17 ސެޕްޓެމްބަރ

September 17, 2019
އޭޖެންޓް ޖެހީ ޖޯކެއް، އެކަމާ ސީރިއަސް ނުވޭ: ކްލޮޕް

ލިވަޕޫލް (ސެޕްޓެމްބަރު 17) - ލިވަޕޫލްގެ ކޯޗު ޔާގެން ކްލޮޕްގެ މުސްތަގުބަލާ ބެހޭގޮތުން އޭނާގެ އޭޖެންޓް މާކް ކޮސީކާ މީޑިއާގައި ދެއްކި ވާހަކަތަކުގެ ތެރެއިން ޖެހި ޖޯކެއް މީޑިއާ އިން މާނަ ނެގީ ގޯސްކޮށް ކަމަށް ބުނެ އެކަން މީޑިއާ އަށް ކްލޮޕް އޮޅުންފިލުވައިދީފި އެވެ.

15 ސެޕްޓެމްބަރ

September 15, 2019 10
ނޯވިޗް އަތުން ސިޓީ ބަލިވުމުން ލިވަޕޫލަށް ލީޑެއް

ލަންޑަން (ސެޕްޓެމްބަރު 15) - އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގުގެ އެންމެ ފަހުގެ ޗެމްޕިއަން މެންޗެސްޓާ ސިޓީ ރޭ ކުޅުނު މެޗުން މި ފަހަރު ލީގަށް ޕްރޮމޯޓްވި ނޯވިޗް ސިޓީ އަތުން 3-2 އިން ބަލިވިއިރު، ލީގުގެ އެއް ވަނައިގައި ލިވަޕޫލަށް ފަސް ޕޮއިންޓުގެ ލީޑެއް ލިބިއްޖެ އެވެ.

09 ސެޕްޓެމްބަރ

September 09, 2019 6
ޓީވީ ރައިޓްސް އިން އެންމެ ބޮޑު އާމްދަނީއެއް ލިވަޕޫލަށް

ޒިއުރިކް، ސްވިޒަލެންޑް (ސެޕްޓެމްބަރު 9) - ޓީވީ ރައިޓްސް ޑީލްތަކުގެ ތެރެެއިން މިދިޔަ ސީޒަނުގައި ޔޫރަޕްގައި އެންމެ ބޮޑު އާމްދަނީ އެއް ލިބުނު ކްލަބަކީ ލިވަޕޫލް ކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ.

01 ސެޕްޓެމްބަރ

September 01, 2019 9
ރެކޯޑް މޮޅާ އެކު ލިވަޕޫލް މަގާމު ދަމަހައްޓައިފި

ލަންޑަން (ސެޕްޓެމްބަރު 1) - އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި ރޭ ރަށުންބޭރުގައި 3-0 އިން ބާންލީ ބަލިކޮށް ލީގުގައި ޖެހިޖެހިގެން 13 މެޗުން މޮޅުވެ ކްލަބްގެ ތާރީހުގައި ހެދި ރެކޯޑާ އެކު ލިވަޕޫލް އެއް ވަނަ މަގާމު ދިފާއުކޮށްފި އެވެ.

29 އޯގަސްޓް

August 29, 2019 15
ޔޫރަޕްގެ މޮޅު ކުޅުންތެރިޔާގެ މަގާމު ވެން ޑައިކަށް

މޮނާކޯ (އޮގަސްޓް 29) - މިިދިޔަ ސީޒަނުގެ ޔޫރަޕްގެ އެންމެ މޮޅު ފުޓްބޯޅަ ކުޅުންތެރިޔާގެ މަގާމު ލިވަޕޫލުގެ ނެދަލެންޑްސްގެ ޑިފެންޑަރު ވާޖިލް ވެން ޑައިކް ހޯދައިފި އެވެ.

