11 ޑިސެމްބަރ

December 11, 2018 10
އިޓަލީ ލީގަށް އަންނަން މެސީ އަށް ރޮނާލްޑޯގެ ޗެލެންޖެއް

ޓިއުރިން، އިޓަލީ (ޑިސެމްބަރު 11) - މި ސީޒަނުގައި ޔުވެންޓަސް އަށް ބަދަލުވި މަޝްހޫރު ތަރި ކްރިސްޓިއާނޯ ރޮނާލްޑޯ އޭނާއާ އެންމެ ވާދަވެރި ބާސެލޯނާގެ ލިއޮނަލް މެސީ އިޓާލިއަން ލީގަށް އަންނަން ޗެލެންޖްކޮށްފި އެވެ.

08 ޑިސެމްބަރ

December 08, 2018
އިންޓަ ބަލިކޮށް ޔުވެންޓަސް ލީޑުފުޅާކޮށްފި

ޓިއުރިން (ޑިސެމްބަރު 8) - އިޓާލިއަން ލީގުގައި ރޭ ކުޅުނު މެޗުން އިންޓަ މިލާން 1-0 އިން ބަލިކޮށް ޔުވެންޓަސް ލީގުގެ އެއް ވަނައިގައި ލީޑު 11 ޕޮއިންޓަށް ބޮޑުކޮށްފި އެވެ.

07 ޑިސެމްބަރ

December 07, 2018
ރޮނާލްޑޯއާ ދެކޮޅަށް ކުޅެން އިކާޑީ ކެތްމަދުވެފައި

މިލާން (ޑިސެމްބަރު 7) - އިޓާލިއަން ލީގުގައި މިރޭ ޔުވެންޓަސްއާ ދެކޮޅަށް ކުޅޭ މެޗު އޭނާ އަށް އެންމެ ބޮޑަށް ހާއްސަވަނީ ކްރިސްޓިއާނޯ ރޮނާލްޑޯއާ ދެކޮޅަށް ނުކުންނާތީ ކަމަށް އިންޓަ މިލާނުގެ ކެޕްޓަން މައުރޯ އިކާޑީ ބުނެފި އެވެ.

28 ނޮވެމްބަރ

November 28, 2018 8
ބޮޑެތި ބާރުތައް ދެ ވަނަ ބުރަށް ދަތުރުކޮށްފި

މެންޗެސްޓާ (ނޮވެމްބަރު 28) - ޔުއެފާ ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގައި ރޭ ކުޅުނު މެޗުތަކަށް ފަހު މުބާރާތުގެ ބޮޑެތި ބާރުތައް ދެ ވަނަ ބުރަށް ދަތުރުކޮށްފި އެވެ.

27 ނޮވެމްބަރ

November 27, 2018 3
"ރޮނާލްޑޯ ދެކެ ކޮންމެ ޓީމަކުން ވެސް ޖެހިލުންވާނެ"

ވެލެންސިއާ، ސްޕެއިން (ނޮވެމްބަރު 27) - ޔުވެންޓަސްގެ ތަރި ކްރިސްޓިއާނޯ ރޮނާލްޑޯ ހުންނަ ޓީމަކާ ދެކޮޅަށް ކުޅެން ކޮންމެ ޓީމަކުން ވެސް ޖެހިލުންވާނެ ކަމަށް ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގައި މިރޭ ޔުވެންޓަސްއާ ދެކޮޅަށް ކުޅޭ ވެލެންސިއާގެ ކޯޗު މާސެލީނިއޯ ގާސިއާ ބުނެފި އެވެ.

25 ނޮވެމްބަރ

November 25, 2018 2
ރޮނާލްޑޯގެ 10 ވަނަ ގޯލާ އެކު ޔުވެންޓަސް މޮޅުވެއްޖެ

ޓިއުރިން (ނޮވެމްބަރު 25) – ކްރިސްޓިއާނޯ ރޮނާލްޑޯ ޔުވެންޓަސް އަށް ޖަހައިދިން 10 ވަނަ ގޯލާ އެކު އެ ޓީމުން ރޭ އިޓާލިއަން ލީގުގައި ސްޕަލް އަތުން 2-0 އިން މޮޅުވެއްޖެ އެވެ.

08 ނޮވެމްބަރ

November 08, 2018
ޔުނައިޓެޑުން ފަހު ވަގުތު ޔުވެންޓަސް ބަލިކޮށްފި

ޓިއުރިން (ނޮވެމްބަރު 8) - ޔުއެފާ ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގައި ރޭ މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑުން ފަހަތުން އަރައި ފަހު ވަގުތު 2-1 އިން ޔުވެންޓަސް ބަލިކޮށްފި އެވެ.

