05 ޖުލައި

July 05, 2018 11
ޔުވެންޓަސްއާ ގުޅެން ރޮނާލްޑޯ އެއްބަސްވެއްޖެ

ޓުރިން، ޔުވެންޓަސް (ޖުލައި 5) - އިޓަލީގެ ޗެމްޕިއަން ޔުވެންޓަސްއާ ގުޅެން ރެއާލް މެޑްރިޑްގެ ތަރި ކްރިސްޓިއާނޯ ރޮނާލްޑޯ އެއްބަސްވެފައިވާ ކަމަށް ޔުވެންޓަސްގެ ކުރީގެ ޑިރެކްޓަރު ލޫޝިއާނޯ މޮގީ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

04 ޖުލައި

July 04, 2018 8
ރޮނާލްޑޯ މަޑުކުރާނެ ކަމުގެ ޔަގީންކަން ރެއާލަށް ނުދެވުނު

މެޑްރިޑް (ޖުލައި 4) - މި ފަހަރުގެ ޓްރާންސްފާ މާކެޓްގައި ޕޯޗުގަލްގެ ތަރި ކްރިސްޓިއާނޯ ރޮނާލްޑޯ، ރެއާލް މެޑްރިޑްގައި މަޑުކުރާނެ ކަމުގެ ޔަގީންކަން އެ ކްލަބުން މިހާތަނަށް ދީފައިނުވާ ކަމަށް ސްޕެއިނުގެ މީޑިއާ ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ.

09 ޖޫން

June 09, 2018
ބުފޮންގެ އަންގި ޕެރިން އަށް

ލަންޑަން (ޖޫން 9) – ސަތާރަ އަހަރަށް ފަހު ޔުވެންޓަސް ދޫކޮށްލި އިޓަލީގެ ތަޖުރިބާކާރު ގޯލްކީޕަރު ޖިއަންލުއިޖީ ނެތްތަން ފޫބެއްދުމަށްޓަކައި އެ ޓީމުން ޖެނޯއާ އަށް ކުޅޭ އިޓަލީގެ ޒުވާން ގޯލްކީޕަރު މަޓިއާ ޕެރިން ގެނެސްފި އެވެ.

19 މެއި

May 19, 2018 2
ބުފޮން ގެންދަން ޕީއެސްޖީން މަސައްކަތްކުރަނީ

ޕެރިސް (މެއި 19) - މި ސީޒަން ނިމުމުން ޔުވެންޓަސް ދޫކޮށްލަން ނިންމާފައިވާ ތަޖުރިބާކާރު ގޯލްކީޕަރު ޖިއަންލުއިޖީ ބުފޮން އަށް ބޮޑު މުސާރައަކާ ދެ އަހަރުގެ އެއްބަސްވުމެއް ފްރާންސްގެ ޗެމްޕިއަން ޕީއެސްޖީން ހުށަހަޅައިފި ކަމަށް މީޑިއާ ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ.

14 މެއި

May 14, 2018 2
ޔުވެންޓަސް އިން އިޓާލިއަން ލީގު ކާމިޔާބުކޮށްފި

ރޯމް (މޭ 14) – އެކަކު މަދުކޮށް ކުޅުނު އޭއެސް ރޯމާއާ 0-0 އިން އެއްވަރުކޮށް ޔުވެންޓަސް އިން ޖެހިޖެހިގެން ހަތް ވަނަ ފަހަރަށް އިޓާލިއަން ލީގު ކާމިޔާބުކޮށްފި އެވެ.

10 މެއި

May 10, 2018 1
ޔުވެންޓަސް އިން އިޓާލިއަން ކަޕް ކާމިޔާބުކޮށްފި

ރޯމް (10 މޭ) – އޭސީ މިލާން އަތުން 4-0 އިން މޮޅުވެ ޖެހިޖެހިގެން ހަތަރު ވަނަ ފަހަރަށް އިޓާލިއަން ކަޕް ޔުވެންޓަސް އިން ކާމިޔާބުކޮށްފި އެވެ.

09 މެއި

May 09, 2018 1
މިއީ މިލާނަށް ވޯލްޑް ކަޕް ފައިނަލެއް ފަދަ މެޗެއް: ގަޓޫސޯ

ރޯމް (މޭ 9) – އިޓާލިއަން ކަޕުގެ ފައިނަލުގައި މިރޭ ޔުވެންޓަސްއާ ދެކޮޅަށް ކުޅޭ މެޗަކީ އޭނާގެ ޓީމަށް ވޯލްޑް ކަޕް ފައިނަލް ފަދަ މެޗެއް ކަމަށް އޭސީ މިލާނުގެ ކޯޗު ޖެނާރޯ ގަޓޫސޯ ބުނެފި އެވެ.

06 މެއި

May 06, 2018
ޔުވެންޓަސް ލީގު ހޯދުމާ ފިޔަވަޅަކާ ގާތަށް

ޓިއުރިން، އިޓަލީ (މެއި 6) - އިޓަލިއަން ލީގުގައި ރޭ ބޮލޯނިއާ އަތުން ފަހަތުން އަރައި 3-1 އިން ހޯދި މޮޅާ އެކު ލީގު ޗެމްޕިއަންކަން ހޯދުމާ ފިޔަވަޅަކާ ގާތަށް ޔުވެންޓަސް އިން ޖެހިލައިފި އެވެ.

