12 ސެޕްޓެމްބަރ

September 12, 2019 58
މަސްކޮޅު ނުކިރި އުކާލަން ޖެހޭ ހާލަތް ކުރިމަތިވެއްޖެ!

ވޭތުވެދިޔަ 10 ވަރަކަށް އަހަރުގެ ތެރޭގައި މަސްވެރިކަން ރަނގަޅު ނުވާ ވަރަށް މަސްވެރިކަން ރަނގަޅުވެ، ބަނާ މަސްކޮޅު ނުކިރޭ މައްސަލަތައް ފެންމަތިވެއްޖެ އެވެ. އަދި ބޭނުންވާ ވަރަށް އައިސް...

September 12, 2019 4
ޒާރާ: ފްލޯއިން އެޅުމަށް ބޮޑު ލުޔެއް!

ލަކުޑި ފްލޯރިން ޖަހާނަމަ އެއީ ލައްކަ މަސައްކަތެވެ. ހަމައެކަނި ބޮޑީ އަގެއް ނޫނެވެ. އެކަން ކުރާނެ ރަނގަޅު ބަޔަކު ވެސް ހޯދަން ޖެހެ އެވެ. އަނެއްކޮޅުން އެ މަސައްކަތް ކުރާއިރު ފްލޯގައި...

28 އޯގަސްޓް

August 28, 2019 5
އުކުޅަހު ދަަރިވަރުންގެ އީޖާދު މަގު ބައްތިތަކަށް!

އއ. އުކުޅަހު ސްކޫލްގެ މަތީ ގްރޭޑްތަކުގައި ކިޔަވާ ކުދިންކޮޅަކާ ޕްރޮފެސަރު ހަސަން އުގައިލް މިދިޔަ ޖުލައި މަހު ބައްދަލުކުރެއްވި އެވެ. ސައިންސާއި ޓެކްނޮލޮޖީގެ ދާއިރާއިން ކުރިއަށްދާން ބޭނުން އެ ކުދިންނަށް އުގައިލް ހިޔާލެއް ދެއްވި އެވެ.

25 އޯގަސްޓް

August 25, 2019 34
ރާއްޖޭގެ އެންމެ ތަފާތު ރިސޯޓުތައް އެނގޭތަ؟

މުޅި ދުނިޔެ އަށް ދިވެހިރާއްޖެ މަޝްހޫރުވެފައި އޮންނަނީ ލަގްޒަރީ ޓޫރިޒަމް ވިއްކާ ގައުމެއްގެ ގޮތުގަ އެވެ. އަޖައިބެއް ފަދަ ގުދުރަތީ ރީތިކަން ލިބިފައިވާ މި ގައުމުގެ ރިސޯޓުތަކަށް އެތައް ބިލިއަން ޑޮލަރެއް ވަންނަ އިރު ދުނިޔޭގެ އެންމެ މަތީ ފަންތީގެ މެހެމާންދާރީ ދެމުންދެ އެވެ.

14 އޯގަސްޓް

August 14, 2019 56
ކޮންމެ ދުވަހަކު ރުކެއް! ނަމޫނާ މަސައްކަތެއް!

ފޭސްބުކުން މިފަހުން އަޅައިގަތީ އަމިއްލަ މީހަކު ނުކުމެ ކުރާ ވަރަށް މުހިއްމު މަސައްކަތަކަށެވެ. ގދ. ތިނަދުއަށް އުފަން ސައުދު އަލީގެ ކަމަކީ ރަށުގެ އެކި ސަރަހައްދުގައި ކޮންމެ ދުވަހަކު ހެން ރުކެއް ނުވަތަ ގަހެއް އިންދުމެވެ. މިދިޔަ އޮކްޓޯބަރު މަހު ފެށި މި މަސައްކަތުގައި މިހާތަނަށް 500 އެއްހާ ރުކާއި ގަސް އިންދާފައިވެ އެވެ.

04 ޖޫން

June 04, 2019 10
ދިވެހިން ގޮސް ގެސްޓްހައުސްތައް ފުރާލައިފި!

އީދަށް އެކި ރަށްރަށަށް ދާ މީހުންނާ އެކު، ރާއްޖޭގެ ގިނަ ގެސްޓް ހައުސްތައް ފުރިއްޖެ އެވެ.

