29 ނޮވެމްބަރ

November 29, 2020 4
ލިވަޕޫލް އެއްވަރު، ސިޓީ ފަސް ގޯލުން މޮޅުވެއްޖެ

ލަންޑަން (ނޮވެމްބަރު 29) - އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި ރޭ ފަހު ވަގުތު ބްރައިޓަން އިން ލިވަޕޫލާ 1-1 އިން އެއްވަރުކުރިއިރު، ރިޔާދު މާރޭޒްގެ ހެޓްރިކާ އެކު މެންޗެސްޓާ ސިޓީ 5-0 އިން ރެލިގޭޝަން ޒޯނާ ގާތުގައި އޮތް ބާންލީ އަތުން މޮޅުވެއްޖެ އެވެ.

26 ނޮވެމްބަރ

November 26, 2020 3
މެޗު ކުޅޭ ގަޑި ޓީވީތަކުން ނިންމުމަކީ ގޯހެއް: ކްލޮޕް

ލަންޑަން (ނޮވެމްބަރު 26) - އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގުގެ މެޗުތައް ކުޅޭ ގަޑިތައް ނިންމުމުގައި އެންމެ ފަހު ބަސް ބުނުމުގެ އިހުތިޔާރު ޓީވީ ޗެނަލްތަކަށް ލިބޭ ގޮތަށް އޮންނަ އޮތުމަކީ ގޯހެއް...

November 26, 2020 2
ބަޔާނާއި ސިޓީ އަނެއް ބުރަށް، ލިވަޕޫލް ބަލިވެއްޖެ

ލަންޑަން (ނޮވެމްބަރު 26) - ޔުއެފާ ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގައި ރޭ ކުޅުނު މެޗުތަކުން މޮޅުވެ އެންމެ ފަހުގެ ޗެމްޕިއަން ބަޔާން މިއުނިކާއި މެންޗެސްޓާ ސިޓީން މުބާރާތުގެ އަނެއް ބުރުގެ ޖާގަ...

24 ނޮވެމްބަރ

November 24, 2020
ކޮވިޑުން ރަނގަޅުވެ ސަލާހު ލިވަޕޫލް ޓްރެއިނިން އަށް

ލިވަޕޫލް (ނޮވެމްބަރު 24) - މިސްރު ފޯވާޑް މުހައްމަދު ސަލާހު ކޮވިޑް-19 އިން ރަނގަޅުވެ ލިވަޕޫލްގެ ޓްރެއިނިންތަކުގައި ބައިވެރިވާން ތައްޔާރުވެއްޖެ އެވެ.

23 ނޮވެމްބަރ

November 23, 2020 10
ލެސްޓާ ބަލިކޮށް ލިވަޕޫލް ދެ ވަނަ އަށް

ލިވަޕޫލް (ނޮވެމްބަރު 23) - އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި ރޭ އަމިއްލަ ދަނޑުގައި 3-0 އިން ލެސްޓާ ސިޓީ ބަލިކޮށް އެންމެ ފަހުގެ ޗެމްޕިއަން ލިވަޕޫލުން ލީގުގެ ދެ ވަނަ އަށް ޖެހިލައިފި އެވެ.

15 ނޮވެމްބަރ

November 15, 2020
ގޯމޭޒްގެ މުސާރައިގެ އެއްބައި ފީފާ އިން ދެނީ

ލަންޑަން (ނޮވެމްބަރު 15) - އިންގްލެންޑްގެ ފަރިތަކުރުންތަކުގެ ތެރެއިން އަނިޔާވެ ދިގު މުއްދަތަކަށް ކުޅުމާ ދުރަށްދާން ޖެހުނު ލިވަޕޫލްގެ ޑިފެންޑަރު ޖޯ ގޯމޭޒްގެ މުސާރައިގެ އެއްބައި ފީފާ އިން ދޭ ގޮތަށް ހަމަޖައްސައިފި އެވެ.