30 އެޕްރީލް

April 30, 2018 1
ނަޕޯލީން ފުރުސަތު ނަގާލައިފި

ފްލޮރެންސް (އޭޕްރިލް 30) – އެކަކު މަދުކޮށް ކުޅެ ފިއޮރެންޓީނާ އަތުން ރޭ 3-0 އިން ނަޕޯލީ ބަލިވުމާ އެކު 28 އަހަރަށް ފަހު ލީގު ކާމިޔާބުކުރަން އެ ޓީމުން ކުރަމުން އަންނަ މަސައްކަތުގައި ފަހަތަށް ފިޔަވަޅެއް އަޅައިފި އެވެ.

29 އެޕްރީލް

April 29, 2018 1
ފަހު ވަގުތު ފަހަތުން އަރައި ޔުވެންޓަސް މޮޅުވެއްޖެ

މިލާން (އޭޕްރިލް 29) – އެކަކު މަދުކޮށް ކުޅުނު އިންޓަ މިލާން އަތުން ފަހު ވަގުތު ފަހަތުން އަރައި 3-2 އިން މޮޅުވެ ޔުވެންޓަސް އިން އިޓާލިއަން ލީގުގެ އެއް ވަނައިގައި ހަތަރު ޕޮއިންޓުގެ ލީޑެއް ނަގައިފި އެވެ.

27 އެޕްރީލް

April 27, 2018
އެލެގްރީ ގޮސްފިނަމަ ޔުވެންޓަސް އިން ބޭނުންވަނީ ކްލޮޕް

ޓިއުރިން، އިޓަލީ (އޭޕްރީލް 27) - މި ސީޒަނަށް ފަހު ޔުވެންޓަސް ކޯޗުކަމުން މަސިމޯ އެލެގްރީ ވަކިވެއްޖެނަމަ އެ މަގާމަށް ޔުވެންޓަސްގެ ބޯޑުން ގެންނަން އެންމެ ބޭނުންވާ ކޯޗަކީ ލިވަޕޫލްގެ ޔާގެން ކްލޮޕް ކަމަށް މީޑިއާ ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ.

23 އެޕްރީލް

April 23, 2018 6
ބާކީ ހަތަރު މެޗު، ނަޕޯލީން ޔުވެންޓަސްއާ އެއް ޕޮއިންޓް ގާތަށް

ޓިއުރިން (އޭޕްރިލް 23) – އިޓާލިއަން ލީގުގައި ރޭ ފަހު މިނެޓުގައި ކަލިދޫ ކޫލިބަލީ ވައްދާލި ލަނޑާ އެކު ޔުވެންޓަސް އަތުން 1-0 އިން މޮޅުވެ ބާކީ ހަތަރު މެޗު އޮއްވާ އެ ޓީމާ އެއް ޕޮއިންޓް ގާތަށް ނަޕޯލީން ޖެހިލައިފި އެވެ.

19 އެޕްރީލް

April 19, 2018 4
ޔުވެންޓަސް އެއްވަރުވެ ލީގު ހޯދުމުގެ ރޭސް ފޯރިގަދަވެއްޖެ

ނޭޕްލްސް (އޭޕްރިލް 19) – ރެލިގޭޝަން ޒޯނުގައި އޮތް ކްރޮޓޯނޭއާ 1-1 އިން ޔުވެންޓަސް އެއްވަރުވެ އަދި ނަޕޯލީން ރޭ އުދިނޭޒީ އަތުން 4-2 އިން މޮޅުވުމާ އެކު އިޓާލިއަން ލީގުގެ ޗެމްޕިއަންކަން ހޯދުމުގެ ރޭސް ފޯރިގަދަވެއްޖެ އެވެ.

17 އެޕްރީލް

April 17, 2018 29
"ރެފްރީގެ ކިބައިން ބުފޮން މައާފަށް އެދެން ޖެހޭ"

ޓިއުރިން، އިޓަލީ (އޭޕްރީލް 17) - ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގެ ކުއާޓާ ފައިނަލް ދެ ވަނަ ލެގު މެޗަށް ފަހު ރެފްރީ މައިކަލް އޮލިވާއާ ބެހޭގޮތުން ޔުވެންޓަސްގެ ތަޖުރިބާކާރު ގޯލްކީޕަރު ޖިއަންލުއިޖީ ބުފޮން ދެއްކި ވާހަކަތަކަށް އޭނާ މައާފަށް އެދެން ޖެހޭ ކަމަށް އިޓަލީގެ ރެފްރީސް ޗީފް މާސެލޯ ނިޗީ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

16 އެޕްރީލް

April 16, 2018 1
ނަޕޯލީ މޮޅުނުވުމުން ޔުވެންޓަސް ފައިދާ ނަގައިފި

ޓިއުރިން (އޭޕްރިލް 16) – އިޓާލިއަން ލީގުގެ ތަށްޓަށް ވާދަކުރަމުން އަންނަ ނަޕޯލީ ރޭ އޭސީ މިލާނާ 0-0 އިން އެއްވަރުވުމުގެ ފައިދާ ނަގައި ޔުވެންޓަސް އިން ސަމްޕްޑޯރިއާ އަތުން 3-0 އިން މޮޅުވެ އެއް ވަނައިގައި ހަ ޕޮއިންޓުގެ ލީޑެއް ނަގައިފި އެވެ.