August 29, 2019
އިނގިރޭސި ކްލަބްތަކަށް ޔޫރަޕްގައި ފަސޭހަނުވާނެ: ކްލޮޕް

ލަންޑަން (އޮގަސްޓް 29) - މިދިޔަ ސީޒަނުގައި ޔޫރަޕްގެ ކްލަބް ދެ މުބާރާތް ކަމަށްވާ ޗެމްޕިއަންސް ލީގާއި ޔޫރޮޕާ ލީގުގައި އިނގިރޭސި ޓީމުތައް ކާމިޔާބުކުރި ނަމަވެސް މި ފަހަރު އިނގިރޭސި...

25 އޯގަސްޓް

August 25, 2019 11
އާސެނަލް ބަލިކޮށް ލިވަޕޫލަށް ތިން ޕޮއިންޓުގެ ލީޑެއް

ލިވަޕޫލް (އޮގަސްޓް 25) – އާސެނަލް 3-1 އިން ބަލިކޮށް އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގުގެ އެއް ވަނައިގައި ލިވަޕޫލުން ތިން ޕޮއިންޓުގެ ލީޑެއް ނަގައިފި އެވެ.

24 އޯގަސްޓް

August 24, 2019 4
އާސެނަލްގެ ފުރަތަމަ ޓެސްޓް މިރޭ ލިވަޕޫލާ ދެކޮޅަށް

ލިވަޕޫލް (އޮގަސްޓް 24) – އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި މިރޭ ޔޫރަޕުގެ ޗެމްޕިއަން ލިވަޕޫލާ ދެކޮޅަށް އާސެނަލުން ނުކުންނައިރު މިއީ އެ ޓީމުގެ ހަގީގީ ފެންވަރު ވަޒަންކޮށްލަން ލިބޭނެ ފުރުސަތެކެވެ.

18 އޯގަސްޓް

August 18, 2019 6
ސިޓީ އާއި ޓޮޓެންހަމް އެއްވަރު، ލިވަޕޫލް ކުރިއަށް

މެންޗެސްޓާ (އޮގަސްޓް 18) – ޕްރިމިއާ ލީގުގައި ރޭ ޗެމްޕިއަން މެންޗެސްޓާ ސިޓީ އާއި ޓޮޓެންހަމް ހޮޓްސްޕާސް ކުޅުނު މެޗު 2-2 އިން އެއްވަރުވި އިރު ލިވަޕޫލާއި އާސެނަލް ކުޅުނު މެޗުތަކުން މޮޅުވެއްޖެ އެވެ.

15 އޯގަސްޓް

August 15, 2019 4
އިސްތަންބޫލުން ލިވަޕޫލަށް އަނެއްކާ ވެސް ތަށްޓެއް!

އިސްތަންބޫލް (އޮގަސްޓް 15) – މި ސީޒަނުގައި ކްލަބާ ގުޅި، އެއް ވަނަ ގޯލްކީޕަރު އެލިސަން ބެކާ އަށް އަނިޔާވުމުން ފުރަތަމަ އެގާރައިން ފުރުސަތު ލިބުނު އެޑްރިއަން މަތަކުރި ޕެނަލްޓީއާ އެކު 5-4 އިން ޗެލްސީ ބަލިކޮށް ލިވަޕޫލުން ޔޫރަޕިއަން ސުޕަ ކަޕް މިރޭ ކާމިޔާބުކޮށްފި އެވެ.

14 އޯގަސްޓް

August 14, 2019 6
ޗެލްސީ ފަސޭހަކޮށް ނުނަގާނަން: ކްލޮޕް

އިސްޓަންބުލް، ތުރުކީ (އޮގަސްޓް 14) - ޔޫރަޕްގެ ފުޓްބޯޅަ ސީޒަން ހުޅުވުމުގެ ގޮތުން މިރޭ މިިދިޔަ އަހަރުގެ ޔޫރޮޕާ ލީގުގެ ޗެމްޕިއަން ޗެލްސީއާ ދެކޮޅަށް ކުޅޭ މެޗު ފަސޭހަކޮށް ނުނަގާނެ ކަމަށް ލިވަޕޫލްގެ ކޯޗު ޔާގަން ކްލޮޕް ބުނެފި އެވެ.

