16 އެޕްރީލް

April 16, 2019 2
ރޮނާލްޑޯ ސަތޭކަ ޕަސެންޓް ފިޓްވެއްޖެ

ޓިއުރިން (އޭޕްރިލް 16) – ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގެ ކުއާޓާ ފައިނަލުގެ ދެ ވަނަ ލެގުގައި މިރޭ އަޔަކްސްއާ ދެކޮޅަށް ކުޅޭ މެޗުގައި ޔުވެންޓަސްގެ ކެޕްޓަން ޖިއޯޖިއޯ ކިއެލީނީ އާއި ފޯވާޑް މާރިއޯ މަންޒުކިޗަށް ނުކުޅެވުނު ނަމަވެސް އޮތް ހިތްހަމަޖެހުމަކީ ކްރިސްޓިއާނޯ ރޮނާލްޑޯ ސަތޭކަ ޕަސެންޓް ފިޓްވެފައިވުމެވެ.

15 އެޕްރީލް

April 15, 2019
ބަރްޒާލީ މި ސީޒަނަށް ފަހު ކުޅުން ހުއްޓާލަނީ

ޓިއުރިން (އޭޕްރިލް 15) – މި ސީޒަނަށް ފަހު ފުޓްބޯޅަ ކުޅުން ހުއްޓާލަން ޔުވެންޓަސްގެ އިޓަލީ ޑިފެންޑަރު އަންދްރޭ ބަރްޒާލީ، 37، ނިންމައިފި އެވެ.

14 އެޕްރީލް

April 14, 2019 2
ޔުވެންޓަސް އަށް ރޭ ލީގު ކަށަވަރުކުރެވޭ ގޮތެއް ނުވި

ފެރާރާ (އޭޕްރިލް 14) – ސްޕާލް އަތުން 2-1 އިން ބަލިވެ، ބާކީ ހަ މެޗު އޮއްވާ އިޓާލިއަން ލީގުގެ ޗެމްޕިއަންކަން ޖެހިޖެހިގެން އަށް ވަނަ ފަހަރަށް ކަށަވަރުކުރަން ޔުވެންޓަސް ކުރި މަސައްކަތް ރޭ ނާކާމިޔާބުވެއްޖެ އެވެ.

13 އެޕްރީލް

April 13, 2019
ޕޮގްބާ ހޯދަން ރެއާލުން މީޑިއާގެ ބޭނުންހިފާނެ: ސޯލްޝެއާ

މެންޗެސްޓާ (އޭޕްރީލް 13) - މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑްގެ ހުނަރުވެރި މިޑްފީލްޑަރު ޕައުލް ޕޮގްބާ ހޯދަން ރެއާލް މެޑްރިޑުން ކުރާ މަސައްކަތުގައި އެ ޓީމުން މީޑިއާގެ ބޭނުންހިފާނެ ކަމަށް ޔުނައިޓެޑްގެ ކޯޗު އޮލެ ގުނަ ސޯލްޝެއާ ބުނެފި އެވެ.

11 އެޕްރީލް

April 11, 2019 6
ޔުވެންޓަސް އެއްވަރު، ބާސާ އިން ޔުނައިޓެޑް ބަލިކޮށްފި

އަމްސްޓެޑަމް، ނެދަލެންޑްސް (އޭޕްރީލް 11) - ޔުއެފާ ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގެ ކުއާޓާ ފައިނަލްގެ ފުރަތަމަ ލެގުގައި ރޭ ނެދަލެންޑްސްގެ އަޔަކްސް އާއި ޔުވެންޓަސް 1-1 އިން އެއްވަރުވިއިރު، ރަށުންބޭރުގައި ބާސެލޯނާ އިން 1-0 އިން މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑް ބަލިކޮށްފި އެވެ.

10 އެޕްރީލް

April 10, 2019
މިރޭ ރޮނާލްޑޯ ކުޅޭނެ: އެލެގްރީ

އެމްސްޓްރެޑަމް (އޭޕްރިލް 10) – ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގެ ކުއާޓާ ފައިނަލުގައި މިރޭ ނެދަލެންޑްސްގެ އަޔަކްސްއާ ދެކޮޅަށް ޔުވެންޓަސް ކުޅޭ މެޗުގައި ކްރިސްޓިއާނޯ ރޮނާލްޑޯ ފުރަތަމަ އެގާރައިގައި ކުޅޭނެ ކަމަށާއި އަދި މިރޭ އެ ޓީމު ކުޅޭނީ އެތުލެޓިކޯ މެޑްރިޑާ ދެކޮޅަށް ކުޅުނާ ގޮތާ ތަފާތުކޮށް ކަމަށް ޔުވެންޓަސްގެ ކޯޗު މެކްސް އެލެގްރީ ބުނެފި އެވެ.

07 އެޕްރީލް

April 07, 2019 1
ޔުވެންޓަސް ލީގާ ތިން ޕޮއިންޓް ގާތަށް

ޓިއުރިން (އޭޕްރިލް 7) – ފަހަތުން އަރައި 2-1 އިން އޭސީ މިލާން ބަލިކޮށް ޔުވެންޓަސް އިން އިޓާލިއަން ލީގު ޖެހިޖެހިގެން އަށް ވަނަ ފަހަރަށް ކާމިޔާބުކުރުމާ ތިން ޕޮއިންޓް ގާތަށް ޖެހިލައިފި އެވެ.

