11 ނޮވެމްބަރ

November 11, 2019 26
ޗެމްޕިއަން ސިޓީ ބަލިކޮށް ލިވަޕޫލް ރޭހުގައި ކުރިއަށް!

ލިވަޕޫލް (ނޮވެމްބަރު 11) – އެންމެ ފަހުގެ ޗެމްޕިއަން އަދި އެންމެ ބޮޑު ވާދަވެރިޔާ މެންޗެސްޓާ ސިޓީ 3-1 އިން ބަލިކޮށް އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގުގެ އެއް ވަނައިގައި ލިވަޕޫލުން އަށް ޕޮއިންޓުގެ ލީޑެއް ނަގައި 29 އަހަރަށް ފަހު ލީގު ކާމިޔާބުކުރުމަށް ކުރިއަށް ދިގު ފިޔަވަޅެއް އަޅައިފި އެވެ.

10 ނޮވެމްބަރ

November 10, 2019 8
އެންފީލްޑްގައި ރެކޯޑް ދަށް، ގާޑިއޯލާ ބިރެއް ނުގަނޭ

ލިވަޕޫލް (ނޮވެމްބަރު 10) - ލިވަޕޫލް ދަނޑުގައި އެންމެ ފަހުން ކުޅުނު 16 މެޗުން ވެސް މެންޗެސްޓާ ސިޓީ އަށް މޮޅެއް ލިބިފައިނުވުމަކީ މިރޭގެ މެޗުގައި އެ ޓީމާ ދެކޮޅަށް ކުޅެން ބިރު ގަންނަންވީ ސަބަބެއް ނޫން ކަމަށް ސިޓީގެ ކޯޗު ޕެޕް ގާޑިއޯލާ ބުނެފި އެވެ.

06 ނޮވެމްބަރ

November 06, 2019
ޖެހިޖެހިގެން ދެ ދުވަހު ދެ ބައްރެއްގައި ލިވަޕޫލް ކުޅެނީ

ލިވަޕޫލް (ނޮވެމްބަރު 6) – ދުނިޔޭގެ ކްލަބް ފުޓްބޯޅައިގައި އަންނަ މަހު އާދަޔާހިލާފު ކަމެއް ހިނގާނެ އެވެ. އިނގިރޭސި ގަދަބާރު ލިވަޕޫލުން ތަފާތު ދެ މުބާރާތެއްގައި ޖެހިޖެހިގެން ދެ ދުވަހު، ދެ ބައްރެއްގައި ދެ މެޗު ކުޅެން ޖެހުނީ އެވެ. އެ ކްލަބުން ދެ މެޗަށް ނެރޭނީ ވަކި ދެ ޓީމެކެވެ.

03 ނޮވެމްބަރ

November 03, 2019
މާނޭ ފަހު ވަގުތު ލިވަޕޫލްގެ ލީޑު ދަމަހައްޓައިދީފި

ލަންޑަން (ނޮވެމްބަރު 3) - އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި މިރޭ އިތުރު ވަގުތުގައި ސަޑިއޯ މާނޭ ޖެހި ގޯލުން 2-1 އިން އެސްޓަން ވިލާ އަތުން މޮޅުވެ ލީގުގެ އެއް ވަނައިގައި ލިވަޕޫލުން ހަ ޕޮއިންޓުގެ ލީޑު ދަމަހައްޓައިފި އެވެ.

02 ނޮވެމްބަރ

November 02, 2019 1
ޝެޑިއުލާ ދެކޮޅަށް ގާޑިއޯލާ އާއި ކްލޮޕް އެއްގަލަކަށް

ލަންޑަން (ނޮވެމްބަރު 2) - ކުރިއަށް އޮތް ދެ މަސް ތެރޭ ގިނަ އަދަދެއްގެ މެޗުތައް ގާތްގާތުގައި ކުޅެން ޖެހޭތީ ލިވަޕޫލްގެ ކޯޗު ޔާގެން ކްލޮޕް ފާޑުކިޔަމުން އަންނައިރު، އޭނާގެ ވާހަކަތަކަށް މެންޗެސްޓާ ސިޓީގެ ކޯޗު ޕެޕް ގާޑިއޯލާ ވެސް ތާއީދުކޮށްފި އެވެ.