12 އޯގަސްޓް

August 12, 2019 5
ސަލާހުގެ ފަރާތުން މިސްރަށް ގިނަ އެހީތަކެއް

ލިވަޕޫލުގެ މިސްރު ފޯވާޑް މުހައްމަދު ސަލާހަށްޓަކައި އެ ގައުމުގެ ރައްޔިތުން ފަހުރުވެރިވާ ގިނަ ސަބަބުތަކެއް އެބަހުއްޓެވެ. އޭގެ ތެރެއިން ގިނަ ބަޔެއްގެ ލޮލަށް އެންމެ ބޮޑަށް ފެންނަ ކަމަކީ ފުޓްބޯޅަ މެޗުތަކުގައި އޭނާ ދައްކާ ތަފާތެވެ. އެކަމަކު ދަނޑުން ބޭރުގައި މިސްރުގެ އެކި ކަންކަމަށް ސަލާހު އަންނަނީ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދެމުންނެވެ.

10 އޯގަސްޓް

August 10, 2019 1
ލިވަޕޫލްގެ އުފާވެރި ފެށުމަށް އެލިސަންގެ އަނިޔާގެ ހިޔަނި

ލިވަޕޫލް (އޮގަސްޓް 10) - އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގުގެ ސީޒަނުގެ ފުރަތަމަ މެޗުުން އަލަށް ޕްރޮމޯޓްވި ނޯވިޗް ސިޓީ އަތުން 4-1 އިން މޮޅުވި ލިވަޕޫލްގެ އުފާވެރި ފެށުމަށް އެ ޓީމުގެ ގޯލްކީޕަރު އެލިސަން ބެކާގެ އަނިޔާގެ ހިޔަނި އެޅިއްޖެ އެވެ.

09 އޯގަސްޓް

August 09, 2019
ލިވަޕޫލްގެ ފެންވަރު މަތިކުރަން ބޭނުން: ކްލޮޕް

ލިވަޕޫލް (އޮގަސްޓް 9) - މި ފަހަރުގެ އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގުގެ ފުރަތަމަ މެޗުގައި މިރޭ ނޯވިޗް ސިޓީއާ ދެކޮޅަށް ނުކުންނައިރު ބޭނުންވަނީ ލިވަޕޫލްގެ ފެންވަރު މިދިޔަ ސީޒަނަށް ވުރެ މަތިކުރަން ކަމަށް އެ ޓީމުގެ ކޯޗު ޔާގެން ކްލޮޕް ބުނެފި އެވެ.

05 އޯގަސްޓް

August 05, 2019 12
ލިވަޕޫލް ބަލިކޮށް ސިޓީން ޝީލްޑް އުފުލާލައިފި

ލަންޑަން (އޮގަސްޓް 5) - އިނގިރޭސި ފުޓްބޯޅަ ސީޒަން ހުޅުވަން ކުޅޭ މެޗުގައި ލިވަޕޫލް އަތުން ޕެނަލްޓީ ޖަހައިގެން 5-4 އިން މޮޅުވެ މެންޗެސްޓާ ސިޓީން އެފްއޭ ޗެރިޓީ ޝީލްޑް އުފުލާލައިފި އެވެ.

04 އޯގަސްޓް

August 04, 2019 2
ޔޫރަޕްގެ ޗެމްޕިއަނަށް ވުމަކީ ޕްރެޝަރެއް ނޫން: ކްލޮޕް

ލަންޑަން (އޮގަސްޓް 4) - ކުރިއަށް އޮތް ސީޒަނަށް ތައްޔާރުވާއިރު ލިވަޕޫލަކީ އެންމެ ފަހުގެ ޔޫރަޕްގެ ޗެމްޕިއަނަށް ވުމަކީ އޮތް އިތުރު ޕްރެޝަރެއްގެ ގޮތުގައި ނުދެކޭނެ ކަމަށް ލިވަޕޫލްގެ ކޯޗު ޔާގެން ކްލޮޕް ބުނެފި އެވެ.