22 މާޗް

March 22, 2019
ޔުވެންޓަސް އެމެރިކާ އަށް ނުދާ ސަބަބަކީ ރޮނާލްޑޯ

ނިއުޔޯކް، ޔުނައިޓެޑް ސްޓޭޓްސް (މާޗް 22) - ރޭޕުގެ ތުހުމަތުތަކެއް ކުރެވިފައިވާތީ ކްރިސްޓިއާނޯ ރޮނާލްޑޯ އަށް އެމެރިކާ އަށް އެތެރެވުމުގައި ދަތިތަކެއް ކުރިމަތިވުމުގެ ފުރުސަތު އޮތުމުން ޕްރީ ސީޒަނުގައި ކުޅޭ އިންޓަނޭޝަނަލް ޗެމްޕިއަންސް ކަޕް (އައިސީސީ)ގައި ޔުވެންޓަސް ބައިވެރިވާނީ އޭޝިއާގައި ކުޅޭ މުބާރާތުގައި ކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ.

21 މާޗް

March 21, 2019 1
ޑީބަލާ ހޯދަން ލިވަޕޫލުން މަސައްކަތް ކުރަނީ

ޓިއުރިން (މާޗް 21) - ޔުވެންޓަސް އަށް ކުޅެމުން އަންނަ އާޖެންޓީނާގެ ހުނަރުވެރި ތަރި ޕައޮލޯ ޑީބަލާ ހޯދަން އިނގިރޭސި ގަދަބާރު ލިވަޕޫލުން މަސައްކަތް ކުރަމުން އަންނަ ކަމަށް އިޓަލީގެ މީޑިއާތަކުން ރިޕޯޓްކޮށްފި އެވެ.

18 މާޗް

March 18, 2019 4
ޔުވެންޓަސް ބަލިވިއިރު، މިލާނުގެ މައްޗަށް އިންޓަ ކުރި ހޯދައިފި

މިލާން (މާޗް 18) – ކްރިސްޓިއާނޯ ރޮނާލްޑޯ ނެތި ކުޅުނު ޔުވެންޓަސް އިއްޔެ ޖެނޯއާ އަތުން 2-0 އިން ބަލިވެ މި ސީޒަނުގެ އިޓާލިއަން ލީގުގައި ފުރަތަމަ ފަހަރަށް މެޗަކުން ބަލިވިއިރު ވާދަވެރި އޭސީ މިލާން 3-2 އިން ބަލިކޮށް އިންޓަ މިލާނުން ތާވަލުގެ ތިން ވަނަ އަށް އަލުން އަރައިފި އެވެ.

14 މާޗް

March 14, 2019 11
ރޮނާލްޑޯ އަށް ތައުރީފު ހައްގު: މެސީ

ބާސެލޯނާ (މާޗް 14) - ޔުއެފާ ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގެ ކުއާޓާ ފައިނަލުން ޔުވެންޓަސް އަށް ޖާގަ ހޯދައިދޭން ކްރިސްޓިއާނޯ ރޮނާލްޑޯ ދެއްކި ކުޅުމަށް ތައުރީފު ހައްގުވާ ކަމަށް އޭނާއާ އެންމެ ވާދަވެރި ކުޅުންތެރިޔާ ބާސެލޯނާ ތަރި ލިއޮނަލް މެސީ ބުނެފި އެވެ.

13 މާޗް

March 13, 2019 28
ރޮނާލްޑޯގެ ހެޓްރިކުން ޔުވެންޓަސް ކުއާޓާ އަށް

ޓިއުރިން (މާޗް 13) – ކްރިސްޓިއާނޯ ރޮނާލްޑޯގެ ހެޓްރިކާ އެކު ސްޕެއިނުގެ އެތުލެޓިކޯ މެޑްރިޑް 3-0 އިން ބަލިކޮށް ފުރަތަމަ ލެގުގެ ނަތީޖާ އަނބުރާލައި އިޓަލީގެ ޔުވެންޓަސް އިން ޔުއެފާ ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގެ ކުއާޓާ ފައިނަލުން ރޭ ފުރުސަތު ހޯދައިފި އެވެ.

12 މާޗް

March 12, 2019 15
ޔުވެންޓަސްގެ ހަތިޔާރަކީ ރޮނާލްޑޯ: އަލެގްރީ

ޓިއުރިން (މާޗް 12) - ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގައި ބޮޑެތި މެޗުތަކަށް ނުކުންނައިރު ޔުވެންޓަސްގެ ހަތިޔާރަކީ ކްރިސްޓިއާނޯ ރޮނާލްޑޯ ކަމަށް އެ ޓީމުގެ ކޯޗު މެސިމޯ އަލެގްރީ ބުނެފި އެވެ.

