19 ސެޕްޓެމްބަރ

September 19, 2020 1
ލިވަޕޫލާ އެކު ވެސް ތަށި ހޯދަން ބޭނުން: ތިއާގޯ

ލިވަޕޫލް (ސެޕްޓެމްބަރު 19) - އޭނާ ކުރިން ކުޅުނު ބާސެލޯނާ އާއި ބަޔާން މިއުނިކުގައި ހުރެ ކާމިޔާބު ހޯދި ގޮތަށް ލިވަޕޫލްގައި ވެސް ތަށި ހޯދަން ބޭނުންވާ ކަމަށް ދާދި ފަހުން އެ ޓީމަށް ސޮއިކުރި ސްޕެއިނުގެ މިޑްފީލްޑަރު ތިއާގޯ އަލްކަންޓާރާ ބުނެފި އެވެ.

17 ސެޕްޓެމްބަރ

September 17, 2020 2
ތިއާގޯ ލިވަޕޫލަށް، ބޭލް އެނބުރި ޓޮޓެންހަމް އަށް

މިއުނިކް (ސެޕްޓެމްބަރު 17) - ބަޔާން މިއުނިކްގެ މިޑްފީލްޑަރު ތިއާގޯ އަލްކަންޓާރާ އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގުގެ ޗެމްޕިއަން ލިވަޕޫލަށް ބަދަލުވުމާ ގާތަށް ޖެހިލިއިރު، ޓޮޓެންހަމް ހޮޓްސްޕާސް އިން އެ ޓީމަށް ކުރިން ކުޅުނު މިހާރު ރެއާލް މެޑްރިޑްގެ ވިންގް ގަރެތު ބޭލް ގެންނަން ނިންމާފައިވާ ކަމަށް ރިޕޯޓްތައް އެވެ.

13 ސެޕްޓެމްބަރ

September 13, 2020 5
ލީޑްސް އަތުން ލިވަޕޫލަށް އުދަނގޫ މޮޅެއް، އާސެނަލް ފޯމުގައި

ލިވަޕޫލް (ސެޕްޓެމްބަރު 13) – އާ ސީޒަނުގެ ޕްރިމިއާ ލީގުގައި އެންމެ ފަހުގެ ޗެމްޕިއަން ލިވަޕޫލް ކުޅުނު ފުރަތަމަ މެޗުން އަަލަށް ޕްރޮމޯޓްވި ލީޑްސް ޔުނައިޓެޑް އަތުން އުނދަގުލުން 4-3 އިން މޮޅުވިިއިރު އާސެނަލްގެ ފުރަތަމަ މެޗުން އަލަށް ޕްރޮމޯޓްވި ފުލަމް އަތުން 3-0 އިން މޮޅުވެއްޖެ އެވެ.

10 ސެޕްޓެމްބަރ

September 10, 2020 5
ޗެލްސީން ހަރަދުކުރާ ގޮތަށް ނުކުރެވޭނެ: ކްލޮޕް

ލިވަޕޫލް (ސެޕްޓެމްބަރު 10) - މި ފަހަރުގެ ޓްރާންސްފާ މާކެޓްގައި އާ ކުޅުންތެރިން ގެންނަން ޗެލްސީން ހަރަދުކުރާ ގޮތަށް ލިވަޕޫލުން ކަންތައް ނުކުރާނެ ކަމަށް އެ ޓީމުގެ ކޯޗު ޔާގެން ކްލޮޕް ބުނެފި އެވެ.

07 ސެޕްޓެމްބަރ

September 07, 2020 2
ލިވަޕޫލް ކުރީގެ ޑޮކުގެ ސެޝަނެއް ދިވެހި ކުޅުންތެރިންނަށް

ސްޕޯޓްސް މިނިސްޓްރީގެ އިސްނެގުމާ އެކު ލިވަޕޫލްގެ ކުރީގެ ޑޮކްޓަރު ޒަފަރު އިގްބާލް (ޒަފް) ރާއްޖޭގެ ގައުމީ ޓީމުތަކަށް ރޭ ސެޝަނެއް ނަގައިދީފި އެވެ.