31 އޮކްޓޯބަރ

October 31, 2019
ލިވަޕޫލާއި ޔުނައިޓެޑުން އާސެނަލާއި ޗެލްސީ ކަޓުވާލައިފި

ލަންޑަން (އޮކްޓޫބަރު 31) - އިނގިރޭސި ލީގު ކަޕްގެ ހަތަރު ވަނަ ބުރުގައި ރޭ ފޯރިގަދަ މެޗަަކަށް ފަހު އާސެނަލް އަތުން ޕެނަލްޓީ ޖަހައިގެން 5-4 އިން މޮޅުވެ ލިވަޕޫލް ކުއާޓާ އަށް ދިޔައިރު، އަމިއްލަ ދަނޑުގައި ކުޅުނު ޗެލްސީ 2-1 އިން ބަލިކޮށް މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑް ވެސް އެ ބުރުން ޖާގަ ހޯދައިފި އެވެ.

28 އޮކްޓޯބަރ

October 28, 2019 1
ފަހަތުން އަރައި މޮޅުވެ ލިވަޕޫލް ލީޑު ދަމަހައްޓައިފި

ލިވަޕޫލް (އޮކްޓޫބަރު 28) - އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި މިރޭ ފަހަތުން އަރައި 2-1 އިން ޓޮޓެންހަމް ހޮޓްސްޕާސް އަތުން މޮޅުވެ ލީގުގެ އެއް ވަނައިގައި ލިވަޕޫލުން ހަ ޕޮއިންޓުގެ ލީޑު ދަމަހައްޓައިފި އެވެ.

27 އޮކްޓޯބަރ

October 27, 2019
ލިވަޕޫލްގެ ތާރީހަކީ އަހަންނަށް ޕްރެޝަރެއް ނޫން: ކްލޮޕް

ލިވަޕޫލް (އޮކްޓޫބަރު 27) - ލިވަޕޫލަކީ މުއްސަނދި ތާރީހެއް އޮތް ޓީމެއް ކަމުގައި ވިޔަސް އެކަމުގެ ސަބަބުން އޭނާ ވަކި ކަމެއް ހާސިލްކުރަން ޕްރެޝަރެއް އޮތް ކަމަށް ގަބޫލުނުކުރާ ކަމަށް ލިވަޕޫލްގެ ކޯޗު ޔާގެން ކްލޮޕް ބުނެފި އެވެ.

24 އޮކްޓޯބަރ

October 24, 2019 4
ލިވަޕޫލާއި ޗެލްސީ މޮޅުވިއިރު، މެސީ އަށް ރެކޯޑެއް

ލަންޑަން (އޮކްޓޫބަރު 24) - ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގައި ރޭ ޗެލްސީ، ބާސެލޯނާ އަދި ލިވަޕޫލް މުހިއްމު މޮޅުތަކެއް ހޯދިއިރު އޭގެ ތެރެއިން ބާސެލޯނާގެ މެޗުގައި ގޯލް ޖަހައި އެ ޓީމުގެ ތަރި ލިއޮނަލް މެސީ މުބާރާތުގައި ރެކޯޑެއް ގާއިމްކޮށްފި އެވެ.

20 އޮކްޓޯބަރ

October 20, 2019 11
ޔުނައިޓެޑާ އެއްވަރުވެ ލިވަޕޫލްގެ ރެކޯޑް ނިމުމަކަށް

މެންޗެސްޓާ (އޮކްޓޫބަރު 20) - އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި މިރޭ ރަށުން ބޭރުގައި މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑާ 1-1 އިން އެއްވަރުވެ ލީގުގައި ލިވަޕޫލުން ދަމަހައްޓަމުން އައި ސައްތަ އިން ސައްތަ...

October 20, 2019 11
ޔުނައިޓެޑް ލީގު ކާމިޔާބުކުރަން 30 އަހަރެއް ނުނަގާނެ

މެންޗެސްޓާ (އޮކްޓޯބަރު 20) – އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި މިރޭ ލިވަޕޫލާ ދެކޮޅަށް މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑުން ނުކުންނައިރު އެ ޓީމު އޮތީ ލިވަޕޫލަ ދިމާކުރެވޭ ފެންވަރަކު ނޫނެވެ. ކުޅުނު އަށް...