11 މާޗް

March 11, 2019 7
ނަތީޖާ އަނބުރާލަން ތައްޔާރުވޭ: ރޮނާލްޑޯ

ޓިއުރިން (މާޗް 11) - ޔުއެފާ ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގެ ދެ ވަނަ ބުރުގެ ދެ ވަނަ ލެގުގައި މާދަމާރޭ އަމިއްލަ ދަނޑުގައި ސްޕެއިނުގެ އެތުލެޓިކޯ މެޑްރިޑާ ދެކޮޅަށް ކުޅޭ މެޗުގައި ޔުވެންޓަސް ކޮޅަށް ނަތީޖާ އަނބުރާލަން ތައްޔާރުވެ ތިބުމަށް އެ ޓީމުގެ ތަރި ކްރިސްޓިއާނޯ ރޮނާލްޑޯ އެދިއްޖެ އެވެ.

09 މާޗް

March 09, 2019 3
ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގެ ކުރިން ޔުވެންޓަސް ހިތްވަރު ހޯދައިފި

ޓިއުރިން (މާޗް 9) - އިޓާލިއަން ލީގުގައި ރޭ އުދިނޭޒީ އަތުން 4-1 އިން ހޯދި މޮޅާ އެކު ލީގުގެ އެއް ވަނައިގައި 19 ޕޮއިންޓަށް ލީޑުފުޅާކޮށް ޔުވެންޓަސް އިން ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގެ މެޗަށް ދިއުމުގެ ކުރިން ހިތްވަރު ހޯދައިފި އެވެ.

04 މާޗް

March 04, 2019 6
ޔުވެންޓަސް 16 ޕޮއިންޓުގެ ލީޑެއް ނަގައިފި

ނޭޕްލްސް (މާޗް 4) – ދެ ވަނައިގައި އޮތް ނަޕޯލީ އަތުން 2-1 އިން މޮޅުވެ އިޓާލިއަން ލީގުގެ އެއް ވަނައިގައި ޔުވެންޓަސް އިން 16 ޕޮއިންޓުގެ ލީޑެއް ނަގައި ލީގު ކާމިޔާބުކުރުމާ ގާތަށް ޖެހިލައިފި އެވެ.

01 މާޗް

March 01, 2019
ރޮނާލްޑޯ އެނބުރި ޕްރެކްޓިހަށް

ޓިއުރިން (މާޗް 1) – ކުޑަހުޅުގެ އަނިޔާއަކާ ގުޅިގެން ކުޅުމާ ދުރުގައި ހުންނަން ޖެހިދާނެ ކަމަށް ބެލެވުނު ޔުވެންޓަސްގެ ފޯވާޑް ކްރިސްޓިއާނޯ ރޮނާލްޑޯ ޓީމުގެ ތަމްރީންތަކުގައި އިއްޔެ ބައިވެރި އާދައިގެ މަތިން ތަމްރީންތައް ފުރިހަމަކޮށްފި އެވެ.

26 ފެބުރުއަރީ

February 26, 2019 1
އެލެގްރީ ޔުވެންޓަސް ދޫކޮށްލާނެ: ގަލެއޯނޭ

ޓިއުރިން (ފެބްރުއަރީ 25) - މި ސީޒަނަށް ފަހު ޔުވެންޓަސްގެ ކޯޗު މަސިމޯ އެލެގްރީ އެ ޓީމު ދޫކޮށްލާނެ ކަމަށް އޭނާ އަށް ކޯޗިންގައި ގިނަ އިރުޝާދުތަކެއް ދިން އިޓަލީގެ ތަޖުރިބާކާރު ކޯޗު ޖިއޮވާނީ ގަލެއޯނޭ ބުނެފި އެވެ.

21 ފެބުރުއަރީ

February 21, 2019 28
ފުރަތަމަ ލެގުގައި އެތުލެޓިކޯ އިން ޔުވެންޓަސް ބަލިކޮށްފި

މެޑްރިޑް (ފެބްރުއަރީ 21) - ޔުއެފާ ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގެ ދެ ވަނަ ބުރުގެ ފުރަތަމަ ލެގުގައި ރޭ އެތުލެޓިކޯ މެޑްރިޑުން މި ފަހަރުގެ ފޭވަރިޓެއް ކަމަށްވާ ޔުވެންޓަސް އަމިއްލަ ދަނޑުގައި 2-0 އިން ބަލިކޮށްފި އެވެ.

20 ފެބުރުއަރީ

February 20, 2019 7
މިހާރު ޔުވެންޓަސްގެ ތަފާތަކީ ރޮނާލްޑޯ: އަލެގްރީ

މެޑްރިޑް (ފެބްރުއަރީ 20) - އެހެން އަހަރުތަކާ ބަލާއިރު މި ފަހަރު ޔުވެންޓަސް އަށް ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގައި އޮތް ތަފާތަކީ މުބާރާތުގެ އެންމެ ކާމިޔާބު އެއް ކުޅުންތެރިޔާ ކްރިސްޓިއާނޯ ރޮނާލްޑޯ ޓީމުގައި ހުރުން ކަމަށް އެ ޓީމުގެ ކޯޗު މެސިމޯ އަލެގްރީ ބުނެފި އެވެ.