21 ނޮވެމްބަރ

November 21, 2020
ފީފާ ބެސްޓް އެވޯޑްސް އަންނަ މަހު 17 ގައި

ޒިއުރިކް (ނޮވެމްބަރު 21) - ދުނިޔޭގެ މައި ފުޓްބޯޅަ އިދާރާ ފީފާގެ "ބެސްޓް އެވޯޑްސް" އަންނަ މަހު 17 ވަނަ ދުވަހު ބާއްވަން ނިންމައިފި އެވެ.

16 މެއި

May 16, 2020
ފީފާ ބެސްޓް އެވޯޑްސް ފަސްކޮށްފި

ޒިއުރިކް (މެއި 16) - އަންނަ ސެޕްޓެމްބަރު މަހު ބާއްވަން ނިންމާފައިވާ ދުނިޔޭގެ މައި ފުޓްބޯޅަ އިދާރާ ފީފާގެ "ބެސްޓް އެވޯޑްސް" ފަސްކޮށްފި އެވެ.

28 ސެޕްޓެމްބަރ

September 28, 2019 8
އެވޯޑް ދިނުމުގައި މަކަރެއް ނޯންނާނެ: ފީފާ

ޒިއުރިކް، ސްވިޒަލެންޑް (ސެޕްޓެމްބަރު 28) - ފީފާ އިން ދޭ ބެސްޓް އެވޯޑްސްގައި މަކަރެއް ހަދައިގެން ކަމެއް ކުރެވޭނެ ގޮތެއް ނެތް ކަމަށާއި އެ ފުރުސަތު ނުވެސް ދޭނެ ކަމަށް އެ ފެޑެރޭޝަނުން ބުނެފި އެވެ.

24 ސެޕްޓެމްބަރ

September 24, 2019 34
ފީފާ މޮޅު ކުޅުންތެރިޔާގެ މަގާމު މެސީ ހޯދައިފި

މިލާން (ސެޕްޓެމްބަރު 24) - ފީފާ ބެސްޓް އެވޯޑްސްގެ އަހަރުގެ އެންމެ މޮޅު ފުޓްބޯޅަ ކުޅުންތެރިޔާގެ އެވޯޑް ބާސެލޯނާ އާއި އާޖެންޓީނާގެ ތަރި ލިއޮނަލް މެސީ ހޯދައިފި އެވެ.

22 ސެޕްޓެމްބަރ

September 22, 2017 15
ފީފާ އެވޯޑަށް މެސީ، ރޮނާލްޑޯ އަދި ނޭމާ ވާދަކުރަނީ

ޒިއުރިކް، ސްވިޒަލެންޑް (ސެޕްޓެމްބަރު 22) - ފީފާ އިން މިދިޔަ އަހަރު އަލަށް ތައާރަފްކުރި ފީފާ ބެސްޓް އެވޯޑްގެ އެންމެ މޮޅު ކުޅުންތެރިއަކަށް މި ފަހަރު ބާސެލޯނާގެ ލިއޮނަލް މެސީ އާއި އެންމެ ފަހުން އެ އެވޯޑް ހޯދި ރެއާލް މެޑްރިޑްގެ ކްރިސްޓިއާނޯ ރޮނާލްޑޯ އަދި ޕީއެސްޖީގެ ނޭމާ ޝޯޓްލިސްޓްކޮށްފި އެވެ.

10 ޖެނުއަރީ

January 10, 2017 7
އެވޯޑް ހަފުލާއަށް ބާސާ ކުޅުންތެރިން ނުދިޔައީ ކީއްވެ؟

ބާސެލޯނާ (ޖެނުއަރީ 10) – ސްވިޒަލެންޑުގެ ވެރިރަށް ޒިއުރިކުގައި ރޭ ބޭއްވި ދަ ބެސްޓް ފީފާ އެވޯޑްސް ހަފުލާއަށް ސްޕެއިނުގެ ބާސެލޯނާގެ ކުޅުންތެރިން ހާޒިރުނުވީ ސްޕެނިޝް ކަޕުގައި މާދަމާރޭ...

January 10, 2017 8
ރޮނާލްޑޯގެ އަހަރެއް، ފީފާ އެވޯޑް ވެސް އޭނާ އަށް!

ޒިއުރިކް (ޖެނުއަރީ 10) – ފީފާ އިން އަލަށް ތައާރަފްކުރި ބެސްޓް ފީފާ އެވޯޑްސްގެ އެންމެ މޮޅު ފުޓްބޯޅަ ކުޅުންތެރިޔާގެ މަގާމް، ރެއާލް މެޑްރިޑާއި ޕޯޗުގަލް ގައުމީ ޓީމާ އެކު މިދިޔަ އަހަރު...

03 ޑިސެމްބަރ

December 03, 2016 1
އެވޯޑަށް ވާދަކުރަނީ ރޮނާލްޑޯ، މެސީ އަދި ގްރިޒްމަން

ޒިއުރިކް (ޑިސެމްބަރު 3) – ފީފާ އިން އަލަށް ތައާރަފްކުރާ ބެސްޓް ފީފާ އެވޯޑްސްގައި ހޮވާ އަހަރުގެ އެންމެ މޮޅު ފުޓްބޯޅަ ކުޅުންތެރިޔާގެ މަގާމަށް ރެއާލް މެޑްރިޑުގެ ކްރިސްޓިއާނޯ ރޮނާލްޑޯ އާއި ބާސެލޯނާގެ ލިއޮނަލް މެސީ އަދި އެތުލެޓިކޯ މެޑްރިޑުގެ އެންޓޮއިން ގްރިޒްމަން ނޮމިނޭޓްވެއްޖެ އެވެ.

31 އޮކްޓޯބަރ

October 31, 2016
ފީފާ އެވޯޑުގައި ސަޕޯޓަރުންނަށް ވޯޓް ލެވޭނެ!

ޒިއުރިކް (އޮކްޓޯބަރު 31) - މި އަހަރު ފީފާ އިން އަލަށް ތައާރަފްކުރާ ފުޓްބޯޅަ އެވޯޑުގައި ސަޕޯޓަރުންނަށް ވޯޓުލެވޭ ގޮތަށް އެ ޖަމިއްޔާ އިން ހަމަޖައްސައިފި އެވެ.