14 ނޮވެމްބަރ

November 14, 2020 3
ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވްވުމުން ސަލާހަށް ދެ މެޗު ގެއްލިދާނެ

ގާހިރާ (ނޮވެމްބަރު 14) - މިސްރު ގައުމީ ޓީމާ އެކު މި ވަގުތު ހުރި މުހައްމަދު ސަލާހު ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވްވުމުން އޭނާ އަށް ލިވަޕޫލްގެ ކުރިއަށް އޮތް ދެ މެޗު ގެއްލުމުގެ ފުރުސަތު ބޮޑުވެއްޖެ އެވެ.

12 ނޮވެމްބަރ

November 12, 2020
ގޯމޭޒަށް އަނިޔާވެ ލިވަޕޫލަށް އިތުރު ހާސްކަމެއް

ލަންޑަން (ނޮވެމްބަރު 12) - އިންގްލެންޑްގެ ފަރިތަކުރުންތަކުގެ ތެރެއިން ލިވަޕޫލްގެ ޑިފެންޑަރު ޖޯ ގޯމޭޒަށް އަނިޔާވެ އެ ޓީމުގެ ޑިފެންސް ލައިނަށް ދިމާވެފައިވާ އަނިޔާގެ މައްސަލަތައް އިތުރަށް ގޯސް ވެއްޖެ އެވެ.

09 ނޮވެމްބަރ

November 09, 2020 3
ސިޓީ އާއި ލިވަޕޫލް އެއްވަރު، ލެސްޓާ އެއް ވަނައިގައި

މެންޗެސްޓާ (ނޮވެމްބަރު 8) - އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި މިރޭ މެންޗެސްޓާ ސިޓީ އާއި ލިވަޕޫލް 1-1 އިން އެއްވަރުވިއިރު، ވުލްވްސް އަތުން 1-0 އިން މޮޅުވި ލެސްޓާ ސިޓީ ލީގުގެ އެއް ވަނަ ދަމަހައްޓައިފި އެވެ.

04 ނޮވެމްބަރ

November 04, 2020
ލަޕޯޓާ ވެސް ބޭނުންވަނީ ކްލޮޕް ބާސެލޯނާ އަށް ގެންދަން

ބާސެލޯނާ (ނޮވެމްބަރު 4) - ބާސެލޯނާގެ އިންތިހާބުގައި އެ ކްލަބުގެ ރައީސްގެ މަގާމަށް ވާދަކުރަން މަސައްކަތްކުރަމުން އަންނަ ކުރީގެ ރައީސް ޔޮއާން ލަޕޯޓާ އަށް އިންތިހާބު ކާމިޔާބުވެއްޖެނަމަ...

November 04, 2020 4
ލިވަޕޫލްގެ ރެކޯޑް ކުރިއަށް، ރެއާލަށް ފުރަތަމަ މޮޅު

މެޑްރިޑް (ނޮވެމްބަރު 4) - ޔުއެފާ ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގައި ރޭ ރަށުން ބޭރުގައި އިޓަލީގެ އެޓަލަންޓާ އަތުން 5-0 އިން މޮޅުވެ ލިވަޕޫލުން މި ފަހަރުގެ މުބާރާތުގައި މޮޅުވުމުގެ ރެކޯޑް...

01 ނޮވެމްބަރ

November 01, 2020 3
ސިޓީ އާއި ޗެލްސީ މޮޅުވިއިރު، ލިވަޕޫލް އެއް ވަނަ އަށް

ލަންޑަން (ނޮވެމްބަރު 1) - އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި ރޭ މެންޗެސްޓާ ސިޓީ އާއި ޗެލްސީ ރަށުން ބޭރުގައި ކުޅުނު މެޗުތަކުން މޮޅުވިއިރު، އަމިއްލަ ދަނޑުގައި ރެކޯޑަކާ ހަމަކޮށް ލިވަޕޫލުން ލީގުގެ އެއް ވަނަ އަށް ޖެހިލައިފި އެވެ.

28 އޮކްޓޯބަރ

October 28, 2020
ސިޓީ މޮޅުވިއިރު، ލިވަޕޫލް ޑިފެންސަށް އަނިޔާގެ ހިޔަނި

ލިވަޕޫލް (އޮކްޓޫބަރު 28) - ޔުއެފާ ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގައި ރޭ މެންޗެސްޓާ ސިޓީން ރަށުން ބޭރުގައި އޮލިމްޕިކް މާސޭ އަތުން 3-0 އިން މޮޅުވިއިރު، މިޓްޔައެލަންޑް އަތުން 2-0 އިން ލިވަޕޫލް މޮޅުވި މެޗުގައި އެ ޓީމުގެ ޑިފެންޑަރު ފަބީނިއޯ އަށް އަނިޔާވެއްޖެ އެވެ.

25 އޮކްޓޯބަރ

October 25, 2020 4
ޔުނައިޓެޑާއި ޗެލްސީ އެއްވަރު، ލިވަޕޫލް ދެ ވަނަ އަށް

މެންޗެސްޓާ (އޮކްޓޫބަރު 25) - އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި ރޭ މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑު ދަނޑުގައި ޗެލްސީއާ ދެކޮޅަށް ކުޅުނު މެޗު ލަނޑެއް ނުޖެހި 0-0 އިން އެއްވަރުވިއިރު، އެންމެ ފަހުގެ ޗެމްޕިއަން ލިވަޕޫލުން ފަހަތުން އަރައި 2-1 އިން ޝެފީލްޑް ޔުނައިޓެޑް ބަލިކޮށް ލީގުގެ ދެ ވަނަ އަށް ޖެހިލައިފި އެވެ.

23 އޮކްޓޯބަރ

October 23, 2020 2
ޕިކްފޯޑްގެ ދިފާއުގައި އަންޗެލޮޓީ ވާހަކަދައްކައިފި

ލިވަޕޫލް (އޮކްޓޫބަރު 23) - ލިވަޕޫލްގެ ޑިފެންޑަރު ވާޖިލް ވެން ޑައިކަށް ޓެކުލްކޮށް އެވަޓަންގެ ގޯލްކީޕަރު ޖޯޑަން ޕިކްފޯޑް މަސައްކަތްކުރީ ބޯޅަ ހޯދަން ކަމަށް ބުނެ އޭނާގެ ދިފާއުގައި އެވަޓަންގެ ކޯޗު އިޓަލީގެ ކާލޯ އަންޗެލޮޓީ ވާހަަކަ ދައްކައިފި އެވެ.

22 އޮކްޓޯބަރ

October 22, 2020 6
ލިވަޕޫލާއި ސިޓީ މޮޅަކުން ޗެމްޕިއަންސް ލީގު ފަށައިފި

އަމްސްޓަޑަމް (އޮކްޓޫބަރު 22) - އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގުގެ އެންމެ ފަހުގެ ދެ ޗެމްޕިއަނުން ކަމަށްވާ ލިވަޕޫލާއި މެންޗެސްޓާ ސިޓީން މޮޅަކުން މި ފަހަރުގެ ޗެމްޕިއަންސް ލީގު ފަށައިފި އެވެ.

21 އޮކްޓޯބަރ

October 21, 2020 2
ލިވަޕޫލަށް ގޮތް ހުހެއް ނުވޭ: ކްލޮޕް

އަމްސްޓެޑަމް (އޮކްޓޫބަރު 21) - ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގައި މިރޭ ރަށުންބޭރުގައި ނެދަލެންޑްސްގެ ގަދަބާރު އަޔަކްސްއާ ދެކޮޅަށް ނުކުންނައިރު ލިވަޕޫލްގެ މުހިއްމު ކުޅުންތެރިންތަކެއް އަނިޔާގައި ތިބި ނަމަވެސް އެއީ ގޮތް ހުސްވެގެން އުޅެންޖެހޭ ހާލަތެއްގެ ގޮތުގައި ނުދެކޭ ކަމަށް ލިވަޕޫލްގެ ކޯޗު ޔާގެން ކްލޮޕް ބުނެފި އެވެ.

