21 ފެބުރުއަރީ

February 21, 2020
ޔުނައިޓެޑް އެއްވަރު، އާސެނަލާއި ވުލްވްސް އަށް މޮޅެއް

އެތަންސް (ފެބްރުއަރީ 21) - ޔޫރޮޕާ ލީގުގެ ދެ ވަނަ ބުރުގައި ރޭ މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑާއި ކްލަބް ބްރޫޖް 1-1 އިން އެއްވަރުވިއިރު، އާސެނަލް އާއި ވުލްވްސް އިން މުހިއްމު މޮޅެއް ހޯދައިފި އެވެ.

02 ފެބުރުއަރީ

February 02, 2020 6
22 ޕޮއިންޓް: ލިވަޕޫލަށް ރެކޯޑް ލީޑެއް

ލަންޑަން (ފެބްރުއަރީ 2) - އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި ރޭ 4-0 އިން ސައުތެމްޓަން ބަލިކޮށް ލީގުގެ އެއް ވަނައިގައި ލިވަޕޫލުން ރެކޯޑް ލީޑެއް ނެގިއިރު، އަމިއްލަ ދަނޑުގައި ލަނޑެއް ނުޖެހި ވުލްވްސްއާ އެއްވަރުވެ ގަދަ ހަތަރަކާ ކައިރި ކުރަން ލިބުނު ފުރުސަތު މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑުން ނަގާލައިފި އެވެ.

24 ޖެނުއަރީ

January 24, 2020 4
16 ޕޮއިންޓުގެ ލީޑެއް، ލިވަޕޫލް ހުއްޓުމެއް ނެތް

ލަންޑަން (ޖެނުއަރީ 24) - އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި ރޭ ރަށުން ބޭރުގައި ވުލްވްސް އަތުން 2-1 އިން މޮޅުވެ، ލީގުގެ އެއް ވަނައިގައި ލިވަޕޫލުން 16 ޕޮއިންޓުގެ ލީޑު ދަމަހައްޓައިފި އެވެ.

28 ޑިސެމްބަރ

December 28, 2019
ވުލްވްސް އިން ފަހަތުން އަރައި ސިޓީ ބަލިކޮށްފި

ލަންޑަން (ޑިސެމްބަރު 28) - އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި ރޭ އެންމެ ފަހުގެ ޗެމްޕިއަން މެންޗެސްޓާ ސިޓީ އަތުން ފަހަތުން އަރައި 3-2 އިން ވުލްވްސް އިން ބޮޑު މޮޅެއް ހޯދައިފި އެވެ.

06 އޮކްޓޯބަރ

October 06, 2019 6
ވުލްވްސް އަތުން ސިޓީ ބަލިވެއްޖެ، ފަރަގު ބޮޑު

މެންޗެސްޓާ (އޮކްޓޫބަރު 6) - އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގުގެ އެއް ވަނައިގައި އޮތް ލިވަޕޫލާ ދެމެދު އޮތް ޕޮޮއިންޓުގެ ފަރަގު ކުޑަކުރަން ނުކުތް އެންމެ ފަހުގެ ޗެމްޕިއަން މެންޗެސްޓާ ސިޓީ މިރޭ ކުޅުނު މެޗުން އަމިއްލަ ދަނޑުގައި 2-0 އިން ވުލްވްސް އަތުން ބަލިވެއްޖެ އެވެ.

29 ސެޕްޓެމްބަރ

September 29, 2019
ތޯމަސް ކުކް ބަނގުރޫޓްވުމުގެ ލޮޅުން ވުލްސް އަށް

ލަންޑަން (ސެޕްޓެމްބަރު 29) - މަޝްހޫރު ޓްރެވަލް އެޖެންސީ ތޯމަސް ކުކް ބަނގުރޫޓްވެ އެކަމުގެ އަސަރު ގިނަ ފަރާތްތަކަށް ކުރަމުން އަންނައިރު، ޗައިނާގެ ފޮސުން ގްރޫޕުން ހިންގަމުން އަންނަ އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގުގެ ކްލަބް ވުލްވްސް އަށް ވެސް އޭގެ ލޮޅުން އަރާނެ ކަމަށް މީޑިއާ ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ.