12 އެޕްރީލް

April 12, 2018 50
ރޮނާލްޑޯ ފަހު ވަގުތު ރެއާލް ސެމީ އަށް ގެންގޮސްދީފި

މެޑްރިޑް (އޭޕްރިލް 12) – ޔުވެންޓަސް އިން ތިން ލަނޑު ޖަހައި އެގްރިގޭޓުން ނަތީޖާ 3-3 އިން އެއްވަރުކޮށް ނަތީޖާ ނެރުމަށް އިތުރު ވަގުތަށް ދިއުމާ ދާދި ގާތުގައި އޮއްވާ ކްރިސްޓިއާނޯ ރޮނާލްޑޯ ވައްދާލި ޕެނަލްޓީއާ އެކު ރެއާލް މެޑްރިޑުން 4-3 އިން ކުރި ހޯދައި ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގެ ސެމީ ފައިނަލުން ރޭ ފުރުސަތު ހޯދައިފި އެވެ.

11 އެޕްރީލް

April 11, 2018 1
ޔުވެންޓަސްގެ މަރުގެ މެޗު ބުފޮންގެ ފަހު މެޗަށް؟

މެޑްރިޑް (އޭޕްރިލް 11) – ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގެ ކުއާޓާ ފައިނަލުގެ ދެ ވަނަ ލެގުގައި މިރޭ ރެއާލް މެޑްރިޑާ ދެކޮޅަށް ކުޅޭ މެޗަކީ އޭނާ ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގައި ކުޅޭ ފަހު މެޗަށް ވެދާނެ ކަމަށާއި އެހެންވިޔަސް ފަހު މެޗު ކުޅެން މެޑްރިޑުގެ ދަނޑަށް ވުރެ ވަކި ހާއްސަ ތަނެއް ނޯންނާނެ ކަމަށް ޔުވެންޓަސްގެ ގޯލްކީޕަރު ޖިއަންލުއިޖީ ބުފޮން ބުނެފި އެވެ.

08 އެޕްރީލް

April 08, 2018 3
ޑީބަލާ އަށް ހެޓްރިކެއް، ފިއޮރެންޓީނާ ތަފާތު ރޫހެއްގައި

ރޯމް (އޭޕްރިލް 8) - ޕައޮލޯ ޑީބަލާގެ ހެޓްރިކާ އެކު ބެނެވެންޓޯ އަތުން 4-2 އިން މޮޅުވެ ޔުވެންޓަސް އިން އިޓާލިއަން ލީގުގެ އެއް ވަނައިގައި ލީޑު ފުޅާކުރިއިރު ކެޕްޓަން ޑެވިޑޭ އެސްޓޯރީ މަރުވުމުގެ ހިތާމައިގައި އޮތް ފިއޮރެންޓީނާ އިން ޖެހިޖެހިގެން ހަ ވަނަ މޮޅު ހޯދައި ކްލަބުގެ ރެކޯޑަކާ އެއްވަރުކޮށްފި އެވެ.

04 އެޕްރީލް

April 04, 2018 33
ރެއާލަށް މޮޅެއް، އެންމެންގެ ތައުރީފް ރޮނާލްޑޯ އަށް

ޓިއުރިން، އިޓަލީ (އޭޕްރީލް 4) - ޔުއެފާ ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގެ ކުއާޓާ ފައިނަލުގެ ފުރަތަމަ ލެގުގައި ރޭ ރެއާލް މެޑްރިޑުން 3-0 އިން ޔުވެންޓަސް ބަލިކުރިއިރު، މި މެޗުގައި ރެއާލުގެ ކްރިސްޓިއާނޯ ރޮނާލްޑޯ ވައްދާލި ހިތްގައިމު ގޯލަށް ގިނަ ބަޔަކު ތައުރީފް ކޮށްފި އެވެ.

03 އެޕްރީލް

April 03, 2018 7
ރެއާލާ ދެކޮޅަށް ޔުވެންޓަސްގެ ހަތިޔާރަކީ ޑީބަލާ

ޓިއުރިން، އިޓަލީ (އޭޕްރީލް 3) - ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގެ ކުއާޓާ ފައިނަލުގައި މިރޭ ރެއާލް މެޑްރިޑާ ދެކޮޅަށް ޔުވެންޓަސް އިން ނުކުންނައިރު އެ ޓީމުގެ ހަތިޔާރަކީ އާޖެންޓީނާގެ މިޑްފީލްޑަރު ޕައޮލޯ ޑީބަލާ ކަމަށް ކޯޗު މަސިމޯ އެލެގްރީ ބުނެފި އެވެ.