27 ނޮވެމްބަރ

November 27, 2017 2
ޕީއެސްޖީގެ ފެންވަރު ދައްކާލެވިއްޖެ: އެމެރީ

ޕެރިސް، ފްރާންސް (ނޮވެމްބަރު 27) - އެންމެ ފަހުގެ ޗެމްޕިއަން މޮނާކޯ އަތުން 2-1 އިން މޮޅުވުމުން ޕީއެސްޖީގެ މިހާރުގެ ފެންވަރު ދައްކާލެވިއްޖެ ކަމަށް އެ ޓީމުގެ ކޯޗު އުނާއި އެމެރީ ބުނެފި އެވެ.

20 ނޮވެމްބަރ

November 20, 2017 1
ނޭމާ ހޯދި ގޮތަށް ކުޓީނިއޯ ވެސް ގެނެވިދާނެ: ސިލްވާ

ޕެރިސް (ނޮވެމްބަރު 20) - މި ސީޒަން ފެށުމުގެ ކުރިން ބާސެލޯނާ އިން ނޭމާ ގެނައި ގޮތަށް ލިވަޕޫލްގެ ފިލިއްޕޭ ކުޓީނިއޯ ވެސް ހޯދަން ބޭނުންވާ ކަމަށް ޕީއެސްޖީގެ ކެޕްޓަން ބްރެޒިލްގެ ޑިފެންޑަރު ތިއާގޯ ސިލްވާ ބުނެފި އެވެ.

19 ނޮވެމްބަރ

November 19, 2017
އިބްރަހިމޮވިޗް ނެތި ކަވާނީ ޕީއެސްޖީގައި ވިދަނީ

ޕެރިސް (ނޮވެމްބަރު 19) - މިދިޔަ ސީޒަން ފެށުމުގެ ކުރިން ޒަލަޓާން އިބްރަހިމޮވިޗް ޕީއެސްޖީ ދޫކޮށް މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑަށް ބަދަލުވުމުން ޕީއެސްޖީގެ ޓޮޕް ސްޓްރައިކަރަކަށްވީ އެޑިސަން ކަވާނީ އެވެ. އެ މަގާމަށް ކަވާނީ ބަދަލުވި ފަހުން އޭނާ ވަނީ މިހާތަނަށް ކުޅުނު 67 މެޗުން 68 ލަނޑު ޖަހައިފަ އެވެ.

11 ނޮވެމްބަރ

November 11, 2017 2
މީޑިއާގެ ވާހަކަތަކުގެ ސަބަބުން ނޭމާ އަށް ރޮވިއްޖެ

ލިއްލޭ، ފްރާންސް (ނޮވެމްބަރު 11) - ޕީއެސްޖީގެ ކޯޗު އުނާއި އެމެރީ އާއި ފޯވާޑް އެޑިސަން ކަވާނީއާ މައްސަލަ ޖެހިފައިވާ ކަމަށް ބުނެ އެ ޓީމަށް ކުޅޭ ބްރެޒިލްގެ ތަރި ނޭމާއާ ގުޅުވައިގެން މީޑިއާގައި ދައްކާ ވާހަކަތަކުގެ ސަބަބުން އޭނާ ހިތަށް އަސަރުކޮށްފައިވާ ކަމަށް ބުނެފި އެވެ.

08 ނޮވެމްބަރ

November 08, 2017 5
އަދަބުން ސަލާމަތްވާން ޕީއެސްޖީން ކުޅުންތެރިން ވިއްކަނީ

ޕެރިސް، ފްރާންސް (ނޮވެމްބަރު 8) - ނިމިގެން ދިޔަ ޓްރާންސްފާ މާކެޓްގައި ޕީއެސްޖީން ފައިނޭންޝިއަލް ފެއާޕްލޭ (އެފްއެފްޕީ)ގެ ގަވާއިދުތަކާ ހިލާފުވެފައިވާތީ އެ ގަަވާއިދުގެ ތެރެއަށް ފެތުމަށްޓަކައި އަންނަ ޖެނުއަރީ މަހުގެ ޓްރާންސްފާ މާކެޓްގައި އެ ޓީމުގެ ބައެއް ކުޅުންތެރިން ވިއްކާލަން ޖެހިފައިވާ ކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ.