29 އޯގަސްޓް

August 29, 2020 12
ލިވަޕޫލް ބަލިކޮށް އާސެނަލުން ޝީލްޑް އުފުލާލައިފި

ލަންޑަން (އޮގަސްޓް 29) – ކެޕްޓަން ޕިއެރޭ-އެމެރިކް އޯބަމަޔަންގެ ހިއްސާއާ އެކު، ޕެނަލްޓީ ޖަހައިގެން ލިވަޕޫލް 5-4 އިން ބަލިކޮށް އާސެނަލުން، ސީޒަން ހުޅުވަން ކުޅޭ ކޮމިއުނިޓީ ޝީލްޑް މެޗު...

August 29, 2020
ކްލޮޕާއި އާޓެޓާގެ ވިސްނުން: މޮޅަކުން ފެށުން މުހިއްމު!

ލަންޑަން (އޮގަސްޓް 29) - އިނގިރޭސި ފުޓްބޯޅަ ސީޒަން ފަށާ މެޗުގައި މިރޭ ލީގު ޗެމްޕިއަން ލިވަޕޫލާއި އެފްއޭ ކަޕް ޗެމްޕިއަން އާސެނަލް ވާދަކުރާއިރު ދެ ޓީމުގެ ކޯޗުން ކަމަށްވާ ޔާގެން ކްލޮޕާއި...

16 އޯގަސްޓް

August 16, 2020
ޕްރިމިއާ ލީގުގެ މޮޅު ކޯޗުގެ އެވޯޑް ކްލޮޕަށް

ލިވަޕޫލް (އޮގަސްޓް 16) – ލިވަޕޫލަށް 30 އަހަރު ފަހުން އިނގިރޭސި ޗެމްޕިއަންކަން ހޯދައިދިން ޖަރުމަނުގެ ޔާގެން ކްލޮޕަށް މި ސީޒަނުގެ ޕްެރިމިއާ ލީގުގެ އެންމެ މޮޅު ކޯޗުގެ އެވޯޑް ލިބިއްޖެ އެވެ.

13 އޯގަސްޓް

August 13, 2020
ތިއާގޯގެ ސޮއި ހޯދުމަށް ސިޓީން ލިވަޕޫލާ ވާދަކުރަނީ

މިއުނިކް (އޮގަސްޓް 13) - ބަޔާން މިއުނިކަށް ކުޅެމުން އަންނަ ސްޕެއިނުގެ މިޑްފީލްޑަރު ތިއާގޯ އަލްކަންޓާރާ ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް މެންޗެސްޓާ ސިޓީން ފަށާފައިވާ ކަމަށް މީޑިއާ ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ.

11 އޯގަސްޓް

August 11, 2020
ލިވަޕޫލަށް ގްރީކް ޑިފެންޑަރެއް

ލިވަޕޫލް (އޮގަސްޓް 11) – ގްރީކުގެ ޒުވާން ޑިފެންޑަރު ކޮސްޓަސް ސިމިކާސްގެ ސޮއި ލިވަޕޫލުން ހޯދައިފި އެވެ.

23 ޖުލައި

July 23, 2020 5
ޗެލްސީ ބަލިކޮށް ލިވަޕޫލުން ލީގު ތަށި އުފުލާލައިފި

ލަންޑަން (ޖުލައި 23) - އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގުގެ ޗެމްޕިއަންކަން 30 އަހަރަށް ފަހު ކަށަވަރުކޮށްފައިވާ ލިވަޕޫލުން ރޭ 5-3 އިން ޗެލްސީ ބަލިކޮށް ލީގުގެ ތަށި އުފުލާލައިފި އެވެ.

