަ ކްލަބްތަކެއްގައި އޭނާ އެންމެ މަތީ ފަންތީގެ ކާމިޔާބީތަކެއް ހޯދާފައިވުން ކަމަށް ޔުވެންޓަސްގެ ތަރި ކްރިސްޓިއާނޯ ރޮނާލްޑޯ ބުނެފި އެވެ.

01 އޯގަސްޓް

August 01, 2019
ޔުނައިޓެޑާ ގުޅެން ޑިބާލާ ބޭނުންވަނީ ބޮޑު މުސާރައެއް

މެންޗެސްޓާ (އޮގަސްޓް 1) - މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑްގެ ރޮމެލޫ ލުކާކޫ ހޯދަން ޔުވެންޓަސް އިން ކުރާ މަސައްކަތުގެ ތެރޭގައި އެ ޓީމުގެ ޕައޮލޯ ޑިބާލާ ޔުނައިޓެޑާ ގުޅެން ބޮޑު މުސާރަ އަކަށް ޑިމާންޑުކޮށްފައިވާ ކަމަށް މީޑިއާ ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ.

31 ޖުލައި

July 31, 2019 2
ލުކާކޫ ހޯދަމުގެ ރޭހުގައި ޔުވެންޓަސް ކުރިއަށްޖެހިލައިފި

މިލާން (ޖުލައި 31) - އިންޓަ މިލާނުން ފާރަލަމުން އައި މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑްގެ ފޯވާޑް ރޮމެލޫ ލުކާކޫ ހޯދުމުގެ ރޭހުގައި މި ވަގުތު ލީޑުކުރަމުން އަންނަނީ ޔުވެންޓަސް ކަމަށް މީޑިއާތަކުން ރިޕޯޓްކޮށްފި އެވެ.

30 ޖުލައި

July 30, 2019 2
ރެއާލަށް އަދި ކުޅެވޭނެކަމަށް އުއްމީދުކުރަން: ރޮނާލްޑޯ

މެޑްރިޑް (ޖުލައި 30) - ފުޓްބޯޅަ ކެރިއަރު ނިންމާލުމުގެ ކުރިން އަދި އެއް ފަހަރު ރެއާލް މެޑްރިޑަށް ކުޅެލުމަކީ އުއްމީދެއް ކަމަށް އެ ޓީމު ދޫކޮށް މިދިޔަ އަހަރު އިޓަލީގެ ޔުވެންޓަސް އަށް ސޮއިކުރި މަޝްހޫރު ތަރި ކްރިސްޓިއާނޯ ރޮނާލްޑޯ ބުނެފި އެވެ.

27 ޖުލައި

July 27, 2019 4
ރޮނާލްޑޯ ނުކުޅުމުން ކޮރެއާ ސަޕޯޓަރުން ހިތްހަމަނުޖެހިއްޖެ

ސޯލް، ދެކުނު ކޮރެއާ (ޖުލައި 27) - ދެކުނު ކޮރެއާ އިން ހޮވާލެވޭ ޓީމަކާ ދެކޮޅަށް ޔުވެންޓަސް އިއްޔެ ކުޅުނު މެޗުގައި އެ ޓީމުގެ ތަރި ކްރިސްޓިއާނޯ ރޮނާލްޑޯ ނުކުޅޭތީ މެޗު ބަލަން ދިޔަ ދެކުނު ކޮރެއާގެ ސަޕޯޓަރުން ހިތްހަމަނުޖެހުން ފާޅުކޮށް މެޗުގެ ޓިކެޓްގެ ރިފަންޑަށް އެދެން ފަށައިފި އެވެ.

23 ޖުލައި

July 23, 2019 2
ރޭޕްގެ ތުހުމަތުން ރޮނާލްޑޯ ސަލާމަތްވެއްޖެ

ލޮސް އެންޖެލިސް، ޔުނައިޓެޑް ސްޓޭޓްސް (ޖުލައި 23) - އެމެރިކާގެ އަންހެނެން ރޭޕު ކުރިކަމުގެ ތުހުމަތުތަކެއް ކުރެވިފައިވާ ފުޓްބޯޅަ ތަރި ކްރިސްޓިއާނޯ ރޮނާލްޑޯގެ މައްޗަށް އެކަން ސާބިތުނުވާނެ ކަމަށް މީޑިއާ ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ.

20 ޖުލައި

July 20, 2019 13
ކަނަވާރޯ ފަދަ ޑިފެންޑަރަކަށްވާން ބޭނުން: ޑި ލިޓް

ޓިއުރިން (ޖުލައި 20) - އޭނާ އަކީ އެންމެ ކުރިން ވެސް ޔުވެންޓަސް ސަޕޯޓަރެއް ކަމަށާއި ބޭނުންވަނީ ފަބިއޯ ކަނަވާރޯ ފަދަ މޮޅު ޑިފެންޑަރަކަށް ވާން ކަމަށް ދާދި ފަހުން ޔުވެންޓަސް އަށް ސޮއިކުރި ނެދަލެންޑްސްގެ ޒުވާން ޑިފެންޑަރު މަތައިސް ޑި ލިޓް ބުނެފި އެވެ.