15 މެއި

May 15, 2019 8
ދިރާގު 'ތަށިބަރި މޫވްމެންޓް' ރީތި އާދަކާދައިގެ ދިރުން

ރޯދަ ވީއްލަން ކުޑަތަންވެފައިވަނިކޮށް، ދޮރުގައި މީހަކު ޓަކި ޖެހުމުން ހުޅުވާލި އިރު ލިބުނީ ރިހި ކުލައިގެ ތަށިބަރިއެކެވެ. އޭގައި ބަތާއި ކުކުޅާއި ފޮނި ބޯކިބާ ހުއްޓެވެ. އޭގައި ހަރުކޮށްފައި އިން ޓެގްކޮޅު، ހައިރާންކަމާ އެކު ކިޔާލީމެވެ. #ތަށިބަރިމޫވްމެންޓް ޖަހާފައިވާ އެ ލިޔުންކޮޅުގައި "މިއީ ރޯދަ މަހުގައި ޒަމާނުއްސުރެ ދިވެހިން...

10 އެޕްރީލް

April 10, 2019 9
މިއީ އެންމެ ގިނަ ޓޫރިސްޓުން މާލެ ފޭބި ދުވަސް

ޖުމްހޫރީ މައިދާން އާއި ލޯކަލް މާރުކޭޓް ސަރަހައްދު އޮތީ ޓޫރިސްޓުންނާ އެކު ފުރިފަ އެވެ. އެއް ދުވަހެއްގައި އެހާ ގިނަ ޓޫރިސްޓުން މީގެ ކުރިން ފެނިފައެއް ނުވާނެ އެވެ.

08 މާޗް

March 08, 2019 15
މަރިޔަމްގެ ހަޔާތުން ނަމޫނާ ނަގަމާ!

ކަމެއް ކުރަން ހިތަށް އަރައިފި ނަމަ ހުއްޓާލަނީ އެކަމެއް ކޮށް، ނިންމުމަށް ފަހުގަ އެވެ. އަބަދުވެސް ތައްޔާރަށް ހުންނަވަނީ ގޮންޖެހުންތަކާ ކުރިމަތިލައްވާށެވެ. ތަފާތު ކަންތައްތައް ތަޖުރިބާކުރެއްވުމުގެ ޝައުގުވެރިކަން ބޮޑެވެ. މަރިޔަމް ޝަފީގަށް މިހާތަނަށް ލިބިވަޑައިގެންނެވި ހުރިހާ ކާމިޔާބީއެއްގެ ސިއްރަކީ އެއީ އެވެ. ނަރުހެއްގެ ގޮތުގައި...

12 ފެބުރުއަރީ

February 12, 2019 8
ކާޑުގެ އަގު ހެޔޮވުން: ރަށްރަށު މީހުންނަށް ލުޔެއް

ރާއްޖޭގެ އެހެން ރަށްރަށުގައި ވެސް މާލެއެކޭ އެއް އަގެއްގައި ކާޑުގެ ބާވަތްތައް ލިބޭނެ ގޮތް ހަމަޖައްސަން ސަރުކާރުން ނިންމުމަކީ، ރަށްރަށުގެ މީހުންގެ ޖީބަށް ލުޔެއް ލިބޭނެ ކަމެއް ކަމަށް، ވިޔަފާރިވެރިންނާއި އާންމުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

07 ފެބުރުއަރީ

February 07, 2019
ދުނިޔޭގެ ބާޒާރުގައި ތެލުގެ އަގު އަނެއްކާ އުފުލިދާނެ

ތެލުގެ އަގަށް އަންނަ ބަދަލަކީ ދުނިޔޭގެ އިގްތިސާދީ އެކި އެކި މުއާމަލާތްތަކަށް އަސަރު ކުރާނެ ކަމެކެވެ. މިދިޔަ އަހަރުގެ ފަހު ކޮޅު ތެލުގެ އަގަށް ބޮޑެތި ބަދަލުތަކެއް އައިސްފައިވެ އެވެ....