01 ނޮވެމްބަރ

November 01, 2017
ޕީއެސްޖީ އާއި ބަޔާން ދެ ވަަނަ ބުރަށް

ޕެރިސް (ނޮވެމްބަރު 1) - ޔުއެފާ ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގައި ރޭ ކުޅުނު މެޗުތަކުން މޮޅުވެ ގްރޫޕް ބީ އިން ބަޔާން މިއުނިކާއި ޕީއެސްޖީ މުބާރާތުގެ ދެ ވަނަ ބުރުގެ ޖާގަތައް ޔަގީންކޮށްފި އެވެ.

23 އޮކްޓޯބަރ

October 23, 2017 8
ނޭމާ އަށް ރަތެއް، ޕީއެސްޖީ ސަލާމަތްކޮށްދިނީ ކަވާނީ

މާސޭ، ފްރާންސް (އޮކްޓޯބަރު 23) - ފްރެންޗް ލީގުގައި ރޭ ޕީއެސްޖީ ކުޅުނު މެޗުގައި އެ ޓީމުގެ ތަރި ނޭމާ އަށް ރަތެއް ދެއްކިއިރު، އިތުރު ވަގުތުގައި އެޑިސަން ކަވާނީ ވައްދާލި ހިލޭ ޖެހުމަކުން 2-2 އިން މާސޭއާ ޕީއެސްޖީން އެއްވަރުކޮށްފި އެވެ.

19 އޮކްޓޯބަރ

October 19, 2017 5
ޔުނައިޓެޑާއި ޕީއެސްޖީ ދެ ވަނަ ބުރާ ގާތަށް

ލިޒްބަން، ޕޯޗުގަލް (އޮކްޓޯބަރު 19) - ޔުއެފާ ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގައި ރޭ ކުޅުނު މެޗުތަކުން މޮޅުވެ މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑާއި ޕީއެސްޖީ މުބާރާތުގެ ދެ ވަނަ ބުރާ ގާތަށް ޖެހިލައިފި އެވެ.

15 އޮކްޓޯބަރ

October 15, 2017 1
ޕީއެސްޖީ ބަރޯސާވަނީ ވަކި ކުޅުންތެރިއަކަށް ނޫން: އެމެރީ

ގިޖޯން، ފްރާންސް (އޮކްޓޯބަރު 15) - ޕީއެސްޖީ ބަރޯސާވަނީ ވަކި ކުޅުންތެރިއަކަށް ނޫން ކަމަށް ރޭ ގިޖޯން އަތުން 2-1 އިން މޮޅުވި މެޗަށް ފަހު ޕީއެސްޖީގެ ކޯޗު އުނާއި އެމެރީ ބުނެފި އެވެ.

13 އޮކްޓޯބަރ

October 13, 2017
ޕީއެސްޖީގެ ކޯޗަކަށް ޒިދާން ގެންނަން މަސައްކަތް ފަށައިފި

ޕެރިސް، ފްރާންސް (އޮކްޓޯބަރު 13) - ޕީއެސްޖީގެ ކޯޗަކަށް ރެއާލް މެޑްރިޑްގެ ކޯޗު ޒިނެދިން ޒިދާން ގެންނަން ޕީއެސްޖީގެ ވެރިޔާ ނާސިރު އަލް ހެލާފީ މަސައްކަތް ފަށާފައިވާ ކަމަށް މީޑިއާ ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ.