07 ނޮވެމްބަރ

November 07, 2018
ޔުވެންޓަސް ދޫކޮށްލެވުނީތީ ހިތާމަނުކުރަން: ޕޮގްބާ

ޓިއުރިން (ނޮވެމްބަރު 7) - މީގެ ދެ އަހަރު ކުރިން އޭރު ދުނިޔޭގެ ރެކޯޑް އަގަކަށް ޔުވެންޓަސް ދޫކޮށް މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑަށް ބަދަލުވެވުނީތީވެ އެކަމާ ހިތާމަނުކުރާ ކަމަށް ފްރާންސްގެ މިޑްފީލްޑަރު ޕައުލް ޕޮގްބާ ބުނެފި އެވެ.

04 ނޮވެމްބަރ

November 04, 2018
ޔުވެންޓަސް ލީޑު ދެމެހެއްޓިއިރު، އިންޓަ ދެ ވަނަ އަށް

ޓިއުރިން (ނޮވެމްބަރު 4) - އިޓާލިއަން ލީގުގައި ރޭ އެއް ވަނައިގައި އޮތް ޔުވެންޓަސް ކުޅުނު މެޗުން 3-1 އިން ކަލިއާރީ ބަލިކޮށް ލީޑު ދެމެހެއްޓިއިރު، އަމިއްލަ ދަނޑުގައި 5-0 އިން ޖެނޯއާ އަތުން ހޯދި ބޮޑު މޮޅާ އެކު އިންޓަ މިލާން ލީގުގެ ދެ ވަނަ އަށް ޖެހިލައިފި އެވެ.

29 އޮކްޓޯބަރ

October 29, 2018
ރެއާލުގެ ރައީސަށް ރޮނާލްޑޯ ފާޑުކިޔައިފި

ޓިއުރިން (އޮކްޓޫބަރު 29) - ރެއާލް މެޑްރިޑްގެ ރައިސް ފްލޮރެންޓީނޯ ޕެރޭޒަށް އެ ޓީމުގެ ކުރީގެ ތަރި ކްރިސްޓިއާނޯ ރޮނާލްޑޯ ފާޑުކިޔައިފި އެވެ.

28 އޮކްޓޯބަރ

October 28, 2018 1
ރޮނާލްޑޯގެ ދެ ގޯލުން ޔުވެންޓަސް މޮޅުވެއްޖެ

މިލާން (އޮކްޓޫބަރު 28) - އިޓާލިއަން ލީގުގައި ރޭ ކްރިސްޓިއާނޯ ރޮނާލްޑޯގެ ދެ ގޯލުން ޔުވެންޓަސް އިން ފަހަތުން އަރައި 2-1 އިން އެމްޕޮލީ ބަލިކޮށްފި އެވެ.

26 އޮކްޓޯބަރ

October 26, 2018 1
ޑެހެއާ ގެންދަން ޔުވެންޓަސް އިން ޝައުގުވެރިވެއްޖެ

މެންޗެސްޓާ (އޮކްޓޫބަރު 26) - މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑަށް ކުޅޭ ސްޕެއިނުގެ ގޯލްކީޕަރު ޑޭވިޑް ޑެހެއާ ގެންދަން އިޓަލީގެ ޗެމްޕިއަން ޔުވެންޓަސް އިން ޝައުގުވެރިވާ ކަމަށް މީޑިއާ ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ.

24 އޮކްޓޯބަރ

October 24, 2018 6
ޔުނައިޓެޑް ބަލިކޮށް ޔުވެންޓަސް ދެ ވަނަ ބުރާ ގާތަށް

މެންޗެސްޓާ (އޮކްޓޯބަރު 24) – މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑުގެ ކުރީގެ ފޯވާޑް ކްރިސްޓިއާނޯ ރޮނާލްޑޯގެ އެހީއާ އެކު، އެ ޓީމު 1-0 އިން ބަލިކޮށް ޔުވެންޓަސް އިން ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގެ ގްރޫޕް އެޗް ގެ އެއް ވަނައިގައި ފަސް ޕޮއިންޓުގެ ލީޑެއް ނަގައިފި އެވެ.

23 އޮކްޓޯބަރ

October 23, 2018 5
އަހަންނަށް ޔުނައިޓެޑް އަބަދުވެސް ހާއްސަވާނެ: ރޮނާލްޑޯ

މެންޗެސްޓާ (އޮކްޓޫބަރު 23) - ޔުއެފާ ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގައި މިރޭ ކުޅޭ މެޗުގައި ކުރީގެ ކްލަބް މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑާ ދެކޮޅަށް ކުޅޭއިރު އެ ޓީމު އަބަދުވެސް އޭނާ އަށް ހާއްސަވާނެ ކަމަށް ޔުވެންޓަސްގެ ފޯވާޑް ކްރިސްޓިއާނޯ ރޮނާލްޑޯ ބުނެފި އެވެ.