03 އޯގަސްޓް

August 03, 2019
ޔުއެފާ ސުޕަ ކަޕް މެޗަށް އަންހެން ރެފްރީ އެއް

ޕެރިސް، ފްރާންސް (އޮގަސްޓް 3) - އަންނަ ހަފްތާގައި އޮންނަ ޔޫރަޕްގެ ފުޓްބޯޅަ ސީޒަން ހުޅުވާ މެޗު ޔުއެފާ ސުޕަ ކަޕްގައި ޗެލްސީ އާއި ލިވަޕޫލް ބައްދަލުކުރާ މެޗުގެ ރެފްރީ އަކަށް ފްރާންސްގެ އަންހެން ރެފްރީ ސްޓެފަނީ ފްރަޕާޓް ހަމަޖައްސައިފި އެވެ.

26 ޖުލައި

July 26, 2019
މަނާބޭހުގެ މައްސަލައިގައި ސަކޯ ބަދަލު ހޯދަން ކޯޓަށް

ލަންޑަން (ޖުލައި 26) - މަނާބޭހުގެ ނުބައި ދައުވާއެއްގައި ޔޫރަޕްގެ މައި ފުޓްބޯޅަ އިދާރާ ޔުއެފާ އިން ކްރިސްޓަލް ޕެލަސް އަށް ކުޅެމުން އަންނަ ފްރާންސްގެ ޑިފެންޑަރު މަމަދޫ ސަކޯ އަށް އަދަބުދީފައިވާތީ އޭގެ ބަދަލެއްގެ ގޮތުގައި ވޯލްޑް އެންޓި ޑޯޕިން އެޖެންސީ (ވާޑާ) އަތުން 16 މިލިއަން ޑޮލަރު ހޯދަން އޭނާ ކޯޓުގައި ދައުވާކޮށްފި އެވެ.

22 ޖުލައި

July 22, 2019 1
ސީޒަން ހުޅުވާ މެޗުގައި މާނޭ ނުކުޅޭނެ

ލަންޑަން (ޖުލައި 22) - އަންނަ މަހު ތިން ވަނަ ދުވަހު އިނގިރޭސި ފުޓްބޯޅަ ސީޒަން ހުޅުވަން ކުޅޭ އެފްއޭ ކޮމިއުނިޓީ ޝީލްޑް މެޗުގައި ލީގު ޗެމްޕިއަން މެންޗެސްޓާ ސިޓީއާ ދެކޮޅަށް ލިވަޕޫލްގެ ފޯވާޑް ސަޑިއޯ މާނޭ ނުކުޅޭނެ ކަމަށް އެ ކްލަބުން ބުނެފި އެވެ.

19 ޖުލައި

July 19, 2019 3
ސިޓީ އާއި ޕީއެސްޖީ ގޮތަށް ހަރަދުކުރެވެން ނެތް: ކްލޮޕް

ލޮސް އެންޖެލްސް، ޔުނައިޓެޑް ސްޓޭޓްސް (ޖުލައި 19) - މެންޗެސްޓާ ސިޓީ އާއި ޕީއެސްޖީ ކުރާ ގޮތަށް ކޮންމެ އަހަރަކު ޓްރާންސްފާ މާކެޓްގައި ބޮޑު އަގުގައި ކުޅުންތެރިން ގަންނަން ލިވަޕޫލުން ހޭދަނުކުރާނެ ކަމަށް އެ ޓީމުގެ ކޯޗު ޔާގެން ކްލޮޕް ބުނެފި އެވެ.

12 ޖުލައި

July 12, 2019 8
ބާސެލޯނާ ދޫކޮށްލާނަމަ ކުޓީނިއޯ ބޭނުމީ ލިވަޕޫލަށް ދާން

ބާސެލޯނާ (ޖުލައި 12) - މި ފަހަރުގެ ޓްރާންސްފާ މާކެޓްގައި ބާސެލޯނާ އިން އޭނާ ވިއްކާލާނަމަ ބްރެޒިލްގެ ތަރި ފިލިއްޕޭ ކުޓީނިއޯ ބޭނުންވަނީ އެނބުރި ލިވަޕޫލަށް ބަދަލުވާން ކަމަށް ސްޕެއިނުގެ މީޑިއާ ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ.