21 މާޗް

March 21, 2019 1
ޑީބަލާ ހޯދަން ލިވަޕޫލުން މަސައްކަތް ކުރަނީ

ޓިއުރިން (މާޗް 21) - ޔުވެންޓަސް އަށް ކުޅެމުން އަންނަ އާޖެންޓީނާގެ ހުނަރުވެރި ތަރި ޕައޮލޯ ޑީބަލާ ހޯދަން އިނގިރޭސި ގަދަބާރު ލިވަޕޫލުން މަސައްކަތް ކުރަމުން އަންނަ ކަމަށް އިޓަލީގެ މީޑިއާތަކުން ރިޕޯޓްކޮށްފި އެވެ.

19 މާޗް

March 19, 2019 4
ރެއާލް މެޑްރިޑުން މާނޭ އަށް ވެސް ޝައުގުވެރިވޭ

މެޑްރިޑް (މާޗް 19) – ރެއާލް މެޑްރިޑުގެ ކޯޗުކަމާ ޒައިނުއްދީން ޒިދާން އަލުން ހަވާލުވެ އަންނަ ސީޒަނަށް ޓީމު ވަރުގަދަކުރަން ކުރާ މަސައްކަތުގައި ލިވަޕޫލުގެ ސެނެގާލް ފޯވާޑް ސަޑިއޯ މާނޭ...

March 19, 2019 1
ބަޔާން މިއުނިކަށް ދިއުމުގެ ވިސްނުމެއް ނެތް: ކްލޮޕް

ލަންޑަން (މާޗް 19) - ބަޔާން މިއުނިކާ ހަވާލުވާން އެނބުރި ޖަރުމަނަށް ނުދާނެ ކަމަށާއި ކުރިއަށްދާނީ ލިވަޕޫލާ އެކު ކަމަށް އެ ޓީމުގެ ކޯޗު ޔާގެން ކްލޮޕް ބުނެފި އެވެ.

18 މާޗް

March 18, 2019 3
ލިވަޕޫލް އެއް ވަނަ އަށް، ޗެލްސީ އަށް ފައިދާ ނުނެގުނު

ލަންޑަން (މާޗް 18) - އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި ރޭ ރަށުން ބޭރުގައި ފުލަމް އަތުން 2-1 އިން މޮޅުވެ ލިވަޕޫލް ލީގުގެ އެއް ވަނަ އަށް ޖެހިލިއިރު، ރަށުންބޭރުގައި އެވަޓަން އަތުން 2-0 އިން ބަލިވެ ގަދަ ހަތަރެއްގެ ރޭހުގައި ފައިދާ ނަގަން ލިބުނު ފުރުސަތު ޗެލްސީން ނަގާލައިފި އެވެ.

13 މާޗް

March 13, 2019 7
"ފޯރިގެންނަން ލިވަޕޫލަށް ޕްރެޝަރު ކުރާކަށް ނުޖެހޭ"

މިއުނިކް، ޖާމަނީ (މާޗް 13) - ޔުއެފާ ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގެ ދެ ވަނަ ބުރުގެ ދެ ވަނަ ލެގުގައި މިރޭ ބަޔާން މިއުނިކާއި ލިވަޕޫލް ކުޅޭ މެޗު ފޯރިގަދަކުރަން ކުޅިވަރު އެނަލިސްޓުންނާއި ނޫސްވެރިން ލިވަޕޫލަށް ޕްރެޝަރު ކުރުމަކީ އެންމެ ރަނގަޅު ގޮތްކަމުގައި ނުދެކޭ ކަމަށް އެ ޓީމުގެ ކޯޗު ޔާގެން ކްލޮޕް ބުނެފި އެވެ.

