17 ސެޕްޓެމްބަރ

September 17, 2020 3
ފުޓްބޯޅަ އަށް 11 ބިލިއަން ޑޮލަރުގެ ގެއްލުމެއް!

ޒިއުރިކް (ސެޕްޓެމްބަރު 17) - ކޮވިޑް-19ގެ ސަބަބުން މުޅި ދުނިޔޭގެ ފުޓްބޯޅަ އާމްދަނީ އަށް ބޮޑު އަސަރެއް ކޮށްފައިވާ ކަމަށާއި ލިބޭ ގެއްލުމުގެ އަދަދު 11 ބިލިއަން ޑޮލަރަށް އަރާނެ ކަމަށް ދުނިޔޭގެ މައި ފުޓްބޯޅަ އިދާރާ ފީފާ އިން ބުނެފި އެވެ.

20 އޯގަސްޓް

August 20, 2020
އިންފަންޓީނޯ ކުށްވެރިނުވާ ކަމަށް ފީފާ އިން ނިންމައިފި

ޒިއުރިކް (އޮގަސްޓް 20) - ސްވިޒަލެންޑްގެ އެޓާނީ ޖެނެރަލް މައިކަލް ލޯބާއާ ގުޅިގެން ފީފާގެ ރައީސް ޖިއާނީ އިންފަންޓީނޯ ނާޖާއިޒު ފައިދާތަކެއް ނެގި ކަމަށް ބުނެ ސްވިޒަލެންޑްގެ ޕްރޮސެކިއުޓަރުން ބަލަން ފެށި މައްސަލައިގައި، އިންފަންޓީނޯ ކުށްވެރިނުވާ ކަމަށް ފީފާގެ އެތިކްސް ކޮމިޓީން ނިންމައިފި އެވެ.

08 އޯގަސްޓް

August 08, 2020 1
ފީފާގެ އެހީއާ އެކު ސާފްގައި އިތުރު މުބާރާތްތަކެއް

ދުނިޔޭގެ މައި ފުޓްބޯޅަ އިދާރާ ފީފާގެ އެހީއާ އެކު ދެކުނު އޭޝިއާ ސަރަހައްދު (ސާފް) ގައި އިތުރު މުބާރާތްތަކެއް ބާއްވަން މަޝްވަރާކޮށްފި އެވެ.

04 އޯގަސްޓް

August 04, 2020 2
އިންފަންޓީނޯއާ މެދު ގޮތެއް ނިންމާނީ އެތިކްސް ކޮމިޓީން

ޒިއުރިކް (އޮގަސްޓް 4) - ސްވިޒަލެންޑްގެ ޕްރޮސެކިއުޓަރުން ބަލަމުން އަންނަ، ފީފާގެ ރައީސް ޖިއާނީ އިންފަންޓީނޯގެ މައްސަލަ ނިމެންދެން އޭނާ މަގާމުގެ ޒިންމާ އަދާކުރުމުގައި ދެމި ހުރުމާ މެދު ގޮތެއް ނިންމަން ޖެހިއްޖެނަމަ އެކަން ކުރާނީ ފީފާގެ އެތިކްސް ކޮމިޓީން ކަމަށް އެ އިދާރާ އިން ބުނެފި އެވެ.

31 ޖުލައި

July 31, 2020 2
ފީފާގެ ރައީސް އިންފަންޓީނޯގެ މައްސަލައެއް ބަލަނީ

ޒިއުރިކް (ޖުލައި 31) - ފީފާގެ ރައީސް ޖިއާނީ އިންފަންޓީނޯއާ ގުޅޭ މައްސަލައެއް ސްވިޒަލެންޑްގެ ޕްރޮސެކިއުޓަރުން ބަލަން ފަށައިފި އެވެ.

04 ޖުލައި

July 04, 2020 7
އިމްރާން ފީފާ ސެންޗަރީ ކްލަބަށް! މަރުހަބާ!

ރާއްޖޭގައި އުފެދުނު އެންމެ މޮޅު އެއް ގޯލްކީޕަރު އިމްރާން މުހައްމަދު، ގައުމީ ޓީމަށް ކުޅެދީފައިވާ 109 މެޗު ބަލައިގަނެ ފީފާ އިން އޭނާ، އެ އެސޯސިއޭޝަނުގެ ސެންޗަރީ ކްލަބުގައި ހިމަނައިފަ އެވެ.

01 ޖުލައި

July 01, 2020 27
ސަސްޕެންޑްކޮށްފާނެ ކަމުގެ އިންޒާރު ފީފާ އިން ދީފި

ފުޓްބޯލް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސް (އެފްއޭއެމް) އަށް ތިން ވަނަ ފަރާތެއްގެ ނުފޫޒު ވަންނަ ނަމަ، ދިވެހި ފުޓްބޯޅަ އަށް ސަސްޕެންޝަނެއް އަތުވެދާނެ ކަމަށް ދުނިޔޭގެ ފުޓްބޯޅައިގެ މައި އިދާރާ، ފީފާ އިން އިންޒާރުކޮށްފި އެވެ.