February 07, 2019 16
ޒިންމާ ބުރަޔަސް މަހުލޫފަށް އޮތް ޔަގީންކަން ބޮޑު

އުމުރުން އެންމެ 20 އަހަރުގައި އޭނާ މި އޮފީހަށް ވެންނެވީ ބޮޑު އަޒުމެއްގަ އެވެ. ކުޅިވަރާއި ޒުވާނުންނަށް އިހުލާސްތެރި ހިދުމަތެއް ކޮށްދެއްވުމަށެވެ. އޭރު އޭނާއަކީ ފުޓްބޯޅަ...

28 ޖެނުއަރީ

January 28, 2019 33
ސިނގިރޭޓު ހަނގުރާމައިގަ އެއް ފިޔަވަޅު ފަހަތުގައި

ލޭގެ ކެންސަރުން އަހުމަދު ހަމީދު ،47، މިންޖުވިތާ ގާތްގަނޑަކަށް އަހަރެއް ފުރުނީ އެވެ. ހަމީދު ބުނާ ގޮތުގައި ކެންސަރު ޖެހުމުން އޭނާ އާއި މުޅި އާއިލާއަށް ވެސް ލިބުނީ ބޮޑު ނިކަމެތި...

January 28, 2019 8
ދުވަހުގެ "ބާއްޖަވެރި ޅެންބައިތު": ޝާކިރުގެ އުފަލެއް

ކޮންމެ ދުވަހަކު ހެނދުނު ހޭލައިގެން ފޯނު ބަލައިލާއިރު، އެންމެ ފުރަތަމަ ވެސް މަރުހަބާ ކިޔާނީ އެ މެސެޖެވެ. އެއީ ހަމަ ކޮންމެ ދުވަހަކު ވެސް ލިބޭ ހަދިޔާއެކެވެ. ރީތި ފޮޓޯގަނޑެއްގައި، ތާނަ،...

15 ޖެނުއަރީ

January 15, 2019 215
ފަރުވާ ނުލިބި މަރު: ބިދޭސީންނަށް އެހެން ބިރެއް!

ހުން ގަދަކަމުން ކޮޅަށް ހުރެވޭވަރު ނުވިޔަސް ފިހާރައިގެ މަސައްކަތަށް ނިކުތުން ނޫން ގޮތެއް ބަންގްލަދޭޝްގެ ކޮބީރް ހުސެއިން އަށް ނެތީ އެވެ. އޭނާ ނުނިކުމެއްޖެ ނަމަ ސޭޓަކު ނެތިގެން ފިހާރަ ބަންދުކުރާނެ އެވެ. ފިހާރައިގެ ވެރިމީހާ އެ ރޯޅި އޭނާ އަށް ބާލާނެ ކަން ވެސް ކޮބީރަށް ޔަގީނެވެ. އެހެންވެ ޕެނަޑޯލް ކައިގެން ކެތްކުރުން ނޫން ގޮތެއް އޭނާ...

13 ޖެނުއަރީ

January 13, 2019 7
ދިގު ދުވުމުގައި ނަސްރު ކަހަލަ ދެވަނަ މީހަކު ނެތް!

ދިގު ރާސްތާ ދުވުމުގެ ތެރެއަށް ގިނަ އަދަދެއްގެ ދިވެހިން ވަންނަ ދުވަސްވަރެއް މި ނޫނީ އަދި ނުފެނެ އެވެ. އެކަމަކު ނަސްރުﷲ އަހުމަދު ކަހަލަ ހިތްވަރު ގަދަ ދެވަނަ ދުވުންތެރިޔަކު، އޭގެ ތެރެއިން ވެސް، ފެންނާކަށް ނެތެވެ. އޭނާގެ ތަފާތު ފެންވަރު އެނގެނީ، މިހާތަނަށް 34 މެރަތަން ޖަހައިގެން، އެންމެ ގިނަ މެރެތަން ނިންމި ދިވެހި ދުވުންތެރިޔާގެ...