28 ސެޕްޓެމްބަރ

September 28, 2017 1
ގަދަބާރުތައް ކާމިޔާބު ހޯދި ރޭ ބަޔާނަށް ހިތްދަތިކަން

ޕެރިސް (ސެޕްޓެމްބަރު 28) – ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގެ ގްރޫޕް ސްޓޭޖުގައި ރޭ ޔޫރަޕުގެ ގަދަބާރުތައް ކަމަށްވާ އިންގްލެންޑުގެ މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑާއި ސްޕެއިނުގެ ބާސެލޯނާ އާއި އިޓަލީގެ ޔުވެންޓަސް އިން މޮޅުތަކެއް ހޯދިއިރު ޖަރުމަނުގެ ބަޔާން މިއުނިކް ފްރާންސުގެ ޕީއެސްޖީގެ އަތްދަށުވެއްޖެ އެވެ.

19 ސެޕްޓެމްބަރ

September 19, 2017 23
އެމްބާޕޭގެ ގަދަ ތިނެއްގައި މެސީ ނުހިމެނޭ

ޕެރިސް (ސެޕްޓެމްބަރު 19) - ފްރާންސްގެ ޕީއެސްޖީ އަށް ކުޅެމުން އަންނަ އުއްމީދީ ފޯވާޑް ކިލިއަން އެމްބާޕޭ އޭނާ އަށް އެންމެ މޮޅު ތިން ކުޅުންތެރިންނަކީ ރެއާލް މެޑްރިޑްގެ ކްރިސްޓިއާނޯ ރޮނާލްޑޯ އާއި ޕީއެސްޖީގެ ނޭމާގެ އިތުރުން ޗެލްސީގެ އެޑެން ހަޒާޑް ކަމަށް ބުނެފި އެވެ.

18 ސެޕްޓެމްބަރ

September 18, 2017 8
"ނޭމާ އާއި ކަވާނީއާ ދެމެދުގައި މައްސަލައެއް ނެތް"

ޕެރިސް (ސެޕްޓެމްބަރު 18) - ޕީއެސްޖީގެ ކުރިއަށް ކުޅޭ ދެ ކުޅުންތެރިން ކަމަށްވާ އެޑިސަން ކަވާނީ އާއި ނޭމާގެ ދެމެދުގައި މައްސަލައެއް ނެތް ޖެހިފައިނުވާ ކަމަށް އެޓީމުގެ ކޯޗު އުނާއި އެމެރީ ބުނެފި އެވެ.

13 ސެޕްޓެމްބަރ

September 13, 2017 3
ޗެލްސީ އާއި ޕީއެސްޖީ އަށް ތަފާތު ބޮޑު މޮޅުތަކެއް

ލަންޑަން (ސެޕްޓެމްބަރު 13) – ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގެ ގްރޫޕް ސްޓޭޖުގައި ކުޅުނު ފުރަތަމަ މެޗުތަކުން ރޭ އިނގިރޭސި ޗެމްޕިއަން ޗެލްސީ އާއި ފްރާންސުގެ ގަދަބާރު ޕީއެސްޖީން ތަފާތު ބޮޑު މޮޅުތަކެއް ހޯދައިފި އެވެ.

09 ސެޕްޓެމްބަރ

September 09, 2017 4
އެމްބާޕޭގެ ގޯލުން ޕީއެސްޖީ އަށް ތަފާތު ބޮޑު މޮޅެއް

މެޓްޒް، ފްރާންސް (ސެޕްޓެމްބަރު 9) – ދުނިޔޭގެ އެންމެ އުއްމީދީ އެއް ފޯވާޑް ކީލިއަން އެމްބާޕޭ ޕީއެސްޖީ އަށް ކުޅެދިން ފުރަތަމަ މެޗުގައި ޖެހި ގޯލާ އެކު ފްރާންސް ލީގުގައި ރޭ މެޓްޒް އަތުން 5-1 އިން ޕީއެސްޖީ މޮޅުވެއްޖެ އެވެ.

03 ސެޕްޓެމްބަރ

September 03, 2017 1
ޕީއެސްޖީ އަށް އަދަބު ލިބުމުގެ ފުރުސަތު ބޮޑު!