03 ޖޫން

June 03, 2020 1
ފްލޮއިޑް: އަޑުއުފުލާ ކުޅުންތެރިންނަށް ފީފާގެ ތާއީދު

ޒިއުރިކް (ޖޫން 3) - އެމެރިކާގެ ކަޅު ނަސްލުގެ ރައްޔިތެއް ކަމަށްވާ ޖޯޖް ފްލޮއިޑް ހައްޔަރު ކުރަން އުޅުމުގެ ތެރޭގައި ފުލުހަކު އޭނާގެ ކަރަށް ކަކުލުން އަރައި މަރާލުމުން އެކަމަށް އިންސާފު ހޯދައިދޭން އަޑުއުފުލާ ކުޅުންތެރިން އަދަބުނުދޭން ދުނިޔޭގެ މައި ފުޓްބޯޅަ އިދާރާ ފީފާ އިން ގޮވާލައިފި އެވެ.

30 މެއި

May 30, 2020
ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތްތައް ބާއްވާއިރު ސަމާލުވޭ: ފީފާ

ޒިއުރިކް (މެއި 30) - ކޮވިޑް-19 ދުނިޔޭގެ ގިނަ ގައުމަކަށް ފެތުރިފައިވާ މި ދަނޑިވަޅުގައި އެ ބަލި ކޮންޓްރޯލްކުރެވޭ މިންވަރުތަކަށް ބަލައި އަލުން ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތްތައް ފަށަމުން އަންނައިރު، ސަލާމަތީ ހުރިހާ ކަމަކަށް ހުރިހާ ގައުމަކުން ވެސް ސަމާލުވާން ދުނިޔޭގެ މައި ފުޓްބޯޅަ އިދާރާ ފީފާ އިން ގޮވާލައިފި އެވެ.

16 މެއި

May 16, 2020
ފީފާ ބެސްޓް އެވޯޑްސް ފަސްކޮށްފި

ޒިއުރިކް (މެއި 16) - އަންނަ ސެޕްޓެމްބަރު މަހު ބާއްވަން ނިންމާފައިވާ ދުނިޔޭގެ މައި ފުޓްބޯޅަ އިދާރާ ފީފާގެ "ބެސްޓް އެވޯޑްސް" ފަސްކޮށްފި އެވެ.

09 މެއި

May 09, 2020
ފަސް ކުޅުންތެރިން ބަދަލުކުރެވޭ ގޮތް ހަދައިފި

ޒިއުރިކް (މެއި 9) - ކޮވިޑް-19 ފެތުރޭތީ މެދުކަނޑާލި ފުޓްބޯޅަ ސީޒަން އަލުން ފަށާއިރު މެޗުތަކުގެ ތެރޭގައި، ފަސް ކުޅުންތެރިން ބަދަލުކުރެވޭ ގޮތަށް ވަގުތީ ގޮތުން ގަވާއިދު ބަދަލުކުރަން ފީފާ ހުށަހެޅި ޕްރޮޕޯސަލް ބަލައި ގަނެ އެ ހުއްދަދޭން އިންޓަނޭޝަނަލް ފުޓްބޯލް އެސޯސިއޭޝަން ބޯޑް (އައިފެބް) އިން ނިންމައިފި އެވެ.

06 މެއި

May 06, 2020
ފެނާންޑޭސްގެ ޓްރާންސްފާއާ ގުޅޭ މައްސަަލައެއް ފީފާ އަށް

ޒިއުރިކް (މެއި 6) - ޖެނުއަރީ މަހު މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑަށް ބަދަލުވި ޕޯޗުގަލްގެ މިޑްފީލްޑަރު ބްރޫނޯ ފެނާންޑޭސްގެ ޓްރާންސްފާއާ ގުޅޭ މައްސަލައެއް ފީފާ އިން ތަހުގީގުކުރަން ފަށައިފި އެވެ.

28 އެޕްރީލް

April 28, 2020 1
ފަސް ކުޅުންތެރިން ބަދަލުކުރެވޭ ގޮތް ހަދަނީ

ޒިއުރިކް (އޭޕްރީލް 28) - ކޮވިޑް-19 ފެތުރޭތީ މެދުކަނޑާލި ފުޓްބޯޅަ ސީޒަން އަލުން ފަށާއިރު މެޗުތަކުގެ ތެރޭގައި، ފަސް ކުޅުންތެރިން ބަދަލުކުރެވޭ ގޮތަށް ވަގުތީ ގޮތުން ގަވާއިދު ބަދަލުކުރަން ފީފާ އިން ޕްރޮޕޯސަލެއް ހުށަހަޅައިފި އެވެ.