11 މާޗް

March 11, 2019 8
ޔުނައިޓެޑް ބަލިކޮށް އާސެނަލް ގަދަ ހަތަރަކަށް

ލަންޑަން (މާޗް 11) – ފަހަތުން އަރައި 4-2 އިން ބާންލީ ބަލިކޮށް ލިވަޕޫލުން ޕްރިމިއާ ލީގުގެ އެއް ވަނައިގައި އޮތް މެންޗެސްޓާ ސިޓީ އަށް ރޭ ޕްރެޝަރު ބޮޑުކުރިއިރު، ތަފާތު ފޯމެއްގައި އޮތް މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑް 2-0 އިން ބަލިކޮށް އާސެނަލުން ލީގުގެ ގަދަ ހަތަރެއްގެ ތެރެއަށް ވަދެއްޖެ އެވެ.

10 މާޗް

March 10, 2019 2
އަޔަކްސްގެ އުއްމީދީ ޑިފެންޑަރު ލިވަޕޫލުން ފެނިދާނެ

އެމްސްޓެޑަމް (މާޗް 10) – ޔޫރަޕުގެ ވަރަށް ގިނަ ކްލަބްތަކަކުން ފާރަލަމުން އަންނަ އަޔަކްސްގެ އުއްމީދީ ޑިފެންޑަރު މެތިއަސް ޑި ލީޓް އަންނަ ސީޒަނުގައި ލިވަޕޫލުން ފެނިދާނެ ކަމުގެ އިޝާރާތެއް އޭނާ ދީފި އެވެ.

04 މާޗް

March 04, 2019 9
އެވަޓަންއާ އެއްވަރުވެ ލިވަޕޫލަށް ފުރުސަތު ގެއްލިއްޖެ

ލިވަޕޫލް (މާޗް 4) - އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި ރޭ އެވަޓަންއާ ލަނޑެއް ނުޖެހި 0-0 އިން އެއްވަރުވެ، ލީގުގެ އެއް ވަނަ އަށް އަރަން ލިބުނު ފުރުސަތު ލިވަޕޫލަށް ގެއްލިއްޖެ އެވެ.

02 މާޗް

March 02, 2019
ސިޓީ އަށް ވުރެ ޕްރެޝަރު ބޮޑީ ލިވަޕޫލަށް: ސްޓާލިން

މެންޗެސްޓާ (މާޗް 2) - އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގު ހޯދުމުގެ ރޭހުގައި ޕްރެޝަރު ބޮޑީ އޭނާގެ ކުރީގެ ކްލަބް ލިވަޕޫލަށް ކަމަށް މެންޗެސްޓާ ސިޓީގެ ވިންގް ރަހީމް ސްޓާލިން ބުނެފި އެވެ.

28 ފެބުރުއަރީ

February 28, 2019 7
ލިވަޕޫލް ލީޑުގައި، ޗެލްސީން ޓޮޓެންހަމް މާޔޫސްކޮށްލައިފި

ލިވަޕޫލް (ފެބްރުއަރީ 28) – އަމިއްލަ ދަނޑުގައި ވަޓްފޯޑް އަތުން 5-0 އިން މޮޅުވެ އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގުގެ އެއް ވަނައިގައި ލިވަޕޫލުން އެއް ޕޮއިންޓުގެ ލީޑު ދެމެހެއްޓިއިރު، ޓޮޓެންހަމް 2-0 އިން ބަލިކޮށް ޗެމްޕިއަންކަން ހޯދުމަށް އެ ޓީމުން ކުރަމުން އުއްމީދު ފަނޑުކޮށް ޗެލްސީން އިތުބާރު ހޯދައިފި އެވެ.

24 ފެބުރުއަރީ

February 24, 2019 5
ޔުނައިޓެޑާ އެއްވަރުވެ ލިވަޕޫލް އެއް ވަނަ އަށް

މެންޗެސްޓާ (ފެބްރުއަރީ 24) - އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި މިރޭ، އަނިޔާގެ ސަބަބުން ބަލިކަށިވެފައި އޮތް މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑާ ލަނޑެއް ނުޖެހި 0-0 އިން އެއްވަރުވެ، ލިވަޕޫލް ލީގުގެ އެއް ވަނަ...