06 އޮކްޓޯބަރ

October 06, 2019 3
ބޮޑު ލީޑަކާ އެކު ލިވަޕޫލަށް ތާރީހީ ރެކޯޑެއް

ލަންޑަން (އޮކްޓޫބަރު 6) - ފަހު ވަގުތު ޖެހި ގޯލުން ލެސްޓާ ސިޓީގެ މައްޗަށް 2-1 އިން ކުރިހޯދައި އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގުގެ މި ފަހަރުގެ ސީޒަނުގައި މިހާތަނަށް ކުޅުނު އަށް މެޗުން މޮޅުވެ ލިވަޕޫލުން ލީގުގެ ތާރީހުގައި ރެކޯޑެއް ގާއިމްކޮށްފި އެވެ.

03 އޮކްޓޯބަރ

October 03, 2019 2
ސަލްޒްބާގު އަތުން ޗެމްޕިއަން ލިވަޕޫލަށް ހަނި މޮޅެއް

ލިވަޕޫލް (އޮކްޓޫބަރު 3) - ޔުއެފާ ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގައި ރޭ އޮސްޓްރިއާގެ ސަލްޒްބާގުން ފަހަތުން އަރައި ތިން ގޯލު ޖަހައި އެއްވަރުކުރި ނަމަވެސް ލިވަޕޫލުން 4-3 އިން ހަނި މޮޅެއް ހޯދައިފި އެވެ.

02 އޮކްޓޯބަރ

October 02, 2019
"އަދަބު ދޭންވީ ޓީމަށް، ކުޅުންތެރިޔާ ސަލާމަތްކޮށްދީ"

ލަންޑަން (އޮކްޓޫބަރު 2) - އިނގިރޭސި ލީގު ކަޕްގައި ލިވަޕޫލުން ކުޅުނު މެޗުގައި އެ ޓީމުގެ ޕެޑްރޯ ޗިރިވެލާގެ ރެޖިސްޓްރޭޝަން މައްސަލަ ޖެހުމުން އިނގިރޭސި އެފްއޭ އިން އެ މައްސަލަ ބަލައި ލިވަޕޫލްގެ ކުށެއް އޮތްނަމަ އެ ޓީމަށް އަދަބުދީ ޗިރިވެލާ ސަލާމަތްކޮށްދޭން ލިވަޕޫލްގެ ކޯޗު ޔާގެން ކްލޮޕް އެދިއްޖެ އެވެ.

29 ސެޕްޓެމްބަރ

September 29, 2019
ލިވަޕޫލަށް ހަތް މެޗުން ހަތް މޮޅު، ސިޓީ ކުރިއަށް

ލަންޑަން (ސެޕްޓެމްބަރު 29) - އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި ރޭ ޝެފީލްޑް ޔުނައިޓެޑް އަތުން 1-0 އިން މޮޅުވެ ލިވަޕޫލުން ހަތް މެޗުން ހަތް މޮޅު ހަމަކޮށް އެއް ވަނައިގައި ލީޑު ދެމެހެއްޓިއިރު، ރަށުން ބޭރުގައި އެވަޓަން އަތުން 3-1 އިން މެންޗެސްޓާ ސިޓީ މޮޅުވެއްޖެ އެވެ،

28 ސެޕްޓެމްބަރ

September 28, 2019
ފީފާ އެވޯޑާ ހެދި ސަލާހާއި މިސްރު އެފްއޭގެ އަރާރުމެއް

ގާހިރާ، މިސްރު (ސެޕްޓެމްބަރު 28) - ފީފާގެ ބެސްޓް އެވޯޑްސްގައި މިސްރުގެ ކޯޗާއި ކެޕްޓަންގެ ވޯޓް އެ ޓީމުގެ ތަރި މުހައްމަދު ސަލާހަށް ދިންއިރު، އޮންނަ އުސޫލުގެ ތެރެއިން ކަންތައްތައް ކޮށްފައިނުވާތީ ސަލާހާއި މިސްރު އެފްއޭއާ ދެމެދު މައްސަލަ ގޯސްވެއްޖެ އެވެ.