17 ޖުލައި

July 17, 2019 2
ޑިމާންޑް ބޮޑުވި ޑި ލިޓް، ޔުވެންޓަސް އަށް ބަދަލުވެއްޖެ

ޓިއުރިން، އިޓަލީ (ޖުލައި 17) - މިދިޔަ ސީޒަނުގައި ދެއްކި މޮޅު ކުޅުމުގެ ސަބަބުން ޔޫރަޕްގެ ނަން މަޝްހޫރު ގާތްގަނޑަކަށް ހުރިހާ ކްލަބަކުން ހޯދަން މަސައްކަތްކުރި ނެދަލެންޑްސްގެ މަތައިސް ޑި ލިޓް އިޓަލީގެ ޗެމްޕިއަން ޔުވެންޓަސް އަށް ބަދަލުވުމުގެ ހުރިހާ ކަމެއް ނިމިފައިވާ ކަމަށް އެ ކްލަބުން ބުނެފި އެވެ.

05 ޖުލައި

July 05, 2019 1
ބުފޮން ޔުވެންޓަސް އަށް؛ ކެޕްޓަންކަން ބޭނުމެއް ނޫން

ޓިއުރިން (ޖުލައި 5) – އެންމެ ސީޒަނަކަށް ފަހު ފްރާންސްގެ ޕީއެސްޖީ ދޫކޮށްލައި އެނބުރި ޔުވެންޓަސް އަށް ބަދަލުވި ތަޖުރިބާކާރު ގޯލްކީޕަރު ޖިއަންލުއިޖީ ބުފޮން، އެ ޓީމުގެ ކެޕްޓަންކަން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ބުނެފި އެވެ.

23 ޖޫން

June 23, 2019 13
ޑި ލިޓް އެންމެ ފަހުން ޔުވެންޓަސް އަށް؟

އެމްސްޓެޑަމް (ޖޫން 23) – ޔޫރަޕުގެ ގިނަ ކްލަބްތަކުން ފާރަލަމުން އަންނަ އަޔަކްސްގެ އުއްމީދީ ޑިފެންޑަރު މެތިއަސް ޑި ލިޓް އެންމެ ފަހުން ޔުވެންޓަސް އަށް ސޮއިކުރަން ނިންމާފައިވާ ކަމަށް މީޑިއާ ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ.

21 ޖޫން

June 21, 2019 1
ޗެލްސީ އަކީ މާޒީ، ޔުވެންޓަސް ވަރަށް ހާއްސަ: ސާރީ

ޓިއުރިން (ޖޫން 21) - ޗެލްސީ އަކީ މިހާރު އޭނާގެ މާޒީ ކަމަށާއި ޔުވެންޓަސްއާ ހަވާލުވީ އެއީ ހާއްސަ ކްލަބަކަށްވެފައި އެ ޓީމުން އޭނާ ބޭނުންވާކަން ސާބިތުކޮށްދިނުމުން ކަމަށް ޔުވެންޓަސްއާ ދާދި ފަހުން ހަވާލުވި އިޓަލީގެ ކޯޗު މައުރީޒިއޯ ސާރީ ބުނެފި އެވެ.

16 ޖޫން

June 16, 2019
ޗެލްސީ ދޫކޮށް ސާރީ ޔުވެންޓަސްއާ ހަވާލުވެއްޖެ

ޓިއުރިން (ޖޫން 16) - މިދިޔަ ސީޒަނުގައި ޗެލްސީއާ ހަވާލުވެ އެ ޓީމަށް ޔޫރޮޕާ ލީގު ކާމިޔާބު ކޮށްދިން އިޓަލީގެ ކޯޗު މައުރީޒިއޯ ސާރީ އެ ކްލަބް ދޫކޮށް އިޓަލީގެ ޗެމްޕިއަން ޔުވެންޓަސްއާ ހަވާލުވާން ނިންމައިފި އެވެ.

01 ޖޫން

June 01, 2019 2
ޗެލްސީ ދޫކޮށް ސާރީ ޔުވެންޓަސް އަށް؟

ލަންޑަން (ޖޫން 1) - މި ފަހަރުގެ ޔޫރޮޕާ ލީގުގެ ޗެމްޕިއަންކަން ޗެލްސީ އަށް ހޯދައިދިނުމަށް ފަހު އެ ޓީމުގެ ކޯޗު މައުރީޒިއޯ ސާރީ މިހާރު ބޭނުންވަނީ އިޓަލީގެ ޗެމްޕިއަން ޔުވެންޓަސް އަށް ބަދަލުވާން ކަމަށް މީޑިއާ ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ.