03 ނޮވެމްބަރ

November 03, 2019 1
ޑި ލިޓް ޔުވެންޓަސްގެ މަގާމު ދަމަހައްޓައިދީފި

ޓިއުރިން (ނޮވެމްބަރު 3) - އިޓާލިއަން ލީގުގައި ރޭ ޒުވާން ޑިފެންޑަރު މަތައިސް ޑި ލިޓްގެ ގޯލާ އެކު 1-0 އިން ޓޮރީނޯ ބަލިކޮށް އެންމެ ފަހުގެ ޔުވެންޓަސް އިން ލީގުގެ އެއް ވަނަ މަގާމު ދަމަހައްޓައިފި އެވެ.

31 އޮކްޓޯބަރ

October 31, 2019 6
ފަހު ވަގުތު ޖެހި ގޯލުން ޔުވެންޓަސް އެއް ވަނަ އަށް

ޓިއުރިން (އޮކްޓޫބަރު 31) - މެޗުގެ ފަހު ވަގުތު ކްރިސްޓިއާނޯ ރޮނާލްޑޯ ވައްދާލި ޕެނަލްޓީން 2-1 އިން ޖެނޯއާ ބަލިކޮށް އިޓާލިއަން ލީގުގެ އެއް ވަނަ އަށް އެންމެ ފަހުގެ ޗެމްޕިއަން ޔުވެންޓަސް އިން ޖެހިލައިފި އެވެ.

27 އޮކްޓޯބަރ

October 27, 2019
ޔުވެންޓަސް އާއި އިންޓަ ވެސް ފުރުސަތު ނަގާލައިފި!

އިޓާލިއަން ލީގުގައި ރޭ ޔުވެންޓަސް އަށް ދިމާވީ ހިތްދަތިގޮތެކެވެ. އަލަށް ޕްރޮމޯޓްވި، އަދި ރެލިގޭޝަން ޒޯނުގައި އޮތް ލެއްޗޭއާ 1-1 އިން އެއްވަރުވީ އެވެ. އެކަމަކު އޭގެ ފައިދާ ނަގައި ތާވަލުގެ އެއް ވަނަ އަށް އަރަން ލިބުނު ފުރުސަތު އިންޓަ މިލާނަށް ވެސް ގެއްލުނީ އެވެ. ޕާމާއާ 2-2 އިން އެއްވަރުވެގެންނެވެ.

23 އޮކްޓޯބަރ

October 23, 2019
ސްޓާލިން 11 މިނިޓް ތެރޭ ހެޓްރިކެއް ހަދައިފި

މެންޗެސްޓާ (އޮކްޓޫބަރު 23) - އެންމެ އެގާރަ މިނިޓް ތެރޭ ރަހީމް ސްޓާލިން ހެދި ހެޓްރިކާ އެކު ފަހަތުން އަރައި 5-1 އިން އެޓަލަންޓާ ބަލިކޮށް މެންޗެސްޓާ ސިޓީން މި ފަހަރުގެ ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގައި މޮޅުވުމުގެ ރެކޯޑް ދަމަހައްޓައިފި އެވެ.

20 އޮކްޓޯބަރ

October 20, 2019 1
ބުފޮންގެ އެހީއާ އެކު ޔުވެންޓަސް އަށް މޮޅެއް

ޓިއުރިން (އޮކްޓޯބަރު 20) – އުމުރުން 41 އަހަރުގެ ގޯލްކީޕަރު ޖިއަންލުއިޖީ ބުފޮންގެ އެހީއާ އެކު ރޭ ބޮލޯނިއާ އަތުން އަމިއްލަ ދަނޑުގައި 2-1 އިން މޮޅުވެ ޔުވެންޓަސް އިން އިޓާލިއަން ލީގުގެ އެއް ވަނައިގައި ހަތަރު ޕޮއިންޓަށް ލީޑު ފުޅާކޮށްފި އެވެ.

08 އޮކްޓޯބަރ

October 08, 2019
ހަގީގަތް އޮޅުވާލީ މީޑިއާ އިން: ޑިބާލާ

ޓިއުރިން (އޮކްޓޫބަރު 8) - މި ފަހަރުގެ ޓްރާންސްފާ މާކެޓްގައި ޔުވެންޓަސް ދޫކޮށްލަން އޭނާ ބޭނުންވާކަމަށް ބުނެ ހަގީގަތް އޮޅުވާލީ މީޑިއާތަކުން ކަމަށް އާޖެންޓީނާގެ ފޯވާޑް ޕައޮލޯ ޑިބަލާ ބުނެފި އެވެ.

07 އޮކްޓޯބަރ

October 07, 2019 4
އިންޓަ ބަލިކޮށް ޔުވެންޓަސް އެއް ވަނަ އަށް

މިލާން (އޮކްޓޯބަރު 7) – ކުޅުނު ހުރިހާ މެޗަކުން މޮޅުވެ އެއް ވަނައިގައި އޮތް އިންޓަ މިލާން އަތުން 2-1 އިން މޮޅުވެ ޔުވެންޓަސް އިން އިންޓަނޭޝަނަލް ބްރޭކުގެ ކުރިން އިޓާލިއަން ލީގުގެ އެއް ވަނަ އަށް ރޭ އަރައިފި އެވެ.

06 އޮކްޓޯބަރ

October 06, 2019
މިއީ ފުޓްބޯޅަ މެޗެއް، ހަނގުރާމައެއް ނޫން: ކޮންޓޭ

މިލާން (އޮކްޓޫބަރު 6) - އިޓާލިއަން ލީގުގައި މިރޭ އަމިއްލަ ދަނޑުގައި ޔުވެންޓަސްއާ ދެކޮޅަށް ކުޅެނީ ފުޓްބޯޅަ މެޗެއް ކަމަށާއި މިއީ ހަނގުރާމައެއް ގޮތަށް ސިފަކޮށް ހަމަނުޖެހުމަށް ޖާގަދިނުމުގެ ވިސްނުން މީހުންގެ ސިކުނޑިން ފޮހެލަންޖެހޭ ކަމަށް އިންޓަ މިލާނުގެ ކޯޗު އެންޓޯނިއޯ ކޮންޓޭ ބުނެފި އެވެ.

05 އޮކްޓޯބަރ

October 05, 2019 1
އާސެނަލް އޮތީ ރަނގަޅު މިސްރާބެއްގައި: ރަމްސޭ

ކާޑިފް (އޮކްޓޫބަރު 5) - އޭނާގެ ކުރީގެ ކްލަބް އާސެނަލް މިހާރު އޮތީ ރަނގަޅު މިސްރާބެއްގައި ކަމަށް މި ފަހަރުގެ ޓްރާންސްފާ މާކެޓްގައި ޔުވެންޓަސް އަށް ސޮއިކުރި ވޭލްސްގެ މިޑްފީލްޑަރު އާރޮން ރަމްސޭ ބުނެފި އެވެ.

02 އޮކްޓޯބަރ

October 02, 2019
ރެއާލް ސަލާމަތްވީ ކިރިޔާ، ރޮނާލްޑޯ ރެކޯޑަކާ ހަމަކޮށްފި

ލަންޑަން (އޮކްޓޫބަރު 2) - ޔުއެފާ ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގެ އެންމެ ކާމިޔާބު ޓީމު ރެއާލް މެޑްރިޑް ރޭ އަމިއްލަ ދަނޑުގައި ބެލްޖިއަމްގެ ކްލަބް ބްރޫޖާ 2-2 އިން އެއްވަރުކޮށް ބަލިނުވެ ސަލާމަތްވިއިރު، ބަޔާ ލެވަކޫސަން އަތުން 3-0 އިން ޔުވެންޓަސް މޮޅުވި މެޗުގައި ލަނޑު ޖެހި ކްރިސްޓިއާނޯ ރޮނާލްޑޯ މުބާރާތުގެ ރެކޯޑަކާ ހަމަކޮށްފި އެވެ.

25 ސެޕްޓެމްބަރ

September 25, 2019
ބަލޮޓެލީގެ ބްރެޝިއާ ބަލިކޮށް ޔުވެންޓަސް އެއް ވަނަ އަށް

ބްރެޝިއާ (ސެޕްޓެމްބަރު 25) – މާރިއޯ ބަލޮޓެލީ އިޓާލިއަން ލީގަށް އެނބުރި އައިސް ކުޅުނު ފުރަތަމަ މެޗުން ރޭ އޭނާގެ ބްރެޝިއާ އަތުން 2-1 އިން މޮޅުވެ ޗެމްޕިއަން ޔުވެންޓަސް އިން ތާވަލުގެ އެއް ވަނަ އަށް އަރައިފި އެވެ.

22 ސެޕްޓެމްބަރ

September 22, 2019
މިލާން ބަލިކޮށް އިންޓަ މަގާމު ދަމަހައްޓައިފި

މިލާން (ސެޕްޓެމްބަރު 22) - މިލާން ޑާބީގެ ގޮތުގައި މަޝްހޫރުވެފައިވާ މެޗުގައި ރޭ، ވާދަވެރި އޭސީ މިލާން އަތުން 2-0 އިން މޮޅުވެ އިންޓަ މިލާނުން އިޓާލިއަން ލީގުގެ އެއް ވަނަ މަގާމު ދަމަހައްޓައިފި އެވެ.

18 ސެޕްޓެމްބަރ

September 18, 2019 3
"އިދިކޮޅު ޓީމުގައި ރޮނާލްޑޯ ހުރުމުން ޖެހިލުންވޭ"

މެޑްރިޑް (ސެޕްޓެމްބަރު 18) - ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގައި މިރޭ ޔުވެންޓަސްއާ ދެކޮޅަށް ކުޅޭއިރު އެ ޓީމުގައި ކްރިސްޓިއާނޯ ރޮނާލްޑޯ ހުރުމަކީ ޖެހިލުންވާންޖެހޭ ކަމެއް ކަމަށް އެތުލެޓިކޯ މެޑްރިޑްގެ ކޯޗު ޑިއޭގޯ ސިމިއޯނީ ބުނެފި އެވެ.

05 ސެޕްޓެމްބަރ

September 05, 2019
ޗޭން އަށް ޗެމްޕިއަންސް ލީގުން ފުރުސަތެއް ނެތް

ހެމްބާގް (ސެޕްޓެމްބަރު 5) – ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގެ ގްރޫޕް ސްޓޭޖަށް ޔުވެންޓަސް އިން އެކުލަވައިލި 22 ކުޅުންތެރިންގެ ސްކޮޑުން ޖާގަ ނުލިބުމުން ހައިރާންވެ، ރުޅިގަދަވެދައިވާ ކަމަށް ޖަރުމަން މިޑްފީލްޑަރު އެމްރެ ޗޭން ބުނެފި އެވެ.

01 ސެޕްޓެމްބަރ

September 01, 2019 3
ޔުވެންޓަސް އާއި އިޓަލީގެ ކެޕްޓަނަށް ސީރިއަސް އަނިޔާއެއް

ޓިއުރިން (ސެޕްޓެމްބަރު 1) – ޔުވެންޓަސް އާއި އިޓަލީގެ ކެޕްޓަން އަދި އެ ދެ ޓީމުގެ ދިފާއީ ފާރުގެ އެންމެ ކުޅުންތެރިޔާ ޖިއޯޖިއޯ ކިއެލީނީގެ ކަނާތު ކަކުލުގެ ލިގަމެންޓަށް ގެއްލުންވެ މަހަށް...

September 01, 2019 7
ކޫލިބަލީގެ ބައިގޯލުން ނަޕޯލީގެ މަސައްކަތް ފެނަށް!

ޓިއުރިން (ސެޕްޓެމްބަރު 1) - ޔުވެންޓަސް އިން ތިން ލަނޑު ޖަހާފައި އޮއްވާ ނަޕޯލީން ފަހަތުން އަރައި އެއްވަރުކުރި ނަމަވެސް އެ ޓީމުގެ ޑިފެންޑަރު ކަލިދޫ ކޫލިބަލީ އަތުން ފަހު ވަގުތު...

29 އޯގަސްޓް

August 29, 2019
ނަޕޯލީ މެޗުގައި ސާރީ ބެންޗުން ފެނިދާނެ

ޓިއުރިން (އޮގަސްޓް 29) – ނިއުމޯނިއާ ޖެހި މިވަގުތު އެނދުމަތިކޮށްފައިވާ ޔުވެންޓަސްގެ ކޯޗު މައުރީޒިއޯ ސާރީ އަށް، އެ ޓީމުން އޭނާގެ ކުރީގެ ކްލަބް ނަޕޯލީއާ ދެކޮޅަށް ހޮނިހިރު ދުވަހު ކުޅޭ މެޗަށް ބެންޗަށް ދެވިދާނެ ކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ.

28 އޯގަސްޓް

August 28, 2019
ބުފޮން އަށް ބާސެލޯނާގެ ހުށަހެޅުމެއް ވެސް ލިބުނު

ޓިއުރިން (އޮގަސްޓް 28) - އެންމެ ސީޒަނަކަށް ފަހު ފްރާންސްގެ ޕީއެސްޖީ ދޫކޮށްލައި އެނބުރި ޔުވެންޓަސް އަށް މި ފަހަރުގެ ޓްރާންސްފާ މާކެޓްގައި ބަދަލުވި ތަޖުރިބާކާރު ގޯލްކީޕަރު ޖިއަންލުއިޖީ ބުފޮން އަށް ބާސެލޯނާގެ ހުށަހެޅުމެއް ވެސް ލިބުނު ކަމަށް އޭނާގެ އޭޖެންޓް ސިލްވާނޯ މާޓިނާ ބުނެފި އެވެ.

25 އޯގަސްޓް

August 25, 2019 3
ޔުވެންޓަސް އާއި ނަޕޯލީ އަށް އުނދަގޫ ފެށުމެއް

ފްލޮރެންސް (އޮގަސްޓް 25) – އިޓާލިއަން ލީގުގެ ފުރަތަމަ މެޗުތަކުން ރޭ ޗެމްޕިއަން ޔުވެންޓަސް ރަށުން ބޭރުގައި ޕާމާ އަތުން 1-0 އިން އުނދަގޫ މޮޅެއް ހޯދިއިރު ރަނަރަޕް ނަޕޯލީން ވެސް ރަށުން ބޭރުގައި ފިއޮރެންޓީނާ އަތުން އެހާމެ އުނދަގުލުން 4-3 އިން މޮޅުވެއްޖެ އެވެ.

22 އޯގަސްޓް

August 22, 2019 3
އޭޝިއާ ސަޕޯޓަރުންނާ މެދު ފިކުރުކުރަން ޖެހޭ: ޔުވެންޓަސް

ޓިއުރިން (އޮގަސްޓް 22) – އޭޝިއާ ސަޕޯޓަރުންނަށް ފަސޭހަވާނެ ގޮތަށް ގިނަ މެޗުތައް ދުވަހުގެ އަވަސް ވަގުތެއްގައި ފަށަން އިޓާލިއަން ލީގަށް، ޗެމްޕިއަން ޔުވެންޓަސް އިން ގޮވާލައިފި އެވެ.

20 އޯގަސްޓް

August 20, 2019 3
ޔުވެންޓަސްގެ ކޯޗު ސާރީ އަށް ނިއުމޯނިއާ ޖެހިއްޖެ

ޓިއުރިން (އޮގަސްޓް 20) – ޔުވެންޓަސްގެ ކޯޗު މައުރީޒިއޯ ސާރީ އަށް ނިއުމޯނިއާ ޖެހިއްޖެ އެވެ.