February 24, 2019 13
ލިވަޕޫލާ ކުރިމަތިލާނީ ފާގަސަންގެ ވިސްނުމުގައި: ސޯލްޝެއާ

މެންޗެސްޓާ (ފެބްރުއަރީ 24) - އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި ޒަމާންވީ ވާދަވެރިޔާ ލިވަޕޫލާ ދެކޮޅަށް މިރޭ ނުކުންނައިރު، ގެންގުޅޭނީ މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑްގެ ކުރީގެ ކޯޗު އެލެކްސް ފާގަސަންގެ...

22 ފެބުރުއަރީ

February 22, 2019
ސޯލްޝެއާ އަށް ކްލޮޕް ތައުރީފުކޮށްފި

މެންޗެސްޓާ (ފެބްރުއަރީ 22) - މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑްގެ ކޯޗު އޮލެ ގުނަ ސޯލްޝެއާ ނިސްބަތްވަނީ އެންމެ މަތީ ފަންތިއަށް ކަމަށް ބުނެ އޭނާ އަށް ލިވަޕޫލްގެ ކޯޗު ޔާގެން ކްލޮޕް ތައުރީފުކޮށްފި އެވެ.

20 ފެބުރުއަރީ

February 20, 2019 26
ފުރަތަމަ ލެގުގައި ލިވަޕޫލާއި ބަޔާން އެއްވަރުވެއްޖެ

ލިވަޕޫލް (ފެބްރުއަރީ 20) - ޔުއެފާ ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގެ ދެ ވަނަ ބުރުގެ ފުރަތަމަ ލެގުގައި ރޭ ލިވަޕޫލް ކުޅުނު މެޗުން ޖަރުމަނުގެ ޗެމްޕިއަން ބަޔާން މިއުނިކާ ލަނޑެއް ނުޖެހި 0-0 އިން އެއްވަރުވެއްޖެ އެވެ.

19 ފެބުރުއަރީ

February 19, 2019 8
ބަޔާނާ ދެކޮޅަށް ހާއްސަ ވާދަވެރިކަމެއް ނެތް: ކްލޮޕް

ލިވަޕޫލް (ފެބްރުއަރީ 19) - ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގައި މިރޭ ލިވަޕޫލް ގޮވައިގެން ބަޔާން މިއުނިކާ ދެކޮޅަށް ނުކުންނައިރު، މިއީ އޭނާ އަށް ހާއްސަ ވާދަވެރިކަމެއް އޮންނަ މެޗެއްގެ ގޮތުގައި ނުދެކޭ ކަމަށް ލިވަޕޫލްގެ ކޯޗު ޔާގެން ކްލޮޕް ބުނެފި އެވެ.

10 ފެބުރުއަރީ

February 10, 2019 24
ލިވަޕޫލް އެއް ވަނަ އަށް، ޔުނައިޓެޑް ހަތަރަކަށް

ލިވަޕޫލް (ފެބްރުއަރީ 10) - އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި ރޭ ފުލަމް އަތުން 3-0 އިން މޮޅުވެ މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑް ހަތަރު ވަނަ އަށް ޖެހިލިއިރު، އަމިއްލަ ދަނޑުގައި ބޯންމައުތު އަތުން 3-0 އިން ހޯދި މޮޅާ އެކު ލިވަޕޫލް އަލުން އެއް ވަނަ އަށް އަރައިފި އެވެ.

08 ފެބުރުއަރީ

February 08, 2019 1
ލިވަޕޫލުގައި ތަށި ހޯދުމުގެ ތަޖުރިބާ މަދު: ބެނާޑޯ

މެންޗެސްޓާ (ފެބްރުއަރީ 8) - އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގުގެ ރޭހުގައި ކުރިއަށްދާން ބަލާއިރު ލިވަޕޫލަށް ދިމާވާނެ އެންމެ ބޮޑު މައްސަލަ އަކީ ތަށި ހޯދުމުގެ ތަޖުރިބާ މަދުވުން ކަމަށް އެ ޓީމާ އެންމެ ގާތުން ވާދަކުރަމުން އަންނަ މެންޗެސްޓާ ސިޓީގެ ޕޯޗުގީސް މިޑްފީލްޑަރު ބެނާޑޯ ސިލްވާ ބުނެފި އެވެ.

