17 ޖުލައި

July 17, 2018 26
"މި އުމުރުގައި އަހަރެން ވަރުގެ ކުޅުންތެރިއަކު ނެތް"

ޓިއުރިން، އިޓަލީ (ޖުލައި 17) - އޭނާގެ އުމުރުގައި އެ ވަރުގެ ކުޅުންތެރިއަކު ނުހުންނާނެ ކަމަށް ދާދި ފަހުން ރެއާލް މެޑްރިޑް ދޫކޮށް އިޓަލީގެ ޗެމްޕިއަން ޔުވެންޓަސްއާ ގުޅުނު ޕޯޗުގަލްގެ ތަރި ކްރިސްޓިއާނޯ ރޮނާލްޑޯ ބުނެފި އެވެ.

12 ޖުލައި

July 12, 2018
ރޮނާލްޑޯ ފުރަތަމަ ހުށަހެޅީ ޔުނައިޓެޑާއި ޕީއެސްޖީ އަށް

ލަންޑަން (މެއި 12) - ޕޯޗުގަލްގެ ތަރި ކްރިސްޓިއާނޯ ރޮނާލްޑޯ ގަތުމުގެ ފުރުސަތު އެންމެ ފުރަތަމަ ލިބުނީ އޭނާގެ ކުރީގެ ކްލަބް މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑާއި ފްރާންސްގެ ޗެމްޕިއަން ޕީއެސްޖީ އަށް ކަމަށް ރޮނާލްޑޯގެ އޭޖެންޓް ޖޯޖް މެންޑޭޒާ ހަވާލާދީ މީޑިއާ ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ.

11 ޖުލައި

July 11, 2018 1
ރޮނާލްޑޯ އަށް ކުރި ހަރަދު ފޫބައްދައިދޭނީ ޗެލްސީން؟

ޓިއުރިން (ޖުލައި 11) – ރެއާލް މެޑްރިޑުގެ ފޯވާޑް ކްރިސްޓިއާނޯ ރޮނާލްޑޯ ގަތުމަށް ޔުވެންޓަސް އިން ކުރި ބޮޑު ހަރަދު ފޫބައްދާނީ ގޮންޒާލޯ ހިގައިން އާއި ޑެނިއަލީ ރުގާނީ ޗެލްސީ އަށް ވިއްކާލައިގެން ކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ.

10 ޖުލައި

July 10, 2018 7
ޔުވެންޓަސް އަށް ރޮނާލްޑޯ ސޮއިކޮށްފި

މެޑްރިޑް (ޖުލައި 10) - ރެއާލް މެޑްރިޑްގެ ތަރި ކްރިސްޓިއާނޯ ރޮނާލްޑޯ އިޓަލީގެ ޗެމްޕިއަން ޔުވެންޓަސް އަށް އެ ކްލަބްގެ ރެކޯޑް އަގަކަށް ސޮއިކޮށްފި އެވެ.

09 ޖުލައި

July 09, 2018 1
ރޮނާލްޑޯގެ ސޮއި ނުލިބި ލަސްވަނީ ކީއްވެ؟

މެޑްރިޑް (ޖުލައި 9) – ކްރިސްޓިއާނޯ ރޮނާލްޑޯ ޔުވެންޓަސް އަށް ބަދަލުވާކަން އިއުލާންކުރާނެ ގޮތަކާ މެދު އޭނާ އާއި ރެއާލް މެޑްރިޑާ ދެމެދު ދެބަސްވުންތަކެއް އުޅޭ ކަމަށް މީޑިއާ ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ.

05 ޖުލައި

July 05, 2018 11
ޔުވެންޓަސްއާ ގުޅެން ރޮނާލްޑޯ އެއްބަސްވެއްޖެ

ޓުރިން، ޔުވެންޓަސް (ޖުލައި 5) - އިޓަލީގެ ޗެމްޕިއަން ޔުވެންޓަސްއާ ގުޅެން ރެއާލް މެޑްރިޑްގެ ތަރި ކްރިސްޓިއާނޯ ރޮނާލްޑޯ އެއްބަސްވެފައިވާ ކަމަށް ޔުވެންޓަސްގެ ކުރީގެ ޑިރެކްޓަރު ލޫޝިއާނޯ މޮގީ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

04 ޖުލައި

July 04, 2018 8
ރޮނާލްޑޯ މަޑުކުރާނެ ކަމުގެ ޔަގީންކަން ރެއާލަށް ނުދެވުނު

މެޑްރިޑް (ޖުލައި 4) - މި ފަހަރުގެ ޓްރާންސްފާ މާކެޓްގައި ޕޯޗުގަލްގެ ތަރި ކްރިސްޓިއާނޯ ރޮނާލްޑޯ، ރެއާލް މެޑްރިޑްގައި މަޑުކުރާނެ ކަމުގެ ޔަގީންކަން އެ ކްލަބުން މިހާތަނަށް ދީފައިނުވާ ކަމަށް ސްޕެއިނުގެ މީޑިއާ ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ.