26 ސެޕްޓެމްބަރ

September 26, 2019
ހަތަރު ވަނަ ބުރުގައި ގަދަބާރުތަކުގެ ދެ ކުރިމަތިލުމެއް

ލަންޑަން (ސެޕްޓެމްބަރު 26) - އިނގިރޭސި ލީގު ކަޕްގެ ހަތަރު ވަނަ ބުރުގައި ޗެލްސީން އަމިއްލަ ދަނޑުގައި މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑާ ދެކޮޅަށް ކުޅެން ޖެހުނުއިރު، އާސެނަލް ކުޅޭ މެޗުގައި ރަށުން ބޭރުގައި ލިވަޕޫލާ ބައްދަލުކުރަން ޖެހިއްޖެ އެވެ.

25 ސެޕްޓެމްބަރ

September 25, 2019
ކްލޮޕް ބޭނުންވަނީ ލިވަޕޫލްގެ ކޯޗަކަށް ޖެރާޑް ގެންނަން

ލިވަޕޫލް (ސެޕްޓެމްބަރު 25) - އޭނާ ލިވަޕޫލްގެ ކޯޗުކަމުން ވަކިކޮށްފިނަމަ އެ މަގާމަށް ގެންނަން ބޭނުންވަނީ މިހާރު ރޭންޖާސްގެ ކޯޗަކަށް ހުރި ލިވަޕޫލްގެ ކުރީގެ ކެޕްޓަން ސްޓީވެން ޖެރާޑް ކަމަށް ލިވަޕޫލްގެ ކޯޗު ޔާގެން ކްލޮޕް ބުނެފި އެވެ.

22 ސެޕްޓެމްބަރ

September 22, 2019 5
ޗެލްސީ ބަލިކޮށް ލިވަޕޫލް ރެކޯޑް ދަމަހައްޓައިފި

ލަންޑަން (ސެޕްޓެމްބަރު 22) - އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި ވާދަވެރި ޗެލްސީގެ މައްޗަށް ރަށުން ބޭރުގައި 2-1 އިން މިރޭ ހޯދި މޮޅާ އެކު ލިވަޕޫލުން މި ފަހަރުގެ ލީގުގައި އެ ޓީމުގެ މޮޅުވުމުގެ...

September 22, 2019
ލިވަޕޫލް މެޗަކީ ޗެލްސީ އަށް އިމްތިހާނެއް: ލަމްޕާޑް

ލަންޑަން (ސެޕްޓެމްބަރު 22) - އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި މިރޭ އަމިއްލަ ދަނޑުގައި ލިވަޕޫލާ ދެކޮޅަށް ކުޅޭ މެޗަކީ ޗެލްސީ އަށް އިމްތިހާނެއް ކަމަށް އެ ޓީމުގެ ކޯޗު ފްރޭންކް ލަމްޕާޑް ބުނެފި...

21 ސެޕްޓެމްބަރ

September 21, 2019
ގާޑިއޯލާ އަނެއްކާ ވެސް ލިވަޕޫލަށް ތައުރީފުކޮށްފި

މެންޗެސްޓާ (ސެޕްޓެމްބަރު 21) - ކޯޗިން ކެރިއަރުގައި މިހާތަނަށް އިދިކޮޅަށް ނުކުތް އެންމެ ވަރުގަދަ އެއް ޓީމަކީ ލިވަޕޫލް ކަމަށް ބުނެ މެންޗެސްޓާ ސިޓީގެ ކޯޗު ޕެޕް ގާޑިއޯލާ އަނެއްކާ ވެސް ލިވަޕޫލަށް ތައުރީފުކޮށްފި އެވެ.

18 ސެޕްޓެމްބަރ

September 18, 2019 14
ނަޕޯލީން ޗެމްޕިއަން ލިވަޕޫލް ބަލިކޮށްފި

ނޭޕްލްސް (ސެޕްޓެމްބަރު 18) - ޔުއެފާ ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގެ އެންމެ ފަހުގެ ޗެމްޕިއަން ލިވަޕޫލް މި ފަހަރުގެ މުބާރާތުގައި ކުޅުނު ފުރަތަމަ މެޗުން ރޭ ނަޕޯލީ އަތުން 2-0 އިން ބަލިވެއްޖެ އެވެ.