25 އެޕްރީލް

April 25, 2020 2
ފީފާ އިން 150 މިލިއަން ޑޮލަރުގެ އެހީއެއް

ޒިއުރިކް (އޭޕްރިލް 25) – ކޮވިޑް-19 އާ ގުޅިގެން ކުރިމަތިވެފައިވާ މާލީ ދަތިކަމަށް ލުޔެއް ހޯދައިދިނުމުގެ ގޮތުން ފީފާ އިން އެ ޖަމިއްޔާގެ މެމްބަރު ގައުމުތަކަށް 150 މިލިއަން ޑޮލަރުގެ އެހީއެއް ދޭން ނިންމައިފި އެވެ.

08 އެޕްރީލް

April 08, 2020
ކޮންޓްރެކްޓާ ގުޅޭ މައްސަލަތައް ފީފާ އިން ހައްލުކޮށްދީފި

ޒިއުރިކް (އޭޕްރީލް 8) - ކޮރޯނާވައިރަހުގެ ސަބަބުން މި ފަހަރުގެ ފުޓްބޯޅަ ސީޒަން ދިގުލައިދާއިރު ކުޅުންތެރިންގެ ކޮންޓްރެކްޓާ މެދު އަމަލުކުރާނެ ގޮތަކާ މެދު އުފެދިފައިވާ މައްސަލަތައް ފީފާ އިން ހައްލުކޮށްދީފި އެވެ.

07 އެޕްރީލް

April 07, 2020
ލީގާއި ކޮންޓްރެކްޓްތަކުގެ މައްސަލަ އަށް ފީފާގެ ހައްލެއް

ޒިއުރިކް (އޭޕްރީލް 7) - ކޮރޯނާވައިރަސް ފެތުރޭތީ މެދުކަނޑާލާފައިވާ ލީގުތަކާއި މި ސީޒަނުގެ ނިޔަލަށް ކޮންޓްރެކްޓް ހަމަވާ ކުޅުންތެރިންގެ މައްސަލަތަކަށް ފީފާ އިން ވަރަށް އަވަހަށް ހައްލުތަކެއް ހޯދައިދޭނެ ކަމަށް މީޑިއާ ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ.

03 އެޕްރީލް

April 03, 2020 2
ފުޓްބޯޅަ އަރާ ލޮޅުން ކުޑައެއް ނޫން: އިންފަންޓީނޯ

އަސުންސިއޮން، ޕެރަގުއޭ (އޭޕްރީލް 4) - މުޅި ދުނިޔޭގެ ކޮވިޑް-19 ފެތުރެމުންދާ މި ދަނޑިވަޅުގައި ފުޓްބޯޅަ އަށް އަރާ ލޮޅުން ވެސް ކުޑައެއް ނޫން ކަމަށް ފީފާގެ ރައީސް ޖިއާނީ އިންފަންޓީނޯ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

19 މާޗް

March 19, 2020
ފީފާ އިން ކްލަބް ވޯލްޑް ކަޕް ފަސްކޮށްފި

ޒިއުރިކް (މާޗް 19) – ކޮރޯނާވައިރަހާ ގުޅިގެން މި އަހަރުގެ ޔޫރޯ އާއި ކޮޕާ އެމެރިކާ އަންނަ އަހަރުގެ ޖޫން/ޖުލައި އަށް ފަސްކޮށްފައިވާތީވެ، އެ ތާރީހުގައި ބާއްވަން އޮތް ފީފާ ކްލަބް ވޯލްޑް ކަޕް ފަސްކުރަން ފީފާ އިން ނިންމައިފި އެވެ.

12 މާޗް

March 12, 2020
ފީފާ މޮބައިލް އެޕްގެ ބޫޓަކީ އެޑިޑާސް ޖީއެމްއާރް

ފީފާގެ މޮބައިލް އެޕް "ފީފާ މޮބައިލް އަލްޓިމޭޓް ޓީމް" މެދުވެރިކޮށް ފުޓްބޯޅަ ކުޅޭ މީހުންނަށް އަސްލު ދަނޑެއްގައި ކުޅެވޭ ކަމުގެ އިހުސާސްކުރުވާ ސްމާޓް ބޫޓެއް އުފައްދައި ވިއްކަން ފަށައިފި އެވެ.

29 ފެބުރުއަރީ

February 29, 2020
ވައިރަހުގެ ސަބަބުން މެޗުތައް ފަސްކުރަންޖެހިދާނެ: ފީފާ

ޒިއުރިކް (ފެބްރުއަރީ 29) - ދުނިޔޭގެ އެކި ހިސާބުތަކުގަިއ ހަލުވި ކަމާ އެކު ފެތުރެމުން އަންނަ ކޮރޯނާ ވައިރަސް (ކޮވިޑް-19) ގެ ސަބަބުން ބައިނަލްއަގުވާމީ ފުޓްބޯޅާ މެޗުތައް ފަސްކުރަން ޖެހިދާނެ ކަމަށް ފީފާގެ ރައީސް ޖިއާނީ އިންފަންޓީނޯ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.