09 ޖޫން

June 09, 2018
ބުފޮންގެ އަންގި ޕެރިން އަށް

ލަންޑަން (ޖޫން 9) – ސަތާރަ އަހަރަށް ފަހު ޔުވެންޓަސް ދޫކޮށްލި އިޓަލީގެ ތަޖުރިބާކާރު ގޯލްކީޕަރު ޖިއަންލުއިޖީ ނެތްތަން ފޫބެއްދުމަށްޓަކައި އެ ޓީމުން ޖެނޯއާ އަށް ކުޅޭ އިޓަލީގެ ޒުވާން ގޯލްކީޕަރު މަޓިއާ ޕެރިން ގެނެސްފި އެވެ.

19 މެއި

May 19, 2018 2
ބުފޮން ގެންދަން ޕީއެސްޖީން މަސައްކަތްކުރަނީ

ޕެރިސް (މެއި 19) - މި ސީޒަން ނިމުމުން ޔުވެންޓަސް ދޫކޮށްލަން ނިންމާފައިވާ ތަޖުރިބާކާރު ގޯލްކީޕަރު ޖިއަންލުއިޖީ ބުފޮން އަށް ބޮޑު މުސާރައަކާ ދެ އަހަރުގެ އެއްބަސްވުމެއް ފްރާންސްގެ ޗެމްޕިއަން ޕީއެސްޖީން ހުށަހަޅައިފި ކަމަށް މީޑިއާ ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ.

14 މެއި

May 14, 2018 2
ޔުވެންޓަސް އިން އިޓާލިއަން ލީގު ކާމިޔާބުކޮށްފި

ރޯމް (މޭ 14) – އެކަކު މަދުކޮށް ކުޅުނު އޭއެސް ރޯމާއާ 0-0 އިން އެއްވަރުކޮށް ޔުވެންޓަސް އިން ޖެހިޖެހިގެން ހަތް ވަނަ ފަހަރަށް އިޓާލިއަން ލީގު ކާމިޔާބުކޮށްފި އެވެ.

10 މެއި

May 10, 2018 1
ޔުވެންޓަސް އިން އިޓާލިއަން ކަޕް ކާމިޔާބުކޮށްފި

ރޯމް (10 މޭ) – އޭސީ މިލާން އަތުން 4-0 އިން މޮޅުވެ ޖެހިޖެހިގެން ހަތަރު ވަނަ ފަހަރަށް އިޓާލިއަން ކަޕް ޔުވެންޓަސް އިން ކާމިޔާބުކޮށްފި އެވެ.

09 މެއި

May 09, 2018 1
މިއީ މިލާނަށް ވޯލްޑް ކަޕް ފައިނަލެއް ފަދަ މެޗެއް: ގަޓޫސޯ

ރޯމް (މޭ 9) – އިޓާލިއަން ކަޕުގެ ފައިނަލުގައި މިރޭ ޔުވެންޓަސްއާ ދެކޮޅަށް ކުޅޭ މެޗަކީ އޭނާގެ ޓީމަށް ވޯލްޑް ކަޕް ފައިނަލް ފަދަ މެޗެއް ކަމަށް އޭސީ މިލާނުގެ ކޯޗު ޖެނާރޯ ގަޓޫސޯ ބުނެފި އެވެ.

06 މެއި

May 06, 2018
ޔުވެންޓަސް ލީގު ހޯދުމާ ފިޔަވަޅަކާ ގާތަށް

ޓިއުރިން، އިޓަލީ (މެއި 6) - އިޓަލިއަން ލީގުގައި ރޭ ބޮލޯނިއާ އަތުން ފަހަތުން އަރައި 3-1 އިން ހޯދި މޮޅާ އެކު ލީގު ޗެމްޕިއަންކަން ހޯދުމާ ފިޔަވަޅަކާ ގާތަށް ޔުވެންޓަސް އިން ޖެހިލައިފި އެވެ.

30 އެޕްރީލް

April 30, 2018 1
ނަޕޯލީން ފުރުސަތު ނަގާލައިފި

ފްލޮރެންސް (އޭޕްރިލް 30) – އެކަކު މަދުކޮށް ކުޅެ ފިއޮރެންޓީނާ އަތުން ރޭ 3-0 އިން ނަޕޯލީ ބަލިވުމާ އެކު 28 އަހަރަށް ފަހު ލީގު ކާމިޔާބުކުރަން އެ ޓީމުން ކުރަމުން އަންނަ މަސައްކަތުގައި ފަހަތަށް ފިޔަވަޅެއް އަޅައިފި އެވެ.

