12 މެއި

May 12, 2019 32
ވާދަވެރި ރޭހަށް ފަހު ސިޓީ ލީގު ޗެމްޕިއަންކަން ހޯދައިފި

އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގުގެ ތާރީހުގައި ފެނިގެން ދިޔަ، ތަށި ހޯދުމުގެ އެންމެ ވާދަވެރި ރޭހުގެ ފަހު މެޗުގައި މިރޭ ބްރައިޓަން އަތުން ފަހަތުން އަރައި 4-1 އިން މޮޅުވެ މެންޗެސްޓާ ސިޓީން އެއް...

May 12, 2019 10
ލިވަޕޫލް އުއްމީދުގައި، ސިޓީގެ އަމާޒު ތަށްޓަށް!

ލަންޑަން (މެއި 12) - އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގުގެ ފަހު މެޗުތަކަށް މިރޭ ނުކުންނައިރު ލީގު ޗެމްޕިއަންކަން ހޯދުމުގެ އަމިއްލަ ބާރުގައި މެންޗެސްޓާ ސިޓީން ތަށި އުފުލާލުމަށް...

08 މެއި

May 08, 2019 62
ބާސެލޯނާ ކަޓުވާލައި ލިވަޕޫލް ފައިނަލަށް!

ލިވަޕޫލް (މެއި 8) - ފުރަތަމަ ލެގުން 3-0 އިން ބަލިވެފައިވަނިކޮށް ޔުއެފާ ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގެ ސެމީ ފައިނަލުގެ ދެ ވަނަ ލެގުގައި ބާސެލޯނާ 4-0 ބަލިކޮށް ލިވަޕޫލް ޖެހިޖެހިގެން ދެ ވަނަ ފަހަރަށް މުބާރާތުގެ ފައިނަލުގެ ޖާގަ ހޯދައިފި އެވެ.

07 މެއި

May 07, 2019 17
"ބާސާ ބަލިކުރަން ހުރިހާ ގޮތަކުން މަސައްކަތްކުރާނަން"

ލިވަޕޫލް (މެއި 7) - ޔުއެފާ ޗެމްޕިއަންސް ލިގުގެ ސެމީ ފައިނަލުގެ ދެ ވަނަ ލެގުގައި މިރޭ އަމިއްލަ ދަނޑުގައި ކުޅޭ މެޗުން ބާސެލޯނާ ބަލިކުރަން ހުރިހާ ގޮތަކުން މަސައްކަތްކުރަން ޖެހޭ ކަމަށް ލިވަޕޫލްގެ ކޯޗު ޔާގެން ކްލޮޕް ބުނެފި އެވެ.

05 މެއި

May 05, 2019 3
އޮރީގީ ފަހު ވަގުތު ލިވަޕޫލް މޮޅުކޮށްދީފި

ނިއުކާސަލް (މެއި 5) - މެޗުގެ ފަހު ވަގުތު ޑިވޮކް އޮރީގީ ވައްދާލި ލަނޑުން 3-2 އިން ނިއުކާސަލް ޔުނައިޓެޑް އަތުން މޮޅުވެ އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގުގެ އެއް ވަނަ އަށް ލިވަޕޫލް ޖެހިލައިފި އެވެ.

03 މެއި

May 03, 2019 8
ވެން ޑައިކުގެ ތައުރީފް މެސީ އަށް

ބާސެލޯނާ (3 މެއި) – ބާސެލޯނާގެ ފޯވާޑް ލިއޮނަލް މެސީ އަކީ ދުނިޔޭގެ އެންމެ މޮޅު ކުޅުންތެރިޔާ ކަމަށާއި ކޮންމެ ސީޒަނެއްގައި އޭނާއާ ދެކޮޅަށް ކުޅެން ނުޖެހުމަކީ ނަސީބެއް ކަމަށް ލިވަޕޫލްގެ ޑިފެންޑަރު ވާޖިލް ވެން ޑައިކް ބުނެފި އެވެ.

02 މެއި

May 02, 2019 19
މެސީގެ ޖާދޫން ލިވަޕޫލް ބަލިކޮށް ބާސާ ފައިނަލާ ގާތަށް

ބާސެލޯނާ (1 މެއި) – ހިތްގައިމު ހިލޭ ޖެހުމަކުން ވައްދާލި ގޯލާ އެކު ކްލަބް ލެވެލްގައި ލިއޮނަލް މެސީ 600 ވަނަ ގޯލް ހަމަކުރި މެޗުން އިނގިރޭސި ގަދަބާރު ލިވަޕޫލް 3-0 އިން ބަލިކޮށް ސްޕެއިނުގެ ބާސެލޯނާ އިން ޔުއެފާ ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގެ ފައިނަލާ ދާދި ގާތަށް ޖެހިލައިފި އެވެ.

01 މެއި

May 01, 2019 35
ތާރީހު ލިވަޕޫލް ކޮޅަށް، ބާސާގެ ހަތިޔާރަކީ މެސީ!