07 ޖެނުއަރީ

January 07, 2019 24
ދިވެހިންގެ މަރާ ގުޅިފައިވާ ނުބައި އާދަތައް

އަސްލަމް، 40، ގެ މެޔަށް އެރީ ވަރަށް ބާރު ގަދަ ތަދެކެވެ. ތަދު އެރުމުން ހީވީ އެތެރެހަށި "މެޝިނަކަށްލައި، ވަރަށް ބާރަށް ފިއްތާލާހެން" ކަމަށް އޭނާ ބުންޏެވެ. ފުރަތަމަ އެ ތަދު އެރީ މެންދުރެވެ. އެހެންވުމާ އެކު ދެ ގުޅަ ޕެނަޑޯލް ކާލައިގެން އަސްލަމް ނިދީ އެވެ. ދެ ވަނަ ފަހަރަށް ތަދު އެރީ އިރު އޮއްސުނު ވަގުތެވެ. ޑޮކްޓަރަށް ދިޔައީ އެހާ...

30 ޑިސެމްބަރ

December 30, 2018 23
އިބްރާހިމް އިސްމާއިލް: ދައުލަތުގެ ވަފާތެރިއެއް

އެޑިޔުކޭޝަން މިނިސްޓްރީގައި އަދާކުރެއްވި ވަޒީފާ އިން އިބްރާހިމް އިސްމާއިލް ރިޓަޔަކުރެއްވުމުން ހަގީގަތުގައި އެ ނިމުނީ، އެ ދާއިރާގެ އެންމެ ތަޖުރިބާކާރު އެއް ބޭފުޅެއްގެ ޚިދުމަތެވެ. އެހާ ގިނަ ދުވަހު އެޑިޔުކޭޝަން މިނިސްޓްރީގެ މަތީ ފަންތީގައި މަސައްކަތްކުރެއްވި އެހެން ބޭފުޅަކު މިހާރަކު ނެތެވެ. އެކަމަކު ކޮންމެ ކަމަކަށް ވެސް ނިމުން...

18 ޑިސެމްބަރ

December 18, 2018 8
މައްސަލަ ބަލަންވާނެ، އެކަމަކު ދާއިރާ ހުއްޓިގެން ނުވާނެ

ކޮންސްޓްރަކްޝަން ސައިޓެއްގައި ހިނގާދިޔަ ހިތާމަވެރި ހާދިސާ އަށް ފަހު އަނެއްކާ ވެސް މިވަނީ "ބްލޭމް ގޭމް" ފެށިފަ އެވެ. އެއް ބަޔަކު އަނެއް ބަޔަކަށް ތުހުމަތުގެ އިނގިލި ވަނީ ދިއްކުރަން ފަށައިފަ އެވެ.

13 ޑިސެމްބަރ

December 13, 2018 10
ޒުވާން ކެޔޮޅު އަކްބަރުގެ ދުލުން!

ގއ. ގެމަނަފުއްޓަށް އުފަން އަލީ އަކްބަރަށް ރޭ ވަނީ ޒުވާން ކެޔޮޅުގެ މަގާމު ލިބިފަ އެވެ. އުމުރުން 31 އަހަރުގެ އަކްބަރު މަސްވެރިކަމުގެ ދާއިރާ އަށް ނުކުތީ 18 އަހަރުގަ އެވެ. އޯލެވެލް ނިންމުމަށް ފަހު 2004 ވަނަ އަހަރު މަސްވެރިކަމަށް ނުކުތީ، މިކަމަށް އޮތް ލޯތްބެއްގެ ބޮޑުކަމުންނެވެ. އެހެން ނަމަވެސް 2007 ވަނަ އަހަރު ފުލުހުންގެ ވަޒީފާއާ ގުޅުނީ...

27 ނޮވެމްބަރ

November 27, 2018 7
އުމްރާއާ ގުޅޭ މިލިއަން ރުފިޔާގެ ބޮޑު މަކަރެއް

މުހައްމަދު މުބާރަކް، 48، މި ނޮވެމްބަރު މަހު އުމްރާއަށް ދާން ހިތުލައިގެން ތައްޔާރުވާން ފެށީ މީގެ ހަ މަސް ކުރިންނެވެ. ނުވަ ދަރިންނަށް ހަރަދު ކުރަމުން އަދި ގޭގެ ކުލި ދައްކަމުން ފައިސާ ރައްކާކުރަމުން ގޮސް އެ ދަތުރަށް ފައިސާ ދެއްކުނީ މިދިއަ އޯގަސްޓު މަހު އެވެ.