ޒިއުރިކް، ސްވިޒަލެންޑް (ސެޕްޓެމްބަރު 3) - ނިމިގެން ދިޔަޓްރާންސްފާ މާކެޓްގައި ޕީއެސްޖީން ފައިނޭންޝިއަލް ފެއާޕްލޭ (އެފްއެފްޕީ)ގެ ގަވަާއިދުތަކާ ހިލާފުވެފައިވޭތޯ ބެލުމަށް ޔުއެފާ އިން ތަހުގީގު ފަށާފައިވާއިރު އެ ޓީމަށް ސަސްޕެންޝަނެއް އައުމުގެ ފުރުސަތު ބޮޑު ކަމަށް ޔުއެފާގެ އޮފިޝަލަކު ބުނެފި އެވެ.

01 ސެޕްޓެމްބަރ

September 01, 2017 2
އެމްބާޕޭ ޕީއެސްޖީއަށް، 180 މިލިއަނަށް އަގު އަރާނެ!

ޕެރިސް (ސެޕްޓެމްބަރު 1) – ދުނިޔޭގައި މި ވަގުތު ހުރި އެންމެ އުއްމީދީ ފޯވާޑް މޮނާކޯގެ ކީލިއަން އެމްބާޕޭ ރެކޯޑް އަގަކަށް ގަތުމުގެ ފުރުސަތު ލިބޭ ގޮތަށް އޭނާ ލޯން އުސޫލުން ޕީއެސްޖީން ގެންގޮސްފި އެވެ.

21 އޯގަސްޓް

August 21, 2017 10
ބާސާގެ ބޯޑް މެމްބަރުންނަށް މައާފެއް ނެތް: ނޭމާ

ޕެރިސް (އޮގަސްޓް 21) - ބާސެލޯނާ ދޫކޮށްލީ ކްލަބާ އެއްވެސް މައްސަލައެއް އޮވެގެން ނޫން ކަމަށާއި އެހެން ނަމަވެސް އެ ކްލަބް ބޯޑް މެމްބަރުންނަށް މައާފް ނުކުރާނެ ކަމަށް އެ ޓީމު ދޫކޮށް ޕީއެސްޖީ އަށް ބަދަލުވި ބްރެޒިލްގެ ތަރި ނޭމާ ބުނެފި އެވެ.

14 އޯގަސްޓް

August 14, 2017 9
ފުރަތަމަ މެޗުގައި ވެސް ނޭމާގެ ފަރާތުން މޮޅު ކުޅުމެއް

ގުއިންގޭމްޕް، ފްރާންސް (އޮގަސްޓް 14) – ދުނިޔޭގެ ރެކޯޑް އަގެއް ކަމަށްވާ 222 މިލިއަން ޔޫރޯ އަށް ޕީއެސްޖީން ގަތް ބްރެޒިލް ފޯވާޑް ނޭމާ އެ ޓީމަށް ކުޅުނު ފުރަތަމަ މެޗުގައި ރޭ ލަނޑު ޖަހައިފި މޮޅު ކުޅުމެއް ދައްކައިފި އެވެ.

09 އޯގަސްޓް

August 09, 2017 2
ނޭމާގެ ޓްރާންސްފާ ޔުއެފާ އިން ތަހުގީގު ކުރާނެ

ޒިއުރިކް، ސްވިޒަލެންޑް (އޮގަސްޓް 9) - ބާސެލޯނާ ދޫކޮށް ދުނިޔޭގެ ރެކޯޑް އަގަކަށް ޕީއެސްޖީ އަށް ބަދަލުވި ބްރެޒިލްގެ ނޭމާގެ ޓްރާންސްފާ ކަންތައްތައް ދިޔައީ ފައިނޭންޝިއަލް ފެއާޕްލޭ (އެފްއެފްޕީ) ގަވައިދުތަކާ އެއްގޮތަށްތޯ ބެލުމަށް ޔުއެފާ އިން އެކަން ތަހުގީގުކުރާނެ ކަމަށް ބުނެފި އެވެ.