ބާސެލޯނާ (މެއި 1) - ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގެ ސެމީ ފައިނަލުގެ ފުރަތަމަ ލެގުގައި މިރޭ ބާސެލޯނާ ދަނޑުގައި ލިވަޕޫލާ ދެކޮޅަށް ކުޅޭއިރު މި ދެ ޓީމުގެ ކުރިމަތިލުންތަކުގެ ތާރީހު ބުރަވަނީ ލިވަޕޫލް ކޮޅަށެވެ. އެކަމަކު މިދިޔަ 13 ވަރަކަށް އަހަރަށް ބަލާއިރު ބާސެލޯނާގެ ކާމިޔާބީތަކުގައި ހިއްސާ ބޮޑު ލިއޮނަލް މެސީ އަކީ މިރޭ ލިވަޕޫލް ފަހަތަށް...

30 އެޕްރީލް

April 30, 2019 5
ދަނޑުމަތީގައި އެކުވެރިކަމެއް ނޯންނާނެ: ސުއަރޭޒް

ބާސެލޯނާ (އޭޕްރީލް 30) - ޔުއެފާ ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގެ ސެމީ ފައިނަލުގައި މާދަމާ ރޭ އޭނާގެ ކުރީގެ ޓީމު ލިވަޕޫލާ ދެކޮޅަށް ކުޅޭއިރު ދަނޑު މަތީގައި އެކުވެރިކަމެއް ނޯންނާނެ ކަމަށް ބާސެލޯނާގެ ފޯވާޑް ލުއިސް ސުއަރޭޒް ބުނެފި އެވެ.

29 އެޕްރީލް

April 29, 2019 3
ޕީއެފްއޭގެ މޮޅު ކުޅުންތެރިޔާގެ މަގާމް ވެން ޑައިކަށް

ލަންޑަން (އޭޕްރިލް 29) – އިންގްލެންޑުގެ ޕްރޮފެޝަނަލް ޕްލެޔާސް އެސޯސިއޭޝަން (ޕީއެފްއޭ) ގެ މި ސީޒަނުގެ މޮޅު ކުޅުންތެރިޔާގެ މަގާމް ލިވަޕޫލުގެ ނެދަލެންޑްސް ޑިފެންޑަރު ވާޖިލް ވެން ޑައިކަށް ލިބިއްޖެ އެވެ.

27 އެޕްރީލް

April 27, 2019 1
ބޮޑު މޮޅަކާ އެކު ލިވަޕޫލް އެއް ވަނަ އަށް

ލިވަޕޫލް (އޭޕްރީލް 27) - އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި ރޭ ރެލިގޭޓްވެފައިވާ ހަޑްސްފީލްޑް ޓައުން އަތުން 5-0 އިން ހޯދި ބޮޑު މޮޅާ އެކު ލިވަޕޫލް ލީގުގެ އެއް ވަނަ އަށް ޖެހިލައިފި އެވެ.

26 އެޕްރީލް

April 26, 2019 3
ފަހު ވަގުތާ ޖެހެންދެން ލީގަށް ވާދަކުރާނަން: ކްލޮޕް

ލިވަޕޫލް (އޭޕްރީލް 26) - މި ފަހަރުގެ އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގަށް ވާދަކުރުން ލިވަޕޫލުން ހުއްޓާލާނީ ހުރިހާ ދޮރެއް ބަންދުވުމުން ކަމަށާއި އެންމެ ފަހު ވަގުތާ ޖެހެންދެން ތިބޭނީ ވާދަކުރުމުގެ ރޫހުގައި ކަމަށް އެ ޓީމުގެ ކޯޗު ޔާގެން ކްލޮޕް ބުނެފި އެވެ،

20 އެޕްރީލް

April 20, 2019 5
ޔުވެންޓަސް އިން ސަލާހް ގަންނަން ރޮނާލްޑޯ އެދިއްޖެ

ޓިއުރިން (އޭޕްރީލް 20) - އަންނަ ސީޒަނުގައި ޗެމްޕިއަންސް ލީގު ކާމިޔާބުކުރަން އަމާޒުހިފައި ޔުވެންޓަސް އިތުރަށް ވަރުގަދަކުރުމުގެ ގޮތުން ލިވަޕޫލްގެ ފޯވާޑް މުހައްމަދު ސަލާހު ގަންނަން އެ ޓީމުގެ ތަރި ކްރިސްޓިއާނޯ ރޮނާލްޑޯ އެ ކްލަބްގެ ވެރިން ގާތުގައި އެދިފައިވާ ކަމަށް މީޑިއާ ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ.

18 އެޕްރީލް

April 18, 2019 4
ސެމީގައި ލިވަޕޫލާއި ބާސެލޯނާގެ ކުރިމަތިލުމެއް

ލިޒްބަން، ޕޯޓޯ (އޭޕްރީލް 18) - ޔުއެފާ ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގެ ކުއާޓާ ފައިނަލުގެ ދެ ވަނަ ލެގުން ޕޯޓޯ 4-1 އިން ބަލިކޮށް މުބާރާތުގެ ސެމީ ފައިނަލުގެ ޖާގަ ޖެހިޖެހިގެން ދެ ވަނަ ފަހަރަށް ލިވަޕޫލުން ހޯދައިފި އެވެ. ސެމީ ފައިނަލުގައި ލިވަޕޫލުން ނުކުންނާނީ ބާސެލޯނާއާ ދެކޮޅަށެވެ.

