31 ޑިސެމްބަރ

December 31, 2017
ޑީބަލާގެ ދެ ގޯލުން ޔުވެންޓަސް އަށް މުހިއްމު މޮޅެއް

ވެރޯނާ (ޑިސެމްބަރު 31) – ޕައޮލޯ ޑީބަލާގެ ދެ ލަނޑާ އެކު ހެލަސް ވެރޯނާ އަތުން 3-1 އިން މޮޅުވެ ޔުވެންޓަސް އިން އެއް ވަނައިގައި އޮތް ނަޕޯލީއާ އެއް ޕޮއިންޓަށް ގާތްކޮށްފި އެވެ.

21 ޑިސެމްބަރ

December 21, 2017
ޑީބަލާ އަށް ފާޑުކިޔުން އިންސާފުވެރިއެއް ނޫން: ހިގައިން

ޓިއުރިން (ޑިސެމްބަރު 21) - ޔުވެންޓަސް އަށް ކުޅޭ އާޖެންޓީނާގެ ތަރި ޕައޮލޯ ޑީބަލާ އަށް އަމާޒުވެފައިވާ ފާޑުކިޔުން އިންސާފުވެރިއެއް ނޫން ކަމަށް އެ ޓީމުގެ ފޯވާޑް ގޮންޒާލޯ ހިގައިިން ބުނެފި އެވެ.

10 ޑިސެމްބަރ

December 10, 2017
ޔުވެންޓަސްއާ އެއްވަރުކޮށް އިންޓަ މަގާމް ދަމަހައްޓައިފި

ޓިއުރިން (ޑިސެމްބަރު 10) – ޗެމްޕިއަން ޔުވެންޓަސްއާ 0-0 އިން އެއްވަރުކޮށް އިންޓަ އިން ބަލިނުވުމުގެ ސިލްސިލާ ދަމަހައްޓައި އިޓާލިއަން ލީގުގެ އެއް ވަނައިގައި މަގާމް ދިފާއުކޮށްފި އެވެ.

06 ޑިސެމްބަރ

December 06, 2017 3
އެތުލެޓިކޯ ކެޓިއިރު، ޔުވެންޓަސް ދެ ވަަނަ ބުރަށް

ލަންޑަން (ޑިސެމްބަރު 6) - ޔުއެފާ ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގައި ރޭ ޗެލްސީއާ 1-1 އިން އެއްވަރުވެ މުބާރާތުގެ ގްރޫޕް ސްޓޭޖުން އެތުލެޓިކޯ މެޑްރިޑް ކެޓިއިރު، އޮލިމްޕިއާކޯސް 2-0 އިން ބަލިކޮށް އިޓަލީގެ ޗެމްޕިއަން ޔުވެންޓަސް މުބާރާތުގެ ދެ ވަނަ ބުރުން ޖާގަ ހޯދައިފި އެވެ.

02 ޑިސެމްބަރ

December 02, 2017 3
ޔުވެންޓަސް އަތުން ބަލިވެ ނަޕޯލީގެ ރެކޯޑް ނިމުމަކަށް

ނޭޕްލްސް، އިޓަލީ (ޑިސެމްބަރު 2) - އަމިއްލަ ދަނޑުގައި ރޭ ކުޅުނު މެޗުން ޔުވެންޓަސް އަތުން 1-0 އިން ބަލިވެ، އިޓަލިއަން ލީގުގެ އެއް ވަނައިގައި އޮތް ނަޕޯލީ ބަލިނުވެ ދަމަހައްޓަމުން އައި ރެކޯޑް ނިމުމަކަށް އަތުވެއްޖެ އެވެ.

27 ނޮވެމްބަރ

November 27, 2017
އުދިނޭޒީ ބަލިކޮށް ނަޕޯލީ އަލުން އެއް ވަަނަ އަށް

ނޭޕްލްސް، އިޓަލީ (ނޮވެމްބަރު 27) - ޖޯޖީނިއޯގެ ހަމައެކަނި ގޯލުން 1-0 އިން އުދިނޭޒީ ބަލިކޮށް އިޓަލިއަން ލީގުގެ އެއް ވަނަ އަށް ނަޕޯލީ އަލުން ޖެހިލައިފި އެވެ.

23 ނޮވެމްބަރ

November 23, 2017 14
ޔުނައިޓެޑް ބަލިވިއިރު، ބާސެލޯނާ ދެ ވަނަ ބުރަށް

ޒިއުރިކް، ސްވިޒަލެންޑް (ނޮވެމްބަރު 23) - ޔުއެފާ ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގައި ރޭ މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑް ކުޅުނު މެޗުން 1-0 އިން ބަސެލް އަތުން ބަލިވިއިރު، ޔުވެންޓަސްއާ ލަނޑެއް ނުޖެހި އެއްވަރުވެ ބާސެލޯނާ މުބާރާތުގެ ދެ ވަނަ ބުރުން ޖާގައެއް ހޯދައިފި އެވެ.