21 އޮކްޓޯބަރ

October 21, 2018 13
400 ގޯލް ހަމަކުރި ފުރަތަމަ ކުޅުންތެރިޔަކީ ރޮނާލްޑޯ

ޓިއުރިން (އޮކްޓޯބަރު 21) – ޔޫރަޕުގެ އެންމެ ބޮޑު ފަސް ލީގުގެ ތެރޭގައި 400 ލަނޑު ހަމަކުރި ފުރަތަމަ ކުޅުންތެރިޔާގެ ޝަރަފް ކްރިސްޓިއާނޯ ރޮނާލްޑޯ ހޯދި އިރު ޖެނޯއާއާ 1-1 އިން އެއްވަރުވެ ޔުވެންޓަސް މި ސީޒަނުގައި ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ޕޮއިންޓްތަކެއް ގެއްލުވާލައިފި އެވެ.

11 އޮކްޓޯބަރ

October 11, 2018
ޕޮގްބާ ޔުނައިޓެޑް ދޫކޮށްލަފާނެ: ޑެޝޯމްޕްސް

ޕެރިސް، ފްރާންސް (އޮކްޓޫބަރު 11) - ފްރާންސްގެ ތަރި ޕައުލް ޕޮގްބާ އަށް މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑްގައި މިހާރު ކުރިމަތިވެފައިވާ ހާލަތު ބަދަލުނުވެއްޖެނަމަ އޭނާ އެ ޓީމު ދޫކޮށްލުމުގެ ފުރުސަތު އެބައޮތް ކަމަށް ފްރާންސް ގައުމީ ޓީމުގެ ކޯޗު ޑިޑިއޭ ޑެޝޯމްޕްސް ބުނެފި އެވެ.

09 އޮކްޓޯބަރ

October 09, 2018
ޕޮގްބާ އަނބުރާ ގެނައުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް: ޔުވެންޓަސް

ޓިއުރިން (އޮކްޓޯބަރު 9) – މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑުގެ ޕައުލް ޕޮގްބާ ދެކެ ވަރަށް ލޯބިވާ ކަމަށާއި އެކަމަކު އޭނާ އަލުން އެ ކްލަބަށް ގެނައުމުގެ ފުރުސަތު ނެތް ކަމަށް ޔުވެންޓަސްގެ ސްޕޯޓިން ޑިރެކްޓަރު ފަބިއޯ ޕަރަޗިޓީ ބުނެފި އެވެ.

07 އޮކްޓޯބަރ

October 07, 2018 1
ރޮނާލްޑޯގެ ލަނޑާ އެކު ޔުވެންޓަސް ރެކޯޑް ދަމަހައްޓައިފި

އުދިނޭ، އިޓަލީ (އޮކްޓޯބަރު 7) - އިޓާލިއަން ލީގުގެ ރޭ ކުޅުނު މެޗުން ކްރިސްޓިއާނޯ ރޮނާލްޑޯގެ ލަނޑާ އެކު ރަށުން ބޭރުގައި 2-0 އިން އުދިނޭޒީ ބަލިކޮށް ޔުވެންޓަސް އިން އެ ޓީމުގެ މޮޅުވުމުގެ ރެކޯޑް ދަމަހައްޓައިފި އެވެ.

06 އޮކްޓޯބަރ

October 06, 2018 1
ރޮނާލްޑޯގެ މައްޗަށް ބޮޑު ތުހުމަތެއް: މިރޭ ކުޅޭނެތަ؟

ޓިއުރިން (އޮކްޓޯބަރު 6) – ރޭޕްގެ ތުހުމަތުކުރެވިފައިވާ ޔުވެންޓަސްގެ ފޯވާޑް ކްރިސްޓިއާނޯ ރޮނާލްޑޯ މިރޭ އިޓާލިއަން ލީގުގައި އުދިނޭޒީއާ ދެކޮޅަށް ކުޅެން ތައްޔާރު ކަމަށާއި އެކަމަކު ފަހަރުގައި އޭނާ އަށް އަރާމުކުރަން ފުރުސަތު ދީފާނެ ކަމަށް ޔުވެންޓަސްގެ ކޯޗު މަސިމިލިއާނޯ އެލެގްރީ ބުނެފި އެވެ.

03 އޮކްޓޯބަރ

October 03, 2018 1
މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑަށް މޮޅެއް ނުލިިބި ހަތަރު މެޗު

މެންޗެސްޓާ (އޮކްޓޯބަރު 3) – މައްސަލަތަކާ ކުރިމަތިވެފައިވާ މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑް ރޭ ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގައި ކުޅުނު މެޗުގައި ސްޕެއިނުގެ ވެލެންސިއާއާ އަމިއްލަ ދަނޑުގައި ލަނޑެއް ނުޖެހި އެއްވަރުވެއްޖެ އެވެ.