05 ފެބުރުއަރީ

February 05, 2019 10
އެއް ވަނައިގައި ލިވަޕޫލަށް ޕްރެޝަރު ބޮޑުވެއްޖެ

ލަންޑަން (ފެބްރުއަރީ 5) - އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި ރޭ ރަށުންބޭރުގައި ވެސްޓް ހޭމް ޔުނައިޓެޑާ 1-1 އިން އެއްވަރުވެ، ލީގުގެ އެއް ވަނައިގައި އޮތް ލިވަޕޫލަށް ޕްރެޝަރު ބޮޑުވެއްޖެ އެވެ.

03 ފެބުރުއަރީ

February 03, 2019 3
ލިވަޕޫލަށް ހެވިފައި ނުތިބެވޭނެ: ގާޑިއޯލާ

މެންޗެސްޓާ (ފެބްރުއަރީ 3) - އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގުގެ ރޭހުގެ ކުރީގައި ލިވަޕޫލް ފަސް ޕޮއިންޓުގެ ލީޑެއްގައި އޮތް ނަމަވެސް އެ ޓީމަށް ހިތްހަމަޖެހިލައިގެން ތިބެވެން ނެތް ކަމަށް އެންމެ ފަހުގެ ޗެމްޕިއަން އަދި މި ވަގުތު ލީގުގެ ދެ ވަނައިގައި އޮތް މެންޗެސްޓާ ސިޓީގެ ކޯޗު ޕެޕް ގާޑިއޯލާ ބުނެފި އެވެ.

31 ޖެނުއަރީ

January 31, 2019 4
ލިވަޕޫލް ފުރުސަތު ގެއްލުވާލިއިރު ޗެލްސީ ފަސް ވަނަ އަށް

ލަންޑަން (ޖެނުއަރީ 31) - ލެސްޓާ ސިޓީއާ 1-1 އިން އެއްވަރުވެ އެއް ވަނައިގައި ހަތް ޕޮއިންޓަށް ލީޑު ފުޅާކުރަން ލިބުނު ރަނުގެ ފުރުސަތު ލިވަޕޫލަށް ރޭ ގެއްލުނު އިރު، ބޯންމައުތު އަތުން 4-0 އިން ބަލިވެ ޗެލްސީ ފަސް ވަނަ އަށް ވެއްޓިއްޖެ އެވެ.

30 ޖެނުއަރީ

January 30, 2019
ލިވަޕޫލަށް ވުމުން އޮންނަ ޕްރެޝަރު ބޮޑު: ކްލޮޕް

ލިވަޕޫލް (ޖެނުއަރީ 30) - އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި ކާމިޔާބު ހޯދަން ބަލާއިރު ލިވަޕޫލަށް ވުމުން އޮންނަ ޕްރެޝަރު ބޮޑުވާ ކަމަށާއި އެކަމަކު އޭނާ ދެކެނީ އެއީ ރަނގަޅު ޗެލެންޖެއްގެ ގޮތުގައި ކަމަށް އެ ޓީމުގެ ކޯޗު ޔާގެން ކްލޮޕް ބުނެފި އެވެ.

21 ޖެނުއަރީ

January 21, 2019 1
މިލްނާ އަށް ރަތްކާޑު ދެއްކީ ކުޑައިރުގެ ޓީޗަރު

ލިވަޕޫލް (ޖެނުއަރީ 21) – ޕްރިމިއާ ލީގުގައި ހޮނިހިރު ދުވަހު ކްރިސްޓަލް ޕެލަސް އަތުން 4-3 އިން ލިވަޕޫލް މޮޅުވި މެޗުގައި އެ ޓީމުގެ ވައިސް ކެޕްޓަން ޖޭމްސް މިލްނާ އަށް ރަތްކާޑު ދެއްކި ރެފްރީއަކީ އޭނާގެ ކުޑައިރުގެ ޓީޗަރުކަން ހާމަވެ، ސޯޝަލް މީޑިއާގައި އެކަން ބޮޑު މަޖާގަނޑަކަށް ވެއްޖެ އެވެ.