29 އެޕްރީލް

April 29, 2018 1
ފަހު ވަގުތު ފަހަތުން އަރައި ޔުވެންޓަސް މޮޅުވެއްޖެ

މިލާން (އޭޕްރިލް 29) – އެކަކު މަދުކޮށް ކުޅުނު އިންޓަ މިލާން އަތުން ފަހު ވަގުތު ފަހަތުން އަރައި 3-2 އިން މޮޅުވެ ޔުވެންޓަސް އިން އިޓާލިއަން ލީގުގެ އެއް ވަނައިގައި ހަތަރު ޕޮއިންޓުގެ ލީޑެއް ނަގައިފި އެވެ.

27 އެޕްރީލް

April 27, 2018
އެލެގްރީ ގޮސްފިނަމަ ޔުވެންޓަސް އިން ބޭނުންވަނީ ކްލޮޕް

ޓިއުރިން، އިޓަލީ (އޭޕްރީލް 27) - މި ސީޒަނަށް ފަހު ޔުވެންޓަސް ކޯޗުކަމުން މަސިމޯ އެލެގްރީ ވަކިވެއްޖެނަމަ އެ މަގާމަށް ޔުވެންޓަސްގެ ބޯޑުން ގެންނަން އެންމެ ބޭނުންވާ ކޯޗަކީ ލިވަޕޫލްގެ ޔާގެން ކްލޮޕް ކަމަށް މީޑިއާ ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ.

23 އެޕްރީލް

April 23, 2018 6
ބާކީ ހަތަރު މެޗު، ނަޕޯލީން ޔުވެންޓަސްއާ އެއް ޕޮއިންޓް ގާތަށް

ޓިއުރިން (އޭޕްރިލް 23) – އިޓާލިއަން ލީގުގައި ރޭ ފަހު މިނެޓުގައި ކަލިދޫ ކޫލިބަލީ ވައްދާލި ލަނޑާ އެކު ޔުވެންޓަސް އަތުން 1-0 އިން މޮޅުވެ ބާކީ ހަތަރު މެޗު އޮއްވާ އެ ޓީމާ އެއް ޕޮއިންޓް ގާތަށް ނަޕޯލީން ޖެހިލައިފި އެވެ.

19 އެޕްރީލް

April 19, 2018 4
ޔުވެންޓަސް އެއްވަރުވެ ލީގު ހޯދުމުގެ ރޭސް ފޯރިގަދަވެއްޖެ

ނޭޕްލްސް (އޭޕްރިލް 19) – ރެލިގޭޝަން ޒޯނުގައި އޮތް ކްރޮޓޯނޭއާ 1-1 އިން ޔުވެންޓަސް އެއްވަރުވެ އަދި ނަޕޯލީން ރޭ އުދިނޭޒީ އަތުން 4-2 އިން މޮޅުވުމާ އެކު އިޓާލިއަން ލީގުގެ ޗެމްޕިއަންކަން ހޯދުމުގެ ރޭސް ފޯރިގަދަވެއްޖެ އެވެ.

17 އެޕްރީލް

April 17, 2018 29
"ރެފްރީގެ ކިބައިން ބުފޮން މައާފަށް އެދެން ޖެހޭ"

ޓިއުރިން، އިޓަލީ (އޭޕްރީލް 17) - ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގެ ކުއާޓާ ފައިނަލް ދެ ވަނަ ލެގު މެޗަށް ފަހު ރެފްރީ މައިކަލް އޮލިވާއާ ބެހޭގޮތުން ޔުވެންޓަސްގެ ތަޖުރިބާކާރު ގޯލްކީޕަރު ޖިއަންލުއިޖީ ބުފޮން ދެއްކި ވާހަކަތަކަށް އޭނާ މައާފަށް އެދެން ޖެހޭ ކަމަށް އިޓަލީގެ ރެފްރީސް ޗީފް މާސެލޯ ނިޗީ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

16 އެޕްރީލް

April 16, 2018 1
ނަޕޯލީ މޮޅުނުވުމުން ޔުވެންޓަސް ފައިދާ ނަގައިފި

ޓިއުރިން (އޭޕްރިލް 16) – އިޓާލިއަން ލީގުގެ ތަށްޓަށް ވާދަކުރަމުން އަންނަ ނަޕޯލީ ރޭ އޭސީ މިލާނާ 0-0 އިން އެއްވަރުވުމުގެ ފައިދާ ނަގައި ޔުވެންޓަސް އިން ސަމްޕްޑޯރިއާ އަތުން 3-0 އިން މޮޅުވެ އެއް ވަނައިގައި ހަ ޕޮއިންޓުގެ ލީޑެއް ނަގައިފި އެވެ.