19 އޮކްޓޯބަރ

October 19, 2020 5
ލިވަޕޫލްގެ ވެން ޑައިކަށް ސީޒަން ނިމުމުގެ ބިރު އެބައޮތް

ލިވަޕޫލް (އޮކްޓޫބަރު 18) - އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި ހޮނިހިރު ދުވަހު އެވަޓަންއާ 2-2 އިން އެއްވަރުވި މެޗުގައި ލިވަޕޫލްގެ ނެދަލެންޑްސް ޑިފެންޑަރު ވާޖިލް ވެން ޑައިކްގެ ކަކުލަށް ލިބުނު ސީރިއަސް އަނިޔާއާ ގުޅިގެން އޭނާ އަށް މި ސީޒަނުގެ ބާކީ ބައިގައި ނުކުޅެވުމުގެ ބިރު އެބައޮތް ކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ.

17 އޮކްޓޯބަރ

October 17, 2020 4
ލިވަޕޫލް-އެވަޓަން އެއްވަރު، ޗެލްސީ ފުރުސަތު ނަގާލައިފި

ލިވަޕޫލް (އޮކްޓޫބަރު 17) - އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި މިރޭ ލިވަޕޫލާއި އެވަޓަން ކުޅުނު މެޗު 2-2 އިން އެއްވަރުވިއިރު، އަމިއްލަ ދަނޑުގައި ޗެލްސީ ކުޅުނު މެޗުން ފަހު ވަގުތު ސައުތެމްޓަނާ 3-3 އިން އެއްވަރުވެ ލީގުގެ ކުރިއަށް ޖެހިލަން ލިބުނު ފުރުސަތު ނަގާލައިފި އެވެ.

12 އޮކްޓޯބަރ

October 12, 2020 3
ލީގު ފޯމެޓް ބަދަލުކުރަން ލިވަޕޫލާއި ޔުނައިޓެޑް ތާއީދު

ލަންޑަން (އޮކްޓޫބަރު 12) - އިނގިރޭސި ފުޓްބޯޅައިގެ އެންމެ ކާމިޔާބު ދެ ޓީމު ކަމަށްވާ މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑާއި ލިވަޕޫލުގެ އެހީތެރިކަމާ އެކު އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގުގެ ފޯމެޓް ބަދަލުކުރަން ހުށަހަޅާފައިވާއިރު، ޕްރިމިއާ ލީގުގެ ބޯޑުން އެކަމާ ހިތްހަމަނުޖެހުން ފާޅުކޮށްފި އެވެ.

05 އޮކްޓޯބަރ

October 05, 2020 12
އެސްޓަން ވިލާ އިން ލަދުވެތިގޮތަކަށް ލިވަޕޫލް ބަލިކޮށްފި

ބާމިންހަމް (އޮކްޓޫބަރު 5) - އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި ރޭ އެސްޓަން ވިލާ އިން ލަދުވެތިގޮތަކަށް 7-2 އިން އެންމެ ފަހުގެ ޗެމްޕިއަން ލިވަޕޫލް ބަލިކޮށްފި އެވެ.

02 އޮކްޓޯބަރ

October 02, 2020
ކުއާޓާގައި އާސެނަލުން ސިޓީއާ ދެކޮޅަށް

ލަންޑަން (އޮކްޓޫބަރު 2) - އިނގިރޭސި ލީގު ކަޕްގެ ހަތަރު ވަނަ ބުރުގައި ޕެނަލްޓީ ޖަހައިގެން 5-4 އިން ލިވަޕޫލް ކަޓުވާލުމަށް ފަހު އާސެނަލުން ކުއާޓާ ފައިނަލުގައި އެންމެ ފަހުގެ ޗެމްޕިއަން މެންޗެސްޓާ ސިޓީއާ ވާދަކުރަން ޖެހިއްޖެ އެވެ.