28 ޖޫން

June 28, 2020 2
އެފްއޭ ކަޕް: މެގުއާގެ ގޯލުން ޔުނައިޓެޑް ސެމީ އަށް

ނޯވިޗް (ޖޫން 28) - ކެޕްޓަން ހެރީ މެގުއާ ޖެހި ގޯލުން 2-1 އިން ނޯވިޗް ސިޓީ ބަލިކޮށް މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑް އެފްއޭ ކަޕްގެ ސެމީ ފައިނަލުން ފުރުސަތު ހޯދައިފި އެވެ.

14 ޖޫން

June 14, 2020
ޕޮޒިޓިވްވި ނޯވިޗް ކުޅުންތެރިޔާގެ ކޮންޓެކްޓްތައް ބަލަނީ

ލަންޑަން (ޖޫން 14) - އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގުގެ ކުޅުންތެރިންނާއި އޮފިޝަލުން ކޮވިޑް-19 އެންމެ ފަހުން ޓެސްޓްކުރިއިރު، ނޯވިޗް ސިޓީގެ ކުޅުންތެރިޔަކު ޕޮޒިޓިވްވެފައިވާތީ އެ ކުޅުންތެރިޔާގެ ކޮންޓެކްޓުތައް ވަރަށް ގާތުން ބަލަން ފަށާފައިވާ ކަމަށް މީޑިއާ ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ.

16 ފެބުރުއަރީ

February 16, 2020 2
އެނބުރި އައިސް މާނޭ ލިވަޕޫލްގެ ލީޑުފުޅާކޮށްދީފި

ލަންޑަން (ފެބްރުއަރީ 16) - އަނިޔާއިން އެނބުރި އައިސް ސަޑިއޯ މާނޭ ޖެހި ގޯލުން ތާވަލުގެ ފުލުގައި އޮތް ނޯވިޗް ސިޓީ 1-0 އިން ބަލިކޮށް ލިވަޕޫލުން އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގުގެ އެއް ވަނައިގައި 25 ޕޮޮއިންޓަށް ލީޑުފުޅާކޮށްފި އެވެ.

15 ސެޕްޓެމްބަރ

September 15, 2019 10
ނޯވިޗް އަތުން ސިޓީ ބަލިވުމުން ލިވަޕޫލަށް ލީޑެއް

ލަންޑަން (ސެޕްޓެމްބަރު 15) - އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގުގެ އެންމެ ފަހުގެ ޗެމްޕިއަން މެންޗެސްޓާ ސިޓީ ރޭ ކުޅުނު މެޗުން މި ފަހަރު ލީގަށް ޕްރޮމޯޓްވި ނޯވިޗް ސިޓީ އަތުން 3-2 އިން ބަލިވިއިރު، ލީގުގެ އެއް ވަނައިގައި ލިވަޕޫލަށް ފަސް ޕޮއިންޓުގެ ލީޑެއް ލިބިއްޖެ އެވެ.

10 އޯގަސްޓް

August 10, 2019 1
ލިވަޕޫލްގެ އުފާވެރި ފެށުމަށް އެލިސަންގެ އަނިޔާގެ ހިޔަނި

ލިވަޕޫލް (އޮގަސްޓް 10) - އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގުގެ ސީޒަނުގެ ފުރަތަމަ މެޗުުން އަލަށް ޕްރޮމޯޓްވި ނޯވިޗް ސިޓީ އަތުން 4-1 އިން މޮޅުވި ލިވަޕޫލްގެ އުފާވެރި ފެށުމަށް އެ ޓީމުގެ ގޯލްކީޕަރު އެލިސަން ބެކާގެ އަނިޔާގެ ހިޔަނި އެޅިއްޖެ އެވެ.