29 މާޗް

March 29, 2020 3
ޔުވެންޓަސް އިން ހަތަރު މަހުގެ މުސާރަ ކަނޑާލައިފި

ޓިއުރިން (މާޗް 29) – ކޮރޯނާވައިރަހާ ގުޅިގެން ފުޓްބޯޅަ ހަރަކާތްތައް ހުއްޓި ކުރިމަތިވަމުންދާ މާލީ ގެއްލުންތަކާ ހެދި އިޓަލީގެ ޔުވެންޓަސްގެ ކުޅުންތެރިންނާއި ކޯޗު މައުރީޒިއޯ ސާރީގެ ހަތަރު މަހުގެ މުސާރަ ކަނޑާލައިފި އެވެ.

28 މާޗް

March 28, 2020
ޑީބަލާގެ ހާލަތު ކިޔައިދީފި، ނޭވާލަން ވެސް އުނދަގޫވި

ޓިއުރިން (މާޗް 28) - ކޮވިޑް-19 ރޯގާ ޖެހި ވަރަށް ގިނަ އުނދަގޫތަކެއް ކުރިމަތިވި ކަމަށާއި ބައެއް ފަހަރު ނޭވާލާން ވެސް ވަރަށް ބޮޑަށް އުނދަގޫވި ކަމަށް ޔުވެންޓަސްގެ އާޖެންޓީނާ ވިންގާ ޕައޮލޯ ޑީބަލާ ބުނެފި އެވެ.

22 މާޗް

March 22, 2020
ކޮވިޑް-19: ޑީބަލާ އާއި މަލްޑިނީ ޕޮޒިޓިވްވެއްޖެ

ޓިއުރިން (މާޗް 22) – އޭސީ މިލާނުގެ ޓެކްނިކަލް ޑިރެކްޓަރު އަދި ކުރީގެ ކެޕްޓަން ޕައޮލޯ މަލްޑިނީ އާއި އޭނާގެ ދަރިފުޅު، މިލާނުގެ ފޯވާޑް ޑެނިއަލް މަލްޑިނީ އަދި ޔުވެންޓަސްގެ އާޖެންޓީނާ ފޯވާޑް ޕައޮލޯ ޑީބަލާ ކޮރޯނާވައިރަސް (ކޮވިޑް-19) އަށް ޕޮޒިޓިވްވެއްޖެ އެވެ.

17 މާޗް

March 17, 2020
ކޮވިޑް-19: އަހަރެންގެ ހާލު ރަނގަޅު: ރުގާނީ

ޓިއުރިން (މާޗް 17) – އޭނާގެ ހާލު ރަނގަޅު ކަމަށް، ކޮރޯނާވައިރަހަށް ޕޮޒިޓިވްވެ، މި ވަގުތު ކަރަންޓީންކޮށްފައިވާ ޔުވެންޓަސްގެ އިޓަލީ ޑިފެންޑަރު ޑެނިއަލީ ރުގާނީ ބުނެފި އެވެ.

12 މާޗް

March 12, 2020 1
ޔުވެންޓަސްގެ ރުގާނީ ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވްވެއްޖެ

ޓިއުރިން (މާޗް 12) – ޔުވެންޓަސްގެ އިޓަލީ ޑިފެންޑަރު ޑެނިއަލީ ރުގާނީ ކޮރޯނާވައިރަސް (ކޮވިޑް-1) އަށް ޕޮޒިޓިވްވެއްޖެ އެވެ.

09 މާޗް

March 09, 2020 7
ފަޅު ދަނޑެއްގައި އިންޓަ ބަލިކޮށް ޔުވެންޓަސް ކުރިއަށް

ޓިއުރިން (މާޗް 9) – ކޮރޯނާވައިރަހުން ރައްކާތެރިވުމުގެ ގޮތުން ސަޕޯޓަރުން ނުވައްދާ ކުޅުނު މެޗުން އިންޓަ މިލާން 2-0 އިން ބަލިކޮށް ޔުވެންޓަސް އިން އިޓާލިއަން ލީގުގެ އެއް ވަނަ އަށް އަރައިފި އެވެ.

04 މާޗް

March 04, 2020
ވައިރަހުގެ ސަބަބުން ޔުވެންޓަސް-މިލާން މެޗު ފަސްކޮށްފި

ޓިއުރިން (މާޗް 4) – އިޓާލިއަން ކަޕުގެ ސެމީ ފައިނަލުގެ ދެ ވަނަ ލެގުގައި މިރޭ ޔުވެންޓަސްގެ ދަނޑުގައި އެ ޓީމާއި އޭސީ މިލާން ކުޅެން ހަމަޖެހިފައި އޮތް މެޗު ކޮރޯނާވައިރަސް (ކޮވިޑް-19) ގެ ނުރައްކަލާ ހެދި ފަސްކޮށްފި އެވެ.

27 ފެބުރުއަރީ

February 27, 2020 10
ފުރަތަމަ ލެގުގައި ލިޔޯނުން ޔުވެންޓަސް ބަލިކޮށްފި

ޕެރިސް (ފެބްރުއަރީ 27) - ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގެ ދެ ވަނަ ބުރުގެ ފުރަތަމަ ލެގުގައި ރޭ އަމިއްލަ ދަނޑުގައި ކުޅުނު ލިޔޯނުން 1-0 އިން އިޓަލީގެ ޗެމްޕިއަން ޔުވެންޓަސް ބަލިކޮށްފި އެވެ.

26 ފެބުރުއަރީ

February 26, 2020 4
ރޮނާލްޑޯ ހުއްޓުވަން ޕްލޭނެއް ނެތް: ގާސިއާ

ލިޔޯން (ފެބްރުއަރީ 26) – ޔުވެންޓަސްގެ ކްރިސްޓިއާނޯ ރޮނާލްޑޯ އަކީ އަދިވެސް ދުނިޔޭގެ އެންމެ މޮޅު ކުޅުންތެރިންގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ކުޅުންތެރިޔެއް ކަމަށާއި އެކަމަކު މިރޭ އެ ޓީމާ ދެކޮޅަށް ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގައި ކުޅޭއިރު އޭނާ ހުއްޓުވާނެ ވަކި ހާއްސަ ޕްލޭނެއް ނެތް ކަމަށް ފްރާންސްގެ އޮލިމްޕިކް ލިޔޯންގެ ކޯޗު ރުޑި ގާސިއާ ބުނެފި އެވެ.

25 ފެބުރުއަރީ

February 25, 2020
18 އަހަރު ކުރިން ޔުވެންޓަސް އަށް ރޮނާލްޑޯގެ ޑީލެއް

ނޭޕްލްސް (ފެބްރުއަރީ 25) - ޒުވާން އުމުރުގައި ކްރިސްޓިއާނޯ ރޮނާލްޑޯ ޔުވެންޓަސްއާ ބަދަލުވުމާ ގާތަށް ދިޔަ ކަމަށް ނަޕޯލީގެ ކުރީގެ ކޯޗެއް ކަަމަށްވާ ޖިއޮވާނީ ޑި މާރްޒިއޯ ބުނެފި އެވެ.

23 ފެބުރުއަރީ

February 23, 2020 3
ރޮނާލްޑޯގެ 1000 ވަނަ މެޗުގައި ރެކޯޑަކާ އެއްވަރުކޮށްފި

ޓިއުރިން (ފެބްރުއަރީ 23) – ކްރިސްޓިއާނޯ ރޮނާލްޑޯ ޕްރޮފެޝަނަލް ކެރިއަރުގައި ކުޅުނު 1000 ވަނަ މެޗުގައި، ރޭ އިޓާލިއަން ލީގުގައި ސްޕާލް އަތުން 2-1 އިން ޔުވެންޓަސް މޮޅުވިއިރު ރޮނާލްޑޯ ލަނޑު ޖަހައި ހާއްސަ ރެކޯޑަކާ އެއްވަރުކޮށްފި އެވެ.

17 ފެބުރުއަރީ

February 17, 2020
ބޮޑު މެދުކެނޑުމަކަށް ފަހު ކިއެލީނީ ކުޅެން ނުކުމެއްޖެ

ޓިއުރިން (ފެބްރުއަރީ 17) – ޔުވެންޓަސް އާއި އިޓަލީ ގައުމީ ޓީމުގެ ކެޕްޓަން އަދި އިތުބާރު ޑިފެންޑަރު ޖިއޯޖިއޯ ކިއެލީނީ ގާތްގަނޑަކަށް ހަ މަސް ދުވަހަށް ފަހު އަލުން އިއްޔެ ކުޅެން ނުކުމެއްޖެ އެވެ.

14 ފެބުރުއަރީ

February 14, 2020 7
ރޮނާލްޑޯ ފަހު ވަގުތު ޔުވެންޓަސް ސަލާމަތްކޮށްދީފި

މިލާން (ފެބްރުއަރީ 14) – ފަހު ވަގުތު ކްރިސްޓިއާނޯ ރޮނާލްޑޯ ޕެނަލްޓީއަކުން ވައްދާލި ގޯލުން ޔުވެންޓަސް އިން އިޓާލިއަން ކަޕުގެ ސެމީ ފައިނަލުގެ ފުރަތަމަ ލެގުގައި ރޭ އޭސީ މިލާނާ 1-1 އިން އެއްވަރުކޮށްފި އެވެ.

11 ފެބުރުއަރީ

February 11, 2020 1
ސާރީއާ މެދު ޔުވެންޓަސް އިން އުއްމީދު ކަނޑާލަނީ؟

ޓިއުރިން (ފެބްރުއަރީ 11) – އިޓަލީގެ ޗެމްޕިއަން ޔުވެންޓަސް އިން ކޯޗު މައުރީޒިއޯ ސާރީ ވަކިކޮށް ކުރީގެ ކޯޗު މަސިމިލިއާނޯ އެލެގްރީ އަލުން ގެންނަން އުޅޭ ކަމަށާއި ނުވަތަ އަންނަ ސީޒަނުގައި މެންޗެސްޓާ ސިޓީގެ ޕެޕް ގާޑިއޯލާ ގެންނަން ވިސްނާ ކަމަށް މީޑިއާ ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ.

09 ފެބުރުއަރީ

February 09, 2020 1
ޔުވެންޓަސް ބަލިވިޔަސް ރޮނާލްޑޯ ރެކޯޑް ހަދައިފި

ވެރޯނާ (ފެބްރުއަރީ 9) – ޖެހިޖެހިގެން 10 މެޗުގައި ލަނޑު ޖަހައި ކްރިސްޓިއާނޯ ރޮނާލްޑޯ ކްލަބް ރެކޯޑެއް ގާއިމްކުރި މެޗުން ހެލަސް ވެރޯނާ އަތުން 2-1 އިން ބަލިވެ ޔުވެންޓަސް އަށް އިޓާލިއަން ލީގު ދިފާއުކުރުމުގެ މަސައްކަތުގައި އަނެއްކާ ވެސް ކުޑަ މަޑުޖެހިލުމެއް އަތުވެއްޖެ އެވެ.

28 ޖެނުއަރީ

January 28, 2020
ޔުވެންޓަސް ދޫކޮށް ޗޭން ޑޯޓްމަންޑަށް ބަދަލުވަނީ

ޓިއުރިން (ޖެނުއަރީ 28) – ޔުވެންޓަސްގެ ޖަރުމަން މިޑްފީލްޑަރު އެމްރޭ ޗޭން އެ ގައުމުގެ ބޮރޫޝިއާ ޑޯޓްމަންޑަށް ބަދަލުވުމާ ގާތަށް ގޮސްފައިވާ ކަމަށް މީޑިއާ ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ.\

27 ޖެނުއަރީ

January 27, 2020 2
ނަޕޯލީން ޔުވެންޓަސް ބަލިކޮށްފި

ނޭޕްލްސް (ޖެނުއަރީ 27) - އިޓާލިއަން ލީގުގައި ރޭ، މިވަގުތު ފޯމުން ކަޓާފައިވާ ނަޕޯލީ އަތުން ޗެމްޕިއަން ޔުވެންޓަސް 2-1 އިން ބަލިވެއްޖެ އެވެ.

23 ޖެނުއަރީ

January 23, 2020 6
ރޮނާލްޑޯގެ ގޯލާ އެކު ޔުވެންޓަސް ސެމީ އަށް

ޓިއުރިން (ޖެނުއަރީ 23) - އިޓާލިއަން ކަޕްގައި ރޭ ކުޅުނު މެޗުގައި ކްރިސްޓިއާނޯ ރޮނާލްޑޯގެ ގޯލާ އެކު 3-1 އިން ރޯމާ ބަލިކޮށް ޔުވެންޓަސް މުބާރާތުގެ ސެމީން ފުރުސަތު ހޯދައިފި އެވެ.

20 ޖެނުއަރީ

January 20, 2020
ރޮނާލްޑޯގެ ދެ ގޯލުން ޔުވެންޓަސް ލީޑު ފުޅާކޮށްފި

ޓިއުރިން (ޖެނުއަރީ 20) – އިޓާލިއަން ލީގުގައި އިއްޔެ އިންޓަ މިލާނާއި ލެއްޗޭ 1-1 އިން އެއްވަރުވުމުގެ ފައިދާ ނަގައި، ޔުވެންޓަސް އިން ރޭ ޕާމާ އަތުން 2-1 އިން މޮޅުވެ ލީގުގެ އެއް ވަނައިގައި ހަތަރު ޕޮއިންޓުގެ ލީޑެއް ނަގައިފި އެވެ.

13 ޖެނުއަރީ

January 13, 2020
ޔުވެންޓަސް އެއް ވަނަ އަށް އަރައިފި

ރޯމް (ޖެނުއަރީ 13) – ރޯމުގައި އޭއެސް ރޯމާ 2-1 އިން ބަލިކޮށް އިޓާލިއަން ލީގުގެ އެއް ވަނަ މަގާމަށް ޔުވެންޓަސް އަރައިފި އެވެ.