15 އެޕްރީލް

April 15, 2019 5
މުހިއްމު މޮޅަށް ފަހު ކްލޮޕް: ޓީމާ މެދު ފަހުރުވެރިވަން

ލިވަޕޫލް (އޭޕްރިލް 15) – ލިވަޕޫލުގައި މިހާރު އޮތް ޓީމުގައި ބައިވެރިވެވޭތީ ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރުވެރިވާ ކަމަށާއި މި ޓީމާ މެދު ވަރަށް ބޮޑަށް ފަހުރުވެރިވާ ކަމަށް ކޯޗު ޔާގެން ކްލޮޕް ބުނެފި އެވެ.

14 އެޕްރީލް

April 14, 2019
ޗެލްސީގެ ހާލަތު ލިވަޕޫލަށް މުހިއްމެއް ނޫން: ކްލޮޕް

ލިވަޕޫލް (އޭޕްރީލް 14) - އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި މިރޭގެ މެޗަށް ނުކުންނައިރު އިދިކޮޅުގައި އޮތް ޗެލްސީގެ ހާލަތު މުހިއްމުނުވާ ކަމަށާއި ބޭނުންވަނީ މެޗުން މޮޅުވެ ހަމަޖެހުމެއް ހޯދުމަށް ކަމަށް ލިވަޕޫލްގެ ކޯޗު ޔާގެން ކްލޮޕް ބުނެފި އެވެ.

11 އެޕްރީލް

April 11, 2019 4
ސަލާހަށް، ޕޯޓޯގެ ރައީސް ފާޑުވިދާޅުވެއްޖެ

ލިޒްބަން، ޕޯޗުގަލް (އޭޕްރީލް 11) - ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގެ ކުއާޓާ ފައިނަލް ފުރަތަމަ ލެގުގައި ލިވަޕޫލްގެ ފޯވާޑް މުހައްމަދު ސަލާހަށް ރަތް ކާޑު ދައްކަން ޖެހޭ ކަމަށް ޕޯޓޯގެ ރައީސް ނޫނޯ ޕިންޓޯ ޑަ ކޮސްޓާ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

10 އެޕްރީލް

April 10, 2019 1
ޓޮޓެންހަމުން ސިޓީ ބަލިކުރިއިރު، ލިވަޕޫލް ސެމީއާ ގާތަށް

ލަންޑަން (އޭޕްރީލް 10) - ޔުއެފާ ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގެ ކުއާޓާ ފައިނަލް ފުރަތަމަ ލެގުގައި ރޭ ޓޮޓެންހަމުން 1-0 އިން މެންޗެސްޓާ ސިޓީ ބަލިކުރިއިރު، އަމިއްލަ ދަނޑުގައި ޕޯޓޯ އަތުން 2-0 އިން މޮޅުވެ ލިވަޕޫލް ސެމީ ފައިނަލުގެ ޖާގައަކާ ގާތަށް ޖެހިލައިފި އެވެ.

09 އެޕްރީލް

April 09, 2019 2
ޗެމްޕިއަންސް ލީގަކީ ލިވަޕޫލުގެ ޓާގެޓެއް: ކްލޮޕް

ލިވަޕޫލް (އޭޕްރީލް 9) - މި ސީޒަނުގައި ލިވަޕޫލްގެ ހަމައެކަނި އަމާޒަކީ އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގު ކާމިޔާބުކުރުން ނޫން ކަމަށާއި ޗެމްޕިއަންސް ލީގު އަބަދުވެސް އެ ޓީމަށް ހާއްސަވާނެ ކަމަށް ލިވަޕޫލްގެ ކޯޗު ޔާގެން ކްލޮޕް ބުނެފި އެވެ.

06 އެޕްރީލް

April 06, 2019 2
ލިވަޕޫލް އެއް ވަނަ އަށް އަރައިފި

ސައުތުހެމްޓަން (އޭޕްރިލް 6) – ފަހަތުން އަރައި 3-1 އިން ސައުތުހެމްޓަން ބަލިކޮށް ލިވަޕޫލުން އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގުގެ އެއް ވަނަ އަށް އަރައިފި އެވެ.

05 އެޕްރީލް

April 05, 2019
އޭޖެންޓުންނަށް އެންމެ ބޮޑު ހަރަދެއްކުރީ ލިވަޕޫލުން

މެންޗެސްޓާ (އޭޕްރީލް 5) - މިދިޔަ އަހަރު އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގުގެ އެހެން ޓީމުތަކާ އަޅާބަލާއިރު ލިވަޕޫލުން ކުޅުންތެރިންގެ އޭޖެންޓުންނަށް އެންމެ ބޮޑު ހަރަދުކޮށްފައިވާކަމަށް ރިޕޯޓްތަކުން ދައްކައިފި އެވެ.