22 ޖުލައި

July 22, 2020 2
ޗެލްސީން ކުރާ ހަރަދަށް ލިވަޕޫލް ނުބަލާނެ: ކްލޮޕް

ލިވަޕޫލް (ޖުލައި 22) - އަންނަ ސީޒަނަށް ޓީމު ވަރުގަދަކުރަން ޗެލްސީން ބޮޑެތި ހަރަދުތަކެއް ކުރި ނަމަވެސް އެކަމަށް ލިވަޕޫލުން މާ ބޮޑަށް ނުބަލާނެ ކަމަށް ލިވަޕޫލްގެ ކޯޗު ޔާގެން ކްލޮޕް ބުނެފި އެވެ.

16 ޖުލައި

July 16, 2020 5
ލިވަޕޫލަށް ރެކޯޑުގެ ފުރުސަތު ގެއްލިއްޖެ

ލަންޑަން (ޖުލައި 16) - އާސެނަލް އަތުން ރޭ 2-1 އިން ބަލިވެ ޗެމްޕިއަން ލިވަޕޫލަށް އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގުގެ އެއް ސީޒަނެއްގައި އެންމެ ގިނަ ޕޮއިންޓް ހޯދުމުގެ ރެކޯޑް ގާއިމްކުރަން އޮތް ފުރުސަތު ގެއްލިއްޖެ އެވެ.

14 ޖުލައި

July 14, 2020 1
ކްލޮޕް 2024ގައި ޖަރުމަނު ގައުމީ ޓީމާ ހަވާލުވަނީ؟!

މިއުނިކް (ޖުލައި 14) - ލިވަޕޫލާ އެކު ހަދާފައިވާ ކޮންޓްރެކްޓް ފުރިހަމަކުރުމަށް ފަހު ޔާގެން ކްލޮޕް ދެން ހަވާލުވާނީ ޖަރުމަނު ގައުމީ ޓީމާ ކަމަށް މީޑިއާ ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ.

12 ޖުލައި

July 12, 2020 5
ލިވަޕޫލްގެ ރެކޯޑަށް ނިމުމެއް، ޗެލްސީ އަށް ހާސްކަން

ލަންޑަން (ޖުލައި 12) - އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގުގެ ޗެމްޕިއަންކަން ކަށަވަރުކޮށްފައިވާ ލިވަޕޫލް ރޭ 1-1 އިން ބާންލީއާ އެއްވަރުވެ އަމިއްލަ ދަނޑުގައި ދަމަހައްޓަމުން އައި ސައްތަ އިން ސައްތަ ރެކޯޑަށް ނިމުމެއް އައިއިރު، ޝެފީލްޑް ޔުނައިޓެޑް އަތުން 3-0 އިން ބަލިވެ ގަދަ ހަތަރެއްގެ ރޭހުގައި ޗެލްސީ އަށް ހާސްކަން ކުރިމަތިވެއްޖެ އެވެ.

11 ޖުލައި

July 11, 2020
އަނިޔާގައި ހުއްޓަސް ތަށި އުފުލާލާނީ ހެންޑަސަން

ލިވަޕޫލް (ޖުލައި 11) - އެންމެ ފަހުން ކުޅުނު މެޗުގައި ކަކުލަށް ލިބުނު އަނިޔާއަކާ ގުޅިގެން މި ސީޒަނުގައި ދެން ލިވަޕޫލްގެ ކެޕްޓަން ޖޯޑަން ހެންޑަސަން އަށް ނުކުޅެވުނު ކަމުގައި ވިޔަސް ލީގު ތަށި އުފުލާލުމުގެ ޝަރަފް ދޭނީ އޭނާ އަށް ކަމަށް ލިވަޕޫލްގެ ކޯޗު ޔާގެން ކްލޮޕް ބުނެފި އެވެ.