22 ނޮވެމްބަރ

November 22, 2017 8
ޔުވެންޓަސް އަކީ ބާސެލޯނާ ލެވެލްގެ ޓީމެއް: ވަލްވޭޑޭ

ޓިއުރިން، ޔުވެންޓަސް (ނޮވެމްބަރު 22) - އިޓަލީ ފުޓްބޯޅަ އަށް ބަލާއިރު ޔުވެންޓަސް އަކީ ބާސެލޯނާ ފެންވަރުގެ ޓީމެއް ކަމަށް އެ ޓީމާ ދެކޮޅަށް މިރޭ ނުކުންނަ ސްޕެއިނުގެ ބާސެލޯނާގެ ކޯޗު އާނެސްޓޯ ވަލްވޭޑޭ ބުނެފި އެވެ.

20 ނޮވެމްބަރ

November 20, 2017 1
ބުފޮން ނެތި ސަމްޑޯރިއާ އަތުން ޔުވެންޓަސް ބަލިވެއްޖެ

ޓިއުރިން، އިޓަލީ (ނޮވެމްބަރު 20) - އިޓަލީ ގައުމީ ޓީމަށް ވޯލްޑް ކަޕުން ޖާގަ ގެއްލުމުން އެކަމުގެ މާޔޫސްކަން ފިލުވަން ބްރޭކެއްގައި ހުރި ގޯލްކީޕަރު ޖިއަންލުއިޖީ ބުފޮން ނެތި ޔުވެންޓަސް ރޭ ކުޅުނު މެޗުން 3-2 އިން ސަމްޑޯރިއާ އަތުން ބަލިވެއްޖެ އެވެ.

06 ނޮވެމްބަރ

November 06, 2017 19
އިޓަލީގެ ތަރި ޕިރްލޯގެ ކެރިއަރަށް ނިމުން އަތުވެއްޖެ

ނިއު ޔޯކް ސިޓީ (ނޮވެމްބަރު 6) – ދުނިޔޭގައި އުފެދުނު އެންމެ އުފެއްދުންތެރި އެއް މިޑްފީލްޑަރު އިޓަލީގެ އަންދްރޭ ޕިރްލޯ 22 އަހަރަށް ފަހު ފުޓްބޯޅަ ކުޅުން ހުއްޓާލައިފި އެވެ.

29 އޮކްޓޯބަރ

October 29, 2017 3
ހިގައިންގެ 100 ވަނަ ލަނޑުން މިލާން ބަލިކޮށްފި

މިލާން (އޮކްޓޯބަރު 29) – ގޮންޒާލޯ ހިގައިން އިޓާލިއަން ލީގުގައި ޖެހި 100 ވަނަ ގޯލާ އެކު ވާދަވެރި އޭސީ މިލާން އަތުން ރޭ ޔުވެންޓަސް 2-0 އިން މޮޅުވެއްޖެ އެވެ.

24 އޮކްޓޯބަރ

October 24, 2017 11
ފިފްޕްރޯ ޓީމުގައި ސްޕެނިޝް ލީގުގެ ނުފޫޒް

ލަންޑަން (އޮކްޓޯބަރު 24) - ދަ ބެސްޓް ފީފާ ފުޓްބޯލް އެވޯޑްސްގައި ހޮވި ފިފްޕްރޯ ދުނިޔޭގެ އެންމެ މޮޅު 11 ކުޅުންތެރިންގެ ޓީމު ސްޕެނިޝް ލީގުން މި ފަހަރު ވެސް ޑޮމިނޭޓްކޮށްފި އެވެ.

15 އޮކްޓޯބަރ

October 15, 2017 1
ދެ އަހަރަށް ފަހު ޔުވެންޓަސް އަމިއްލަ ދަނޑުގައި ބަލިވެއްޖެ

ޓިއުރިން (އޮކްޓޯބަރު 15) – އިޓާލިއަން ލީގުގައި ރޭ ލާޒިއޯ އަތުން 2-1 އިން ބަލިވެ ޗެމްޕިއަން ޔުވެންޓަސް ދެ އަހަރު ތެރޭ ފުރަތަމަ ފަހަރަށް އަމިއްލަ ދަނޑުގައި ބައްޔަކާ ކުރިމަތިލާން ޖެހިއްޖެ އެވެ.

02 އޮކްޓޯބަރ

October 02, 2017 5
ޔުވެންޓަސް އެއްވަރުވުމުން ނަޕޯލީ އަށް ފައިދާ

ނޭޕްލްސް (އޮކްޓޯބަރު 2) – އިޓާލިއަން ލީގުގައި ރޭ އެޓަލާންޓާ އިން ޗެމްޕިއަން ޔުވެންޓަސްއާ 2-2 އިން އެއްވަރުކުރުމުން ތާވަލުގެ އެއް ވަނައިގައި ނަޕޯލީ އަށް ދެ ޕޮއިންޓުގެ ލީޑެއް ލިބިއްޖެ އެވެ.

28 ސެޕްޓެމްބަރ

September 28, 2017 1
ގަދަބާރުތައް ކާމިޔާބު ހޯދި ރޭ ބަޔާނަށް ހިތްދަތިކަން

ޕެރިސް (ސެޕްޓެމްބަރު 28) – ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގެ ގްރޫޕް ސްޓޭޖުގައި ރޭ ޔޫރަޕުގެ ގަދަބާރުތައް ކަމަށްވާ އިންގްލެންޑުގެ މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑާއި ސްޕެއިނުގެ ބާސެލޯނާ އާއި އިޓަލީގެ ޔުވެންޓަސް އިން މޮޅުތަކެއް ހޯދިއިރު ޖަރުމަނުގެ ބަޔާން މިއުނިކް ފްރާންސުގެ ޕީއެސްޖީގެ އަތްދަށުވެއްޖެ އެވެ.

13 ސެޕްޓެމްބަރ

September 13, 2017 8
މެސީގެ މޮޅު ކުޅުމާ އެކު ބާސާއިން ޔުވެންޓަސް ބަލިކޮށްފި

ބާސެލޯނާ (ސެޕްޓެމްބަރު 13) - ޔުއެފާ ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގައި ރޭ ލިއޮނަލް މެސީގެ މޮޅު ކުޅުމާ އެކު ބާސެލޯނާ އިން މިދިޔަ އަހަރުގެ ރަނަރަޕް ޔުވެންޓަސް 3-0 އިން ބަލިކޮށްފި އެވެ.

12 ސެޕްޓެމްބަރ

September 12, 2017 1
ނޭމާ ނެތަސް ބާސެލޯނާ އަކީ ދަށް ޓީމެއް ނޫން: އަލެގްރީ

ބާސެލޯނާ (ސެޕްޓެމްބަރު 12) - ބްރެޒިލްގެ ތަރި ނޭމާ ނެތަސް ބާސެލޯނާ އަކީ ދަށް ޓީމެއް ކަމަށް ދެކެވެން ނެތް ކަމަށް މިރޭ އެ ޓީމާ ދެކޮޅަށް ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގައި ކުޅޭ ޔުވެންޓަސްގެ ކޯޗު މަސިމޯ އަލެގްރީ ބުނެފި އެވެ.

11 ސެޕްޓެމްބަރ

September 11, 2017
ކެދީރާ އާއި މާކީޒިއޯ އަށް ބާސާ މެޗުގައި ނުކުޅެވޭނެ

ޓިއުރިން (ސެޕްޓެމްބަރު 11) – ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގެ ގްރޫޕް ސްޓޭޖުގެ ފުރަތަމަ މެޗުގައި މާދަމާރޭ ބާސެލޯނާއާ ދެކޮޅަށް ޔުވެންޓަސްގެ މުހިއްމު ދެ މިޑްފީލްޑަރުން ކަމަށްވާ ކްލައުޑިއޯ މާކީޒިއޯ އާއި ސާމީ ކެދީރާ އަށް ނުކުޅެވޭނެކަން އެ ޓީމުގެ ކޯޗު މަސިމިލިއާނޯ އެލެގްރީ ކަށަވަރުކޮށްދީފި އެވެ.

06 ސެޕްޓެމްބަރ

September 06, 2017 1
ބާސާ އިން ޔުވެންޓަސްގެ ޑިރެކްޓަރަކަށް ފާރަލަނީ؟

ބާސެލޯނާ (ސެޕްޓެމްބަރު 6) – ޔުވެންޓަސްގެ ސްޕޯޓިން ޑިރެކްޓަރު ފަބިއޯ ޕަރަޓިޗީ ގެންދަން ބާސެލޯނާ އިން މަސައްކަތްކުރާ ކަމަށް މީޑިއާ ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ.

31 އޯގަސްޓް

August 31, 2017
ޖަރުމަނުގެ ހޮވެޑެސް ޔުވެންޓަސްއާ ގުޅިއްޖެ

ޓިއުރިން (އޮގަސްޓް 31) – ޝާލްކާގެ ޖަރުމަން ޑިފެންޑަރު ބެނެޑިކްޓް ހޮވެޑެސް ލޯނެއްގެ ދަށުން އިޓަލީގެ ޗެމްޕިއަން ޔުވެންޓަސް އަށް ބަދަލުވެއްޖެ އެވެ.