30 އޯގަސްޓް

August 30, 2019
39 އަހަރަށް ފަހު ވުލްވްސް ޔޫރަޕުގެ މުބާރާތަކަށް

ލަންޑަން (އޮގަސްޓް 30) - ޔޫރޮޕާ ލީގުގެ ކޮލިފައިން ބުރުގެ ފަހު މެޗުގައި ރޭ 2-1 އިން އިޓަލީގެ ޓޮރީނޯ ބަލިކޮށް 39 އަހަރަށް ފަހު ވުލްވްސް ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ޔޫރަޕްގެ މުބާރާތަކަށް ކޮލިފައިވެއްޖެ އެވެ.

20 އޯގަސްޓް

August 20, 2019 9
ވުލްވްސް އަތުން ޔުނައިޓެޑަށް ޕޮއިންޓެއް

ވުލްވްހެމްޓަން (އޮގަސްޓް 20) – ޗެލްސީ 4-0 އިން ބަލިކޮށް ވަރުގަދަ ފެށުމެއް ހޯދި މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑުން ޕްރިމިއާ ލީގުގައި ކުޅުނު ދެ ވަނަ މެޗުގައި ރޭ ވުލްވްސްއާ 1-1 އިން އެއްވަރުވެއްޖެ އެވެ.

08 ޖޫން

June 08, 2019 2
ވުލްވްސް ވަރުގަދަ ކުރުމަށް ބޮޑު ޕްލޭނެއް

އިނގިރޭސި ޗެމްޕިއަންކަން 1950 ގެ އަހަރުތެރޭގައި ތިން ފަހަރެއްގެ މަތިން ހޯދި ވުލްވަހެމްޓަން ވެންޑާސް (ވުލްވްސް) އަށް އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގުން ގެއްލުނީ 2012 ވަނަ އަހަރު ރެލިގޭޓްވުމުންނެވެ. އެކަމަކު މީގެ ދެ އަހަރު ކުރިން ޗައިނާގެ ވަރުގަދަ އިންވެސްޓްމަންޓް ކުންފުނި ފޮސުން ގްރޫޕުން ވުލްވްސް ގަނެ، އެ ޓީމު ކުރިއަށްގެންދާނެ މަގުޗާޓެއް...

03 އެޕްރީލް

April 03, 2019 3
ވުލްވްސް އިން އަނެއްކާ ވެސް ޔުނައިޓެޑް ބަލިކޮށްފި

ލަންޑަން (އޭޕްރީލް 3) - އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި ރޭ ފަހަތުން އަރައި މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑްގެ މައްޗަށް 2-1 އިން ކުރިހޯދައި އެ ޓީމު އަތުން 20 ދުވަސް ތެރޭ ދެ ވަނަ ފަހަރަށް ވުލްވްސް މޮޅުވެއްޖެ އެވެ.

19 އޯގަސްޓް

August 19, 2018 2
ޗެލްސީ އަތުން ބަލިވެ އާސެނަލަށް އިތުރު ހިތްދަތިކަމެއް

ލަންޑަން (އޮގަސްޓް 19) - އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި ރޭ މެޗު ނިމެން ނުވަ މިނިޓަށްވެފައި ވަނިކޮށް މާކޮސް އަލޮންސޯ ވައްދާލި ގޯލުން ޗެލްސީން 3-2 އިން ވާދަވެރި އާސެނަލް ބަލިކޮށްފި އެވެ.

15 އެޕްރީލް

April 15, 2018 1
ހަ އަހަރަށް ފަހު ވުލްވްސް ޕްރިމިއާ ލީގަށް

ލަންޑަން (އޭޕްރީލް 15) - ހަ އަހަރުގެ މެދުކެނޑުމަކަށް ފަހު އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގުން ވުލްވްސް ޖާގަ ހޯދައިފި އެވެ.