09 ޖުލައި

July 09, 2020 1
ސިޓީ ބޮޑު މޮޅެއް ހޯދިއިރު ލިވަޕޫލަށް ރެކޯޑެއް

ލަންޑަން (ޖުލައި 9) - އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި ރޭ މެންޗެސްޓާ ސިޓީން 5-0 އިން ނިއުކާސަލް ޔުނައިޓެޑް އަތުން ބޮޑު މޮޅެއް ހޯދިއިރު، ބްރައިޓަން 3-1 އިން ބަލިކޮށް ލީގުގެ ތާރީހުގައި އެއް ސީޒަނެއްގައި އެންމެ އަވަހަށް 30 މޮޅު ހަމަކުރި ޓީމުގެ ރެކޯޑް ލިވަޕޫލުން ގާއިމްކޮށްފި އެވެ.

06 ޖުލައި

July 06, 2020 5
ލިވަޕޫލްގެ ރެކޯޑް ކުރިއަށް، ސިޓީ ބަލިވެއްޖެ

ލަންޑަން (ޖުލައި 6) - އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި ރޭ ލިވަޕޫލުން 2-0 އިން އެސްޓަން ވިލާ ބަލިކޮށް އަމިއްލަ ދަނޑުގައި މޮޅުވުމުގެ ރެކޯޑް ދެމެހެއްޓިއިރު، ރަށުންބޭރުގައި ސައުތެމްޓަނާ ދެކޮޅަށް ކުޅުނު މެޗުން މެންޗެސްޓާ ސިޓީ 1-0 އިން ބަލިވެއްޖެ އެވެ.

04 ޖުލައި

July 04, 2020 3
ސާނޭ ބަޔާނަށް ސޮއިކޮށްފި، ތިއާގޯ ލިވަޕޫލަށް؟

މިއުނިކް (ޖުލައި 4) - މެންޗެސްޓާ ސިޓީ އަށް ކުޅެމުން އައި ޖަރުމަނުގެ ވިންގް ލެރޯއި ސާނޭ ބަޔާން މިއުނިކަށް ސޮއިކުރިއިރު، އެ ޓީމަށް ކުޅޭ ސްޕެއިނުގެ މިޑްފީލްޑަރު ތިއާގޯ އަލްކަންޓާރާ އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގުގެ ޗެމްޕިއަން ލިވަޕޫލަށް ބަދަލުވާން މަޝްވަރާކުރަމުން އަންނަ ކަމަށް މީޑިއާ ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ.

03 ޖުލައި

July 03, 2020 11
ސިޓީން، ޗެމްޕިއަން ލިވަޕޫލް ބޮޑު ތަފާތަކުން ބަލިކޮށްފި

މެންޗެސްޓާ (ޖުލައި 3) – އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގުގެ ޗެމްޕިއަންކަން މިދިޔަ ހަފުތާގައި ކަށަވަރުކުރި ލިވަޕޫލް، އޭގެ ފަހުން ކުޅުނު ފުރަތަމަ މެޗުން، އެ ޓީމާ ތަށްޓަށް އެންމެ ވާދަކުރި މެންޗެސްޓާ ސިޓީ އަތުން ތަފާތުބޮޑުކޮށް 4-0 އިން ރޭ ބަލިވެއްޖެ އެވެ.

30 ޖޫން

June 30, 2020 2
ވަގުތު ޖެހުމުން އުފާފާޅުކުރަން މަޑުކުރޭ: ކްލޮޕް

ލިވަޕޫލް (ޖޫން 30) - އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގުގެ ޗެމްޕިއަންކަން 30 އަހަރަށް ފަހު ލިވަޕޫލުން ހޯދުމާ އެކު އެ ޓީމުގެ ސަޕޯޓަރުން ގިނަ އަދަދަކަށް އެކި ތަންތަނަށް އެއްވެ، ގަވާއިދާ ހިލާފަށް އުފާފާޅުކުރުންތައް ބައްވަމުންދާތީ މި ވަގުތު އެކަން އެގޮތަށް ނުކުރަން ލިވަޕޫލްގެ ކޯޗު ޔާގެން ކްލޮޕް އެދިއްޖެ އެވެ.